Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет icon

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет
НазваМіністерство освіти та науки україни сумський державний університет
Сторінка1/6
Дата17.09.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


кафедра інфекційних хвороб І епідеміології


ЗАТВЕРДЖУЮ


директор медичного інституту

професор


_____________В.Е. Маркевич

" ___ " _________________ 2006 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА


з інфекційних хвороб для магістрів медицини випускників вищих

медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ”
^

за спеціальністю - 7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

напряму підготовки - 1101 МЕДИЦИНА


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 Лікар [лікар-інтерн (код КП – 3229)]^ Форма навчання

Аудиторні заняття (год.)

Суміжні дисципліни (год.)

Наукова робота (год.)

^ Заочний цикл (год.)

Всього (год.)

Лекції

Практ.

Семінар.

Денна

60

968

310

220

468

624

2652Погоджено:

в.о. декана ФПМО М.Д. Чемич


заступник директора медичного інституту

з науково-методичної роботи В.І. Бумейстер


начальник навчально-методичного

відділу СумДУ В.Л. Коротченко


СУМИ – 2006


1 Цілі та задачі дисципліни. Її місце в навчальному плані та роль у підготовці спеціаліста

^ 1.1 Цілі дисципліни, її місце в системі підготовки магістра

Метою магістратури є спеціалізація лікарів з інфекційних хвороб, їх практична підготовка та підвищення професійного рівня до самостійної лікарської діяльності в інфекційних відділеннях лікарень і кабінетах інфекційних захворювань поліклінік, набуття навиків самостійної наукової роботи. Це форма післядипломної підготовки лікаря, після закінчення якої вони отримують звання лікаря-інфекціоніста та магістра.

^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни, формування знань і вмінь

По закінченню магістратури з інфекційних хвороб лікар повинен знати:

 • організацію планової та екстреної допомоги населенню країни ( загальні питання ), організацію роботи в інфекційному відділенні і в кабінеті інфекційних захворювань поліклініки ( КІЗ );

 • організацію медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій по особливо небезпечним інфекціям;

 • основні питання паразитології, бактеріології, вірусології;

 • нормальну фізіологію систем організму, етіопатогенез інфекційних захворювань, взаємозв’язок функціональних систем у здорових і хворих;

 • орієнтуватися в константах гомеостазу, їх порушеннях та корекції;

 • інтерпретувати результати загальних та специфічних методів дослідження, робити на основі цих даних узагальнення та практичні висновки;

 • дезінфікуючий режим в інфекційному відділенні;

 • основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму інфекційного відділення;

 • основи фармакотерапії (зокрема антибіотико- та гормонотерапії, інтерферонотерапії, противірусних препаратів), імунології, антибіотико - профілактики в інфектології;

 • симптоматику основних інфекційних захворювань, особливості їх перебігу, диференціальну діагностику інфекційних хвороб з суміжною ( терапевтичною, гінекологічною, хірургічною патологією ( за списком 2 ОППП );

 • основи фізіотерапії, курортології, лікувального масажу, фізкультури та інших параклінічних методів;

 • основи дієтології;

 • основи реабілітації та положення про тимчасову та стійку втрату працездатності.

По закінченню магістратури лікар-інтерн повинен вміти:

- провести цілеспрямоване клінічне обстеження хворого;

 • визначити необхідний обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, організувати своєчасне їх виконання, проведення реанімаційних заходів (за списком 4 ОППП );

 • надати невідкладну допомогу хворим у термінальних ситуаціях ( масаж серця та інші заходи для відновлення його роботи, штучне дихання, термінова трахеостомія, методи зупинки зовнішньої кровотечі, профілактика та лікування шоку, промивання шлунка при отруєннях, сифонні клізми) ( за списком 3 ОППП);

 • визначити показання для госпіталізації за профілем та організувати її;

 • провести диференціальну діагностику захворювання у дорослих та дітей, в разі потреби організувати консультацію профільних спеціалістів;

 • обґрунтувати тактику медикаментозного лікування хворих з інфекційними захворюваннями, показання до проведення сеансів еферентної терапії (гемосорбція, гемодіаліз, плазмоферез, ультрафільтрація) у інфекційних хворих;

 • визначити групову і резусну приналежність крові, проводити проби на індивідуальну сумісність, переливати кровозамінні розчини, діагностувати ускладнення та застосовувати заходи боротьби з ними;

 • застосовувати основні принципи лікування інфекційних хворих;

 • своєчасно діагностувати і лікувати різні ускладнення, рецидиви інфекційних хвороб.^ ПРОГРАМА З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

01. Організація інфекційної служби.

  1. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Директивні документи, які визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я, включаючи діяльність лікаря-інфекціоніста.

  2. Закони України, накази МОЗ та інші нормативні документи, що регулюють роботу інфекційної служби.

  3. Організація інфекційної служби і основні напрями в боротьбі з інфекційними хворобами.

  4. Організація стаціонарної допомоги інфекційним хворим.

  5. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим.

  6. Принципи проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання населення.

  7. Застосування принципів біоетики та доказової медицини в роботі лікаря-інфекціоніста.

^ 02. Загальні питання інфекційних хвороб.

02.01. Поняття про інфекцію, інфекційний процес, інфекційну хворобу. Закономірності розвитку інфекційного процесу.

02.02. Імунологія інфекційного процесу. Особливості імунної відповіді при різних інфекціях.

02.03. Еволюція інфекційних хвороб та структура інфекційних захворювань в теперішній час.

02.04. Уявлення про епідемічний процес, його особливості та ланки, порядок проведення профілактичних щеплень.

02.05. Поточна та заключна дезінфекція.

02.06. Хвороби, на які поширюються “Міжнародні медико-санітарні правила” (особливо небезпечні, карантинні, конвенційні інфекційні хвороби).

02.07. “Хвороби мандрівників”.

02.08. Принципи діагностики інфекційних хвороб.

02.09. Принципи лікування інфекційних хвороб. Ускладнення при лікуванні інфекційних хворих; медикаментозна хвороба.

^ 03.Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.

03.01. Типи гарячок.

03.02. Екзантеми та енантеми.

03.03. Семіотика інфекційних хвороб. Основні клінічні синдроми – інтоксикаційний, гепатолієнальний, гострих та хронічних дисфункцій кишечнику, респіраторний, менінгеальний, судомний, артралгічний, лімфаденопатії.

03.04. Синдром гарячки невідомого походження.

03.05. Синдром лімфаденопатії невідомого походження.

04. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі

("кишкові" інфекції).

04.01. Черевний тиф та паратифи А і В.

04.02. Сальмонельози.

04.03. Шигельози.

04.04. Харчові токсикоінфекції. Кишкові інфекції, викликані умовно-патогеними мікроорганізмами.

04.05. Ботулізм.

04.06. Ешерихіози.

04.07. Єрсиніоз кишковий та псевдотуберкульоз.

04.08. Кампілобактеріоз.

04.09. Вірусні діареї. Ротавірусна хвороба.

04.10. Ентеровірусні захворювання.

04.11. Поліомієліт.

04.12. Протозойні інвазії кишечнику.

04.12. 01. Амебіаз.

04.12.02. Лямбліоз.

04.12.03. Балантидіаз.

04.12.04. Трихомоніаз.

04.13.Гельмінтози.

04.13.01 Нематодози: аскаридоз, трихоцефальоз, ентеробіоз, трихінельоз, стронгілоїдоз, анкілостомоз.

04.13.02. Цестодози: теніоз, цистицеркоз, теніаринхоз, дифілоботріоз, гіменолепідоз, ехінококоз.

04.13.03. Трематодози: опісторхоз, фасциольоз.

04.13.04. Найважливіші тропічні гельмінтози: філяріози, шистосомози.

^ 05. Вірусні гепатити.

05.01. Анатомо-фізіологічні особливості печінки і жовчних шляхів. Характер жовтяниць та їх патогенез ( печінкова, надпечінкова, підпечінкова).

05.02. Інфекції, що можуть спричинювати позапечінкові жовтяниці.

05.03. Етіологія печінкових жовтяниць – інфекційна і неінфекційна (вірусні, бактеріальні, протозойні, токсичні, алергічні, аутоімунні).

05.04. Вірусні гепатити А, В, С, D, E, F, G, TTV, SEN. Роль інших вірусів у розвитку гепатитів (віруси герпеса простого та оперізуючого, Епштейна-Барр, цитомегаловірус, ентеровіруси, аденовіруси, флавовіруси та ін.). Етіологія, епідеміологія, патогенез; клініка, критерії тяжкості, ускладнення. Лабораторна діагностика: основні маркери та їх правильна оцінка. Наслідки вірусних гепатитів.

05.05. Холестатичні форми вірусних гепатитів та їх диференційна діагностика з печінковими холестазами іншої етіології та підпечінковими холестазами.

05.06. Диференційна діагностика вірусних гепатитів між собою, з інфекційними та неінфекційними печінковими жовтяницями, з надпечінковими та підпечінковими жовтяницями.

05.07. Ускладнення вірусних гепатитів. Фульмінантна печінкова енцефалопатія (патогенез, клініка, лікування). Панкреатити, холецистити, дискінезії жовчних шляхів та ін.

05.08. Хронічні вірусні гепатити та цироз печінки; зв’язок вірусних гепатитів з гепатокарциномою.

05.09. Принципи лікування гострих та хронічних вірусних гепатитів.

05.10. Особливості перебігу вірусних гепатитів у різних категорій хворих: вагітних, ВІЛ-інфікованих, споживачів ін’єкційних наркотиків.

05.11. Профілактика вірусних гепатитів.

05.12. Організація диспансерного нагляду та лікувально-трудова експертиза хворих на вірусні гепатити.

 1. Інфекційні хвороби з повітряно-краплинним механізмом передачі

("крапельні" інфекції).

06.01. Гострі респіраторні вірусні інфекції.

06.01.01. Грип. Віруси грипу, здатні спричиняти захворювання людини ("пташиний грип").

06.01.02. Парагрип.

06.01.03. Аденовірусні інфекції.

06.01.04. Риновірусні інфекції.

06.01.05. Реовірусні інфекції.

06.01.06. Коронавірусні інфекції. SARS.

06.01.07. Респіраторно-синцитіальні інфекції.

06.02 Коклюш. Паракоклюш.

06.03. Менінгококова інфекція.

06.04. Дифтерія.

06.05. Ангіни.

06.06. Кір.

06.07. Краснуха.

06.08. Паротит епідемічний.

06.09. Скарлатина.

06.10. Особливості перебігу "дитячих" інфекцій у дорослих.

06.11. Легіонельоз.

06.12. Респіраторні хламідіози (орнітоз, пневмохламідіоз).

06.13. Респіраторні мікоплазмози.

06.14. Пневмококова інфекція та інфекція, спричинена гемофільною паличкою.

^ 07. Трансмісивні ("кров’яні") інфекції.

07.01. Малярія.

07.02. Рикетсіози.

07.02. Епідемічний висипний тиф та хвороба Бріла.

07.02.01. Ендемічний (щурячий, блошиний) висипний тиф.

07.02.02. Ку-гарячка.

07.02.03. Волинська гарячка.

07.02.04. Кліщовий пароксизмальний рикетсіоз.

07.02.05. Марсельська гарячка.

07.02.06. Везикульозний рикетсіоз.

07.02.07. Північно-азіатський кліщовий рикетсіоз.

07.02.08. Гарячка Цуцугамуші.

07.03. Бореліози.

07.03.01. Системний кліщовий бореліоз (хвороба Лайма).

07.03.02. Епідемічний поворотний тиф.

07.03.03. Ендемічний поворотний тиф.

07.04. Лейшманіози.

07.05. Трипаносомози.

07.06. Геморагічні гарячки.

07.06.01. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГЛНС).

07.06.02.Кримська гарячка.

07.06.03. Омська гарячка.

07.06.04. Гарячка Денге.

07.07. Інші арбовірусні хвороби. Флеботомна гарячка.

07.08. Вірусні енцефаліти.

07.08.01. Кліщовий енцефаліт. Комариний енцефаліт.

07.08.02. Епідемічний летаргічний енцефаліт (Економо).

07.08.03. Інші вірусні енцефаліти.

^ 08. Карантинні, конвенційні хвороби. Загальна характеристика особливо небезпечних інфекційних хвороб.

08.01. Невідкладні заходи при виявленні хворого з підозрою на особливо небезпечну інфекцію. Захисні заходи. Екстрена профілактика. Заключна дезінфекція.

08.02. Чума.

08.03. Холера. Холероподібні захворювання, що викликані вібріонами НЕ О1 групи.

08.04. Натуральна віспа. Мавпяча віспа.

08.05. Особливо небезпечні геморагічні гарячки (жовта, Ебола, Марбург, Ласса).

09. Інфекційні хвороби з рановим та інокуляційним механізмом передачі

09.01. Правець.

09.02. Сказ.

09.03. Бешиха. Еризипелоїд.

09.04. Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз) та інші бартонельози.

09.05. Содоку.

09.06. Сап. Меліоїдоз Ящур.

10.ВІЛ-інфекція

10.01. Загальні питання ВІЛ-інфекції: етіологія та епідеміологія. Особливості епідеміології ВІЛ-інфекції в Україні.

10.02. Патогенез та імунопатогенез ВІЛ-інфекції.

10.03. Стадійність розвитку ВІЛ-інфекції та критерії визначення стадій. Гострий ретровірусний синдром. Клінічні класифікації ВІЛ-інфекції.

10.04. Клінічна та лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції.

10.05. СНІД-асоційовані (опортуністичні) інфекції та новоутворення. Основні клінічні синдроми. Діагностика, лікування, профілактика.

10.06. Організація медичної допомоги ВІЛ-інфікованим. Клінічні протоколи лікування ВІЛ інфекції. Високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ).

10.07. Профілактика ВІЛ-інфекції. Основи законодавства з питань ВІЛ/СНІДу в Україні. Біоетичні та юридичні проблеми ВІЛ-інфекції.

^ 11. Вторинні імунодефіцитні стани.

11.01. Етіологічні чинники та патогенез вторинних імунодефіцитних станів.

11.02. Особливості клінічного перебігу інфекційних хвороб у хворих з вторинними імунодефіцитами.

11.03. Імунокорекція. Роль імунокорекції в лікуванні інфекційних захворювань.

12. Інфекції з множинним механізмом передачі.

12.01. Токсоплазмоз.

12.02. Туляремія.

12.03. Бруцельоз.

12.04. Лістеріоз.

12.05. Сибірка.

12.06. Лептоспірози.

12.07. Герпесвірусні інфекції.

12.07.01. Захворювання, викликані вірусами простого герпесу (HSV-1/2).

12.07.02. Вітряна віспа та оперізуючий герпес (VZV-інфекція).

12.07.03. Захворювання, спричинені вірусом Епштейна-Барр (EBV-інфекція). Інфекційний мононуклеоз.

12.07.04. Цитомегаловірусна інфекція (CMV).

12.07.05. Захворювання, що спричинені герпесвірусами людини 6-го, 7-го та 8-го типів (HHV-6,7,8).

13. Сепсис.

13.01. Етіологія, патогенез та імунопатогенез сепсису.

13.02. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

13.03. Поняття про хронічний сепсис.

^ 14. Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб.

14.01. Організація відділень (палат) інтенсивної терапії в інфекційних стаціонарах для лікування хворих з невідкладними станами.

14.02. Гостра циркуляторна недостатність.

14.02. Дегідратаційний шок.

14.02. Інфекційно-токсичний шок.

14.02. Анафілактичний шок.

14.03. Гостра недостатність дихання.

14.03.01. Порушення трахеобронхеальної прохідності.

14.03.02. Набряк легенів.

14.03.03. Нейропаралітичне порушення дихання.

14.04. Церебральна гіпертензія.

14.04. Набряк і набухання мозку.

14.04. Коматозні стани.

14.04. Інтенсивна терапія судомного синдрому.

14.05. Гостра печінкова недостатність.

14.06. Гостра ниркова недостатність.

14.07. Геморагічний синдром (ДВЗ-синдром).

^ 15. Пріонові інфекції.

15.01. Повільні інфекції. Загальні поняття про пріонові інфекції. Куру. Скрепі. Коров’ячий сказ.

15.02. Новий варіант хвороби Крейцфельдта-Якоба.


^

2 Зміст дисципліни


Навчальний план

Тривалість навчання - 17 місяців (очний цикл - 2028 годин; заочний цикл – 624 години).

^

Перший рік навчання – 8 місяців (1248 годин)


Назва курсу

Кількість годин

Лекції

Семінари

Практичні заняття

Всього

1

2

3

4

5

01.Організація інфекційної служби. Основи законодавства про охорону здоров’я.

02. Загальні питання інфекційних хвороб.

03. Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.

2

4

8

14

4

6

14

24
8

14

22

Всього 60

04.Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі

( “кишкові” інфекції ).

4

30

112

146

05. Вірусні гепатити.

4

40

70

114

06. Інфекційні хвороби з повітряно-краплинним механізмом передачі

(“крапельні” інфекції ).

4

42

110

156

07.Трансмісивні (“кров’яні”) інфекції.

4

34

80

118

08. Карантинні, конвенційні хвороби.

Загальна характеристика особливо небезпечних інфекційних хвороб.

4

14

70

88

09. Інфекційні хвороби з рановим та нокуляцій ним механізмом передачі.

4

20

64

88

10. ВІЛ-інфекція.

11. Вторинні імунодефіцитні стани.

4

16

30

50

2

2
4

Всього 54

12. Інфекції з множинним механізмом передачі.

2

20

90

112

13. Наукова робота

312

^ Разом за перший рік навчання:

38

236

662

1248

1

2

3

4

5
^

Другий рік навчання – 5 місяців (780 години)


14. Сепсис

15. Пріонові інфекції

4

6

18

28

2

4

2

6

Всього 36

16. ^ Невідкладні стани та інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб

6

24

94

124

17. Модуль “Невідкладні стани”

8

12

136

156

18. Військово-спеціальна підготовка

2

8

26

36

20. Епідеміологія
4

16

20

21. Мікробіологія
2

8

10

22. Вірусологія
2

8

10

23. Наукова робота

150

Базовий контроль

Конференція

Іспит


2

4

7

Захист магістерської роботи


6

Разом за другий рік навчання:

22

75

308

561

Разом за два роки навчання:

60

311

970

1809

Суміжні дисципліни:

16. Інфекційні хвороби у дітей

8

58

90

156

19. Фтизіатрія


14

23. Медична психологія


7

Разом:


177

Додаткові програми:

1.Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях


14

2. Радіаційна медицина


7

3. Клінічна імунологія


7

4. Медична інформатика


7

5. Трансплантологія


7

Разом:


42

Всього (очний цикл):


2028

Заочний цикл

^ Перший рік навчання

відділення крапельних інфекцій


156

відділення кишкових інфекцій


156

відділення вірусних гепатитів


78

робота з прийому хворих у приймальному відділенні


78

Всього за 1 рік

468

^ Другий рік навчання

відділення інтенсивної терапії та реанімації


156

Всього за 2 рік

156

Разом за 2 роки (заочний цикл)

624


^ 2.1 Лекційний курс

Курс лекцій викладає завідувач кафедри і доценти. В лекціях висвітлюються питання етіології, епідеміології, клінічних проявів, диференціального діагнозу, сучасних методів діагностики та лікування окремих інфекційних захворювань та невідкладних станів, що можливі у хворого на інфекційне захворювання.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи