Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення icon

Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення
Скачати 108.62 Kb.
НазваУгода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення
Дата15.09.2012
Розмір108.62 Kb.
ТипДокументиУГОДА

між ректоратом і первинною профспілковою

організації студентів

Харківської національної академії міського господарства

на 2012-2016 р.р.


ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ


Харківська національна академія
міського господарства - Академія ХНАМГ


Первинна профспілкова

організація студентів - ППОС


Комітет первинної профспілкової

організації студентів - комітет ППОС


Загальні положення

Сторонами Угоди є:

ректорат Харківської національної академії міського господарства в особі ректора Бабаєва В.М., який має відповідні повноваження, визначені Статутом Академії;

первинна профспілкова організація студентів Харківської національної академії міського господарства в особі голови комітету Мамонова К.А., який представляє інтереси членів профспілки студентів Академії з питань навчання, побуту, відпочинку і має відповідні повноваження, визначені Статутом Профспілки працівників освіти та науки України.


1. Загальні питання

Ректорат зобов'язується:

1.1. Планування та розподіл коштів, які безпосередньо торкаються інтересів студентів, проводити за участю ППОС Академії.

1.2. За погодженням з ППОС:

- затверджувати зміни та доповнення до правил внутрішнього розпорядку Академії;

  • морально і матеріально заохочувати студентів Академії за успіхи в навчальній, науковій та громадській діяльності;

  • вирішувати питання надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, які її потребують;

  • передбачати кошти на організацію культурно-виховної і спортивної роботи;

- вирішувати питання організації громадського харчування,
побутового та медичного обслуговування студентів;

- видавати накази про відрахування та дисциплінарні стягнення на
студентів Академії;

- видавати накази, розпорядження, положення, таке інше, що
безпосередньо стосуються студентів Академії.

1.3. Безкоштовно виділяти ППОС необхідні для її роботи приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням та їх обслуговуванням (аудиторії 401, 402 навчально-лабораторного корпусу).

1.4. Надавати ППОС можливість безкоштовно користуватися засобами зв'язку, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів Академії. Безкоштовно обслуговувати оргтехніку.

1.5. Зберігати існуючий порядок безготівкового перерахування профспілкових членських внесків студентів зі стипендії на рахунок ППОС за їх письмовими заявами.

1.6. Регулярно інформувати ППОС про діяльність Академії, що стосується студентства на спільних засіданнях ректорату і ППОС.

1.7. За наявності фінансової спроможності надавати цільову допомогу студентській їдальні для зниження вартості харчування.

1.8. Створювати безпечні умови для проведення навчально-виховного процесу, посилювати заходи щодо профілактики травматизму серед студентства.

Первинна профспілкова організація студентів зобов'язується:

1.9. Спільно з ректоратом діяти в заходах, передбачених цією Угодою, інформувати членів профспілки про хід її виконання.

1.10. Брати активну участь у спільних засіданнях з ректоратом Академії.

1.11. Брати участь у розподілі коштів, що виділяються на соціально-побутові потреби студентів, організацію культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.

1.12. Через своїх представників брати участь у роботі Вченої ради Академії.

1.13. Вимагати припинення дії наказів, що суперечать чинному законодавству, а також цій Угоді.

1.14.Збирати готівкою профспілкові внески зі студентів, які є членами первинної профспілкової організації студентів та які не отримують стипендію, і вносити їх на рахунок первинної профспілкової організації студентів.

1.15. Проводити заняття "Школи профспілкового активу" у відповідності до графіку занять, для підвищення мотивації членства у профспілці та підвищення правової освіченості студентів Академії.


2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Ректорат зобов'язується:

2.1. В межах фінансування на поточний рік забезпечувати створення Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам і використовувати кошти Фонду згідно з „Положенням про Фонд соціальної допомоги", затвердженим Ректором і рішенням Профспілкового комітету студентів.

2.2. Передбачати в кошторисі спеціального фонду бюджету Академії фінансування цільових програм соціальної підтримки студентства (пільгове харчування, оздоровлення, медичне обслуговування, питання культури і спорту, відрядження тощо).

2.3. При формуванні розкладу занять додержуватися норм навчального навантаження на студента та рівномірного розподілу навчальних годин протягом тижня.

2.4. У випадках залучення студентів до роботи у студентських будівельних загонах, укладення угод на дані роботи проводити за безпосередньою участю ПКС ХНАМГ з додержанням належних умов праці, проживання, харчування та відпочинку. У випадках недодержання замовником (роботодавцем) відповідних норм праці, проживання, харчування або відпочинку вважати угоду не дійсною, а відшкодування збитків (у тому числі й відшкодування шкоди здоров'ю студентів) проводити за рахунок замовника робіт (роботодавця).

    1. Матеріально заохочувати відмінників навчання, студентів, які активно ведуть громадську роботу, беруть активну участь у спортивних змаганнях та творчих конкурсах, посідають призові місця.

Первинна профспілкова організація студентів зобов'язується:

2.7. Брати участь у роботі стипендіальних комісій факультетів при призначенні стипендій та розподілі коштів на матеріальну допомогу студентам, аспірантам та докторантам, а також брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів Фонду соціальної допомоги.

2.8. Здійснювати облік малозабезпечених студентів, сиріт, напівсиріт, інвалідів 1-3 груп та постраждалих від аварії на ЧАЕС, забезпечувати виплату матеріальної допомоги з фонду ППОС Академії та контролювати реалізацію Академією пільг, передбачених законодавством.

2.9. За наявності фінансових можливостей матеріально заохочувати студентів з фонду ППОС.

2.10. Брати участь у вирішенні питань стосовно відрахування студентів з Академії: підписання головою профбюро рапортів на відрахування, головою профкому Наказів на відрахування студентів.

2.11. Брати участь у трудовому вихованні студентів, заохочувати найбільш активних.


3. Наукова робота студентів та аспірантів

Ректорат зобов'язується:

3.1. Виділяти кошти на відрядження студентів, аспірантів та докторантів для участі у олімпіадах і конференціях.

3.2. За наявності фінансових можливостей надавати допомогу аспірантам і докторантам у друкуванні авторефератів (при успішному закінченні аспірантури), дисертаційних робіт і монографій, а студентам - у друкуванні статей.

3.3. Заохочувати грошовими винагородами переможців олімпіад (починаючи з переможців обласних олімпіад), а також студентів, аспірантів та докторантів, які посіли призові місця на конкурсах або яких було відзначено на конференціях (починаючи з рівня обласних конференцій для студентів та аспірантів, і республіканських - для докторантів).

Первинна профспілкова організація студентів зобов’язується:

3.4. Підтримувати студентів та аспірантів, які займаються науковою роботою, у першу чергу надавати путівки на відпочинок, а також преміювати найбільш обдарованих студентів та аспірантів.

3.5. Клопотати перед ректоратом щодо преміювання та заохочення обдарованих студентів та аспірантів. Клопотати перед ректоратом та Вченою радою Академії щодо призначення іменних стипендій.


4. Поліпшення житлово-побутових умов

Ректорат зобов'язується:

4.1. При формуванні плану підготовки Академії до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка.

4.2. Проводити роботу з обладнання гуртожитків відповідно до типових норм та санітарних правил.

4.3. Забезпечити безпечні умови проживання студентів у гуртожитках, у т.ч. пожежну- та електробезпеку.

4.4. Укладати договори зі студентами Академії на проживання у гуртожитку.

По можливості, виділяти сімейним студентам та аспірантам, які цього потребують, окремі кімнати в сімейному гуртожитку №2, як правило, подружжям, що є студентами, аспірантами чи докторантами Академії.

4.5. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до наказу про розподіл місць між факультетами та підрозділами.

4.6. Забезпечувати рівень оплати за проживання в гуртожитках Академії відповідно до чинного законодавства.

Розраховувати щомісячно обсяг фактичного споживання житлово-комунальних послуг з метою визначення розміру їх відшкодування для оформлення субсидії студентам, які проживають у гуртожитках.

Розрахунки оформлювати наказом по Академії і надавати щомісячно до органів соціального захисту населення.

4


.7. Спільно зі службою пожежної охорони Академії, деканатами та ППОС контролювати дотримання наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 12.02.01 "Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України". Ввести санкції для студентів Академії, які порушують цей наказ (від оголошення догани до відрахування з числа студентів).

Первинна профспілкова організація студентів зобов'язується:

4.8. Брати участь у розробці й обговоренні проектів поточного та капітального ремонту приміщень навчально-лабораторних корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів.

4.9. Брати участь у розподілі місць у гуртожитках та поселенні студентів, відповідно до діючого Положення про гуртожиток.

4.10. Сприяти забезпеченню додержання проживаючими у гуртожитках Правил внутрішнього розпорядку та діючого Положення про гуртожиток.

4.11. Підтримувати діяльність органів студентського самоврядування у гуртожитках.

4.12. Здійснювати контроль за умовами проживання, навчання та за відпочинком студентів Академії у гуртожитках. Вжити заходів щодо відселення осіб, які втратили право на проживання у гуртожитку.

4.13. Щорічно організовувати огляд-конкурс на кращий гуртожиток, кращий поверх у гуртожитку, кращу кімнату.

4.14. Разом з ректоратом Академії розглядати умови та вартість проживання студентів, аспірантів і докторантів у студентських гуртожитках Академії (відповідно до п.4.6 Угоди).

4.15. Співпрацювати з оперативними загонами та господарською частиною з питань охорони та збереження матеріальних цінностей Академії у належному стані.

    1. Брати участь в організації діяльності студентів по підтримці порядку на територіях Академії і в гуртожитках, збереженні матеріальних цінностей, вирішенні питань енергозбереження; здійснювати контроль за виконанням студентами своїх обов'язків та правил пожежної та електробезпеки.5. Організація дозвілля студентів, зміцнення матеріальної бази об'єктів культури

Ректорат зобов'язується:

5.1. Підтримувати у належному стані приміщення, що знаходяться на балансі Академії, для проведення культурно-просвітницької та спортивної роботи серед студентів.

5.2. Підтримувати у належному стані приміщення Плацу студентів, сприяти проведенню у ньому культурно-масових та просвітницьких заходів.

5.3. За наявності фінансової спроможності підтримувати студентський спортивний клуб та студентські творчі колективи.

Продовжувати покращувати матеріальну базу студентського клубу художньої самодіяльності Академії.

5.4. Підтримувати багатотиражну газету Академії "Академія міст".

Первинна профспілкова організація студентів зобов'язується:

5.5. Приймати участь в організації дозвілля студентів, забезпечувати сприяння у роботі студентського спортивного клубу, творчих колективів Академії, допомагати розвиткові матеріально-технічної бази, розширенню фізично-оздоровчої діяльності.

5.6. Сприяти проведенню культурно-масових та просвітницьких заходів у Палаці студентів Академії, інформувати студентів про проведення даних заходів. Залучати студентів до роботи щодо по будівництву, благоустрою та підтримки у належному стані Палацу студентів Академії.

5.7. Залучати студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності, до занять фізичною культурою та спортом.

5.8. Передбачати кошти у фонді ППОС на організацію культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи.

5.9. Забезпечити централізоване розповсюдження квитків на культурно-масові й спортивні заходи, що проводяться в Академії, а також за її межами.

5.10. За наявності фінансової можливості преміювати студентів, які є постійними кореспондентами газети "Академія міст".

5.11. Реалізовувати творчий потенціал студентів за допомогою організації роботи щодо збору та оформлення студентських творів для публікації в літературно-художньому альманасі ХНАМГ.


6. Спортивна робота та оздоровлення студентів

Ректорат зобов'язується:

6.1. Проводити подальшу роботу з питань поліпшення умов проживання та оздоровлення студентів, аспірантів у санаторії-профілакторії "Містобудівник", підтримувати у належному стані медичне обладнання та дбати про розширення медичної бази.

6.2. Підтримувати та розвивати спортивні секції, які не мають комерційної спрямованості.

6.3. Регулярно проводити для студентів Академії цикли лекцій "Здоровий спосіб життя" за участю працівників медичного центру Академії та обласної студентської лікарні №20. Укласти відповідні договори.

Первинна профспілкова організація студентів зобов'язується:

6.4. Забезпечити оздоровлення студентів, які мають відповідні показання, шляхом санаторно-курортного лікування, та відпочинок у спортивно-оздоровчих таборах за умов надання путівок Фондом соціального страхування.

6.5. Спільно з комісією Соціального страхування Академії організувати контроль за роботою санаторію-профілакторію "Містобудівник" з оздоровлення студентів та аспірантів.

6.6. Організувати контроль за дотриманням студентами розпорядку денного, правил проживання та режиму в санаторії-профілакторії "Містобудівник".

6.7. Сприяти проведенню циклу лекцій "Здоровий спосіб життя" для студентів Академії.


7. Прикінцеві положення

Угода укладена строком на 3 роки і набуває чинності з дня її підписання представниками сторін.

Після закінчення строку чинності Угода продовжує дію до того часу, поки сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну Угоду.

Угода є невід'ємною частиною колективного договору.

Угода схвалена на 51-й профспілковій конференції студентів первинної профспілкової організації студентів Харківської національної академії міського господарства (протокол № 51 від 09 лютого 2012 року).


Угоду підписали:

Ректор Харківської Голова комітету ППОС

національної академії Харківської національної

міського господарства академії міського господарства

В.М. Бабаєв К.А. Мамонов

Схожі:

Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconУгода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі ректора Бабаєва В. М., який має відповідні повноваження, визначені...
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПрийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі Шутенка Л. М., який має відповідні повноваження, визначені Статутом...
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПрийняті скорочення та позначення
Харківської національної академії міського господарства в особі Шутенка Л. М., який має відповідні повноваження, визначені Статутом...
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconРобоча група Харківської національної академії міського господарства з напрямку «Реформа житлово-комунального господарства»
...
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківської національної академії міського господарства
Додаток 6 до Правил прийому до Харківської національної академії міського господарства
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківської національної академії міського господарства
Додаток 6 до Правил прийому до Харківської національної академії міського господарства
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПервинна профсоюзна організація харківської національної академії міського господарства список членів комітету первинної профсоюзної організації хнамг
Первинна профсоюзна організація харківської національної академії міського господарства
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПервинна профсоюзна організація харківської національної академії міського господарства список членів комітету первинної профсоюзної організації хнамг
Первинна профсоюзна організація харківської національної академії міського господарства
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПоложення про Центр довузівської підготовки Харківської національної академії міського господарства Харків 2009
Центр довузівської підготовки є навчально-організаційним підрозділом Харківської національної академії міського господарства
Угода між ректоратом І первинною профспілковою організації студентів Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 р р. Прийняті скорочення та позначення iconПоложення про Центр довузівської підготовки Харківської національної академії міського господарства Харків – 2009
Центр довузівської підготовки є навчально-організаційним підрозділом Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи