Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 138.57 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата15.09.2012
Розмір138.57 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:
Поточний інформаційний список, березень 2005 р.


1. Комп`ютерна наука і технологія.

1.

004.31(075.8) С92

Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн.3. Мікропроцесори та мікроконтролери/ В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін.- 2-ге вид., допов. і переробл.- К.: Вища школа, 2004.- 399 с.

Кільк. прим.: 50: 38 аб, 3 уз, КПЕл - 1, Прил - 2, НОхт - 2, ІКон - 2, Шост - 2

2.

004.4 О-75

Основы инженерии качества программных систем / Ф.И.Андон, Г.И,Коваль, Т.М.Коротун, В.Ю.Суслов.- К.: Академпериодика, 2002.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 кс

3.

004.65(066) А22

Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології: Збірник наукових праць. Вип.2.- К.: Академперіодика, 2004.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 кс


2. Стандартизація.

4.

006:658.516 Д64

Долина Л.Ф.

Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля. Ч.1. Основи стандартизації та метрології.- Дніпропетровськ: Континент, 2005.- 186 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 3. Гуманітарні науки.

5.

009(066) З-41

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т.10/ Ред.кол.: Л.В. Ушкалов, С.В. Вакуленко, В.Я. Білоцерківський та ін.- Х.: Харк. держ. пед. ун-т, 2004.- 383 с.- (Нова серія)

Кільк. прим.: 1 кс

^ 4. Загальні довідкові праці.

6.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.2. Б - Біо.- К., 2003.- 871 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 ДІВ

7.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.3. Біо-Бя.- К., 2003.- 695 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 ДІВ


5. Філософія.

8.

11/14 Т63

Totallogy-XXI. Постнекласичнi дослiдження. Вип.11/ В.В.Кізіма.- К: ЦГО НАН України, 2004.- 323 с.

Кільк. прим.: 1 каф. філ.

9.

111:001

Білокобильський О.

Від науки до міфу. Онтологіче дослідження.- Донецьк: Апекс, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 кс

10.

141.131 Т46

Тихолаз А.

Платон и платонизм в русской религиозной философии второй половины ХІХ - начала ХХ веков.- К., 2003.- 367 с.

Кільк. прим.: 1 каф. філ.

11.

141.155 М84

Мостаєв О.

Світ як затриманий розпад: Роздуми щодо еволюції відкритих систем.- К.: МП Леся, 2004.- 346 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 6. Релігія. Теологія.

12.

255(091) П55

Волинське крайове Братство святого Апостола Андрія Пєрвазданного (Луцьке Хєстовоздвиженське). Від року Божого 1618-го і далі.- 2000.- 71 с.

Кільк. прим.: 2 кс

13.

262:348.819 М74

Могильницька Г.

Літос: Або камінь із пращі правди на розбиття митрополичного блудословія.- Бровари: УКраїнська ідея, 2004.- 95 с.

Кільк. прим.: 1 кс

14.

314:316.334.55()477 Р59

Рогожин О.Г.

Демографічні перспективи українського села: Історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання.- К., 2004.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 кс


15.

314.74(477) М19

Малиновська О.А.

Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія.- К.: НАДУ, 2004.- 236 с.

Кільк. прим.: 1 кс

7. Соціологія.

16.

316 Б92

Бусова Н.А.

Модернизация, рациональность и право.- Х.: Прометей-Прес, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 кс

17.

316 С69

Соціальні ризики. Т.2/ Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов.- К.: Фоліант, 2004.- 568 с.

Кільк. прим.: 1 кс

18.

316.42 С69

Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Л.Г.Мельника.- Суми: Университетская Книга, 2005.- 430 с.

Кільк. прим.: 50: 1 нз, 1 кх, НЛох - 5, НЛеб - 5, Крол - 5, НБіл - 5, Шост - 5, ІКон - 5, НОхт - 5, Трос - 5, НРом – 5

19.

316.422 Б20

Балабанова Н.

Суспільство знань та інновацій: Шлях до майбутнього України.- К.: Арістей, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 кс

20.

316.423.6:378 Х91

Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку/ Відп. ред. С..Юдіна.- К.: Фоліант, 2004.- 387 с.

Кільк. прим.: 2 кс


8. Корупція.

21.

324 К69

Корупція в Україні 2004 році: Аналіз природи та причин проблеми. Підсумковий звіт.- 2004.- 88 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 9. Міжнародні відносини. Зовнішня політика.

22.

327.5(075) Д31

Демчук П.О.

Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції.- К.: ППП, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 кс

23.

327.5(035) Д58

Довідник НАТО.- 2001.- 606 с.

Кільк. прим.: 1 кс

24.

327.5 З-12

За і проти: Дебати з питань євроатлантичної безпеки.- К.- 76 с.

Кільк. прим.: 1 кс

25.

327.7(066) Р31

Реалізація цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні: Подолання бідності та підвищення життєвого рівня населення. Збірник наукових праць / За ред. В.М.Новікова.- К., 2004.- 138 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 10. Політичні партії та рухи.

26.

329.13 П55

Помаранчова революція 2004.- К.: Телеотопик, 2005.- [64 с.]

Кільк. прим.: 1 ДІВ

^ 11. Економіка. Економічна наука.

27.

33 М48

Мельник Л.Г.

Экономика и информация: Экономика инфоримации и информация в экономике.Энциклопедический словарь.- Суми: Университетская Книга, 2005.- 384 с.

Кільк. прим.: 50: 4 кх, 1 нз, НОхт - 5, ІКон - 5, Шост - 5, Крол - 5, НЛеб - 5, НЛох - 5, Трос - 5, НРом - 5, НБіл – 5

28.

33 Ф86

Фремут В., Рааб Г.

Як функціонує наша економіка?: Актуальні питання економіки.- Львів: Світло і тінь, 1997.- 183 с.

Кільк. прим.: 1 кс

29.

330.3 Д12

Дабагян А.В.

Очерки теории єкономических и социально-економических волновіх процессов.- Х.: Торсинг, 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 кс


30.

330.4 Б33

Башнянин Г.И.

О периодической матрице экономических систем.- Львов: Из-во Львовской коммерческой академии, 2004.- 159 с.

Кільк. прим.: 1 кх


^ 12. Розвиток виробничого потенціалу. Технічний прогрес.

31.

330.341.1 Д46

Динамизм развития производственного потенциала/ А.Н.Алымов , Н.П.Гончарова, В.Н.Емченко, В.В.Лобанов, В.В.Микитенко.- К., 2003.- 203 с.

Кільк. прим.: 1 кх

32.

330.341.1 П81

Промисловий потенціал та ефективність його використання: Збірник наукових праць.- К., 2003.- 123 с.

Кільк. прим.: 1 кс

^ 13. Державний бюджет.

33.

336.14.012.23 Ф59

Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія / А.І.Даниленко.- К., 2003.- 415 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 14. Контроль економіки. Управління економікою.

34.

338.24.021.8:64.031.4(477) Д71

Доходи та заощадження в перехідній економіці України/ За ред. С.Панчишина та М.Савлука.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.-

406 с.

Кільк. прим.: 2 кс

35.

338.24.021.8 К61

Колодко Г.В. ї

Від шоку до терапії: Економіка і політика трансформації.- Львів, 2004.- 563 с.

Кільк. прим.: 1 кс

36.

338.24.021.8(477) П12

Павловський М.А.

Шлях України: Шлях влiво, шлях вправо-хибний шлях...- К.: Технiка, 1996.- 152 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 кс


^ 15. Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка.

37.

339(100) Ч-68

Чистилин Д.К.

Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект.- М.: Из-во "Економика", 2004.- 237 с.- (Экономика)

Кільк. прим.: 2 кх

38.

339.5(075.8) О-73

Осика С.

Світова організація торгівлі: Підручник / С.Осика, В.Пятницький.- 3-е вид., перероб., доп.- К.: К.І.С., 2005.- 514 с.

Кільк. прим.: 1 аб

39.

339.5/9(063) И89

Истоки и перспективы российско-украинского сотрудничества: Материалы научно-практической конференции. 23 октября 2003 года.- К., 2004.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 кх


^ 16. Право. Юриспруденція.

40.

34(082) Н34

Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Т.3.- Одеса: Юридична література, 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 1 кс

41.

34.08(477)(035)

LexQuorum (ЛексКворум). Юридические страницы 2003: Юридический справочник/ О.Б. Стрельченко, М.В. Попович, А.А. Тимофеева.- К.: Юридическая практика, 2003.- 584 с.

Кільк. прим.: 1 гум

42.

340(082) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 23/ Відпов. за випуск Є.О. Харитонов.- Одеса: Юридична література, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 гум

43.

340(73) К78

Кравчук М.

Правова система США.- К.: Нора-Друк, 2004.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 кс

44.

340.12 Г85

Гринюк Р.Ф.

Ідея правової держави: Теорико-правова модель і практична реалізація.- К.: Видавничій дім "Ін Юре", 2004.- 353 с.

Кільк. прим.: 1 кс

45.

341.74(091)(477:44) К71

Косик В.

Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень 1917 - лютий 1918).- Львів: ЛНУ ім. І. Франка.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 кс

46.

342.7(06)

Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини: Збірник документів.- К., 2004.- 146 с.

Кільк. прим.: 1 гум

47.

342.57 У67

Управління за участю громадян: Міжнародний досвід та рекомендації для України.- К., 2004.- 124 с.

Кільк. прим.: 1 гум

48.

342.84 П78

Проблеми голосування громадян України за кордоном: Матеріали круглого столу. 29 вересня, 2004р. Верховна Рада України.- К., 2004.- 143 с.

Кільк. прим.: 2 кс

49.

342.84:35.075.31:324 З-36

Засоби масової інформації та брудні виробничі технології: Президентські вироби 2004 року в Україні. Аналітичний звіт.- Х.: ІПГД, 2005.- 67 с.

Кільк. прим.: 1 кс

50.

343.148 Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістика: Збірник науково-практичних матеріалів. Вип.4.- Х.: Право, 2004.- 656 с.

Кільк. прим.: 1 гум

51.

347.73(477)(075.8) Б42

Бекерская Д.А.

Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине: Учебно-методическое пособие.- Одесса: Юридична література, 2004.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 гум

52.

347.9 Ш97

Шутенко О.В.

Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве.- Х.: Новое слово, 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 кх


^ 17. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

53.

37.014.3 М74

Модернізація освіти в Україні. Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004р./ Під заг. ред. О.Овчарук, О.Локшиної.- К.: К.І.С., 2004.- 32 с.

Кільк. прим.: 1 нз

54.

37.014.5 К63

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи/ Під заг. ред. О.В. Овчарук.- К.: К.І.С., 2004.- 112 с.- (Бібліотека з освітньої політики)

Кільк. прим.: 1 нз

55.

37.026 С41

Сітарська Б.

Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів.- К.: Основа, 2005.- 364 с.

Кільк. прим.: 1 кс

56.

371 М77

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/ Під заг. ред. О.І. Локшиної.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 нз

57.

371 М77

Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомедації з освітньої політики/ Під заг. ред. О.І. Локшиної.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 нз


18. Мовознавство.

58.

4:004 П31

Пещак М. М.

Нариси з комп'ютерної лінгвістики.- Ужгород: Закарпаття, 1999.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 КУЗФ

59.

4И(Англ)(075.8) Ш33

Швачко С.О.

Проблеми синхронного перекладу.- Вінниця, 2004.- 110 с.

Кільк. прим.: 150: 144 аб, 3 уз, 3 ПВ

60.

4У Ш64

Широков В. А.

Феноменологія лексикографічних систем.- К.: Наукова думка, 2004.- 327 с.

Кільк. прим.: 2: каф. філ., 1 кс

61.

4У(075.8) З-34

Зарицький М. С.

Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник.- К.: Політехніка, Періодика, 2004.- 128 с.

Кільк. прим.: 21: 12 аб, 4 уз, 3 ПВ, 2 КУЗФ


^ 19. Природничі науки.

62.

502.33 П14

Паламарчук В. О.

Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія/ В.О.Паламарчук, Є.В.Мішенін, П.І.Коренюк.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004.- 258 с.

Кільк. прим.: 1 кс

63.

504.06 Б91

Буравльов Є. П.

Безпека навколишнього середовища: Монографія.- К., 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 кс

64.

504.54(075.8) Г97

Гуцуляк В. М.

Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч.посіб.- Чернівці: Рута, 2002.- 272 с.

Кільк. прим.: 50: 47 аб, 3 нз

65.

517.9 Ш68

Шлепаков Л. Н.

Численно-аналитические методы решения поисковых задач / Л.Н.Шлепаков, Н.Г.Вовкодав.- К., 2004.- 214 с.

Кільк. прим.: 1 кс

66.

519.2(075.8) Б12

Бабак В. П.

Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика / В.П.Бабак, Б.Г.Марченко, М.Є.Фриз.- К.: Техніка, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 уз

67.

521.1(075.8) А46

Александров Ю. В.

Небесна механіка: Підручник.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004.- 236 с.

Кільк. прим.: 1 уз

68.

528 С91

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва/ Відп. за вип.С.Савчук, В.Глотов, О.Смірнова.- Львів: Лвівська політехніка, 2005.- 427 с.

Кільк. прим.: 1 кс

69.

53(075.8) Ч-49

Черняк Л. М.

Лекції із загальної фізики. Кн.2. Електрика.Магнетизм.Електромагнітні коливання та хвилі.Оптика.- Суми: Алан-Екс, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 45: 17 аб, 3 уз,, НЛох - 5, НРом - 5, НОхт - 5, Прил – 10

70.

53(075.8) Ч-49

Черняк Л. М.

Лекції із загальної фізики: Навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 3. Фізика атома, твердого тіла і ядра.- Суми: Алан-ЕКС, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 45: 17 аб, 3 уз, НОхт - 5, Прил - 10, НРом - 5, НЛох – 5

71.

530.145(075.8) В 14

Вакарчук I.О.

Квантова механiка: Пiдручник.- 2-е вид., доп.- Львiв: ЛДУ, 2004.- 784 с.

Кільк. прим.: 5: 4 аб, 1 уз

72.

531/534 В74

Вопросы механики и ее приложений.- К., 2002.- 362 с.

Кільк. прим.: 1 кх

73.

538.975:539.232 П42

Поверхностные явления и фазовые превращения в конденсированых пленках: К 20-летию Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина/ Под ред. Н.Т.Гладких.- Х., 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 1 кх

74.

55.001(066) С91

Сучасні проблеми геологічної науки: Збірник наукових праць Інституту геологічних наук.- К., 2003.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 кс

^ 20. Техніка. Технічні науки.

75.

62(063) М34

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету/ Відп. за вип. М.Б. Приходченко.- Вип.7.- Суми: СумДУ, 2005.- 247 с.

Кільк. прим.: 2 нз

76.

621.311 І-74

Інформаційно-аналітичний довідник енергозбереження в регіонах /2004: Бюлетень. Результати впровадження нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в Україні у 2004 році.- К., 2004.- 127 с.

Кільк. прим.: 1 кс

77.

621.311.245(075.8) К82

Кривцов В. С.

Неисчерпаемая энергия: Учебник. Кн.1. Ветроэлектрогенераторы/ В.С.Кривцов, А.М.Олейников, А.И.Яковлев.- Х.: ХАИ, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 10: 9 аб, 1 уз

78.

621.311.245(075.8) К82

Кривцов В. С.

Неисчерпаемая энергия: Учебник. Кн.2. Ветроэнергетика/ В.С.Кривцов, А.М.Олейников, А.И.Яковлев.- Х.: ХАИ, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 10: 9 аб, 1 уз

79.

621.382(075.8) С92

Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн.2. Цифрова схемотехніка / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін.- 2-ге вид., допов. і переробл.- К.: Вища школа, 2004.- 423 с.

Кільк. прим.: 50: 38 аб, 3 уз, Шост - 2, ІКон - 2, Прил - 2, НОхт - 2, КПЕл – 1

80.

621.396:621.372 Б12

Бабак В.П.

Супутникова радіонавігація / В.П.Бабак, В.В.Конін, В.П.Харченко.- К.: Техніка, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 кс

81.

621.45.01(66) Т78

Труды ХХІІ / Под ред. Б.И. Каторгина.- М., 2004.- 397 с.

Кільк. прим.: 1 кх

82.

621.5(075.8) А38

Акілов О.І.

Системи і засоби автоматичного регулювання: Навчально-методичний посібник для студентів спец. 7.090202 усіх форм навчання.- Суми: СумДУ, 2005.- 65 с.

Кільк. прим.: 72: 67 аб, 3 уз, 2 кс

83.

628.473 П32

Піндрус О. М.

Біологічні процеси та чинники розкладання листового опаду, як основа методики його компостування в зеленому господарстві міста / О.М.Піндрус, П.П.Яворовський, О.В.Лукаш.- К., 2004.- 108 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 21. Організація виробництва.

84.

658.012.32(076) М50

Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посібник / Укл.: Белінський П.І., Комарницький І.Ф., Кравець В.І.- Чернівці: Рута, 2004.- 220 с.

Кільк. прим.: 20: 16 аб, 4 нз


22. Металургія.

85.

669(092) А38

Академик Иванов: Историко-биографический очерк/ А.Филатов.- Х.: Майдан, 2002.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 кх


23. Літературознавство.

86.

8У К82

Крижанівський С.

Спогад і сповідь з ХХ століття.- К.: Стилос, 2002.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 гум

87.

8У М35

Матющенко А.

Час героя: Українська драматургія першої третини ХХ століття.- К.: Фоліант, 2004.- 125 с.

Кільк. прим.: 1 гум

88.

8У Ш37

Шевчук В.

Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIIIстоліть. У двох книгах. Кн.2. Розвинене бароко. Пізнє бароко.- К.: Либідь, 2005.- 728 c.

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 1 ПВ, 1 гум, 1 КУЗФ

89.

8У1:908(477.52) Т36

Тесля М.

Паліцинська академія: Вибрані твори Паліцина.- Суми: Козацький вал, 2005.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ


24. Історія. Історичні науки.

90.

902(066) Д73

Древности 2004: Материалы. Статьи. Публикации. История археологии. Рецензии.- Х.: НМЦ "МД", 2004.- 316 с.

Кільк. прим.: 1 кх

91.

908(477.52) Д29

Деловая элита Сумщины/ Сост. В.В.Козинцев, А.И.Шевелева.- Сумы: Козацький вал, 2003.- 136 с.

Кільк. прим.: 2: 1 ДІВ, 1 гум

92.

912 З-14

Загальногеографічний атлас України.- К.: Картографія, 2004.-

112 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 уз

93.

930.1(066) Х21

Харківський історіографічний збірник.- Х.: НМЦ"СД", 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 кс

94.

94(367) Г15

Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар./ За ред. М.Ф.Котляра.- К.: Наукова думка, 2002.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 гум

95.

94(477)(076.6)

Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття: Тестові завдвння/ В.П.Коцур, А.П.Коцур, Г.Г.Коцур, Тарапон О.А.- Переяслав-Хмельницький, 2004.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 Кіст

96.

94-005.2(477) У45

Українки в історії/ В.Борисенко.- К.: Либідь, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

^ 25. Художня література.

97.

Р2 С32

Сергиенко А. Д.

NVZ, или Формула жизни: Научная фантастика абсурда. Кн.3 и 4.- Х.: Крок, 2000.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 гум

98.

Р2 С32

Сергиенко А. Д.

NVZ, или Формула жизни: Научная фантастика абсурда.- Х.: Крок, 1998.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 гум

99.

У1 М17

Максимович М. О.

Листи / Упор. і вступ. ст. В.Короткого.- К.: Либідь, 2004.- 312 с.- (Пам'ятки історичної думки України).

Кільк. прим.: 5 кс

100.

У2 Б81

Бондарчук А.

Знімали у тайзі кіно про хліб.- Луцьк, 2004.- 79 с.

Кільк. прим.: 2 гум

101.

У2 П52

Полтава Л.

Тисяча сімсот дев'ять: Історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи.- 3-е вид.- К.: Українська видавнича спілка, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 2 гум
Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16240785
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886945
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи