Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. icon

Наказ №81-оп " 18 " лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08.
Скачати 61.59 Kb.
НазваНаказ №81-оп " 18 " лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08.
Дата04.10.2014
Розмір61.59 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

_________________________________________________________________________

НАКАЗ № 81-ОП18лютого 2014 р. м. Чернівці
Про створення комісій

зі списання основних засобів,

інших необоротних матеріальних активів,

дорогоцінних металів з балансу
Відповідно до Постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», Наказу Мінфіну №947 від 14.11.2013р. «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»; Наказу Мінфіну №611 від 26.06.2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»; Наказу ГУ ДКУ, Державного комітету статистики України №125/70 від 02.12.1997р. «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання»; Наказу Мінфіну №84 від 06.04.1998р. «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна

НАКАЗУЮ:

 1. Для списання основних засобів з балансу, а саме:

  • будинків та споруд;

  • машин та обладнання;

  • транспортних засобів;

  • інструментів, приладів та інвентарю;

  • багаторічних насаджень;

  • інших основних засобів

створити постійно діючу комісію у складі:

Голова комісії: проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.

Члени комісії: заступник головного бухгалтера

з ревізії і контролю Тулик О.І.

заступник директора студмістечка Гарасим В.І.

провідний фахівець Романів Ю.М.

старший науковий співробітник Довганюк В.В.

фахівець І категорії Каплінський М.О.

провідний фахівець Гірка А.І.

 1. Для списання інших необоротних матеріальних активів з балансу, а саме:

  • малоцінних необоротних матеріальних активів;

  • білизни, постільних речей, одягу та взуття;

  • інвентарної тари;

  • матеріалів довготривалого використання для наукових цілей

створити постійно діючу комісію у складі:

Голова комісії: проректор з АГР Верстяк В.С.

Члени комісії: головний механік Шмиглюк М.І.

провідний фахівець Сіманюк Н.В.

старший науковий співробітник Довганюк В.В.

завідувач господарством Капучак В.І.

 1. Для визначення технічного стану та придатності до подальшої експлуатації приладів, обладнання, устаткування, конструкцій, вузлів та деталей до устаткування або обладнання тощо (далі – майно) створити постійно діючу комісію у складі:

Голова комісії: головний інженер Годинюк І.М.

Члени комісії: заступник головного бухгалтера

по ревізії та контролю Тулик О.І.

старший науковий співробітник Довганюк В.В.

фахівець І категорії Каплінський М.О.

провідний фахівець Гірка А.І.

головний енергетик Гордіца М.Й.

Комісія по визначенню технічного стану та придатності до подальшої експлуатації майна:

а) проводить роботу по визначенню технічного стану майна за зверненням керівників підрозділів;

б) надає рекомендації щодо подальшої експлуатації, ремонту, модернізації, реконструкції майна (якщо існує така можливість);

в) у разі встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, комісія складає акт технічного стану. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

4. Для списання дорогоцінних металів, а також для вилучення з майна вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, створити комісію у складі:

Голова комісії: начальник НДЧ Федорцов Д.Г.

Члени комісії: провідний фахівець Романів ЮМ.

старший науковий співробітник Довганюк В.В.

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, які використовуються у навчальному та науковому процесах , витрачаються у межах затверджених норм витрат. Норми витрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння підлягають щорічному перегляду.

Комісія:

а) здійснює контроль за вилученням з майна вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;

б) визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад;

в) контролює їх оприбуткування на відповідних балансових рахунках.

5. Комісії зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

4) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

5) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

6. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються ректором.

 1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття ректором рішення про надання згоди на списання майна. З метою отримання згоди на списання майна керівник підрозділу подає відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку, акт технічного стану майна.

 2. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 1. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

 2. У місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування комісія подає звіт про списання майна на затвердження ректору. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання звіту про списання майна.

 3. Комісія призначається строком до 31.12.2014р.

 4. Наказ довести до відома всіх підрозділів університету.


Ректор С.В. Мельничук
Проект наказу вносить

Проректор з економічних питань-

головний бухгалтер__________________С.Г. Марут

Схожі:

Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №45 оп 04 лютого 20 14 р м. Чернівці " Про затвердження комісії з списання навчально-методичної літератури з балансу чну ім. Ю. Федьковича на 20 14 р. " Відповідно до "
Відповідно до “ Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007р. №1314 ”Про затвердження порядку списання об”єктів державної...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №160-оп рах. 113. 114,221. " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу" Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconІнструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів І документів, розрахунків та інших статей балансу
move to 0-12921
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconІнструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів І документів, розрахунків та інших статей балансу
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України 30. 10. 98 N 90
Наказ №81-оп \" 18 \" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08. iconНаказ №82-оп "18" лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісії по прийманню матеріальних цінностей, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунків, а також для переоцінки матеріальних цінностей Відповідно до Наказу Мінфіну №947 від 14.
Наказу Мінфіну №611 від 26. 06. 2013р. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи