Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів icon

Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів
Скачати 129.58 Kb.
НазваПропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів
Дата13.05.2013
Розмір129.58 Kb.
ТипДокументи


Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів.


Студенти є учасниками навчально-виховного процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Колективна угода між адміністрацією та профкомом студентів Конференція трудового колективу університету згідно з чинним законодавством, у тому числі з додержанням Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та інших, доручає Профкому первинної профспілкової організації студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича укласти Колективну угоду між Адміністрацією університету та студентами.


1. Загальні питання

Адмiнiстрацiя зобов’язується:


1.1. Визнавати право студентських профспілок на участь у підготовці Колективної угоди згідно з чинним законодавством.

Відповідальні: ректор


1.2. Надавати можливість профкому студентів та органам студентського самоврядування університету включати своїх представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання.

Відповідальні: ректор


1.3. Планування та розподіл коштів університету та підрозділів, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників профкому студентів та органів студентського самоврядування.

Відповідальні: ректор, проректори


1.4. За погодженням із профкомом студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку університету, правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, графік організації навчального процесу;

– заохочувати студентів за успіхи в навчальній, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі; надавати матеріальну допомогу;

– видавати накази про відрахування студентів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;

– видавати накази, розпорядження, положення, які стосуються умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів.

Відповідальні: ректор, проректори, декани факультетів


1.5. Університет виділяє профкому студентів та органам студентського самоврядування безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для їх роботи. Профкому студентів виділяються приміщення, котрі він займав станом на 28.03.2013 року. Адміністрація надає профкому можливість на безкоштовне користування засобами зв'язку в межах міста, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації для студентів університету.

За наявності вільних приміщень університет може виділити аудиторію на факультеті для забезпечення виконання обов’язків профспілкової організації та органів студентського самоврядування факультету.

Відповідальні: ректор, проректори, декани, директор коледжу, директор студмістечка, начальники підрозділів


1.6. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу профкому студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, студентських рад факультетів та студентського парламенту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича без погодження з профкомом студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та студентським парламентом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Відповідальні: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, декани факультетів, директор коледжу


1.7. Бухгалтерія університету забезпечує проведення бухгалтерських операцій, пов’язаних з утриманням і перерахуванням членських внесків у безготівковому порядку на рахунок профкому студентів відповідно до Статуту профспілки.

Відповідальні: проректор з економічних питань – головний бухгалтер


1.8. Надавати профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування необхідну інформацію (крім конфіденційної) з питань, які стосуються студентів.

Відповідальні: перший проректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу


1.9. Сприяти профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування у контролі над роботою закладів громадського харчування в навчальних корпусах та студмістечку за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

Відповідальні: проректори, декани факультетів, директор коледжу


1.10. Сприяти профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування у розвитку міжнародних зв’язків, обміні студентами між закордонними ВНЗ тощо.

Відповідальні: перший проректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу, начальник відділу міжнародних зв′язків


Профком студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зобов’язується:


1.12. Спільно діяти у заходах, запланованих Колективною угодою, інформувати студентів про хід виконання Колективної угоди.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


1.13. Спільно з ректоратом розробити план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

– дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного, лабораторного фондів;

– покращення навчальної та громадської дисципліни;

– економії тепла та електроенергії;

– покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах і на території університету

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


1.14. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів університету, що стосуються студентів.

Відповідальні: голова профкому студентів


^ 2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Адмiнiстрацiя зобов’язується:


2.1. Забезпечувати стипендіями студентів університету згідно із законодавством України про освіту.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


2.2. Своєчасно проводити соціальні виплати студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідам і постраждалим від катастрофи на Чорнобильській АЕС згідно з чинним законодавством.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


2.3. У випадках залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю профспілкового комітету студентів із додержанням належних умов праці.

Відповідальні: перший проректор, проректори, декани факультетів, директор коледжу


2.4. При формуванні розкладу занять дотримуватися норм навчального навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня згідно з чинним законодавством України.

Відповідальні: перший проректор, декани факультетів, директор коледжу


2.5. Матеріально заохочувати обдарованих студентів, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


2.6. Преміювати, при наявності бюджетних коштів, активістів профспілкової організації студентів, органів студентського самоврядування та членів оперативного загону з охорони правопорядку у студмістечку за активну роботу відповідно до Положення «Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів, аспірантів і докторантів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


2.7. Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» забезпечувати узгодження з профспілковим комітетом проектів нормативних документів, що стосуються соціально-економічних прав та інтересів студентів.

Відповідальні: перший проректор, проректори


Профком студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зобов’язується:


2.8. Брати участь у роботі стипендіальних комісій університету при призначенні стипендій та розподілі коштів Фондів соціальної допомоги студентам.

Відповідальні: голова профкому студентів


2.9. Здійснювати облік студентів, які потребують допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


2.12. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою стипендії у встановлені строки, недопускати змін термінів та розмірів виплати стипендій студентам.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


2.13. Надавати до ректорату університету пропозиції відносно фінансування заходів, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази навчальних корпусів, гуртожитків та об’єктів культурного і спортивно-оздоровчого профілю.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


2.14. Сприяння працевлаштуванню студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, формуванню у них якостей молодого фахівця та адаптації до сучасних вимог на ринку праці через реалізацію проекту профкому студентів – «Студентський центр зайнятості».

Відповідальні: голова профкому студентів, голова комісії профкому студентів із захисту соціально-економічних прав студентів


^ 3. Забезпечення соціально-побутових умов

Адмiнiстрацiя зобов’язується:


3.1. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до «Положення про студентське містечко Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, директор студмістечка


3.2. При формуванні плану підготовки університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів університету. Спільно з профкомом студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, студентськими радами факультетів та комітетом рад студмістечка формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарська робота, директор студмістечка


3.3. Частину позабюджетних коштів, отриманих у вигляді орендної плати від комерційних організацій, розташованих у студмістечку (крім комунальних витрат), спрямовувати на проведення ремонтно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази гуртожитків.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


3.4. Надавати сімейним студентам окремі кімнати в гуртожитках за умови, якщо обидва члени сім’ї навчаються в університеті.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, декани факультетів, директор студмістечка


3.5. Про зміни в планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт та про коригування бюджету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на такі роботи інформувати профком студентів.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарська робота, директор студмістечка


3.6. Встановлювати передбачені чинним законодавством пільги при сплаті за проживання та комунальні послуги в гуртожитках.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


3.7. Погоджувати з профкомом студентів:

— накази та розпорядження, що стосуються проживання та побуту студентів;

— Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, декани факультетів, директор студмістечка


3.8. Сприяти діяльності студентських рад факультетів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, декани факультетів, директор студмістечка


3.9. Розмір сплати за проживання та комунальні послуги в гуртожитках для студентів встановлювати за погодженням з профкомом студентів та органами студентського самоврядування.

Відповідальні: проректор з економічних питань – головний бухгалтер


Профком студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зобов’язується:


3.10. Брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і благоустрою території університету.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


3.11. Сприяти розвитку закладів громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках університету, контролювати їх роботу.

Відповідальні: голова профкому студентів та голови профбюро факультетів (коледжу)


3.12. Здійснювати контроль за умовами проживання студентів у гуртожитках. Силами оперативного загону з охорони правопорядку студмістечка організовувати перевірки гуртожитків з метою виявлення порушень Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу), керівник оперативного загону з охорони правопорядку у студмістечку


3.13. Брати участь у поселенні студентів та розподілі місць у гуртожитках між факультетами.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу)


3.14. Вести облік сімейних студентів, які потребують місця в гуртожитках.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу), голова житлово-побутової комісії профспілкового комітету студентів


^ 4. Організація дозвілля студентів, укріплення матеріальної бази об’єктів культури і спорту.

Адмiнiстрацiя зобов’язується:


4.1. Підтримувати в належному стані приміщення університету, призначені для проведення культурно-масової та просвітницької роботи серед студентів. Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Вишукувати та залучати додаткові кошти на ремонт та утримання цих приміщень, проведення культурно-масових заходів в університеті.

Відповідальні: ректор, проректори


4.2. Розвивати та підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, гуртки, вечірки, творчі та художні колективи самодіяльності, туристичні клуби, КВК та інше).

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу


Профком студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зобов’язується:


4.3. Створювати нові та надавати всебічну підтримку існуючим в університеті студентським клубам, КВК, творчим та художнім колективам самодіяльності.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу)


4.4. Всебічно сприяти організації культурно-масової роботи серед студентів університету.

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу), голова комісії профкому студентів по організаційно-масовій роботі та спорту


4.5. Узгоджувати з адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території університету.

Відповідальні: голова профкому студентів


^ 5. Спортивна робота та оздоровлення студентів.

Адмiнiстрацiя зобов’язується:


5.1. Сприяти проведенню в університеті різноманітних студентських спортивних змагань та першостей, спартакіад з різних видів спорту. Надавати всебічну допомогу та підтримку студентським спортивним командам, при наявності коштів – здійснювати фінансування заходів, пов’язані з їх участю у міжвузівських, міських, національних і міжнародних змаганнях та турнірах.

Відповідальні: ректор, проректор з економічних питань – головний бухгалтер


5.2. Передбачити можливість літнього відпочинку студентів на базах практик факультету біології, екології та біотехнології та географічного факультету.

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу


Профком студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зобов’язується:


5.3. Проводити різноманітні загальноуніверситетські спортивні змагання та щорічні спортивні змагання за «Кубок студпрофкому серед мешканців гуртожитків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Відповідальні: голова профкому студентів, голови профбюро факультетів (коледжу), голова комісії профкому студентів по організаційно-масовій роботі та спорту


5.4. Надавати підтримку студентським спортивним командам у межах фінансових можливостей.

Відповідальні: голова профкому студентів


5.5. Закуповувати путівки на відпочинок та розподіляти їх серед студентів університету на основі особистої заяви, в першу чергу особам з числа:

— студентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

— студентів з багатодітних сімей;

— студентів з числа дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

— студентів, які під час навчання стали студентами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

— студентів, які досягли значних успіхів у навчанні, науковій, спортивній, культурній і громадській діяльності.

Відповідальні: голова профкому студентів

Схожі:

Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconПлан роботи профспілкового комітету внз укоопспілки пует на 2012 р. І. Загальні збори трудового колективу > Про виконання колективного договору у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Про виконання колективного договору у 2011–2012 навчальному році та завдання на 2012–2013 навчальний рік
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconДодаток №18 до колективного договору від „14 січня 2010 р. Погоджено: затверджую : Голова профспілкового Ректор кдпу
Приведення температурного режиму у приміщеннях у відповідність з санітарно-гігієнічними нормами
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconДодаток № до колективного договору від „ 2012 р. Погоджено: затверджую : Голова профспілкового В. о ректор двнз «кну»
«про заслуженого працівника державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconТема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання
Порядок прийняття та дія колективного договору. Вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconЗміниідоповненн я
Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Доннту у 2006 році І затвердження змін І доповнень...
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconЗміниідоповненн я
Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Доннту у 2006 році І затвердження змін І доповнень...
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Заслухавши інформацію голови профспілкової організації М. С. Руденка про закінчення терміну діючого Колективного договору та ініціативу...
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconТема Колективний договір та правове регулювання зайнятості > Поняття, зміст та укладення колективного договору
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconКалендарний план роботи профспілкового комітету працівників державного вищого навчального закладу «донецький національний технічний університет» на 2013 рік
Звіт про виконання кошторису профспілкового бюджету первинної профспілкової організації працівників університету за 2012 рік
Пропозиції до колективного договору від профспілкового комітету студентів iconДодаток до колективного договору та заходи з питань умов І охорони
КЗпп україни, ст. 105; Постанова км №1298 від 30. 08. 2002 р та Постанова км №790 від 23. 08. 2005 р Ген угода на 2008-2009 роки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи