Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 295.23 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата15.09.2012
Розмір295.23 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за вересень – жовтень 2006 р.


  1. Наука.
1.

001.8(075.8) П31

Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи/ В.Г.Петрук, Э.Т.Володарський, В.Б.Мокін.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 144 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


2. Інформаційні технології. Комп’ютерні технології.


2.

004.352 С79

Степаненко О.С. Сканеры и сканирование: Краткое руководство.- М.: Диалектика, 2005.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

3.

004.387 А35

Азаров О.Д. Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів: Монографія/ О.Д.Азаров, О.О.Коваленко.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 145 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

4.

004.4(075.8) C42

Скаковская А.Н. Системное программирование и операцирнные системы: Учеб. пособие/ А.Н.Скаковская, В.В.Авраменко.- Сумы: СумГУ, 2006.- 95 с.

Кільк. прим.: 33 (НОхт - 6, Прил - 13, Абон - 10, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

5.

004.415.3(063) Т29

Тезисы докладов третьей международной научной конференции "Современные методы кодирования в электронных системах": 24-25 октября 2006 года/ Отв. за вып. А.А. Борисенко.- Сумы: СумГУ.- 82 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

6.

004.43(075.8) Г55

Глушаков С.В. Язык программирования С++: Учебный курс/ С.В.Глушаков, А.В.Коваль, С.В.Смирнов.- Х.: Фолио, 2003.- 500 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.738.5(075.8) У-74

Усатенко Т.М. Основи Інтернет: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2006.- 168 с.

Кільк. прим.: 34 (НОхт - 6, Прил - 12, НРом - 4, НБар - 2, Абон - 6, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

8.

004.92 М57

Мидлбрук М. Autocad 2000 для "чайников"/ М.Мидлбрук, Б.Смит.- М.: Диалектика, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

9.

004.92:621.001.63(075.8) К65

Концевич В.Г. Использование графического пакета AutоCAD для проектирования машиностроительных изделий/ В.Г.Концевич, О.И.Салтыкова.- Сумы: СумГУ, 2006.- 204 с.

Кільк. прим.: 107 (Абон - 103, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

10.

004.925 Р69

Романюк О.Н. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об'єктів у ситемах комп'ютерної графіки: Монографія/ О.Н.Романюк, М.С.Курінний.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 163 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
  1. Культура.
11.

008(075.8) М33

Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 512 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 300 (Свес - 2, Прил - 2, НЛох - 3, НОхт - 3, ІКон - 2, Шост - 2, Крас - 2, НБіл - 2, НРом - 3, Трос - 2, Крол - 2, НЛеб - 2, Абон - 255, Мед. - 15, УчбЗ - 3)


  1. Бібліографія.
12.

016:94(477-25) І-90

Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Анотований каталог/ Уклад. В.А. Шкаріна.- К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2006.- 83 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

13.

016:66 Т66

Віктор Іванович Трефілов/ Уклад. О.М. Василенко ,Л.М. Грищина, В.В. Картузов.- К.: НБУВ, 2005.- 211 с.- (Біобібліографія вчених України)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


5. Газети. Преса. Журналістика.


14.

070:007(075) К89

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації.- Львів: Паіс, 2005.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


6. Філософія.


15.

1(075.3) П75

Прибутько П.С. Філософія: Посібник для підготовки до іспитів/ П.С.Прибутько, Т.В.Кондратюк-Антонова, В.І.Стус.- К.: Вид-ць Паливода А.В., 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)

16.

1(075.8) Ф56

Філософія: Навчальний посібник/ За ред. І.Ф.Надольного.- 5-е вид.,стереот.- К.: Вікар, 2005.- 516 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

17.

1(477) Ч-59

Чижевський Д. Філософські твори: В 4-х томах. Т.1. Нариси з історії філософії на Уркаїні. Філософія Григорія С.Сковороди.- К.: Смолоскип, 2005.- 402 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

18.

1(477) Ч-59

Чижевський Д. Філософські твори: В 4-х томах. Т.2. Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії.- К.: Смолоскип, 2005.- 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

19.

1(477) Ч-59

Чижевський Д. Філософські твори: В 4-х томах. Т.3. Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика.- К.: Смолоскип, 2005.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20.

1(477) Ч-59

Чижевський Д. Філософські твори: В 4-х томах. Т.4. Гегель і Французька революція. Гегель і Ніцше.- К.: Смолоскип, 2005.- 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


7. Психологія.


21.

159.9(031) П86

Психологічна енциклопедія/ О.М. Степанов.- К.: Академвидав, 2006.- 424 с.- (Енциклопедія ерудита)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

22.

159.9(075.8) З-14

Загальна психологія: Підручник/ О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та. ін.- К.: Либідь, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 50 (Абон - 44, УчбЗ - 3, Мед. - 3)

23.

159.9(075.8) П86

Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Ю.Л.Трофімова.- 5-е вид.,стереот.- К.: Либідь, 2005.- 560 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

24.

159.9(075.8) С13

Савчин М.В. Вікова психологія: Навчальний посібник/ М.В.Савчин, Л.П.Василенко.- К.: Академвидав, 2005.- 360 с.- (Альма Матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

25.

159.9(091)(075.8) Р69

Роменець В.А. Історія психології: ХVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 1000 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (Абон - 2, УчбЗ - 1, Мед. - 1)

26.

159.9(091)(075.8) Р69

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005.- 916 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (Абон - 2, Мед. - 1, УчбЗ - 1)

27.

159.9:378(075.8) П44

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навч.посібник/ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко.- К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, МетК - 1)

28.

159.964.21(075.8) О-28

Общая конфликтология: Учеб. пособие/ И.В. Ващенко, С.П. Гиренко, Р.А. Хамалян, А.Г. Антонова.- 2-е изд., доп.- Х.: Оригинал, 2001.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


8. Логіка.


29.

16(075.8) К55

Кобяков О.М. Логіка: Навчально-методичний посібник з контрольними питаннями, тестами та рекомендованою літераторую для студ. усіх спеціальностей заочної форми навчання.- Суми: СумДУ, 2006.- 65 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 382 (КФіл - 10, Трос - 5, Прил - 5, НОхт - 5, Шост - 5, ІКон - 5, Глух - 4, Крас - 4, НБіл - 4, НЛеб - 4, Крол - 4, НРом - 5, НовС - 4, Свес - 4, НЛох - 5, Абон - 295, УчбЗ - 3, Мед. - 10, ДБВі - 1)


^ 9. Філософія моралі. Етика.


30.

17 К17

Калюжний Є. Як стати і бути багатим: Філософія індивідуального успіху.- К.: Смолоскип, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

31.

17(075.8) М18

Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 400 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 45, УчбЗ - 3, Мед. - 2)

32.

17/18(075.8) Е88

Етика й естетика: Навчально-методичний посібник/ Укл. Н.В.Вандишев.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 120 с.

Кільк. прим.: 382 (НРом - 5, КФіл - 10, НБіл - 11, Крол - 11, НЛеб - 4, НЛох - 5, Свес - 4, НовС - 4, Крас - 4, Глух - 4, Шост - 5, ІКон - 5, НОхт - 5, Прил - 5, Трос - 5, Абон - 281, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Мед. - 10)


^ 10. Релігія. Теологія.


33.


2(075.8) В17

Вандишев В.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 101 с.

Кільк. прим.: 382 (НРом - 5, ІКон - 5, НБіл - 4, Шост - 5, Крол - 4, НЛох - 5, Свес - 4, НовС - 4, Крас - 4, Глух - 4, НЛеб - 4, НОхт - 5, Прил - 10, Трос - 5, Абон - 290, КФіл - 10, УчбЗ - 3, ДБВі - 1, Мед. - 10)

34.

2(075.8) Л53

Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник.- Чернівці: Рута, 2006.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

35.

214 К78

Красильникова О. Нова книга.- Сімферополь: Рапід-Екшн, 2005.- 383 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


11. Соціологія.


36.

316.422 Н35

Национальная идея Украины.- Луцк, 2005.- 48 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

37.

316.48(075.8) В23

Ващенко І.В. Конфлікти великих соціальних груп: Навч. посібник/ І.В.Ващенко, С.П.Гиренко.- Х.: Бурун Книга, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

38.

316.6(075.8) Ц56

Циба В.Т. Системна соціальна психологія: Навч. посіб.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)


12. Політика.


39.

32(075.8) П75

Прибутько П.С. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів/ П.С.Прибутько, С.І.Вировий, Р.В.Михайленко.- К.: Вид-ць Паливода А.В., 2005.- 152 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 3, УчбЗ - 2)

40.

321.011.5 Д31

Демократія: Антологія/ Упор. О.Проценко.- К.: Смолоскип, 2005.- 1108 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

329.78(477) М75

Молодіжий рух у регіонах України.- К., 2005.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.

329.78(477+100) М75

Молодіжні НУО в Україні та світі.- К., 2005.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

43.

329.78:327.3(477)

Міжнаціональна і міжетнічна злагода в Україні: позиція молоді.- К., 2005.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 13. Економіка. Економічна наука.


44.

330.1(075.8) Б12

Баб'як М. Економічна теорія/ м.Баб'як, Л.Пешенкова, А.Рибчук.- К.: ЦНЛ, 2005.- 208 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

45.

330.1(091)(075.8) Л63

Лісовицький В.М. Історія економічних вчень.- К.: ЦНЛ, 2004.- 220 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

46.

330.101.542(075.8) З-15

Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи.- 3-є вид.,випр.- К.: Знання, 2003.- 211 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

47.

330.101.542(075.8) Н90

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.- 2-е изд.,изм.- М.: НОРМА, 2005.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

48.

330.131.7(075.8) А65

Андрєєва Т.Є. Ризик у ринковій економіці: Навч. посібник/ Т.Є.Андрєєва, Т.Е.Петровська.- Х.: Бурун Книга, 2005.- 128 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

49.

330.142.211.4:62 А62

Амортизация и оптимальные сроки службы техники: Монография/ Козьменко С.Н., Васильева Т.А., Ярошенко С.П. и др.- Суми: Деловые перспективы, 2005.- 223 с.- (Мастер-класс)

Кільк. прим.: 50 (Схов - 48, НауЗ - 1, ДБВі - 1)

50.

330.31:330.14 Ц59

Циклы воспроизводства капитала: Монография/ Козьменко С.Н., Васильева Т.А., Скляр И.Д. и др.- Сумы: Деловые перспективы, 2005.- 221 с.- (Мастер-класс)

Кільк. прим.: 50 (Схов - 48, НауЗ - 1, ДБВі - 1)


14. Праця.


51.

331.1(075.8) К26

Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 264 с.+Гриф МОН


Кільк. прим.: 190 (Крас - 3, НКон - 3, НЛеб - 3, НРом - 5, Трос - 5, МогП - 3, НовС - 3, НБар - 3, Глух - 4, Шост - 3, Свес - 3, ІКон - 1, НБіл - 3, НЛох - 4, Крол - 3, НОхт - 10, Абон - 127, НауЗ - 3, ДБВі - 1)
^ 15. Регіональна економіка.


52.

332.012.34:658.012.4 А91

Астапова Г.В. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності: Монографія.- К.: Національний авіаційний університет, 2006.- 244 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

53.

332.1(477) М23

Маниліч М.І. Трансформація регіонального економічного механізму.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2004.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 16. Гроші. Грошова система. Біржі.


54.

336(063) Ф59

Финансы, денежное обращение и кредит в современных условиях/ Редкол.: Федоркин С.И. и др.- Симферополь: Таврия, 2006.- 150 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

55.

336(075.8) О-60

Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчалний посібник.- 2-е вид.,доп., перероб.- К., 2001.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

56.

336.7(075.8) Х69

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник/ В.П.Ходаківська, О.Д.Данілов.- Ірпінь, 2001.- 501 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

57.

336.76(075.8) З-88

Зотов И.В. Биржевое дело/ И.В.Зотов, В.И.Успаленко.- Х.: Бурун Книга, 2005.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

58.

336.763 Р32

Регулювання ринку цінних паперів в Україні: Нормативно-правові акти/ Упоряд.: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 17. Контроль економіки. Управління економікою.

Економіка сільського господарства.


59.

338.24.021.8.009.12(477) К72

Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине: Монография.- К.: КНЕУ, 2004.- 310 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

60.

338.242.4(075.8) С79

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник.- 3-є вид.,випр.- К.: Знання, 2006.- 262 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

61.

338.43(477) М80

Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 438 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

62.

339.9(075.8) М58

Міжнародна економіка/ За ред. Ю.Г.Козака.- 2-е вид.,перероб.,доп.- К.: ЦНЛ, 2004.- 669 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 18. Право. Юридичні науки.


63.

340(075.8) П68

Правознавство : Підручник/ За ред. В.В.Копєйчикова ,А.М..Колодія.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 752 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

64.

340.111.5(075.8) С47

Сливка С. Юридична деонтологія.- 2-е вид., перероб., доп.- К.: Атіка, 2003.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

65.

340.12(075.3) Т33

Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів/ С.М.Тимченко, Р.А.Калюжний, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша.- К.: В-ць Паливода А.В., 2005.- 176 с.- (Бібліотечка студента)

Кільк. прим.: 4 (УчбЗ - 2, Абон - 2)

66.

340.15(075.8) П32

Підопригора О.А. Римське право: Підручник/ О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 481 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)

67.

341(075.8) М71

Міжнародне право: Навч. посібник/ За ред. М.В. Буроменського.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

68.

341.9(075.8) Д21

Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереот.- К.: МУАП, 2004.- 311 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

69.

341.9(075.8) М71

Міжнародне приватне право: Навч. посібник/ За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 19. Законодавчі зібрання.


70.

342.4(075.8) К65

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ За ред. В.О. Ріяки.- 2-е вид., доп. і перероб.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

71.

342.7(075.8) К61

Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні/ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

72.

342.9(477) З-19

Законодавство України про адміністративні правопорушення. Адміністративний кодекс України. Нормативно-правові акти/ Упоряд.: В.С. Ковальсткий, Л.П. Ляшко.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)^ 20. Кримінальне право.


73.


343(477)(094.4) К82

Кримінальний кодекс України.- Х.: Одіссей, 2006.- 223 с.- (Закони України)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

74.

343.13(075.8) Г65

Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство.- К.: ЦНЛ, 2005.- 248 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

75.

343.13(075.8) К56

Кримінальний процес України: Підручник/ Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 704 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

76.

343.13/.14 П32

Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідувані кримінальних справ: Монографія/ В.В.Пивоваров, Л.І.Щербина.- Х.: Право, 2006.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

343.8:343.7 Ч-49

Черненок М.П. Виконання майнових покарань: Монографія.- Х., 2006.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

78.

344.3(477) Ш37

Шевченко В.П. Військові суди України/ В.П.Шевченко, О.С.Ткачук.- К.: Козаки, 2006.- 320 с.+30-00

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

79.

346.9+343.121.4 Д56

Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту: Монографія. (за матеріалами Автономної Республіи Криму).- Сімферополь, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
^ 21. Господарське право.


80.

346 Г72

Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

81.

346.22:336.025 Б12

Бабін Б.В. Державні цільові програми-організаційно-правові засади розроблення, затвердження та виконання/ Б.В.Бабін, В.О.Кроленко.- Донецьк, 2006.- 206 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

346.9+343.121.4 К71

Косович В.М. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті.- Львів: Світ, 2006.- 251 с.- (Дослідження та реферати; Вип.12)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 22. Цивільне право.


83.

347(477) Ц58

Цивільний кодекс України: Офіційний текст/ Міністерство юстиції України.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

84.

347.1 П69

Практика судів України з кримінальних справ (2001 - 2005)/ За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса; Уклад.: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

85.

347.4+346.3 О-91

Офіційні типові форми договорів/ Уклад.: Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

86.

347.61/64(075.8) С37

Сімейне право України: Підручник/ За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 264 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

87.

347.73(075.8) М89

Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник.- 2-е вид., доп., перероб.- К.: Видавець Паливода А.В., 2005.- 260 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

88.

347.73:349.4 Х86

Хохуляк В. Правовое регулирование земельного налога в Украине.- Чернівці: Рута, 2004.- 279 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

89.

347.77.043 Л65

Ліцензування в Україні: Нормативні акти/ Упоряд.: К.О. Ващенко, О.Б. Іванченко; За заг. ред. А.В. Дашкевича.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

90.

347.921.4 Б91

Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 23. Спеціальні галузі права.


91.

349.2(477)(094.4) К57

Кодекс законів України про працю.- Х.: ІГВІНІ, 2006.- 127 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

92.

349.23 К60

Колективні трудові спори/ За заг. ред. В.М. Руденка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 384 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

93.

349.3 З-19

Законодавство України про соціальне забезпечення/ Упоряд.: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

94.

349.41(075.8) З-51

Земельне право України: Підручник/ За ред. М.В. Шульги.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

95.

349.6(075.8) Е45

Екологічне право України/ За ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги.- Х.: Право, 2005.- 382 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

96.

352(477)(075.8) М90

Муніципальне право України: Підручник/ За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 592 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


24. Освіта.


97.

37.011.31 Г85

Грішин Е. Вибрані праці з педагогіки: В трьох томах. Т.1. Кожен вчитель повинен звести свій "собор".- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.- 206 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

98.

37.018.7 Д95

Д'юї Дж. Досвід і освіта/ Переклад М. Василечко.- Львів: Кальварія, 2003.- 84 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

99.

373.2(075.8) К84

Крулехт М.В. Экспертные оценки в образовании: Учебное пособие/ М.В.Крулехт, И.В.Тельнюк.- М.: Академия, 2002.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

100.

378.017.92 Б43

Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна-США): Монографія.- К.: Центр практичної філософії, 2001.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

101.

378.048.4(060.13) П52

Положення про післядипломну освіту з напряму "Менеджмент".- К., 2005.- 99 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

102.

378.4(03) Н73

Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації: Докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми)/ За заг. ред. В.Співаковського.- 7-е вид.- К.: Гранд-Ліцей, 2006.- 380 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі - 1, Схов - 1, ВКом - 1)


25. Мовознавство.


103.

4И(Англ)(03) Ж42

Жданова И.Ф. Русско-английский словарь: Финансы, налоги, аудит/ И.Ф.Жданова, Скворцова.- М.: Филоматис, 2003.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

104.

4И(Англ)(03) М98

Мюллер Англо-русский словарь: 55000 слов.- М.: ЮНВЕС, 2005.- 704 с.- ("Словарная классика")

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

105.

4И(Англ)(038) Н76

Новый англо-русский русско-английский словарь: 60 000 слов.- Х.: ДИВ, 2005.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

106.

4И(Англ):34(075.8) З-49

Зеликман А.Я. Английский для юристов: English for law students.- 9-е изд.,доп.,перераб.- Ростов н/д: Феникс, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

107.

4У(075.8) Г93

Гуйванюк Н.В. Українська мова. Схеми, таблиці, тести: Навч. посібник/ Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська.- Львів: Світ, 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 4 (КЖФ - 3, УчбЗ - 1)


26. Екологія.


108.

502.171 К66

Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика: Монографія.- Дніпропетровськ, 2005.- 355 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

109.

502.171:502.51(075.8) Л37

Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник/ С.С.Левківський, М.М.Падун.- К.: Либідь, 2006.- 280 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (Абон - 18, НауЗ - 2)

110.

502.175(075.8) К65

Конспект лекцій з курсу "Моніторинг навколишнього середовища". Ч.1. Наукові основи моніторингу навколишнього середовища/ Уклад.: О.О. Рибалов.- Суми: СумДУ, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 55 (НОхт - 5, КПЕк - 46, ДБВі - 1, НауЗ - 3)

111.

658.012.32(075.8) З-68

Злобін Ю.А. Загальна екологія: Навчальний посібник/ Ю.А.Злобін, Н.В.Кочубей.- Суми: Університетська книга, 2003.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

112.

504.5.062:632.95/98 Е45

Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів: Монографія/ Під ред. Петрука В.Г.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 254 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

113.

504.75(075.8)+614(075.8) Б40

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Цапка.- 3-є вид., стереот.- К.: Знання, 2004.- 397 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)27. Математика.114.

517(075.8) В93

Высшая математика для экономистов/ Под ред. Н.Ш.Кремера.- М.: ЮНИТИ, 1997.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

115.

517(075.8)

Шипачев В.С. Курс высшей математики: Учебник.- 2-е перераб.,доп.- М.: Проспект, 2004.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

116.

517.958(075.8) П27

Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики: Підручник/ М.О.Перестюк, В.В.Маринець.- К.: Либідь, 2006.- 424 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (Абон - 5, УчбЗ - 1)

117.

517:54(075.8) Н42

Неділько С.А. Математичні методи в хімії: Підручник.- К.: Либідь, 2005.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, УчбЗ - 1)

118.

519.248(075.8) З-38

Захожай В.Б. Статистика якості/ В.Б.Захожай, А.Ю.Чорний.- К.: МАУП, 2005.- 576 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 28. Фізика. Хімія.


119.

53(075.8) К96

Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 404 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

120.

531.3(075.8) Т51

Токар А.М. Теоретична механіка. Динаміка: Методи й задачі: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 440 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 49 (Абон - 47, УчбЗ - 2)

121.

537.8:524 С59

Сокуров В.Ф. Физика космических лучей: Космическая радиация.- Ростов-На-Д.: Феникс, 2005.- 188 с.- (Высшее образование)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

539.421 К57 Когут Н.С. Трещиностойкость конструкционных материалов.- Львов: Вища школа, 1986.- 160 с.


29. Медицина.


123.

613.81/83:159.913:178(075.8) М17

Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 328 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (Мед. - 5, УчбЗ - 1)

124.

615.8(075.8) К35

Кенц В.В. Фізіотерапія, медична реабілітація і курортологія: Навчально-методичний посібник/ В.В.Кенц, О.О.Лобенко, Є.О.Косовєров.- Одеса: Одеський державний медичний університет, 1998.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

125.

616(076.6) К83

Krok-1:General medical training: Collection of tasks for preparing for test examination in natural sciences/ За ред. В.Ф. Москаленка та ін.- К.: Медицина, 2006.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)


30. Техніка.


126.

620.17:669(03) С66

Сосновский Л.А. Механика усталостного разрушения: Словарь-справочник. Т.1. А-Н.- Гомель, 1994.- 322 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

127.

620.17:669(03) С66

Сосновский Л.А. Механика усталостного разрушения: Словарь-справочник. Т.2. О-Я.- Гомель, 1994.- 342с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

128.

620.9(075.8) Т50

Товажнянський Л.Л. Проблеми енергетики на межі ХХІ століття: Навч. посібник/ Л.Л.Товажнянський, Б.О.Левченко.- Х.: ХПІ, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

129.

621.37(075.8) В68

Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці: У 4-х Т. Т.4.- Х.: Сміт, 2005.- 496 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 49, УчбЗ - 1)

130.

621.37(075.8) В68

Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці: У 4-х Т. Т.3.- Х.: Сміт, 2005.- 528 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 49, УчбЗ - 1)

131.

621.395.7 Б83

Бортник Г.Г. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об'єктів у ситемах комп'ютерної графіки: Монографія/ Г.Г.Бортник, В.М.Кичак, В.Ф.Яблонський.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 143 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

132.

621.77(075.8) К60

Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением.- М.: Металлургия, 1986.- 688 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

133.

621.979+621.744.4 І-86

Іскович-Лотоцький Р.Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів обладнання для віброударного пресування: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 338 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 31. Організація виробництва.


134.

657(075.8) Г75

Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках/ Н.М.Грабова, Ю.Г.Кривоносов.- 3-є вид.,доп.- К.: А.С.К., 2002.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

135.

658(075.8) С43

Скляренко В.К. Экономика предприятия: Конспект лекций/ В.К.Скляренко, В.М.Прудников.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

136.

658.01 Г75

Грабовецький Б.Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 137 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

137.

658.012.12(075.8)+338.27(075.8) К17

Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование(микро- и макроуровни): Учебно-методическое пособие/ А.В.Калина, М.И.Конева, В.А.Ященко.- 3-е изд.,перераб.,доп.- К.: МАУП, 2004.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

138.

658.012.32(075.8) Г17

Галушка З.І. Стратегічний менеджмент: Навчально-методичний посібник/ З.І.Галушка, І.Ф.Комарницький.- Чернівці: ЧНУ Рута, 2006.- 247 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

139.

658.012.32(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Административный менеджмент": для студ. эконом. спец. дневной и заочной форм обучения/ Сост.: С.В. Гливенко, В.Я. Линник.- Сумы: СумГУ, 2006.- 213 с.

Кільк. прим.: 291 (МогП - 3, Глух - 3, Крас - 3, НБар - 3, НовС - 3, Свес - 3, НЛох - 5, НЛеб - 3, Крол - 3, НБіл - 3, НРом - 5, Трос - 3, НОхт - 5, ІКон - 5, Шост - 5, Абон - 232, НауЗ - 3, ДБВі - 1)

140.

658.14/.17(075.8) Г85

Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ В.М.Гриньова, В.О.Коюда.- 2-е вид.,перероб.,доп.- К.: Зання-Пресс, 2004.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

141.

658.15 В75

+ Воробьев Ю.Н. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. пособие/ Ю.Н.Воробьев, Е.И.Воробьева, Н.В.Ильиных.- Симферополь: Таврия, 2006.- 117 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

142.

658.15(075.8) Ф59

Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ Салига С.Я. та ін.- К.: ЦНЛ, 2006.- 210 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)


^ 32. Автоматика. Інженерна графіка.


143.

681.5.01 Ю94

Юхимчук С.В. Математичні моделі аналізу нестаціонарних релейних систем в просторі приростів параметрів: Монографія/ С.В.Юхимчук, М.Б.Хазін.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 98 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

144.

744(075.8) С16

Салтикова О.І. Інженерна графіка: Навч. посібник/ О.І.Салтикова, І.В.Баранова.- Суми: СумДУ, 2006.- 196 с.

Кільк. прим.: 217 (Абон - 200, НОхт - 13, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)^ 33. Філологія. Літературознавство.


145.

8(075.8) Г15

Галич О. Теорія літератури: Підручник/ О.Галич, В.Назарець, Є.Васильэв.- 2-е вид.,стереот.- К.: Либідь, 2005.- 488 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (КЖФ - 1, ГумЗ - 2)

146.

8(Англ)(075.8) А72

Антична література: Навч. посібник/ Миронова В.М., Михайлова О.Г., Мегела І.П. та ін.- К.: Либідь, 2005.- 488 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 15 (Абон - 11, УчбЗ - 3, Мед. - 1)

147.

8У1(075.8) І-90

Історія української літератури ХІХ століття: Підручник, У 2 кн. Кн.2/ За ред. М.Г. Жулинського.- К.: Либідь, 2006.- 712 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КЖФ - 3, Абон - 44, УчбЗ - 3)

148.

8У+У2 Т56

Томенко М.В. Теорія українського кохання.- Вид. 2-е.- К., 2005.- 128 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


34. Історія.


149.

908(477.52) З-42

Звагельський В.Б. Літописні міста Сумщини: З нашої давнини.- Суми: Слобожанщина, 1994.- 63 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

150.

94(477)"17/18":351

Бармак М. Державна служба в Російській імперії: Правові основи формулювання та функціонування корпусу цивільних службовців(XVIII-перша половина ХІХ ст). Монографія.- Тернопіль: В-во Астон, 2006.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

151.

94(477)"19" Ч-75

Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. Т.3. Український вісник. Випуски І - VІ/ Упоряд. Валентина Чорновіл.- К.: Смолоскип, 2006.- 976 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

152.

94(477)"19/20" Б61

Біла книга ОУН на зламі ХХ і ХХІ століть.- К.: Кий, 2006.- 617 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

153.

94(477)"1945-1947" Р51

Ріміні 1945-1947: перша українська дивізія української національної армії у Британському полоні в Італії. Збірник ІІ.- К.: Смолоскип, 2005.- 282 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

154.

94(477)(075.80 М69

Михальчук П.А. Історія України: Курс лекцій.- 2-е вид.,доп.,перероб.- Тернопіль: Астон, 2003.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

155.

94(477)(075.8) С24

Світлична В.В. Історія України.- 3-е вид.- К.: Каравела, 2005.- 408 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)Місця збереження документів:


УчбЗ - Учбовий зал

Схов - Книгосховище

НОхт -Охтирка

Прил -Прилуки

Абон - Абонемент

ДБВі – Довідково-бібліографічний відділ

НауЗ -Науковий зал

НРом -Ромни

Нбар – НКП Бар

Свес -Свеса

НЛох -Лохвиця

ІКон - Конотоп - Інститут

Шост -Шостка

Крас -Краснопілля

НБіл - Білопілля

Трос -Тростянець

Крол -Кролевець

НЛеб -Лебедин

Мед.Інст. -Мед. інститут

МетК- методичний кабінет

КФіл -Кафедра Філософії

Глух - Глухів

НовС -Новгород-Сіверський

НКон - Конотоп

МогП -Могильов-Подільский

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КПЕк -К-ра. Прикл. екол.

ПОтд –Підготовче відділення

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

ГумЗ - Гуманітарний зал

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи