Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій icon

Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій
Скачати 36.25 Kb.
НазваВознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій
Дата09.06.2013
Розмір36.25 Kb.
ТипДокументи

ВОЗНЮК А. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЕРІВНИКАМИ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ


Актуальність дослідження. Успішність діяльності та реалізація стратегії розвитку освітніх організацій у сучасних умовах залежить значним чином від успішного підбору й відбору педагогічних працівників керівниками даних організацій.Аналіз літератури свідчить, що окремі складові управління педагогічними працівниками (професійна адаптація, оцінка, професійне навчання, професійне зростання) відображені в роботах таких учених, як В. Вакуленко, Н. Ганжа, О. Дем’яненко, С. Кулик, Н. Купреєва, В. Світлична, Т. Сорочан, В. Шавровська та ін.Особливості підбору й відбору педагогічних працівників в освітніх організаціях висвітлені в дослідженнях О. Казачінер, М. Корольчук, В. Крайнюк, А. Фрумкинта ін.

^ Мета дослідження. Визначити особливості підбору й відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організаціях.

Результати дослідження:

Результати теоретичного аналізу проблеми дозволяють визначити підбір та відбір педагогічних працівників як складову процесу управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях, яка передбачає виокремлення компетентних та ініціативних педагогічних працівників здатних успішно вирішувати завдання освітньої організації.

На основі аналізу наукової літератури, присвяченій проблемі підбору та відбору працівників, можна, на нашу думку, визначити певні особливості традиційного та інноваційного підходів до здійснення підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій.

Так, наприклад, традиційний підхід підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій переважно здійснюється з метою заміщення вакантної посади, запровадження нових освітніх програм, введення нових предметів чи збільшення годин з навчального предмету, отримання посади чи надання місця роботи на основі симпатії та товариських стосунків тощо.

У свою чергу, інноваційний підхід до підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій використовується з метою виокремлення компетентних та ініціативних педагогічних працівників, здатних вирішувати завдання проблеми над якою працює освітня організація, врахування стратегії розвитку освітньої організації, підтримка позитивного іміджу освітньої організації, створення команди для реалізації нововведень для успішного розвитку освітньої організації тощо.

При аналізі мети здійснення підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організаційбуло встановлено, що переважна більшість керівників віддають перевагу традиційному підходу (заміщення вакантної посади; запровадження нових освітніх програм; введення нових предметів тощо). І лише незначна кількість опитаних керівників звертають увагу на інноваційний підхід щодо підбору та відбору педагогічних працівників(виокремлення компетентних та ініціативних педагогічних працівників, здатних вирішувати завдання освітньої організації; підтримка позитивного іміджу освітньої організаціїтощо).

Необхідно також зазначити, що для успішного здійснення підбору та відбору педагогічних працівників керівники освітніх організацій використовують певні джерела інформації, які можна об’єднати у дві групи:

– перша група джерел інформації – це ті джерела, до яких має безпосереднє відношення керівник освітньої організації (кадровий банк даних в середині освітньої організації; кадровий банк даних в інших освітніх організаціях; інформування знайомих про вакантну посаду; рекомендації компетентних осіб чи освітньої організації);

– друга група джерел інформації – це ті джерела, до яких керівник не має відношення (розповсюдження оголошення про вакантну посаду; заявка на випускника вузу; надання інформації в мережі ЗМІ.

На ефективність підбору та відбору педагогічних працівників, на нашу думку, впливає певним чином вдале використання методів та засобів двох етапів здійснення формування педагогічних працівників керівниками освітніх організацій:

– перший етап формування педагогічних працівників стосується первинного підбору, який здійснюється опосередковано по відношення до педагогічного працівника за допомогою таких методів та засобів як, наприклад: аналіз особових документів (резюме, анкети, аналіз педагогічного досвіду та ін.); аналіз даних згідно з професіограмою;

– другий етап формування педагогічних працівників стосується відбору, при безпосередній роботі з педагогічним працівником, використовуючи, наприклад, такі методи й засоби: попередня телефонна розмова; індивідуальна співбесіда; тестування (аналіз даних відповідно психограми); комплексна оцінка компетентних осіб.

Висновки. Результати дослідження свідчать про необхідність спеціальної психологічної підготовки керівників освітніх організацій щодо підбору та відбору педагогічних працівників в рамках спеціальних навчальних курсів в системі післядипломної освіти у процесі підвищення кваліфікації даних керівників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Казачінер О. С. Відбір та набір персоналу для роботи у закладах освіти / О. С. Казачінер. – Управління школою. – 2007. – № 30 (186). – С. 27–31.

2. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія та практика професійного психологічного відбору / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 536 с.

3. Румянцева Е. Как найти идеального сотрудника / Е. Румянцева. – М. : Вершина, 2007. – 114 с.

4. Фрумкин А. А. Психологическийотбор в профессиональной и образовательнойдеятельности. – СПб. : Речь, 2004. – 210 с.

Схожі:

Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconСлєпченко я. А. Психолого-організаційні проблеми у керівників освітніх організацій щодо управління педагогічними працівниками
С. М. Кулик); розкрито особливості управління професійним розвитком педагога у площині акмеологічного підходу (І. Я. Жорова); визначено...
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Вознюк а. В. Особливості підбору та відбору педагогічних працівників керівниками освітніх організацій iconНаказ № 46/05 Про оголошення в Донну конкурсу з відбору на навчання студентів І аспірантів та стажування наукових І науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 20. 03. 2012 р. № 313 «Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи