Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз icon

Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз
Скачати 151.75 Kb.
НазваКнига для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз
Дата15.09.2012
Розмір151.75 Kb.
ТипКнига

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu. edu.ua

Нові надходження літератури:
Поточний інформаційний список, лютий 2005 р.

1. Комп`ютерна наука і технологія.

1.

004.43(075.8) Г55

Глушаков С.В.

Linux для дома и офиса: Учебый курс/ С.В.Глушаков, А.С.Сурядный.- Х.: Фолио, 2002.- 389 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2.

004.434 Х12

Хабрейкен Д.

Изучи Microsoft Office XР за 10 минут.- М.: Вильямс, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 нз

3.

004.434 Х35

Хейз Д.

Освой самостоятельно HTML и XHTML: 10 минут на урок.- 3-е изд.,.- М.: Вильямс, 2002.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 нз

4.

004.438 С37

Симонович С.

Занимательное программирование Visual Basic: Книга для детей, родителей и учителей/ С.Симонович, Г.Евсеев.- М.: АСТ-Пресс Книга, 2002.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 уз

5.

004.056(038) Б12

Бабак В. П., Корченко О. Г.

Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-укаїнсько-російський словник термінів. - К.: НАУ, 2003.- 670 с.

Кільк. прим.: 1 кс


2. Інформація. Загальна теорія комунікацій і управління.

6.

007:070 П64

Потятиник Б. В.

Медіа: ключі до розуміння.- Львів: ПАІС, 2004.- 312 с.- (Медіакритика)

Кільк. прим.: 11: 7 аб, 2 гум, 2 КУЗФ

^ 3. Цивілізація. Культура. Прогрес.

7.

008(075.8) К90

Культурологія: Навчальний посібник/ За ред. В.М.Пічі.- 2-е вид.,перероб. і доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 360 с.

Кільк. прим.: 150: 103 аб, 3 уз, 1 ДІВ, 3 мф, 3 ПВ, 3 Кіст., НБіл - 2, НРом - 4, Трос - 2, Прил - 3, НОхт - 5, Глух - 3, Крас - 2, НБар - 3, НовС – 4, Свес - 3, НЛеб - 2, Крол – 1

8.

008(477)(075.8) А16

Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.

Світова та українська культура: Навч. посіб.- Львів: Світ, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 50: 42 аб, 3 уз, 3 ПВ, 2 Кіст


^ 4. Галузеві бібліографії.

9.

016:91 К89

Кукурудза Семен: Бібліографічний показчик. Ч.14.- Львів, 2003.- 110 с.- (Українська бібліографія .Нова серія)

Кільк. прим.: 1 кс

10.

016:91 Т76

Трофимович Костянтин: Бібліографічний показчик. Ч.11.- 2-е вид.,доп.- Львів, 2003.- 152 с.- (Українська бібліографія .Нова серія)

Кільк. прим.: 1 кс


5. Журналістика.

11.

070.1(075.8) З-46

Здоровега В.

Теорія і методика журналістської творчості: Підручник.- 2-е вид., перерроб., доп.- Львів: ПАІС, 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 121: 113 аб, 4 гум, 3 ПВ, 1 КУЗФ


^ 6. Філософія. Психологія.

12.

1(075.8) П31

Петрушенко В. Л.

Основи філософських знань: Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.- 3-тє вид., виправл. і доп.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 312 с.- (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 100: 66 аб, 3 уз, 10 мф, 3 ПВ, 3 Кіст, НЛеб - 1, Крол - 1, НБар - 1, Глух - 1, Крас - 1, НовС - 2, Свес - 1, НБіл - 1, НРом - 2, Прил - 1, Трос - 1, НОхт – 2

13.

1(076) П69

Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ / За заг. ред. В.Л. Петрушенка.- Львів: "Новий світ-2000", 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 16: 10 аб, 4 уз, 2 КФіл

14.

159.9(075.8) З-14

Загальна психологія: Підручник/ С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; За заг. ред. С.Д. Максименка.- 2-ге вид., переробл. і доп.- Вінниця: Нова книга, 2004.- 704 с.

Кільк. прим.: 72: 64 аб, 3 уз, 2 ПВ, 1 мф, 2 КПтС


^ 7. Релігія. Теологія.

15.

261.7 В26

Вежель Л. М.

Філософсько-естетична та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України І-ї пол.ХХст.: Монографія.- К., 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 2 кс


8. Демографія.

16.

314(477) Н31

Населення України-2002: Щорічна аналітична доповідь.- К.: АкадемПрес, 2003.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 нз

17.

314.18(477) Л93

Людський розвиток в Україні: 2003 . Щорічна науково-аналітична доповідь/ За ред.Лібанової.- К.: АкадемПрем, 2004.- 290 с.

Кільк. прим.: 1 нз


9. Політика.

18.

32(075.8) Л37

Левківський К. М.

Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти/ К.М.Левківський, В.М.Піча, Н.М.Хома.- 4-е вид., випр., доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2004.- 476 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 57: 38 аб, 3 уз, 1 ДІВ, 3 КПтС, Крас - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 3, Трос - 1, НОхт – 3.

19.

321(4-15) Р-69

Романюк А.

Порівняльний аналіз політичних систем Західної Європи: інституційний вимір.- Львів: Тріада плюс, 2004.- 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 10. Економіка. Економічні науки.

20.

330(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Методы эффективного управления экономическими системами": для студентов специальности "Экономика предприятия" дневной формы обучения/ Л.Ф.Чумак.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 107 с.

Кільк. прим.: 69: 64 аб, 3 нз, 2 кс

21.

330.1(075.8) П50

Політична економія: Навчальний посібник / Г.І.Башнянин.- 3-є вид., перероб., випр.- Львів: Магнолія плюс, 2005.- 306 с.

Кільк. прим.: 10: 6 аб, 3 нз, 1 КЕТ


^ 11. Макроекономіка. Мікроекономіка.

22.

330.101.541(075.8) П91

Пушкаренко П. І.

Основи макроекономіки: Політекономічний аспект. Навчальний посібник-практикум для вищих навчальних закладів/ П.І.Пушкаренко, О.О.Нєссвєтов, М.І.Логвиненко.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 197 с.

Кільк. прим.: 1 нз

23.

330.101.541(075.87) К90

Кулішов В.В.

Макроекономіка: Основи теорії і практикум. Навчальний посібник.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 10: 6 аб, 3 нз, 1 ДІВ

24.

330.101.542(075.8) К90

Кулішов В.В.

Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч. посібник.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 332 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 50: 43 аб, 3 нз, 1 ДІВ, 3 КЕТ

25.

330.101.542(075.8) П56

Пономаренко О.І. та ін.

Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник у 2 ч. Ч.1. Мікроекономіка / О.І.Пономаренко, М.О.Перестюк, В.М.Бурим.- К.: Вища школа, 2004.- 262 с.

Кільк. прим.: 101: 77 аб, 3 нз, 3 КЕТ, МогП - 1, Глух - 1, Крас - 1, НБар - 2, НовС - 2, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 2, Трос – 1, НОхт - 2, Шост – 1

26.

330.101.542(075.8) П56

Пономаренко О.І.

Сучасний економічний аналіз: Навч. посібник у 2 ч. Ч.2. Макроекономіка / О.І.Пономаренко, М.О.Перестюк, В.М.Бурим.- К.: Вища школа, 2004.- 207 с.

Кільк. прим.: 101: 77 аб, 3 нз, 3 КЕТ, МогП - 3, Глух - 1, Крас - 1, НБар - 2, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 2, Трос – 1, НОхт - 2, Шост – 1

27.

330.341.1(477) Т38

Технологічні парки України / Авт. кол. Б.В. Гриньов, І.Б. Гагауз, Н.І. Єфремова, Т.О. Коваленко.- Х.: Центр "Харківські технології", 2002.- 184 с.

Кільк. прим.: 2 нз

28.

330.36 Р13

Равновесие в экономической системе переходного типа: Предпосылки, механизмы,управление.- Х.: Изд-во НУА, 2004.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 кх


^ 12. Праця. Працевлаштування. Економіка праці.

29.

331.2(447) К72

Костишина Т.А.

Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України: Монографія.- Полтава, 2004

Кільк. прим.: 1 кс

30.

331.45(075.8) О-75

Основи охорони праці: Навчальний посібник / Я.І.Бедрій, Ю.Л.Дешинський, Р.М.Івах, Л.А.Катренко,А.А.Краснощоких /

За ред. Я.І.Бедрія.- 3-е вид., перероб.,доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2004.- 240 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 70: 55 аб, 3 уз, Глух - 1, Крас - 1, НБар - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Трос - 1, Прил – 1, НОхт – 1

31.

331.5:316.344 Г56

Гнибіденко І.Ф.

Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки України.- К.: Соцінформ, 2002.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 13. Регіональна економіка.

32.

332.1 Р-32

Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М.І.Долішнього.- К.: Наукова думка, 2003.- 503 с.

Кільк. прим.: 1 нз

33.

332.1(075.8) М62

Мінченко М.В.

Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник / М.В.Мінченко, Л.П.Чижов, А.В.Фролков.- Суми: Університетська книга, 2004.- 442 с.

Кільк. прим.: 1 нз


14. Фінанси.

34.

336.143:352/354 М58

Міжбюджетні відносини центру та регіонів: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 червня 2004 року / Редкол.: П.І. Гайдуцький та ін.- К.: ННЦІАЕ, 2004.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 кс

35.

336.22(075.8) О-58

Онисько С.М.

Податкова система: Підручник / С.М.Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина.- 3-є вид., випр., доп.- Львів: Магнолія плюс, 2005.- 336 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 9: 5 аб, 3 гум, 1 ДІВ

36.

336.25:336.72(477) Д71

Доходи та заощадження в перехідній економіці України / За ред.С.Панчишина, М.Савлука.- Львів, 2003.- 406 с.

Кільк. прим.: 1 кс

^ 15. Економічний стан. Економічна політика.

37.

338.23:336.74 М77

Монетарна політика в умовах економічного зростання: Матеріали науково-практичної конференції.- К., 2004.- 172 с.

Кільк. прим.: 2 кс


16. Маркетинг.

38.

339.138(075.8) М27

Маркетинг: Основи теорії та практики. Навчальний посібник / За ред. В.В.Липчука.- 3-е вид., доп., впир.- Львів: Новий світ-2000, 2003.- 288 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 50: 33 аб, 3 нз, 1 ДІВ, НРом - 1, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, НЛох - 1, Свес - 1, НовС - 1, НБар - 1, Крас - 1, Глух - 1, МогП - 1, Трос - 1, НОхт – 1

39.

339.7(075.8)

Світові фінанси: Навчальний посібник. Модульна програма.- Суми: Университетская Книга, 2002.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 17. Право. Юриспруденція.

40.

34(075.8) К36

Керецман В.,Семерак О.

Правознавство: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 гум

41.

341(075.8) Ч-48

Черкес М.Е.

Международное право: Учеб. пособие.- Одесса: Юридична література, 2004.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 гум

42.

341.9(075.8) М15

Макарчук В. С.

Основи римського приватного права: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 гум

43.

342.9 К61

Коломоєць Т. О.

Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 404 с.

Кільк. прим.: 1 кс

44.

346(477)(075.8) Ч-49

Чернадчук В.Д., Сухонос В. В.

Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереот.- Суми: Університетська книга, 2005.- 220 с.

Кільк. прим.: 1 гум

45.

347.466(075.8) З-36

Заставне право України: Навч. посібник / Завальна Ж.В., Старинський М.В., Щербак С.В.; За ред. В.В. Сухоноса.- Суми: Університетська книга, 2004.- 315 с.

Кільк. прим.: 1 гум


^ 18. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

46.

371(477.54) У92

Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опята г.Харькова. Вып.4.- Х.: Изд-во НУА, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 кх

47.

378(477.54) Б 43

Бєлова Л. О.

Виховна система ВНЗ: Питання теорії та практики.- Х.: Вид-во НУА, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 кс

48.

378(477.54) М54

Метаморфозы воспитания/ В.И.Астахова.- Х.: Изд-во НУА, 2004.- 276 с

Кільк. прим.: 1 кх

49.

398.22(510) К17

Калашник Л.С.

Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання: Наукова монографія.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 259 с.

Кільк. прим.: 1 кс


19. Мовознавство.

50.

4И(Англ) Д43

Дзера О.

Англійська й українська лексикографія: Коротка теорія та історія.- Луганск, 2004.- 170 с.

Кільк. прим.: 1 уз

51.

4И(Англ)(03) Г54

Глоссарий маркетинговых терминов: Около 2 500 терминов.Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. И.Т.Тимлшенкова.- Х.: НУА, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 кх

52.

4У(075.8) Б-31

Бацевич Ф.С.

Основи комунікативної лінгвістики: Підручник.- К.: Академія, 2004.- 344 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 25: 18 аб, 3 гум, 3 ПВ, 1 КУЗФ

53.

4У(075.8) Г70

Горпинич В.О.

Морфологія української мови: Підручник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Академія, 2004.- 336 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 25: 18 аб, 3 ПВ, 3 гум, 1 КУЗФ

54.

4У(075.8) З-41

Зборовська Н.В.

Психоаналіз і літературознавство: Посібник.- К.: Академвидав, 2003.- 392 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 20: 13 аб, 3 гум, ПВ, 1 КУЗФ

55.

4У(075.8) К75

Кочерган М.П.

Загальне мовознавство: Підручник.- К.: Академія, 2003.- 464 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 5: 3 уз, 1 ПВ, 1 КУЗФ

56.

4У(075.8) К75

Кочерган М.П.

Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К.: Академія, 2004.- 368 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 25: 17 аб, 3 уз, 3 ПВ, 1 мф, 1 КУЗФ

57.

4У(075.8) Ш95

Шульжук К.Ф.

Синтаксис української мови: Підручник.- К.: Академія, 2004.- 408 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 25: 18 аб, 3 гум, 3 ПВ, 1 КУЗФ

58.

4У:070(075.8) Я93

Яцимірська М.

Культура фахової мови журналістики: Навчальний посібник.- Львів: ПАІС, 2004.- 332 с.

Кільк. прим.: 51: 43 аб, 4 гум, 3 ПВ, 1 КУЗФ


^ 20. Природничі науки.

59.

504 (042.3) С 76

Стан навколишнього природного середовища у Сумській області у 2003 році: Доповідь.- Офіційне видання.- Суми: ПП Вінниченко М.Д. Суми ВАТ "СОД" видавництво "Казацький вал", 2004.- 52 с.

Кільк. прим.: 30: 28 аб, 1 нз, 1 ДІВ

60.

504.06:33 Х57

Хлобистов Є.В.

Екологічна безпека трансформаційної економіки.- К.: НАН України, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 нз

61.

504.064.3 Д64

Долина Л.Ф.

Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы. Ч.2. Проектирование мониторинга.- Днепропетровск: Континент, 2004.- 105 с.

Кільк. прим.: 1 кх

62.

504.4.064.3 Т76

Троянський О.І.

Моніторинг якості води.- Житомир: Волинь, 2004.- 192 с.- (Бібліотека еколога)

Кільк. прим.: 1 кс

63.

504.4.064.3 Т76

Троянський О.І.

Моніторинг якості повітря/ О.І.Троянський, О.А.Дашковський.- Житомир: Волинь, 2004.- 160 с.- (Бібліотека еколога)

Кільк. прим.: 1 кс

64.

514(075.8) Б83

Боровик В.Н., Яковець В.П.

Курс вищої геометрії: Навчальний посібник.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 уз

65.

514.12(075.8) Я47

Яковець В.П.

Аналітична геометрія: Навчальний посібник/ В.П.Яковець, В.Н.Боровик, Л.В.Ваврикович.- Суми: Университетская книга, 2004.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 уз

66.

519.2(075.8) Р12

Рабик В.М.

Основи теорії ймовірностей: Курс лекцій .Навчальний посібник.- Львів: Манолія плюс, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 5: 2 аб, 3 уз

67.

519.6(075.8) М91

Мусіяка В.Г.

Основи чисельних методів механіки: Підручник.- К.: Вища освіта, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 29: 26 аб, 3 уз

68.

519.8(075.8) К29

Катренко А.В.

Дослідження операцій: Підручник.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 549 с.

Кільк. прим.: 100: 80 аб, 3 уз, Прил - 3, НОхт - 4, НРом - 4, НБар - 3, Свес – 3

69.

519.85 Б82

Борисенко А.А.

Биноминальный счет: Теория и практика.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 170 с.

Кільк. прим.: 1 уз

70.

528.02 М80

Мороз О.І.

Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань.- Львів: Лвівська політехніка, 2003.- 224 с.

Кільк. прим.: 2 кс

71.

539(075.8) К65

Копань В.С.

Композиційні матеріали.- К.: Пульсари, 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 31: 28 аб, 3 уз

72.

539.219.1/.2+539.67 Б30

Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю.

Моделі та механізми механічної релаксації, пов'язаної з перебудовою домішково-дефектної підсистемикристалів.- Запоріжжя: ЗІДМУ, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 кс

73.

549(042.4) С42

Скакун Л.

Мінералогія: Конспект лекцій. Ч.3. Систематична мінералогія.Оксисолі,галогеніди.- Львів, 2003.- 121 с.

Кільк. прим.: 1 кс

74.

55(477.8)(075.8) Л54

Лещух Р.Й.

Геологічна практика на Поділлі і в Українських Карпатах: Навчально-методичний посібник / Р.Й.Лещух, В.Г.Пащенко, Р.М.Смішко.- Львів, 2004.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 кс

75.

553(042.4) М34

Матковський О.І.

Регіональна і розшукова мінералогія: Цикл лекцій з курсу "Прикладна мінералогія" / О.І.Матковський, Б.І.Пирогов.- Львів: ЛДУ, 1998.- 114 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 21. Техніка. Технічні науки.

76.

620.1(075.8) П34

Писаренко Г.С.

Опір матеріалів: Підручник / Г.С.Писаренко, О.Л.Квітка, Є.С.Уманський.- 2-ге вид., допов. і переробл.- К.: Вища школа, 2004.- 655 с.

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 3 уз

77.

621.22(075.8) М23

Мандрус В.І.

Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодуви, компресори): Підручник.- Львів: Магнолія плюс, 2005.- 340 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 55: 44 аб, 3 уз, НОхт - 4, НРом – 4

78.

621.3(075.8) К69

Коруд В.І.

Електротехніка: Підручник/ В.І.Коруд, О.Є.Гамола, С.М.Малинівський.- 3-е вид., перероб.,доп.- Львів: Магнолія плюс, 2005.- 447 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 190: 167 аб, 3 уз, НРом - 5, НОхт - 5, Прил - 5, НЛох – 5

79.

621.382(075.8) О-43

Однодворець Л.В. Основи мікроелектроніки: Навч. посібник для студ. спец. "Електронні прилади і пристрої" фізико-технічних факультетів університетів.- Суми: СумДУ, 2005.- 112 с.

Кільк. прим.: 72: 67 аб, 3 уз, 2 кс

80.

621.391(075.8) Б 43

Белецкий А.Я.

Детерминированные сигналы и спектры/ А.Я.Белецкий, В.П.Бабак.- К.: КИТ, 2002к.- 502 с.

Кільк. прим.: 4 уз

81.

621.717 С40

Система адаптации и организации сборочного производства: Монография / В.Н.Гончаров , А.М,Зинченко , С.В.Автономов, Н.В.Зинченко.- Луганск: Книжковий світ, 2002.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 кх

82.

621.9-52(075.8) С28

Сєдінкін Л.М.

Системи керування верстатами та верстатними комплексами: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 214 с.

Кільк. прим.: 67: 64 аб, 3 уз

83.

621.91 Л64

Литвиненко В.П.

Концепція механіки процесів різання пластичних металів: Монографія.- Алчевськ: ДГМІ, 2004.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 кс

84.

621.98.043(075.8) Ш35

Швець С.В., Сєдінкін Л.М.

Штампи та прес-форми, конструювання та технологія виготовлення: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 117 с.

Кільк. прим.: 72: 67 аб, 3 уз, 2 кс

85.

631.459 С24

Светличный А.А.

Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты: Монографія / А.А.Светличный, С.Г.Черный, Г.И.Швебс.- Суми: Університетська книга, 2004.- 410 с.

Кільк. прим.: 1 уз

86.

65.012.2(075.8) Т31

Тєлєтов О.С.

Бізнес-план: Навчальний посібник з дисципліни "Бізнес-план" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання , а також слухачві ФПФ.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 103 с.

Кільк. прим.: 200: 154 аб, 3 нз, 2 кс,Трос - 3, Шост - 1, ІКон - 1, НОхт - 3, НРом - 3, НБіл - 3, Крол - 3, НЛеб - 3, НЛох - 3, Свес - 3, НовС - 3, НБар - 3, Крас - 3, Глух - 3, МогП – 3


^ 22. Бухгалтерський облік.

87.

657(075.8) Ш35

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: Знання, 2004.- 447 с.

Кільк. прим.: 188: 133 аб, 3 нз, 3 КФін, НБар - 4, НЛох - 3, Свес - 3, МогП - 4, Крас - 3, НовС - 4, Глух - 4, Трос - 3, ІКон - 1, Шост - 1, НРом - 4, НБіл - 3, НЛеб - 4, Крол - 4, НОхт – 4


^ 23. Організація виробництва.

88.

658(075.8) Е45

Економіка підприємства: Підручник / Й.М.Петрович.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 680 с.

Кільк. прим.: 5: 2 аб, 3 нз

89.

658(075.8) П30

Петрович Й.М.

Організація виробництва: Підручник / Й.М.Петрович, Г.М.Захарчин.- Львів: Магнолія плюс, 2005.- 400 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 70: 44 аб, 3 нз, НЛеб - 2, Крол - 2, НБіл - 1, НРом - 2, Трос - 1, НОхт - 2, Глух - 2, Крас - 2, НБар - 2, НовС - 2, Свес - 2, НЛох - 1, МогП – 2

90.

658.012.2(075.8) Ш33

Швайка Л.А.

Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник.- Львів: Магнолія Плюс, 2004.- 268 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 100: 68 аб, 3 нз, 1 ДІВ, Крол - 2, НЛеб - 2, НЛох - 2, Трос - 2, НРом - 3, НБіл - 2, Свес - 2, НовС - 2, НБар - 2, Крас - 2, Глух - 2, МогП - 2, НОхт – 3

91.

658.012.32(075.8) Х65

Хміль Ф.І.

Практикум з менеджменту організацій: Навч. посібник.- Львів: Магнолія плюс, 2004.- 333 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 3 нз

92.

658.14(075.8). О-58

Онисько С.М., Марич П.М.

Фінанси підприємств: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2004.- 367 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 155: 110 аб, 3 нз, 1 ДІВ, 5 КФін Глух - 2, НБар - 3, НРом - 3, НБіл - 2, МогП - 3, ЛипД - 1, Крол - 3, НЛеб - 3, НовС - 3, Свес - 2, НОхт - 3, Прил - 2, Трос - 2, Крас - 2, НЛох – 2

93.

658.14(075.8) С47

Слав'юк Р.А.

Фінанси підприємств.- 3-е вид., перероб., доп.- К.: ЦНЛ, 2004.-

460 с.

Кільк. прим.: 1 нз

94.

658.5.012.2(075.8) Т19

Тарасюк Г.М.

Управління проектами: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Каравела, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 80: 47 аб, 3 нз, НКон - 2, НЛеб - 2, Крол - 2, НЛох - 2, НРом - 2, НБіл - 2, НБар - 2, Крас - 2, НОхт - 2, МогП - 2, Глух - 2, НовС – 2, Свес - 2, Трос - 2, Прил – 2


^ 24. Хімічна технологія.

95.

66-9.02 А76

Аппараты взвешенного слоя / Н.П.Юхименко, С.В.Вакал, Н.П. Кононенко, А.П.Филонов.- Сумы: Собор, 2003.- 304 с.

Кільк. прим.: 30: 2 кх, КПОХ – 28

96.

66-9.02(075.8) В81

Врагов А.П.

Процессы и оборудование газоразделительных установок: Учебное пособие.- Сумы: Университетская Книга, 2005.- 272 с.+22-00

Кільк. прим.: 135: 42 аб, 3 уз, КПОХ - 40, Прил - 15, НОхт - 10, НЛох - 15, НРом – 10

97.

661.152(477) В52

Виробництво фосфоровмісних мінеральних добрив / За ред. В.Г.Заречного.- Суми: Университетская Книга, 2004.- 189 с.

Кільк. прим.: 1 кс


25. Літературознавство.

98.

8У(075.8) Н17

Наєнко М.К.

Історія українського літературознавства: Підручник.- 2-е вид., зі змін., доп.- К.: Академія, 2001.- 360 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 20: 13 аб, 3 гум, 3 ПВ, КУЗФ – 1

99.

8У(075.8) Ч-59

Чижевський Д.І.

Історія української літератури.- К.: Академія, 2003.- 568 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 20: 13 аб, 3 гум, 3 ПВ, 1 КУЗФ

100.

А К91

Кун М.А.

Легенди і міфи Давньої Греції.- К.: Академія, 2002.- 448 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 10: 9 гум, 1 КУЗФ

Схожі:

Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconКнига для родителей / ред. И. А. Колкер. Одесса : Моряк, 2007. 248 с ил. Кільк прим.: 1 (Читальний зал)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconМарченко А. И., Пасько В. П. Word 0 для Windows 95
Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Специальная информатика: Учебное пособие: -м.: Аст-пресс: Информком-Пресс, 1999. 480...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconЛітература до навчальної дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка"
Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Специальная информатика: Учебное пособие: -м.: Аст-пресс: Информком-Пресс, 1999. 480...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconКнига для родителей / С. М. Мартынов. Москва : Владос, 2005. 224 с. (Семейная библиотека)
Андреева, Ю. Оздоровительные упражнения при заболеваниях печени / Ю. Андреева. – Москва; Санкт-Петербург : аст; Сова, 2008. – 96...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconКнига для учащихся / В. К. Кононенко. Мн. Нар асвета, 1985. 127с ил. 15коп. Кільк прим.: 4
Сто схем с индикаторами [Текст] / Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов. – М. Радио и связь, 1990. – 111с.;схем. – (мрб:...
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconКнига первая (элегии 1-5, 10) Книга третья (элегии 2, 3, 7, 9-13) Книга четвертая (элегия 1) Книга пятая (элегии 5, 7, 8, 10, 13)

Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconКнига 2011. Збройні сили України [Текст]. К. Мін оборони України, 2012. 84 с. 26 грн. Кільк прим.: 1 ()
Біла книга 2011. Збройні сили України [Текст]. – К. Мін оборони України, 2012. – 84 с. – 26 грн
Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconДокументи
1. /ЭЭ Практикум РИО Одна книга/000_ Вступ.doc
2. /ЭЭ...

Книга для детей, родителей и учителей/ С. Симонович, Г. Евсеев. М.: Аст-пресс Книга, 2002. 320 с. Кільк прим.: 1 уз iconДокументи
1. /ЭЭ Практикум РИО Одна книга/000_ Вступ.doc
2. /ЭЭ...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи