Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи icon

Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи
Скачати 287.95 Kb.
НазваЗакон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи
Дата15.09.2012
Розмір287.95 Kb.
ТипЗакон
Проект

Закон УкраЇни


Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи


Цей Закон визначає умови та порядок пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, які зайняті на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, визначені законодавством, що діяло раніше, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах за рахунок пенсійних коштів, визначених цим Законом.

Зміна умов і норм, передбачених у цьому Законі, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону.


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

індивідуальний пенсійний рахунок учасника обов’язкової професійної пенсійної системи – складова частина індивідуального пенсійного рахунку такого учасника в недержавному професійному чи корпоративному пенсійному фонді, облік та ведення якого в персоніфікованій базі даних такого фонду здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

обов’язкова професійна пенсійна система (далі – обов’язкова професійна система) – сукупність дій з формування пенсійних активів і здійснення професійних пенсійних виплат окремим категоріям осіб, визначених цим Законом, які зайняті на роботах, із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, виконання яких дає право на призначення пенсії на пільгових умовах;

обов’язкові професійні пенсійні внески (далі – професійні внески) – кошти, які сплачуються роботодавцем до недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду у грошовій формі у визначеному законом розмірі на користь учасника обов’язкової професійної системи на умовах та у порядку, визначених цим Законом;

пенсійна схема – документ, який визначає умови та порядок пенсійного забезпечення учасників обов’язкової професійної системи;

пільговий пенсійний період – період з моменту набуття учасником обов’язкової професійної системи права отримувати професійні пенсійні виплати, визначений відповідно до цього Закону, до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

платник професійних внесків обов’язкової професійної системи (далі – платник) – роботодавець, який відповідно до цього Закону сплачує професійні внески на користь працюючих у нього осіб, на яких поширюється дія цього Закону, до недержавного професійного чи корпоративного пенсійного фонду;

професійні пенсійні виплати – пенсійні виплати, що здійснюються на умовах та у порядку, визначених цим Законом;

професійний стаж – тривалість страхового стажу на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, визначених законодавством, що діяло раніше, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах;

учасник обов’язкової професійної системи – особа, яка зайнята на роботі із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, виконання якої дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на яку поширюються норми цього Закону, на користь якої сплачуються (сплачувалися) професійні внески до обов’язкової професійної системи, та яка користується правом на отримання професійних пенсійних виплат відповідно до цього Закону.

Інші терміни використовуються у значеннях, встановлених законами.


Стаття 2. Законодавство України про обов’язкову професійну систему


1. Законодавство України, що регулює відносини у сфері обов’язкової професійної системи, складається із Законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про страхування", "Про банки та банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України, цього Закону, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода України на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.

2. Якщо міжнародним договором, згода України на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері обов’язкової професійної системи, застосовуються норми міжнародного договору.


Стаття 3. Принципи функціонування обов’язкової професійної системи


1. Пенсійне забезпечення через обов’язкову професійну систему здійснюється за принципами:

законодавчого визначення його умов;

обов’язковості сплати професійних внесків на користь учасників обов’язкової професійної системи у порядку, визначеному цим Законом;

рівноправності всіх учасників обов’язкової професійної системи щодо реалізації прав, наданих цим Законом;

визначення розміру професійної пенсійної виплати залежно від суми пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи;

цільового та ефективного використання пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи;

відповідальності згідно із законодавством суб’єктів обов’язкової професійної системи за порушення норм, передбачених цим Законом, Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про страхування", "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами;

державного регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів обов’язкової професійної системи.

2. Накопичені пенсійні кошти в сумі, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, є власністю такого учасника, якою він розпоряджається згідно з цим Законом та Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".


Стаття 4. Суб’єкти обов’язкової професійної системи


1. Суб’єктами обов’язкової професійної системи є:

платник;

учасник обов’язкової професійної системи;

недержавний професійний або корпоративний пенсійний фонд;

компанія з управління активами;

адміністратор недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду;

зберігач;

аудитор;

актуарій;

органи державного нагляду та контролю.


Стаття 5. Сфера дії Закону


1. Норми цього Закону поширюються на осіб, зазначених у статті 6 цього Закону, у яких на день набрання чинності цим Законом відсутній будь-який стаж на роботах, посадах, в професіях, визначених законодавством, що діяло раніше, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах, та які вперше зараховані на роботу із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці після набрання чинності цим Законом.

2. Особам, які працювали до набрання чинності цим Законом та продовжували працювати після набрання чинності цим Законом на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, на роботах, посадах та за професіями, визначених законодавством, що діяло раніше, які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, крім осіб, передбачених статтею 6 цього Закону, пенсії призначаються за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".


Стаття 6. Учасники обов’язкової професійної системи

1. До осіб, які є учасниками обов’язкової професійної системи, відносяться:

1) особи, зайняті не менше ніж 80 відсотків робочого часу на роботах, зазначених у пункті "а" статті 13 та статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення", крім осіб, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди, інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, за списками виробництв, робіт, професій та посад, затверджуваними Кабінетом Міністрів України;

2) особи, зайняті не менше ніж 80 відсотків робочого часу на роботах, зазначених у пункті "б" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", щодо яких неможливо створити оптимальні (допустимі) умови праці шляхом забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, у зв’язку із специфікою виконуваної роботи та умов праці.

Стаття 7. Платники професійних внесків

1. Платниками професійних внесків є:

1) роботодавці осіб, визначених статтею 6 цього Закону;

2) фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників з числа осіб, зазначених у статті 6 цього Закону.


Стаття 8. Сплата професійних внесків

1. Сплата професійних внесків здійснюється платником професійних внесків відповідно до цього Закону та умов колективного договору, в якому обумовлюється категорія осіб, на користь яких здійснюється сплата професійних внесків до обов’язкової професійної системи та розмір внесків, визначених цим Законом.

2. Професійні внески за осіб, зазначених у статті 6 цього Закону сплачуються за умови, що робочі місця таких осіб належать до робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

3. Нарахування та обчислення професійних внесків до недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду на користь учасників обов’язкової професійної системи здійснюється у порядку, передбаченому для сплати страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Сплата професійних внесків здійснюється у строки, передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Законодавством не можуть встановлюватися пільги з нарахування та сплати страхових внесків обов’язкової професійної системи на користь учасників такої системи.

4. Професійні внески до обов’язкової професійної системи та інвестиційний дохід, отриманий внаслідок їх інвестування, обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи у порядку та на умовах, передбачених для обліку коштів учасників недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

5. Професійні внески на користь учасників обов’язкової професійної системи є загальнообов’язковим платежем та не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів і не можуть бути використані на цілі, не передбачені цим Законом та Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

6. Професійні внески на користь осіб, передбачених статтею 6 цього Закону, перераховуються на банківський рахунок обраного відповідного недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду у зберігачі, а звітність про сплату таких внесків подається адміністратору відповідного професійного чи корпоративного пенсійного фонду та територіальному органу Пенсійного фонду за формою та у порядку, встановленими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та Пенсійним фондом України.


Стаття 9. Підстави для припинення сплати професійних внесків до обов’язкової професійної системи


1. Платник не сплачує професійних внесків до обов’язкової професійної системи у разі:

1) припинення виконання учасником обов’язкової професійної системи роботи, передбаченої статтею 6 цього Закону;

2) забезпечення оптимальних або допустимих умов праці на робочих місцях осіб, зазначених у статті 6 цього Закону, що підтверджується результатами атестації робочих місць, з дати видання відповідного наказу по підприємству та внесення змін до колективного договору;

3) виконання робіт із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці меншої тривалості робочого часу, ніж це передбачено статтею 6 цього Закону;

4) ліквідації підприємства, установи, організації чи визнання їх банкрутом.


Стаття 10. Розмір професійних внесків до обов’язкової професійної системи


1. Розмір професійних внесків до обов’язкової професійної системи встановлює Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції Кабінету Міністрів України розробляються на підставі проведення актуарних розрахунків професійних внесків і погоджуються з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців.


Розмір професійних внесків до обов’язкової професійної системи для відповідних категорій осіб складає:

а) для осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 6 цього Закону – 11,8%

б) для осіб, зазначених у пункті 2 частини першої статті 6 цього Закону – 5,7%.


3. Розміри професійних внесків до обов’язкової професійної системи переглядаються у разі потреби та набувають чинності для наступного календарного року, якщо вони опубліковані до 1 липня поточного року.


Стаття 11. Права та обов’язки учасника обов’язкової професійної системи

1. Учасник обов’язкової професійної системи має право:

1) вимагати від роботодавця сплати професійних внесків до професійного або корпоративного пенсійного фонду, якщо на особу поширюється дія цього Закону;

2) отримувати один раз на рік безоплатно виписку із свого індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також на письмовий запит – зазначену виписку за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна для отримання професійних пенсійних виплат;

3) отримувати щомісячні професійні виплати у пільговому пенсійному періоді чи одноразову професійну пенсійну виплату на умовах та у порядку, визначених цим Законом, або використовувати пенсійні кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку для укладання договору страхування довічної пенсії.

2. Учасник професійної системи зобов’язаний виконувати вимоги, передбачені цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.


Стаття 12. Права та обов’язки платника професійних внесків

1. Платник професійних внесків має право отримувати з персоніфікованої бази даних Пенсійного фонду України інформацію щодо наявності страхового стажу у особи, яка наймається на роботу із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці чи роботах, на посадах і в професіях, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

2. Платник професійних внесків зобов’язаний:

1) сплачувати на умовах та у порядку, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" професійні внески до професійного чи корпоративного пенсійного фонду на користь особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах та на яку поширюється дія цього Закону;

2) укладати пенсійні контракти на користь особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах та на яку поширюється дія цього Закону;

3) надавати інформацію територіальному органу Пенсійного фонду України у разі прийняття на роботу осіб, передбачених статтею 6 цього Закону, та у разі їх звільнення з такої роботи, у порядку, встановленому Пенсійним фондом України.

3. Платник професійних внесків несе відповідальність за своєчасність та повноту сплати таких внесків до обов’язкової професійної системи відповідно до закону.


Стаття 13. Пенсійні активи, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи

1. Пенсійні активи, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи, повинні:

1) зберігатися на окремому субрахунку професійного або корпоративного пенсійного фонду в зберігачі з дотриманням вимог, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

2) відповідати вимогам щодо складу активів, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

3) інвестуватися відповідно до інвестиційної декларації професійного або корпоративного пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників професійної системи відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

4) у разі звільнення з роботи учасника професійної системи та зарахування на нову роботу із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці або на роботу, виконання якої дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, переводитися до іншого професійного або корпоративного пенсійного фонду у порядку, передбаченому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі відсутності професійного або корпоративного пенсійного фонду за новим місцем роботи чи в системі, до якої належить підприємство, установа чи організація, до якої зараховується на роботу така особа, пенсійні активи, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку, залишаються у професійному або корпоративному пенсійному фонді за попереднім місцем роботи.

Переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, до відкритих пенсійних фондів забороняється.

2. Переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, у разі ліквідації професійного або корпоративного пенсійного фонду здійснюється у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

3. Розмір витрат на переведення пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, до іншого професійного або корпоративного пенсійного фонду обчислюється адміністратором професійного або корпоративного пенсійного фонду за методикою, що затверджується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4. Пенсійні активи, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, можуть бути використані виключно для таких цілей:

1) інвестування з метою отримання доходу на користь такої особи;

2) здійснення щомісячної професійної пенсійної виплати у випадках, передбачених цим Законом, або оплати договорів страхування довічної пенсії, укладених із страховою організацією;

3) здійснення одноразової професійної пенсійної виплати у випадках, передбачених цим Законом;

4) оплату послуг адміністратора професійного або корпоративного пенсійного фонду, включаючи витрати на оприлюднення інформації, відповідно до цього Закону, послуг компанії з управління активами, зберігача, торговців цінними паперами (посередників) та послуг з проведення планових аудиторських перевірок професійного або корпоративного пенсійного фонду та інших послуг, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.


Стаття 14. Зберігання пенсійних активів обов’язкової професійної системи

1. Пенсійні активи, обліковані на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи зберігаються у зберігачі відповідного недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду відповідно до вимог, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".


Стаття 15. Контроль за сплатою професійних внесків до обов’язкової професійної системи

1. Контроль за своєчасною та у повному обсязі сплатою професійних внесків до обов’язкової професійної системи здійснює Пенсійний фонд України та його територіальні органи.

2. Планові перевірки щодо своєчасності та у повному обсязі сплати професійних внесків до обов’язкової професійної системи здійснюються не рідше одного разу на рік.

3. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати професійних внесків до обов’язкової професійної системи до платника професійних внесків застосовуються санкції, передбачені статтею 106 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".


Стаття 16. Умови отримання пенсійних виплат за рахунок коштів обов’язкової професійної системи

  1. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 6 цього Закону мають право на отримання пенсійних виплат за рахунок коштів обов’язкової професійної системи у пільговому пенсійному періоді, але не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку, визначеного Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

  2. Особи, зазначені у пункті 2 частини першої статті 6 цього Закону мають право на отримання пенсійних виплат за рахунок коштів обов’язкової професійної системи у пільговому пенсійному періоді, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, визначеного Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Аналогічний порядок застосовується до осіб, які працювали як на роботах, зазначених пунктом "а" статті 13, так і на роботах, зазначених у пункті "б" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", на яких поширюється дія цього Закону.

  3. За вибором учасника обов’язкової професійної системи пенсійні кошти, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку, використовуються для укладання договору страхування довічної пенсії на умовах та у порядку, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" при досягненні пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Укладання договору страхування довічної пенсії здійснюється на умовах та у порядку, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про страхування".

  1. Одноразова професійна пенсійна виплата здійснюється учаснику професійної системи у разі набуття ним на це права відповідно до частин першої та другої цієї статті, якщо сума пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника професійної системи, не досягає суми, достатньої для забезпечення у пільговому періоді щомісячної професійної пенсійної виплати у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для непрацездатних громадян, та у випадках, зазначених у частинах п’ятій та шостій цієї статті.

5. У разі визнання учасника обов’язкової професійної системи інвалідом І або ІІ групи належні йому пенсійні активи використовуються за вибором у такому порядку:

а) на отримання одноразової виплати у розмірі 50 відсотків суми коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку, а решта суми коштів використовується для здійснення професійної пенсійної виплати на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;

б) на здійснення професійної пенсійної виплати на умовах та у порядку, передбачених цим Законом.

6. У разі смерті учасника обов’язкової професійної системи сума пенсійних коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку, або сума, яка залишилася після здійснення йому щомісячної професійної пенсійної виплати, успадковується в порядку, визначеному Цивільним кодексом України. Розрахунок суми для виплати, яка залишилася після здійснення щомісячної професійної пенсійної виплати учаснику обов’язкової професійної системи, здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів, у сумі, облікованій на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи, у разі якщо вони є учасниками обов’язкової професійної системи та не досягли пенсійного віку, визначеного відповідно до цього Закону, можуть подати заяву про спрямування цих коштів на їх індивідуальний пенсійний рахунок в недержавному професійному чи корпоративному пенсійному фонді. При цьому зазначені кошти не оподатковуються.

7. Щомісячна професійна пенсійна виплата на пільговий період чи одноразова професійна пенсійна виплата здійснюється адміністратором професійного або корпоративного пенсійного фонду за заявою учасника обов’язкової професійної системи.

8. Для отримання одноразової професійної пенсійної виплати учасник обов’язкової професійної системи, а у разі смерті такої особи – його спадкоємці подають адміністратору професійного або корпоративного пенсійного фонду заяву та документи, які підтверджують їх право на отримання такої виплати.

Розмір одноразової професійної пенсійної виплати визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника обов’язкової професійної системи на день подання заяви на отримання такої виплати.

Одноразова професійна пенсійна виплата здійснюється протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.


Стаття 18. Особливості пенсійних схем обов’язкової професійної системи

1. Пенсійними схемами, які застосовуються у обов’язковій професійній системі передбачаються умови та порядок призначення щомісячних професійних пенсійних виплат на пільговий період відповідно до цього Закону.

Пенсійні схеми, які застосовуються у обов’язковій професійній системі, розробляються з дотриманням вимог цього Закону та за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців.

2. Для здійснення щомісячної професійної пенсійної виплати застосовується одна із пенсійних схем професійного чи корпоративного пенсійного фонду, яка враховує право на отримання щомісячної пенсійної виплати відповідно до цього Закону.

3. Пенсійні схеми, які застосовуються у обов’язковій професійній системі, підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

4. Пенсійна схема, яка передбачає виплату щомісячної професійної пенсійної виплати повинна відображати:

права та обов’язки платника і учасника обов’язкової професійної системи;

порядок та строки сплати професійних внесків визначені законом;

умови здійснення щомісячної професійної пенсійної виплати;

порядок визначення розміру щомісячної професійної пенсійної виплати;

строк, протягом якого здійснюється щомісячна професійна пенсійна виплата, порядок її виплати;

інші умови, що не суперечать законодавству.


Стаття 19. Особливості звітності та оприлюднення інформації в обов’язковій професійній системі

1. Адміністратор професійного або корпоративного пенсійного фонду подає звітність та оприлюднює інформацію щодо провадження діяльності з професійними внесками відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2. Адміністратор професійного або корпоративного пенсійного фонду зобов’язаний:

1) вести персоніфікований облік пенсійних активів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників обов’язкової професійної системи та облік їх професійного стажу;

2) забезпечувати організацію та своєчасне внесення відомостей на індивідуальні пенсійні рахунки учасників обов’язкової професійної системи про сплату професійних внесків на користь цих учасників та отриманий інвестиційний дохід;

3) надавати учаснику обов’язкової професійної системи один раз на рік безоплатно виписку з його індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також на письмовий запит такої особи – додатково за плату необхідну їй інформацію;

4) письмово інформувати учасників обов’язкової професійної системи про набуття ними права на професійні пенсійні виплати;

5) подавати в установленому порядку звітність відповідно до цього Закону та Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

6) здійснювати щомісячні професійні пенсійні виплати у пільговому періоді або одноразові професійні пенсійні виплати учасникам обов’язкової професійної системи за рахунок пенсійних коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на умовах цього Закону;

7) у разі потреби надавати територіальним органам Пенсійного фонду України інформацію щодо даних персоніфікованого обліку учасників обов’язкової професійної системи.


Стаття 20. Відповідальність при здійсненні пенсійного забезпечення у обов’язковій професійній системі

1. За невиконання або неналежне виконання в межах своєї компетенції обов’язків, суб’єкти обов’язкової професійної системи, передбачені цим Законом, несуть відповідальність згідно із законодавством.


Стаття 21. Державний нагляд

1. Державне регулювання та нагляд в обов’язковій професійній системі у межах компетенції здійснюють відповідні органи, визначені Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

2. Державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду щодо здійснення контролю за сплатою професійних внесків здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів.

3. Державний контроль за дотриманням законодавства за наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці, якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці здійснює спеціально уповноважений орган, визначений законодавством.

^ Розділ ІІ. Прикінцеві положення

І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 2 частини першої статті 6 цього Закону.

Пункт 2 частини першої статті 6 цього Закону набуває чинності з моменту затвердження Списку виробництв, робіт, професій та посад, під час роботи на яких неможливо уникнути впливу шкідливих факторів у зв’язку із специфікою виконуваної роботи та умов праці.

При проведенні на підприємствах, установах, організаціях атестації робочих місць за умовами праці враховується ступінь захисту працівників засобами індивідуального захисту.

ІІ. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та господарювання:

1) протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону провести інвентаризацію наявності у працівників стажу роботи на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, а також на роботах, посадах та за професіями, які відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" користуються правом на пенсію за віком на пільгових умовах, визначити тривалість такої роботи та надати таку інформацію територіальним органам Пенсійного фонду України;

2) протягом 3 місяців з дня опублікування цього Закону надати інформацію Пенсійному фонду України щодо вибраного професійного чи корпоративного недержавного пенсійного фонду для спрямування професійних внесків до обов’язкової професійної системи на користь працюючих у них осіб, на яких поширюється дія цього Закону;

3) здійснити заходи щодо поліпшення умов праці в шкідливих та важких умовах праці та забезпечити засобами індивідуального захисту осіб, що працюють у таких умовах;

ІІІ. Кабінету Міністрів України, Академії медичних наук України з залученням заінтересованих міністерств і центральних органів виконавчої влади, галузевих науково-дослідних установ та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України:

1) до 1 січня 2009 визначити перелік професій і посад із зазначених у пункті "б" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", під час роботи на яких неможливо уникнути впливу шкідливих факторів у зв’язку із специфікою виконуваної роботи та умов праці;

2) вивчити питання щодо впливу умов роботи працівників, зазначених у пунктах "в", "г", "д", "е", "є" статті 13, статтях 54 і 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" на стан здоров’я та втрату працездатності.

Передбачити фінансування зазначених робіт за рахунок державного бюджету та з залученням коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Пропозиції щодо удосконалення порядку і умов призначення пенсій зазначеним категоріям осіб подати Верховній Раді України до 1 липня 2012 року.


ІУ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та привести свої нормативно-правові акти і забезпечити розробку та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У. До приведення у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

УІ. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 – 51, ст. 376):

1) абзац четвертий частини першої статті 2 доповнити реченням такого змісту: “У рамках системи недержавного пенсійного забезпечення через обов’язкову професійну пенсійну систему здійснюється обов’язкове пенсійне забезпечення осіб, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, виконання яких дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, шляхом сплати роботодавцями обов’язкових професійних пенсійних внесків на користь таких осіб до професійного або корпоративного пенсійного фонду”;

2) у пункті 2 розділу ХV:

Абзац перший викласти в такій редакції:

«Пенсійне забезпечення осіб, які на день набрання чинності законодавчим актом про запровадження обов’язкової професійної системи не мають будь-якого стажу на робота, передбачених статтею 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення», крім підземних робіт (включаючи роботи в особовому складі гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди, інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, за списками виробництв, робіт, професій та посад, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України ( 36-2003-п ), здійснюється через професійні та корпоративні фонди, в порядку встановленому законом.»;

абзац другий пункту, а також абази перший підпункту 1 викласти у такій редакції:

«Особам, які на день набрання чинності законодавчим актом про запровадження обов’язкової професійної системи мають будь-який стаж на підземних роботах, за результатами атестації робочих місць, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України ( 36-2003-п ), за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, призначається пенсія за віком із солідарної системи відповідно до цього Закону у разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».

2. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 47-48, ст.372 ; 2006, N 13, ст.110):

1) доповнити статтю 1 новим шістнадцятим абзацом такого змісту: «обов’язкові професійні пенсійні внески – кошти, які сплачуються роботодавцем до недержавного професійного або корпоративного пенсійного фонду у грошовій формі у визначеному законом розмірі на користь учасника обов’язкової професійної системи на умовах та у порядку, визначених законом про запровадження обов’язкової професійної системи; » .

Відповідно абзаци шістнадцятий – тридцять дев'ятий вважати абзацами сімнадцятим – сороковим.

2) доповнити новою статтею 20-1 у такій редакції:

"Статтю 20-1. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів, в яких акумулюються обов’язкові страхові внески

1. Обов’язкові професійні пенсійні внески спрямовуються до професійного чи корпоративного недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками.

2. Порядок отримання ліцензії на провадження діяльності з Обов’язковими професійними пенсійними внесками визначається ліцензійними умовами, які встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

3. Недержавний пенсійний фонд, що подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками, повинен відповідати таким вимогам:

1) рада недержавного пенсійного фонду включає членів, які є представниками учасників недержавного пенсійного фонду, у кількості, що є не меншою від кількості членів ради, які є представниками засновників такого фонду;

2) статут недержавного пенсійного фонду визначає порядок обрання та кількість членів ради, які є представниками учасників недержавного пенсійного фонду;

3) кількість учасників недержавного пенсійного фонду протягом 12 місяців до дня подання заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками є не меншою, ніж 5 000 осіб;

4) збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду протягом 12 місяців до дня подання заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками була не нижчою ніж середній показник збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за результатами кварталу, що передує звітному, та опубліковується у встановленому нею порядку.

4. У разі отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками недержавний пенсійний фонд зобов’язаний:

1) підтримувати збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів на рівні, який є не нижчим, ніж показник середнього збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів, що розраховується Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України у відповідних періодах, помножений на коефіцієнт 0,9;

2) мати кількість учасників не менше, ніж встановлено частиною четвертою цієї статті;

3) залучати радника з інвестиційних питань.

5. У разі невиконання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті, у будь-якому звітному періоді, адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду зобов’язаний повідомити про це раду такого фонду, його компанії з управління активами, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів з дня опублікування останньою показника середньої чистої вартості одиниці пенсійних активів за відповідний період.

Голова ради фонду зобов’язаний скликати засідання ради протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення адміністратора фонду про порушення вимоги щодо показника чистої вартості пенсійних активів за відповідний період.

6. У разі, якщо вимоги, зазначені у частині п’ятій цієї статті, не виконуються протягом останніх чотирьох звітних кварталів, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України виносить рішення про заборону недержавному пенсійному фонду укладати нові пенсійні контракти з дня, що слідує за днем отримання такого рішення до виконання недержавним пенсійним фондом вимог, передбачених частиною п’ятою цієї статті, але не більше, ніж на 12 календарних місяців.

У разі, якщо вимоги, зазначені у частині п’ятій цієї статті, не були виконані фондом протягом 12 календарних місяців з дня прийняття рішення про заборону фонду укладати нові пенсійні контракти, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України анулює ліцензію на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками цього фонду.

7. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України в ліцензійних умовах. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками надається письмово Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України виконавчій дирекції Пенсійного фонду, раді відповідного фонду, його адміністратору, компаніям з управління активами та зберігачу.

8. Рада недержавного пенсійного фонду, у якого анульовано ліцензію на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками, разом з адміністратором такого фонду зобов’язані:

1) повідомити про це письмово всіх учасників фонду, які здійснювали обов’язкові страхові внески до цього фонду протягом 7 робочих днів з дня анулювання ліцензії;

2) забезпечити передачу відповідних пенсійних коштів таких учасників до недержавного пенсійного фондом, який має ліцензію на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками, у порядку та строки, встановлені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

9. Після повного виконання вимог, зазначених у частині одинадцятій цієї статті, адміністратор пенсійного фонду подає звіт Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за формою та у порядку, встановленими нею.

10. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками, недержавний пенсійний фонд має право на повторне отримання такої ліцензії не раніше, ніж через рік після дати її анулювання.".


3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради, 2002, N1, ст. 1, 2003, N14, ст.104, 2006, N 13, ст.110):

1) Доповнити частину першу статті 28 пунктом 21 такого змісту:

"21) розраховує показник середнього збільшення чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавних пенсійних фондів та опубліковує його у встановленому порядку.";

2) частину четверту статті 36 доповнити через кому словами "а у разі відмови у видачі ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками у системі накопичувального пенсійного забезпечення – не раніше ніж через 12 місяців.";

3) частину першу статті 40 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) забороняти укладати нові пенсійні контракти у разі порушення вимог, передбачених законом для отримання ліцензії на провадження діяльності з обов’язковими страховими внесками.".


4. У законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради, 1992, N49, ст.668; 1992, N49, ст.669; 1996, N31, ст. 145; 1999, N34, ст.274; 2003, N2, ст.10; 2004, N14, ст.205; 2004, N 17-18, ст.250; 2005, N7-8, ст.162; 2005, N17, N18-19, ст.267; 2006, N1, ст.18):


  1. у першому реченні частини четвертої статті 6 після слів "якщо роботодавець" доповнити словами "у випадках, визначених законодавством, не забезпечує працівника необхідними засобами індивідуального захисту,";


2) у першому реченні частини першої статті 8 після слів "засоби індивідуального захисту" доповнити через кому словами "які забезпечують захист працівника від впливу шкідливих факторів на робочому місці.".

Схожі:

Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи
Зміна умов і норм, передбачених у цьому Законі, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
move to 0-15617601
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
move to 0-15617601
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconПерелік обов’язкової документації ся в структурних підрозділах Доннму
Документи смя (див. Перелік обов’язкової документації ся в структурних підрозділах Доннму )
Закон УкраЇни Про запровадження обов’язкової професійної пенсійної системи iconЗакон України «Про освіту» // Голос України. 1996. 25 квітня. Закон України «Про дошкільну освіту». К., 2001. Концепція безперервної системи національного виховання. К., 1994
Державна національна програма «Освіта. Україна Х х I століття» // Освіта. – 1993. – №44-46
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи