Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік icon

Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік
Скачати 99.88 Kb.
НазваПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік
І.Б. співавторів
Дата15.09.2012
Розмір99.88 Kb.
ТипДокументи

Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік
П.І.Б. авторів

П.І.Б. співавторів

Назва статті, доповіді чи тез доповіді

Повна назва наукової збірки, журналу, місце, рік, номер видання, стор.

1

2

3

4

5Євтухова О.

Швачко С.О.,

д.філол.н., проф..

Семантико-стилістичні засоби номінації уподібнення

Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 18-19 березня 2008 року . Том 1 / ред.колегія В.Д.Каліущенко (відп.ред.), М.Г.Сенів, Л.Б. Ніколаєва, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С.111-112Єгорова О.

Швачко С.О.,

д.філол.н., проф..

Процес детермінологізації вимірювальної лексики у дистантних мовах

Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 18-19 березня 2008 року . Том 1 / ред.колегія В.Д.Каліущенко (відп.ред.), М.Г.Сенів, Л.Б. Ніколаєва, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С.113-114Мокренко О.

Швачко С.О.,

д.філол.н., проф..

Омовлення образу тиші в контексті персоніфікації природи

Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 18-19 березня 2008 року . Том 1 / ред.колегія В.Д.Каліущенко (відп.ред.), М.Г.Сенів, Л.Б. Ніколаєва, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С.47-49.Столяренко В.

Швачко С.О.,

д.філол.н., проф..

Гра слів як засіб реалізації гумору в текстах-загадках

Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 18-19 березня 2008 року . Том 1 / ред.колегія В.Д.Каліущенко (відп.ред.), М.Г.Сенів, Л.Б. Ніколаєва, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С.115-117.Ткаченко С.

Баранова С.В., к.філол.н., доц..

Категоризація оцінки в сучасному дискурсі: стилістичні аспекти

Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 18-19 березня 2008 року . Том 1 / ред. колегія В.Д.Каліущенко(відп.ред.), М.Г.Сенів, Л.Б.Ніколаєва, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С.122-124Постатнік М.М.,
Евфемізми, причини їх виникнення, особливості вживання та перекладу (на матеріалі німецької мови)

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.–С.14-15Оладько К.
Функціонально-семантичні особливості композит у німецькій мові

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга.–Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.22-23Бєлан Н.
Характеристика комп’ютерного жаргону на матеріалі німецької та англійської мов

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.34Васюхно Л.
Ономатопея як індикатор мовного колориту

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.38Асмус К.

Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові. КаламбурМатеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– С.71-72Дігтярьова І.В., студ. ПР – 51

Образ читача як один із антропоцентрів художнього твору


Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.33Одинцова І.В.

Особливості і функціонування лексичних регіоналізмів


Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– С.78-79Васюхно Л.

Авторський та читацький дискурс поетичних творів


Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.100Удовиченко О.П.

Баранова С.В., к.філол.н., доц.

Привітальні висловлювання в англомовному дисурсі

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.6-7Ващук І.

Косенко Ю.В., к.філол.н.

Спілкування як невід’ємний фактор суспільної діяльності

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.8Ляшенко В.

Косенко Ю.В., к.філол.н.

Вербальний і невербальний типи комунікації

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.9Коваленко А.

Медвідь О.М., к.філол.н., доц.

Місце неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.10Бойченко О.
Вплив німецької мови на розвиток української

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.12Іллєнко Д.

Чернюк Н.І., к.філол.н., доц.

Фонетичні стилістичні засоби англійської мови

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.16Духно С.
Особливості використання американського та британського сленгу в рекламному дискурсі

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.17-18Піддубна І.

Баранова С.В., к.філол.н., доц.

Лінгвостилістичні особливості іменників лексико-семантичної групи зі значенням «особа жіночої статі» в англійській мові

Матеріали науково теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Частина друга. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.19Барсук Т.

Швачко С.О., д.філол.н., професор

Використання антропонімів у казковому просторі (на матеріалі оповідань Дж.К.Роулінг про Гаррі Поттера)

Збірник доповідей VІІ Міжнародного студентського наукового форуму «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття»/ Укл. к.філос.н., доц.. С.Д.Бондарук.–Луцьк:ВІЕМ,2009.–С.200-201.Мокренко О.

Швачко С.О., д.філол.н., професор

Інтралінгвальні характе-ристики комуніка-

тивного мовчання (на матеріалі україно-мовного дискурсу)

Збірник доповідей VІІ Міжнародного студентського наукового форуму «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття»/ Укл. к.філос.н., доц.. С.Д.Бондарук.Луцьк:ВІЕМ,2009.–С.223-224Ткаченко С.

Баранова С.В., к.філол.н., доц.

Вербалізація категорії оцінки: гендерні аспекти

Збірник доповідей VІІ Міжнародного студентського наукового форуму «Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття»/ Укл. к.філос.н., доц.. С.Д.Бондарук.Луцьк:ВІЕМ,2009.–С.236-237Мокренко О.


Кобякова І.К., к.філол.н., доц.

Екстеріоризація силенці

ального ефекту приро-

ро (на матеріалі коре-

люючих поетичних творів)

Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – С.351-355.Барсук Т.

Кобякова І.К., к.філол.н., доц.

Функціональне навантаження антро-

понімів у казковому дискурсі (на матеріалі творів Дж.Роулінг про Гаррі Поттера)

Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С.203-206Столяренко В.

Швачко С.О., д.філол.н., професор

Лінгво-когнітивні аспекти стилістичного прийому гра слів

Наукові записки. – Випуск 81(4). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С.324-327Ткаченко С.

Баранова С.В., к.філол.н., доц.

Вербалізація категорії оцінки в рекламному дискурсі: перекладацький аспект

Наукові записки. – Випуск 81(4). – Серія Філологічні науки (мовознавство):У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2009. – С.336-338Ігнатьєва О.І.

Швачко С.О., д.філол.н., професор

Статус парадоксу як маркера комічного

Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Вип..4 / Ред.кол.: В.В.Левицький, В.В. Козловський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С.82-83Бєлан Н.Ю.

Кобякова І.К., к.філол.н., доц.

Характеристика комп’ютерного жаргону на матеріалі німецької та англійської мов

Збірник доповідей V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Х.,2009.С.15-17

Схожі:

Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconНазва роботи
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей викладачів кафедри мовної підготовки іноземних громадян
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconВимоги до доповідей та тез доповідей Тривалість доповідей
Тривалість доповідей: 15 хвилин + 5 хвилин на відповіді на запитання та дискусію
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconПравила оформлення тез доповідей Рекомендований обсяг тез доповідей: 1 або 2 повністю заповнені сторінки формату А4
З метою своєчасного планування організації конференції та формування її Програми Оргкомітет просить учасників до 30 квітня 2009 р...
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Збірник: „Мова в контексті культури І міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. С. 84-86
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри практики іноземних мов за 2007 рік
Збірник: „Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації” / Матеріали доповідей науково-практичної конференції. С. 84-86
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації...
Перелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік iconПерелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи