Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія icon

Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія
Скачати 208.44 Kb.
НазваСерпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія
Дата15.09.2012
Розмір208.44 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, серпень 2005 р.


1. Комп`ютерна наука і технологія.

1.

004(075.8) З-49

Зелинський С. Э.

Автоматизация управления предприятием: Учеб. пособие.- К.: Кондор, 2004.- 518 с.

Кільк. прим.: 1 нз

2.

004.056.5 Г79

Грездов Г.Г.

Способ решения задач формирования комплексной системы защиты информации для автоматизированых систем 1 и 2 класса.- К., 2005.- 66 с.

Кільк. прим.: 1 кх

3.

004.31(075.8) М 59

Мікропроцесорна техніка / За ред. Т.О.Терещенко.- 2-е вид., перероб., доп.- К.: Кондор, 2004.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 уз

4.

004.7(075.8) К 65

Контроль та керування корпоративними комп'ютерними мережами: Інструментальні засоби та технології/ А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров.- Х.: Компанія СМІТ, 2004.- 544 с.

Кільк. прим.: 5: 2 аб, 3 уз

5.

004.92(075.8) В38

Веселовська Г.В., Ходаков В. Є.

Комп'ютерна графіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В.Веселовська, В.М.Веселовський; Під ред. В.Є. Ходакова.- Херсон, 2004.- 584 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2. Стандартизація.

6.

006(075.8) О-75

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб. / В.І.Павлов, Н.В.Павліха, О.В.Мишко, І.В.Опьонова.- 2-е вид., доп.- К.: Кондор, 2004.- 230 с.

Кільк. прим.: 1 нз

7.

006(075.8) Ц98

Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д.

Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Знання, 2005.- 242 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 2 уз


^ 3. Газети. Преса.

8.

07:324 З-36

Засоби масової інформації під час виборів президента України: Законодавство.Коментарі.Поради юристів.- Х., 2004.- 275 с.

Кільк. прим.: 1 кс


4. Культура.

9.

Абрамович С. Д.

Культурологія: Навчальний посібник/ С.Д.Абрамович, М.С.Тілло, М.Ю.Чікарькова.- К.: Кондор, 2005.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

10.

008(075.8) Б14

Багацький В. В., Кормич Л. І.

Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 уз

11.

008(075.8) Г 12

Гаврюшенко О. А.

Історія культури: Навчальний посібник / О.А.Гаврюшенко, В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська.- К.: Кондор, 2004.- 763 с.

Кільк. прим.: 1 уз

5. Бібліографія.

12.

01(075.8) Ш35

Швецова-Водка Г.М.

Вступ до бібліографознавства: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ


^ 6. Філософія. Психологія.

13.

1(075.8) Г83

Григор'єв В. Й.

Філософія: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 уз

14.

1(075.8) С51

Сморж Л. О.

Філософія: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 уз

15.

1(075.8) Щ61

Щерба С. П. та ін.

Філософія: Навч. Посібник / С.П.Щерба, М.Г.т.і.Тофтул.- К.: Кондор, 2003.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

16.

1(477)(091) Г70

Горський В.С., Кислюк К.В.

Історія української філософії: Хрестоматія/ Упоряд. М.В. Кашуба.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 356 с.

Кільк. прим.: 1 уз

17.

1(477)(091)(075.8) Г 70

Горський В. С., Кислюк К. В.

Історія української філософії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2004.- 488 с.

Кільк. прим.: 100: 74 аб, 3 уз, 1 ДІВ, 2 каф. філ., МогП - 1, ЛипД - 1, Прил - 1, Трос - 1, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, Свес - 1, НовС - 1, НБар - 1, Глух - 1, Крас - 1, НРом - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, Шост – 2

18.

101(075.8) В17

Вандишев В. М.

Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 474 с.

Кільк. прим.: 1 уз

19.

159.9(075.8) М82

Москаленко В. В.

Соціальна психологія: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 624 с.

Кільк. прим.: 1 уз

20.

159.9(075.8) О-63

Орбан-Лембрик Л. Е.

Соціальна психологія: Підручник У 2 кн. Кн.1. Соціальна психологія особистості і спілкування.- К.: Либідь, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 50: 43 аб, 1 ДІВ, 3 уз, 3 каф. псих.

21.

159.9(075.8) Ц98

Цюрупа М. В.

Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 уз


^ 7. Релігія. Теологія.

22.

2(091)(075.8) Л 82

Лубський В. І.

Історія релігій.- К.: ЦНЛ, 2004.- 696 с.

Кільк. прим.: 1 уз

22.

261 Б32

Бачинин В. А.

Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. IV.- Санкт-Петербург: Новое и Старое, 2005.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 кх

23.

261.7 П22

Пащенко В.

Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 - початок 1990-х років.- Полтава: АСМІ, 2005.- 630 с.

Кільк. прим.: 1 кс

8. Статистика.

24.

311(075.8) М28

Мармоза А. Т.

Практикум із статистики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 512 с.

Кільк. прим.: 1 нз


9. Демографія.

25.

314(477) Н31

Населення України 2003: Щорічна аналітична доповідь.- К.: АкадемПрес, 2004.- 251 с.

Кільк. прим.: 1 кс

26.

314.18:316.42(477)"2004" Л 93

Людський розвиток в Україні: 2004 рік. Щорічна науково-аналітична доповідь.- К.: Академ Прес, 2004.- 266 с.

Кільк. прим.: 1 кс

27.

314.74(477:4) М19

Малиновська О. А.

Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС.- К.: Бланк-Прес, 2004.- 171 с.

Кільк. прим.: 1 кс


10. Соціологія.

28.

316.12 Г34

Гендерний розвиток у суспільстві: Конспекти лекцій/ Відп. ред. К.М. Левківський.- 2-е вид.- К.: Фоліант, 2005.- 351 с.

Кільк. прим.: 4: 3 уз, 1 аб


11. Політика.

29.

32(066) Н34

Наукові записки / Редкол. : І.Ф. Курас, Ю.А. Левенець, В.О. Котигоренко та ін.- К.: ІПіЕНД, 2004.- 347 с.- (Політологія я етнологія; 26)

Кільк. прим.: 1 кс

30.

32(075.8) Ю71

Юрій М. Ф.

Основи політології: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 340 с.

Кільк. прим.: 1 уз

^ 12. Міжнародні зв`язки. Світова політика. Зовнішня політика.

31.

327 Г74

Гоці С.

Урядування в об'єднаній Європі / Пер. з італійської К. Тищенка.- К.: К.І.С., 2003.- 286 с.

Кільк. прим.: 1 кс

32.

327(4+73) К12

Каган Р.

Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку/ Пер. Я. Чайковського, Г. Безух.- Львів, 2004.- 133 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 13. Економіка. Економічна наука.

33.

33:378(477.54) Е45

Економічна наука в Харківському університеті: Колнктивна монографія / Відпов.ред. Глущенко В.В.- Х., 2005.- 332 с.

Кільк. прим.: 1 кс

34.

330.141.1(075.8) Г85

Гринев Б. В., Гусев В. А.

Инноватика: Учебное пособие для студ. старших курсов ХНУ.- Х.: Институт монокристаллов, 2004.- 452 с.

Кільк. прим.: 1 нз

35.

330.15 Х 30

Хвесик М. А.

Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин: Національні та оегіональні виміри. Монографія/ М.А.Хвесик, В.А.Голян, Ю.М.Хвесик.- К.: Вид-во НАУ, 2005.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 кс

36.

330.341.1:336(477) М33

Матвиенко И. В.

Финансовое обеспечение технического перевооружения промышленности Украины.- К.: Наукова думка, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кх

^ 14. Праця. Працевлаштування. Економіка праці ( УДК 331 ).

37.

331(075.8) Е83

Есинова Н. И.

Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие.- К.: Кондор, 2003.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 нз

38.

331(075.8) Т78

Трудові спори: Навч. Посібник / За заг. ред. В.П. Пастухова, Л.П. Грузінова, М.Л. Смолярова та ін.- К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 гум

39.

331.108.2(075.8) К84

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П.

Управління персоналом: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл. й доп.- К.: Кондор, 2005.- 308 с.

Кільк. прим.: 1 нз

40.

331.45(075.8) Г85

Грищук М. В.

Основи охорони праці: Підручник.- К.: Кондор, 2005.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 уз

41.

331.522.4(075.8) О-75

Осовська Г. В., Крушельницька О. В.

Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2003.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 15. Регіональна економіка.

42.

332.13(477)(075.8) Ж85

Жук М. В.

Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навч. посіб. / М.В.Жук, В.П.Круль.- Чернівці: Рута, 2002.- 293 с.

Кільк. прим.: 10: 6 аб, 3 нз, Глух - 1

43.

332.13(477)(075.8) Р64

Розміщення продуктивних сил України/ За ред. Є.П.Качана.- К.: Юрид. книга, 2002.- 552 с.

Кільк. прим.: 1 нз

44.

332.13(477)(075.8) Х30

Хвесик М. А.

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібник / М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, П.П.Пастешенко.- К.: Кондор, 2005.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 16. Підприємництво ( УДК 334.72 ).

45.

334.72(075.8) В49

Виноградська А. М.

Основи підприємництва: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: Кондор, 2005.- 544 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 17. Гроші. Грошова система. Банки. Банківська система.

46.

336.7 М33

Матвієнко П. В.

Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України.- К.: Наукова думка, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 кс

47.

336.71 С84

Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П.

Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія.- К.: Кондор, 2004.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 нз

48.

336.71(075.8) Л 93

Любунь О. С., Раєвський К. Є.

Банківський нагляд.- 2-е вид., перероб.- К.: ЦНЛ, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 нз

49.

336.71(075.8) П31

Петрук О. М.

Банківська справа: Навч. посібник/ За ред. Ф.Ф. Бутинця.- К.: Кондор, 2004.- 461 с.

Кільк. прим.: 1 нз

^ 18. Економічне становище. Економічна політика.

50.

338(075.8) П19

Пастернак-Таранушенко Г.

Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення: Підручник для держ. службовців, науковців, студ. і аспірантів вищ. навч. закладів економ. профілю.- К.: Кондор, 2002.- 302 с.

Кільк. прим.: 1 нз

51.

338.24(075.8) К84

Крушельницька О. В.

Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2003.- 162 с.

Кільк. прим.: 1 нз


19. Маркетинг.

52.

339.138(075.8) К15

Каніщенко О. Л.

Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посібник.- 2-е вид., переробл.- К.: Кондор, Політехніка, 2004.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 нз

53.

339.138(075.8) П18

Парсяк В. Н.,Рогов Г. К.

Маркетингові дослідження: Навч. посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 нз

54.

339.138(075.8) Р69

Романенко Л. Ф.

Банківський маркетинг: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

55.

339.138(075.8) Б77

Бойко И. И.

Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент): Учебное пособие.- К.: Кондор, 2005.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 нз

^ 20. Зовнішня торгівля. Світова торгівля ( УДК 339.5 ).

56.

Довгаль О. А.

Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки: Питання теорії і методології.- Х.: Вид-во НАУ, 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 кс

57.

339.5(075.8) Ж 85

Жук М.

Комерційні відносини України: Організація зовнішньої торгівлі. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Чернівці: Рута, 2004.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 нз

58.

339.5(075.8) Ж 85

Жук М.

Комерційні відносини України: Організація зовнішньої торгівлі. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Чернівці: Рута, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 нз

59.

339.923(477) П 18

Парламентський вимір європейської інтеграції.- К.: Нора-прінт, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 кс


^ 21. Право. Юриспруденція.

60.

34.037(075.8) М48

Мельник М. І., Хавронюк М. І.

Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навч. посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 гум

61.

340.11(075.8) О-75

Основы правоведения: Учеб. пособие / Под ред. С.В. Кивалова, М.Ф. Орзиха.- 5-е изд., перераб. и доп.- Одеса: Юридична література, 2003.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 гум

62.

340.12(075.8) Т33

Теорія держави і права: Навч. посібник/ Упоряд. Л.М. Шестопалова.- К.: Прецедент, 2004.- 2224 с.

Кільк. прим.: 3 гум

63.

340.15(075.8) Ш95

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г.

Історія політичних і правових вчень: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 гум

64.

342.4(477)(075.8) К65

Конституційне право України: Інтерактивний курс/ В.І. Шмеріга, Н.М. Крестовська; Відп. за вид. С. Карплюк.- Х.: Одіссей, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 2 гум

65.

342.553(075.8) П75

Прієшкіна О. В.

Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 гум

66.

342.72/.73 П 88

Пунда О. О.

Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Монографія.- Хмельницький-К.: В-во Сергія Пантюка, 2005.- 436 с.

Кільк. прим.: 1 кс

67.

342.721 А67

Анисимова М. Ф.

Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития.- Запорожье: Дикое Поле, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 кс

68.

343(477) К82

Кримінальний кодекс України: Офіційний текст від 5 квітня 2001 року.- К.: Магнолія плюс, 2004.- 172 с.- (Закони України)

Кільк. прим.: 1 гум

69.

343(477)(075.8) К82

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юридич. спец. вищ. закладів освіти/ Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я.- К.-Х.: Юрінком Інтер, 2003.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 гум

70.

343.2/7(075.8) К89

Кузнецов В. О., Гіжевський В. К.

Кримінальне право України (повний курс у схемах та таблицях): Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 459 с.

Кільк. прим.: 1 гум

71.

343.37(477) У45

Україна. Закони.

Митний кодекс України: За станом на 15 лютого 2005 року.- Х.: ІГВІНІ, 2005.- 208 с.- (Закони України)

Кільк. прим.: 1 гум

72.

346.5 С37

Симсон О. Э.

Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер: Монография.- К.: Ін Юре, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 кх

73.

347.73(075.8) К20

Капаєва Л. М., Лях М. С.

Фінансове право: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 гум

74.

347.77:004 К67

Кормич Б. А.

Інформаційна безпека: Організаційно-правові основи. Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 384 с.- (Юридична книга)

Кільк. прим.: 2: 1 гум, 1 КПГМ

75.

347.9(075.8) К93

Курило В. І.

Правові засади охоронної діяльності: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 182 с.

Кільк. прим.: 1 нз


22. Страхування.

76.

368(075.8) Г67

Горбач Л. М.

Страхова справа: Навч. посібник.- 2-ге вид., виправл.- К.: Кондор, 2003.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 нз

77.

369(075.8) Ю71

Юрій С. І.

Соціальне страхування: Підручник / С.І.Юрій, М.П.Шаваріна, Н.В.Шаманська.- К.: Кондор, 2004.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 23. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

78.

37.014(063) А 43

Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб'єктів освітнього процесу: Програма і матеріали Міжнароної науково-практичної конференції.- Х.: Вид-во НУА, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 кс

79.

37.03(075.8) В64

Вознюк Н. М.

Етико-педагогічні основи формування особистості: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 уз

80.

37.036(075) К 17

Калашник Н. Г., Зацепина Н. А.

Прикладная густосология: Пособие по формированию эстетических вкусов детей и молодежи.- Запорожье: Полиграф, 2004.- 255 c.

Кільк. прим.: 1 кх

81.

37.036(075.8) К17

Калашник Н. Г.

Густосологія: Теорія і практика формування естетичних смаків. Підручник для вищих навчальних закладів України.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 267 с.

Кільк. прим.: 1 уз

82.

37:004.738.5 З-36

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Збірник наукових праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука.- К.: Атіка, 2004.- 240 с.

Кільк. прим.: 5 кс

83.

378.874 Д41

Джеджула О. М.

Актуальні проблеми графічної підготовки студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2005.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 кс


24. Мовознавство.

84.

4И(Англ)(075.8) В 31

Верба Л. Г.

Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посібник для перекладацьких відділень вузів.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 160 с.

Кільк. прим.: 30: 21 аб, 3 уз, 3 ПВ, 3 КПер

85.

4И(Англ)(075.8) Д 71

Доценко І. В.

Вибрані твори англійських та американських письменників: Посібник для самостійного читання.- Вінниця: Нова книга, 2004.- 192 с.

Кільк. прим.: 15 (ПОтд - 1, КПер - 3, Абон - 10, УчбЗ - 1)

86.

4И(Англ)(075.8) К 68

Корунець І. В.

Теорія і практика перекладу: Аспектичний переклад. Підручник.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 448 с.

Кільк. прим.: 10: 6 аб, 1 уз, 1 ПВ, 2 КПер

87.

4И(Англ)(075.8) К95

Кухаренко В. А.

Практикум з стилістики англійської мови: Англійською мовою. Підручник для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів освіти.- 3-е вид., стереот.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 160 с.

Кільк. прим.: 50: 44 аб, 3 уз, 3 ПВ

88.

4И(Англ)(075.8) М 77

Монгомері Л. М.

Анна з Гріз Гейблз: Книга для читачів англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов та філологічних факультетів. Методична і філософічна обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В.ВЄвченко і С.І.Сидоренко.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 15: 10 аб, 1 уз. 1 ПВ, 3 КПер

89.

4И(Англ)(075.8) Н63

Ніколенко А. Г.

Практикум з англійської мови.- К.: Кондор, 2005.- 912 с.

Кільк. прим.: 1 уз

90.

4И(Нем)(075.8) П 68

Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання для студентів та учнів старших класів / Д.А.Євгененко, О.М.Білоус, О.О.Гуменюк, Т.Д.Зеленко, Б.В.Кучинський, О.І.Білоус, С.П.Артамовська.- 2-е вид.,доопр.,доп.- Вінниця: Нова книга, 2004.- 400 с.

Кільк. прим.: 30: 21 аб, 3 уз, 3 ПВ, 3 КПер

91.

4И(Нім)(075.8) М 71

Міщенко Л. А., Турченко О. М.

Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу": Посібник.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 176 с.

Кільк. прим.: 30: 21 аб, 3 уз, 3 ПВ, 1 КПер

92.

4У:34(075.8) Т51

Токарська А. С.

Ділове мовлення юристів у схемах і тестах: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 уз

93.

4У:651(075.8) Г 24

Гах Й.

Етика ділового спілкування.- К.: Центр навчаьної літератури, 2005.- 160 c.

Кільк. прим.: 1 уз


^ 25. Математика. Математичні науки.

94.

51(075.8) В 55

Васильченко І. П.

Вища метематика для економістів: Спеціальні розділи. Підручник.- К.: Кондор, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 уз

95.

51(075.8) Л79

Лось В. М., Тихієнко В. П.

Математика: навчаємо міркувати. Розв'язування нестандартних задач: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 уз

96.

51(076) В 55

Вища математика: Збірник задач. У двох частинах. Ч.1. Лінійна і векторна алгебра.Аналітична геометрія.Вступ до математичного аналізу.Диференціальне та інтегральне числення/ За ред. П.П.Овчинникова.- 2-е вид.,стереот.- К.: Техніка, 2004.- 279 с.

Кільк. прим.: 135: 132 аб, 3 уз

97.

51(076) В 55

Вища математика: Збірник задач. У 2-х частинах. Ч.2. Звичайні диференціальні рівняння.Операційне числення.Ряди.Рівняння математичної фізики.Стійкість за Ляпуновим.Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики.Методи оптимізації і задачі керувань / За ред.П.П,Овчинникова.- 2-е вид., стереот.- К.: Техніка, 2004.- 376 с.

Кільк. прим.: 135: 132 аб, 3 уз

98.

517(075.8) О-35

Овчинников П. П., Михайленко В. М.

Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч.2. Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим.- 3-тє вид., виправл.- К.: Техніка, 2004.- 792 с.

Кільк. прим.: 175: 172 аб, 3 уз

99.

519.2(075.8) М28

Мармоза А. Т.

Практикум з математичної статистики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 уз

100.

519.6(075.8) Ц29

Цегелик Г. Г.

Чисельні методи.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 408 с.

Кільк. прим.: 2 уз

101.

519.854(075.8) Б81

Бондаренко М. Ф.

Комп'ютерна дискретна математика: Підручник/ М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас.- Х.: Компанія СМІТ, 2004.- 480 с.

Кільк. прим.: 139: 130 аб, 3 уз, НОхт - 2, Прил - 2,

НРом – 2


26. Фізика.

102.

53(075.8) С14

Садовий А. І., Лега Ю. Г.

Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування: Навч. посібник.- 2-е вид.. перероб. та доп.- К.: Кондор, 2003.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 уз

103.

53(076) Л38

Лега Ю. Г., Садовий А. І.

Розв'язування задач з елементарної фізики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 544 с.

Кільк. прим.: 1 уз

104.

539.1(063) Т29

Тезисы докладов III конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (28 февраля - 4 марта 2005г.).- Х., 2005.- 83 с.

Кільк. прим.: 1 кх

105.

551.5(075.8) А72

Антонов В. С.

Короткий курс загальної метеорології: Навч. посібник.- Чернівці: Рута, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 50: 47 аб, 3 нз


^ 27. Техніка. Технічні науки.

106.

620.168 Б 94

Букетов А. В.,. Стухляк П. Д., Кальба Є.

Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикоипозитних матеріалів.- Тернопіль: Збруч, 2005.- 182 с.

Кільк. прим.: 1 кс

107.

620.9(075) Т50

Товажнянский Л. Л., Левченко Б. А.

Проблемы энергетики на рубеже ХХІ столетия: Учебное пособие.- Х.: ХПИ, 2004.- 174 с.

Кільк. прим.: 1 уз

108.

620.9:631(075) К65

Конструкції та розрахунок енергетичних засобів в сільському господарстві: Навчальний посібник / К.І.Шмат, Г.Ю.Диневич, В.В.Карманов, О.Є.Самарін, Г.І.Іванов.- Херсон, 2004.- 236 с.

Кільк. прим.: 2: 1 уз, 1 КГід

109.

621.01 Д78

Дрягин Д. П.

Контурозвенность кинематических цепей: Монография.- Сумы: СумГУ, 2005.- 260 с.

Кільк. прим.: 5 кх

110.

621.311.004.4(075.8) З-18

Закладний О. М.

Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навч. посібник / О.М.Закладний, А.В.Праховник, О.І.Соловей.- К.: Кондор, 2005.- 408 с.

Кільк. прим.: 11: 8 аб, 3 уз

111.

621.38(075.8) К65

Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу: Навч. посібник / А.О. Грачов, Ю.Г. Лега, А.А. Мельник, Л.І. Панов.- К.: Кондор, 2005.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 уз

112.

621.382(075.8) В 19

Васильєва Л. Д.

Напівпровідникові прилади / Л.Д.Васильєва, Б.І.Медведенко, Ю.І.Якименко.- К.: Кондор, 2003.- 388 с.

Кільк. прим.: 1 уз

113.

621.9.048(075.8) Ч-49

Черненко В. С.

Променеві методи обробки: Навч. посібник / В.С.Черненко, М.В.Кіндрачук, О.І.Дудка.- К.: Кондор, 2004.- 166 с.

Кільк. прим.: 1 уз

114.

625.712.36:624 К 21

Каракай С. В.

Міські мостові переходи України і безпека руху.- К., 2004.- 159 с.

Кільк. прим.: 1 кс

115.

629.488.32 С91

Сухарев Э. А.

Технология и качество хранения машин в нерабочие периоды: Учеб. пособие.- Ровно: НУВХП, 2005.- 151 с.

Кільк. прим.: 1 ФРЕЛ

116.

629.78(063) С 90

VII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос": Присвячується першопрохідникам ракетно-космічної техніки. "Покликані часом"/ Гол. ред. Джур Є.О.- Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2005.- 429 с.

Кільк. прим.: 1 кс

^ 28. Бухгалтерський облік.

117.

657.37 Х76

Хомин П. Я.

Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 нз

118.

657.6 Б75

Бодюк А. В.

Методологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія.- К.: Кондор, 2005.- 356 с.

Кільк. прим.: 1 нз

119.

657.6(075.8) А93

Аудит: теорія і практика: Навч. посібник / Загородній А.Г., Корягін М.В,, Єлісєєв та ін.- 2-е вид., переробл. і доп.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 нз

120.

657.6(075.8) Б 81

Бондаренко Н. О.

Аудит суб'єктів підприємницької діяльності / Н.О.Бондаренко, В.Д.Понікаров, С.М.Попова.- К.: ЦНЛ, 2004.- 300 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 29. Організація виробництва.

121.

658(075.8) О-75

Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посібник/ Желібо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М. та ін.- К.: Кондор, 2005.- 716 с.

Кільк. прим.: 1 уз

122.

658.012.12(075.8) Г13

Гадзевич О. І.

Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 нз

123.

658.012.32(075.8) В 49

Виноградський М. Д.

Менеджмент в організації: Навчальний посібник / М.Д.Виноградсь-

кий, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-е вид., випр.- К.: Кондор, 2004.- 598 с.

Кільк. прим.: 1 нз

124.

658.012.32(075.8) Д46

Димитрова Л. М.

Соціологія управління та організацій: Навч. посібник.- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Політехніка; Ліра-К, 2005.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 уз

125

658.012.32(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Административный менеджмент": для студентов экономических специальностей дневной и заочной формы обучения/ Сост.: С.В. Гливенко, В.Я. Линник.- Сумы: СумГУ, 2005.- 214 с.

Кільк. прим.: 41: 36 аб, 3 нз, 2 кс

126.

658.012.32(075.8) К89

Кузьменко Л. В.

Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова.- Херсон: Олді-плюс, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 нз

127.

658.012.32(075.8) О-75

Осовська Г. В.

Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Кондор, 2003.- 556 с.

Кільк. прим.: 1 нз

128.

658.012.32(075.8) О-75

Осовська Г. В.

Стратегічний менеджмент: Теорія та прктика. Навчальний посібник / Г.В.Осовська, О.Л.Фіщук, І.В.Жалінська.- К.: Кондор, 2003.-

196 с.

Кільк. прим.: 1 нз

129.

658.012.32(075.8) О-75

Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 218 с.

Кільк. прим.: 1 нз

130.

658.012.32(075.8) П39

Плотніков О. В.

Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 нз

131.

658.012.32(075.8) Р32

Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Г.М. Швороб.- Херсон: Олді-плюс, 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 нз

132.

658.012.32(075.8) Ш66

Шканова О. М.

Маркетинг послуг: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2003.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 нз


^ 30. Фінанси підприємств.

133.

658.14(075.8) С77

Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2004.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 нз

134.

658.14/17(075.8) Ф53

Філімоненков О. С.

Фінанси підприємств: Навч. посібник.- 2-е вид.. перероб. та доп.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 нз

135.

658.15 Р83

Руденко Л. В.

Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія.- К.: Кондор, 2004.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 кс

136.

658.515 С40

Система адаптации и организация сборочного производства: Монография/ В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В. Автономов, Н.В. Зинченко.- Луганск: Книжковий світ, 2002.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 кх

^ 31. Хімічна технологія.

137.

66-9.02(075.8) В81

Врагов А. П.

Теплообменные процессы и оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств.- Суми: Изд-во СумГУ, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 147: 54 аб, 3 уз, НРом - 10, НЛох - 10, НОхт - 10, Шост - 15, Прил - 15, КПОХ – 30


32. Культура.

138.

711.4(075.8) У 69

Осітнянко А. П.

Урбаністика: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство".- К., 2004.- 98 с.

Кільк. прим.: 1 кс

139.

808.5(075.8) В17

Вандишев В. М.

Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2003.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 уз


33. Історія. Історичні науки.

140.

930.1(038) І-90

Історіографічний словник: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів / С.І.Посохов, С.М.Куделко, Ю.Л.Зайцева.- Х., 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 уз

141.

94"19"(477)(075.8) Б77

Бойко О. Д.

Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.): Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 357 с.

Кільк. прим.: 1 уз

142.

94(477)"16"+У2 К90

Кулиняк Д. І.

"Од Калниша вісті ...": Історично-документальна повість.- К.: Київська правда, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 10 кс

143.

94(477)(075.8) Ю71

Юрій М. Ф.

Історія України: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 уз

Схожі:

Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconВересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія
Азарсков В. Н. С. В. П. (Азарсков, В. Н. Стрельников В. П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб пособие. К.: Нау, 2004....
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886968
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconЗа лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія
Плескач В. Л. Інформаційні технології та системи: Підручник для студентів економічних спеціальностей/ В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина,...
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconНаукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
Тези допов. VІІІ міжнар наук практ конф. “Наука І освіта ‘2005”, 7-12 лют. 2005 р. – Т. 28. “Економіка підпримства”. – Дніпропетровськ:...
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії...
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерна технологія оцінки фізичного стану та фізичної підготовленості учнівської молоді
Серпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи