Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 182.62 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата15.09.2012
Розмір182.62 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за грудень 2005р – січень 2006р.


1. Комп’ютерна наука і технологія.


1.

004(075.8) Х69

Ходаков В.Є. Вступ до комп’ютерних наук: Навч.посібник/ В.Є.Ходаков, Н.В.Пилипенко, Н.А.Соколова.- К.: ЦНЛ, 2005.- 496 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

2.

004.3/4 П78

Програмна та апаратна реалізація схем автоматизації на базі мікро-ЕОМ/ Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов, Б.І. Федина.- Львів: УАД, 2005.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

3.

004.42(075.8) К56

Ковалюк Т.В. Основи програмування.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 384 с.+Гриф МОН.- („Інформатика”)

Кільк. прим.: 4 (Кінф – 3, УчбЗ – 1)

4.

004.451(075.8) Ш45

Шеховцов В.А. Операційні системи.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 576 с.+Гриф МОН.- („Інформатика”)

Кільк. прим.: 4 (Кінф – 3, УчбЗ – 1)

5.

004.7(075.8) К78

Кравчук С.О., Шохін В.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі: Навчальний посібник для студентів вищ.навч.закл.- К.: Політехніка НТУУ „КПІ”, 2005.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (НРом – 1, Нохт – 2, Абон – 44, УчбЗ – 3)

6.

004.94(075.8) Т56

Томашевський В.М. Моделювання систем.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352 с.+Гриф МОН.- („Інформатика”)

Кільк. прим.: 4 (Кінф – 3, УчбЗ – 1)^ 2. Культура та бібліографія.


7.

008(075.8) У45

Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник/ За ред. Л. Є. Дещинського.- 4-е вид., переробл. і доп.- Львів: Бескид Біт, 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 8 (КІст - 1, Абон - 4, УчбЗ - 3)

8.

016:070 К26

Віталій Карпенко - редактор, публіцист, науковець: Бібліографічні покажчик та матеріали (станом на 1 січня 2005)/ Упоряд. О. Лебедєва-Гулей.- К.: Інст. журналістики, 2005.- 158 с.- (Бібліографічні покажчики)

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

9.

016:621 А46

Евгений Евгеньевич Александров:(к 60-летию со дня рождения): Биобиблиографический указатель.- Х., 2005.- 78 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

10.

016:66 Т50

Леонид Леонидович Товажнянский: (К 70-летию со дня рождения): Биобиблиогр. указ./ Сост.: С.А. Куликова, В.В. Манжелей, С.А. Гонкина, Н.М. Крюкова.- Х.: НТУ ХПИ, 2003.- 88 с.- (Научно-техническая библиотека)

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

11.

016:91 В67

Іван Волошин: Біобібліографічний покажчик/ Уклад.: Є. Белена, Т.Кравченко.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.- 105 с.- (Українська бібліографія. Нова серія; Бібліографія вчених університету; Чис.22)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.

016:91 П47

Степан Поздняк: Біобібліографічний покажчик/ Уклад.: Г.Домбровська, Г.Підвальна.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.- 144 с.- (Українська бібліографія. Нова серія; Бібліографія вчених університету; Ч.9)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

3. Журналістика.


13.

07.1(075.8) К89

Кузнецова О.Д. Аналітичні методи в журналістиці: Навч. посібн.- 2-е вид., доп.- Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2002.- 120 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, КЖФ - 1)

14.

070(082) Н34

Наукові читання інституту журналістики. Вип.2/ За ред. В.В. Різуна.- К., 2005.- 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15.

070(091) Р49

Різун В.В.Т.Т.А. (Різун, В.В. Трачук Т.А.) Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства.- К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005.- 232 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 2)

16.

070:34:17(075.8) П77

Приступенко Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: Навч. посібник.- К.: Ін-т журналістики, 2004.- 375 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)


^ 4. Філософія та етика.


17.

1(075.8) П77

Причепій Є.М. Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль.- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Академвидав, 2005.- 592 с.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 102 (Мед. - 6, КФіл - 3, Крас - 2, НЛох - 3, Трос - 2, НЛеб - 2, НБіл - 2, НРом - 5, НОхт - 5, Прил - 3, УчбЗ - 4, Абон - 65)

18.

1(038) Ф 56

Філософський словник соціальних термінів.- Вид. 3-є доп.- Харків: "Р.И.Ф.", 2005.- 672 с.

Кільк. прим.: 8 (Абон - 5, УчбЗ - 3)

19.

141 М85

Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии ХІХ - начала ХХ века.- К.: Слово, 2005.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (КФіл - 1)

20.

17(075.8) Т50

Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібник.- К.: Академія, 2005.- 416 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 101 (НОхт - 5, Крас - 2, НЛеб - 2, НБіл - 2, НРом - 5, Прил - 3, НЛох - 2, Трос - 2, КФіл - 3, МедФ - 6, УчбЗ - 3, Абон - 66)


5. Соціологія.


21.

304.4(075.8) К20

Капська А.Й. Соціальна робота.- К.: ЦНЛ, 2005.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

22.

304.4(075.8) Ш37

Шевчук П. Соціальна політика: Навч.посібник.- Львів: Світ, 2005.- 400 с.

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)

23.

314: 311(075.8) С79

Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник.- К.: Вища школа, 2005.- 415 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

24.

316(075.8) Л84

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс. Підручник.- К.: Каравела, 2005.- 312 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 150 (КПтС - 2, Мед. - 3, ІКон - 1, Шост - 1, НОхт - 2, Прил - 2, Трос - 1, НРом - 2, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, НЛох - 2, Глух - 1, Свес - 1, НовС - 2, НБар - 1, Крас - 2, Абон - 121, УчбЗ - 3)

25.

316.344.22(075.8) О-36

Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці.- К.: ЦНЛ, 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)^ 6. Економіка. Економічна наука.


26.

33(075.8) Д58

Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посібник/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2005.- 336 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 31 (КЕТе - К-ра. Економ. теор.– 2, НауЗ – 3, Абон – 26)

27.

330(075.8) Є 97

Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник/ П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Шост - 1, ІКон - 1, НОхт - 1, Прил - 1, Трос - 1, НРом - 1, НБіл - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, Крас - 1, Абон - 37, НауЗ - 3

28.

33(075.8) М74

Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навч. посібник для студ. Вищ. Навч. закладів/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2005.- 504 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 101 (КЕТе - 2, Мед. - 3, Крол - 5, НРом - 4, МогП - 2, Глух - 2, НЛеб - 3, Крас - 2, НБар - 2, НовС - 2, Свес - 2, НЛох - 2, НБіл - 3, Трос - 2, Прил - 3, НОхт - 5, ІКон - 1, Шост - 1, НауЗ - 3, Абон - 52)

29.

33(075.8) М74

Мочерний С.В. Економічна теорія: Навчальний посібник.- 3-е вид., доп. Перероб.- Академія, 2005.- 640 с.+ГрифМОН.- (Альма – матер)

Кільк. прим.: 101 (НБіл - 3, Крол - 5, НОхт - 5, Трос - 2, Прил - 3, КЕТе - 2, Мед. - 3, НРом - 3, НауЗ - 3, Абон - 53, НовС - 2, Свес - 2, НЛох - 2, НЛеб - 3, Крас - 2, НБар - 2, Глух - 2, Шост - 1, ІКон - 1, МогП - 2)

30.

33(075.8) О-75

Основи економічної теорії: Посібник для студ. Вищ. Навч. закладів/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін.- К.: Академія, 2003.- 352 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 101 (Мед. – 3, Прил – 3, Шост – 1, Нохт – 5, Нбіл – 3, Крол – 5, Нлеб – 3, НРом – 3, Трос – 2, Глух – 2, Крас – 2, Нбар – 2, Нлох – 2, Свес – 2, НовС – 2, НауЗ – 3, Абон – 53)

31.

330.322(075.8) А36

Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Цигилик,С.О.Кропельницька,М.М.Білий,О.І.Мозіль.- К.: ЦНЛ, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ – 1)

32.

  1. К26

Карпінський Б.А., Божко С.М. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель: Монографія.- Львів: Логос, 2005.- 256 с.- (Економіка теорії; 2)

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

33.

  1. К26

Карпінський Б.А., Божко С.М. Продуктивність і сталий розвиток економіки: Монографія.- Львів: Логос, 2004.- 274 с.- (Економіка теорії; 1)

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

34.

330.36(075.8) О 75

Основи стійкого розвитку: Навч. посібник/ За ред. Л.Г. Мельника.- Суми: Університетська книга, 2005.- 654 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон – 2, НауЗ – 2, ДБВі – 1)

35.

331(075.8) Е45

Економіка праці і соціально-трудові відносини/ А.В.Мерзляк, Михайлов Є.П.,Корецький М.Х., Михайлова Г.О.- К.: ЦНЛ, 2005.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ – 1)

36.

332.1(075) Г56

Гнилорыбов В.В., Тихонов В.Н. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов: Учебное пособие.- Луганськ: СНУ им. В. Даля, 2005.- 168 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі – 1, УчбЗ – 1)

37.

332.1(075.8) З-50

Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 112 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ – 1)

38.

  1. Х30

Хвесик М.А. Інституціональний механізм міського землекористування: сучасний стан та перспективи удосконалення: Монографія/ М.А.Хвесик, В.А.Голян, Ю.А.Мосійчук.- К.: НАУ, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)


7. Фінанси.


39.

336.01(075.8) Т33

Теорія фінансів/ Під ред. Василика О.Д.- К.: ЦНЛ, 2005.- 408 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

40.

336.143.21 К26

Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: Монография.- Львів: Логос, 2005.- 496 с.- (Економіка теорії; 3)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

330.36(075.8) О 75

Основи стійкого розвитку. Практикум: Навч. посібник/ За ред. Л.Г. Мельника та О.І. Карінцевої.- Суми: Університетська книга, 2005.- 352 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, НауЗ - 2, ДБВі - 1)

42.

339.137(075.8) П19

Пасічник В.Г.А.О.В. (Пасічник, В.Г. Акіліна О.В.) Конкуренто спроможність фірми: Навчально-методичний для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

43.

339.138(075.8) І 49

Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник.- Суми: Університетська книга, 2005.- 234 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 195 (ІКон - 1, Шост - 1, Свес - 2, МогП - 2, Глух - 2, Прил - 5, НОхт - 2, Крас - 2, НКон - 2, НБар - 2, НовС - 2, Трос - 2, НРом - 2, НБіл - 2, Крол - 2, НЛеб - 2, НЛох - 2, Абон - 156, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

44.

339.727.22(075.8) Р 59

Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 720 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 66 (Шост - 1, ІКон - 1, НОхт - 2, Прил - 2, НРом - 2, НБіл - 1, Трос - 1, Крол - 1, НЛеб - 1, НЛох - 1, Свес - 1, НовС - 1, НБар - 1, Крас - 1, Глух - 1, МогП - 1, Абон - 44, НауЗ - 3).^ 8. Банківська справа.


45.

336.71(075.8) Л 93

Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд.- 2-е вид., перероб.- К.: ЦНЛ, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

46.

336.71(075.8) Р69

Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг.- К.: ЦНЛ, 2004.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

47.

336.72(075.8) В 60

Внукова Н.М. Ощадна справа: Учебное пособие/ Н.М.Внукова, П.М.Куліков, В.А.Череватенко.- Х.: "Компанія СМІТ", 2005.- 480 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)


9. Право.


48.

342(1-87)(075.8) Б85

Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн.- К.: ЦНЛ, 2005.- 504 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

49.

342.4(038) Ш 70

Шляхтун П.П. Конституційне право: Словник термінів.- К.: Либідь, 2005.- 568 с.

Кільк. прим.: 10 (Абон – 8, УчбЗ – 1, ДБВі – 1)

50.

342.56(075.80 К93

Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник.- К.: ЦНЛ, 2005.- 424 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

51.

343.13(075.8) Г56

Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Судове слідство.- К.: ЦНЛ, 2005.- 248 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

52.

  1. М30

Марчак В.Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві.- Чернівці: Рута, 2005.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

53.

  1. П32

Підприємницьке право. Збірник нормативно-правових актів станом на 1 вересня 2004 р./ Упоряд. В.О. Кузнєцов.- К., 2004.- 1273 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі – 1)

54.

347(075.8) Ч-75

Чорнооченко С.І. Цивільний процес.- 2-е вид., перероб.,доп.- К.: ЦНЛ, 2005.- 472 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

55.

347.731.1(075.8) Б72

Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право.- К.: ЦНЛ, 2005.- 200 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

56.

347.77(075.8) С90

Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство.- К.: ЦНЛ, 2005.- 232 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

57.

347.77/78(094.4) І 74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів. У 6 т. Т. 6. Міжнародні угоди України в інформаційній сфері/ За заг. Ред. Ю.С. Шемшученка та І.С. Чижа.- К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

58.

347.77/78(094.4) І 74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів. У 6 т. Т. 3. Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)/ За заг. Ред. Ю.С. Шемшученка та І.С. Чижа.- К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 440 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

59.

347.77/78(094.4) І 74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів. У 6 т. Т. 5. Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері/ За заг. Ред. Ю.С. Шемшученка та І.С. Чижа.- К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 328 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

60.

347.77/78(094.4) І 74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів. У 6 т. Т. 2. Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія)/ За заг. Ред. Ю.С. Шемшученка та І.С. Чижа.- К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 424 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

61.

347.77/78(094.4) І74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів. У 6 т. Т. 4. Інформаційне законодавство країн Європи і Азії/ За заг. Ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.- К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 384 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

62.

347.77/78(094.4) І74

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів у 6 томах. Т. 1. Інформаційне законодавство України/ За заг. Ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.- К.: ТОВ”Видавництво „Юридична думка”, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 17 (Шост – 1, Нохт – 1, НРом – 1, Абон – 13, УчбЗ – 1)

63.

347.9(71) Д66

Домовленість про визнання вини.- Група міжнародного співробітництва, 2004.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)

64.

349.4(075.8) З-52

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навч. посібник/ За ред. Н.І. Титової.- Львів: Паіс, 2005.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ – 1)

65.

  1. Л61

Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: Монографія.- К., 2005.- 350 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов – 1)


10. Освіта.


66.

37(075.8) Б81

Бондар В. Дидактика.- К.: Либідь, 2005.- 264 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, УчбЗ - 1)

67.

37(477) (091) (075.8) І90

Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія/ За ред. В. Г. Кременя.- К.: Знання, 2005.- 767 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

68.

37.013(477)(092)(075.8) У 45

Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник/ За ред. О.В. Сухомлинської.- У 2 кн. Кн. 2.- К.: Либідь, 2005.- 552 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (Абон - 3, УчбЗ - 1)

69.

37.013(477)(092)(075.8) У 45

Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник/ За ред. О.В. Сухомлинської.- У 2 кн. Кн. 1.- К.: Либідь, 2005.- 624 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (Абон - 3, УчбЗ - 1)

70.

37.041 К17

Калашник Н.Г., Вертегел В.Л. Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання.- Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2005.- 326 с.

Кільк. прим.: 1 (КПтС - 1)

71.

378(477)(03) Р36

Ректор третього тисячолiття: Довідково-біографічне видання. Вип.1.- Упоряд. В. Болгов .; Відп. за вип. І. Болгов.- К: Boldov, 2002.- 146с.

Кільк. прим.: 5 (Схов - 4, ДБВі - 1)

72.

378.4(477.83)(091) Л89

Львівський національний університет імені Івана Франка: Довідник/ Наук. ред. С.А. Макарчук.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 369 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

73.

398 К64

Конончук Т. "Ліпше моє, неже наше": Хліб як ідеал добробуту, моралі народу та альтернатива голоду в традиційних зразках фольклору.- К.: "Твім інтер", 1998.- 128с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)


11. Мовознавство.


74.

4И(Англ)(03) Б 55

Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості/ І.Бехта, П.Бехта.- Львів: Світ, 2005.- 352 с.

Кільк. прим.: 8 (Абон - 5, Схов - 2, УчбЗ - 1)

75.

4И(Англ)(075.8) А64

Англійська мова для аспіратнів та наукових співробітників/ За ред. В.К.Шпака.- К.: ЦНЛ, 2005.- 352 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)

76.

4И(Англ)(075.8) М74

Мірам Г. Алгоритми перекладу: Вступ. курс з формалізації перекладу (англ. мовою)/ За ред. М. Даймонда.- К.: Твін інтер, 1998.- 176 с.

Кільк. прим.: 5 (УчбЗ - 3, КПер - 2)

77.

4И(Англ)(075.8) П30

Петренко Н.М. Тренінг з усного перекладу.- К.: ЦНЛ, 2003.- 260 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (КПер - 1)

78.

4И(Англ)(075.8) Т35

Терлецька І.М. Англійська мова: для студентів І-ІІІ курсів вищих медичних закладів. Ч.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 151 с.

Кільк. прим.: 70 (Мед. - 67, Схов - 2, ДБВі - 1)

79.

4И(Англ)(075.8) Т35

Терлецька І.М. Англійська мова: для студентів І-ІІІ курсів вищих медичних закладів. Ч.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 145 с.

Кільк. прим.: 70 (Мед. - 67, Схов - 2, ДБВі - 1)

80.

4И(Англ)(075.8) Ш33

Швачко С.О. Навчити вчитися!.- Вінниця, 2005.- 136 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 195 (Абон - 191, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

81.

4У(075.8) Б 36

Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посібник/ С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко.- К.: Вища школа, 2005.- 270 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, УчбЗ - 3)


^ 12. Екологія. БЖД.


82.

502.35(075.8) Ш71

Шмандій В.М., Солошич І.О. Управління природоохоронною діяльністю: Навч.посібн.- К.: ЦНЛ, 2004.- 296 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

83.

502/504(075.8) О 75

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням.: Підручник/ За ред. Л.Г. Мельника та М.К. Шапочки.- Суми: Університетська книга, 2006.- 759 с.+Гриф МОН.- ("Сталий розвиток")

Кільк. прим.: 258 (НРом - 5, НОхт - 5, ІКон - 1, Шост - 1, Свес - 2, НЛох - 2, Крол - 2, МогП - 2, Трос - 2, НБіл - 3, НБар - 2, Глух - 2, Прил - 5, Крас - 2, НЛеб - 3, НовС - 2, Абон - 213, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

84.

504.75(03)+614(03) Д 81

Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник.- К.: Вища школа, 2005.- 247 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (Абон - 26, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

85.

504.75(075.8)+614(075.8) Я 45

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини.- Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 8 (УчбЗ - 3, Абон - 5)


13. Математика.


86.

512.64(075.8) Ч 20

Чарін В.С. Лінійна алгебра/ 2-ге вид., стереотипне.- К.: Техніка, 2005.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 95 (Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, НРак - 2, НБіл - 2, Абон - 82, УчбЗ - 3)

87.

517(075.8) Ш 66

Шкіль М.І. Математичний аналіз: Підручник. У 2 ч. Ч. 1.- 3-є вид., переробл. і доп.- К.: Вища школа, 2005.- 447 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 98 (Абон - 95, УчбЗ - 3)

88.

517(075.8) Ш66

Шкіль М.І. Математичний аналіз: Підручник. У 2 ч. Ч. 2.- 3-є вид., переробл. і доп.- К.: Вища школа, 2005.- 510 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 98 (Абон - 95, УчбЗ - 3)

89.

519.216.3(075.8)+519.22 М15

Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування маркетингу.- К.: ЦНЛ, 2005.- 160 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

90.

519.852 Р24

Раскин Л.Г., Кириченко И.О. Континуальное линейное программирование.- Х., 2005.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


14. Техніка.


91.

532(075.8) К61

Колчунов В.І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. посібник.- К.: НАУ, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 51 (КПГМ - 2, УчбЗ - 4, Абон - 45)

92.

539.21 И75

Ионно-лучевая и ионно-плазменная модификация материалов: Монография/ К.К. Кадыржанов, Ф.Ф. Комаров и др.- М.: МГУ, 2005.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

93.

539.3/.8(075.8) Р65

Ройзман В.П. Прикладна механіка.Опір матеріалів.- К.: ЦНЛ, 2004.- 124 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

94.

621.22(075.8) С75

Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини: Основи теорії і застосування.- К.: ЦНЛ, 2004.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

95.

621.382(076) П 77

Прищепа М.М. Мікроелектроніка. Елементи мікросхем: Збірник задач/ М.М.Прищепа, В.П.Погребняк; За ред. М.М. Прищепи.- К.: Вища школа, 2005.- 167 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 52 (ІКон - 2, НОхт - 3, Прил - 2, Шост - 2, Абон - 40, УчбЗ - 3)

96.

655(082) К32

Квалілогія книги: Збірник наукових праць. Вип.7/ Редкол.: Б.В. Дурняк, В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко та ін.- Львів, 2004.- 181 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

97.

655(082) К32

Квалілогія книги: Збірник наукових праць. Вип.8/ Редкол.: Б.В. Дурняк, В.З. Маїк, С.Ф. Гавенко та ін.- Львів, 2005.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

98.

655(091)(075.8) О35

Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури: Навч. посібник.- Львів: Світ, 2005.- 420 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, УчбЗ - 1)

99.

655.535.6(075.8) С50

Смирнова Т.В. Моделювання рекламного іміджу: Навч. посібник.- К., 2004.- 166 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

100.

657.3 Л26

Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності: науково-практичний посібник.- Чернівці: Місто, 2003.- 156 с.

Кільк. прим.: 7 (НауЗ - 2, Абон - 5)

101.

657.6(075.8) А93

Аудит: теорія і практика: Навч. посібник/ Загородній А.Г. та ін.- 2-е вид., переробл. і доп.- Львів: Львівська політехника, 2004.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

102.

658.012.32(075.8) Ц58

Цигилик І.І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях.- К.: ЦНЛ, 2004.- 76 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

103.

658.012.32 К26

Карпенко О.В. Управлінський облік:організація,методологія,методика викладання: Монографія.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.- 341 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

104.

658(075.8) А39

Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Економічне обгрунтування господарських рішень: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

105.

658.14/.17(075.8) С30

Семенов Г.А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Г.А.Семенов, А.Г.Семенов, В.К.Станчевський.- К.: ЦНЛ, 2005.- 184 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

106.

658.8(075.8) П19

Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Виробничий маркетинг: Навчально -методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

107.

658.8:339.9 Г85

Гринько Т.В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках: Монографія.- Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.- 324 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

108.

66-9.02 П84

Процессы и аппараты химической технологии: Учебник. В 2-х частях. Ч.1/ Л.Л. Товажнянский, А.П. Готлинская идр.; Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского.- Х.: НТУ ХПИ, 2004.- 632 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

109.

66-9.02 П84

Процессы и аппараты химической технологии: Учебник. В 2-х частях. Ч.2/ Л.Л. Товажнянский, А.П. Готлинская идр.; Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского.- Х.: НТУ ХПИ, 2004.- 532 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

110.

7(477)(091)(075.8) К 78

Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посібник: У 3 ч. Ч.3/ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова.- Львів: Світ, 2005.- 268 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 9, УчбЗ - 1)^ 15. Природничі науки.


111.

551.4(075.8) С79

Стецюк В.В. Основи геоморфології: Навч. пос./ В.В.Стецюк, І.П.Ковальчук.- К.: Вища школа, 2005.- 495 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, НауЗ - 3)

112.

575.83(075.8) А69

Аносов И.П. Основы эволюционной теории: Учебное пособие/ И.П.Аносов, Л.Я.Кулинич.- К.: Твим интер, 1999.- 288 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

113.

616.89-008.441.44(075.8) П86

Психологія суїциду: Посібник/ За ред.В.П. Москальця.- К.: Академвидав, 2004.- 288 с.+Гриф МОН.- (Альма-Матер)

Кільк. прим.: 3 (Мед. - 3)


16. Літературознавство.


114.

У2 Б67

Білоус Г. Слова, слова, спасіте наші душі: Вибрані сторінки листування з друзями.- К.: Акцент, 2004.- 624с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

115.

8У(075.8) І 90

Історія української літератури. Кінець XIX - початок XX: Підручник. У 2 кн. Кн. 1/ За заг. ред. О.Д.Гнідан.- К.: Либідь, 2005.- 624 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (Мед. - 2, Абон - 15, УчбЗ - 2, ДБВі - 1)

116.

8У З-15

Задорожна Л.М. Українсько-вірменські літературні взаємини: Парадигма розвитку: Монографія/ Худож. Д.В.Мазуренко.- К.: Акцент, 2004.- 264с.

Кільк. прим.: 5 (Схов - 5)

117.

8У Ф83

Франко І. Українська література в 1904 році. Ч.13.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005.- 93 с.- (Дрібненька бібліотека)

Кільк. прим.: 3 (Схов - 2, КЖФ - 1)

118.

8У1(075.8) І 90

Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. Кн.1/ За заг. ред. М.Г. Жулинського.- К.: Либідь, 2005.- 656 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 2, Абон - 46, УчбЗ - 2)

119.

8У2 Г94

Гуменний М.Х. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій: Монографія/ Худож.оформ. обкладинки Д.В.Мазуренка.- К.: "Акцент", 2005.- 240с.

Кільк. прим.: 5 (Схов - 5)

120.

8У2 П16

Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок/ Худож. оформ. Д.В.Мазуренка.- К.: "Твім інтер", 2004.- 288с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


17. Історія та археологія.


121.

902(092) В42

Видатні дослідники української археології: Тексти лекцій/ Уклад. В.А. Рудий.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

94(4)"0375/1492"(075.8) І 90

Історія західноєвропейського середньовіччя.: Хрестоматія.- К.: Либідь, 2005.- 656 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, УчбЗ - 1)

123.

94(477)(075.8) Б77

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник.- Видання 3-тє, виправлене, доповнене.- К.: "Академвидав", 2005.- 688с.

Кільк. прим.: 10 (Абон - 8, УчбЗ - 2)

124.

94(477)(075.8) І-90

Історія України: Посібник. Документи, матеріали/ Укл. Король В.- К.: Академія, 2002.- 448 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 11 (УчбЗ - 3, Абон - 8)

125.

94(477)(075.8) І90

Історія України та її державності: Навч. посібник/ За ред. Л. Є. Дещинського.- 3-є вид., переробл. і доп.- Львів: Бескид Біт, 2005.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 8 (КІст - 1, Абон - 4, УчбЗ - 3)

126.

94(477)(075.8) К68

Король В.Ю. Історія України: Навч. посібник.- К.: Академія, 2005.- 496 с.+Гриф МОН.- (Альма-матер)

Кільк. прим.: 11 (УчбЗ - 3, Абон - 6, КІст - 2)Іменний
Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16240785
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886945
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи