Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 icon

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161
НазваПро внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 697 від 22.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2001 р.

за N 925/6116


Про внесення змін та доповнень

до наказу Міністерства освіти і

науки України від 29.03.2001 N 161


На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України

від 14 серпня 2001 р. N 1045 ( 1045-2001-п ) "Про підвищення

посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати

праці працівників установ і закладів освіти" НАКАЗ У Ю:


1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від

29.03.2001 N 161 ( z0303-01 ) "Про затвердження розмірів посадових

окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів,

установ освіти та наукових установ", зареєстрованого Міністерством

юстиції України 3 квітня 2001 року за N 303/5494, такі зміни і

доповнення:

1.1. Додатки 1-19 викласти в редакції, що додається.


1.2. Доповнити наказ додатками 20,21,22,23,24.


2. Керівникам установ і закладів освіти:

установити з 1 вересня 2001 року посадові оклади (ставки

заробітної плати) працівникам установ і закладів освіти, виходячи

з розмірів, передбачених додатками 1-15, 17, 18, 24 для

відповідних посад (професій) працівників;

підвищити з 1 вересня 2001 року на 15 відсотків посадові

оклади (ставки заробітної плати) іншим працівникам установ і

закладів освіти, оплата праці яких провадиться за

нормативно-правовими актами Міністерства культури і мистецтв

України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного

комітету молодіжної політики, спорту і туризму України.


3. Скасувати абзац другий пункту 3 наказу Міністерства освіти

і науки України від 30.08.2001 N 614 ( v0614290-01 ) "Про

постанову Кабінету Міністрів України від 14.08.2001 N 1045 "Про

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та

погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти".


4. Контроль за виконанням покласти на заступника міністра

Богомолова А.Г.


Міністр В.Г.Кремень


Погоджено:

Міністерство праці та соціальної

політики України

Заступник Державного секретаря М.Солдатенко


Міністерство фінансів України

Перший заступник державного

секретаря А.Максюта


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів науково-педагогічних працівників

вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації


-------------------------------------------------------------

| Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|----------------------------------------+------------------|

|Ректор | 437 |

|----------------------------------------+------------------|

|Проректор: | |

| - професор або доктор наук | 420 |

| - доцент або кандидат наук | 414 |

| - який не має вченого звання і | |

|наукового ступеня | 374 |

|----------------------------------------+------------------|

|Директор філіалу: | |

| - який має вчене звання або | 385 |

|науковий ступінь | |

| - який не має вченого звання і | 351 |

|наукового ступеня | |

|----------------------------------------+------------------|

|Завідувач кафедрою - професор: | |

| - доктор наук | 414 |

| - який не має наукового ступеня| |

|доктора наук | 403 |

|----------------------------------------+------------------|

|Професор: | |

| - доктор наук | 403 |

| - кандидат наук | 391 |

| - який не має наукового ступеня| 374 |

|----------------------------------------+------------------|

|Доцент: | |

| - кандидат наук | 391 |

| - який не має наукового ступеня| |

| кандидата наук | 368 |

|----------------------------------------+------------------|

|Старший викладач: | |

| - кандидат наук | 368 |

| - який не має наукового ступеня| |

| кандидата наук | 328 |

|----------------------------------------+------------------|

|Викладач, асистент: | |

| - кандидат наук | 328 |

| - який не має наукового ступеня| |

| кандидата наук | 276 |

|----------------------------------------+------------------|

|Викладач стажист | 253 |

-------------------------------------------------------------


Особам із числа науково-педагогічних працівників, призначеним

на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного

вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого

обрання чи призначення, посадові оклади встановлюються в таких

розмірах:

- професор 391 гривня,

- доцент 368 гривень.


Посадові оклади провідних концертмейстерів та

концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників

мистецтв, вчителів музики і співів установлюються в розмірах,

передбачених відповідно до посадових окладів старшого викладача і

викладача.

Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання

професора, збільшуються в 1,33 рази.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів керівних працівників вищих

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

--------------------------------------------------------------

| Найменування посад |Місячні посадові|

| |оклади, гривень |

|-------------------------------------------+----------------|

|Керівник відділу: учбового, учбово- | 213 |

|методичного, | |

|-------------------------------------------+----------------|

|Начальник планово-фінансового ( планового) | |

|відділу, обчислювального (інформаційно- | |

|обчислювального) центру; головний інженер | 213 |

|-------------------------------------------+----------------|

|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | |

|міжнародних зв'язків, технічних засобів | |

|навчання, експлуатаційно-технічного, | |

|редакційно-видавничого | 201 |

|-------------------------------------------+----------------|

|Учений секретар: доктор наук | 293 |

| кандидат наук | 265 |

| який не має наукового ступеня | 219 |

|-------------------------------------------+----------------|

|Головний: механік, енергетик | 196 |

|-------------------------------------------+----------------|

|Завідувач: докторантури, аспірантури, | |

|ординатури, інтернатури, підготовчого | |

|відділення; начальник: режимно-секретного | |

|відділу, військово-мобілізаційного | |

|підрозділу, відділу охорони праці і | 190 |

|техніки безпеки | |

|-------------------------------------------+----------------|

|Директор: обсерваторії, ботанічного саду, | |

|студентського містечка; завідувач | |

|навчально-дослідної, | |

|навчально-наукової станції | |

|(бази, бюро, служби тощо), віварію; | |

|начальник: | |

|штабу цивільної оборони *; керівник: | |

|студентського, проектно-конструкторського, | |

|дослідного та інших бюро інших відділів і | |

|служб | 178 |

--------------------------------------------------------------


*Розмір посадового окладу начальника штабу цивільної оборони

поширюється на всі типи навчальних закладів.


Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання

професора, збільшуються в 1,33 рази.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів окремих категорій педагогічних

працівників навчальних закладів і установ освіти


-------------------------------------------------------------

| Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

| | |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач психолого-медико-педагогічної | |

|консультації | 236 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Консультант психолого-медико-педагогічної| |

|консультації | 213 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач навчально-виробничої | |

|(навчальної) майстерні, | |

|навчальної лабораторії вищого | |

|навчального закладу | |

|III-IV рівнів акредитації | 201 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач (керівник) практики | |

|(виробничої, навчальної) | 190 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач: фільмотеки, інтернату при | |

|школі, заочного відділення школи | 167 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Завідувач учбово-консультаційного пункту | 161 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Майстер виробничого навчання | 178-213 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Методист учбового (учбово-методичного) | |

|відділу вищого навчального закладу III- | |

|IV рівнів акредитації: | |

| - вищої категорії | 184 |

| - I категорії | 178 |

| - II категорії | 173 |

| - без категорії | 167 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Методист: заочного відділення вищого | |

|навчального закладу III-IV рівнів | |

|акредитації, зі складання кінопрограм | 161 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Помічник директора з режиму | 190 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Старший черговий з режиму | 173 |

|-----------------------------------------+-----------------|

|Черговий з режиму | 161 |

-------------------------------------------------------------


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів керівних працівників вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації*,

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,

центрів, професійно-технічних навчальних закладів

(професійно-технічних училищ, навчально-курсових

комбінатів, центрів та інших типів закладів, що

надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури ***


------------------------------------------------------------

| Найменування посад |Кількість | Місячні посадові |

| |студентів, | оклади, гривень |

| |учнів | |

|-----------------------+---------------+------------------|

|Директор |до 300 | 219 |

| |від 301 до 800 | 242 |

| |понад 800 | 253 |

|-----------------------+---------------+------------------|

|Завідувач відділення | | 196 |

|-----------------------+---------------+------------------|

|Завідувач виробничої | | 190 |

|практики | | |

|-----------------------+---------------+------------------|

|Завідувач: | | |

|навчально-виробничої | | |

|майстерні, | | |

|навчально-методичного | | |

|кабінету, лабораторії | | 196 |

|-----------------------+---------------+------------------|

|Керівник фізичного | | |

|виховання**** | | 184-207 |

------------------------------------------------------------


* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу

та командира роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації,

морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах 184

гривні та 178 гривень.


** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних

навчальних закладів та завідуючим філіалами професійно-технічних і

вищих навчальних закладів встановлюються на 5-15 % нижче від

посадового окладу керівника.


*** Крім посадового окладу директора училища фізичної

культури.


**** Посадові оклади керівників фізичного виховання, які не

мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до

введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої

спеціальної освіти), встановлюються в розмірі 173 гривні.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних

працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх

загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл-дитячих садків,

гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах,

навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо),

навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної

допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і

найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних

закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої,

юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання

тощо), навчальних закладів післядипломної освіти, методичних

установ, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації,

училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних

закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових

комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають

робітничу професію)


---------------------------------------------------------

|Найменування посад |Місячні посадові |

| |оклади |

| |(ставки заробітної|

| |плати), гривень |

|------------------------------------+------------------|

|Учителі всіх спеціальностей, | |

|викладачі, вихователі*, логопеди, | |

|завідувачі логопедичними пунктами, | |

|методисти, педагоги-організатори, | |

|концертмейстери, соціальні | |

|педагоги, практичні психологи: | |

| | |

| спеціаліст вищої категорії | 213 |

|------------------------------------+------------------|

| спеціаліст першої категорії | 196 |

|------------------------------------+------------------|

| спеціаліст другої категорії | 184 |

|------------------------------------+------------------|

| спеціаліст ** | 167-178 |

---------------------------------------------------------


* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів,

спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних

шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов

виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту"

( 1060-12 ) - вищу освіту), ставки заробітної плати встановлюються

у розмірі 213 гривень, а тим, які мають освітньо-кваліфікаційний

рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію

Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту), - у

розмірі 178 гривень.


** Спеціалістам, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про

освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), посадові оклади (ставки

заробітної плати) встановлюються у розмірі 178 гривень.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються за

наслідками атестації.

Спеціалістам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про

освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), - посадові

оклади (ставки заробітної плати) встановлюються у розмірі 161

гривня.

Місячний посадовий оклад асистента вчителя-реабілітолога

встановлюється у розмірі 167-190 гривень.


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів керівників шкіл, шкіл-дитячих

садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спеціальних

шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій,

колегіумів, училищ фізичної культури


------------------------------------------------------------

|Найменування закладів |Місячні посадові |

| |оклади, гривень |

|----------------------------------------+-----------------|

|Загальноосвітні школи, спеціальні школи | |

|для дітей, які мають вади у фізичному | |

|чи розумовому розвитку, вечірні | |

|(змінні), середні музичні і художні | |

|школи, школи - дитячі садки, школи- | |

|інтернати, училища фізичної культури з | |

|кількістю учнів: | |

| | |

| до 300 | 213 |

| від 301 до 1000 | 242 |

| понад 1000 | 253 |

|----------------------------------------+-----------------|

|Спеціальні школи-інтернати для дітей, | |

|які мають вади у фізичному чи | |

|розумовому розвитку, потребують | |

|тривалого лікування, дитячі будинки | |

|усіх типів, спеціальні школи для дітей | |

|та підлітків, які потребують особливих | |

|умов виховання, школи-інтернати для | |

|дітей-сиріт та дітей, які залишились | |

|без піклування батьків, гімназії, | |

|ліцеї, колегіуми з кількістю учнів | |

|(дітей, вихованців): | |

| до 150 | 213 |

| від 151 до 300 | 242 |

| понад 300 | 253 |

------------------------------------------------------------


Начальник департаменту П.М.Куліков


Додаток 7

до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 29.03.2001 N 161


(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України від

22.10.2001 N 697)


Розміри

посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних

та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх

типів і найменувань, шкіл естетичного виховання

-----------------------------------------------------------------

| |Місячні посадові|

|Найменування посад |оклади (ставки |

| |заробітної |

| |плати), гривень |

|----------------------------------------------+----------------|

|Директор закладу з кількістю учнів | |

|(вихованців): | |

| до 300 | 190 |

| від 300 до 600 | 201 |

| понад 600 | 213 |

|----------------------------------------------+----------------|

|Завідувач відділу, лабораторії, | |

|кабінету | 184 |

|----------------------------------------------+----------------|

|Керівники гуртків, секцій, студій та | |

|інших форм гурткової роботи *, | |

|культорганізатори, екскурсоводи, | |

|інструктори з туризму, акомпаніатори**, | |

|старші вожаті, які мають освітньо- | |
  1   2   3   4

Схожі:

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22. 04. 2014 №504
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня, наказу...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconПро внесення змін у додатки 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 01. 2014 №80
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 04. 2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 26. 09. 2005 №557
Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconНаказ №365 від 21 березня 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р за №463/22995 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112 Відповідно до підпункту 27 пункту 4
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про внесення змін та доповнень до навчальних планів»
А. М. Колота, Вчена рада відзначає, що у зв’язку зі змінами в організації вивчення гуманітарних дисциплін (наказ Міністерства освіти...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconДодаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Наказ монмолодьспорту України 29. 11. 2011 м. Київ №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 24....
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconНаказ №971-од про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014» На виконання наказів Міністерства освіти І науки України від 02. 09. 2013
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 02. 09. 2013 №1255», наказів управління освіти І науки облдержадміністрації...
Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161 iconНаказ №1380 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р за №2129/22441
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи