Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 433.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір433.6 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 145 від 25.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

7 березня 2002 р.

за N 234/6522


Про внесення змін до наказу Міністерства освіти

і науки України від 29.03.2001 р. N 161


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10

січня 2002 р. N 18 ( 18-2002-п ) "Про підвищення посадових окладів

(ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗ У Ю:


1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від

29.03.2001 N 161 ( z0303-01 ) "Про затвердження розмірів посадових

окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів,

установ освіти та наукових установ" зареєстрованого Міністерством

юстиції України 3 квітня 2001 р. за N 303/5494, із змінами та

доповненнями, унесеними наказом Міністерства освіти і науки

України від 22.10.2001 N 697 ( z0925-01 ) "Про внесення змін та

доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України від

29.03.2001 N 161", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

2 листопада 2001 р. за N 925/6116, таки зміни:

1.1. Викласти додатки 1-19 у редакції, що додається.

1.2. Додатки 20, 21, 22, 23, 24 виключити.


2. Встановити, що посадові оклади (ставки заробітної плати) у

розмірах, передбачених додатками 5, 6, 11, 13, 14, 16, 19,

запроваджуються з 1 лютого 2002 року в межах затвердженого фонду

заробітної плати для: працівників приймальників-розподільників для

неповнолітніх, виховно-трудових колоній, закладів охорони

здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств

та організацій; керівників дитячих будинків-інтернатів,

приймальників-розподільників для неповнолітніх; робітників

науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших

наукових установ і організацій; працівників автомобільного

транспорту науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів,

інших наукових установ і організацій; головних бухгалтерів,

керівників груп обліку виконавчих органів міських (міст, не

віднесених до груп з оплати праці працівників), селищних і

сільських рад; керівних працівників науково-дослідних інститутів

(центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій;

наукових працівників та інших працівників, які проводять або

організовують виконання наукових та науково-технічних розробок

науково-дослідних інститутів, їх філій, інших наукових установ і

організацій.


3. З 1 лютого 2002 року працівникам установ і закладів

освіти, оплата праці яких провадиться за нормативно-правовими

актами Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства

охорони здоров'я України, Державного комітету з питань фізичної

культури і спорту та ін., установити розміри посадових окладів

(ставок заробітної плати) згідно з нормативними документами

відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади.


4. Установити, що посадові оклади, передбачені додатками 16

та 19 цього наказу, не застосовуються в науково-дослідних

інститутах (центрах), їх філіях, інших наукових установах і

організаціях галузевих академій наук.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

державного секретаря Богомолова А.Г.


Міністр В.Г.Кремень


Погоджено:


Міністерство праці та

соціальної політики України

Заступник державного секретаря М.О.Солдатенко


Міністерство фінансів України

Заступник державного секретаря О.С.Яременко


ЦК профспілки працівників

освіти і науки України

Перший заступник голови

ЦК Профспілки працівників

освіти і науки України Г.Й.Піддубна


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України від

25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів науково-педагогічних

працівників вищих навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації


-------------------------------------------------------------

|Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Ректор | 437 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Проректор: | |

| - професор або доктор наук | 420 |

| - доцент або кандидат наук | 414 |

| - який не має вченого звання і | |

| наукового ступеня | 374 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Директор філіалу: | |

| - який має вчене звання або | |

| науковий ступінь | 385 |

| - який не має вченого звання і | |

| наукового ступеня | 351 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач кафедри - професор: | |

| - доктор наук | 414 |

| - який не має наукового ступеня | |

| доктора наук | 403 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Професор: | |

| - доктор наук | 403 |

| - кандидат наук | 391 |

| - який не має наукового ступеня | 374 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Доцент: | |

| - кандидат наук | 391 |

| - який не має наукового ступеня | |

| кандидата наук | 368 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Старший викладач: | |

| - кандидат наук | 368 |

| - який не має наукового ступеня | |

| кандидата наук | 328 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Викладач, асистент: | |

| - кандидат наук | 328 |

| - який не має наукового ступеня | |

| кандидата наук | 276 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Викладач стажист | 253 |

-------------------------------------------------------------


Особам із числа науково-педагогічних працівників, призначеним

на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного

вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого

обрання чи призначення, посадові оклади встановлюються в таких

розмірах:

- професор 391 гривня,

- доцент 368 гривень.

Посадові оклади провідних концертмейстерів та

концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників

мистецтв, учителів музики і співів установлюються в розмірах,

передбачених відповідно до посадових окладів старшого викладача і

викладача.

___________________

Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання

професора, збільшуються в 1,33 раза.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України від

25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів керівних працівників вищих

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації


--------------------------------------------------------------

|Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|------------------------------------------+-----------------|

|Керівник відділу: учбового, | |

|учбово-методичного, | 213 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Начальник планово-фінансового (планового) | |

|відділу, обчислювального (інформаційно- | |

|обчислювального) центру; головний інженер | 213 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | |

|міжнародних зв'язків, технічних засобів | |

|навчання, експлуатаційно-технічного, | |

|редакційно-видавничого | 201 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Учений секретар: | |

|доктор наук | 293 |

|кандидат наук | 265 |

|який не має наукового ступеня | 219 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Головний: механік, енергетик | 196 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач: докторантури, аспірантури, | |

|ординатури, інтернатури, підготовчого | |

|відділення; начальник: режимно-секретного | |

|відділу, військово-мобілізаційного | |

|підрозділу, відділу охорони праці і | 190 |

|техніки безпеки * | |

|------------------------------------------+-----------------|

|Директор: обсерваторії, ботанічного саду, | |

|студентського містечка; завідувач | |

|навчально-дослідної, навчально-наукової | |

|станцій (бази, бюро, служби тощо), | |

|віварію; начальник штабу цивільної | |

|оборони *; керівник: студентського, | |

|проектно-конструкторського, дослідного та | |

|інших бюро інших відділів і служб | 178 |

--------------------------------------------------------------

____________

* Розміри посадових окладів начальника відділу охорони праці

і техніки безпеки та начальника штабу цивільної оборони

поширюються на всі типи навчальних закладів.


Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання

професора, збільшуються в 1,33 раза.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України від

25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів окремих категорій педагогічних

працівників навчальних закладів і установ освіти


--------------------------------------------------------------

|Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач психолого-медико-педагогічної | |

|консультації | 236 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Консультант психолого-медико-педагогічної | |

|консультації | 213 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач навчально-виробничої | |

|(навчальної) майстерні, | |

|навчальної лабораторії вищого навчального | |

|закладу III-IV рівнів акредитації | 201 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач (керівник) практики | |

|(виробничої, навчальної) | 190 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач: фільмотеки, інтернату при | |

|школі, заочного відділення школи | 167 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Завідувач учбово-консультаційного пункту | 161 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Майстер виробничого навчання | 178-213 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Методист учбового (учбово-методичного) | |

|відділу вищого навчального закладу III- | |

|IV рівнів акредитації: | |

| - вищої категорії | 184 |

| - I категорії | 178 |

| - II категорії | 173 |

| - без категорії | 167 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Методист: заочного відділення вищого | |

|навчального закладу III-IV рівнів | |

|акредитації, зі складання кінопрограм | 161 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Помічник директора з режиму | 190 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Старший черговий з режиму | 173 |

|------------------------------------------+-----------------|

|Черговий з режиму | 161 |

--------------------------------------------------------------


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України від

25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів керівних працівників вищих навчальних

закладів I-II рівнів акредитації *, міжшкільних

навчально-виробничих комбінатів, центрів,

професійно-технічних навчальних закладів

(професійно-технічних училищ, навчально-курсових

комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають

робітничу професію)**, училищ фізичної культури ***


-----------------------------------------------------------

| Найменування посад |Кількість |Місячні посадові |

| |студентів, |оклади, гривень |

| |учнів | |

|----------------------+----------------+-----------------|

|Директор |до 300 | 219 |

| |від 301 до 800 | 242 |

| |понад 800 | 253 |

|----------------------+----------------+-----------------|

|Завідувач відділення | | 196 |

|----------------------+----------------+-----------------|

|Завідувач виробничої | | 190 |

|практики | | |

|----------------------+----------------+-----------------|

|Завідувач: | | |

|навчально-виробничої | | |

|майстерні, | | |

|навчально-методичного | | |

|кабінету, лабораторії | | 196 |

|----------------------+----------------+-----------------|

|Керівник фізичного | | 184-207 |

|виховання **** | | |

-----------------------------------------------------------

_________________

* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу

та командира роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації,

морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах 184

гривні та 178 гривень.

** Посадові оклади старших майстрів професійно-технічних

навчальних закладів та завідуючих філіалами професійно-технічних і

вищих навчальних закладів установлюються на 5-15 % нижче від

посадового окладу керівника.

*** Крім посадового окладу директора училища фізичної

культури.

**** Посадові оклади керівників фізичного виховання, які не

мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до

введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої

спеціальної освіти), встановлюються в розмірі 173 гривні.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України

від 25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних

працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх

загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл-дитячих садків,

гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах,

навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо),

навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної

допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і

найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних

закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої,

юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання

тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх,

виховно-трудових колоній, навчальних закладів

післядипломної освіти, методичних установ, вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації, училищ

фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів

(професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів,

центрів та інших типів закладів, що надають робітничу

професію), закладів охорони здоров'я, соціального

забезпечення, культури та інших підприємств та організацій


------------------------------------------------------------------

| | Місячні посадові оклади |

|Найменування посад |(ставки заробітної плати), |

| | гривень |

|------------------------------------+---------------------------|

|Учителі всіх спеціальностей, | |

|викладачі, вихователі*, логопеди, | |

|завідувачі логопедичних пунктів, | |

|методисти, педагоги-організатори, | |

|концертмейстери, соціальні | |

|педагоги, практичні психологи: | 213 |

|------------------------------------+---------------------------|

| спеціаліст вищої категорії | 196 |

|------------------------------------+---------------------------|

| спеціаліст першої категорії | 184 |

|------------------------------------+---------------------------|

| спеціаліст другої категорії | 167-178 |

|------------------------------------+---------------------------|

| спеціаліст ** | |

------------------------------------------------------------------

_______________

* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів,

спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних

шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов

виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту"

( 1060-12 ) - вищу освіту), ставки заробітної плати встановлюються

у розмірі 213 гривень, а тим, які мають освітньо-кваліфікаційний

рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію

Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту) - у

розмірі 178 гривень.

Розміри посадових окладів вихователів поширюються на всі типи

навчальних закладів (крім зазначених у додатку 8).

** Спеціалістам, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про

освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), посадові оклади (ставки

заробітної плати) установлюються у розмірі 178 гривень.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за

наслідками атестації.

Спеціалістам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про

освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), - посадові

оклади (ставки заробітної плати) встановлюються у розмірі 161

гривні.

Місячний посадовий оклад асистента вчителя-реабілітолога

установлюється у розмірі 167-190 гривень.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161

( z0303-01 )

(у редакції наказу

Міністерства освіти і

науки України від

25.02.2002 N 145)


Розміри

посадових окладів керівників шкіл, шкіл-дитячих

садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих

будинків-інтернатів, приймальників-розподільників

для неповнолітніх, спеціальних шкіл, спеціальних

шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів,

училищ фізичної культури


--------------------------------------------------------------

|Найменування закладів |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|------------------------------------------+-----------------|

|Загальноосвітні школи, спеціальні школи | |

|для дітей, які мають вади у фізичному | |

|чи розумовому розвитку, вечірні | |

|(змінні), середні музичні і художні | |

|школи, школи - дитячі садки, школи- | |
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи