«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon

«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Назва«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Дата02.08.2012
Розмір84.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства


«Затверджую»

Перший проректор

____________ Г.В. Стадник

«___» _____________ 2012 р.


Програма

Фахових вступних випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістра «Світлотехніка і джерела світла»

на основі базової та повної вищої освіти


Харків – ХНАМГ – 2012


Програма розроблена авторським колективом кафедри «Світлотехніка і джерела світла» у складі: проф., д.т.н. Назаренко Л.А., проф., д.т.н. Овчинников С.С., проф., к.т.н. Салтиков В.О., доц., к.т.н. Поліщук В.М., доц., к.т.н. Гуракова Л.Д., доц. к.ф-м.н. Шепілко Є.В., доц. к.ф-м.н., доц. Петченко Г.О., доц., к.т.н. Литвиненко А.С., ст. викл. Лісна О.І.


1. Основи світлотехніки.


1.1. Випромінювання оптичної області спектру.

Оптична область спектра. Енергія випромінювання. Енергетична система величин. Визначення величин і одиниць, їх вимірювання.

Приймач оптичного випромінювання. Спектральна і інтегральна чутливість. Основи побудови системи ефективних величин. Зразковий приймач випромінювання. Види систем ефективних величин. Око, як зразковий приймач випромінювання світлової системи величин. Відносна спектральна світлова ефективність випромінювання світлової системи величин. Відносна спектральна світлова ефективність випромінювання для денного і нічного зору. Світлові величини. Визначення, одиниці вимірювання.

Оптичні характеристики матеріалів. Види перерозподілу випромінювання матеріалами. Коефіцієнт яскравості. Відбиття і переломлення жмутка променів на межі двох діелектриків. Формула Френеля. Проходження променів крізь плоско паралельний шар речовини. Рівнояскраві випромінювачі. Зв’язок між світністю і яскравістю. Розрахунок світлового потоку рівнояскравих випромінювачів різної форми. Розрахунок освітленості, що створюється рівнояскравими випромінювачами кінцевих розмірів. Розрахунок освітленості, що створюється точковим джерелом.

Світлове поле. Міра множини променів пучка. Яскравість пучка променів. Інтегральні характеристики світлового поля і методи їх розрахунку.

Проходження випромінювання крізь речовину. Закон Бугера. Показник поглинання. Показник послаблення. Розсіяння випромінювання в речовині. Показник розсіяння. Багаторазове відбиття на вогнутій поверхні.

Оптична пірометрія. Еквівалентні температури випромінювання.

Основи вчення про колір. Сприйняття кольору.

Основні поняття колориметрії. Колориметричні системи RGB, XYZ, Ф,,Р. Розрахунок координат кольору однорідних випромінювань і випромінювань з суцільним спектром.

Перетворювання випромінювання в інші види енергії.

Види та загальні закони перетворювання оптичного випромінювання.

Закони фотоелектричного перетворювання випромінювання. Бактерицидна і вітальна дія випромінювання. Бактерицидні і вітальні системи величин і одиниць.

2. Фотометрія.


2.1. Основні схеми фотометричних вимірювань і призначення її елементів.

2.2 Види приймачів випромінювання їх параметри та характеристики.

2.3. Методи вимірювання світлових величин (сили світла, світлового потоку, яскравості і освітленості).

2.4. Принципи вибору приймачів випромінювання для фотометричних вимірювань енергетичних та ефективних величин.

2.5. Методи вимірювання оптичних характеристик матеріалів (коефіцієнти відбиття, пропускання, поглинання).

2.6. Види спектральних приладів та їх характеристики.

2.7. Вимірювання спектральної густини випромінювання.

2.8. Вимірювання спектральних оптичних коефіцієнтів.

2.9. Візуальні методи вимірювання кольору.

2.10. Фотоелектричні методи вимірювання кольору.


^ 3. Фізичні основи джерел світла.


3.1. Закон Кірхгофа.

3.2. Формула Планка.

3.3. Закон Стефана-Больцмана.

3.4. Закон зміщення Віна.

3.5. Термоелектронна емісія. Формула Річардсона-Дешмана.

3.6. Люмінесценція.

3.7. Тліючий розряд.

3.8. Дуговий розряд.

3.9. Високочастотний розряд.


^ 4. Джерела світла.


4.1. Класифікаційні групи джерел світла за принципом генерації випромінювання. Параметри ДС – технічні, експлуатаційні, номінальні і фактичні.

4.2. Теплові джерела світла оптичного випромінювання.

Теплові джерела світла, принцип дії. Види і параметри сучасних ламп розжарювання. Галогенні лампи розжарювання. Основи галогенного циклу. Робота тіла розжарення в вакуумі. Роль інертного газу в лампах розжарювання. Виправлення кольоровості за допомогою теплових джерел світла. Спіральні і біспіральні тіла розжарювання. Баланс енергії газонаповненої лампи розжарювання. Розпил тіла розжарювання і строк служби лампи розжарювання.


4.3. Розрядні лампи низького тиску.

Спектр випромінювання розрядних джерел світла, його фізична природа. Особливості роботи розрядних джерел світла в електричній мережі. Особливості запалювання розряду в розрядних джерелах світла. Час разгорання і пульсації світлового потоку розрядних джерел світла. Елементарні процеси в газовому розряді На які характеристики розряду вони впливають. Роль резонансних ліній в спектрі випромінювання ртутного розряду низького тиску. Ефективний переріз атома для співударів різного роду. Формула Фабриканта. Особливості параметрів тліючого і дугового розрядів. Характеристика позитивного стовпа дугового розряду низького тиску. Градієнт потенціалу позитивного стовпа розряду низького тиску. Фактори, які впливають на нього. Вихід резонансного випромінювання позитивного стовпа розряду низького тиску. Фактори, що впливають на нього. Механізм виникнення розряду в ЛЛ низького тиску. Принцип дії ртутних ламп низького тиску. Класифікація розрядних ламп низького тиску. Переваги і недоліки ламп низького тиску. Конструкція ртутної лампи низького тиску. Параметри і роль наповнюючи лампу речовин. Вимоги до матеріалу колб. Колба ЛЛ. Розрахунок геометричних параметрів колби. Температура «холодної крапки». Оптимальне значення tхк . Призначення і роль електродів в ЛЛ дугового розряду. Вимоги до електродів ЛЛ дугового розряду. Конструкція і матеріал електродів в ЛЛ дугового розряду. Маса оксиду на електродах ЛЛ. Емісійна здатність електродів. Фактори, які впливають на емісійну здатність. Види катодів ЛЛ. Катодна пляма. Термін служби ЛЛ. Роль люмінофора в ЛЛ низького тиску. Спектр випромінювання ЛЛ.

4.4. Розрядні лампи високого тиску.

Характеристика дугового розряду високого тиску. Призначення і устрій ламп типу ДРЛ. Основні типи і характеристики. Металогалогенні лампи. Конструкція, застосування, параметри. Методи виправлення кольоровості ртутних ламп високого тиску. Вимоги до металогалогенних домішок для МГЛ. Типи електродів ламп високого тиску. Параметри і експлуатація ламп ДРЛ. Лампи типу ДНаТ. Параметри експлуатаційні характеристики, особливості конструкції.

    1. Світлодіоди. Принцип випромінювання СД. Конструкція СД. Види і параметри СД. Потужні світлодіоди. Області застосування СД.^ 5. Світлові прилади.


5.1. Визначення, призначення, класи світлових приладів (СП) в залежності від характеру перерозподілу потоку випромінювання джерела світла в просторі (ступеня концентрації світлового потоку).

5.2. Класифікація СП за призначенням.

5.3. Світлотехнічні характеристики СП.

5.4. Світлорозподіл прожекторів і світильників загального освітлення в залежності від форми фотометричного тіла.

5.5. Типи світлорозподіляючих пристроїв (СПП) в залежності від використовуємих матеріалів.

5.6. Основні параметри СПП.

5.7. Світлотехнічна класифікація світильників, класи і типи КСС світильників.

5.8. Основні характеристики приладів прожекторного класу.

5.9. Основні принципи розрахунку КСС і ККД світильників з різними світлорозподіляючими пристроями.

5.10. Залежність хода падаючих і відбитих променів в дзеркальних світильниках.

5.11. Система позначок світильників.

5.12. Поняття ФОСТ і ОСОЛ.

5.13. Види ОСОЛ в залежності від концентрації світлового потоку.


^ 6. Світлотехнічні установки та системи.


6.1. Роль штучного освітлення. Класифікація ОУ.

6.2. Загальні принципи нормування.

6.3. Розрахунок ОУ точковим методом.

6.4. Методи та критерії нормування.

6.5. Вибір нормативної фотометричної характеристики.

6.6. Нормування та розрахунок показника засліпленості.

6.7. Порогові характеристики зорового процесу.

6.8. Нормування якісних характеристик ОУ.

6.9. Розрахунок освітленості методом коефіцієнта використання.

6.10. Розрахунок розподілення світлового потоку від світящих смуг.

6.11. Загальні питання проектування ОУ.

6.12. Вибір джерел світла та нормованої освітленості.

6.13. Вибір ОП та їх розміщення.

6.14. Вибір видів та систем освітлення.

6.15. Комп’ютерні методи розрахунків ОУ.


^ 7. Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок


7.1. Вибір категорії надійності електропостачання електроприймачів відповідно з ДБН.

7.2. Вибір потужності трансформатору та вимоги к розміщенню ТП по відношенню к будівлям та спорудам.

7.3. Штучне освітлення, види освітлення, їх характеристика та вимоги.

7.4. Розрахунок електричних мереж по струму навантаження.

7.5. Розрахунок мереж по втраті напруги.

7.6. Види мереж та їх характеристика.

7.7. Групові мережі освітлення, їх компоновка.

7.8. Управління освітленням. Загальні вказівки і рекомендації.

7.9. Вимоги к захисту внутрішніх електричних мереж і вибір перетинів дротів.

7.10. Захист освітлювальних мереж. Загальні положення.

7.11. Компенсація реактивної потужності в ОУ.

7.12. Вибір апаратів захисту.

7.13. Розподільні і групові освітлювальні щитки. Загальні відомості.


^ 8. Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем.


8.1. Призначення пускорегулюючих апаратів для розрядних джерел світла, вимоги до них і їх позначення.

8.2. Види баластних пристроїв, призначених для забезпечення роботи розрядних джерел світла і їх порівнювальна оцінка.

8.3. Проаналізувати роботу стартера тліючого розряду в стартер ній схемі вмикання розрядних люмінесцентних джерел світла низького тиску.

8.4. Проаналізувати роботу безстартерної електричної схеми вмикання з розщепленою фазою двох розрядних джерел світла.

8.5. Яким чином можна реалізувати компенсацію напруги попереднього нагрівання електродів люмінесцентних ламп в безстартерних схемах вмикання?

8.6. Проаналізувати роботу імпульсного запалюючого пристрою паралельного типу з високовольтним імпульсним підвищуючим трансформатором для запалення двохелектродних газорозрядних ламп високого тиску.

8.7. Чим зумовлені втрати потужності електричних схем вмикання розрядних джерел світла? Поясніть спосіб збільшення коефіцієнта потужності цих схем.


9. ТОЕ.


9.1. Закон Ома для ділянки електричного кола, що містить ЕДС.

9.2. Метод контурних струмів для розрахунків електричних кіл.

9.3. Метод вузлових потенціалів для розрахунків електричних кіл.

9.4. Метод накладення для розрахунків електричних кіл.

9.5. Метод еквівалентного генератора для розрахунків електричних кіл.

9.6. Резонансні явища. Їх проявлення в електричних колах.


Затверджено на засіданні кафедри «Світлотехніка і джерела світла» протокол № 5 від 24 січня 2012 року.


Зав. каф. СДС, проф. Л.А. Назаренко

Схожі:

«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Система статистичних понять І визначень в організації туризму: «турист», «туризм», «екскурсант», «відвідувач», «внутрішній турист»,...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
«Електротехніка та електротехнології», 0906 – «Електротехніка» спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Програма розроблена колективом кафедри "Електропостачання міст" у складі: д т н., к т н., доц. Абраменка І. Г., к т н., доц. Швеця...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Що таке функції менеджменту? Перерахувати та пояснити основні функції менеджменту. Хто першим сформулював функції менеджменту?
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
«спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconЗатверджую: перший проректор Стадник Г. В
Теоретичні основи електротехніки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 030601 – «Менеджмент» (0502 – «Менеджмент»)спеціальності...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник icon«затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник
Окр «спеціаліст» та «магістр» допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти на освітньо-кваліфікаційному...
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconДо друку дозволяю Перший проректор Г. В. Стадник
Екологія та охорона навколишнього середовища”, 092600 ”Водопостачання та водовідведення”
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології
Зінчина О. Б., Клименко Г. Т., Кудрявцев О. Ю., Радіонова Л. О. перший проректор Стадник Г. В
«Затверджую» Перший проректор Г. В. Стадник iconМ.І. Самойленко О. М. Штельма Затверджую: перший проректор Стадник Г. В. 2007р. Программа
Робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи