Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз icon

Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз
Скачати 68.99 Kb.
НазваСправочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз
Дата15.09.2012
Розмір68.99 Kb.
ТипСправочник

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu. edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, січень 2005 р.

1. Комп`ютерна техніка і технологія.

1.

004.422.61(075.8) Г55

Глушаков С. В., Ломотько Д. В.

Базы даннях . - М.: АСТ, 2002.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2.

004.422.61(075.8) З-69

Змитрович А. И.

Базы данных.- М.-Л.: Университетское, 1991.- 271 с.

Кільк. прим.: 1 уз

3.

004.43 К90

Культин Н.

С/С++ в задачах и примерах: Примеры и исходные тексты программ с комментариями.Справочник по стандартным функциям языка С.- Санкт-Петербург: БХВ-Санкт-Петербург, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 уз

4.

004.43(075.8) Г55

Глушаков С. В.

Программирование на Java 2.- 2-е изд.- Х.: Фолио, 2003.- 536 с.

Кільк. прим.: 1 уз

5.

004.43(075.8) Г55

Глушаков С. В., Зорянский В. Н.

Turbo Pascal 7.0: Для высших и средних учебных заведений/ С.В.З.В.Н.Глушаков, С.Н.Хоменко.- Х.: Фолио, 2002.- 501 с.

Кільк. прим.: 1 уз

6.

004.438 С37

Симонович С., Евсеев Г.

Занимательное программирование Delphi.- М.: АСТ-Пресс Книга, 2003.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 уз

7.

004.438.(075.8) П44

Подбельский В. В.

Язык Си++: Учеб. пособие.- 5- е изд.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2. Філософія. Психологія.

8.

111 А80

Арендт Г.

Становище людини.- Львів: Літопис, 1999.- 254 с.

Кільк. прим.: 1 кс

9.

13 Г12

Габермас Ю.

Структурні перетворення у сфері відкритості.- Львів: Літопис, 2000.- 318 с.

Кільк. прим.: 1 кс

10.

13:378.4 І-29

Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька.- Львів: Літопис, 2002.-

304 с.

Кільк. прим.: 2: 1 гум, 1 кс


^ 3. Релігія. Теологія.

11.

2(075.8) В17

Вандишев В. М.

Релігієзнавство: Конспект лекцій. Для студентів заочного відділення і навчально-консультаційних пунктів Сумського державного університету.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 192: 130 аб, 3 уз, 2 кс, 3 мф, 3 ПВ, 17 КФіл, НРом - 5, Трос - 3, Прил - 3, НОхт - 5, Крас - 3, Свес - 3, НЛох - 3, НЛеб - 3, Крол - 3, НБіл – 3


4. Політика.

12.

323.1(477) К73

Котигоренко В. О.

Етнічні противоріччя і конфлікти в сучасній Україні: Політичний концепт.- К., 2004.- 722 с.

Кільк. прим.: 2 кс


^ 5. Економіка. Економічні науки.

13.

330.101.542(075.8) Л63

Лісовий А. В.

Мікроекономіка: Курс лекцій.- 2-е вид.. перероб., доп.- К.: ЦНЛ, 2003.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 нз

14.

330.341.1 М50

Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / С.І.Ілляшенко.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 616 с.

Кільк. прим.: 40: 3 нз, 37 мф

15.

330.342(075.8) Л22

Лановик Б. Д.

Економічна історія: Курс лекцій / Б.Д.Лановик, М.В.Лазарович.- 4-е вид., перероб., доп.- К.: Вікар, 2003.- 405 с.

Кільк. прим.: 1 нз

16.

332.1 Б25

Барнз В.

Нові регіональні економіки: Спільні ринки США і глобальна економіка/ В.Барнз, Л.Ледебур.- Львів: Літопис, 2003.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 6. Право. Юриспруденція.

17.

34(075.8) О-75

Основи правознавства України: Навчальний посібник.- 4-е вид., доп., перероб.- Х.: Одіссей, 2004.- 368 с.

Кільк. прим.: 2 гум

18.

342.553(477) К89

Куйбіда В.

Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні.- Львів: Літопис, 2001.- 374 с.

Кільк. прим.: 1 гум


^ 7. Напрями діяльності органів державного

адміністративного управління.

19.

351.851 Г65

Генсон М. Е.

Керування освітою та організаційна поведінка / Пер. с англ. Х.Проців.- Львів: Літопис, 2002.- 384 с.

Кільк. прим.: 2 аб


^ 8. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

20.

37.014(100) Ф94

Фуллан М.

Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ.- Львів: Літопис, 2000.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 кс

21.

37.014(100) Ф94

Фуллан М.

Сили змін: Продовження.- Львів: Літопис, 2001.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 кс

22.

371.1 К56

Ковальський Т. Д.

Проблемні ситуації в керуванні освітою.- Львів: Літопис, 2003.-

252 с.- (Освіта)

Кільк. прим.: 1 кс


9. Мовознавство.

23.

4И(Англ)(075.8) Б 81

Бонк Н. А. и др.

Учебник английского языка: В двух частях. Ч. .2 / Н.А.Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г.Памухина.- М.: АРТ, 1997.- 511 с.

Кільк. прим.: 1 аб

24.

4И(Англ)(075.8) И89

Истомина Е. А., Саакян А. С.

Английская грамматика: Теория и практика для начинающих.English Grammar.Theory and practice for beginners. - М.: Владос, 2002.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 уз

25.

4И(Англ)(038) С91

Сучасний англо-український українсько-англійський словник: 57 000 слів+граматика. Рекомендовано школярам, абітурієнтам, студентам, викладачам / Д.О.Романов.- Донецьк: БАО, 2004.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 уз

26.

4(И)(075.8) Х76

Хоменко Н. С.

Англійська мова для юристів: English for law students. Навч.посібник.- К., 2003.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 уз

27.

4У К44

Кісь Р.

Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму).- Львів: Літопис, 2002.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 кс

28.

4У(075.8) С91

Сучасна українська літератуна мова: Підручник для студентів філологічних спеціальностейвищих навчальних закладів/ М.Я.Плющ.- 4-е вид., стереотип.- К.: Вища школа, 2003.- 430 с.

Кільк. прим.: 1 уз

29.

4У(075.8) Ш37

Шевчук С. В.

Українське ділове мовлення.- 3-е вид., перероб., доп.- К.: Вища школа, 2004.- 302 с.

Кільк. прим.: 2 уз


^ 10. Природничі науки.

30.

502.33:66.047.4/.6(075.8) С40

Систер В. Г. и др.

Экология и техника сушки дисперсных материалов / В.Г.Систер, В.И.Муштаев, А.С.Тимонин.- Калуга: Из-во Н.Бочкаревой, 1999.- 670 с.

Кільк. прим.: 1 уз

31.

517(075.8) К82

Кривуца В. Г. та ін.

Вища математика: Практикум / В.Г.Кривуца, В.В.Барковський, Н.В.Барковська.- К.: ЦУЛ, 2003.- 536 с.

Кільк. прим.: 1 уз

32.

517.9(075.8) С24

Свідзинський А.

Математичні методи теоретичної фізики: Підручник для фізико-математичних спеціальностей вищих закладів освіти. У двох томах. Т.1.- 3-е вид., перероб., доп.- Луцьк, 2004.- 310 с.

Кільк. прим.: 1 уз

33.

517.9(075.8) С24

Свідзинський А.

Математичні методи теоретичної фізики: Підручник для фізико-математичних спеціальностей вищих закладів освіти. У двох томах. Т.2.- 3-е вид., перероб., доп.- Луцьк, 2004.- 310 с.

Кільк. прим.: 1 уз

34.

539.234(075.8) Г52

Гладких Н. Т. и др.

Смачивание в островковых пленках: Учебное пособие к спеукурсу "Физика тонких пленок"/ Н.Т.Гладких, С.В.Дукаров, В.И.Фаренок.- Х., 2003.- 112 с.

Кільк. прим.: 2 уз

35.

658(075.8)

Экономика предприятия. Кн.4(7) / В. М. Семенова.- М., 1996.-

184 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 11. Організація виробництва.

36.

658.012.32(075.8) Б68

Бланк И. А.

Инвестиционный менеджмент: Учебный курс.- К.: Ника-Центр, 2001.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 12. Промисловість високомолекулярних речовин.

37.

678.027.3(075.8) Р15

Радченко Л. Б.

Переробка термопластів методом екструзії.- К., 1999.- 220 с.

Кільк. прим.: 1 уз

38.

678.057.3(075.8) Р15

Радченко Л. Б., Співецький В. І.

Основи моделювання і конструювання черв'ячних екструдерів. - К.: Політехніки, 2002.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 уз


13. Креслення.

39.

744(075.8) Р65

Ройтман И. А., Кузьменко В. И.

Основы машиностроения в черчении: В двух книгах.- 2-е изд., перераб., доп.- М.: Владос, 2000.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 уз

40.

744.18:004.924(075.8) І-62

Інженерна та комп'ютерна графіка / В.Є.Михаленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан.- 2-е вид., перероб.- К.: Вища школа, 2001.- 350 с.

Кільк. прим.: 1 уз

14. Літературознавство.

41.

8 А72

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст./ За ред. М.Зубрицької.- 2-е вид., доп.- Львів: Літопис, 2002.- 832 с.

Кільк. прим.: 2 уз

42.

80(03) Э68

Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание. Для среднего и старшего школьного возвраста.- М.: Педагогика, 1984.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

43.

8У"16/17" У95

Ушкалов Л.

З історії української літератури XVII-XVIII століть.- Х.: Акта, 1999.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 каф. філ.

44.

8У"1914-1930" І-48

Ільницький О.

Український футуризм 1914 - 1930.- Львів: Літопис, 2003.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 гум


15. Історія. Історичні науки.

45.

94(477)(075.8) Б77

Бойко О. Д.

Історія України.- 3-е изд., перераб и доп.- К.: "Академія", 1999.-

464 с.- (Гаудеамус)

Кільк. прим.: 2: 1 аб, 1 уз

46.

94(481) І-90

Історія Норвегії / К.Гелле.,С.Дюрвік, Р.Даніельсен, Е.Говланд, Т.Грьонлі.- Львів: Літопис, 2001.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 16. Художня література.

47.

У2 В48

Вінграновський М.

Манюня: Повісті. Оповідання.Есе.- Львів: Літопис, 2003.- 318 с.

Кільк. прим.: 1 гум

48.

У2 І-19

Іваничук Р.

Через перевал: Химерний роман.- Львів: Літопис, 2004.- 190 с.

Кільк. прим.: 1 гум

49.

И(Пол) М60

Мілош Ч.

Придорожний песик.- Львів: Літопис, 2001.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 гум
Схожі:

Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconРуководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с
Абрамченко В. В. Активное ведение родов. Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconА. П. Частиков Т. А. Гаврилова Д. Л. Белов разработка экспертных систем. Среда clips санкт-Петербург «бхв-петербург» 2003 удк 681 06 ббк 32. 813 Ч-25 Книга
В качестве среды разработки экспертных систем описана среда clips. Книга содержит достаточное количество справочной информации по...
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз icon«Санкт-Петербургский Институт Проектного Менеджмента» 197022, г. Санкт-петербург, пр. Медиков, д. 5, Офис 322, бизнес-центр «карповка
«современные тенденции экономики, управления, права, социологии, образования, медицины, физики, математики: новый взгляд»
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconСанкт-Петербург
России. По богатству и величию архитектуры он не уступает Москве. Более того, практически с момента возникновения Петербург приобретает...
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconЗимняя школа «Академия прав человека», Санкт-Петербург, Россия Зимняя школа «Академия прав человека»
Зимняя школа «Академия прав человека» пройдет 31 января—5 февраля 2012 года в городе Санкт-Петербург, Россия
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconДиплом на компьютере / П. П. Круглов, А. В. Куприянова. Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. 160 с ил. (Просто о сложном)
Копильчук, Г. П. Біохімія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г. П. Копильчук,...
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconУ Міжнародній науково-практичній конференції
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconДокументи
1. /Конференц_х_листопад/14-15 листопада, м. Санкт-Петербург.doc
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз iconРуководство для врачей питер Санкт-Петербург Москва • Харьков • Минск 2000 А. Н. Родионов
...
Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз icon15-16 ноября 2002 года,г. Санкт-Петербург
Український з'їзд терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів 19-21 червня 2003 р м. Донецьк
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи