Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” icon

Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка”
Скачати 49.08 Kb.
НазваЗаявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка”
Дата17.09.2012
Розмір49.08 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

(надсилається в електронному вигляді)

на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка”

Прізвище, ім’я, по батькові _______________

_______________________________________

Місце навчання (роботи)__________________

Адреса ВНЗ (з індексом) __________________

_______________________________________

Студент/магістрант/молодий вчений________

Курс навчання________

Спеціальність (напрямок підготовки) ________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника_______

_________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада керівника ________________________________

Тема доповіді_____________________________

_________________________________________

Напрям роботи конференції_________________

Поштова адреса ___________________________

Телефон_____________ E-mail______________

Прохання зазначити з наступного переліку

Планую:

  • виступити з доповіддю (до 10 хв)

  • взяти участь як слухач

  • тільки опублікувати тези

Чи потрібно забезпечити проживання у готелі? так ні

Дата приїзду________Дата від’їзду____

Дата Підпис

Організаційний комітет забезпечує розміщення іногородніх учасників конференції у гуртожитках студмістечка ДонНТУ. Бронювання місць в готелях міста здійснюється учасниками конференції самостійно.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Доповіді учасників конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції до початку проведення конференції і надані всім учасникам, які сплатили організаційний внесок (оргвнесок призначений для покриття витрат на видання інформаційних листів, програми конференції, запрошень, збірника тез доповідей, розсилку збірника тез, організаційні витрати). Він становить 100 грн.

^ Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок коштів учасників конференції.


РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ

ОРГВНЕСКУ


83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

ОКПО 02070826

Одержувач: ДВНЗ Донецький національний технічний університет,

^ Банк одержувача: ГУДКУ у Донецькій обл.

р/р 31252273211276

МФО 834016

Призначення платежу: „Оргвнесок за участь у конференції „Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” від учасника (П.І.Б.). к.8.


^ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК

0(62)304-03-78 кафедра економіки і маркетингу

Відповідальний секретар: доц. Булах Ірина Вікторівна. Секретар: Бортнікова Ольга Олегівна.

E-mail ekimar@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


державний вищий навчальний заклад

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗА ПІДТРИМКИ СПІЛКИ

ВЧЕНИХ ЕКОНОМІСТІВ
Навчально-науковий інститут

«Вища школа економіки

та менеджменту»

Кафедра економіки і маркетингу


Всеукраїнська

науково-практична

конференція


^ Економіка і маркетинг

в умовах всесвітньої інтеграції:

проблеми, досвід,

передова думка”


Донецьк,

24-26 березня 2011 року

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

^ Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка,

яка відбудеться у Донецькому національному технічному університеті

(м. Донецьк)

^ 24-26 березня 2011 року


НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


- загальнонаукові проблеми та досвід соціально-економічного розвитку господарського суб’єкта в умовах всесвітньої інтеграції;

- економічна безпека підприємства, регіону, країни: концептуальні підходи та методи оцінки;

- проблеми теорії і практики підвищення ефективності функціонування промислових підприємств;

- міжнародний маркетинг в умовах глобалізації економіки;

- соціальний і екологічний маркетинг: тенденції становлення та перспективи розвитку;

- інноваційні технології в маркетингу: розробка, впровадження, досвід використання;

- маркетингові комунікації: проблеми та перспективи розвитку.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


24.04.2011

8.00-10.00 – заїзд та реєстрація учасників

10.00-13.00 – пленарне засідання

13.00-14.00 – обід

14.00-18.00 – секційні засідання

25.04.2011

9.00-11.00 – „круглий стіл”

11.00-12.00 – підведення підсумків роботи конференції

26.04.2011

Культурна програма


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова: директор Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту»    професор, д.е.н., В’ячеслав  Валентинович  Дементьєв


^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Заявку на участь, тези доповідей і сканований документ про оплату (за умови безготівкової оплати) до 25 лютого 2011 року включно необхідно вислати на електронну адресу ekimar@ukr.net з відміткою «Конференція»

Адреса Вузу: Україна, 83001, Донецьк, Артема, 58, ДВНЗ Донецький національний технічний університет.

Адреса проведення конференції: Донецьк, Артема, 96, кафедра економіки і маркетингу, 3 корпус, аудиторія 3.113.  

0(62)304-03-78

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ


  1. Обсяг - до 3 повних сторінок, текст друкувати у редакторі Microsoft Word, без нумерації сторінок, шрифтом „Times New Roman”, кеглем 14pt через один інтервал без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання за шириною аркуша, поля - 20 мм з усіх боків.

  2. Вище назви – ініціали і прізвища авторів, вчене звання, вчений ступінь, місце роботи або навчального закладу (вирівнювання праворуч). Прізвище керівника повинне бути підкреслене, далі через інтервал по центру великими літерами друкуються назва тез, через інтервал – тези доповіді. Файл повинний називатися на прізвище першого автора.

  3. В тексті статті не повинно бути шрифтових виділень. Рисунки, діаграми, схеми, таблиці мають бути тільки чорного кольору.

  4. Рисунки повинні бути згруповані в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation.

  5. Перелік літератури слід навести у відповідності до вимог Держстандарту 7.5-88.


Матеріали, оформлені з порушенням цих вимог, без електронних версій публікуватися не будуть.

Право на рецензування та відбір матеріалів належить оргкомітету конференції.


Сподіваємося на Вашу участь у

конференції!

З повагою, оргкомітет.

Схожі:

Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів „
Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання”
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства»
Пропонуємо надіслати заявку на участь у конференції та статтю у друкованому та електронному варіантах згідно з поданими вимогами...
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України”
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України”
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у Першій науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід»
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”
Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Заявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка” iconЗаявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді”
Всі матеріали, оформлені згідно з ви-могами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 1 січня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи