Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування icon

Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Скачати 235.08 Kb.
НазваЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Дата10.06.2013
Розмір235.08 Kb.
ТипЗакон

Контрольні питання з програми курсу ОПГ

Питання 1

1 Закон України „Про охорону праці”.

2 Кодекс законів про працю України.

3 Трудовий договір.

4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці.

5 Фонди охорони праці, їх формування.

6 Штрафні санкції органів державного нагляду за порушення вимог охорони праці.

7 Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення.

8 Навчання,інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки.

9 Розроблення та зміст плану ліквідації аварії на промисловому підприємстві.

10 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Питання 2

1 Вплив ПК на організм людини

2 Порушення зору при роботі з ПК та методи боротьби

3 Кістково-м’язові порушення при роботі з ПК

4 Санітарно-гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з комп'ютерною технікою

5 Організація освітлення робочого місця при роботі з ПК

6 Захист користувача ПК від шуму і вібрації

7 Захист користувача ПК від електромагнітного випромінювання

8 Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК

9 Вимоги до обладнання та організації робочих місць користувачів ПК

10 Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ПК


Питання 3

1 Дія сили струму на людину.

2 Перша допомога при ураженні електричним струмом.

3 Статичний електричний струм. Захист. Крокова напруга.

4 Електромагнітні поля. Характеристика, нормування. Дія на працівників і захист від електромагнітних полів.

5 Фактори, які впливають на рівень ураження. Засоби індивідуального захисту при ураженні електричним струмом.

6 Класифікація приміщень згідно з ПУЄ.

7 Заземлення. Занулення. Їх розрахунок.

8 Лазерне випромінювання.

9 Іонізоване випромінювання.

10 Захисні засоби від ураження електричним струмом.

^ Контрольні задачі

Задача 1

У момент часу t=0 концентрація шкідливих речовин у повітрі виробничого приміщення об’ємом V0, м3, дорівнює g0t, мг/м3. У цей момент у приміщенні починає діяти джерело виділення шкідливих речовин постійної продуктивності М, мг/год.

Визначити, чи можна обмежитися неорганізованим повітрообміном, чи необхідно включити вентиляцію, якщо до кінця зміни залишилось менше N годин (див. табл. 1).


Таблиця 1

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об’єм приміщення V, м3

480

500

540

520

530

600

580

570

590

510

Продуктив-ність джерела виділень

М, мг/год

10,6

110

29,7

572

291

66

63,8

2,8

649

0,51

Шкідлива речовина

Акролеїн

Алюміній

Бром

Дихлоретан

Капрон

Сірчана кислота

Мідь

Нікель

Поліетилен

Ртуть

Початкова концентрація g0, мг/м3

0,022

0,22

0,055

1,1

0,55

0,11

0,11

0,005

1,1

0,005

Час, що залишився до кінця зміни, N, год

8

7

7

6

7

6

7

8

5

4Задача 2

На механічній дільниці машинобудівного заводу встановлено N однакових джерел шуму з рівнем P дБА кожний.

Визначити сумарний рівень шуму в цьому приміщенні. Як зміниться сумарний рівень шуму, якщо в приміщенні демонтують М джерел шуму і додатково встановлять L джерел шуму з рівнем D дБА (див. табл. 2).


Таблиця 2

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість встановлених джерел N, шт.

12

11

10

8

13

12

8

10

8

7

Їх звуковий рівень P, дБА

90

80

50

60

65

65

87

90

77

80

Кількість демонтованих джерел М, шт.

4

2

1

3

4

2

3

2

4

3

Кількість додаткових джерел L, шт.

2

3

4

2

1

1

2

1

3

2

Їх звуковий рівень D, дБА

95

85

60

80

70

90

93

95

80

85Задача 3


Розрахувати освітленість робочого місця економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань від лампи до розрахункової точки – l, м, сила світла в напрямку розрахункової точки – J, кандел, кут падіння світлового променя – 0. Коефіцієнт запасу Кз (див. табл. 3).

Таблиця 3

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відстань від лампи до розрахункової точки l, м

0,3

0,35

0,7

0,4

0,45

0,55

0,5

0,65

0,8

0,7

Сила світла J, Кд

490

500

470

480

475

485

500

550

540

500

Кут падіння світлового променя 0

60

50

45

30

55

40

35

45

60

55

Коефіцієнт запасу Кз

1,3

1,5

1,6

1,5

1,4

1,7

1,75

2

1,8

1,6

Задача 4


Аналіз запилення повітряного середовища дільниці хімічного комбінату дав такі результати: при проходженні через фільтр Q, м3/год, запиленого повітря на фільтрі за К хвилин аспірації нагромадилося n міліграм пилу. Зробити висновки про можливість роботи в цьому приміщенні без використання механічної вентиляції (див. табл. 4).

Таблиця 4

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Швидкість відбору проби Q, м3/год

0,5

0,4

0,45

0,5

0,49

0,47

0,46

0,41

0,51

0,55

Час відбору проби К, хв.

12

10

11

9

13

14

12

10

12

15

Кількість накопиченого пилу n, мг

1

0,5

0,9

0,1

0,8

1,5

1,4

2

1,3

1,2

Вид пилу

Чавун

Алюміній

Боксити

Аспірин

Доломіт

Магнезит

Табак

Борна кислота

Чай

ВапноЗадача 5


У виробничому приміщенні планується зробити звукопоглинальне облицювання стелі та стін. Площа стін – Sстін, площа стелі - Sстелі, площа підлоги – Sпідл. Середній коефіцієнт звукопоглинання в приміщенні до облицювання дорівнює 0,1, коефіцієнт звукопоглинання використаного облицювання – 0,9.

Визначити зниження шуму після використання облицювання та можливість улаштування в приміщенні підрозділів зазначеного призначення (див. табл. 5).


Таблиця 5

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Площа стін Sстін, м2

300

300

280

400

400

300

330

320

310

340

Площа стелі Sстелі, м2

250

240

250

300

280

280

260

250

240

280

Площа підлоги Sпідл, м2

250

240

250

300

280

280

260

250

240

280

Призначення приміщення

Конструкторське бюро

Пункт охорони здоров’я

Управління

Кабіна дистанційного керування

Дільниці точного зварювання

Обчислювальний центр

Кабіна дистанційного керування

Лабораторія

Конструкторське бюро

Пункт охорони здоров’я


Задача 6

На підприємстві середня кількість працівників у цьому році склала М чоловік. За цей же період сталося N випадків виробничого травматизму, у тому числі К випадків, які не були пов’язані з виробництвом. Загальна втрата робочого часу через непрацездатність склала D робочих днів, зокрема 2 потерпілих, що одержали на виробництві травми 25 та 27 грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні наступного за звітним року.

Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму (див. табл. 6).

Таблиця 6

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня кількість працівників у даному році М, чол.

600

400

500

650

570

590

490

580

550

600

Сталося випадків Nвип.

25

20

15

24

21

17

19

25

30

27

Кількість випадків, що не пов’язані з виробництвом Квип.

5

4

3

5

6

5

4

1

3

4

Втрата робочого часу Dднів

125

90

130

130

110

100

115

125

100

130Задача 7


Визначити необхідну кількість світильників загального призначення для створення в приміщенні розміром LC м нормованого освітлення Е, лк. Світловий потік газорозрядної лампи дорівнює F, лм, коефіцієнт запасу – К, коефіцієнт нерівномірності освітлення 1,15, коефіцієнт використання світлового потоку – . Система освітлення комбінована (див. табл. 7).

Таблиця 7

Вихідні

дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розмір приміщення LC, м

2448

1218

1824

2430

612

1248

3648

2436

1830

1224

Норма освітлення Е, лк

200

300

1000

2000

2500

1500

4000

3000

200

400

Світловий потік лампи F, лм

2300

1100

1380

1500

1740

1960

2250

3440

3840

4320

Коеф. використ. світлового потоку 

0,65

0,5

0,48

0,5

0,62

0,7

0,65

0,68

0,55

0,59

Задача 8


Визначити кратність повітрообміну при вентиляції навчальної лабораторії розміром ab та висотою С, якщо в ній перебуває N студентів, кожен з яких видихає М г/год вуглекислого газу. Гранично допустима концентрація СО2 дорівнює 1,5 г/м3. Концентрація СО2 в повітрі (зовні) складає 0,75 г/м3 (див. табл. 8).

Таблиця 8

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розміри аудиторії ab, м

106

135

126

115

125,5

105

10,56

126

136

116

Висота аудиторії С, м

3,0

2,7

2,8

3,2

3,4

3,8

3,0

2,6

2,9

2,8

Кількість студентів N

25

30

28

31

27

26

18

20

21

17

Кількість СО2 від дихання людини М, г/год

30

27

29

28

35

33

34

30

29

27

Задача 9

Визначити, на яку величину потрібно знизити рівень звукового тиску під час роботи компресора з рівнем звукової потужності N, дБ, що встановлений на території підприємства на відстані L, м, від житлового будинку. Фактор спрямованості звучання компресора – Ф, допустимий рівень звукового тиску в житлових приміщеннях складає 40 дБА (див. табл. 9).

Таблиця 9

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рівень звукової потужності компресора N, дБ

100

98

96

97

100

102

104

100

97

98

Відстань від джерела шуму до будинку L, м

100

97

98

104

102

100

97

96

98

100

Фактор спрямованості Ф

2,0

1,8

1,9

1

2,3

2,1

1,5

1,7

1,9

2,4


Задача 10

Визначити фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому двобічному освітленні в реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом ab) при вихідних даних: площа віконних прорізів складає 25% від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності – 0; коефіцієнт врахування відбитого світла – z1; коефіцієнт затемнення вікон будівлями, що стоять навпроти – К; коефіцієнт запасу – Кз; світлова характеристика вікон – в (див. табл. 10).


Таблиця 10

Вихідні дані

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розміри приміщення ab, м

106

135

126

115

125,5

105

10,56

126

136

116

Коеф. світлопроникності 0

0,45

0,46

0,48

0,47

0,45

0,5

0,49

0,45

0,47

0,51

Коеф. урахування відбитого світла r1

4,0

3,1

4,2

6,5

5,1

7,2

4,2

4,7

4,5

4,0

Коеф. затемнення К

1,2

1,1

1,2

1,4

1,7

1,6

1,5

1,1

1,3

1,2

Коеф. запасу Кз

1,3

1,2

1,25

1,35

1,4

1,45

1,5

1,2

1,27

1,5

Світлова характеристика вікон в

15

10

12

13

19

20

17

19

20

15^ Вимоги до оформлення контрольної роботи


Після вивчення матеріалів курсу виконується контрольна робота, яка повинна бути надіслана на адресу університету не пізніше ніж за один місяць до початку екзаменаційної сесії.

Контрольна робота виконується на стандартних аркушах формату А4 з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, номера навчальної групи та навчального шифру, ставляться дата і підпис студента.

Відповіді на запитання і розв’язання задач повинні починатися з умов задачі згідно з варіантом, а також супроводжуватися посиланням на літературні джерела, а також, за необхідності, схемами та рисунками.

На кожній сторінці роботи залишаються поля для зауважень рецензента.

У кінці роботи наводиться список використаної літератури.

При позитивній оцінці за контрольну роботу за умови виконання та здавання лабораторних робіт студент допускається до заліку.

Схожі:

Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconЗакон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. 2 Волох Д. С. 25. 03
Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconНа Х семестр 2010/2011 навчального року
Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Нормативні акти про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Основні законодавчі акти про охорону праці
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconЗакон України "Про охорону праці": історико-правовий аналіз. Роль та значення міжнародних договорів у сфері застосування законодавства про охорону праці в Україні
Законодавство про охорону праці у світлі реформи трудового законодавства України
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Закон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування iconЗакон України „Про охорону праці сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною праці
Закон України „Про охорону праці” – сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи