Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія icon

Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Скачати 186.4 Kb.
НазваЖовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Дата15.09.2012
Розмір186.4 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, жовтень 2004 р.

1. Комп`ютерна техніка і технологія.

1.

004.2 П31

Пєтух А. М.

Засоби оцінювання характеристик пристроїв неперервно-дискретного відображення цифрової інформації: Монографія / А. М. Пєтух, В. В. Войтко.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 118 с.

Кільк. прим.: 1 кс

2.

004.427 П 56

Пономаренко С.

Macromedia. FreeHand 7.- Санкт-Петербург: BNV - Санкт-Петербург, 1998 с.- 320 с.

Кільк. прим.: 3: 1 нз, 2 кх

3.

004.89 П18

Паралельно - ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту: Монографія / В. П. Кожем'яко, Ю. Ф. Кутаєв, С. В. Свєчніков, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003.- 324 с.

Кільк. прим.: 1 кс

4.

004.896(075.8) Т41

Тимченко А. А.

Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів: Основи системного підходу та системного аналізу об'єктів нової техніки: Навчальний посібник для внз / За ред. Ю. Г. Леги.- К.: Либідь, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 9: 6 аб, 3 уз

5.

044.942:664.1 Г71

Горячев Г. В.

Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процессу екстрагування цукру в похилому дифузійному апараті: Монографія / Г. В. Горячев, Б. І. Мокін.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 132 с.

Кільк. прим.: 1 кс

6.

007(082) Н34

Наукові записки. Т. VІІ. Факультет кібернетики / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.-

192 с.

Кільк. прим.: 1 кс

7.

14(082) C31

Sententiae: Наукові праці Спiлки дослідників модерної фiлософiї

( Паскалiвського товариства ). Спецвипуск № 1 „Феномен раціональності”. - Вiнниця: УНIВЕРСУМ-Вiнниця, 2004.- 257 с.

Кільк. прим.: 1 кс

8.

016:502.4 К29

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України: Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / Під ред. С.Ю.Поповича.- К.: Фітосоціологічний фонд, 2002.- 276 с.

Кільк. прим.: 5 кс


2. Філософія. Психологія.

9.

1(082) Н34

Наукові записки. Т. ХІІ. Філософський факультет/ Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 214 с.

Кільк. прим.: 1 кс

10.

13 З-68

Злотина М.

Диалектика.- К.: Институт философии им. Г.С. Сковороды; Институт социологии, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 кх

11.

14(082) У-45

Українська філософсько-історична думка (перша половина ХХ століття): Хрестоматія.- Суми: СумДУ, 2004.- 275 с.

Кільк. прим.: 66: 53 аб, 3 уз, 10 КУЗФ

12.

159.932.2(075) Г94

Гуменюк О.

Психологія Я-концепції: Навчальний посібник.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 310 с.

Кільк. прим.: 1 уз

13.

17(477)(091)(075.8) Н27

Нападиста В. Г.

Історія етики в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): Навч. посібник для внз. - К.: Либідь, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 3 уз

14.

282:94(4770"19" П22

Пащенко В.

Греко-католики в Україні: Від 40-х років ХХ століття до наших днів.- Полтава, 2002.- 615 с.

Кільк. прим.: 1 кс

15.

316(082) Н34

Наукові записки. Т. V. Факультет соціології та психології. Інститут журналістики/ Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 210 с.

Кільк. прим.: 1 кс


3. Політика.

16.

32(075.8) П49

Політологія / За ред. Кремень В.Г., М. І. Горлач.- 3-е вид., випр., доп.- К.: Єдінорог, 2001.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 уз

17.

321(477) Б32

Бачинський Ю. Україна irredenta: З додатком: Листування Ю.Бачинського з М.Драгомановим з приводу "України irredent-ти".- К.: Основні цінності, 2003.- 174 с.

Кільк. прим.: 1 кс

18.

323(477):4(075.8) К95

Куць О. М.

Мовна політика в державотворчих процесах України: Навч. посібник.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004.- 275 с.

Кільк. прим.: 2 уз

19.

327(082) Н34

Наукові записки. Т. Х. Інститут міжнародних відносин / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 289 с.

Кільк. прим.: 1 кс

20.

327(470+571) В40

Взгляд из России: избранные политические статьи "Русского Журнала".- К.: Основні цінності, 2004.- 240 с.- ( Сучасна думка; Книга 24 ).

Кільк. прим.: 2 кс


4. Політичні партії та рухи.

21.

329 Д 21

Даудерштадт М.

Драматичний перехід: Соціал-демократія у Східній та Центральній Європі. Як соціал-демократи після краху комнізмц зустрічають завдання капіталізму / М. Даудерштадт, А. Геррітс, Д. Д.Маркус.- К.: Основні цінності, 2000.- 232 с.- (Сучасна думка)

Кільк. прим.: 3: 1 гум, 2 кс

22.

329.14(477) Б37

Бегей І.

Юліан Бачинський: Соціал-демократ і державник.- К.: Основні цінності, 2001.- 256 с.- ( Спадщина ).

Кільк. прим.: 2 кс

23.

329.14 М14

Майєр Т.

Трансформація соціал-демократії: Партія на шляху у ХХІ століття. Вип.23.- Основні цінності, 2004.- 208 с.- ( Сучасна думка ).

Кільк. прим.: 2 кс

24.

329.14(477) М17

Макух І.

На народній службі: Спогади.- К.: Основні цінності, 2001.- 572 с.-

( Спадщина ).

Кільк. прим.: 2 кс

25.

329.14(430) М29

Мартинов А.

Соціал - демократична партія у політичній історії Німеччини ХХ століття.- К.: Основні цінності, 2003.- 352 с.- (Сучасна думка; Кн.21).

Кільк. прим.: 2 кс

26.

329.14(477) М 43

Медведчук В.

Дух и принципы социал - демократии: украинская перспектива.- К.: Основні цінності, 2000.- 215 с.- (Сучасна думка; Кн.1).

Кільк. прим.: 2 кх

27.

329.78(477) П61

Посібник для молодіжних громадських організацій.- К., 2003.-

251 с.

Кільк. прим.: 1 кс


5. Економіка. Економічна наука.

28.

33(075.8) Б26

Бартенев С. А.

Экономическая история: Учебник.- М.: Экономисть, 2004.- 442 с.

Кільк. прим.: 1 нз

29.

33(082) Н34

Наукові записки. Т. ІV. Економічний факультет. Юридичний факультет / Редкол. : Литвин В. М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 201 с.

Кільк. прим.: 1 кс

30.

33 М 15

Макконнелл К. Р.

Экономикс: Принципы, проблемы и политика./ К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю.- 11-е изд.- К.: Хакар-Демос, 2000.- 785 с.

Кільк. прим.: 1 нз

31.

330.101.542(075) К93

Куркін М. В.

Мікроекономіка: Основи ринкової поведінки. Навчальний посібник.- Вид. перероб., доп.- Х., 2001.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 нз

32.

330.131.7(075.8) І-44

Ілляшенко С. М.

Економічний ризик: Навчальний посібник.- 2-е вид., доп., перероб.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 220 с.

Кільк. прим.: 200: 139 аб, 3 нз, Шост - 3, НКон - 3, НОхт - 5, Трос - 4, НРом - 5, НБіл - 3, Крол - 4, МогП - 3, НЛеб - 3, НМих - 1, ІКон - 3, НБар - 3, ЛипД - 3, Крас - 3, Глух - 3, НовС - 3, Свес - 3, НЛох - 3

33.

330.131.7(075.8) Х86

Хохлов Н. В.

Управление риском: Учебное пособие.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 239 с.

Кільк. прим.: 1 нз

34.

330.43(075.8) Н 19

Назаренко А. М.

Основи економетрики: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 392 с.

Кільк. прим.: 500: 343 аб, 3 нз, ЛипД - 3, Глух - 10, ІКон - 3, НБар - 10, Шост - 3, МогП - 10, НовС - 10, НЛох - 10, Свес - 10, НКон - 5, Крас - 10, Крол - 10, Трос - 10, НБіл - 10, НЛеб - 10, НОхт - 15, НРом – 15

35.

330.131.7(075.8) Ч-49

Чернова Г. В.

Управление рисками: Учебное пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев.- М.: Проспект, 2003.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 нз

36.

331(075.8) Э40

Экономика труда: Учебник / Дикань В. Л., Юрченко Ю. Н., Дейнека А. Г., Воловельская И.В.- Х.: Олант, 2003.- 120 с.

Кільк. прим.: 2 нз

37.

336:330.322 С24

Свиридов А. А.

Магия финансов: Украинское издание для страны Русов.- Аркаим-М.-Челябинск, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 нз

38.

336.148(075.8) Г16

Галушка Є. О.

Казначейська справа: Навч. посіб. / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й.С. Хижняк.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 110: 72 аб, 3 нз, КФін - 3, НовС - 4, Шост - 1, НРом - 3, Свес - 3, НЛох - 3, НБар - 3, Глух - 3, НОхт - 3, Крол - 3, МогП – 3, НКон – 3

39.

338.242.4(075.8) Б23

Бандурка О. М.

Державне регулювання економіки: Підручник / О. М. Бандурка, К. Я. Петрова, В. І. Удодова.- Х.: Вид.універ. вн. справ, 2000.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 нз

40.

339.732.4(075.8) Х82

Хорошковський В.

Кредити міжнародного валютного фонду: Навч. посіб. для студ. вузів.- К.: Літера, 1998.- 72 с.

Кільк. прим.: 2 нз


6. Право. Юриспруденція.

41.

34(031) Ю70

Юридична енциклопедія: В 6т. Т.5. П – С / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.- К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003.- 736 с.

Кільк. прим.: 2 гум

42.

340.12(075.8) В70

Волинка К. Г.

Теорія держави і права: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2003.- 240 с.

Кільк. прим.: 4: 2 гум, НОхт – 2

43.

340.15(470+571):321.6 Х35

Хейман С.

Кістяківський: Боротьба за національні та конституціійні права в останні роки царату.- К.: Основні цінності, 2000.- 304 с.- (Спадщина)

Кільк. прим.: 2 кс

44.

341(075.8) М58

Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / В.Г. Буткевича.- К.: Либідь, 2004.- 816 с.

Кільк. прим.: 50: 29 аб, 3 гум, 3 ПВ, НОхт - 5, Шост - 5, НРом – 5

45.

342.4(075.8) К65

Конституційне право України: Хрестоматія/ Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика.- К.: Ін Юре, 2004.- 884 с.

Кільк. прим.: 30: 21 аб, 3 гум, 3 ПВ, НОхт - 1, Шост - 1, НРом – 1

46.

342.8(477) П61

Посібник з питань застосування законодавства про вибори Президента України / Авт. кол. В.Ковтунець, О.Барабаш, О.Воробйов та ін.- К.: Нора-друк, 2004.- 240 с.- ( Проект "Сприяння організації виборів в Україні" ).

Кільк. прим.: 1 гум

47.

342.8(477) У45

Україна. Закони.

Закон України "Про вибори Президента України": Науково-практичний коментар / За заг. ред. С. В. Ківалова, М. О. Баймуратова.- К.: Консультант, 2004.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 гум

48.

343.13 З-48

Зеленецкий В. С.

Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса/ В.С.Зеленецкий, Н.В.Куркин.- Х., 2000.- 402 с.

Кільк. прим.: 1 гум

49.

347.1(075.8) Ц 57

Цивільне право України. Академічний курс: Піручник для внз.

У двох томах. Т. 2. Особлива частина / За заг. ред. Я. М. Шевченко.- К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004.- 408 с.

Кільк. прим.: 51 аб

50.

347.73(075.8) Н16

Нагребельний В. П.

Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посіб. / В.П.Нагребельний, В.Д.Чернадчук, В.В.Сухонос.- Суми: Університетська книга, 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 30: 24 аб, 3 гум, 3 ПВ


7. Військова справа. Цивільна оборона.

51.

355.58(075.8) М70

Миценко І. М., Мезенцева О. М.

Цивільна оборона: Навч. посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 404 с.

Кільк. прим.: 150: 147 аб, 3 аб

52.

364:331.108-056.26 Л51

Лесько О. Й.

Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітайії осіб з обмеденими фізичними можливостями.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 244 с.

Кільк. прим.: 1 кс


8.Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

53.

371.89.034."465.13/.19"(072) В39

Вечерок Т. В. С

імейні традиції у моральному вихованні старшокласників: Методичний посібник.- Херсон, 2004.- 84 с.

Кільк. прим.: 1 кс

54.

378:004(063) І-74

Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції 13 - 15 жовтня 2004 року / Лазарєв М.О., Карпуша В.Д.- Суми: СумДУ, 2004.- 317 с.

Кільк. прим.: 2 нз

55.

378:35.075.31:[614.8+331.45+355] З-41

Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін: Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільна оборона. У вищому навчальному закладі.- К.: Основа, 2003.- 488 с.

Кільк. прим.: 2: 1 ТМКБ, 1 КПЕк

56.

378.147:62 Х76

Хом'юк І. В.

Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм: Монографія / І. В. Хом'юк, В.А.Петрук.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 185 с.

Кільк. прим.: 1 кс

57.

378.4(477-25):001 Н34

Наука в Київському Національному Університеті ім. Тараса Шевченка на на зламі тисячоліть.- К.: Київський Ун-т, 2002.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 кс

58.

378.4(477-25)(082) Н34

Наукові записки: До 170-річчя Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Т.1.- К., 2004

Кільк. прим.: 1 кс


9. Мовознавство.

59.

4(082) Н34

Наукові записки. Т. ХІІІ. Інститут філології / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.-

275 с.

Кільк. прим.: 1 кс

60.

4И(Англ)(075.8) Д 18

Ділова англійська мова. Основи маркетингу: Навчальний посібник/ Данилова З.В., Князевська І.Б.- Тернопіль: Астон, 2004.- 135 с.

Кільк. прим.: 30: 27 аб, 3 уз

61.

4И(Англ)(075.8) Д18

Ділова англійська мова. Основи менеджменту: Навчальний посібник для внз / Данилова З. В., Турчин Л. Р.- Тернопіль: Астон, 2004.- 224 с.

Кільк. прим.: 30: 27 аб, 3 уз

62.

4И(Англ)(075.8) К85

Крылова И. П.

Грамматика современного английского языка: Учебник/ И.П.Крылова, Е.М.Гордон.- М.: Высш. шк., 2003.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 уз

63.

4И(Фр)(076) К66

Коржавин А. В.

Французский язык: Контрольные задания и методические рекомендации для студентов-заочников технических специальностей.- М.: Высшая школа, 2000.- 127 с.

Кільк. прим.: 4: 2 аб, 2 уз


10. Природничі науки.

64.

5(07) П69

Практикум по естествознанию и основам экологии: Для студентов средних педагогических учебных заведений/ Р.А.Петросова, В.П.Голов, М.А.Никонова,П.М.Скворцов.- М.: Академия, 2000.- 128 с.- (Педагогическое образование)

Кільк. прим.: 1 ПВ

65.

502.33:330.131.7.001.76 І-44

Ілляшенко С. М., Божкова В. В.

Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія.- Суми: Університетська книга, 2004.- 214 с.

Кільк. прим.: 100: 67 аб, 3 нз, Глух - 2, МогП - 2, ЛипД - 2, Крас - 2, НБар - 2, НовС - 2, Свес - 2, НЛох - 2, НЛеб - 2, Крол – 2, НБіл - 2, НРом - 2, Трос - 2, НОхт - 2, Шост – 2

66.

502.35:657.6(075) С32

Серов Г. П.

Экологический аудит: Учебно-практическое пособие.- М.: Экзамен, 1999.- 448 с.

Кільк. прим.: 2: 1 аб, 1 нз

67.

504(075.8)+349.6 О-75

Основи екології та екологічного права: Навч. посібник / Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем'яненко В.І.; За ред. Ю.Д. Бойчука і М.В. Шульги.- Суми: Університетська книга, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 30: 24 аб, 1 гум, 3 нз, 2 ПВ

68.

51(082)+531/534 Н34

Наукові записки. Т. VІІІ. Механіко-математичний факультет / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 кс

69.

514.18(075.8) Н28

Нарисна геометрія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Е. Михайленко, М. Ф. Євстівеєв, С. М. Ковальов, О.В.Кащенко.- 2-е вид., перероб.- К.: Вища школа, 2004.- 303 с.

Кільк. прим.: 1 уз

70.

517(072) М64

Мироненко Е. С.

Высшая математика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерных специальностей вузов.- М.: Высшая школа, 1998.- 110 с.

Кільк. прим.: 2 аб

71.

519.713 Г90

Грунский И. С., Козловский В. А.

Синтез и индентификация автоматов.- К.: Наукова думка, 2004.- 244 с.

Кільк. прим.: 2 кс

72.

519.85 К30

Каханер Д.

Численные методы и программное обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш.- М.: Мир, 1998.- 575 с.

Кільк. прим.: 1 кс

73.

519.86 К67

Корнійчук М.

Складні системи з випадковою зв'язністю: Ймовірне моделювання та оптимізація. Монографія / М.Корнійчук, І.Совтус.- К.: КНЕУ, 2003.- 374 с.

Кільк. прим.: 1 кс

74.

519.86(066) Е45

Економіко - математичне моделювання соціально-економічних систем: Збірник наукових праць. Вип.7.- К., 2003.- 158 с.

Кільк. прим.: 1 кс

75.

519.876.5(075) Б30

Бахрушин В. Є.

Математичне моделювання: Навчальній посібник.- Запоріжжя, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 уз

76.

52(03) А91

Астрономічний енциклопедичний словник.- Львів, 2003.- 548 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

77.

53(082) Н34

Наукові записки. Т. ХІ. Фізичний факультет / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.-

351 с.

Кільк. прим.: 1 кс

78.

530.145(076.1) В29

Венгер Є. Ф.

Збірник задач з квантової механіки: Навчальний посібник / Є. Ф. Венгер, В.М. Грибань, О. В. Мельничук.- К.: Вища школа, 2003.- 230 с.

Кільк. прим.: 1 уз

79.

530.145(076.1) В29

Венгер Є. Ф.

Основи квантової механіки: Навч. посібник / Є. Ф. Венгер, В. М. Грибань, О. В. Мельничук.- К.: Вища школа, 2002.- 286 с.

Кільк. прим.: 1 уз

80.

530.18:537.86(075.8) Ч-75

Черногор Л. Ф.

Нелинейная радиофизика: Учебник.- 2-е изд., перераб.- Х., 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 уз

81.

532.7+536 З-38

Зацепина Г. Н.

Физические свойства и структура воды.- М.: Изд-во Московского ун-та, 1998.- 184 с.

Кільк. прим.: 1 кх

82.

534(075.8) В19

Василенко М. В., Алексейчук О. М.

Теорія коливань і стійкості руху: Підручник для внз. - К.: Вища школа, 2004.- 525 с.

Кільк. прим.: 50: 47 аб, 3 уз

83.

535.4 С 30

Semiconductor Physics Quantum Electronic and Optoelectronics: Т. 6, № 4.- К.: National Academy of Sciences of Ukraine, 2003.- 539 c.

Кільк. прим.: 1 нз

84.

535.4 С 30

Semiconductor Physics Quantum Electronic and Optoelectronics: Т. 7, № 1.- К.: National Academy of Sciences of Ukraine, 2004.- 117 c.

Кільк. прим.: 1 нз

85.

537.86(082) Н34

Наукові записки. Т. ІХ. Радіофізичний факультет, військовий інститут / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 226 с.

Кільк. прим.: 1 кс

86.

54(075.8) З-14

Загальна та неорганічна хімія: Практикум / Слободяник М. С., Улько Н.В., Бойко К. М., Самойленко В. М.- К.: Либідь, 2004.-

336 с.

Кільк. прим.: 13: 10 аб, 3 уз

87.

54(075.8) С44

Скопенко В. В., Савранський Л. І.

Координаційна хімія: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 2004.- 424 с.

Кільк. прим.: 3 уз

88.

54(082) Н34

Наукові записки. Т. ХІV. Хімічний факультет/ Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.-

250 с.

Кільк. прим.: 1 кс

89.

561.26/.27:551.734(477) Б52

Берченко О. И.

Атлас известковых водорослей позднего девона Украины.- К.: Наукова думка, 2003.- 101 с.

Кільк. прим.: 1 кс

90.

574:524.8 М43

Межжерин В.

Книга для розумения: Вселенная.Экология.Культура.Неосфера. Разумение- это состояние и среда обитания Человека разумного.- К.: Логос, 2004.- 283 с.

Кільк. прим.: 1 кх


11. Медицина. Медичні науки.

91.

616-084(075.8) Д 21

Даценко I. I.

Профiлактична медицина. Загальна гiгiґна з основами екологiє: Навч. посiб./ I.I.Даценко, Р.Д.Габович.- К.: Здоровья, 1999.- 692 с.

Кільк. прим.: 1 уз


12.Техніка. Технології.

92.

621.1:504.06 С79

Степанов А. В.

Достижения энергетики и защита окружающей среды / А. В. Степанов, В. П. Кухарь.- К.: Наукова думка, 2004.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 кс

93.

621.313(075.8) Е50

Електричні машини та електропривод побутової техніки: Підручник / М. Г. Попович, Л. Ф. Артеменко, О. П. Бурмістенков та ін.; За ред. Д. Б. Головка, М. Г. Поповича.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Либідь, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 12: 9 аб, 3 уз

94.

621.314.671 Ч-59

Чиженко А. И.

Обменные энергетические процессы в цепях вентильных полупроводниковых преобразователей.- К.: Наукова думка, 2003.- 226 с.

Кільк. прим.: 1 кх

95.

621.315.592 Б24

Баранський П. І.

Фізичні властивості кристалів кременю та германію в полях ефективного зовнішнього впливу / П. І. Баранський, А. В. Федосов, Г. П. Гайдар.- Луцьк: Надстир'я, 2000.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 кс

96.

621.317.7 Б91

Бурбело М. Й.

Квазізрівноважені частотно-авріаційні вимірювальні системи: Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 225 с.

Кільк. прим.: 1 кс

97.

621.382(075.8) П77

Прищепа М. М.

Мікроелектроніка: У 3-х частинах. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки / М. М. Прищепа, В. П. Погребняк.- К.: Вища школа, 2004.-

431 с.

Кільк. прим.: 16: 13 аб, 3 уз

98.

621.7(075.8) Т38

Технологія конструкційних матеріалів / М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз, Г. О. Прейс, М. А. Горпенюк.- К.: Вища школа, 2002.- 374 с.

Кільк. прим.: 1 уз

99.

621.9(075.3) С71

Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю / Щербаков В. П., Шматков Є. В., Головінов В. П., Зайчук В. О.- К.: Вища школа, 2000.- 367 с.

Кільк. прим.: 2 уз

100.

622.3(477) Г93

Губарець В. В., Падалка І. А.

Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України.- К.: Техніка, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 2 кс

101.

651:004(075.8) К62

Коляда М. Г.

Делопроизводство, бухгалтерия и анализ бизнеса на компьютере: Учебное пособие для вузов. - Донецк: Бао, 2003.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 нз


13. Бухгалтерський облік.

102.

657(075.8) Б93

Бутинець Ф. Ф.

Аудит: Підручник для внз. - 2-е вид., доп., перероб.- Житомир: Рута, 2002.- 672 с.

Кільк. прим.: 1 нз

103.

657.6(075.8) К93

Куркін М. В.

Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навчальний посібник / М.В.Куркін, В.Д.Понікаров.- Х.: Харківський ун-т, 2003.- 412 с.

Кільк. прим.: 1 гум

14. Організація виробництва.

104.

658.012.2(075.8) П78

Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пикулькина.- 2-е изд., перераб., доп.- М.: ЮНИТИ, 2003.- 279 с.

Кільк. прим.: 1 нз

105.

658.012.4(075.8) В54

Виханский О. С.

Стратегическое управление: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб., доп.- М.: Гардарики, 2002.- 296 с.

Кільк. прим.: 2 нз

106.

658.14/.17(075.8) Т35

Терещенко О. О.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навчальний посібник для внз. - К., 2003.

Кільк. прим.: 2 нз

107.

658.14/17(075.8) Ш49

Шеремет А. Д.

Методика финансового анализа: Учебник / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Ненашев. - 3-е изд.,перераб., доп.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 нз

108.

658.8(075.8) Т31

Тєлєтов О. С.

Маркетинг у промисловості: Підручник для внз. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 100: 54 аб, 3 нз, Крол - 2, НЛеб - 2, НКон - 2, НЛох - 3, Свес - 3, НовС - 2, НБар - 2, Крас - 2, Глух - 2, МогП - 2, ЛипД - 2, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 4, Прил - 3, Трос - 2, НРом - 4, НБіл – 2

109.

681.2.08:621.3 П77

Пристрої вимірювання та контолю характеристик електричних машин з газомагнітичних підвісом: Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 154 с.

Кільк. прим.: 1 кс

110.

681.5 Ж65

Жечев М. М.

Поочередное управление.- К.: Наукова думка, 2003.- 186 с.

Кільк. прим.: 2 кх

111.

681.532.7:621.311.1 Л40

Лежнюк П. Д.

Оптимальне керування потоками потужності і напругою в неоднорідних електричних мережах: Монографія/ П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 кс

112.

711.1 Г12

Габрель М. М.

Просторова організація містобудівних систем: Монографія.- К.: А.С.С., 2004.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 кс


15. Мовознавство.

113.

8(082) С91

Сучасний погляд на літературу: Науковий збірник. Пам'яті академіка Петра Хропка. Вип.9.- Відповід. Хропко П.П.- К., 2004.- 318 с.

Кільк. прим.: 1 гум

114.

8У:8И А80

Арендаренко І.

По дорозі й назустріч: Англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика.- К.: Фоліант, 2004.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 гум

115.

8У1 Ш37

Шевченкова дорога в Білорусь: Літературно-публіцистичний збірник.- Львів: Світ, 2004.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 гум

116.

8У2 Л64

Литературоведческий сборник. Вып.14.- Донецк, 2003.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 гум

117.

8У2 Ф54

Філологічні семінари: Література як стиль і спогад. Вип.6.- К.: Київський університет, 2003.- 171 с.- (Б-ка інституту філології)

Кільк. прим.: 1 гум

118.

91(082)+55 Н34

Наукові записки. Т.ІІІ. Географічний факультет, геологічний факультет / Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 185 с.

Кільк. прим.: 1 кс

119.

930.22(0477)(058) У45

Україна дипломатична: Науковий щорічник. Вип.2.- К., 2002.-

607 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ


16. Історія. Історичні науки.

120.

94(4+7)"1945/2002"(075.8) Г13

Газін В. П.

Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки: Навч.посіб. / В. П. Газін, С.А. Копилов.- К.: Либідь, 2004.- 624 с.

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 3 уз

121.

94(44)"1789" Т52

Толпыго А.

Лекции по истории Великой французской революции 1789 г.- К.: Основные ценности, 2004.- 531 с.

Кільк. прим.: 2 кх

122.

94(477)"1914/1945"(092) К43

Кириченко Б.

Одіссея Біблюка.- К.: Вид-во Євро. унів., 2004.- 64 с.

Кільк. прим.: 1 кс

123.

94(477)"1917/1920" Ч-49

Чернецький А.

Спомини з мого життя.- К.: Основні цінності, 2001.- 168 с.- (Спадщина)

Кільк. прим.: 2 кс

124.

94(477)"1917-2003"(075.8) К17

Калініченко В. В., Рибалка І. К.

Історія України: Підручник для історичних факультетів вищ. навч. закладів. Ч. ІІІ. 1917 - 2003 рр.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004.- 628 с.

Кільк. прим.: 2 уз

125.

94(477)"1922/1938" Г15

Галевич Д.

Незаарештовані листи: Листи священника з України до Німеччини 1922-1938рр.- Козаки, 2001.- 128 с.

Кільк. прим.: 2 кс

126.

94(477)(075.8) Г91

Грушевський М.

Ілюстрована історія України.- Нове доп. вид.- Донецьк: Бао, 2003.- 736 с.

Кільк. прим.: 1 уз

127.

94(477)(082) Н34

Наукові записки. Т. VІ. Історичний факультет. Центр українознавства/ Редкол. : Литвин В.М., Табачник Д.В., Кремень В.Г. та ін.- К.: Педагогіка, 2004.- 158 с.

Кільк. прим.: 1 кс

128.

94(477)(092):327.82(075) Т12

Табачник Д.

Історія української дипломатії в особах: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2004.- 640 с.

Кільк. прим.: 5: 2 уз, 1 ДІВ, 1 Кіст, 1 КПтС


17. Художня література.

129.

У2 А87

Архіви: Зібрав Левко Богацький.- Сідней, 2003.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 гум

130.

У2 В35

Вертіль О.

Паморозь.- Суми: Слобожанщина, 2004.- 112 с.

Кільк. прим.: 3 гум

131.

У2 Є51

Єлишевич Г. Л.

З народом заодно: Гумор і сатира.- Суми: Слобожанщина, 2004.-

96 с.

Кільк. прим.: 3 гум

132.

У2+8У2 С48

Слобожанщина: Альманах літераторів Сумщини. Вип.9.- Суми: Мрія-1, 2004.- 164 с.

Кільк. прим.: 3 гум

133.

У2 Ч-81

Чубур В. В.

Междуречье: (Позії).- Суми: МакДен, 2004.- 1112 с.

Кільк. прим.: 3 гум

Схожі:

Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Жовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи