Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти icon

Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти
Скачати 125.5 Kb.
НазваІнформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти
Дата17.09.2012
Розмір125.5 Kb.
ТипІнформація

Шановні колеги!


       Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих вчених прийняти участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця.


       На Конкурс подаються наукові роботи підготовлені індивідуально студентами або колективно студентськими творчими групами (не більше 3 осіб); підготовлені самостійно (індивідуально) аспірантами та молодими вченими.


       Усі роботи надсилаються електронною поштою на адресу nobelforum@duep.edu в термін з 01.02.2011 р. до 01.03.2011 р. 


       Переможці Конкурсу визначають в двох категоріях: перша – студенти, аспіранти; друга – молоді вчені. За результатами експертизи конкурсних робіт передбачено наступні нагороди: Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів Благодійного Фонду «Планета Альфреда Нобеля», спеціальні призи і грошова винагорода, запрошення до участі у Міжнародному Нобелівському економічному форумі (Дніпропетровськ, Україна), публікація кращих конкурсних робіт в Бюлетені Міжнародного Нобелівського економічного форуму та інших фахових виданнях Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.


       ^ Розгорнута інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається.


       Контакти:


       Дашевська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, начальник наукового відділу Дніпропетровського університету економіки та         права імені Альфреда Нобеля, т. +38 056 791 12 65, E-mail science@duep.edu


-- 

С уважением,

 Nobelcontest                          mailto:nobelcontest@duep.edu

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна)

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна)


^ Міжнародний конкурс наукових робіт

молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження

Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця


Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих вчених прийняти участь у Міжнародному конкурсі на честь110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця.

На Конкурс подаються наукові роботи підготовлені індивідуально студентами або колективно студентськими творчими групами (не більше 3 осіб); підготовлені самостійно (індивідуально) аспірантами та молодими вченими. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Усі роботи надсилаються електронною поштою на адресу nobelforum@duep.edu в термін з 01.02.2011 р. до 01.03.2011 р.

З 1 лютого 2011 р. усі конкурсні роботи розміщуються на сайті Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля».

Організаційний комітет до 10 квітня 2011 р. узагальнює пропозиції членів Наукового комітету та оголошує підсумки Конкурсу.

Переможці Конкурсу визначають в двох категоріях: перша – студенти, аспіранти; друга – молоді вчені. За результатами експертизи конкурсних робіт передбачено наступні нагороди: Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів Благодійного Фонду «Планета Альфреда Нобеля», спеціальні призи і грошова винагорода, запрошення до участі у Міжнародному Нобелівському економічному форумі (Дніпропетровськ, Україна), публікація кращих конкурсних робіт в Бюлетені Міжнародного Нобелівського економічного форуму та інших фахових виданнях Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.


Перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі:

 • заявка учасника (додаток Б «Заява учасника конкурсу»);

 • конкурсна робота;

 • есе на тему «Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному глобальному світі» обсягом 1-2 друкованих сторінки (3 000 знаків з пробілами).Подача цього есе є обов’язковою вимогою.

 • для студентів та аспірантів - відгук наукового керівника та рекомендація кафедри, для молодих вчених – відгук наукового керівника та рецензія доктора наук;

 • копія паспорту учасника;

 • копія документа, що засвідчує статус (студент, аспірант, працівник) та приналежність учасника до вищого навчального закладу, від імені якого представляється робота (може мати форму endorsement letter);

 • копії документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта. Для участі у конкурсі достатньо подати відомості лише про одну нагороду.

Додаток А

Перелік наукових тем конкурсних робіт


 1. Економіко-статистичні методи досліджень С.Кузнеця.

 2. Еволюція норми накопичення капіталу в розвинених країнах.

 3. Обсяг та розподілення інвестицій як основа економічного розвитку країни.

 4. Циклічні коливання в міжнародній торгівлі.

 5. Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи.

 6. Взаємозв’язок між економічними коливаннями та довгостроковим економічним ростом.

 7. Національний дохід та формування капіталу країни.

 8. Кількісні аспекти економічного росту країни.

 9. «Цикли Кузнеця» - сучасна інтерпретація.

 10. Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації.

 11. Дія «Закону Кузнеця» в країнах, що розвиваються.

 12. Вплив економічної та соціальної структури суспільства на процес розвитку.

 13. Трансформація ідей С.Кузнеця в сучасній теорії економічного росту.

 14. Роль системи національних рахунків С.Кузнеця в розвитку економічної теорії.

 15. Сучасна міжнародна система національних рахунків: шляхи розвитку.

 16. Міжнародні ринки: досвід подолання кризи.

 17. Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва.

 18. Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації.

 19. Економічні дослідження та аналіз інвестиційних процесів.

 20. Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу.

 21. Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах.

 22. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в дослідженнях соціально-економічних проблем.

 23. Модернізація системи державного регулювання економічного розвитку країн.

 24. Інноваційні методи економічних досліджень.

 25. Інтелектуальний потенціал сучасного світу.

Додаток Б


Заява

учасника конкурсу наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця


Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження

Поштова адреса

Контактний телефон,

e-mail
Місце навчання / роботи

Курс, спеціальність / посада
Шифр роботи

Тема роботи

Науковий керівник, посада^ Перелік документів, які я подаю для участі у конкурсі (відмітити в сусідній чарунці що саме):
Заявка на участь у Конкурсі
Самостійна конкурсна робота
Есе
Відгук наукового керівника
Рекомендація кафедри Рецензія (потрібне підкреслити)
Копія паспорту (завірена підписом)
Копія документу, що засвідчує приналежність учасника до вищого навчального закладу
Копії документів, що підтверджують наукову діяльність за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота
Довідка про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна інших премій та нагород


Дата надання документів до Організаційного комітету _________________


Особистий підпис учасника ______________________________________


Додаток В

^ Вимоги до конкурсної роботи


Конкурсна робота надсилається електронною поштою безпосередньо оргкомітету Конкурсу разом з іншими документами.

^ Обсяг роботи – до 12 друкованих сторінок (20 000 знаків з пробілами) формату А4, віддрукованих через 1,5 інтервалу, розмір шрифту – 14, гарнітура – Тіmes New Roman, вирівнювання – по ширині листа. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 1,5 см.

^ Робота повинна містити: назву, анотацію мовою роботи та англійською мовою, ключові слова, вступ, основну частину та висновки.

Назва повинна коротко та чітку відображати основний зміст роботи.

В анотації стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження.

Після анотації розміщують перелік ключових слів (до 10 слів), який відображає основну проблематику роботи.

У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться мета роботи, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи.

В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад результатів дослідження, самостійних висновків та пропозицій конкурсанта.

У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.

Робота повинна містити посилання на використану літературу та супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.

^ Оформлення роботи включає (див. зразок):

 • шифр роботи - складається з перших літер прізвища та ім’я латиницею та двох цифр (наприклад, PI12 – Петров Іван)- і надається самим конкурсантом;

 • анотацію мовою роботи і англійською мовою;

 • ключові слова;

 • текст роботи;

 • список літератури в алфавітному порядку (на всі першоджерела повинні бути посилання у тексті статті).

Мови конкурсної роботи – українська, російська, англійська.

^ Зобов’язання автора (авторів): автор (и) зобов'язаний (і) ретельно вичитати роботу і на останній сторінці поставити свій підпис і дату. У випадку, коли авторів декілька, роботу підписують усі автори.

Відповідальність за науково-методичний рівень роботи, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори, науковий керівник та рецензент.

Конкурсні роботи, які не відповідають встановленим вимогам, тематиці конкурсу або оформлені недбало, організаційним комітетом Конкурсу не приймаються.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА імені Альфреда Нобеля

^ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

Міжнародний Нобелівський Інформаційний Центр (Росія)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму


Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас прийняти участь у Другій віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли і кризи», присвяченій 110-ій річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Саймона Кузнеця, яка відбудеться 18-20 травня 2011 року.

Основна тема дискусії на Другій Віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму - «Інтелектуальний потенціал світового розвитку», панелі:

- формування інтелектуального клімату світової економіки;

- генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?

- сучасні теорії дослідження світової економіки: синергетика, еволюційний та цивілізаційний підходи;

- кількісні аспекти економічного зростання країн світу;

- освіта як основа розвитку інноваційної економіки.


^ Регламент проведення Другої віртуальної сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму:

 • реєстрація учасників Віртуальної сесії – з 10 січня по 1 березня 2011 р.

 • розміщення на сайтах матеріалів – з 1 березня по 1 квітня 2011 р.;

 • робота сесії на сайті www.duep.edu – з 1 березня 2011 р.;

 • проведення відео конференції – 19 та 20 травня 2011 р. з 14.00 до 16.00 за Київським часом;

 • прийом відредагованих та доопрацьованих статей, які обговорювалися на сесії, для публікації у виданнях Дніпропетровського університету економіки та права – до 25 травня 2011 р.;

 • публікація матеріалів Другої Віртуальної сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму – до 1 липня 2011 р.


Робочі мови Віртуальної сесії – українська, російська, англійська.


Розраховуємо на плідну співпрацю.


Контакти:

Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, т. +38 0562 778 56 53, E-mail nobelforum@duep.edu


Дашевська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, начальник наукового відділу Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, т. +38 056 791 12 65, E-mail science@duep.edu


Організаційний комітет

Додаток 1.


Вимоги до участі у Віртуальній сесії

Міжнародного Нобелівського економічного форуму


1. Матеріали, які учасники сесії хотіли б розмістити на сайтах для обговорення, можуть подаватися у наступних формах:

- стаття (обсяг 10-12 стор., набраних у форматі Word, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5);

- тези (обсяг 2-3 стор., набраних у форматі Word, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5);

- мультимедійні презентації (обсягом до 20 слайдів, виконаних у форматі pdf (Adobe Acrobat) або ppt (Microsoft PowerPoint) з використанням тільки базового набору шрифтів Microsoft Windows);

- відеодоповіді - хронометраж до 10 хв., можливі формати – mpg4, Windows(wmv), m2p. Учасники, які бажають розмістити свої відеодоповіді, повинні надіслати заявки за електронною адресою nobelforum@duep.edu та отримати відповідні додаткові інструкції.

Назва файлів повинна бути англійською мовою без пробілів. Для текстових файлів та презентацій використовується формат не вище MS Office 2003.


2. Статті, які автори хотіли б опублікувати в одному з видань Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля повинні містити наступні формальні структурні елементи: анотацію трьома мовами (українська, російська, англійська); ключові слова з теми статті (до 10 слів); актуальність дослідження та його зв'язок з теорією та практикою; огляд літератури та постановка невирішений наукових задач; формулювання мети статті та методів дослідження; виклад основного матеріалу (можливий поділ на окремі структурні частини); висновки з визначенням перспективних напрямків подальших досліджень; список використаної літератури.


3. Для участі у відеоконференції необхідно мати наступні технічні умови:

- наявність достатньої кількості робочих місць (настільних комп’ютерів або ноутбуків), обладнаних відеокамерами для учасників відеоконференції з розрахунку одне місце для індивідуального учасника або групи учасників у залежності від обраної форми презентації;

- наявність швидкісного підключення до мережі Інтернет не нижче 1 Мбит/с;

- наявність програмного забезпечення Microsoft Communicator або Microsoft Remote Access (останнє можна безкоштовно завантажити з сайту компанії Microsoft www.microsoft.com).

Організаціям, зацікавленим в участі у відеоконференції необхідно до 1 березня 2011р. встановити зв'язок з Організаційним комітетом для з’ясування технічних деталей та проведення тестового сеансу зв’язку.

Відеоконференція буде безпосередньо транслюватися з Зали засідання вченої ради Дніпропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля в мережі Інтернет через відповідне посилання на сайті ДУЕП (www.duep.edu).


 1. Для участі у Віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму учасники не пізніше 1 лютого 2011 р. подають наступну заяву (за електронною адресою nobelforum@duep.edu або science@duep.edu ) :


^ Заява

на участь у Другій Віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського економічного форуму


Прізвище ______________________________________________________________________


Ім’я ___________________________________________________________________________


По батькові ____________________________________________________________________


Місце роботи ___________________________________________________________________


Посада _________________________________________________________________________


Наукова ступінь ________________________________________________________________


Вчене звання ___________________________________________________________________


Електронна адреса ______________________________________________________________


Поштова адреса _________________________________________________________________


^ Прошу розмістити на сайтах для обговорення на Форумі наступні матеріали:


Вид матеріалу : стаття, тези, мультимедійна презентація, відеоматеріали (необхідне підкреслити)


Тема : __________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Прошу надсилати мені інформацію про

розміщення на сайтах матеріалів інших учасників: так ні (необхідне підкреслити)


Маю намір приймати участь у відеоконференції

і прошу надіслати відповідні технічні умови так ні (необхідне підкреслити)

Схожі:

Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових
Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconКонкурс наукових робіт молодих дослідників історії України "Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації"
Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconПоложення про раду молодих вчених внз
Рада молодих вчених Сумдпу створюється з метою розгортання ініціативи молодих викладачів І аспірантів, координації міжкафедральних...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconПоложення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення
Миколаївської області (далі – Конкурс) з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації,...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconПоложення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма " печерські каштани" Київ 2012 положення про Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів костюма «печерські каштани»
Конкурс проводиться щорічно у травні місяці на базі Київського національного університету технологій та дизайну
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти icon22-24. 04. 2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «xvii міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 22-24 квітня 2013 року прийняти участь у роботі XVІI міжнародного медичного конгресу студентів І молодих вчених
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс)...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconПро Університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка
З метою сприяння розвитку наукового потенціалу, підтримки перспективних молодих учених університету, які утверджують високий авторитет...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconСтатут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених»
Тів, аспірантів та молодих вчених є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує студентів, аспірантів та молодих вчених...
Інформація про Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів додається. Контакти iconОголошення
Про проведення ІV всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи