Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с icon

Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни "Програмування" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с
Скачати 155.3 Kb.
НазваПрактикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни "Програмування" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с
Дата15.09.2012
Розмір155.3 Kb.
ТипПрактикум

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за жовтень – листопад 2005р.

1.Комп’ютерна наука і технологія

1.

004(075.8) Д87

Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академвидав, 2005.- 416 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

004.432.2(076) Т82

Тулякова Н.О. Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни "Програмування" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 94 с.

Кільк. прим.: 50 (Абон - 24, УчбЗ - 3, КІнф - 19, КІнМ - 1, ДБВі - 1, Схов - 2)

2. Культура

3.

008/009(075.8) Л43

Лекції з історії світової та вітчизняної культури/ За ред. Яртися, В .Мельника.- 2-е вид., перероб.. доп.- Львів: Світ, 2005.- 568 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 243 (КІст - 3, Свес - 4, НЛох - 5, НЛеб - 4, Глух - 5, НовС - 4, НБар - 4, ЛипД - 3, НРом - 7, МогП - 5, МедФ - 59, Крол - 4, НБіл - 4, Крас - 5, Трос - 5, Прил - 5, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 7, Абон - 103, УчбЗ - 3)


4.

008(063) П78

Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції(на базіДержавного історико-архітектурного заповідника М.Святогірськ Донецької області.)Секція1.Культурна спадщина України.Питання збереження,дослідження,використання.Секція2. Археологія, історія/ Добров П.В.- Слов'янськ: Печатний двір, 2005.- 339 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
^ 3. Бібліографія та друк

5.

01:378.4(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету "Лвівська політехніка" за 1999 рік: Бібліографічний показчик/ За ред. О.В.Шишки.- Львів: Львівська політехніка, 2001.- 329 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

6.

01:378.4(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету "Лвівська політехніка" за 2001 рік: Бібліографічний показчик/ За ред. О.В.Шишки.- Львів: Львівська політехніка, 2003.- 436 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

7.

01:378.4(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету "Лвівська політехніка" за 2002 рік: Бібліографічний показчик/ За ред. О.В.Шишки.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 444 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

4. Журналістика

8.

070.4(042.3) Ш37

Шевченко В.Е. Розмірні характеристики видань: Текст лекцій для студентів відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Художньо-технічне редагування".- К.: Інститут журналістики, 2005.- 76 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

9.

070:324:347.781.5 В26

Вейсберг М. О стратегии издателей прессы во время выборной кампании = Юридичні засади діяльності друкованих засобів масової інформації під час виборчої кампанії/ М.Вейсберг, А.Сафаров, О.Тарасенко.- К., 2004.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 5. Філософія. Етика. Логіка

10.

1".../14"(075.8) В67

Волинка Г.І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2005.- 544 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 53 (ЛипД - 1, МогП - 1, Глух - 1, Крас - 1, НБар - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 1, Трос - 1, Прил - 1, НОхт - 1, КФіл - 3, ПОтд - 1, Абон - 31, УчбЗ - 3)

11.

1(075.8) К79

Кремень В.Г. і В.В. (Кремень, В.Г. Ільїн В.В.) Філософія: Мислителі, ідеї, концепції. Підручник.- К.: Книга, 2005.- 528 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КФіл - 2, МедФ - 3, Абон - 42, УчбЗ - 3)

12.

1:008(075.8) Г23

Гатальська С.М. Філософія культури: Підручник.- К.: Либідь, 2005.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (КФіл - 3, Абон - 16, УчбЗ - 1)

13.

1:61 Б82

Борисенко А.А. Философия здоровья: Научно-популярное издание.- Сумы: Университетская книга, 2005.- 106 с.

Кільк. прим.: 1 (МедФ - 1)

14.

141 Г93

Гузар І. Вибрані праці про Г. Сковороду, Т.Г. Шевченка і І. Канта.- Донецьк, 2004.- 297 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15.

141.5 Л87

Луцишина О.А. Уявлення про людину в Рігведі.- К.: Основа, 2005.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

16.

159.9:2(075.8) М82

Москалець В.П. Психологія релігії: Посібник.- К.: Академвидав, 2004.- 240 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

17.

17(075.8) Т50

Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібник.- К.: Академія, 2005.- 416 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

18.

18 С19

Сапенько Р. Искусство рекламы в современной культуре.- К., 2005.- 295 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

6. Релігієзнавство
2(075.8) Д 63

Докаш В.І.Л.В.Ю. (Докаш, В.І. Лешан В.Ю.) Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 376 с.

Кільк. прим.: 21 (УчбЗ - 2, Абон - 19)

19.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство: Навчальний посібник/ За ред. Л.Г. Дротянко, О.А. Матюхіної.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 152 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7. Соціологія

20.

304.4(075.8) В84

Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича.- К.: Академвидав, 2005.- 304 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

21.

304.4(075.8) Т33

Теорії і методи соціальної роботи: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича.- К.: Академвидав, 2005.- 328 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22.

316(075.8) Ж79

Жоль К.К. Соціологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 440 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 688 (КПтС - 1, Шост - 2, ІКон - 2, Глух - 10, Свес - 8, НовС - 7, НБар - 5, ЛипД - 3, МогП - 5, НЛох - 10, Крас - 10, НРом - 10, НОхт - 10, НБіл - 10, Прил - 10, НЛеб - 10, Крол - 10, Трос - 10, МедФ - 70, Абон - 482, УчбЗ - 3)

23.

316.42 Н15

Навчальна програма курсу "Основи теорії гендеру"/ Уклад. Н.Д. Чухим.- К.: Факт, 2003.- 84 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8. Політологія

24.

32(075.8) К43

Кирилюк Ф.М. Політологія нової доби: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2003.- 304 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)

25.

32(075.8) П50

Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академія, 2003.- 528 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

26.

32(075.8) Р83

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.- К.: Либідь, 2005.- 480 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (ПОтд - 2, Абон - 5, УчбЗ - 3)

27.

32(477)(091)(075) П50

Політична історія України: Посібник/ За ред. В.І.Танцюри.- К.: Академія, 2002.- 488 с.- (Альма-Матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


28.

322 Г83

Григорьянц В. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК.- Симферополь: Крымский Архив, 2003.- 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

29.

327.8 Б72

Боброва А. Основні форми сучасного політичного насилля.- К.: Світ успіху; Юрінком Інтер, 2005.- 141 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

30.

329.78 П61

Посібник для молодіжних громадських організацій/ Дмитренко О.- К.: Досконалий друк, дизайн, дистрибуція, 2003.- 250 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 9. Економіка. Економічна наука

31.

33(075.8) Д58

Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посібник/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2005.- 336 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

33(075.8) М74

Мочерний С.В.У.О.А. (Мочерний, С.В. Устенко О.А.) Основи економічної теорії: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2005.- 504 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

33.

33(075.8) М74

Мочерний С.В. Економічна теорія: Навчальний посібник.- 3-е вид., доп. перероб.- Академія, 2005.- 640 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

34.

33(075.8) О-74

Основи економічної теорії: Посібник для студ. вищ. навч. закладів/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2003.- 352 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

35.

330.341.1(477) З-99

Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку. Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 263 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

36.

336.777(091) М87

Мошенський С.З. Еволюція векселя.- К.: ПоліграфКонсалтінг, 2005.- 432 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

37.

338.2(477) Е45

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія/ О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.- К.: Об'єднаний ін-т економіки НАН України, 2005.- 540 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

38.

339.137.4:341.23 О-73

Осика С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту.- К.: Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2005.- 256 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

39.

339.137.4:341.23(477) О-73

Осика С.Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України.- К.: Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2005.- 224 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

10. Право

40.

34(075.8) О-75

Основи права України/ За ред. В.Л. Ортинського.- Вид. 2-ге, доп. і переробл.- Львів: Оріяна-Нова, 2005.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 290 (ПОтд - 3, НРом - 5, НЛох - 5, НОхт - 5, ЛипД - 2, НБіл - 3, Трос - 3, Прил - 3, ІКон - 1, Шост - 1, МогП - 3, НовС - 3, Свес - 3, Крас - 3, Крол - 3, НЛеб - 3, НБар - 3, Глух - 3, Абон - 230, УчбЗ - 3, МедФ - 2)

41.

340.12:342.5 Б85

Форма правління сучасної держави: Проблеми історії, теорії, практики. Монографія.- Запоріжжя, 2005.- 540 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

42.

340.15(477)"1991/2005" Ф96

Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991 - 2005 рр.- 2-е вид., допов. і переробл.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

43.

341.222(477:438) М15

Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939 - 1945 рр.): Монографія.- К.: Атіка, 2004.- 348 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

44.

342.534:331.2(71) О-61

Оплата праці депутатів парламенту.- Група міжнародного співробітництва, 2004.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

45.

342.84:35.075.31(477)"2004" В41

Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика: Інформаційно-аналітичне видання/ Редкол.: Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук та ін.- К.: Центральна виборча комісія, 2005.- 608 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

46.

342.842:35.075.31(477)"2004" З-41

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року/ Редкол.: Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук та ін.- К.: Атіка, 2005.- 936 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

47.

342.9(075.8) А31

Адміністративне право України: Загальна частина. Для студентів спеціальності 5.060101 денної та заочної форм навчання. Навчально-практичний посібник у схемах/ Паращенко М.І., Сінченко Ю.П.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 51 с.

Кільк. прим.: 70 (ПОтд - 3, УчбЗ - 3, Абон - 55, Схов - 2, ДБВі - 1, НРом - 3, НОхт - 3)

48.

343 Г60

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Х.: Регіон-інформ, 2004.- 212 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

49.

346 О-64

Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Наукова доповідь/ Авт. кол.: Ю.С. Шемшученко, В.І. Семчик, Т.П. Проценко та ін.- К., 2005.- 87 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

11. Освіта

50.

37(075.8) Ф66

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, переробл., доп.- К.: Академвидав, 2005.- 560 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

51.

37.015.3(075.8) В58

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 400 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

52.

377.4:07(477-25) І-70

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Довідник/ Упоряд. В.Е. Шевченко; За заг. ред. В.В. Різуна.- К.: Інститут журналістики, 2005.- 68 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

53.

378 П48

Покликання університету: Збірник наукових праць/ Відп. ред. О. Гомілко.- К.: Янко; Веселка, 2005.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

54.

378(477)(075) В55

Вища освіта в Україні. Навчальний посібник/ За ред. Кремня В.Г., Ніколаєнка С.М.- К.: Знання, 2005.- 327 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (МедФ - 1, Абон - 9, НауЗ - 1)
12. Мовознавство

55.

4И(Англ)(075) К21

Карабан В.І.М.Д. (Карабан, В.І. Мейс Дж.) Переклад з української мови на англійську мову: Навчальний посібник-довідник для студ. вищ. навч. закладів освіти.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 608 с.+Гриф МОН

^ Кільк. прим.: 75 (ПОтд - 3, КПер - 1, Абон - 68, УчбЗ - 3)

56.

4У А35

Азарова Л.Є.П.Н.Й. (Азарова, Л.Є. П'яст Н.Й.) Складання як один із способів словотвору: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 123 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

57.

4У А35

Азарова Л.Є.С.Е.С. (Азарова, Л.Є. Сосинович Е.С.) Дієприслівники в українській мові: статус, функціонування: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 124 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

58.

4У(035) Д58

Довідник з культури мови/ За ред. С.Я.Єрмоленко.- К.: Вища школа, 2005.- 399 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 15 (ПОтд - 1, МедФ - 2, КЖФ - 1, Абон - 9, УчбЗ - 1, ДБВі - 1)

59.

4У(075.8) Д81

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник.- К.: Академія, 2005.- 368 с.- (Альма-Матер)

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

60.

4У(075.8) К90

Культура фахового мовлення/ За ред.Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 572 с.

Кільк. прим.: 51 (МедФ - 1, Глух - 1, Абон - 24, НОхт - 2, УчбЗ - 3, Прил - 2, НБар - 1, НЛеб - 2, НЛох - 2, НРом - 2, НБіл - 2, НовС - 1, ДБВі - 1, Крол - 2, Свес - 1, Трос - 2, Крас - 2)

61.

4У(075.8) Л59

Лінгвістичний аналіз: Практикум: Навч. посібник/ За ред. Г.Р. Передерій.- К.: Академія, 2005.- 256 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

62.

4У(075.8) П40

Плющ М.Я. Граматика української мови: Підручник. У 2 ч. Ч.1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія.- К.: Вища школа, 2005.- 286 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (ПОтд - 1, Абон - 15, КЖФ - 1, УчбЗ - 1, МедФ - 2)

13. Екологія.БЖД


63.

504.064:519.816 К63

Комп'ютерізовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: Моделі, алгиритми, програми. Монографія/ Под ред. В.Б.Мокіна.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 310 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

504(075.8) І-85

Ісаєнко В.М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування: Навчальний посібник/ В.М.Ісаєнко, В.М.Криворотько, Г.М.Франчук.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 192 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

65.

504.75(075.8)+614(075.8) Ж52

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб./ Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний.- 4-те вид.- К.: Каравела, 2005.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (МедФ - 1, Абон - 6, УчбЗ - 3)

14. Математика

66.

51(075.8) В55

Вища математика. Модульна технологія навчання: Навчальний посібник. У 4-х частинах. Ч.3/ В.П. Денисюк, В.К. Репета, К.А. Гаєва, Н.О. Клешня.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 444 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

67.

512(076)+514(076) Л82

Лубенська Т.В.Ч.Л.Д. (Лубенська, Т.В. Чупаха Л.Д.) Збірник задач з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії: Навчальний посібник.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 212 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

68.

519.711 М74

Мокін В.Б.Р.М.П. (Мокін, В.Б. Розводюк М.П.) Математичні моделі та системи технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 126 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

519.711:504.453.064 М74

Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

70.

519.865 М33

Матвійчук А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 205 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 15. Біологічні науки


71.

57(075.8) О-51

Околітенко Н.І.Г.Д.М. (Околітенко, Н.І. Гродзинський Д.М.) Основи системної біології: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 360 с.

Кільк. прим.: 10 (Абон - 9, УчбЗ - 1)

72.

577.1:504.75(075.8) Е45

Екологічна біохімія: Навчальний посібник/ Ісаєнко В.М., Бойціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В.,Ільїн В.М., Олійник С.А.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 440 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (МедФ - 3, УчбЗ - 2)

73.

577.3(075.8) А35

Азнакаєв Е.Г. Біофізика: Навчальний посібник.- К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.- 308 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (МедФ - 1, УчбЗ - 1)

74.

581.1(075.8) М91

Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник.- К.: Либідь, 2005.- 808 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

^ 16. Електротехніка. Енергетика

75.

621.31-003.13:338.45 С32

Сердюк Т. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості: Монографія.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 154 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

621.316.1:519.816 К18

Камінський А.В.М.В.Б. (Камінський, А.В. Мокін В.Б.) Математичне та комп'ютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 122 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

621.317 К84

Крупельницький Л.В.А.О.Д. (Крупельницький, Л.В. Азаров О.Д.) Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 167 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

78.

621.317.39 К59

Козловський А.В. Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту: Монографія/ А.В.Козловський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко.- Вінниця: Універсум, 2005.- 125 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

79.

621.38 О-72

Осадчук В.С.О.О.В. (Осадчук, В.С. Осадчук О.В.) Сенсори тиску і магнітного поля: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

80.

621.391(075.8) Б12

Бабак В.П. Сигналы и спектры: Учеб. пособие/ В.П.Бабак, А.Я.Белецкий, А.Н.Гуржий.- К.: Книжное издательство НАУ, 2005.- 520 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

17. Теплотехніка

81.

621.4(075.8) Т34

Теплотехніка: Підручник/ За ред. Б.Х.Драганова.- К., 2005.- 504 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 47, УчбЗ – 3)

18. Будівництво

82.

624(075.8)+69(075.8) Т38

Технологія будівельного виробництва: Підручник/ За ред. М.Г. Ярмоленка.- 2-ге вид., доп. і переробл.- К.: Вища школа, 2005.- 342 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 10)

83.

624.012.2.04 П16

Панкевич О.Д.Ш.С.Д. (Панкевич, О.Д. Штовба С.Д.) Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 108 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

84.

624.046.5 У-74

Усаковский С.Б. С какой точностью вести расчеты прочности сооружений: Монография.- К., 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 19. Організація та управління підприємством

85.

65.013(075.8) О-63

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.- К.: Академвидав, 2003.- 568 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

86.

657 Л26

Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики.- Чернівці: Прут, 2005.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

87.

658.012.32:339 С91

Сухарський В.С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Теорія, методологія, практика. Навчальний посібник. Курс лекцій/ В.С.Сухарський, В.В.Сухарський, В.І.Охота.- Тернопіль: Астон, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 11 (Абон - 8, НауЗ - 3)

88.

658.012.32(075.8) Ш38

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник.- К.: Знання, 2004.- 687 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (НОхт - 1, Трос - 1, НРом - 1, Крол - 1, НЛох - 1, Крас - 1, Абон - 41, НауЗ - 3)

89.

658.7 С89

Сумец А.М. Очерк о логистике: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 050208 - Логистика.- Х.: Издательство НУА, 2005.- 56 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

90.

659.1 В26

Вейсберг М. Зачем и как рекламироваться в газете?.- К.: Издатель&Редактор, 2004.- 65 с.- (Все так делают)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
^ 20. Техніка автоматизації

91.

681.518.5:656.052.43.08:539.3 О-39

Огородников В.А. Энергия. Деформации. Разрушение (задачи автотехнической экспертизы): Монография/ В.А.Огородников, В.Б.Киселев, И.О.Сивак.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

92.

681.527.2(075.8) Е50

Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприлади: Навч. посібник/ М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепіков та ін.; За заг. ред. М.Г. Поповича, О.Ю. Лозинського.- К.: Либідь, 2005.- 680 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 158 (Шост - 10, Прил - 30, Абон - 115, УчбЗ - 3)

93.

693.972 С24

Свердлов В.Д.П.В.О. (Свердлов, В.Д. Попов В.О.) Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2005.- 141 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 21. Озеленення міст

94.

712.4(075.8) К95

Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручник.- Львів: Світ, 2005.- 456 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 47, НауЗ - 3)

22. Літературознавство

95.

8 Ч-59

Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов'янських літератур: У 2 книгах.- К.: Академія, 2005.- 288 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 23. Географія. Історія

96.

91:33(075.8)+91:316(075.8) Б40

Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Академія, 2005.- 704 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

97.

91:332.1(075.8)+91:316(075.8) Б39

Безуглий В.В.К.С.В. (Безуглий, В.В. Козинець С.В.) Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник.- К.: Видачничий центр "Академія", 2003.- 688 с.+Гриф МОН.- (Альма-Матер)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

98.

94(367) К65

Копцюх Б. Локалізація племінних союзів на території Прикарпаття.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

99.

94(4) Е88

Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Вип.18.- К.: Унісерв, 2005.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

100.

94(477)"1905/1914" М55

Меша В.Г. Українське національне відродження 1905 - 1914 років: Історіографія проблеми.- К.: Донеччина, 2004.- 157 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

101.

94(477)(075.8) Б77

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник.- 3-е вид., випр., доп.- К.: Академія, 2005.- 656 с.- (Альма Матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

102.

94(477)(075.8) І-90

Історія України: Посібник. Документи, матеріали/ Укл. Король В.- К.: Академія, 2002.- 448 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

103.

94(477)(075.8) К68

Король В.Ю. Історія України: Навч. посібник.- К.: Академія, 2005.- 496 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

104.

94(7/8)"..."/"14"(075.8) Р82

Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 504 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, УчбЗ - 1)

105.

94(71)"1936/1959" Л78

Лорті С. Шеф Моріс Дюплессі і провінція Квебек.- К., 2004.- 233 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


Місця збереження докуметів:

Абон - Абонемент

Схов - Книгосховище

УчбЗ - Учбовий зал

КМар -К-ра. Маркетинга

НауЗ -Науковий зал

КІнф -К-ра. Інформатики

КІнМ -К-ра. Ін. мов.

ДБВі

КІст -К-ра. Історії

Свес -Свеса

НЛох -Лохвиця

НЛеб -Лебедин

Глух - Глухів

НовС -Новгород-Сіверський

НБар

ЛипД -Липова-Долина

НРом -Ромни

МогП -Могильов-Подільский

МедФ -Мед. Фак.

Крол -Кролевець

НБіл - Білопілля

Крас -Краснопілля

Трос -Тростянець

Прил -Прилуки

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

НОхт -Охтирка

КЖФ - Каф. журнал. та філології

Схожі:

Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему «Встановлення і конфігурування web-серверу...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до практичних занять на тему
Методичні вказівки до практичних занять на тему «Практикум програмування мовою рнр. Частина 1» із дисципліни «Спеціалізовані мови...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до практичних занять на тему
Методичні вказівки до практичних занять на тему «Практикум програмування мовою рнр. Частина 2» із дисципліни «Спеціалізовані мови...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до практичних робіт з курсу «Програмування обробки деталей на верстатах з чпк» для студентів спеціальностей 0902. 02, 0902. 03, 0902. 04 всіх форм навчання
Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Програмування обробки деталей на верстатах з чпк» /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми:...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconДисципліни “теорія програмування”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Практикум програмування на мові Паскаль: Навчальний посібник з дисципліни \"Програмування\" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання. Суми: Вид-во СумДУ, 2005. 94 с iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи