Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми icon

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Скачати 42.29 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Дата18.11.2012
Розмір42.29 Kb.
ТипЗвіт

Додаток 1.

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р.


 • Назва кафедральної теми.

 • Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада).

 • Термін виконання теми.

 • Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів).

 1. Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році(обсяг не менше 2 стор.).

  Інформація

  Обсяг

  (Не менше 2 сторінок)

  1. ЕТАП НДР (назва та зміст етапу)  До 0,5 сторінки

  ^ 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

  - загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано НДР

  3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НДР НА ЗВІТНИЙ РІК

  - мета;

  - задачі, які вирішувалися;

  ^ 4. НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

  - отримані наукові знання, їх новизна.

  Не менше за 1 сторінку

  5. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  - при підготовці спеціалістів та магістрів, кандидатів та докторів наук, при підготовці публікацій у виданнях;при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників;

  - при розробці та впроваджені в навчальному процесі нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо;

  - при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  До 0,5 сторінки

 2. Науково-дослідна робота викладачів кафедри:

 • кількість підготовлених статей___, тез____, методичних рекомендацій____, підручників____, навчальних посібників____, (виділити з грифом МОНМСУ);

 • кількість поданих заявок на винаходи_____;

 • кількість поданих заявок корисні моделі____, з них на ім’я ЧНУ___;

 • отриманих патентів _____, з них на ім’я ЧНУ____;

 • чисельність винахідників _____,чисельність творців об’єктів авторського права_____, з них авторів підручників ___, монографій ___, методичних посібників___, комп’ютерних програм___;

 • представлення наукової роботи на інтернет-сторінці кафедри, факультету університету(вказати посилання на сторінку).


^ 3. Зв'язок наукової роботи викладачів кафедри із навчально-виховним процесом:

- відповідність тематики магістерських робіт науковій тематиці кафедри;

- які науково - практичні семінари, круглі столи організовуються на кафедрі у процесі підготовки магістрів;

- які наукові розробки кафедри впроваджені в навчальний процес (надати підтверджуючі документи);

- які підручники та навчальні посібники викладачів кафедри використовуються для читання лекцій, проведення лабораторних та практичних занять;

- з якими школами, ліцеями, коледжами співпрацює кафедра.


^ 4. Робота аспірантури, докторантури:

- за якими спеціальностями наявна на кафедрі аспірантура, докторантура;

- кількість співробітників кафедри, які захистили кандидатські дисертації;

- кількість співробітників кафедри, які захистили докторські дисертації;


^ 5. Науково-дослідна робота студентів:

- у яких конференціях (вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій), олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, мистецьких конкурсах приймали участь студенти кафедри (вказати ПІП студента, керівника, назву конкурсу, якщо були призові місця, зазначити переможців);

- інформація про впровадження результатів дипломних робіт;

- інформація про наукові публікації студентів (вказати кількість публікацій та зазначити у яких журналах);

- які наукові гуртки, проблемні групи працюють на кафедрі (вказати назву гуртка, його спрямованість, керівника та кількість задіяних студентів);

- інформація про виграні студентами гранти, стипендії;

- стажування студентів у провідних державних та закордонних наукових центрах.


^ 6. Конференції, семінари, що проводилися на кафедрі:

- звіт про наукові та науково-технічні заходи проведені кафедрою у звітному році:

1. Назва заходу;

2. Термін проведення;

3. Кількість учасників, у т.ч. іногородніх;

4. Країни учасниці;

5. Інформація про основні проблеми, що обговорювалися на науковому форумі.


^ 7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво:

- участь науковців кафедри у виконанні спільних проектів (відповідно до якої програми виконується проект, його тематична спрямованість, кількість задіяних співробітників кафедри, фінансування);

- обмін студентами, аспірантами, викладачами;

- виконання спільних магістерських програм;

- стажування викладачів, співробітників у інших ВУЗах;

- спільні наукові заходи;

- поїздки на наукові конференції, читання лекції;

- запрошення зарубіжних науковців.


^ 8. Інші форми наукової діяльності:

- інформація про роботу в спеціалізованих вчених та експертних радах, методичних комісіях МОНМСУ;

- рецензування та опонування дисертацій;

- редагування монографій, підручників, посібників, наукових журналів і т.п.;

- інформація про заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами НАНУ і галузевими академіями наук України;


^ 9. Матеріали для реклами (подається обов’язково в кількості 1-3 од.):

- нова методика або новий матеріал, або виріб, або підручник, або посібник.

Оформляється за схемою:

 1. Автори розробки.

 2. Основні характеристики, суть розробки.

 3. Патенто-, конкурентоспроможні результати. Порівняння зі світовими аналогами.

 4. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

 5. Фото (або у вигляді презентації).Завідувач кафедри (підпис)

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми iconЗразок звіту про діяльність студентського наукового гуртка
Староста гуртка (П.І. Б., курс, група, факультет) та науковий керівник (П.І. Б., науковий ступінь, наукове звання, посада)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи