План роботи на 2012 рік icon

План роботи на 2012 рік
Скачати 189.46 Kb.
НазваПлан роботи на 2012 рік
Дата10.11.2012
Розмір189.46 Kb.
ТипПлан

ХАРКІВСЬКА обласна організація профспілки працівників

освіти і науки україни

первинна профспілкова організація ХАРКІВСЬКої НАЦІоНАЛЬНої

АКАДЕМІї МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ППО ХНАМГ Протокол № 11 від ''20'' грудня


ПЛАН РОБОТИ НА 2012 РІК

комітету первинної профспілкової організації
Зміст заходів


Дата

Відповідальний

Виконання

^ ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ

1. На зборах, конференціях

1.


Провести звітну профспілкову конференцію з порядком денним: Звіт голови ППО про роботу комітету за 2012 рік

Згідно статутних

вимог

Голова комітету,

заступник голови комітету
2.

Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік

Згідно статутних

вимог

Голова ревізійної

комісії
3.

Провести загальні збори працівників щодо підсумків роботи трудового колективу Академії у 2011-2012 навчальному

Серпень

Ректор Академії, голова комітету
4.

Провести конференцію працівників по виконанню Колективного договору та Комплексних заходів з охорони праці за 2012 рік (звіт ректора та голови комітету) та прийняття Доповнень до Колективного договору

Лютий 2012 року

Голова комітету, робоча комісія з укладання колективного договору
2. На засіданнях виборного профспілкового комітету

2.1. Внутрішньоорганізаційна робота

1.

Затвердження планів роботи

комітету і комісій ППО

Грудень

Заступник голови, голови комісій комітету
2.

Затвердження плану проведення

навчання профспілкового активу

Лютий

Голова комітету

3.

Про організацію і проведення звітних профспілкових зборів

За рішенням комітету

Голова, заступник голови комітету
4.

Про проведення прийому прийнятих на роботу та в члени профспілки, видачі їм профспілкових квитків, взяття та зняття з профспілкового обліку

За необхідністю

Заступник голови комітету
5.

Про роботу комітету по виконанню заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим на зборах, конференціях членами профспілки

За рішенням

комітету

Голова, заступник голови комітету
2.2 Захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів

членів профспілки

1

Про погодження графіку щорічних основних відпусток працівників на 2012 рік.

Січень

Голова комітету
2

Про роботу комітету по здійсненню громадського контролю за дотриманням в Академії законодавства про працю , про охорону праці

Протягом року

Голова комісії з

питань захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
3

Про участь комітету у роботі атестаційної комісії

Квітень

Голова комітету

4

Про здійснення контролю за дотриманням в Академії норм оплати праці та матеріального заохочення.

Двічі на рік

Голова комісії з питань захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
5

Про хід виконання Колективного договору між ректором і ППО ХНАМГ за 2012 рік

Двічі на рік

Голова

комітету
6

Про надання матеріальної допомоги членам профспілки, що її потребують

Постійно

Голова,

заступник голови,

головний бухгалтер комітету
2.3 Охорона праці


1

Про громадський контроль за дотриманням норм видачі молока працівникам, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці

Протягом року

Голова, заступник голови, відповідальні по виконанню додатку 5.1 до Колективного договору
2

Про громадський контроль за роботою їдальні та буфетів Академії

Березень

Голова, заступник голови, голова комісії з питань захисту трудових. та соціально - економічних прав і

інтересів членів профспілки.
3

Про графіки проведення планово-запобіжних заходів щодо електричних систем та установок для повсякденного огляду

Березень

Запрошені: головний енергетик
4

Про ремонт і налагодження насосів – підвищувачів тиску внутрішнього протипожежного водопостачання в навчальних корпусах та гуртожитках; про випробування на працездатність пожежних кранів і вентиляційних систем

Березень

Запрошені: головний механік, директор студмістечка
5

Про участь у проведенні щорічного Всесвітнього дня охорони праці

Квітень

Голова комітету, голова комісії з охорони праці
6

Про спільну роботу комітету і ректорату по створенню належних умов навчання, праці і відпочинку при підготовці закладу до нового навчального року

Серпень

Голова комітету
7

Про готовність гуртожитків до нового навчального року

Серпень

Голова комітету, голова комісії з питань захисту трудових. та соціально - економічних прав і

інтересів членів профспілки.
8

Про підготовку Академії до роботи в зимових умовах, готовність системи опалення, випробування системи електромережі та заземлення

Вересень - жовтень

Голова комісії з охорони праці
9

Про проведення щорічного огляду -

конкурсу стану умов охорони праці в

Академії

Квітень

Голова комісії з охорони праці
10

Про виконання розділу „Охорона праці" Колективного договору та Комплексних заходів з охорони праці

2 рази на рік

Голова комітету, голова комісії з охорони праці
2.4 Культурно-масова та спортивно-оздоровча робота


1

Про роботу комітету щодо організації літнього оздоровлення працівників та членів їх сімей.

Травень-серпень

Голова комісії з культурно-масової, спортивно-масової роботи
2

Підведення підсумків літнього оздоровлення працівників та членів їх сімей.

Вересень

Голова комітету, голова комісії з культурно-масової, спортивно-масової роботи
3

Проведення заходів з нагоди святкування 90-річчя Академії

Жовтень

Голова комітету,

заступники голови комітету,

голова комісії з культурно-масової
4

Про організацію дозвілля дітей працівників на зимових канікулах

Грудень

Січень

Голова комітету, голова культурно-масової комісії
5

Про організацію святкових заходів вАкадемії

Протягом

року

Голова комітету, голова

культурно-масової

комісії
2.5 Звіти голів
1

Звіти голів профспілкових бюро факультетів, технікумів

Протягом

року

Голови профспілкових бюро факультетів, технікумів
2

Звіти голів комісій комітету

Протягом

року

Голови комісій комітету
3. Заходи з організаційно-масової роботи


1

Складання та перевірка списків осіб пільгового контингенту, працівників з дітьми.

Листопад

Голова організаційно -

масової комісії
2

Організація роз'яснювальної роботи щодо діяльності профспілок серед членів профспілки

Постійно

Організаційно-масова

комісія
3

Проведення роботи з мотивації

профспілкового членства

Постійно

Голова, заступник голови комітету
4

Звірка обліку членів профспілки

Двічі на рік

Заступник голови комітету, голови проф.бюро
5

Відвідування нарад для голів

комітетів

За окремим

планом

Голова комітету
6

Участь у семінарах по навчанню голів комісій комітету

За окремим

планом

Голови комісій

комітету
7

Проведення семінарів та навчання профспілкового активу

За окремим

планом

Голова, заступник голови комітету
8

Проведення підписки на профспілкові видання, доведення до членів комітету матеріалів по обміну досвідом роботи, який висвітлюється у них

Постійно

Заступник голови

комітету
9

Оформлення та систематичне поповнення інформаційного стенду по висвітленню профспілкової роботи

Постійно

Заступник голови

комітету
10

Здійснення контролю за виконанням Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та Постанов вищих профспілкових органів

Постійно

Голова, заступник голови комітету
4. Заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та

інтересів членів профспілки

1

Контроль за ознайомленням працівників з попереднім педнавантаженням на новий

навчальний рік

Травень-червень

Голова комітету
2

Контроль за своєчасним виданням наказу на щорічні основні відпустки, ознайомлення з ним працівників під розпис, своєчасну виплату відпускних, оздоровчих

Травень-червень

Голова комісії з питань захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
3

Вивчення системи розподілу педагогічного навантаження працівників, надання ректорату своїх пропозицій щодо його удосконалення

Травень-серпень

Комісія з питань захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
4

Контроль за своєчасним оформленням документів по прийому нових працівників на роботу, записи в їх трудових книжках, ознайомлення їх зі своїми обов'язками, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку

Вересень

Голова комісії з питань захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
5

Провести аналіз виконання Колективного договору за 2011 рік, підготувати звіт про роботу комітету по виконанню його положень

Січень

Голова комітету, робоча комісія з укладання Колективного договору
6

Контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, доплат, премій

Постійно

Комісія з питань захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
7

Інформація про своєчасне введення в дію рішень Кабінету Міністрів про зміни в оплаті праці.

Постійно

Комісія питань захисту

трудових і соціально-економ. прав та інтересів членів профспілки
8

Доведення до працівників змін у трудовому законодавстві

Постійно

Комісія питань захисту

трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
9

Розгляд заяв, скарг членів профспілки, причини їх виникнення. Допомога працівникам у переговорах з адміністрацією по вирішенню проблемних питань, направлення до адміністрації своїх пропозицій щодо їх недопущення

Постійно

Голова комітету, комісія з питань захисту трудових і соціально економічних прав та інтересів членів профспілки
10

Участь у роботі комісій Академії, до яких згідно з законодавством делегуються представники виборних профспілкових органів

Постійно

Голова комітету, члени комітету
11

Контроль за попередженням працівника про зміну істотних умов праці

Постійно

Голова комісії з питань захисту трудових і соціально - економічних прав та інтересів членів профспілки
12

Контроль за дотриманням трудового законодавства з питань звільнення працівників

Постійно

Голова комітету
13

Контроль за правильністю накладання дисциплінарного стягнення

Постійно

Голова комітету
14

Контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам

Постійно

Комісія з питань захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
5. Заходи з охорони праці

1

Контроль за наявністю наказів про призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці у структурних підрозділах (своєчасна атестація посадових осіб)

Січень

Голова комісії з охорони праці
2

Контроль за проведенням

інструктажів з охорони праці

Протягом року

Голова комісії з охорони праці
3

Контроль за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, миючими та

знешкоджуючими засобами

Протягом року

Голова комісії з охорони праці
4

Контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з важкими і шкідливими умовами праці

Протягом року

Голова комісії з охорони праці
5

Перевірка в структурних підрозділах наявності та повноти інструкцій з охорони праці, ведення журналів інструктажу працівників

Протягом року

Голова комісії з охорони праці
6

Контроль за проведенням щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, систем вентиляції

Вересень

Голова комісії з хорони

праці
6. Заходи з культурно-масової та спортивно-масової роботи


1

Організація спортивних свят та

змагань

Протягом

року

Голова комітету, голова

спортивно-масової

комісії
2

Відвідування театрів, музеїв, виставок

Протягом

року

Голова комітету, голова

культурно-масової

комісії
3

Організація екскурсій , туристичних поїздок


Протягом

року

Голова комітету, голова

культурно-масової

комісії
Дати проведення засідань профспілкового комітету у 2012 році:

26.01, 22.02, 29.03, 26.04, 24.05, 28.06, 27.09, 25.10, 29.11, 20.12.2012 р.

Голова первинної

профспілкової організації ХНАМГ В.І.Лусь

Схожі:

План роботи на 2012 рік iconПлан роботи ректорату Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2011/2012 навчальний рік
Затвердження графіка і плану роботи ректорату на 2011/2012 навчальний рік (ректор проф. Коцан І. Я.)
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2011-2012 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2012-2013 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2011-2012 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2011/2012 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2011/2012 навчальний рік
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2012/2013 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2012/2013 навчальний рік
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи університету на 2012-2013 навчальний рік
Ректорат, Центр культури та мистецтв, відділ виховної роботи, Студентська Рада, директорати інститутів
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2012-2013 2012 2013 навчальний рік
Про інтеграцію наукової І навчальної роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчання
План роботи на 2012 рік iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2012-2013 2012 2013 навчальний рік
Про інтеграцію наукової і навчальної роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи