Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету icon

Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Скачати 56.62 Kb.
НазваЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Дата17.09.2012
Розмір56.62 Kb.
ТипЗвіт

Звіт про поточні результати виконання

експериментальної програми впровадження дистанційного навчання

у практику діяльності заочного факультету та

факультету перепідготовки фахівців

Сумського державного університету

на 2002-2011 навчальні роки


Звітний період – 2006 рік

I Загальні положення


Експериментальна програма (далі – Програма) впровадження дистанційної форми навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету (СумДУ) реалізується з 2002 календарного року. Розробка дистанційних навчальних курсів, навчання студентів за дистанційною формою та надання додаткових освітніх послуг здійснюється у відповідності з розробленими в університеті нормативними документами: Положення про використання дистанційної технології навчання на заочному факультеті та факультеті перепідготовки фахівців Сумського державного університету, Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки, учбові плани, графіки навчального процесу. Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №40 від 21.01.2004 р. та іншої нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України.
^

II Виконавці Програми


Програма виконується за завданням та при достатній організаційній підтримці ректорату СумДУ.

Функції організації та управління виконанням Програми покладені на спеціально створену для цієї мети лабораторію дистанційного навчання. Разом з цим на лабораторію покладені функції методичного та програмно-технічного забезпечення Програми. У склад лабораторії входять: завідувач лабораторії, кваліфіковані методисти дистанційного навчання (3 особи) та інженери-програмісти ( 9 осіб). В лабораторії створена достатня матеріально-технічна база для реалізації Програми.

На даний момент до роботи за Програмою залучено більше 90 викладачів 18 кафедр університету (серед залучених викладачів 3 доктори наук та професори, 40 кандидатів наук та доцентів). На викладацький склад покладені такі функції: 1) створення дистанційних навчальних курсів з комп’ютерною підтримкою; 2) організація та супроводження навчального процесу за дистанційною формою навчання; 3) поточна та підсумкова перевірка навчальних досягнень студентів.

Організаційна робота зі студентами здійснюється методистами Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання під керівництвом заступника директора інституту з дистанційної форми навчання.


^ III Напрацьовані засоби розробки навчальних матеріалів з комп’ютерною підтримкою та їх застосування у реалізації Програми

Розроблено систему дистанційного навчання, яка узагальнила наукові розробки та досвід впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті (2001-2006 роки).

Особливість системи дистанційного навчання в її багатофункціональності:

 • створення дистанційних навчальних курсів та практичних завдань різного типу (тести, тренажери, інтерактивні демонстраційні та лабораторні роботи, ділові ігри);

 • організація навчальної діяльності студентів (від етапу реєстрації в системі до завершення вивчення навчальної програми);

 • організація роботи викладача щодо розробки і супроводження дистанційного курсу.

Спільними зусиллями виконавців Програми система дистанційного навчання наповнюється методичними матеріалами: 104 комплекти лекційних матеріалів, більше 10 тисяч тестових завдань, близько 290 інтерактивних тренажерів та віртуальних лабораторних робіт.

Реалізація методичної бази дистанційного навчання та впровадження цієї бази у навчальний процес відбувається у відповідності з “Календарним планом впровадження дистанційної форми навчання на 2002-2011 навчальні роки” Програми. Реалізація програми відбувається з корективами щодо пунктів “Календарного плану впровадження дистанційної форми навчання на 2002-2011 навчальні роки”, а саме, внесені додаткові спеціальності “Фінанси”, “Менеджмент організації”, “Правознавство”. Запланована корекція відображена у змінах та доповненнях до Програми.


^ IV Загальні висновки звітного періоду згідно концепції Експериментальної програми

 1. На сьогодні контингент студентів дистанційної форми навчання СумДУ складає понад 100 осіб. Перша група студентів дистанційної форми навчання успішно завершила програму підготовки бакалаврів за спеціальністю “Економіка підприємства”.

 2. Розроблено цілісний комплекс дистанційних курсів з комп’ютерною підтримкою для освітньої програми підготовки спеціалістів за напрямом “Економіка і підприємництво” (спеціальність “Економіка підприємства”), для освітньої програми підготовки бакалаврів для напряму “Прикладна математика” (спеціальність “Інформатика”) за дистанційною формою та програмно-методичне забезпечення 1-2 курсів напряму “Інженерна механіка” за дистанційно-заочною формою. Процес розробки здійснюється у повній відповідності з наявним календарним планом.

 3. Педагогічна технологія дистанційного навчання з комп’ютерною підтримкою і засоби розробки навчальних матеріалів дозволяють реалізувати специфіку дисциплін різного профілю. Для дисциплін інженерного напряму підготовки використовуються віртуальні лабораторні роботи та просторові динамічні моделі. Для економічних дисциплін запроваджено мережеві ділові ігри та комп’ютерні тренажери з завданнями творчого рівня. Для математичних дисциплін переважає використання комп’ютерних тренажерів, ніж традиційних письмових робіт.

 4. Напрацьовані та апробовані механізми підвищення навчальних досягнень студентів:

  • механізми організації активної навчальної діяльності студента;

  • механізми оперативного зворотного зв’язку про результати навчальної діяльності, забезпечені комп’ютерними засобами навчання;

  • механізми організації цілеспрямованої взаємодії викладачів і студентів.

 5. Поширюється практика використання навчально-методичних матеріалів дистанційних курсів викладачами в навчальному процесі для студентів денної форми навчання, що забезпечує потенціал часу для індивідуалізації навчального процесу.

 6. Надання лекційних матеріалів дистанційних курсів у локальних мережах міста забезпечує підґрунтя для підвищення якості навчальних досягнень студентів інших форм навчання, які позбавлені можливості постійно відвідувати навчальний заклад.

Відповідно до Експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки обґрунтовано, що використання комп’ютерних засобів навчання (для дистанційної форми навчання) дозволяє здійснювати викладачам індивідуалізацію у відношенні до кожного студента і спільно визначати індивідуальну навчальну траєкторію, що позитивно впливає на подальші навчальні досягнення студента.


^ V Перспективи щодо подальшої реалізації Програми


Аналіз навчальної діяльності студентів дистанційної форми навчання надає можливість виокремити окремі напрямки, які у подальшому потребують доопрацювання:

 • уточнення механізмів підвищення рівня пізнавальної самостійності студентів та виведення їх на рівень самокерування;

 • теоретичне обґрунтування співвідношення обсягів навчального навантаження на репродуктивному, реконструктивному та творчому рівні з урахуванням нормування часу на навчальну діяльність студентів;

 • підвищення ефективності навчальної діяльності студентів за рахунок внесення коректив у запропоновану технологію подання теоретичних блоків навчально-методичних матеріалів;

 • вдосконалення дистанційних курсів щодо реалізації творчого рівня навчальної взаємодії викладачів та студентів;

 • вироблення схеми нормування праці викладачів та студентів.


VI Технічне забезпечення

Стан щодо забезпечення комп’ютерною технікою підрозділів Сумського державного університету, які виступають виконавцями Програми, є достатнім для її реалізації. Технічна база СумДУ включає 1020 комп’ютерів, серед яких 630 комп’ютерів використовуються в навчальному процесі, до глобальної мережі Інтернет підключено близько 700 комп’ютерів.


Проректор

з науково-педагогічної роботи В.О. Любчак


Зав. лабораторією

дистанційного навчання ЦКТ Т.В. Лаврик

Схожі:

Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства...
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЕкспериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки
Електронний деканат” для управління навчальною діяльністю студентів за дистанційною технологією навчання
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про виконання індивідуального плану у період з по р навчання Аспіранта/здобувача (прізвище, ім’я, по-батькові)
Кафедра інформатики факультету фізики математик та інформатики Херсонського державного університету
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconПрофесійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу
Навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
Менеджмент організацій" та "Маркетинг" денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
move to 0-16785767
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconПрофесійна риторика
Робоча навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи