Сумський державний університет колективний договір icon

Сумський державний університет колективний договір
НазваСумський державний університет колективний договір
Сторінка9/11
Дата22.02.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

3 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКІВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
НА 2005 – 2006 РОКИДодаток А


СКЛАД РОБОЧОЇ КОМІСІЇ
Сумського державного університету з питань колективного договору^ Від профспілок (трудового колективу) –
представницький орган профспілкових організацій

Від адміністрації (власника)Боровик В.О.

Голова представницького
органу профспілок,
голова профкому працівників освіти і науки України


Васильєв А.В.

РекторОлада М.М.

Заступник голови профкому


Карпуша В.Д.

Перший проректорКонцевич В.Г.

Заступник голови профкому


Любчак В.О.

Проректор з навчально-педагогічної роботиБудник А.Ф.

Голова профбюро
інженерного факультету


Касьяненко В.О.

Проректор з фінансово-економічної діяльностіЗалога О.Г.

Голова профбюро
адміністративно-управлінського персоналу


Положій А.М.

Проректор з адміністративно-господарської роботиЛободюк О.С.

Голова профбюро
фізико-технічного факультету


Світайло Н.Д.

Проректор з науково-педагогічної роботиЧередниченко Н.В.

Голова профбюро
гуманітарного факультету


Чорноус А.М.

Проректор з наукової роботиГрошева Н.П.

Голова профбюро
економічного факультету


Сорокіна В.В.

Головний бухгалтерБазиль О.О.

Голова профбюро механіко-математичного факультету


Крупіна О.Є.

Начальник
відділу кадрівУстянський О.О.

Голова профбюро
медичного факультету


Кірсанова Т.О.

Начальник планово-фінансового відділуСкороходова Т.Г.

Голова профбюро адміністративно-господарської частини

Начальник
відділу охорони праціСінченко Ю.П.

Голова комісії
з трудових спорів


Вакуленко О.М.

ЮрисконсультЧервяков В.Д.

Член профкому, член комісії з трудових спорів


Хомутинник С.П.

Помічник ректораЯковлева Г.В.

В.о. голови студентської профспілки університету


Жукова Т.А.

Заст. гол. бухгалтера
по ревізійній роботі


Додаток Б


ІНФОРМАЦІЯ
щодо випадків обов’язкового застосування контрактної форми трудового договору
у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації
^ Назва закону, його стаття

Посада

Про вищу освіту (ст. 39, 40, 30)

Керівник вищого навчального закладу (виконуючий його обов’язки); керівник факультету (виконуючий його обов’язки); завідуючий кафедрою.

Додаток В


^ ПЕРЕЛІК ПОСАД
працівників з ненормованим робочим днем,
яким може надаватися додаткова відпустка^ Найменування посад і професій

Кількість
календарних
днів додаткової
відпустки


Керівники, їх заступники та помічники (структурних підрозділів, служб, відділів, баз, груп, секторів)


7

Головні спеціалісти та їх заступники (інженери, енергетики, бібліотекарі, бухгалтери)


7

Директори та їх заступники (спортивних споруд, бібліотеки, центру)

7

Провідні спеціалісти (фахівці, інженери, інженери-електроніки, інженери-програмісти, економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, бухгалтери-касири, бухгалтери-фінансисти, бухгалтери 1-2 категорій, юрисконсульти, психологи)7

Завідувачі (канцелярії, складу, камери схову, господарства, лабораторії,
музею)


7

Старші касири

7

Коректори, керівники-редактори

7

Інженери 1-2 категорій, фахівці 1-2 категорій, інженери-програмісти
1-2 категорій, художник-фотограф 1 категорії, бібліотекарі 1-2 категорій


7

Водії, які працюють на легкових автомобілях, яким встановлена доплата
за ненормований робочий день 25% місячної тарифної ставки


7

Середній медичний персонал

4

Слюсарі-сантехніки, слюсарі-хлораторщики, електрики

4

Старші лаборанти, які мають вищу освіту, оператори ЕОМ, адміністратори, бібліотекарі, майстри дільниць, архіваріуси, старші диспетчери, секретарі-друкарки, інспектори, агенти з постачання, старші комірники, друкарки, диспетчери факультетів, чергові гуртожитків, паспортисти, робітники високої кваліфікації, фахівці, статисти4

Техніки всіх спеціальностей

4Начальник відділу кадрів О.Є. Крупіна


Додаток Г


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому В.о. ректора університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв


ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників професорсько-викладацького,
адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного,
адміністративно-господарського персоналу та інших працівників
Сумського державного університету за рахунок коштів
загального та спеціального фонду^ 1 Загальні положення


1.1 Преміювання працівників професорсько-викладацького, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу
СумДУ здійснюється з метою стимулювання високопрофесійного і своєчасного виконання ними службових обов’язків, підвищення ефективності, якості праці, а також зміцнення трудової дисципліни. Встановлення премії та її виплата здійснюються в залежності від особистого трудового внеску кожного робітника в досягнення високих кінцевих результатів діяльності підрозділу.

1.2 На преміювання спрямовуються частина загального та спеціального фонду оплати праці в межах затвердженого річного фонду заробітної плати, а також економія фонду оплати праці, яка може створюватися за рахунок недоукомплектування чисельності, лікарняних, відпусток без збереження заробітної плати та інших надходжень. Преміювання за рахунок коштів загального фонду здійснюється на підставі дозволу Міністерства освіти і науки України.

1.3 Преміювання може здійснюватися як за рахунок загально-університетських коштів, так і за рахунок коштів, що накопичуються на субрахунках факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів.

1.4 Кошти, які спрямовуються на преміювання, можуть бути використані на преміювання працівників за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, а також на інші види премій. Не використані фонди матеріального заохочення протягом звітного року переходять на майбутній період.

1.5 Дане Положення поширюється на всі структурні підрозділи базового навчального закладу, Шосткинського, Конотопського інститутів СумДУ та навчально-консультаційні пункти відповідних факультетів СумДУ.

Преміювання працівників технікумів та коледжів, які є структурними підрозділами СумДУ, здійснюється на підставі окремих положень, що затверджуються ректором
СумДУ.

Керівникам Шостинського, Конотопського інститутів СумДУ, технікумів та коледжів, що є структурними підрозділами СумДУ, як відокремленим підрозділам надається право видавати накази про преміювання у відповідності до даного Положення в межах коштів загального та спеціального фондів, затверджених кошторисом.

Преміювання керівників відокремлених структурних підрозділів здійснюється ректором СумДУ.

(Примітка. 3-й та 4-й абзаци п. 1.5 – згідно доповнення до Положення, розглянутого і схваленого вченою радою університету 16.09.2004 р., протокол № 02).


2 Преміювання за підсумками роботи за місяць


2.1 Преміювання працівників СумДУ проводиться за підсумками роботи за місяць пропорційно фактично відпрацьованому часу не тільки штатним працівником за основною посадою, а й іншим особам, якщо вони наказом по університету виконують організаційні обов’язки (за виключенням навчальних доручень) на постійній основі.

До фактично відпрацьованого часу не включаються:

– щорічні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та всі інші відпустки;

– перебування на лікарняному;

– перебування на навчанні з підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.

(Примітка. Редакція пункту 2.1 – згідно доповнення до Положення, розглянутого і схваленого вченою радою університету 16.09.2004 р., протокол № 02).

2.2 Розрахунок розміру премії може проводитися як у відсотках до посадового окладу, так і в натуральному вимірюванні.

2.3 Сума премії, яка може бути нарахована працівнику, максимальними розмірами не обмежується. Розмір щомісячної премії встановлюється за окремими показниками наказом по університету і може змінюватися або встановлюватися наказом по університету за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, інших посадових осіб.

2.4 Розмір щомісячної премії визначається за сумою нижчеперелічених показників:

2.4.1 За якісне виконання посадових обов’язків:

а) докторам наук – 500 гривень, кандидатам наук, які мають вчене звання професор – 250 гривень (з 01.01.2007 р.);

б) за якісне виконання обов’язків куратора групи – 85 гривень (кураторів груп ФРІГ на підготовчому відділенні – 85 гривень), куратора спеціальності – 80 гривень, куратора курсу – 80 гривень;

в) за якісне виконання обов’язків заступників деканів факультетів (директорів інститутів):

1) з виховної роботи – 200 гривень;

2) з наукової роботи – 100 гривень (докторам наук – 120 гривень)
(з 01.01.2007 р.);

3) із спортивно-масової роботи – 150 гривень;

4) по роботі в гуртожитках – 100 гривень;

5) по роботі з іноземними громадянами (на основних факультетах) –
115 гривень;

г) за якісне виконання обов’язків завідувачів кафедр, викладачів, які мають вчене звання професор – 15 %;

д) за якісне виконання обов’язків заступників завідувачів випускних кафедр та кафедр із кількістю професорсько-викладацького складу більше 15 осіб – 10 %;

ж) за якісне виконання обов’язків:

1) голови спеціалізованої вченої ради – 250 гривень (з 01.01.2007 р.);

2) вченого секретаря спеціалізованої вченої ради – 150 гривень
(з 01.01.2007 р.);

3) секретаря вченої ради факультету – 50 гривень;

з) за якісне виконання обов’язків громадських касирів у розмірі 0,15 % від виплаченої суми заробітної плати.

2.4.2 Також ректором за поданням керівника структурного підрозділу, погодженим з проректором за напрямком, можуть визначатися інші складові розміру щомісячної премії, зокрема, за якісне виконання робіт, пов’язаних з підвищеною складністю та напруженістю у роботі, за якісне виконання обов’язків та робіт з інших напрямків діяльності як постійно, так і на обмежений термін (наприклад, за роботу в методичній раді університету, методичних комісіях факультетів, в приймальній, відбірковій, предметній комісіях тощо).

(Примітка. Редакція пункту 2.4 – згідно доповнення до Положення, розглянутого і схваленого вченою радою університету 11.01.2007 р., протокол № 6).

2.5 Розрахунок щомісячної премії працівника за вищезазначеними показниками погоджується з деканами факультетів, проректорами за напрямками діяльності, проректором із фінансово-економічних питань, профкомом та затверджується ректором університету.

2.6 Премія виплачується на підставі наказів по університету з розподілом по фа-культетах і структурних підрозділах, які погоджуються з проректорами з напрямів діяльності, проректором з ФЕД, деканами факультетів, ПФВ, профкомом, у термін виплати авансу 18 числа кожного наступного місяця. У разі відсутності фінансової можливості університету здійснити виплату місячної премії в повному обсязі вона може бути зменшена наказом по університету. За наявності відповідних коштів це зменшення відшкодовується в наступних місяцях.

2.7 На підставі службових записок керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб щомісячна премія може бути скасована або зменшена наказом по університету за погодженням з профкомом як в цілому, так і за окремими показниками як на визначений термін, так і на постійний у випадках:

– припинення виконання відповідних обов’язків;

– неякісне виконання обов’язків;

– грубе порушення трудової дисципліни, техніки безпеки та в інших мотивованих випадках.

Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, в який було здійснено недогляд чи порушення. Якщо це стало відомо у наступних періодах, то працівник може бути позбавлений премії повністю або частково у той період, коли про це стало відомо.


^ 3 Інші види премії


3.1 Крім щомісячної премії, можуть також виплачуватися наказами по університету премії:

– за підсумками роботи за квартал, півріччя, рік, а також одноразове заохочення працівників за зразкове виконання службових обов’язків, окремих планових і оперативних завдань, за ініціативний і творчий підхід до роботи, за бездоганну роботу в СумДУ у зв’язку з ювілейними датами (50, 60 років та 55 – для жінок) та інші одноразові заохочення;

– у відповідності до положення про госпрозрахункову діяльність як окремих струк-турних підрозділів, так і університету в цілому;

– у відповідності до затверджених вченою радою положень щодо організації роботи з окремих напрямків діяльності (методична, наукова, виховна та інші види діяльності).

Студентам за високі досягнення з окремих видів діяльності премія може виплачуватися відповідно як за рахунок складових стипендіального фонду, так і за рахунок коштів спеціального фонду.

3.2 Працівники СумДУ за бездоганну роботу в університеті у зв’язку з ювілейними датами заохочуються у розмірі, як правило, до одного посадового окладу або цінним подарунком.

3.3 Премії, у відповідності до п. 3.1, виплачуються згідно з наказом по університету, який видається на підставі службових записок керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб і погоджується з керівником юридичного відділу, деканом, проректором з напрямку діяльності, проректором з ФЕД та профкомом.


^ 4 Прикінцеві положення


4.1 Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися рішенням вченої ради університету.

4.2 Положення набирає чинності з 1 вересня 2004 року.


^ Положення розглянуто і схвалено вченою радою університету.

Протокол № 01 від 31 серпня 2004 року.

Додаток Д


Додаток 3
до Генеральної угоди
на 2004-2005 роки


ПЕРЕЛІК
видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок
до тарифних ставок, окладів і посадових окладів
працівників об'єднань, підприємств і організацій,
що мають міжгалузевий характер, для встановлення
у галузевих, регіональних угодах
та колективних договорах


Найменування та розміри доплат і надбавок


За суміщення професій (посад) доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників.


За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників.


За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.


За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці.


За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8 та 12 відсотків.


За роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу).


За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки (окладу).


На період освоєння нових норм трудових затрат:


– підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;


– підвищення тарифних ставок до 10 відсотків.


За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).


Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру.


Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.


Надбавки:


За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу водіям (машиністам) 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час.


За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу.


За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу.


Доплати:


За роботу у вечірній час – з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи) 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.


За роботу в нічний час 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.


Додаток Е
Додаток Ж


ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників, яким проводиться доплата за роботу в шкідливих
умовах праці згідно атестації робочих місць
п/п

Професія, посада

Назва підрозділу

Доплата

1

Електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням

Адміністративно-господарська частина

8 %

2

Маляр, зайнятий на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Адміністративно-господарська частина

4 %Начальник відділу
охорони праці Ю.М. Тараненко


Додаток И


ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників, яким надається додаткова відпустка за роботу
в шкідливих умовах праці згідно атестації робочих місць
п/п

Професія, посада

Назва підрозділу

Додаткова
відпустка


1

Електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням

Адміністративно-господарська частина

6 днів

2

Маляр, зайнятий на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Адміністративно-господарська частина

1 деньНачальник відділу
охорони праці Ю.М. Тараненко

Додаток К


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2008 р. “___” ________________ 2008 р.


^ ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників СумДУ, робота яких пов’язана
із шкідливими речовинами і яким безкоштовно видається молоко


(0,5 літра за день)п/п


Найменування
професій і посад


Структурний
підрозділ


Примітка

1

Електрогазозварник,
електрозварник,

Експлуатаційно-технічний відділ, ремонтно-експлуатаційна
дільниця

За рахунок бюджету
(згідно атестації
робочих місць)

2

Маляр, маляр-штукатур,
муляр, облицювальник,
муляр-облицювальник,
плиточник-облицювальник

Ремонтно-експлуатаційна
дільниця

За рахунок
власних коштів3

Слюсар-сантехнік, столяр
(при роботі на верстатах)

Всі підрозділи

За рахунок
власних коштів

4

Слюсар-хлораторник

Басейн

За рахунок
власних коштів

5

Старший лаборант, лаборант,
препаратор, завідувач музею

Кафедри:

– анатомії людини;

– патоморфології;

– фізіології і патофізіології;

– біологічної хімії і фармакології;

– інфекційних хвороб;

– загальної хімії

За рахунок
власних коштів

6

Доцент

Кафедра загальної хірургії

За рахунок
власних коштів

7

Доцент

Кафедра педіатрії
(інфекційне відділення)

За рахунок
власних коштів

8

Технік

Друкарня

За рахунок
власних коштів

9

Фахівець

Загальний відділ

За рахунок
власних коштів

10

Завідувач лабораторії,

провідний фахівець

Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

За рахунок
власних коштів

11

Начальник відділу, провідний фахівець з пожежної безпеки, провідний фахівець

Відділ охорони праці

За рахунок
власних коштів


Проректор з АГР А.М. Положій

Додаток ЛДодаток М


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2008 р. “___” ________________ 2008 р.


^ УГОДА З ОХОРОНИ ПРАЦІ


Ми, ректор Сумського державного університету Васильєв А.В., з боку адміністрації, та голова профспілкової організації університету Боровик В.О., з боку трудового колективу СумДУ, уклали угоду в тому, що адміністрація університету зобов’язується у 2008 році виконати наступні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам:з/п


Найменування заходів

^ Вартість
витрат,
тис. грн.


Строк
виконання


Відповідальні

1 Заходи по запобіганню нещасних випадків

1

Провести виміри параметрів електричних мереж заземлюючих пристроїв

20,0

I кв.

Головний енергетик

Приданніков В.О.

^ Усього по 1 розділу 20 тис. грн.

2 Заходи по загальному поліпшенню умов праці

2

Виготовити та встановити кабіни для чергових у гуртожитку № 3


6,490


I кв.

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ)
Смоловой В.М.

3

Виконати комплекс ремонтних робіт у службових кабінетах та приміщеннях з метою поліпшення умов праці

(за окремим планом)

60,0

Протягом
року

Заступник проректора з адміністративно-господар-ської роботи (АГР)
Коваль В.Г.

4

Провести комплекс робіт з покращення теплового режиму роботи в зимовий період (за окремим планом),
в тому числі:

– встановлення вікон на балконах пожежного виходу від 5 до 14 поверхів головного корпусу;

– заміна вікон (в службових та навчальних приміщеннях), які не забезпечують відповідну теплоізоляцію;

– продовження ремонту санітарно-побутових приміщень;

– продовження ремонту місць загального користування в навчальних корпусах.


40,0


90,0


70,0


50,0Протягом
року


Протягом
року


Протягом
року


II – III кв.Заступник
проректора з АГР
Коваль В.Г.


Проректор з АГР

Положій А.М.


Заступник
проректора з АГР
Коваль В.Г.

Заступник
проректора з АГР
Коваль В.Г.


^ Усього по 2 розділу 316,5 тис. грн.

3 Заходи по забезпеченню пожежної безпеки

5

Виконати ремонт (забезпечити автоматикою) насосів підвищувачів тиску води в протипожежному водогоні (корпуси – “Г”, “Ц”, “Б”)

5,0

III – IV кв.

Проректор з АГР
Положій А.М.,

головний енергетик
Приданніков В.О.

6

Придбати первинні засоби пожежогасіння

10,0

II – IV кв.

Начальник ВМТЗ Смоловой В.М.

^ Усього по 3 розділу 15,0 тис. грн.

4 Поліпшення гігієни праці та виробничого середовища,
придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту, медикаментів,
літератури з питань охорони праці, проведення медичного огляду.
Фонд заохочення з охорони праці


7

Обладнати душову кімнату та встановити бойлер для підігріву води в жіночому побутовому приміщенні ремонтно-експлуатаційної дільниці.


5,0

II кв.

Заступник
проректора з АГР
Коваль В.Г.

8

Встановити електробойлер
у душовій спортивної зали “ЕТ” корпусу

10,0

II кв.

Заступник
проректора з АГР
Коваль В.Г.

9

Придбати спецодяг та засоби індивідуального захисту

10,0

Згідно заявок
підрозділів

Проректор з АГР

Положій А.М.

10

Придбати медичні аптечки для відділів, кафедр

2,0

Згідно заявок
підрозділів

Проректор з АГР

Положій А.М.

11

Придбати мило для працівників, робота яких пов’язана із забрудненням

1,0

Згідно
переліку

Проректор з АГР

Положій А.М.

12

Провести оплату молока для працівників, робота яких пов’язана із шкідливими речовинами та несприятливими умовами праці

22,0

Згідно
переліку

В.о. головного
бухгалтера
Барикіна Н.І.

13

Провести медичний огляд працівників, професії та посади яких підлягають попередньому та періодичному медогляду

2,5

Згідно
переліку

В.о. начальника
відділу охорони
праці (ВОП)
Теліченко О.І.

14

Придбати нормативну літературу з питань охорони праці

0,8

Протягом
року

В.о. начальника
ВОП Теліченко О.І.

15

Виділити кошти на заохочення з охорони праці та пожежної безпеки

5,0

Протягом
року

В.о. головного
бухгалтера
Барикіна Н.І.,

в.о. начальника
ВОП Теліченко О.І.

^ Усього по 4 розділу 58,3 тис. грн.

Усього за угодою 409,8 тис. грн.Проректор з АГР А.М. Положій

Додаток Н


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова профкому Ректор університету

________________ В.О. Боровик ________________ А.В. Васильєв

“___” ________________ 2008 р. “___” _________________ 2008 р.


ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників СумДУ,
робота яких пов’язана із забрудненням і яким безкоштовно видається мило
за рахунок власних коштів університету
п/п


Найменування
професій і посад


Структурний
підрозділ


Кількість мила
на місяць (г)


1

Електрогазозварник, електрозварник, слюсар, слюсар-ремонтник

Експлуатаційно-технічний відділ, ремонтно-експлуатаційна дільниця, автогосподарство

200

2

Маляр, маляр-штукатур, муляр,
облицювальник, підсобний працівник, муляр-облицювальник,
плиточник-облицювальник

Ремонтно-експлуатаційна дільниця

200

3

Слюсар-сантехнік, прибиральник приміщень, прибиральник сміття, столяр, тесляр, робітник високої кваліфікації, двірник, токар

Всі підрозділи

200

4

Слюсар-хлораторник

Басейн

200

5

Комірник

Відділ матеріально-технічного
забезпечення

100

6

Працівник друкарні

Видавництво

100

7

Препаратор

Кафедри медичного інституту

200

8

Водій

Автогосподарство

200

9

Лаборант

Відділ технічного обладнання
і установок

200

10

Завідувач лабораторії,
провідний фахівець

Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

200

11

Електрик, електромонтер,
електромеханік ліфтів, ліфтер,
робітник з благоустрою

Адміністративно-господарська
частина

200
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Сумський державний університет колективний договір iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Сумський державний університет колективний договір iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Сумський державний університет колективний договір iconСумський державний університет колективний договір
Старший лаборант, лаборант, препаратор та завідувач музею кафедр анатомії людини та патоморфології з курсом судової медицини та курсом...
Сумський державний університет колективний договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Сумський державний університет колективний договір icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Сумський державний університет колективний договір icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Сумський державний університет колективний договір iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Сумський державний університет колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Сумський державний університет колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Сумський державний університет колективний договір iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи