Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету icon

Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
НазваДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Сторінка1/3
Дата22.02.2014
Розмір0.66 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІРміж адміністрацією та профспілковими організаціями
Сумського державного університету

на 2009 – 2011 роки


(зміни та доповнення 2011 року)


Схвалено конференцією
трудового колективу СумДУ


Протокол № 2 від 26 січня 2011 р.

Протокол № 3 від 23 червня 2011 р.Голова представницького органу
профспілкових організацій університету


___________________ В.О. Боровик

Ректор
університету


___________________ А.В.ВасильєвСуми 2011


ЗМІСТ^ 1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 2011 РОКУ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 – 2011 РОКИ 4

Додаток В 9

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД 9

Начальник відділу кадрів О.Є.Крупіна 10

Нормативний документ 23

Ум. друк. арк. 1,63. Обл.-вид. арк. 1,55. Сумський державний університет 37

Тираж 125 прим. Безкоштовно. вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 37

Замовлення № ______ Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 37

ДК № 3062 від 17.12.2007 р. 37

^ 1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 2011 РОКУ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 – 2011 РОКИ 3


2 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ТЕКСТУ РОЗДІЛІВ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 – 2011 РОКИ 4


^ 3 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКІВ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 – 2011 РОКИ 7

Додаток А Склад робочої комісії Сумського державного університету

з питань колективного договору .................................................................................................. 7

^ Додаток В Перелік професій і посад працівників СумДУ
з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка ................................ 8

Додаток Д Перелік та розміри доплат і надбавок
до тарифних ставок і посадових окладів працівників СумДУ……….................................... 9

^ Додаток Ж Перелік професій і посад працівників СумДУ,
яким за роботу в шкідливих умовах праці проводиться доплата
та надається додаткова відпустка.…………………………………………………………….. 10

Додаток И Перелік професій і посад працівників СумДУ,
яким за роботу в шкідливих умовах праці за рахунок бюджету та власних коштів
університету безплатно видається молоко в кількості 0,5 літра за день ......................... 12

Додаток К Угода з охорони праці .................................................................................. 14

^ Додаток Л Перелік професій і посад працівників СумДУ,
робота яких пов’язана із забрудненням і яким за рахунок власних коштів
університету видається мило в кількості 400 грамів на місяць .......................................... 18

Додаток М Перелік професій і посад працівників СумДУ,
яким Типовими галузевими нормами та наказами Держгірпромнагляду
передбачено безплатну видачу спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту................................................................................. 20

^ Додаток Н Перелік професій і посад працівників СумДУ,
які згідно акту визначення категорій працівників відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246 (додатки 4,5)
підлягають проходженню попереднього та періодичних медичних оглядів
і обов’язкових первинних та періодичних оглядів наркологом та психіатром ................ 27
^

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 2011 РОКУ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 – 2011 РОКИ
1.1 Конференція трудового колективу Сумського державного університету (СумДУ), що відбулася 26 січня 2011 року, розглянувши питання “Про виконання колективного договору між адміністрацією та профспілковими організаціями СумДУ за 2010 рік та затвердження змін та доповнень до нього на 2011 рік”, ухвалила затвердити запропоновані зміни та доповнення до колективного договору на 2011 рік.

Зміни та доповнення внесено до додатків В, Д, Ж, И, К, Л, М та Н. З тексту вилучено пункт 3.6 колективного договору, оскільки доплати, які ним передбачалися, наявні у переліку доплат нової редакції додатку Д.

1.2 Конференція трудового колективу СумДУ, що відбулася 23 червня 2011 року, розглянувши питання “Про затвердження змін та доповнень до колективного договору між адміністрацією та профспілковими організаціями СумДУ на 2011 рік”, ухвалила затвердити запропоновані зміни та доповнення до колективного договору на 2011 рік.

Зміни та доповнення внесено до пунктів 2.2, 2.3, 3.4 і 5.7 та додатку А.

^ 2 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ТЕКСТУ РОЗДІЛІВ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 - 2011 РОКИ2.2 Встановити режим роботи працівників університету, які не належать до професорсько-викладацького складу, виходячи із 40-годинної нормальної тривалості робочого тижня, передбаченої ст. 50 КЗпП України:

а) для працівників, які не беруть участі в навчальному процесі та в безпосередньому його організаційному і господарському забезпеченні – 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю і таким режимом праці:

1) початок роботи – о 8 год. 15 хв.;

2) обідня перерва – з 12 до 12 год. 45 хв.;

3) закінчення роботи – о 17 год.;

б) для працівників бібліотеки, деканатів, організаційно-методичного управління, навчально-допоміжного, чергового персоналу, працівників адміністративно-господарчої частини (АГЧ) та інших категорій, які визначаються окремими наказами – 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем у неділю та таким режимом праці:

1) початок роботи – о 8 год. 15 хв.;

2) обідня перерва – з 12 до 12 год. 45 хв.;

3) закінчення роботи у період з понеділка по п'ятницю включно – о 16 год., а в суботу – о 13 год. 15 хв. (без перерви на обід);

в) для двірників і прибиральників навчальних корпусів – 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем у неділю та таким режимом праці:

1) початок роботи – о 6 год.;

2) обідня перерва – з 10 до 10 год. 30 хв.;

3) закінчення роботи у період з понеділка по п'ятницю включно – о 13 год.30 хв., а в суботу – об 11 год. (без перерви на обід);

У межах 40-годинного робочого тижня в мотивованих випадках за погодженням між працівником і адміністрацією університету та профкомом може встановлюватися інший щоденний режим його роботи на навчальний модуль, семестр, рік згідно розпорядження безпосереднього керівника підрозділу з наданням копії до відділу кадрів, а за поданням керівника підрозділу – інший режим роботи для всього підрозділу на підставі наказу по університету із забезпеченням при цьому роботи підрозділу за 6-денним робочим тижнем.

Відповідальні: проректори.

Примітка. До пункту внесено доповнення.


2.3 Сторожі корпусів, старші чергові та сторожі відділу охорони, чергові гуртожитків університету, а також електромеханіки з ліфтів головного корпусу СумДУ працюють за змінними графіками. За погодженням із профспілковим комітетом працівників освіти і науки університету згідно зі ст. 61 КЗпП України їм запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щоб його тривалість за обліковий період (календарний рік) не перевищувала річної норми робочого часу. При цьому сторожам корпусів, старшим черговим та сторожам відділу охорони, а також черговим гуртожитків установлено 24-годинний робочий день (зміна працівників відбувається о 8 год. ранку), а електромеханікам з ліф-тів – 15-годинний робочий день (з 6 год. ранку до 21 год. вечора) з прийманням їжі протягом робочого часу. На період відсутності занять (з 1 липня до 31 серпня) тривалість робочого дня електромеханіків з ліфтів становить 12 годин – з 6 год. ранку до 18 год.

Цілодобове чергування в отоплювальний період слюсарів-сантехніків головного корпусу університету забезпечується їх роботою за змінним графіком – з 8 год. ранку до 20 год. вечора (з перервою на обід та можливістю повторного приймання їжі надвечір протягом робочого часу) та з 20 год. вечора до 8 год. ранку (з прийманням їжі протягом робочого часу). Згідно ст. 61 КЗпП України їм запроваджено підсумований облік робочого часу з тим, щоб його тривалість за обліковий період (половина року – з 01 листопада до 30 квітня) не перевищувала норму тривалості робочого часу за обліковий період, тобто суми щомісячних норм робочого часу за цей період.

Робота перелічених вище категорій працівників у надурочний час оплачується у подвійному розмірі (ст. 106 КЗпП України). Надурочним часом є різниця робочого часу – фактично відпрацьованого ними за обліковий період та норми тривалості робочого часу за цей період.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи (АГР), керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

^ Примітка. До пункту внесено доповнення.


3.4 Матеріальне стимулювання працівників університету проводиться як шляхом преміювання, так і установленням надбавок та доплат, що погоджується з головою представницького органу профспілок університету.

Преміювання проводиться згідно з відповідним Положенням (додаток Г), доплати і надбавки, перелічені у додатку Д, – у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”. Особливості, пов’язані з порядком встановлення надбавок, обумовлені у листі Міністерства освіти і науки України від 22.12.2003 р. №1/9-589 (додаток Е).

Доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 % посадового окладу за кожну годину роботи в цей час проводиться згідно з діючою Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки (п. 6.3.7).

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.

Примітка. До пункту внесено зміни.


5.7. Адміністрація університету зобов’язується згідно укладених договорів щорічно перераховувати кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі не менше 200 тис. грн.

Відповідальні: ректор, голови профспілок.

Примітка. До пункту внесено зміни.


^ 3 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКІВ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2009 - 2011 РОКИДодаток А


СКЛАД РОБОЧОЇ КОМІСІЇ
Сумського державного університету з питань колективного договору^ Від профспілок (трудового колективу) –
представницький орган профспілкових організацій

Від адміністрації (власника)Боровик В.О.

Голова

представницького органу профспілок,

голова профкому

працівників освіти і науки


Васильєв А.В.

РекторОлада М.М.

Заступник голови

представницького органу профспілок,

заступник голови профкому


Карпуша В.Д.

Перший проректорКонцевич В.Г.

Голова

інформаційно-правової комісії


Любчак В.О.

Проректор з навчально-педагогічної роботиСмирнов В.А.

Голова профбюро
факультету ТеСЕТ


Касьяненко В.О.

Проректор з фінансово-економічної діяльностіЗалога О.Г.

Голова профбюро
адміністративно-управлінського персоналу


Положій А.М.

Проректор

з адміністративно-господарчої роботиЛободюк О.С.

Голова профбюро
факультету ЕлІТ


Світайло Н.Д.

Проректор з науково-педагогічної роботиМедвідь О.М.

Голова профбюро

факультету ІФСК


Король О.В

Проректор з навчально-педагогічної роботи

та соціальних питаньЧередниченко Н.В.

Голова профбюро
юридичного факультету


Чорноус А.М.

Проректор

з наукової роботиГрошева Н.П.

Голова профбюро

факультету економіки

та менеджменту


Коваленко В.В.

Головний бухгалтерТкач Г.Ф.

Голова профбюро
медичного інституту


Новітченко Т.С.

Начальник планово-фінансового відділуКовтуненко Н.П.

Голова профбюро

адміністративно-господарчої частини


Крупіна О.Є.

Начальник
відділу кадрівБазиль О.О.

Член профкому та комісії

по роботі з ветеранами ВВВ і праці, пенсіонерами та дітьми


Лебединець А.В.

Начальник
відділу охорони праціСінченко Ю.П.

Голова комісії університету
з трудових спорів


Кузікова О.М.

ЮрисконсультОсадчий С.В.

Голова профкому КІ СумДУ, заступник голови профкому університету


Хомутіннік С.П.

Помічник ректора
  1   2   3

Схожі:

Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconДодаток 8 до Правил прийому до Сумського державного університету в 2014 році Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2014 році 1
Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених Наказом Міністерства освіти І науки України від 29. 10. 2010 р....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconСумського державного університету
Сумського державного університету вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100, тел./факс: (05449) 6-13-37, 7-54-16, 7-17-56
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПрофесор Сумського державного університету
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconСумського Державного університету
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки...
Додаток а склад робочої комісії Сумського державного університету iconРектору Сумського державного університету
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи