Листопад – грудень 2004 р icon

Листопад – грудень 2004 р
Скачати 166.42 Kb.
НазваЛистопад – грудень 2004 р
Дата15.09.2012
Розмір166.42 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, листопадгрудень 2004 р.

1. Наука. Наукознавство.

1.

001(042.3) Ф53

Філіпенко А. С.

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник.- К.: Академвидав, 2004.- 208 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 нз


2. Комп`ютерна техніка і технологія.

2.

004.422.6(075.8) Г14

Гайдаржи В. І., Дацюк О. А.

Основи проектування та використання баз даних: Навч. посб.- 2-ге вид., виправл. і доповн.- К.: Політехніка, Періодика, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз

3.

004.422.61 Ч-37

Чекалов А.

Базы данных: От проектирования до разработки приложений.- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003.- 384 с.

Кільк. прим.: 50: 47 аб, 3 нз


3. Інформація. Журналістика.Бібліографія.

4.

007:070 П64

Потятиник Б. В.

Медіа: ключі до розуміння.- Львів: ПАІС, 2004.- 312 с.- (Медіакритика).

Кільк. прим.: 1 гум

5.

070.1(075.8) З-46

Здоровега В.

Теорія і методика журналістської творчості: Підручник.- 2-е вид., перерроб., доп.- Львів: ПАІС, 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 гум

6.

008 М89

Мудрость Дома Земля: О мировоззрении ХХІ века.Экогеософский альманах. Вып.4-5 / Под ред. В. А. Зубакова.- Санкт-Петербург-Донецк, 2003.- 274 с.

Кільк. прим.: 1 кх

7.

016:912.43"1945-2003"(01) С-66

Сосса Р.

Картографічні твори, видані ДНВП "Картографія"(1945-2003рр.): Картографія - 60 років. Бібліографічний показчик.- К.: Картографія, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 ДБВ


4. Філософія. Психологія.

8.

1(075.8) Ф56

Філософія: Підручник для вищої школи / За ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача.- 3-е вид., перероб., доп.- Х.: Прапор, 2004.- 736 с.

Кільк. прим.: 39: 15 аб, 3 гум, 3 мф , 3 каф. філ., 3 ПВ,, Трос - 1, НРом - 1, НБіл - 1, Крол - 1, Свес - 1, НЛеб - 1, НовС - 1, Крас - 1, Глух - 1, Шост - 1, ІКон - 1, НОхт - 1, Прил - 1, НБар – 1.

9.

1(092)"1079-1142" А14

Абеляр П.

Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи.. Ісповідь віри Елоїзи: Утішне послання до друга.- Львів: Літопис, 2004.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 кс

10.

11(075.8) Г96

Гусєв В. І.

Вступ до метафізики: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2004.-

488 с.

Кільк. прим.: 3: 2 уз, 1 каф. філ.

11.

159.9(1-45)"19" Г94

Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посіб. Для внз. У 3-х т. Т.1. Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст./ Упоряд. Р.Трач, Г.Балл.- К.: Пульсари, 2001.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 уз

12.

16(075.8) Т50

Тофтул М.Г.

Логіка: Посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Академія, 2003.- 368 с.- (Альма-матер).

Кільк. прим.: 400: Абон - 308, УчбЗ – 3, ПОтд - 3, МедФ - 3, НовС - 10, НБар - 10, ІКон - 1, Глух - 5, Крас - 3, НОхт - 13, НБіл - 3, Прил - 5, Крол - 3, Шост - 10, Свес - 5, НРом - 10, НЛеб – 5.


5. Релігія. Теологія.

13.

252 П61

Послання Папи Івана Павла ІІ.- Львів: Літопис, 2001.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 кс

14.

26/28

Календар "Місіонаря": Релігійний записник.- Львів: МІсіонар, 2003

Кільк. прим.: 1 кс


6. Суспільні науки.

15.

316(075.8) С69

Соціологія: Підручник /За ред. В.Г.Городяненка.- 3-е вид., перероб., доп.- К.: Академія, 2005.- 560 с.

Кільк. прим.: 50 (МедФ - 3, ПОтд - 3, Абон - 41, УчбЗ - 3)

16.

316.42(063) Г34

Гендер: Реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Київ,11-13 грудня 2003р.- К.: Фоліант, 2004.- 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

17.

321(0477)(093.3)"1997-1998" Х94

Хроники современной Украины. Т.3. 1997-1998.- К.: Основные ценности, 2002.- 380 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

18.

321(0477)(093.3)"1997-1998" Х94

Хроники современной Украины. Т.2. 1995-1996.- К.: Основные ценности, 2001.- 316 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

19.

321(0477)(093.3)"1997-1998" Х94

Хроники современной Украины. Т.1. 1993-1994.- К.: Основные ценности, 2001.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

20.

321.011.3(4) Р83

Ружмон Д.

Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до Європейців.- Львів: Літопис, 1998.- 273 с.

Кільк. прим.: 1 кс

21.

323.1 К93

Курас І. Ф.

Етнополітологія. Перші кроки становлення.- К.: Генеза, 2004.-

736 с.

Кільк. прим.: 19: 1 гум, 1 КПтС, 17 кс

22.

324(477)"2001" П68

Право вибору: Президент України-2004.Інформаційно-довідкове видання/ Відповідальний ред. В.Томенко.- К.: Геопринт, 2004.-

216 с.

Кільк. прим.: 2: кс, ДІВ

23.

324(477)"2004" О-65

Орієнтири виборця 2004/ Авт. кол.: Г. Асланян, А.Євгеньєва, В. Замніус та ін.- К., 2004.- 235 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

24.

329 М42

Мейтус В. М., Мейтус В.

Политическая партия: стратегия и управление.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.- 404 с.

Кільк. прим.: 1 кх


7. Економіка. Економічна наука.

25.

33(477)(091) К68

Коропецький І. – С.

Про Україну, економіку і про себе. Т.4.- К.: Дніпро, 2003.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 кс

26.

330(075.8) М86

Мочерний С.В., Довбенко М.В.

Економічна теорія: Підручник.- К.: Академія, 2004.- 856 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 нз

27.

330.101.541

Панчишин С.М.

Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 452 с.

Кільк. прим.: 2 нз

28.

330.14 С47

Сливоцький А.

Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів.- К.: Пульсари, 2001.- 296 с.

Кільк. прим.: 11: 10 кс, 1 нз

29.

330.34:336 Б-62

Бінгем Р.

Фінансуваня економічного розвитку / Р.Бінгем, Е.Гилл, ВайтС.- Львів: Літопис, 2003.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 кс

30.

330.34:336.7 Р64

Розвиток економіки та банківської системи України: Інформаційно-аналітичні матеріали.- К.: НБУ, 2004.- 64 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

31.

331.4(075.8) Г27

Геврик Є. О.

Охорона праці: Навч. посіб. для внз. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 уз

32.

331.4(075.8) Г27

Геврик Є. О., Пешко Н. П.

Гігієна праці на виробництві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 уз

33.

332.1 П 16

Панейко Ю.

Теоретичні основи самрврядування.- Львів: Літопис, 2002.- 196 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 кс

34.

332.1 Р-32

Регіональна політика та механізми її реалізації/ За ред. М.І.Долішнього.- К.: Наукова думка, 2003.- 503 с.

Кільк. прим.: 1 уз

35.

332.13 Б24

Блейклі Е.Д.

Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і практика/ Пер. з англійської Анжела Кам'янець.- Вид. 2-е.- Львів: Літопис, 2002.- 416 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 кс
8. Фінанси. Фінансова справа.

36.

336.1(477) С83

Стратегія фінансової політики у перехідній економіці/ Под ред. Луліної І.О.- К., 2004.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 кс

37.

336.71:330.131.7 В68

Волошин И. В.

Оценка банковских рисков: новые подходы.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 нз


9. Економічне становище. Економічна політика.

38.

338.439(477) К26

Карпенко Н.В.

Господарські зв'язки в інфрастуктурному комплексі продовольчого ринку України: Монографія.- Полтава: РВВ Пуску, 2004.- 122 с.

Кільк. прим.: 3 кс

39.

339.138(075.8) М25

Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник/ За заг. ред. С.М. Ілляшенка.- Суми: Університетська книга, 2004.- 976 с.

Кільк. прим.: 300:194аб, 3 нз, НКон - 5, МогП - 10, НЛеб - 5, НБар - 10, НовС - 10, Крас - 4, Глух - 8, ІКон - 1, НЛох - 6, Крол - 3, Трос - 3, Свес - 5, НРом - 10, НОхт - 10, ЛипД - 3, Шост - 5, НБіл – 5.


10. Право. Юриспруденція.

40.

340.15(063) В74

Вопросы государства и права Украины: Материалы студенческой научной конференции 9 апреля 2004 г. Вып. ХХІІ/ Отв. Захарченко Н.А.- Донецк: ДонНУ, 2004.- 114 с.

Кільк. прим.: 1 кх

41.

340.15(063) В74

Вопросы государства и права Украины: Материалы студенческой научной конференции 9 апреля 2004 г. Вып. ХХV/ Отв. Захарченко Н.А.- Донецк: ДонНУ, 2004.- 198 с.

Кільк. прим.: 1 кх

42.

340.15(063) В74

Вопросы государства и права Украины: Материалы студенческой научной конференции 9 апреля 2004 г. Вып. ХХIII/ Отв. Захарченко Н.А.- Донецк: ДонНУ, 2004.- 197 с.

Кільк. прим.: 1 кх

43.

340.15(367)"1566-1569" П22

Паядайте-Васіляускєне А. – Л.

Кириличні списки другого Литовського статуту: Палеографія, хронологія, кодикологія.- К., 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 кс

44.

341 Б18

Баймуратов М. А.

Международно-правовые аспекты становления и развития европейской системы безопасности на пороге ХХІ века: Монография/ М.А.Баймуратов, А.А.Делинский.- Одесса: Юрид. лит., 2004.-

184 с.

Кільк. прим.: 1 гум

45.

341.231.14 П24

Пейн Т.

Права людини.- Львів: Літопис, 2000.- 288 с.

Кільк. прим.: 2 кс

46.

341.9(075.8) Ю31

Юлдашев О.Х.

Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Ін Юре, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 30: 20 аб, 3 гум, НОхт - 3, НРом - 3,

Шост – 1

47.

342.4+141.7 Г 13

Гаєк Ф.А.

Конституцiя свободи.- Львiв: Лiтопис, 2002.- 555с.

Кільк. прим.: 2: 1 кс, 1 гум

48.

342.5(477) Ш-28

Шатіло В.А.

Інститут президентства в системі державної влади України.- К.: Український центр політичного менеджменту, 2004.- 159 с.- (Політичний менеджмент)

Кільк. прим.: 1 ДІВ

49.

342.515(477)(094.1) С-40

Сироїд О.

Діяльність Президента України в сфері указотворчого процесу/ О.Сироїд, Ю.Яшина.- К.: Реферат, 2004.- 63 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

50.

342.52(477) О-64

Організація роботи Верховної Ради України: Досвід і проблеми.- К., 2004.- 84 с.

Кільк. прим.: 1 кс

51.

342.553(075) Г56

Гнилорыбов В.В.

Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Учебние пособие / В.В.Гнилорыбов, В.Н.Тихонов.- Луганск, 2004

Кільк. прим.: 2 гум

52.

342.6:342.53.008.6 К38

Ківалов С. В., Залюбовська І. К.

Парламентський контроль за діяльностю органів виконавчої влади в України: Історія, теорія, перспективи. - Одесса: Юрид. лит., 2004.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 Глух

53.

342.8 К64

Кондорсе

Про вибори.- Львів: Літопис, 2004.- 160 с.

Кільк. прим.: 2 кс

54.

342.9 Х20

Харитонова О. І.

Адміністративно-правові відносини: Проблеми теорії.- Одесса: Юрид. лит., 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 гум

55.

343.9(477) Н 34

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: У 2-х частях. Загальна частина/ Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка.- К.: Форум, 2001.- 393 с.

Кільк. прим.: 1 гум

56.

343.9(477) Н 34

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України: У 2-х частях. Особлива частина/ Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка.- К.: Форум, 2001.- 942 с.

Кільк. прим.: 1 гум

57.

346.232(07) П63

Посполітак В.В.

Корпоративне право: Навчальна дисципліна.- К., 2004.- 25 с.

Кільк. прим.: 1 гум

58.

347.77/78(075.8) П68

Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб'язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького.- 2-ге вид., переробл. та допов.- К.: Ін Юре, 2004.-

672 с.

Кільк. прим.: 30: 18 аб, 3 гум, 2 ПВ, Шост - 1, НРом - 3, НОхт – 3.

59.

355.58(075.8) Ц58

Цивільна оборона: Навчально-методичний посібник. Для підготовки студентів вищих юридичних навчальних закладів по програмі спеціалістів і магістрів / В. І. Самкнулов, А. І. Паньков.- Одесса: Юрид. лит., 2004.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 уз


11. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

60.

37.012 М77

Моніторинг стандартів освіти / За ред.А.Тайджнмана.- Львів: Літопис, 2003.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 кс

61.

37.014 Я64

Яновський А.

Школа громадянина: Американський досвід - наші потреби.- Львів: Літопис, 2001.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 кс

62.

371 Г66

Гопкінз Д.

Оцінювання для розвитку школи.- Львів: Літопис, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кс

63.

371.001.73(073) Т11

Тімар Т.Б.

Як допомогтися досконалости в освіті / Т.Б.Тімар, Д.Л.Кірп.- Львів: Літипис, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 кс

64.

371.3(075.8) П24

Педагогічна майстерність: Підручник/ І.Я. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна.- 2-ге вид., допов. і перероб.- К.: Вища школа, 2004.- 422 с.

Кільк. прим.: 13: 7 аб, 3 ПВ, 3 уз

65.

378:35.075.31:[614.8+331.45+355] З-41

Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін: Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галугі, цивільна оборона. У вищому навчальному закладі.- К.: Основа, 2003.- 488 с.

Кільк. прим.: 2: 1 аб, 1 КПЕкЕк

66.

378.147(075.8) В67

Волков Н.И.

Тестовый контроль знаний: Учебное пособие /Н.И.Волков, А.Н.Алексеев, Н.А.Алексеев.- Сумы: Университетская книга, 2004.- 109 с.

Кільк. прим.: 150: 144 аб, 3 уз, 3 мф

67.

378.4(477.74) П64

Георгій Йосипович Потапенко - професор Одеського університета: Геоботанік, дендролог, природоохоронець, педагог , історик науки. Бібліографічний дайджест. Вип.1/ Укладачі Н.М.Пашковська, В.М,Гарма.- Одеса: АБУ-Інформ, 2004.- 72 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ


12. Мовознавство.

68.

4А(075.8) Л52

Лєута О.І.

Старослов'янська мова: Збірник вправ і практичних завдань. Навч. посіб. для студ. філолог.спеціальностей вищ.нав.закладів/ О.І.Лєута, В.І.Гончаров.- К.: Вища школа, 2004.- 199 с.

Кільк. прим.: 2 уз

69.

4И(075.8) М63

Мирам Г.

Алгоритмы перевода: Вступительный курс по формализации перевода (на англ. яз.) / Под ред. М. Даймонда.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 ПО

70.

4И(Англ)+4У(038) А64

Англо-український словник юридичних термінів / За заг. ред. С. В. Ківалова, В.Я.Мізецької.- К.: Вежа, 2004.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 гум

71.

4И(Англ)(075.8) А64

English: Тексти: Підручник для студ. інженерних, аграрних, медичних вищ. навч. закладів/ Уклад. Є.О. Мансі.- К.: Академія, 2004.- 432 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 гум

72.

4И(Англ)(075.8) А64

English: Тексти: Підручник для студ. гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищ. навч. закладів/ Уклад. Є.О. Мансі.- К.: Академія, 2004.- 528 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 гум

73.

4И(Нем)(075.8) Щ61

Щербань Н.П., Кушнерик В.І.

Практичний курс німецької мови: Посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 70: 67 аб, 3 уз

74.

4У:070(075.8) Я93

Яцимірська М.

Культура фахової мови журналістики: Навчальний посібник.- Львів: ПАІС, 2004.- 332 с.

Кільк. прим.: 1 гум

75.

4У:34(075.8) Т51

Токарська А.С.

Культура фахового мовлення правника: Навчальний посібник/ А.С.Токарська, І.М.Кочан.- Львів: Світ, 2003.- 312 с.

Кільк. прим.: 80: 67 аб, 3 уз, 1 ДІВ, НРом - 3, НОхт - 3, ПОтд - 3

76.

4У(075.8) З-34

Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник.- К.: Політехніка, Періодика, 2004.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 уз


13. Природничі науки.

77.

5(07) П69

Практикум по естествознанию и основам экологии: Для студентов средних педагогических учебных заведений/ Р.А.Петросова, В.П.Голов, М.А.Никонова,П.М.Скворцов.- М.: Академия, 2000.- 128 с.- (Педагогическое образование)

Кільк. прим.: 1 ПО

78.

504(038) М91

Мусієнко М.М.

Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376 с.

Кільк. прим.: 5: 3 аб, 1 нз, 1 ДІВ

79.

504:594 Е-45

Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць/ Гол. ред. А.П,Стадниченко.- Житомир: Волинь, 2004.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 кс

80.

504.453(100) М29

Марушевский Г.Б.

Международный опыт сохранения рек: Участие общественности.- К., 2004.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 нз

81.

504.453 Х-46

Хімко Р.В.

Малі річки: Дослідження, охорона, відновлення/ Р.В.Хімко, О.І.Мережко, Р.В.Бабко.- К., 2003.- 380 с.

Кільк. прим.: 1 нз

82.

514.18(075.8) Н28

Нарисна геометрія: Практикум/ Є.А Антонович, Я.В.Василишин, О.В.Фольта, В.А.Шпільчак, П.В.Юрковський.- Львів: Світ, 2004.- 528 с.

Кільк. прим.: 49: 46 аб, 3 уз

83.

517.9(075.8) Б87

Брановицька С.В.

Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології: Підручник/ С.В.Брановицька, Р.Б.Медведєв, Ю.Я.Фіалков.- К.: Політехніка, Періодика, 2004.-

220 с.

Кільк. прим.: 1 уз

84.

519.21(075.8) К19

Каніовська І.Ю.

Теорія ймовірностей у прикладах і задачах: Навч. посіб.- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Політехніка, Періодика, 2004.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 уз

85.

519.21(075.8) Л64

Літвіненко О.А.

Збірник задач з теорії ймовірностей: Навч. посіб. для студ. економ. спец. денної форми навчання.- Суми: СумДУ, 2004.- 80 с.

Кільк. прим.: 221: 186 аб, 3 уз 2 кс, 30 КМРС

86.

536.52.08(075) Ф95

Фуртак С.П.

Пірометричні вимірювання.- Житомир, 1997.- 148 с.

Кільк. прим.: 1 кс

87.

538.975(075.8)+539.23 П84

Проценко І.Ю.

Основи матеріалознавства наноелектроніки: Навч. посібник для студ. і аспірантів фізико-технічних факультетів університетів денної та заочної форм навчання/ І.Ю.Проценко, Н.І.Шумакова.- Суми: СумДУ, 2004.- 108 с.

Кільк. прим.: 60: 55 аб, 3 уз, 2 кс


14. Техніка. Технології.

88.

620.9(063) Е-62

Енергоефективність: Міжнародна науково-технічна конференція "Енергоефективність'2004". Збірник наукових праць Міжнародної наково-технічної конференції (Додаток до журналу "Холодильна техніка і технологія")/ Ред. Косой Б.В.- Одеса, 2004.- 322 с.

Кільк. прим.: 1 нз

89.

621"20"(063) К63

Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке: Труды ХІІІ Международной научно-технической конференции по компрессоростроению. Т.ІІІ. "Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке" 15-17 сентября 2004 года.- Суми, 2004.- 252 с.

Кільк. прим.: 2 кх

90.

621"20"(063) К63

Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке: Труды ХІІІ Международной научно-технической конференции по компрессоростроению. Т.ІІ. "Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке" 15-17 сентября 2004 года.- Суми, 2004.- 307 с.

Кільк. прим.: 2 кх

91.

621"20"(063) К63

Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке: Труды ХІІІ Международной научно-технической конференции по компрессоростроению. Т.І. "Компрессорная техника и пневматика в ХХІ веке" 15-17 сентября 2004 года.- Суми, 2004.- 255 с.

Кільк. прим.: 2 кх

92.

621.3.078(075.8) С 37

Симоновский В.И.

Теория автоматического регулирования: Учебное пособие для студентов специальности 7.080303 "Динамика и прочность".- Суми: Изд-во СумГУ, 2004.- 75 с.

Кільк. прим.: 30: 25 аб, 3 уз, 2 кх

93.

621.774.6 Ф79

Формообразование крутоизогнутых отводов изгибом протягиваемой трубы: Монографыя/ Розенберг О.А., Огородников В.А., Грушко А.В.,Студенец С.Ф., Мельниченко В.В.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 кх

94.

624.15.012.35 К70

Корчевський Б.Б.

Горизонтально армовані основи під фундаменти будівель: Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 кх

95.

651(075.8)+658.013 Х65

Хміль Ф.І.

Ділове спілкування: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Академвидав, 2004.- 280 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 уз

96.

651.4/.9:34(477) Ш61

Шиманський Ф. В.

Діловодство в правоохоронних органах України: Навчальний посібник.- Одесса: Юрид. лит., 2003.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 гум

15. Бухгалтерський облік.

97.

657.6(075.8) Г65

Гончарук Я.А.,Рудницький В.С.

Аудит: Навч. посіб.- Вид. 2-ге, перероблене та доповнене.- Львів: Оріяна-Нова, 2004.- 292 с.

Кільк. прим.: 30: 18 аб, 3 нз, НРом - 1, МогП - 1, НОхт - 1, Глух - 1, НБар - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛох – 1, Крол – 1


16. Організація виробництва.

98.

658(063) З-41

Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Проблеми оцінки економічного потенціалу підприємства та механізм використання його показників": Всеукраїнська науково-практична конференція/ Редкол.: О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, В.О. Лук'яніхін.- Суми: СумДУ, 2004.- 63 с.

Кільк. прим.: 2 нз

99.

658(075.8) Е45

Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Л.Г. Мельника.- Суми: Університетська книга, 2004.- 648 с.

Кільк. прим.: 300: 297 аб, 3 нз

100.

658.012.2 Б87

Брайсон Д.М.

Стратегічне планування для державних і неприбуткових організаій.- Львів: Літопис, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 2 кс

101.

658.012.32(075.8) С76

Стадник В.В., Йохна М.А.

Менеджмент: Посібник.- К.: Академвидав, 2003.- 464 с.- (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 нз

102.

658.15(075.8) Б68

Бланк И. А.

Управление капиталом: Учебный курс.- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 нз


17. Мистецтво.

103.

7(477)(091)(075.8) К78

Крвавич Д.П.

Українське мистецтво: Навч. посібник: У 3 ч. Ч.2/ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова.- Львів: Світ, 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 99: 96 аб, 3 гум


18. Літературознавство.

104.

8 Е45

Еко У.

Роль читача: Дослідження з семіотики текстів.- Львів: Літопис, 2004.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 кс

105.

8(038) Л64

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковальов та ін.- К.: Академія, 1997.- 752 с.- (Nota bene)

Кільк. прим.: 1 гум

106.

8У2 Л64

Літературознавчий збірник. Вип.17-18.- Донецк, 2004.- 236 с.

Кільк. прим.: 1 гум


19. Географія.

107.

91(100) Б69

Блій,Г. Де Муллер Пітер.

Географія: світи, регіони, концепти/ Пер. з англ.; Передм. та розділ "Україна" О.Шаблія.- К.: Либідь, 2004.- 740 с.- (Україна у світі)

Кільк. прим.: 10 Абон – 8, 1 ДІВ, 1 гум


20. Історія. Історичні науки.

108.

930.1(075.8) Я99

Ящук Т.І.

Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2004.- 536 с.

Кільк. прим.: 20:12 аб, 2 КУЗФ, 3 ПВ, 3 уз

109.

94(367) П77

Пріцак О.

Походження Русі. Т.2. Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія.- К.: Обереги, 2003.- 1170 с.- (Київська б-ка давнього укр. письменства).

Кільк. прим.: 1 гум

110.

94(4) І-90

Історія європейської ментальності/ За ред. П.Дінцельбахера.- Львів: Літопис, 2004.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 кс

111.

94"1943-1944"(438) Т50

Тодоров Ц.

Обличчям до екстреми: Есеї.- Львів: Літопис, 2000.- 414 с.

Кільк. прим.: 1 кс

112.

94(4-15)"04/14"(075.8) К-82

Крижановська О.О.

Історія середніх віків: Вступ західноєвропейського Середньовіччя.Навчальний посібник для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закладів.Курс лекцій/ О.О.Крижановська, О.П.Крижановський.- К.: Либідь, 2004.- 368 с.

^ Кільк. прим.: 10: 5 аб, 2 уз, 2 ПВ, 1 Кіст

Місця збереження документів:

Аб. – абонемент

Кх, Кс – книгосховище

Уз – зал учбової літератури

Гум – зал гуманітарної літератури

Нз – зал наукової літератури

ПВ – підготовче відділення

ДІВ – довідково – інформаційний відділ

МФ – медичний факультет

Кіст – кафедра історії

Каф. філ. – кафедра філософії

КУЗФ – кафедра українознавства

КМРС – кафедра металлорежущих станков

НБар - Боромля

Глух - Глухів

НБіл – Білопілля

Крас – Краснопілля

Крол – Кролевець

Мого – Могилів - Подольский

НЛеб - Лебедин

НЛох – Лохвиця

Новс – Новгород – Северский

НОхт – Охтирка

НРом – Ромни

Свес - Свесса

Схожі:

Листопад – грудень 2004 р iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
Проблемы управления экономическими рисками в электроэнергетике // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2004. № С. 34 42
Листопад – грудень 2004 р iconДокументи
1. /Бюлетень-листопад-березень2012/bibliot.rtf
2. /Бюлетень-листопад-березень2012/biol.rtf
Листопад – грудень 2004 р iconГрудень 2004 р. Загальна теорія виховання та освіти. Принципи педагогічної діяльності
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні: Проект // Освіта України. 2004. 03 грудня. №94. С. 6 10
Листопад – грудень 2004 р iconГрудень 2004 р. Економічна наука ( удк 330. 1 )
move to 0-16886963
Листопад – грудень 2004 р iconКнижкова скарбниця
Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (листопад-грудень 2011 р.). Вип. 19 – Черкаси : Вид від. Чну ім. Б. Хмельницького, 2011....
Листопад – грудень 2004 р iconГрудень 2004 р. Загальна теорія виховання та освіти. Принципи педагогічної діяльності
move to 0-16886941
Листопад – грудень 2004 р iconБюлетень №50-51 Листопад-грудень 2007 року р нові конкурси
Союзу та іншими країнами. Також відкрито спеціальні конкурси, які співфінансуються Європейською Комісією та Урядом Індії у галузі...
Листопад – грудень 2004 р iconОголошення!!! Шановні студенти заочної форми навчання, деканат факультету міжнародних відносин просить терміново здійснити оплату за листопад-місяць та до 05.
Шановні студенти заочної форми навчання, деканат факультету міжнародних відносин просить терміново здійснити оплату за листопад-місяць...
Листопад – грудень 2004 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Листопад – грудень 2004 р iconОголошення!!! Шановні студенти заочної форми навчання, деканат факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права просить терміново здійснити оплату за листопад-місяць та до 05.
Шановні студенти заочної форми навчання, деканат факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права просить терміново здійснити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи