Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету icon

Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Скачати 52.33 Kb.
НазваЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Дата17.09.2012
Розмір52.33 Kb.
ТипЗвіт

Звіт про поточні результати виконання

експериментальної програми впровадження дистанційного навчання

у практику діяльності заочного факультету та

факультету перепідготовки фахівців

Сумського державного університету

на 2002-2009 навчальні роки


Звітний період – 2002-2005 календарні роки

I Загальні положення


Експериментальна програма (далі – Програма) впровадження дистанційної форми навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету (СумДУ) реалізується з 2002 календарного року. Розробка дистанційних навчальних курсів, навчання студентів за дистанційною формою та надання додаткових освітніх послуг здійснюється у відповідності з розробленими в університеті нормативними документами: Положення про використання дистанційної технології навчання на заочному факультеті та факультеті перепідготовки фахівців Сумського державного університету, Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2009 навчальні роки, учбові плани, робочі програми, графіки навчального процесу. Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №40 від 21.01.2004 р. та іншої нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України.
^

II Виконавці Програми


Програма виконується за завданням та при достатній організаційній підтримці ректорату СумДУ.

Функції організації та управління виконанням Програми покладені на спеціально створену для цієї мети лабораторію дистанційного навчання. Разом з цим на лабораторію покладені функції методичного та програмно-технічного забезпечення Програми. У склад лабораторії входять: завідувач лабораторії, кваліфіковані методисти дистанційного навчання (3 особи) та інженери-програмісти ( 8 осіб). В лабораторії створена достатня матеріально-технічна база для реалізації Програми.

На даний момент до роботи за Програмою залучено більше 60 викладачів 18 кафедр університету (серед залучених викладачів 3 доктори наук та професори, 39 кандидатів наук та доцентів). На викладацький склад покладені такі функції: 1) створення дистанційних навчальних курсів з комп’ютерною підтримкою; 2) організація та супроводження навчального процесу за дистанційною формою навчання; 3) поточна та підсумкова перевірка навчальних досягнень студентів.

До організаційної роботи зі студентами залучений деканат заочного навчання університету, де введена посада заступника декана з дистанційної форми навчання.


^ III Напрацьовані методичні матеріали дистанційного навчання з комп’ютерною підтримкою

Спільними зусиллями виконавців Програми створено більше 70 навчальних курсів (71 комплект лекційних матеріалів, більше 8 тисяч тестових завдань, близько 150 інтерактивних тренажерів та віртуальних лабораторних робіт).

Реалізація методичної бази дистанційного навчання та впровадження цієї бази у навчальний процес відбувається у відповідності з “Календарним планом впровадження дистанційної форми навчання на 2002-2009 навчальні роки” Програми. Корекції протягом реалізації програми зазнали пункти “Календарного плану впровадження дистанційної форми навчання на 2002-2009 навчальні роки”, що стосуються напряму “Інженерна механіка”. Запланована корекція відображена у змінах та доповненнях до Програми.


^ IV Студенти та їх навчальні досягнення з точки зору гіпотези, мети, завдань Експериментальної програми

На сьогодні контингент студентів дистанційної форми навчання СумДУ складає понад 70 осіб. На підставі експертних оцінок викладачів СумДУ, які працюють зі студентами різних форм навчання, фахівців лабораторії дистанційного навчання та деканату заочного факультету щодо навчальних досягнень дистанційних студентів у минулі роки (2002-2005 р.р.) можна зробити наступні висновки:

  • навчання за дистанційною формою вимагає від студентів більш високого рівня розвитку навичок самостійної пізнавальної діяльності порівняно з традиційною денною та заочною формами навчання;

  • у продовження попереднього пункту на даний час склався специфічний контингент студентів дистанційної форми навчання: їх пізнавальна самостійність вища, ніж пізнавальна самостійність середньостатистичного студента традиційної заочної форми навчання, і, як наслідок, навчальні досягнення студентів дистанційної форми є задовільними у відповідності до цілей експериментальної програми;

  • позитивно впливають на навчальну діяльність студентів можливості оперативного зворотного зв’язку про результати цієї діяльності, що забезпечують комп’ютерні засоби навчання.


^ V Загальні висновки звітного періоду згідно концепції Експериментальної програми

  1. Уточнено для математичних дисциплін педагогічну технологію дистанційного навчання з комп’ютерною підтримкою (а саме, обґрунтовано розподіл навчальних доручень студентів, що мають бути опрацьовані через комп’ютерні тренажери та традиційним письмовим способом; розподіл обґрунтовано на користь більшого використання комп’ютерних тренажерів).

  2. Цілісний комплекс дистанційних курсів з комп’ютерною підтримкою для освітніх програм підготовки бакалаврів за напрямами “Економіка і підприємництво”, “Прикладна математика” за дистанційною формою та напряму “Інженерна механіка” за дистанційно-заочною формою здійснюється у повній відповідності з наявним календарним планом.

  3. Напрацьовані та апробовані механізми підвищення навчальних досягнень студентів:

  • механізми організації активної навчальної діяльності студента;

  • механізми оперативного зворотного зв’язку про результати навчальної діяльності, забезпечені комп’ютерними засобами навчання;

  • механізми організації цілеспрямованої взаємодії викладачів і студентів.

  1. Напрацьовані організаційні процедури використання методичних матеріалів дистанційної форми навчання для підвищення якості навчання студентів денної та заочної форм, а саме для студентів надається доступ до навчально-методичних матеріалів дистанційних курсів для підготовки до ліквідації академічної заборгованості та для їх самопідготовки, надаються компакт-диски з лекційними матеріалами дистанційних курсів.

Відповідно до Експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2009 обґрунтовано, що використання комп’ютерних засобів навчання (в рамках будь-якої форми навчання) забезпечує потенціал часу в навчальному навантаженні викладачів та підґрунтя засвоєного студентами навчального матеріалу для цілеспрямованої та індивідуалізованої навчальної взаємодії викладачів та студентів на творчому рівні. Перспективами подальшої роботи є визначення оптимального співвідношення обсягів навчального навантаження на репродуктивному, реконструктивному та творчому рівні з урахуванням нормування часу на навчальну діяльність студентів. Перспективою залишається також розширення кількості дистанційних курсів, де реалізується творчий рівень навчальної взаємодії викладачів та студентів.

^ VI Технічне забезпечення

Стан щодо забезпечення комп’ютерною технікою підрозділів Сумського державного університету, які виступають виконавцями Програми, є достатнім для її реалізації. Технічна база СумДУ включає 895 комп’ютерів, серед яких 310 комп’ютерів використовуються в навчальному процесі, до глобальної мережі Інтернет підключено близько 500 комп’ютерів.


Проректор

з науково-педагогічної роботи В.Д. Карпуша


Зав. лабораторією

дистанційного навчання ЦКТ Т.В. Лаврик


Затверджено рішенням Вченої ради протокол № 3 від “13” жовтня 2005 р.


Секретар Вченої ради А.І. Рубан

Схожі:

Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЕкспериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету на 2002-2011 навчальні роки
Електронний деканат” для управління навчальною діяльністю студентів за дистанційною технологією навчання
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього...
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconЗвіт про виконання індивідуального плану у період з по р навчання Аспіранта/здобувача (прізвище, ім’я, по-батькові)
Кафедра інформатики факультету фізики математик та інформатики Херсонського державного університету
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconПрофесійна риторика навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання Розподіл часу
Навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «логістика»
Менеджмент організацій" та "Маркетинг" денної та заочної форм навчання та слухачів факультету перепідготовки фахівців
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
move to 0-16785767
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету iconПрофесійна риторика
Робоча навчальна програма для магістрантів іноземних громадян факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи