Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія icon

Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія
Скачати 129.86 Kb.
НазваВересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія
Дата15.09.2012
Розмір129.86 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, вересень 2005 р.


1.Комп’ютерна наука і технологія.

1.

004.052(075.8) А35

Азарсков В.Н.С.В.П. (Азарсков, В.Н. Стрельников В.П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб. пособие.- К.: НАУ, 2004.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


2.

004.43(031) К17

Калверт Ч. Borland C++ Builder 3. Энциклопедия пользователя/ Пер. с англ. Ч.Калверт и др.- К.: ДиаСофт, 1998.- 800 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


3.

004.4 М 44

Меженный О.А. Microsoft Windows XP.- М.-С.-П. - К.: Диалектика, 2004.- 224 с.- (Краткое содержание)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


4.

004.43(075.4) Н50

Немнюгин М.А.С.О.Л. (Немнюгин, М.А. Стесик О.Л.) Современный Фортран: Самоучитель.- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


5.

004.43(075.8) Д94

Дейл Н. Программирование на С++/ Н.Дейл, Ч.Уимз, М.Хедингтон.- Пер. с англ.- М.: ДМК, 2000.- 672 с.- (Учебник)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.7(075.8) Ж86

Жуков І.А. Комп'ютерні мережі та технології: Навч. посібник/ І.А.Жуков, В.О.Гуменюк, І.Є.Альтман.- К.: НАУ, 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


2.Бібліографія.


7.

016:33(092) С79

Степан Злупко: Бібліографічний показчик/ Уклад.: Є. Белена, З. Бродик, Г. Домбровська.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000.- 298 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія. Бібліографія вчених університету; Чис.4)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


8.

016:8У(477) М59

Микола Ільницький: Бібліографічний показчик/ Уклад.: Л. Ільницька.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 254 с.- (Українська біобібліографія. Нова серія. Бібліографія вчених університету; Чис.16)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


9.


019.951(477)"18/19" К38

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: Матеріали до бібліографії (середина ХІХ - ХХ ст.).- К., 2004.- 365 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


10.

02(477-25)(091)"1941/1943" Б59

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943): Дослідження. Анотований показчик. Публікації документів.- К., 2004.- 812 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


11.

02=111=161.2(038) С83

Стрішенець Н. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології.- К., 2004.- 329 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.


02(477)(06) Н34

Наукові праці національної бібліотеки України Імені В.І.Вернадського. Вип.12.- К., 2004

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


13.

025.5(076) Д55

Добко Т.В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: Практичний посібник/ Т.В.Добко, М.А.Чиж, О.М.Василенко.- К., 2004.- 91 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ - 1)


14.

025.7/.9 В76

Воскобойнікова-Гузєва О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.- К., 2004

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


15.

027.21(477)(03) Н34

Наукові бібліотеки України: Довідник.- К., 2004.- 472 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ТМКБ - 1)


^ 3.Філософія. Етика. Логіка.


16.

1(075.8) Г83

Григор'єв В.Й. Філософія: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


17.

1(075.8) П77

Причепій Є.М. Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль.- К.: Академвидав, 2005.- 592 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


18.

1(075.8) Ф 56

Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти/ І.В.Бичко, І.В.Бойченко та інш.- 2-е вид..стереот.- К.: Либідь, 2002.- 408 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19.

16(075.8) Л69

Логіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ В.Д. Титов, С.Д. Цалін, О.П. Невельська-Гордєєва та ін.; За заг. ред. В.Д. Титова.- Х.: Право, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


20.

16(075.8) С47

Сластенко Є.Ф., ЯгодзінськийС.М. Логіка: Навч. Посібник/ За ред.Л.Г. Дротянко.- К.: НАУ, 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


21.

17(075.8) Е88

Етика : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з дисципліни "Етика і естетика"/ В.М.Вандишев.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 157 с.

Кільк. прим.: 285 (КФіл - 10, НБіл - 3, НОхт - 3, Крас - 3, Крол - 3, НЛох - 3, НЛеб - 3, Прил - 3, НРом - 3, Трос - 3, НБар - 2, Глух - 2, МогП - 2, ІКон - 2, Свес - 2, НовС - 2, Шост - 2, Абон - 228, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Схов - 2)


22.

17(076)+18(076) Е88

Етика. Естетика. Практикум: Навч. посібник/ Уклад.: Н.М. Сухова, Л.І. Мокляк, В.М. Козаков та ін.; За заг. ред. Л.Г. Дротянко, Н.М. Сухової.- К.: НАУ, 2005.- 72 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


23.

18(075.8) Е86

Естетика: Навч. посібник для студ. усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Етика і Естетика"/ Уклад.: І.О. Бушман, Н.В. Курасова.- Суми: СумДУ, 2005.- 143 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


^ 4.Релігія. Соціологія.


24.

2(075.8) Д 63

Докаш В.І.Л.В.Ю. (Докаш, В.І. Лешан В.Ю.) Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

25.

2(075.8) Л82

Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник/ В.І.Лубський, В.І.Теремко, М.В.Лубська.- К.: Академвидав, 2005.- 432 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 301 (Крол - 3, НБар - 5, Свес - 3, НЛеб - 2, НЛох - 3, МедФ - 5, ПОтд - 3, Трос - 4, ЛипД - 3, Крас - 4, НовС - 5, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 6, Глух - 3, Прил - 5, НБіл - 1, НРом - 6, МогП - 10, Абон - 222, УчбЗ - 4)


26.

2(075.8) Т 45

Титов В.Д. Релігієзнавство/ В.Д.Титов, С.В.Качурова, О.В.Барабаш.- Х.: Право, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


27.

316(075.8) М30

Маршак А.Л. Общая социология.- Ростов н/д: Феникс, 2004.- 384 с.- (Высшее профессиональное образование)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


28.

316.6:32 К75

Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність.- К.: Смолоскип, 2001.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


29.

325.8(477) Б15

Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004.- 56 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


^ 5.Економіка. Економічна наука.


30.

33(075.8) М 74

Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник.- 2-е вид.,уточ.- К.: Академія, 2003.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


31.

330(477)(075.8) С 90

Сур'як А.В. Основи економічної культури: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

330.101.541(075.8) Б 17

Базілінська О.Я. Макроекономіка.- К.: ЦНЛ, 2005.- 442 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


33.

330.101.542(075.8) А 65

Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


34.

330.101.542(076) П 89

Пустовійт Р.Ф. Методика розв'язування задач з мікроекономіки: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 102 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


35.

330.341.1(075.8) Н73

Новицький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


36.

330.43(075.8) Л 83

Лугінін О.Є. Економетрія/ О.Є.Лугінін, С.В.Білоусова, О.М.Білоусов.- К.: ЦНЛ, 2005.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


6.Фінанси.


37.

336.1(075.8) В 19

Василюк О.Д.П.К.В. (Василюк, О.Д. Павлюк К.В.) Бюджетна система України.- К.: ЦНЛ, 2004.- 544 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


38.

336.132.11(075.8) П 29

Петленко Ю.В.Р.О.Д. (Петленко, Ю.В. Рожко О.Д.) Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. Для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"(усіх форм навчання).- К.: Кондор, 2004.- 282 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

39.

336.22(075.8) М 48

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник/ В.М.Мельник, І.А.Грицаєнко, О.С.Іванишина.- К.: Кондор, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


40.

336.74(477)(091)"1917/2000"(085) К29

Каталог українських грошей від 1917 року.- Львів: ЗУІВЦНК, 2000.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


41.

336.77(075.8) Д 53

Дмитренко М.Г.П.В.С. (Дмитренко, М.Г. Потлатюк В.С.) Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник(у схемах і коментаріях).- К.: Кондор, 2005.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


7.Маркетинг.


42.

339.138(075.8) К 73

Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.- С.-Пб. – К.: _вес_мс, 2005.- 656 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)


43.

339.138(075.8) М25

Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. Посібник/ За заг. Ред. С.М. Ілляшенка.- Суми: Університетська книга, 2004.- 976 с.

Кільк. Прим.: 300 (Нкон – 5, _вес – 10, Нлеб – 3, Нбар – 10, НовС – 10, Крас – 4, Глух – 4, _вес – 1, Нлох – 6, Крол – 3, Трос – 3, _вес – 5, Нром – 10, Нохт – 10, ЛипД – 3, Шост – 5, Абон – 199, ДБВі – 1, Нбіл – 5, НауЗ – 3)


44.339.138(075.8) М 84

Мостенська Т.Л. Основи маркетингу: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 240 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)

45.

346:336.762(075.8) С 48

Словник термінів біржового законодавства: Навчальний посібник/ Уклад. Телятик Л.П., Телятник В.Л.- Тернопіль: Астон, 2004.- 208 с.

Кільк. Прим.: 1 (НауЗ – 1)


8.Мовознавство.

46.

37.035.6 С 29

Сележан Й. Основи національного виховання: Українознавство : ритаульно-міфологічна культура українців. Хрестоматія.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


47.

4И(Англ)(075.8) А 64

Англійська для економістів і бізнесменів: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ За ред. В.К.Шпака.- К.: Вища школа, 2004.- 223 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 9.Екологія. БЖД.


48.

504(075.8) Е45

Екологія: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак.- 2-ге вид., переробл. та виправл.- Львів: Новий Світ-2000; Магнолія плюс, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


49.

504.75 Б12

Бабак В. Безпека життєдіяльності: Курс із фахової мовної адаптації: Навч. посібник/ В.Бабак, В.Гулевець, Ю.Зайцев.- К.: НАУ, 2005.- 93 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 10.Математика. Математичні науки.


50.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 6. Інтегральне числення функцій однієї змінної: Навч. посібник/ Ковтонюк І.Ю., Корнілович Є.Ю., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


51.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння: Навч. посібник/ Андрощук Л.В., Ковтун О.І., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


52.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра: Навч. посібник/ Антоненко В.Ф., Олешко Т.І., Паламарчук Ю.А.- К.: НАУ, 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


53.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія: Навч. посібник/ Кравченко В.В., Лубенська Т.В., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


54.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 3. Вступ до математичного аналізу: Навч. посібник/ Коновалюк В.С., Олешко Т.І., Петрусенко В.П.- К.: НАУ, 2005.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


55.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної: Навч. посібник/ Ластівка І.О., Левковська Т.А., Олешко Т.І.- К.: НАУ, 2005.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


56.

51(075) В55

Вища математика. Модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних: Навч. посібник/ Мазур К.І., Олешко Т.І., Трофименко В.І.- К.: НАУ, 2005.- 104 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


57.

517(075.8) Д79

Дубовик В.П.Ю.І.І. (Дубовик, В.П. Юрик І.І.) Вища математика: Навчальний посібник.- К.: А.С.К., 2005.- 648 с.- (Університетська бібліотека)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


59.

517(075.8) П 13

Пак В.В.Н.Ю.Л. (Пак, В.В. Носенко Ю.Л.) Вища математика: Підручник.- Донецьк: Сталкер, 2003.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


60.


61.
519.85:004.42(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Моделі і методи оптимізації": Для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної та заочної форм навчання/ О.М.Кочевський, О.Г.Гусак.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 75 с.

Кільк. прим.: 39 (КПГМ - 33, Схов - 2, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)


519.2(075.8) М28

Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


62.

519.854(075.8) Б82

Борисенко А.А. Биномиальные автоматы.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2005.- 121 с.

Кільк. прим.: 40 (НОхт - 2, Прил - 2, Абон - 30, Схов - 2, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)11.Фізика.


63.

524.8(075.8) О-60

Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу. Ч.1, 2. Мікро-, макро- та мегасвіти.- Суми: СумДУ, 2005.- 122 с.

Кільк. прим.: 6 (Схов - 2, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)


64.

524.8(075.8) О-60

Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу. Ч.3. Мікро-, макро- та мегасвіти.- Суми: СумДУ, 2005.- 122 с.

Кільк. прим.: 45 (Схов - 2, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Абон - 39)


65.

53(075.8) Ф50

Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навч. посібник. У 2-х ч. Ч.1/ В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, В.М. Кулішенко.- К.: НАУ, 2004.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


66.

53(075.8) Ф50

Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навч. посібник. У 2-х ч. Ч.2/ В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, В.М. Кулішенко.- К.: НАУ, 2005.- 380 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


67.

532(075.8) К61

Колчунов В.І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


68.

536.75(075.8) К 68

Королюк С. (Королюк, С.. Валь О.) Основи статистичної фізики та термодинаміки: Підручник лоя студентів вищих навчальних закладів/ С.Королюк, С.В.О.Мельничук.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 348 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

69.

539.2/.3:620.1(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Физическое материаловедение": Для студентов специальности 6.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения/ Соколов С.В.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2005.- 155 с.

Кільк. прим.: 42 (КФЕл - 2, ДБВі - 1, Абон - 34, УчбЗ - 3, Схов - 2)


70.

621.39(075.8) О-24

Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання інформації: Навч. посібник/ Бабак В.П., Наритник Т.М., Куц Ю.В., Казимиренко В.Я.; За заг. ред. В.П. Бабака.- К.: НАУ, 2005.- 476 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


71.

65.012.32(075.8) О-75

Основи менеджменту: Практикум: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 581 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 12.Бухгалтерський облік.


72.

657(075.8) Б94

Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2005.- 496 с.

Кільк. прим.: 100 (ЛипД - 2, Крас - 2, Свес - 2, НЛеб - 2, НБіл - 2, Шост - 1, ІКон - 1, Трос - 2, Глух - 2, НовС - 2, НЛох - 2, НОхт - 3, НРом - 3, Абон - 70, НауЗ - 4)


73.

657(075.8) С 22

Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 614 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


74.

657.2(075.8)

Первинний та аналітичний облік на підприємстві/ Гарасим П.М.,Журавель Г.П, Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


75.

657.37 Х76

Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 288 с.

Кільк. прим.: 51 (ЛипД - 1, Глух - 1, Крас - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Трос - 1, НОхт - 1, ІКон - 1, Шост - 1, Схов - 36, НауЗ - 2) 657.6 Б75


76.

658.012.12(075.8) Д 65

Доля В.Т. Экономический анализ: Теория и практические методики. Учебное пособие.- К.: Кондор, 2003.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


13. Менеджмент.


77.

658.012.32(075.8) Г 27

Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 228 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


78.

658.012.32(075.8) О-75

Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 218 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


79.

658.012.32(076) В 54

Виханский О.С.Н.А.И. (Виханский, О.С. Наумов А.И.) Практикум по курсу "Менеджмент".- М.: Гардарии, 2002.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


80.

658.012.32:339 С 91

Сухарський В.С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Теорія, методологія, практика. Навчальний посібник. Курс лекцій/ В.С.Сухарський, В.В.Сухарський, В.І.Охота.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


81.

658.012.32(075.8) Х 76

Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 434 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 14.Фінанси підприємств.


82.

658.14/17(075.8) К71

Косарев О.Й.В.В.М. (Косарев, О.Й. Волик В.М.) Методологія бюджетування діяльності підприємств: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


83.

658.15(075.8) Ш 49

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


84.

658.589.011.3 Р54

Риск - менеджмент инноваций/ Т.А. Васильева, О.Н.Диденко, А.А.Епифанов, О.В.Козьменко, С.Н.Козьменко, С.В.Леонов.- Сумы: Ділові перспективи, 2005.- 260 с.- (Мастер-класс)

Кільк. прим.: 45 (НовС - 1, НБар - 1, Крас - 1, Глух - 1, МогП - 1, ЛипД - 1, Трос - 1, НОхт - 1, ІКон - 1, Шост - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Абон - 28, НауЗ - 1)
^ 15.Техніка. Технічні науки.


85.

662.75+665.6 Б78

Бойченко С.В. Моторные топлива и масла для современной техники: Монография/ С.В.Бойченко, С.В.Иванов, В.Г.Бурлака.- К.: НАУ, 2005.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

696/697(075.8) К 65

Конспект лекцій з курсу "Системи виробництва та розподілу енергії": Для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання/ Укладач С.С. Антоненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 85 с.

Кільк. прим.: 92 (КПГМ - 50, Абон - 37, УчбЗ - 3, Схов - 2)


^ 16.Географія. Історія.


87.

91(100) Г93

Губарев В.К. Географія світу: Довідник школяра і студента.- Донецьк: БАО, 2004.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


88.

94(477)(075.8) Б 77

Бойко О.Д. Історія України.- К.: Академія, 2004.- 656 с.- (Альма Матер)

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)


89.

94(477.86) К89

Кузик С. Княгичі.- Львів: Видавничий центр ім. Івана Франка, 2002.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


90.

947(477) С13

Савчин М. Тисяча дорiг: Спогади жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби і під час Другої світової війни.- К.: Смолоскип, 2003.- 546 с.- (:Лiтопис УПА. Т. 28/ Лiтопис УПА. Т. 28)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

Схожі:

Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconСерпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія
...
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЗа лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія
Плескач В. Л. Інформаційні технології та системи: Підручник для студентів економічних спеціальностей/ В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина,...
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconНаукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
Тези допов. VІІІ міжнар наук практ конф. “Наука І освіта ‘2005”, 7-12 лют. 2005 р. – Т. 28. “Економіка підпримства”. – Дніпропетровськ:...
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії...
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЛипень – серпень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Экономика знаний в документах международных организаций // Наука та наукознавство. 2005. № С. 24 31
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерна технологія оцінки фізичного стану та фізичної підготовленості учнівської молоді
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Вересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи