Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу icon

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу
Скачати 107.32 Kb.
НазваЗауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу
Дата28.05.2013
Розмір107.32 Kb.
ТипДокументи

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу

Як зауваження можна вказати те, що в рейтингу не відображена інформація по кожній з секцій кафедри (наведені лише стогові сумарні дані), що ускладнює її аналіз, оскільки кожна з секцій формує власний річний звіт.

Результати порівняння даних матеріалів рейтингу з даними річного звіту кафедри комп. наук за 2012 р.

В таблиці наведені показники, за якими є певні розбіжності

Пункт

Назва

Значення показника

За річним звітом

За матеріалами рейтингу

П1.1.1

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, у тому числі з вченими ступенями та званнями // Враховуються тільки ті, які працювали у звітному році станом на 31 грудня

34

37

П1.1.5

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, у тому числі які нагороджені державними преміями (у галузі науки і техніки, освіти, ім. Т.Шевченка) та преміями НАНУ протягом попередніх 5 років // Враховуються тільки ті, які працювали у звітному році станом на 31 грудня, в П1.1.2-П1.1.11 враховуються також штатні працівники інших категорій

Не обраховується

0

П1.1.6

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, у тому числі які нагороджені державними преміями (у галузі науки і техніки, освіти, ім. Т.Шевченка) та преміями НАНУ протягом попередніх 5 років у тому числі у звітному році // Враховуються тільки ті, які працювали у звітному році станом на 31 грудня, в П1.1.2-П1.1.11 враховуються також штатні працівники інших категорій

Обраховується лише за звітний рік

0

П.1.1.11

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, у тому числі які у звітному році приймали участь у викладацькій або науковій роботі за кордоном терміном не менш ніж 3 міс. // Незалежно від року вибуття за кордон

Окремо не обраховується. Загальна кількість співробітників, що брала участь у роботі за кордоном:

7

2

П1.2.2

Чисельність штатних наукових працівників у т.ч. з вченими ступенями та званнями // Враховуються безпосередні виконавці НДР кафедр

Не обраховується

0

П1.3.1

Чисельність штатних працівників, які мають за профілем діяльності чинні у звітному році документи щодо визначення їх міжнародними центрами сертифікації сертифікованими фахівцями // При відсутності терміну дії документу ті, що отримані за останні 3 роки

1

0

П1.3.2

Чисельність штатних працівників, які мають за профілем діяльності чинні у звітному році документи щодо підвищення кваліфікації відповідного міжнародного рівня у звітному році

2

0

П1.9.2

Чисельність осіб, які проходять підготовку як на базі СумДУ, так і в інших організаціях (за направленням СумДУ) у якості аспірантів та здобувачів // У контингенті враховується найбільше із значень показників прийому або випуску

27

33

П1.9.3

Чисельність осіб, які проходять підготовку як на базі СумДУ, так і в інших організаціях (за направленням СумДУ) у якості аспірантів та здобувачів у тому числі аспірантів на умовах повної оплати вартості навчання // У контингенті враховується найбільше із значень показників прийому або випуску

Обраховується як окремі пункти звіту без зазначення умов повної оплати

3

П1.9.4

Чисельність осіб, які проходять підготовку як на базі СумДУ, так і в інших організаціях (за направленням СумДУ) у якості аспірантів та здобувачів у т.ч. аспірантів на умовах повної оплати варт.навч. у т.ч. із числа іноземців (у тому числі докторанти) // У контингенті враховується найбільше із значень показників прийому або випуску

0

1

П1.10.3

Захищено кандидатських дисертацій за 2 роки // Враховуються ті, які працюють в СумДУ на штатних посадах

1

2

П1.11

Розрахункова кількість ставок професорсько-викладацького складу // див.IV.5

Не обраховується

54.35

П2.1.5

Кількість напр., спец. (за напрямами, спеціальностями інституту, факул., випуск. кафедри) у т. ч. спецкатегорій, за якими здійснювалось навчання у звітному році - для отримання другої вищої освіти (за наявності першої за ОКР "спеціаліст", "магістр")

1

2

П2.2

Кількість спеціальностей, спрямувань за якими особам, які не навчаються в СумДУ на постійній основі, надавалися платні послуги щодо професійно-технічного навчання за професією, за прог. підготовки офіцерів запасу, проходження ПАЦ, ТУ, стажування в МІ// За наявності ліцензії

Не обраховується

0

П2.3

Кількість навчальних центрів (на кафедрах, факультетах, інститутах), в яких надавалися платні послуги особам, які не навчаються в СумДУ на постійній основі // ФПМО враховується додатково, як центр МІ

2

1

П2.4.1

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - всього // У тому числі враховуються інтерни, ординатори

648

668

П2.4.2

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. за ОКР “інтерн”, ординатура

Не обраховується

0

П2.4.4

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. навчання на умовах повної оплати

162

195

П2.4.5

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. іноземних студентів, всьго // У тому числі враховуються інтерни, ординатори

42

45

П2.4.7

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. студентів першого курс

155

161

П2.4.8

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. студентів першого курсу -у тому числі мешканців інших регіонів Сумської області // Крім: м.Суми для базового ВНЗ, м.Конотоп для КІ, м.Шостка для ШІ

Не обраховується

49

П2.4.9

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. студентів першого курсу -у тому числі мешканців інших регіонів України // Крім Сумської області

Не обраховується

9

П2.4.10

Загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються за спеціальностями відповідних випускових кафедр - у т.ч. студентів першого курсу -у тому числі іноземних студентів

Окремо не обраховується.

22

П2.5

Загальна чисельність студентів, які навчаються без відриву від виробництва за спеціальностями відповідних випускових кафедр факультету (інституту)

736

666

П2.6

Загальна чисельність слухачів та студентів (за спеціальностями відповідних випускових кафедр), які отримували другу вищу освіту // За наявності освіти ОКР "спеціаліст" або "магістр

6

16

П2.7.1

Чисельність студентів випускного курсу денної форми навчання - навчались за держзамовленням

101

99

П2.7.2

Чисельність студентів випускного курсу денної форми навчання - навчались за держзамовленням, із них працевлаштовано (за наявності підтверження)

99

69

П2.7.3

Чисельність студентів випускного курсу денної форми навчання - навчались на умовах повної оплати

7

24

П2.7.4

Чисельність студентів випускного курсу денної форми навчання - навчались на умовах повної оплати - із них працевлаштовано (за наявності підтверження)

6

5

П2.8

Загальна чисельність слухачів, які пройшли, як платну освітню послугу професійно-технічне навчання за професією,навчання за програмою підготовки офіцерів запасу або підвищення кваліфікації в навчальних центрах кафедр, факультетів, інститутів, на ФПМО // Враховуються ті, які не навчаються у СумДУ на постійній основ

Не обчислюється окремо. Кількість осіб, що пройшли підвищення кваліфікації у навчальних центрах кафедри у звітному році (як платну освітню послугу):

46

17

П2.9.1

Кількість призових місць в олімпіадах із навчальних дисциплін, напрямів, спеціальностей, конкурсах, у тому числі наукових робіт тощо: всього міжнародного рівня: // За рішенням ректорату прирівнюється успішна участь у міжнародних змаганнях найвищого рівня

7

4

П2.9.2

Кількість призових місць в олімпіадах із навчальних дисциплін, напрямів, спеціальностей, конкурсах, у тому числі наукових робіт тощо: всього міжнародного рівня: у тому числі зазначені у наказах МОНмолодьспорту // За рішенням ректорату прирівнюється успішна участь у міжнародних змаганнях найвищого рівня

7

3

П2.9.3

Кількість призових місць в олімпіадах із навчальних дисциплін, напрямів, спеціальностей, конкурсах, у тому числі наукових робіт тощо: загальноукраїнського рівня із зазначенням призерів (1-3 місця) у наказах МОНмолодьспорту

9

8

П2.11

Кількість загальноукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, проведення заключного етапу яких відбувалось за наказом МОНмолодьспорту на базі кафедри, факультету (інституту) // При суміщенні олімпіади і конкурсу зараховується - "1,5"

3

1

П3.1

Кількість публікацій, - всього // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно.

228

238

П3.1.3

Кількість публікацій, у тому числі навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту - за 2 роки // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно

5

4

П3.1.4

Кількість публікацій, у тому числі навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту - за 2 роки у т.ч. за звітний рік // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно.

2

1

П3.1.6

Кількість публікацій, у тому числі статей у виданнях з високим імпакт-фактором (більше ніж 1,0) // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно

8

1

П3.1.7

Кількість публікацій, у тому числі статей в інших фахових за статусом виданнях: // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно.

63

90

П3.1.8

Кількість публікацій, у тому числі статей в інших фахових за статусом виданнях: які опубліковані у виданнях, що обраховуються БД Scopus: всього за 2 роки // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно.

Не обчислюється

37

П3.1.9

Кількість публікацій, у тому числі статей в інших фахових за статусом виданнях: які опубліковані у виданнях, що обраховуються БД Scopus: всього за 2 роки - у тому числі за звітний рік // 1) При зазначенні належності до СумДУ 2) За авторством та співавторством студентів включно.

16

21

П3.1.10

Відсутній в рейтингуП3.1.11

Кількість публікацій, у тому статей за

авторством та співавторством студентів

// 1) При зазначенні належності до

СумДУ 2) За авторством та

співавторством студентів включно

14

15

П3.3

Кількість цитувань наукових праць авторів СумДУ, які обраховані БД Scopus // За звітний рік
Обраховані лише цитування КСУ та ІТП:

12

Схожі:

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconЗАуваження, пропозиції та аналіз регуляторного впливу
Міністерством юстиції та оприлюдненого на відповідному сайті
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconГрафік подачі матеріалів до рейтингу

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconМетодичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету
Первинні показники, необхідні для розрахунку рейтингу викладача, подають наступні відділи
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconГрафік подачі матеріалів до рейтингу: 15 грудня 2008 р

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconВерховного Суду України Висловлюючи загальну підтримку щодо намагання Судової палати у господарських справах ініціювати модернізацію положень Господарського процесуального кодекс
На ваш лист №201-572/0/8-08 від 07. 02. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Господарського процесуального...
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconІнструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти І науки України з проведення міжнародних,
Плану. Однак вищі навчальні заклади, які подають пропозиції щодо проведення зазначених заходів, не завжди дотримуються вимог, визначених...
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconІнструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти І науки України з проведення міжнародних,
Плану. Однак вищі навчальні заклади, які подають пропозиції щодо проведення зазначених заходів, не завжди дотримуються вимог, визначених...
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconДеканатам зну
Міністерство освіти І науки запрошує до обговорення пропозицій з вдосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів...
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconСекретарю Пленуму Верховного суду України
На ваш лист №621 від 05. 05. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України «Про...
Зауваження та пропозиції щодо матеріалів рейтингу iconГолові Верховного Суду України Онопенку В. В
На ваш лист №226-483/0/8-08 від 06. 02. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи