Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 261.17 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата15.09.2012
Розмір261.17 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: Library-ssu@ ukr.net

Поточний інформаційний список за липень-серпень 2006 року1.1. Наука.

001(063)+37(063) С91

Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали конференції 30 квітня - 9 травня 2005р, м. Алушта.- Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2.

001.817 З-87

Зосимов А.М. Дисертаційні помилки: Монографія/ А.М.Зосимов, В.П.Голік.- 3-е вид., доп. і випр.- Х.: Інжек, 2005.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

3.

001.817 Н34

Наумовець А.Г. Ви віч-на-віч з аудиторією. Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів.- К.: Наукова думка, 2003.- 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 2.Системи письма і писемності.

4.

003.349.3"14/16" Ш19

Шамрай М.А. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15 - 17 ст. З фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.- К., 2005.- 331 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

3. Інформаційні технології. Комп’ютерні технології

5.

004.056.57(075.8) К65

Канцевич В.Г. Представление о вирусах и методах их обнаружения: Учебное пособие/ В.Г.Канцевич, В.А.Боровие, С.М.Ващенко.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2006.- 98 с.

Кільк. прим.: 32 (ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Абон - 28)

6.

004.233.5(075.8) К65

Концевич В.Г.К.М.В. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.3. BIOS - базовая система ввода/вывода.- Сумы: СумГУ, 2006.- 120 с.

Кільк. прим.: 37 (Абон - 33, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

7.

004.382.7(075) К65

Концевич В.Г.Б.В.А. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.2. Корпус системного блока.- Сумы: СумГУ, 2006.- 107 с.

Кільк. прим.: 32 (Абон - 28, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

8.

004.42'(075.8) Г55

Глущенко Л.О. Робота з електронними таблицями та базами даних: Навчальний посібник/ Л.О.Глущенко, Н.В.Тиркусова.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 101 с.

Кільк. прим.: 107 (КІнф - 30, НРом - 2, Абон - 67, НОхт - 2, Прил - 2, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

9.

004.43(035) М16

Macromedia Flash MX 2004 ActionScript 2.0. Справочник разработчика/ Пер. с англ. Я.П. Волковой, Ю.И. Корниенко, Н.А. Мухина; Под ред. Ю.Н. Артеменко.- М.: Вильямс, 2005.- 896 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

10.

004.6(075.8) П19

Пасічник В.В. Організація баз даних та знань/ В.В.Пасічник, В.А.Резніченко.- К.: BHV, 2006.- 384 с.- (Інформатика)

Кільк. прим.: 1 (КІнф - 1)

11.

004:37 С91

Сухомлин В.А. ИТ-образование: концепция, образовательные стандарты, процесс стандартизации.- М.: Горячая линия-Телеком, 2005.- 175 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

4. Культура.

12.

008(063) А43

Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства "Афіна" кафедри культурології: Матеріали і Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Молодь і проблеми входження України у світовий культурний простір". Вип.4/ Редкол.: Виткалов В.Г. та ін.- Рівне: РДГУ, 2006.- 202 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

13.

008(477:94) Ф94

Фундація Українознавчих студій в Австралії = Брехнею світ пройдеш - назад не повернешся/ Упоряд. Гоян М.- К.: Аделаїда, 2004.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

5. Бібліографія.

14.

015(477=16) У-45

Українське слов'янство" Проблеми слов'янства": Тематичний покажчик опублікованих матеріалів. Вип.1-12, Вип.13-50. 1970-1999.- Львів, 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15.

016(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні. 1861 - 1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип.8, Ч.1/ С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук.- К.: НАН Укр., 2006.- 405 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

16.

016:008(477:497.11) У45

Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського/ Уклад. І.Д. Войченкота та ін.- К.: НАН України, 2005.- 109 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

17.

016:027.54 Н35

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1993 - 2003 рр.): Науково-бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність/ Уклад. Н.М. Погребецька.- К., 2005.- 518 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

18.

016:342.7 П68

Права і свободи людини т громадянина. Матеріали до бібліографії. Вип.5.- Львов, 2006.- 264 с.- (Коментарі прав і законодавства; №2)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

19.

016:39 С40

Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях . 1837 - 2004: Матеріали до бібліографії/ Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко та ін.- К.: НАН України, 2005.- 267 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20.

016:66 Т66

Віктор Іванович Трефілов/ Уклад. О.М. Василенко ,Л.М. Грищина, В.В. Картузов.- К.: НБУВ, 2005.- 211 с.- (Біобібліографія вчених України)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

21.

016:94 Т73

Петро Тимофійович Тронько: Біобібліографічний покажчик/ Уклад. Л.І. Тіманова.- К., 2005.- 191 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

22.

016:94(477-25) І-90

Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Анотований каталог/ Уклад. В.А. Шкаріна.- К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2006.- 83 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

23.

016=161.2(100) З-19

Закордонне українство. 2003: Інформаційно-бібліографічний покажчик/ Упоряд. І. Винниченко.- К.: Геопринт, 2004.- 150 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 6. Бібліотечна справа.

24.

02(063) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 15. Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність/ Редкол.: О.С. Онищенко та ін.- К.: НАН України, 2006.- 365 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25.

02(477) Р58

Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2004 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип.10/ Т.Л. Кулаковська, Н.І. Смаглова, Г.І. Солоіденко.- К., 2005.- 143 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26.

02.001(477) Б59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып.3/ Редкол.: А.С. Онищенко и др.- К.: НБУВ, 2005.- 363 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27.

02.001.76(063) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Вип. 14/ Редкол.: О.С. Онищенко та ін.- К.: АБУ, 2005.- 890 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

025.4 Р82

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Таблиці територіальних типових поділів/ І.І. Багрій, А.Г. Бровкін, Л.В. Головіна та ін.- К., 2004.- 769 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

^ 7. Довідкові видання загального типу.

29.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.4. В-Вог/ Редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. та ін.- К., 2005.- 699 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

30.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.5. Вод-Гн/ Редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. та ін.- К., 2005.- 727 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

8. Журналістика.

31.

070.41 К26

Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності. Ч.1. Поняття фаху: зміст, форма, нюанси.- К., 2005.- 162 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

32.

07(063) Н34

Наукові читання інституту журналістики. Вип.6. Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І. Чернякова, 24 квітня 2006р./ За ред. В.В.Різуна.- К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка Ін-т журналістики, 2006.- 87 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)
9. Рукописи.

33.

091(477) Г17

Гальченко О.М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні.- К., 2005.- 375 с.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)^ 10. Філософські науки.

34.

1:316(066) І-73

Інтелект. Особливість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових працьіз соціально-філософських проблем. Вип.4.- Донецьк, 2006.- 303 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

35.

123.1 Л93

Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи/ В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий та ін.- К.: Наукова думка, 2005.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11. Соціологія.

36.

316.324.8:01/02 Г70

Горовий В.М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства.- К.: НБУВ, 2005.- 300 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

37.

316.422:32:316.6(063) П50

Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22-24 червня 2006 року. Т.1/ Відп. за вип. М.В. Жук.- Суми, 2006.- 181 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 2, НауЗ - 1)

38.

316.422:32:316.6(063) П50

Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними: Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22-24 червня 2006 року. Т.2/ Відп. за вип. М.В. Жук.- Суми, 2006.- 137 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 2, НауЗ - 1)

39.

316:654.19:070 Я80

Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации.- Казань: Из-во Казанского ун-та, 2004.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)12. Політика.

40.

32.019.51 Д31

Демчук П.О. Обережно, політичні міфи!: Філософсько-політологічний трактат.- К.: Молодь, 2006.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

322(477)"1940/1960" В63

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років:політологічний дискурс.- К., 2005.- 741 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.

323.1(477) К73

Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти:проблема соціальної адаптації.- К., 2005.- 222 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

43.

323.174(066) Р32

Регіональний версії української національної ідеї:спільне і відмінне: Збірник статей.- К., 2005.- 186 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

44.

323.272"2005"(477) Ж87

Жулинський М. Відстані.- К.: Таля, 2006.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 13. Економіка. Економічні науки.

45.

331.108.38:023 П61

Посадові інструкції: Освіта, культура, мистецтво.- К.: КНТ, 2006.- 240 с.- (Кадри підприємства)

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ - 1)

46.

332.142.6 П77

Приходьеко М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування(на прикладі Івно-Франкувської області): Наукова монографія.- Івано-Франківськ, 2006.- 245 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

47.

334.012.64 Г87

Громяк Л. Абетка малого підприємництва.- Львів, 2005.-

103 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

48.

338(477)(075.8) Г60

Голіков А.П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку: Навчальний посібник/ А.П.Голіков, Н.А.Казакова, О.А.Шуба.- Х.: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2005.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

14. Маркетинг.

49.

339.138(075.8) І-44

Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження/ С.М.Ілляшенко, М.Ю.Баскакова.- К.: ЦНЛ, 2006.- 192 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 90 (Абон - 86, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

50.

339.138(075.8)+658.8(075.8) М26

Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.- К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005.- 422 с.

Кільк. прим.: 1 (КМар - 1)

51.

339.9(075.8) К21

Карбау Р. Міжнародна економіка.- 7-е вид.- Суми: Козацький вал, 2004.- 627 с.

Кільк. прим.: 11 (НауЗ - 3, Абон - 8)

^ 15. Право. Юридичні науки.

52.

34.012.4:339.9 Ч-59

Чижиков Национальные бизнес-ассоциации в условиях интеграции экономики в мировое хозяйство: Научное издание.- Донецк: Норд-Пресс, 2006.- 281 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

53.

342.7 Р12

Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди(загальнотеоретичні аспекти). Вип.9/ П.М.Рабінович, О.В.Горищук.- К.: Світ, 2006.- 140 с.- (Дослідження та реферати; №1)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

54.

342.722 Ч-81

Чуб О.О. Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами: Монографія.- Х.: Одіссей, 2005.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

55.

342.724(477) Я76

Ярол Л.В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні(загальнотеоретичне дослідження). Вип.8.- К.: Світ, 2006.- 192 с.- (Дослідження та реферати; №1)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

56.

342.8(4) В41

Вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д.С.- К., 2006.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

57.

342.84:352(477)

Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання/ Ковриженко Д.С.-К., 2006.- 136 с.

Кільк. Прим.: (Схов – 1)

58.

342.9 О-75

Основи адміністративного судочинства в Україні.- К.: Конус-Ю, 2006.- 256 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 1, СПра - 1)

59.

343.148(66)+340.6(066)+347.948 Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип.5.- Фрунзе: Право, 2005.- 560 с.+30-00

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

60.

343.211 Г24

Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України(загальні засади концепції).- Луганск: РВВЛДУВС, 2006.- 278 с.- (Кримінальне право)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

61.

349.4 О-64

Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні.- К.: Юридична думка, 2006.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 16. Державно-адміністративне управління. Військова справа.

62.

35(477) О-64

Організаційно-праврві основи стратегії національної й воєнної безпеки України: Практичні аспекти державного управління.- К., 2006.- 238 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)17. Освіта.

63.

37(100) Г54

Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект: Научное издание/ Под общ. ред. Ю.Б. Рубина.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004.- 540 с.- (Академическая серия)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

64.

37(477) С17

Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти: Методичні матеріали на допомогу директорам закладів освіти/ Ю.В. Буган, О.С. Боднар.- 2-е вид., переробл. і доп.- Тернопіль: Астон, 2004.- 148 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

65.

37.017 М48

Мельник Л.Д. Прилетіла ластівонька... Ч.1.- К.: Оріяни, 2006.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

66.

37.017 М48

Мельник Л.Д. Прилетіла ластівонька... Ч.2.- К.: Оріяни, 2006.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

67.

37.02 О-72

Освітні технології: Навч.-метод. посібник/ О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.- К.: АСК, 2003.- 255 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

68.

373.2(075.8) К84

Крулехт М.В. Экспертные оценки в образовании: Учебное пособие/ М.В.Крулехт, И.В.Тельнюк.- М.: Академия, 2002.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

69.

378 Л68

Лобов В.Г. Предпринимательская деятельность высшего учебного заведения.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004.- 106 с.- (Академическая серия)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

70.

378 П42

Поважна Л.І. Організаційно-методичне забезпечення контролю якості навчання у вищому закладі освіти: Навчально-методичний посібник/ Л.І.Поважна, Г.С.Цехмістрова.- К., 2001.- 94 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

71.

378(035) М48

Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: довідник для студентів.- К.: Освіта України, 2005.- 91 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

72.

378(035) Т41

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: Словник-довідник основних термінів і понять з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах/ З.І.Тимошенко, О.І.Тимошенко.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006.- 58 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

73.

378(100) Г54

Глобализация образования: компетенции и системы кредитов/ Под общ. ред. Ю.Б. Рубина.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004.- 490 с.- (Академическая серия)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

74.

378(478:100) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. Ч.2/ Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.- Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

75.

378.1(4)(075.8) С35

Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб.- К.: Європейський ун-т, 2004.- 127 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (МетК - 2)

76.

378.4(03) Н73

Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації: Докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми)/ За заг. ред. В.Співаковського.- 7-е вид.- К.: Гранд-Ліцей, 2006.- 380 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі - 1, Схов - 1, ВКом - 1)

77.

378.4(477-25)(092)(03) Н44

Незабутні постаті. Київський національний університет імені Тараса Шевченка/ Редкол.: В.В. Скопенко та ін.- К.: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2005.- 463 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

78.

378.4(477-25)(092)(03) П65

Почесні члени і доктори університету Св.Володимира/ Автори-упор. В.А.Короткий, Т.В.Табенська, Ю.В.Цимбал.- К.: Либідь, 2005.- 327 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

79.

378.4(477-25)(091) К38

Київський національний університет імені Тараса Шевченка/ Гол. редактор Є. Волковський.- К.: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2004.- 220 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

80.

378.4(477.52)(063) П27

Перша міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів (17-21 квітня): Програма і тези доповідей/ Відп. за вмп. Верещака С.М.- Суми: СумДУ, 2006.- 220 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

81.

378.4(477-25)(091) Н28

Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка/ Різун В.В., М.С.Тимошик, А.Є.Конверський та ін.- К.: Наша культура і наука, 2004.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

378.833 М48

Мороз І.В. Менеджмент і маркетинг в освіті: навчально-методичний посібник.- К.: Освіта України, 2006.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

83.

378.879.72(075.8) Б91

Бурла О.М. Прискорене навчання плавання студентів: Навчальний посібник для студентів університетів і викладачів фізичного виховання/ О.М.Бурла, О.В.Марченко, А.О.Бурла.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 167 с.

Кільк. прим.: 17 (Абон - 11, Мед. - 3, ДБВі - 1, УчбЗ - 2)

18. Мовознавство.

84.

4(066) Т43

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Збірник наукових праць. Вип.12.- Донецьк: ДонНУ, 2005.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

85.

4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад"). Ч.1/ За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 432 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КПер - 3, Абон - 44, УчбЗ - 3)

86.

4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови: Підручник. Ч.1. Книга для викладача/ За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана.- Вінниця: Нова книга, 2006.- 80 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (КПер - 3, Абон - 14, УчбЗ - 3)

87.

4И(Англ)(076) П69

Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад"). Ч.2/ За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 356 с.+Гриф МОН

^ Кільк. прим.: 50 (КПер - 3, Абон - 44, УчбЗ - 3)

88.

4И(Англ):4У К49

Клименко О.В. Типи неозначеного суб'єкта в англійській та український мовах: Типологічні,зіставні,діахронічні дослідження. Т.2.- Донецьк: Донецький національний університет, 2005.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

19. Екологія.

89.

502.171 М48

Мельник Л.Г. Экологическо-экономические основы ресурсосбережения: Монография/ Л.Г.Мельник, С.А.Скоков, И.Н.Сотник.- Сумы: Университетская книга, 2006.- 229 с.

Кільк. прим.: 30 (Абон - 28, НауЗ - 1, ДБВі - 1)

90.

502.211:582 С54

Собко В.Г. Фітораритети України у світовому червоному списку.- К.: Фітосоціоцентр, 2005.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

91.

502/504(066) П78

Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межведмственный сборик научных работ. Вып.5.- Донецьк, 2005.- 233 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

92.

502/504(066) П78

Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межведмственный сборик научных работ. Вып.4.- Донецьк, 2004.- 267 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20. Математика.

93.

51 Л63

Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Т.1. Гл.13-17, Кн.3. Алгебра и автоматы. II.- К., 2005.- 262 с.- (Математическое мышление)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

94.

51 Л63

Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Т.1. Гл.5-12, Кн.2. Алгебра и автоматы. I.- К., 2005.- 272 с.- (Математическое мышление)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

95.

51 Л63

Лисовик Л.П. Теория трансдьюсеров. Т.1. Гл.1-4, Кн.1. Типы языков и машин.- К., 2005.- 262 с.- (Математическое мышление)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

96.

517.9(075.8) Ф39

Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці/ Л.П.Фельдман, А.І.Петренко, О.А.Дмитрієва.- К.: BHV, 2006.- 480 с.- ("Інформатика")

Кільк. прим.: 1 (КІнф - 1)

^ 21. Геодезія. Геодинаміка.

97.

528(066) С91

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства. Вип. І (11)/ Гол.ред. І.С.Тревого.- Львів: В-во Національного університету"Львівська політехніка", 2006.- 339 с.- 20-00

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

98.

551.2/4 С91

Сучасна динаміка рельєфу України/ За ред. В.П. Палієнко.- К.: Наукова думка, 2005.- 266 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

22. Медицина.

99.

61

Receptors channels & messengers.- К., 2005.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

100.

615(075.8) Г19

Ганзій Т.В. Навчальний посібник з фармакології: для студентів, що навчаються англійською мовою = Study guide to basic pharmacology.- Х.: Факт, 2005.- 264 с.

Кільк. прим.: 10 (Мед. - 10)

101.

616-053.2(075.8) М42

Медицина дитинства. Т. 4: Навч.посiб. У 4-х томах. Т.4/ За ред.Мощича П.С.- К: Здоров`я, 1999.- 712 с.

Кільк. прим.: 48 (Мед. - 48)

23. Техніка.

102.

621.67-251(075.8) С37

Симоновский В.И. Динамика роторов центробежных машиин: Учебное пособие.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2006.- 126 с.

Кільк. прим.: 27 (Абон - 23, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

103.

629.78(063) Л93

Людина і космос: Збірник тез. VIII Мыжнародна малодыжна науково-практична конференцыя. Ракетно-космычна техныка.- Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2006.- 430 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24. Поліграфія.

104.

655.532(076.5) Н53

Нєпийвода Н.Ф. Шрифтознавство: Лабораторні роботи.- К.: Київський національний університет ім.Т.Шевченка Ін-т журналістики, 2005.- 76 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 1, КЖФ - 1)

^ 25. Бухгалтерський облік.

105.

657.424.011.4:658.8 Д34

Деньга С.М. Екаутинг ефективності вкладення капіталу в торовельну сферу: Монографія. Ч.2. Категорії та методологія оцінювання.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.- 301 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

106.

657.6(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Аудит": для студентов спец. "Финансы"/ Т.А. Кирсанова, Е.В. Кирсанова.- Сумы: СумГУ, 2006.- 157 с.

Кільк. прим.: 141 (НЛох - 7, НЛеб - 5, МогП - 5, ІКон - 5, Трос - 5, НРом - 5, Шост - 5, НБар - 5, Крас - 5, Глух - 5, НОхт - 5, Свес - 5, НовС - 5, Абон - 65, Крол - 5, НауЗ - 3, ДБВі - 1)

^ 26. Організація виробництва.

107.

658.012.32:504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Шоста щорічна Всеукраїнська наукова конференція/ Балацький О.Ф., Мельник Л.Г.- Суми: СумДУ, 2006.- 190 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

108.

658.016.001.76 П64

Потенциал иннвационного развития предприятия/ Козьменко С.Н.- Сумы: Деловы перспективы, 2005.- 256 с.

Кільк. прим.: 5 (Схов - 5)

109.

658.14/17(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси підприємств"/ Уклад. О.О. Захаркін.- Суми: СумДУ, 2006.- 151 с.

Кільк. прим.: 194 (Глух - 10, НРом - 10, Абон - 158, НауЗ - 3, Схов - 2, НовС - 10, ДБВі - 1)

^ 27. Філологія. Літературознавство.

110.

8И(Англ)(075.8) Б14

Bagats'ka O.V. Outline of English Literature: Навчальний посібник/ O.V.Bagats'ka, M.V.Duka.- Сумы: Уеіверситетська книга, 2006.- 443 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (КПер - 2, УчбЗ - 3, Абон - 1)

111.

8И(Англ)(Амер) Д81

Dudchenko M. Highlights of English and American Literature: Навчальнй посібник.- 2-е вид.,доп.- К.: Университетская Книга, 2006.- 445 с.

Кільк. прим.: 3 (КПер - 1, УчбЗ - 2)

112.

8И(Уг)(075) М41

Мегела І. Угорський "роман долі" 20-30 рр. ХХ ст.: Навчальний посібник до курсу "Історія всесвітньої літератури".- К.: Інститут журналістики, 2006.- 122 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

113.

8У Н12

На пошану пам'яті Віктора Китастого: Збірник наукових праць/ Моренець В.П.- К.: КМ Академія, 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

114.

8У1(063) Т19

Тарас Шевченко і народна культура: Збірник праць міжнародної (35-ї) наукової шевченківської конференції 20-22 квітня 2004 року. Кн.1/ Відп. ред. В.Л. Смілянська.- Черкаси: Брама-Україна, 2004.- 264 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

115.

8У1(063) Т19

Тарас Шевченко і народна культура: Збірник праць міжнародної (35-ї) наукової шевченківської конференції 20-22 квітня 2004 року. Кн.2/ Відп. ред. В.Л. Смілянська.- Черкаси: Брама-Україна, 2004.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

116.

8У2 Н63

Ніколенко О. Еволюція мотивів у прозі Андія Платонова/ О.Ніколенко, Т.Кушнірова.- Полтава, 2006.- 190 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 28. Біографія. Історія.

117.

929.001(063) У45

Українська біографістика: Збірник наукових праць. Вип.3/ Редкол.: В.С. Чишко, В.І. Попик та ін.- К., 2005.- 374 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

118.

930.25 М71

Мищак І. Архівна справа в Україні середини 1940-х - середини 1960-х років (історичний нарис).- К.: НАН України, 2006.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

119.

94(292.471)"1854/1856" М27

Маркевич А.І. Таврійська губернія під час Кримської війни.- К.: Україна, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

120.

94(438:477) С34

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Т.1.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

121.

94(438:477) С34

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Т.2.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.- 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

94(438:477) С34

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. Т.3.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

123.

94(477)"16" Г93

Гуржій О.І., Корнієнко В.В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.- К.: Україна, 2004.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

124.

94(477)(091) Ч-46

Чередниченко Д. Павло Чубинський.- К.: Альтернативи, 2005.- 376 с.- (Особистість і доба)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

125.

94(477)=11 У45

Український Vaterland/ Відп. за вип. О.Д. Давидов; Ред. А.М. Шкляр.- Дніпропетровськ: Січ, 2005.- 182 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 29. Художня література.

126.

У1 С48

Слово многоцінне: В 4-х книгах. Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу(друга половина XV-XVI століття) та в епоху Барокко(кінець XVI-XVIIIстоліття). Кн.1. Література епохи Ренесансу(друга половина XV-XVIстоліття) Література раннього Бароко(80-ті роки XVI століття-1632 рік)/ Яременко В.- К.: Аконіт, 2006.- 799 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

127.

У1 С48

Слово многоцінне: В 4-х книгах. Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу(друга половина XV-XVI століття) та в епоху Барокко(кінець XVI-XVIIIстоліття). Кн.2. Література високого Бароко(1632-1709 рік)/ Яременко В.- К.: Аконіт, 2006.- 798 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

128.

У1 С48

Слово многоцінне: В 4-х книгах. Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу(друга половина XV-XVI століття) та в епоху Барокко(кінець XVI-XVIIIстоліття). Кн.3. Література високого Бароко(1632-1709 рік)/ Яременко В.- К.: Аконіт, 2006.- 798 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

129.

У1 С48

Слово многоцінне: В 4-х книгах. Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу(друга половина XV-XVI століття) та в епоху Барокко(кінець XVI-XVIIIстоліття). Кн.4. Література пізнього Бароко(1709-198 рік)/ Яременко В.- К.: Аконіт, 2006.- 798 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

130.

У2 П14

Паламаренко В.П. Зі Сходу до Заходу: У двох книгах. Кн.2. Повість.- К.: Азимут-Україна, 2002.- 208 с.

Кільк. прим.: 2 (ХФ - - 2)Місце збереження документів:


МетК

Схов - Книгосховище

ДБВі

УчбЗ – Учбовий зал

Абон – Абонемент

НауЗ – Науковий зал

Кінф – К-ра Інформатики

КЖФ – Каф. Журнал. Та філології

ТМКБ – МКБ

Кмар – К-ра. Маркетинга

Справ – Секція правознавства

Мед. Інст.- Мед. Інс-т

Кпер – К-ра. Перекладу

Нлох – Лохвиця

Нлеб – Лебедин

МогП – Могильов-Подільский

Ікон – Конотоп – Інститут

Трос – Тростянець

Нром – Ромни

Шост – Шостка

Нбар

Крас – Краснопілля

Глух – Глухів

Нохт – Охтирка

Свес – Свеса

НовС – Новгород-Сіверський

Крол – Кроливець

ХФ – Художній фонд

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16240785
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886945
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи