Шановні учасники конференції! icon

Шановні учасники конференції!
Скачати 307.57 Kb.
НазваШановні учасники конференції!
Дата17.05.2013
Розмір307.57 Kb.
ТипДокументи


Шановні учасники конференції!


  1. Колективний договір визначає узгоджені позиції й дії адміністрації університету та трудового колективу, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи ВНЗ, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав. Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу освіту та інших законодавчих актів України.

  2. На даний час завершується дія Колективного договору, прийнятого конференцією трудового колективу 30 березня 2010 року.

Згідно з умовами договору, адміністрація повинна забезпечити стабільний розвиток університету, сприяти ефективній діяльності вищого навчального закладу, виходячи з фактичних обсягів фінансування ЧНУ, та раціональному використанню коштів для підвищення результативності роботи вищого навчального закладу, поліпшення умов праці та соціального становища працівників.

Основні характеристики університету на кінець 2012 року наведені в таблиці 1

Таблиця 1


Показник

(станом на 31.12.2012 р.)

Значення

показника

Рівень акредитації ВНЗ

IV

Кількість ліцензованих спеціальностей:

 • 1 рівнем

 • 2 рівнем

 • 3 рівнем

 • 4 рівнем

75

6

61

72

70

Кількість спеціальностей, акредитованих за:

 • 1 рівнем

 • 2 рівнем

 • 3 рівнем

 • 4 рівнем


6

53

68

66

Контингент студентів на всіх курсах навчання:

- на денній формі навчання;

- на заочній та екстернатній формах навчання

15731

9797

5934

Кількість факультетів

16

Кількість кафедр (предметних комісій)

86

Кількість науково-педагогічних і педагогічних співробітників (усього)

 • у т.ч. педагогічних

1205


51

Серед них:

 • докторів наук, професорів, осіб/%

 • кандидатів наук, доцентів, осіб/%

 • викладачів вищої категорії, осіб/%


127/10,5 %

661/54,9 %

21/1,5 %

Загальна/навчальна площа будівель, кв.м.

110810,7 / 66378,8

Кількість посадкових місць у читальних залах

545

Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі з виходом в інтернет

1426/897

Кількість наукових спеціальностей, за якими відкрито аспірантуру

Докторантуру


49

28

Кількість спеціалізованих рад із захисту дисертацій

12

Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співробітництво

74За звітний період тривала робота по ліцензуванню й акредитації цілого ряду напрямів і спеціальностей. Зокрема, за ОКР «молодший спеціаліст» акредитовано 5 спеціальностей. За цей час ліцензовано 6 нових напрямків за ОКР «бакалавр», а також акредитовано 6 напрямків за ОКР «бакалавр». За ОКР «спеціаліст» ліцензовано 8 спеціальностей і акредитовано 3.

Особливо інтенсивно проводився процес ліцензування й акредитації для спеціальностей за ОКР «магістр»: ліцензовано 8 та акредитовано 4 спеціальності.

^ Важливе місце в діяльності університету протягом 2010-2012 рр. займали питання підвищення якості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу.

Недавно завершена повторна акредитація нашого університету за 4-м рівнем. Завтра, до речі, відбудеться засідання ДАК, де будуть представлені результати роботи комісії. Перед тим повторну акредитацію за ОКР «магістра» пройшли 38 спеціальностей. Це була тривала і непроста робота. Ми прийняли цілий ряд акредитаційних комісій, які вивчали роботу кафедр, факультетів, знайомилися з матеріальним і методичним забезпеченням спеціальностей. Відпрацювала вже також комісія, яка перевіряла університет у цілому. Висновки позитивні, хоча ряд рекомендацій зроблено. Найбільш суттєві з них стосуються кадрового забезпечення, оскільки 17 кафедр із 86 очолюють кандидати наук, у тому числі 9 випускаючих кафедр. Ця ситуація виправляється: захистили вже в цьому році докторські дисертації доценти біолог Польчина Світлана Михайлівна, історик Юрійчук Євгенія Петрівна, а також економіст – Буднікевич Ірина Михайлівна та англійський філолог – Єсипенко Надія Григорівна. Із випускаючих кафедр залишаються 2 кафедри на юридичному факультеті (тут боржниками є Гетьманцева Ніна Дмитрівна та Гетьманцев Олександр Валентинович), 3 на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи (Радчук Валентина Миколаївна, Петрюк Ірина Михайлівна, Олійник Марія Іванівна) та 2 на факультеті фізичної культури і здоров’я людини (Мединський Сергій Володимирович і Мосейчук Юрій Юрійович), в боргах також мистецькі кафедри декоративно-прикладного мистецтва та музики.

Крім того, при доборі кадрів на кафедри, при проведенні конкурсів необхідно дотримуватись і надавати перевагу фахівцям за спеціальністю кафедри з дипломами кандидата чи доктора наук. Раніше чи пізніше ми до цього також прийдемо як до обов’язкової вимоги.

Станом на 31 грудня 2012 року на штатній основі працюють 2514 осіб, із них: науково-педагогічних працівників – 1205; докторів наук, професорів – 127; кандидатів наук, доцентів – 661; адміністративно-керівний персонал – 132; навчально-допоміжний персонал – 458; обслуговуючий персонал – 527.

Якщо простежити зміну чисельності докторів і кандидатів наук за період із 2006 до 2012 року, то можна помітити досить суттєве зростання (Таблиці 2 і 3). За звітні 3 роки число докторів зросло зі 104 до 127, а кандидатів наук – із 571 до 661.

Таблиця 2

Рік

Загальна чисельність

на 01.10

поточного року

06

88

2007

93

2008

102

2009

104

2010

109

2011

117

2012

127


Таблиця 3

Рік

Загальна чисельність на 01.10

поточного року

2006

480

2007

517

2008

541

2009

571

2010

632

2011

662

2012

661^ За останні роки маємо стійку тенденцію до зменшення кількості зарахованих студентів на ОКР бакалавра, особливо на заочній формі. Оскільки заочники навчаються в основному на контрактній формі, то це означає, що ми маємо стійке зменшення надходжень до спеціального фонду університету. Аналогічна ситуація зі спеціалістами, особливо на заочній формі навчання. Тільки кількість прийнятих магістрів утримується на стабільному рівні.

Наукова та науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності. Щоб оцінити працю вчених різних країн або наукових установ сьогодні у світі найчастіше використовується метод об’єктивної уніфікованої оцінки на основі наукометричних показників. Створені спеціальні потужні бази даних, де розміщена інформація про діяльність науковців і наукових установ.

Станом на кінець 2012р., відповідно до рейтингу, який формує Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського за показниками наукометричної бази даних Scopus (http://www.nbuv.gov.ua/rating/ratings_uni/index.html), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів 8 місце серед ВНЗ України.

В університеті видаються 18 збірників наукових праць та 4 наукових журнали.

На даний час в університеті працює 12 спеціалізованих учених рад, у яких відбуваються захисти за 29 спеціальностями, з яких 16 – докторські. Ми постійно відстежуємо можливість відкриття нових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі і, залежно від зростання кадрового потенціалу, нових спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Зовсім недавно, кілька місяців тому, відкрита спеціалізована вчена рада на економічному факультеті, яка прийматиме до захисту кандидатські дисертації із двох спеціальностей «Економічна теорія та історія економічної думки» й «Економіка та управління національним господарством».

За звітний період ефективно працювала аспірантура(таблиця 4).

Таблиця 4

Роки

2010

2011

2012

Випуск аспірантури (осіб)

49

48

55

Ефективність (захист і подання дис. в спецраду)

83,7%

63,9%

78,2%


Захищалися докторські і кандидатські дисертації (Таблиця 5)


Таблиця 5

Показники

2010

2011

2012

Докторські

8

9

5

Кандидатські

77

60

65

Всього

85

69

70


На даний час аспірантура в університеті відкрита за 49 спеціальностями, докторантура – за 30-ма.

Звичайно, у нас, як і в більшості наукових установ в Україні, відсутнє сучасне обладнання, а ми не маємо можливості його закупити в такий спосіб, як це робилося 20-30 років тому. Треба вигравати гранти, проекти і в рамках їхніх бюджетів вести необхідні закупки. Це дуже складно, але іншого шляху у нас, схоже, не буде.

Не буду далі зупинятися на деталях нашої достатньо обширної і в цілому успішної наукової роботи. Думаю, що ми можемо стверджувати, що відповідно до можливостей в університеті створено умови для занять наукою та підготовки наступної генерації науковців.

Міжнародна діяльність у освітній, науковій, культурній, спортивній сфері була і залишається важливою складовою функціонування нашого університету. Вона охоплює як факультети та кафедри, так і окремих науковців.

За останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості студентів університету, які перемагають у міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, отримують гранти на навчання за кордоном.

Так, наші викладачі, співробітники та студенти беруть участь у цілому ряді програм академічних обмінів. Наприклад, у рамках програми Еразмус Мундус, за проектами мобільності в 2012 р. стипендії на стажування та навчання на конкурсній основі отримали 10 викладачів і співробітників і 1 студентка нашого університету.

Міжнародна діяльність університету привертає увагу як іноземних фондів, представництв, організацій, так і окремих фахівців, які виявляють бажання співпрацювати з нашим університетом. Ми отримали цілий ряд пропозицій до співпраці в рамках програми ТЕМПУС. На даний час подано біля 30 заявок на таку співпрацю із десятками університетів з різних країн світу.

Результати нашої міжнародної співпраці помітили і в МОН України: ^ 16-18 травня у нас відбудеться Конференція за участю ректорів 60 провідних університетів України і представників їхніх зарубіжних університетів-партнерів.

Отже, відповідно до Колективного договору, в університеті забезпечене зростання кадрового потенціалу викладачів – докторів і кандидатів наук. Вчасні захисти дисертацій отримували відповідні матеріальні винагороди. Забезпечувалися також можливості підвищення кваліфікації, особливо у тих випадках, коли це сприяло ліцензуванню чи акредитації нових напрямків чи спеціальностей. Університет забезпечив необхідні угоди з університетами зарубіжних країн, що дає можливість нашим викладачам, науковцям, аспірантам і студентам приймати участь у конкурсних відборах за різними програмами міжнародної співпраці.


^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Матеріальна база університету має: шістнадцять навчальних корпусів, сім студентських гуртожитків, наукову бібліотеку, комплекс ботанічного саду, три біобази, навчально-дослідницьке господарство, спортивно-оздоровчий комплекс, стадіон, тринадцять студентських їдалень, медичний пункт, майстерню.

Для потреб навчального процесу в університеті функціонує 47 комп’ютерних класів із загальною кількістю робочих комп’ютерних місць – 1407. Близько 80% комп’ютерів мають доступ до мережі інтернет. Окрім комп’ютерних класів, 314 робочих місць у лабораторіях і на кафедрах також мають доступ до мережі інтернет.

Простежується чітка тенденція до збільшення нової комп’ютерної техніки. Так, за передостанні три роки придбано відповідно 59, 131 та 207 комп’ютерів. На жаль, у минулому році нам не вдалося закупити нову комп’ютерну техніку, хоча такі плани були, більше того, десь на 1млн. 200 тис. грн. були подані платіжки в Казначейство на проплату. Проте Казначейство не провело проплат, і тепер ми знову подали їх на проплату. Ця обставина суттєво гальмувала введення в експлуатацію розроблених кафедрами матеріалів «Цифрового університету». Це була дуже велика і потрібна робота. Надіюся, що найближчим часом ми отримаємо нарешті необхідну техніку і зможемо продовжити цю таку необхідну і важливу справу.

За звітний період вдалося домогтися суттєвого поліпшення матеріальної бази для занять фізкультурою і спортом. Виконано великі за обсягом роботи на спортивних майданчиках. Для облаштування спортивних залів використано, зокрема, цокольні приміщення гуртожитків.

На території студмістечка є 7 гуртожитків загальною кількістю місць 2 644. Водночас існує проблема із забезпеченням студентів гуртожитком. У студмістечку функціонують медпункт, стоматкабінет, студентські їдальні. У студмістечку оновлено частину меблів, закуплено нові матраци, хоча цей процес далеко не завершений. Замінено також на металопластикові приблизно 800 вікон із 1600.

По території університету розосереджено 13 пунктів громадського харчування. Загальна кількість посадкових місць – 471. Усі вони орендуються різними підприємцями. За останній рік змінилися орендарі в їдальнях корпусів №3, 4 і 6. Якість обслуговування при цьому значно поліпшилася. Існує тривала проблема з їдальнею 14 корпусу, яка здається в оренду обласною радою. Там тривають довгі тендерні процедури із кроками вперед і назад. Ми періодично звертаємося до облради прискорити цей процес, але поки що результату немає.

Структурні підрозділи університету укомплектовані аптечками першої медичної допомоги (щорічно витрачається на поновлення медикаментів 7-10 тис. грн.), вогнегасниками та спецодягом (2012 рік – понад 59 тис. грн.) відповідно до Типових норм.

Для забезпечення навчального процесу, надійної експлуатації споруд університетом постійно виконуються капітальні та поточні ремонти приміщень аудиторій, лабораторій,інженерно-технічних мереж. Ведеться постійний нагляд за станом конструкцій будівель і мереж, і в першу чергу ремонтуються ті, які знаходяться в незадовільному стані.

Упродовж 2010-2012 рр. виконано значні обсяги робіт, спрямованих на поліпшення стану існуючих будівель і споруд. Повний перелік ремонтно-будівельних робіт, виконаних за ці роки, дуже обширний, тому зупинимось на найбільш значущих.

Продовжувалося будівництво навчального корпусу по вул. Рівненській, яке близьке до завершення. На 31 грудня 2012 року практично залишилися внутрішні оздоблювальні роботи на перших двох поверхах і в цокольних приміщеннях і впорядкування сходових маршів і прилеглої території. Введення його в експлуатацію дозволить збільшити загальну площу будівель університету більше ніж на 10 тис. м2 .

У 2011 році – виконані ремонтно-реставраційні роботи даху корп. №5 на суму в 12 млн. грн. Для завершення робіт потрібно ще приблизно 4 млн. Ще 4 млн. грн. потрібно для реставрації даху 4-го корпусу. Ми маємо обіцянку на фінансування цих робіт від фонду Д.В.Фірташа і з нетерпінням чекаємо на ці кошти.

Розпочата обширна програма робіт з гідроізоляції фундаментів корпусів резиденції. Проведено ці роботи частково на корпусах №5 і №6 у тих місцях, де ситуація була найбільш критичною.

В основному завершені ремонтні роботи огорожі парку Резиденції з боку вулиці Главки. Хочу відзначити, що значну частину цих робіт виконали наші студенти-будівельники, за що ми маємо їм щиро подякувати.

Ансамбль будівель Резиденції у найближчі роки потребуватиме пильної уваги не тільки адміністрації університету, а й державних структур.

Великі обсяги ремонтних робіт виконані в різних оранжереях ботанічного саду, що дало змогу поліпшити утримання рідкісних рослин. Зокрема, проведена реконструкція великої (експозиційної) оранжереї, стан якої вже був майже аварійний. У 2010-2012 роках виконано роботи з реконструкції даху та заміни скла фасаду і даху на покриття із полікарбонату. На черзі реконструкція оранжерейної тепломережі та створення окремих кліматичних зон усередині оранжереї.

Щорічно виконуються підрядним і господарським способом ремонти аудиторій, лабораторій та місць загального користування. І це в усіх, без винятку, корпусах.

Усі корпуси та гуртожитки цілодобово охороняються. Матеріальні цінності зберігаються на складах і у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією.

Усі будівлі другого та третього класу довговічності під’єднанні до інженерних мереж (газ, водотік, каналізація, тепломережі, електропостачання, слаботочні мережі).

5 котелень ЧНУ і 3 міні-котельні (25 котлів) забезпечують теплом 21 будівлю загальною площею 56700 м2, що складає 58% від усієї площі будівель університету.

Загальна довжина внутрішніх теплових мереж в опалюваних будівлях 18500 м.п. Довжина зовнішніх теплових мереж складає 3 км. Газове господарство корпусів, гуртожитків і господарських об’єктів нараховує 214 одиниць приладів. Щорічно на ремонт котелень і тепломереж університет витрачає приблизно 250 тис. грн.

Завдяки ремонтним роботам у водопровідних мережах усіх, без винятку, корпусів і гуртожитків, своєчасній заміні запірної арматури, постійному моніторингу витрат води вдалося зменшити споживання води, уникаючи практично повністю втрат через аварії та несправності обладнання. Правда, залишаються проблеми із мережею водопостачання на території Резиденції. У нас готова проектно-кошторисна документація на її заміну, проблема тільки в коштах.

Зроблені капремонти мереж каналізації, промивання більшості каналізаційних мереж.

Ремонтні роботи на мережах електропостачання дало змогу безаварійно забезпечувати корпуси та гуртожитки якісною електроенергією. Заміна електроосвітлювальних приладів на нові, енергозберігаючі, дало змогу забезпечити нормальний рівень освітлення в усіх приміщеннях. Практично повністю припинено використання ламп розжарення. Проте проблемою залишається економія електроенергії, оскільки в університеті щорічно суттєво збільшується парк комп’ютерної оргтехніки, зростає кількість кондиціонерів, бойлерів, лабораторного обладнання, і, зрештою, ламп для освітлення лабораторій, аудиторій, місць загального користування.

Організація роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в університеті здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».

Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в університеті, в усіх підрозділах зі співробітниками проводяться навчання та інструктажі з питань охорони праці, а на роботах з підвищеною небезпекою проводяться спеціальні навчання та інструктажі з питань охорони праці (на навчання в навчально-курсовому комбінаті електрогазозварників, ліфтерів і робітників з платформи автовишки 2012 року витрачено понад 7 тис. грн.).

На початку кожного навчального року окремим наказом призначаються відповідальні за охорону праці особи на факультетах, кафедрах і в структурних підрозділах, з якими проводяться семінари-навчання.

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку» за 2009-2012 рр. виконано такі заходи: в гуртожитках №№1,2,3,4,5,6 замінені пожежні крани; в корпусі №5 замінено пожежні крани із заміною двох пожежних шаф; у гуртожитку №4 на всіх поверхах замінено пожежний водогін; змонтована й обслуговується пожежна сигналізація в гуртожитках №№2,3, у кімнатах Архіву та в Науковій бібліотеці; перезаправлені вогнегасники згідно з правилами пожежної безпеки; корпуси та гуртожитки забезпечені журналами реєстрації інструктажів з правил пожежної безпеки, реєстрації вогнегасників та інструкції по корпусах і гуртожитках.

Щорічно в університеті проводиться аналіз і перевірка готовності об’єктів до нового навчального року, про що складаються відповідні акти.

Наявний паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються при провадженні освітньої діяльності, погоджений із головним санітарним лікарем м. Чернівці 29.08.2012.

Отже, відповідно до положень Колективного договору, в університеті велося ресурсне забезпечення навчально-виховного процесу, навчальні та виробничі приміщення оснащувалися в міру потреб і можливостей університету необхідним протипожежним інвентарем, дотримувалися також права працівників у галузі охорони праці, цивільного захисту.


^ ФІНансово-господарська діяльність

Важливу роль у функціонуванні та розвитку університету відіграє його фінансовий стан. Саме тому діяльність університету за звітний період була спрямована на забезпечення фінансових надходжень для створення належних умов для навчання та самореалізації студентів, підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки України.

Треба сказати, що три останні роки були досить проблемним, як в плані отримання надходжень, так і в здійсненні видатків, особливо останній 2012 рік, на якому я в основному і зупинюся.

По загальному фонду Міністерство виділило університету на 2012 рік 103 млн. 409 тис. грн., що менше від реальної потреби по поточних видатках на 8 млн. грн. та по капітальних видатках на 4,7 млн. грн. (Таблиця 6).

^ Таблиця 6

Потреба по загальному фонду в 2012 році (тис. грн.)

статті видатків

потреба

виділено
фінансування


різниця

поточні видатки

111 488

103 409

-8 079

оплата праці 

46 557

46 557

0

нарахування на оплату праці

16 879

16 879

0

виплати студентам з числа дітей-сиріт

1 343

1 343

0

оплата комунальних послуг

4 238

826

-3 412

стипендія

42 471

37 804

-4 667

капітальні видатки

4 727

0

-4 727

капітальне будівництво
(кредиторська заборгованість)

4 727

0

-4 727

усього

116 215

103 409

-12 806

Незважаючи на складний фінансовий стан у цілому в державі, ми отримали необхідні кошти із загального фонду держбюджету, а у жовтні 2012 року навіть збільшити фінансування на 3 млн. грн.

Постійний аналіз фінансово-господарського стану університету дав можливість прийняти правильні управлінські рішення. Були вжиті заходи для ефективного і раціонального використання наявних бюджетних асигнувань, зокрема: змінено графік навчального процесу, підвищено вимоги до об’єктивної оцінки знань студентів, проведена реорганізація деяких відділів університету й оптимізація чисельності працівників адміністративно-господарських служб, викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.

Як ви пам’ятаєте, були реорганізовані підрозділи ботанічного саду, наукової бібліотеки, студмістечка; зоологічний та геолого-географічний музеї, відділ енергозбереження, відділ технічних засобів навчання та інформаційно-телекомунікаційний відділ, відділи інтелектуальної власності та інноваційного розвитку.

В результаті були і збережені функції вказаних підрозділів, і зменшена чисельність працівників у цілому по університету на 229 ставок.

Прийняття вищезазначених управлінських рішень разом із отриманням додаткового фінансування дало змогу забезпечити коштами дохідну частину бюджету університету.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне нарахування та виплата заробітної плати, стипендій з урахуванням індексації доходів, виплат студентам з числа дітей-сиріт, комунальних послуг та енергоносіїв, жодного разу не допущено заборгованості по зарплаті співробітникам, стипендій студентам, аспірантам і докторантам. З вини університету також не допускалася заборгованість по розрахунках із постачальниками та виконавцями робіт і послуг.

Якщо в 2010 році ми із видатками справлялися нормально, то в два останні роки виникли непрості проблеми.

На початок 2012 року ми мали кредиторську заборгованість у сумі 6 млн. 649 тис. грн. Ця заборгованість стосувалася в основному капітального будівництва навчального корпусу на вул. Рівненській і склала 4 млн. 727 тис. грн.. У 2012 році кошти із загального фонду держбюджету на її погашення, як було багатократно обіцяно, не були виділені, тому університет був змушений перереєструвати заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду.

Нестабільне та недостатнє наповнення Державного бюджету України призвело до проблем не тільки у здійсненні видатків за рахунок загального фонду бюджету, а також за рахунок власних надходжень, що відобразилося, природно, на фінансовому стані університету.

Спеціальний фонд бюджету університету формувався за рахунок надходження коштів за навчання в університеті (70 млн. 731 тис. грн.), інших освітніх (5 млн. 982 тис. грн.),господарської діяльності ( 6 млн. 565 тис. грн.), здачі майна в оренду (1 млн. 84 тис. грн.)

За рахунок спеціального фонду здійснено виплати на:

 • заробітну плату з нарахуваннями (61 млн. 286 тис. грн.),

 • придбання, матеріалів та інвентарю (3 млн. 361 тис. грн.);

 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (7 млн. 7 тис. грн.),

 • здійснено також інші виплати

Усі капітальні видатки здійснені за рахунок спеціального фонду, в тому числі оплачено роботи з капітального будівництва корпусу на Рівненській на суму 2 млн. 362 тис. грн. та погашено кредиторську заборгованість на 2 млн. 585 тис. грн.

У результаті станом на 01 січня 2013 року кредиторська заборгованість університету перед постачальниками та підрядниками склала 4 млн. 171 тис. грн.

У таблиці 7 наведено для порівняння дані про заробітну плату працівників університету за 2011 і 2012 роки.п/п

Назва посади

Доплати та надбавки

Грудень 2011 року

Грудень 2012 року

Доплати за звання професора, доцента, (%)

Доплати за науковий ступінь д/н, к/н, (%)

Надбавка за вислугу років, (%)

Надбавка за високі показники згідно з рейтинговими оцінками, (%)

Надбавка за напруженість та складність у роботі,(%)

Оклад

Усього

Оклад

Усього

1

Зав. каф. професор

(з рейтингом)

33

25

30

20

20

2710

6178,8

3230

7364,4

2

Зав. каф. професор

33

25

30

 

20

2710

5636,8

3230

6718,4

3

Професор

(з рейтингом)

33

25

30

20

20

2563

5843,6

3054

6963,1

4

Професор

33

25

30

 

20

2563

5331

3054

6352,3

5

Доцент

(зав. каф.)

25

15

20

 

10

2408

4093,6

2869

4877,3

6

Доцент

(з рейтингом)

25

15

20

20

 

2408

4334,4

2869

5164,2

7

Доцент

25

15

20

 

 

2408

3852,8

2869

4590,4

8

Асистент

(з рейтингом)

 

15

10

20

 

1964

2847,8

2341

3394,5

9

Асистент

 

15

10

 

 

1964

2455

2341

2926,3

10

Асистент

 

 

10

 

 

1964

2160,4

2341

2575,1

11

Провідний фахівець

 

 

 

 

30

1281

1665,3

1527

1985,1

12

Фахівець

 

 

 

 

30

1084

1409,2

1292

1679,6

13

Ст. лаборант

 

 

 

 

30

1049

1363,7

1225

1592,5

14

Лаборант

 

 

 

 

30

1039

1350,7

1169

1519,7

15

Робітник

 

 

 

 

30

1009

1311,7

1139

1480,7

16

Прибиральник

 

 

 

 

20

1004

1204,8

1134

1360,8

17

Сторож

 

 

 

 

20

1004

1204,8

1134

1360,8
За звітний період наші фінансові можливості дозволили виплачувати

- викладачам і науковцям доплати за науковий ступінь і вчене звання в розмірі 100% від максимального граничного обсягу;

- за рахунок власних надходжень університету 30% викладацького складу отримали надбавки за високі досягнення у праці згідно з рейтинговими оцінками:

10% викладачів мали надбавки в розмірі 30% посадового окладу,

10% в розмірі 20% посадового окладу ,

10% в розмірі 10% посадового окладу.

Надбавки за складність і напруженість у роботі отримували

 • асистенти, які працюють в університеті менше трьох років у розмірі 10%,

 • завідувачі кафедр професори – 30%,

 • завідувачі кафедр доценти – 20%,

 • професори – 30%.

Крім того, надбавки за складність і напруженість у роботі виплачувалися навчально-допоміжному персоналу, службі обслуговування навчального процесу, адміністративному персоналу, персоналу ботанічного саду, наукової бібліотеки, господарському й обслуговуючому персоналу, охороні.

З метою підвищення престижності праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України педагогічним працівникам (завідувачам лабораторій, методистам) установлено надбавки в розмірі 20% до посадового окладу.

Продовжувалася виплата 50%-ї надбавки за особливі умови роботи працівникам бібліотеки.

Протягом 2012 року науково-педагогічним, педагогічним працівникам і працівникам бібліотеки та музеїв університету виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення при наданні чергових відпусток (2 млн. 905 тис. грн.), а іншим працівникам – матеріальна допомога на поліпшення соціально-побутових умов (364 тис. грн.).

За рахунок економії фонду заробітної плати виплачено співробітникам премій на суму 1 млн. 161 тис. грн. (премію отримали 508 співробітників).

Відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендії» виплачено матеріальну допомогу та премії студентам, аспірантам, докторантам на суму 96 тис. грн.

Виплати стимулюючого характеру застосовувалися до всіх категорій співробітників університету.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України, у 2012 році заробітна плата співробітникам університету в 2012 році підвищувалась поетапно шість разів у сумі на 19,2%. Передбачалось також, що в 2013 році зарплата повинна зрости двічі: із 1 січня та з 1 грудня. Надіючись на це підвищення і враховуючи наші фінансові можливості, нам довелося зменшити на 5% надбавки практично всім категоріям працівників, у тому числі і викладачам за наукові ступені та вчені звання. Проте з 1 січня підвищення не відбулося, і ми видали наказ щоб повернути надбавки викладачам із 1 квітня до попереднього рівня. Але вчора на сайті Міністерства освіти і науки появилася інформація, цитую:

«На доручення Президента України, після тривалих консультацій з профспілками, сьогодні на розгляд Уряду виноситься рішення щодо чергового підвищення з 1 січня поточного року розміру першого тарифного розряду ЄТС, - повідомив Микола Азаров. - Відповідно підвищаться всі посадові оклади працівників бюджетної сфери.  Одночасно ми продовжуємо відновлення диференціації в оплаті праці працівників за 1-5 тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки. ». При цьому Прем’єр-міністр особливо звернув увагу усіх працівників бюджетної сфери, що вони отримають перерахунок за січень-березень цього року, виходячи із нових розмірів посадових окладів. Розміри строки поки-що не ясні.

Усе доведеться починати спочатку….

Отже, відповідно до Колективного договору, оплата праці співробітникам університету здійснювалася на основі законів України, інших нормативно-правових актів, генеральної та галузевої угоди, та Колективного договору університету.

Дуже добре, коли в бюджеті є кошти і можна надавати надбавки, доплати, премії і т.д. Проблема тільки в тому, щоб ці кошти були. І тут нам треба думати і працювати всім. Часи, коли десятки років можна було читати одні і ті ж курси, пройшли. Кожен факультет повинен мати реальну концепцію свого розвитку, знати формулу власного успіху.

^ Для успішного розвитку колективу факультету чи навіть кафедри необхідно кілька умов.

По-перше, має бути креативна ідея перспективного розвитку. У кожного колективу вона може бути різною, але вона має бути.

^ По-друге, має бути креативний лідер, який знає, чого хоче і може повести за собою колектив.

По-третє, результати роботи мають бути затребувані життям, користуватися попитом. Рівень підготовки фахівців має бути конкурентоздатним.

Якщо цього не буде, колектив не виживе, і чим швидше ми це усвідомимо, тим ліпше.

Тепер давайте подумаємо, чи можемо ствердно відповісти на ці запитання по відношенню до кожного факультету, я вже не кажу кожної кафедри. Думаю, що не можемо.

Тому ми повинні, більше того, ми змушені реагувати на виклики життя. Ми вимушені проводити різні структурні зміни в організації життя університету, маємо оптимізувати підрозділи, шукати шляхи можливого поповнення університетського бюджету та шляхи можливої економії витрат. Дещо ми вже зробили, але ще набагато більше нам треба зробити вже в найближчому майбутньому.

Ми є класичним університетом і займаємо серед ВНЗ України по багатьох показниках лідируючі позиції. Ми сильні своєю різноманітністю: у нас є факультети, які забезпечують нам лідерство по наукових показниках, є факультети, які дають більший вклад у поповнення бюджету, є лідери міжнародної співпраці, є лідери спортивних досягнень і т. д.. Вдале поєднання досягнень кожного дозволяє нам не тільки забезпечувати лідируючі позиції, а й бачити перспективи подальшого розвитку. Ми сильні, коли ми разом і спільними зусиллями робимо спільну справу.

Проаналізувавши всі пункти Колективного договору, дія якого завершується, можу сказати, що переважна більшість умов договору виконана як з боку адміністрації університету, так і з боку трудового колективу. Діючий Колективний договір сприяв створенню в університеті нормальної творчої атмосфери, співпраці різних підрозділів університету, за що я щиро дякую від імені адміністрації університету трудовому колективу, його повноважним представникам, тобто Вам, шановні учасники конференції.


Дякую за увагу!


Схожі:

Шановні учасники конференції! iconШановні делегати! Шановні учасники конференції!
Непростими подіями у житті держави, суспільства, людей найманої праці ознаменований п’ятирічний шлях, який сьогодні ми маємо проаналізувати...
Шановні учасники конференції! iconТейлор Нельсон Софрез Україна Інформаційний лист Всеукраїнської наукової студентської конференції «Молодь опановує маркетинг» Шановні учасники Всеукраїнського конкурс
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової студентської конференції
Шановні учасники конференції! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні учасники конференції! iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Шановні учасники конференції! iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Шановні учасники конференції! iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Шановні учасники конференції! icon1. Матеріали конференції плануються видати
...
Шановні учасники конференції! iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
Вартість публікації тез доповіді 150 грн. Кошти перераховуються на р/р26005004787001 кф ват кб «Південкомбанк» м. Києва мфо 320876...
Шановні учасники конференції! iconКафедра перекладознавства І контрастивної лінгвістики імені григорія кочура
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою
Шановні учасники конференції! iconВимоги до тез доповідей
До тез повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи