Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році icon

Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Скачати 312.4 Kb.
НазваНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Дата10.11.2012
Розмір312.4 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

05.10. 2012 № 1076


Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з

природничих, технічних та гуманітарних

наук у 2012/2013 навчальному році


З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.03.2012 за № 389/20702,


н а к а з у ю :


1. Провести у 2012/2013 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс), у два тури:

- перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, жовтень - грудень 2012 року;

- другий тур - у вищих навчальних закладах, визначених як базові, січень-березень 2013 року.

2. Конкурс проводити у базових вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації відповідно до переліку галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2012 № 369.

3. Утворити організаційний комітет з проведення Конкурсу у складі згідно з додатком.


4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

5. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації:

5.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у визначений строк, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

5.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу до 25.01.2013.

5.3. Оплату відряджень учасників Конкурсу здійснити за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються.

6. Керівникам базових вищих навчальних закладів:

6.1. Забезпечити організацію Конкурсу відповідно до Положення про його проведення.

6.2. Компенсацію робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників другого туру Конкурсу, науково-педагогічним працівникам відшкодувати відповідно до законодавства України.

6.3. Подати звіти про підсумки проведення Конкурсу до 15.04.2013 на адресу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.).

7. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) до 30.06.2013 підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра Є. М. Суліма

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 05. 10. 2012р. № 1076

Склад

^ Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2012/2013 навчальному році


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.Суліма Євген

Миколайович


Коровайченко Юрій Миколайович


Левківський Казимир Михайлович


Михайлик Катерина Іванівна


Вітенко Іван Семенович


Іщенко Тетяна Дем’янівна


Тимошенко Ілона Борисівна


Юдіна Світлана Павлівна

  • Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету;
  • директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, заступник голови оргкомітету;
  • заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;
  • завідувач сектора відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;
  • директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України (за згодою);
  • директор науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (за згодою);
  • головний спеціаліст Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури України(за згодою);
  • начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.


Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О.А. Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

21.02.2012 № 202


^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012

за № 389/20702


Положення про проведення

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук


І. Загальні положення


1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

формування творчого покоління молодих науковців та практиків для

різних галузей суспільного життя;

пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

активізація науково-дослідної роботи студентів;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах,

турнірах.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

1.4. Конкурс проводиться у два тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації;

другий тур - у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації,

визначених базовими.

1.5. Перелік галузей наук (спеціальностей, груп спеціальностей), з яких проводиться Конкурс, базові вищі навчальні заклади з проведення другого туру Конкурсу, склад організаційного комітету затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на три роки.

1.6. Галузь науки (спеціальність, група спеціальностей), на яку протягом трьох років щорічно подавалось менше двадцяти робіт, вилучається з переліку.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».


ІІ. Керівництво Конкурсом


2.1. Засновником Конкурсу є Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України.

2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює організаційний комітет.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

2.4. Для організації та проведення першого туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія.

2.5. У базовому вищому навчальному закладі з проведення другого туру створюється галузева конкурсна комісія.

2.6. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, у якому проводиться другий тур, представники інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою).

Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

2.7. Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму складі секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії за умови, що галузь науки включає декілька спеціальностей.

ІІІ. Вимоги до наукових робіт


3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

3.2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

3.3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок

без урахування додатків;

робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та

анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;


до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

3.4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

3.6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1).

3.7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).


IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт


4.1. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Перший тур Конкурсу проводиться у жовтні – грудні.

4.3. Студенти подають роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

4.4. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) та надсилає їх галузевим конкурсним комісіям у строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.5. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап - заочний (рецензування робіт);

другий етап - очний (науково-практична конференція).

4.6. Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та передає їх на рецензування (додаток 2). Рецензія повинна бути завірена печаткою навчального закладу, у якому працює рецензент.

Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори.

4.7. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

4.8. Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.


4.9. Інформацію щодо дати проведення науково-практичних конференцій галузеві конкурсні комісії надають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

4.10. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України приймаються галузевими конкурсними комісіями після проведення науково-практичних конференцій.

Нагороджуються 25% студентів від загальної кількості авторів, на роботи яких є рецензії, з них: дипломом І ступеня - 20%, дипломом ІІ ступеня - 30%, дипломом ІІІ ступеня - 50%.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження.

4.11. Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати їм сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати дипломами базового вищого навчального закладу тощо.

4.12. Галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про проведення другого туру Конкурсу, у тому числі протокол засідання галузевої конкурсної комісії (додаток 3) та статистичну довідку (додаток 4).

4.13. Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

4.14. Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у базових вищих навчальних закладах протягом трьох років.


V. Відзначення переможців Конкурсу


5.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Вищі навчальні заклади можуть нагороджувати студентів-переможців Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, грошовими преміями.

5.3. У разі втрати диплом не поновлюється.

5.4. Організатори Конкурсу та наукові керівники, які підготували щорічно п’ять та більше переможців, можуть відзначатися за підсумками трирічного проведення Конкурсу відповідно до вимог Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 № 605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за № 899/14166.


VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій


6.1. Для забезпечення об¢єктивного проведення другого туру Конкурсу у базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом ректора базового вищого


навчального закладу. Членами апеляційної комісії можуть призначатися представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою).

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення результатів науково-практичної конференції подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивності оцінювання захисту ними наукової роботи.

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 5), та надає його заявнику.


VII. Фінансування Конкурсу


7.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів.

7.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Директор Департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаш


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 27.03.2012 р. № 369

^
Галузі наук, базові вищі навчальні заклади, голови галузевих конкурсних комісій

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

у 2011 – 2014 н. р.


п/п
Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс
Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса)
Голова галузевої конкурсної комісії,

телефон для довідок,

1
2
3
4
^
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

1.

Біологічні науки

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

Проректор Грищак В.З.

(061) 289 12 06, 289 12 52

2.

Географічні науки

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012

Проректор

Ушенко О.Г.

(0372) 52 22 66, 52 61 42

3.

Екологія та екологічна безпека

Донецький національний технічний університет

вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор

Башков Є.О.

(062) 305 35 67, 91 08 29

4.

Хімічні науки

Донецький національний університет

вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Проректор Безпалова С.В.

(062) 305 16 51,

305 22 00

5.

Математичні науки

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

Проректор

Миронюк І.Ф.

(0342) 59 60 29, 50 60 50, 50 60 47

6.

Фізика

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Проректор

Сбруєва А. А.

(0542) 68 59 10

7.

Інформатика та кібернетика

Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021

Проректор Павлов С.В.

(0432) 59 82 43

8.

Ветеринарна медицина

Сумський національний аграрний університет

вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021

Проректор Фотіна Т.І.

(0542) 62 78 58

9.

Зоотехнія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041

Проректор

Мазуркевич А.Й.

(044) 527 84 30

10.

Агрономія

Вінницький національний аграрний університет

вул. Сонячна,3,

м. Вінниця, 21100

Проректор

Правдюк Н. Л.

(0432) 57 43 22, 43 72 30

11.

Клінічна медицина


Національний медичний університет імені

О.О. Богомольця

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601

Ректор

Москаленко В.Ф.

(044) 234 60 63, 234 40 62

12.

Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)

Луганський державний медичний університет

кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045

Проректор

Пустовий Ю.Г.

(0642) 63 02 55

13.

Профілактична медицина


Медичний інститут Сумського державного університету

вул. Римського-Корсакова, 2. м. Суми, 40007

Директор інституту

Маркевич В. Е.

(0542) 64 00 33, 68 77 59

14.

Теоретична медицина

Івано-Франківський державний медичний університет

вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

Ректор Рожко М. М.

(03422) 2 42 95,

(0342) 53 79 84

15.

Фармацевтичні науки

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

Ректор

Ковальчук Л.Я.

(0352) 52 45 54
^
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

16.

Хімічні технології

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор

Гірін О.Б.

(0562) 46 13 21, 47 33 06

17.

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Кіровоградський національний технічний університет

пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006

Проректор

Кропівний В.М.

(0522) 55 93 59

18.

Зварювання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

вул . Руська, 56, м. Тернопіль, 46001

Ректор

Ясній П.В.

(0352) 52 41 81, 25 35 09

19.

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

Хмельницький національний університет

вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016

Проректор

Параска Г.Б.

(03822) 2 51 08

20.

Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор

Марченко А.П.

(057) 700 40 34

21.

Двигуни та енергетичні установки

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002

Проректор

Марченко А.П.

(057) 700 40 34

22.

Машинознавство

Чернігівський державний технологічний університет

вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027

Проректор

Казимир В. В.

(0462) 95 20 88, 23 72 89

23.

Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

вул. Артема, 44, м. Харків, 61002

Проректор

Войтов В.А.

(057) 700 38 98

24.

Приладобудування

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Проректор Чорноус А.М.

(0542) 33 41 08, 68 77 59

25.

Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація

Національний авіаційний університет

вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680

Проректор Харченко В.П.

(044) 406 76 03

26.

Електротехніка та електромеханіка

Дніпродзержинський державний технічний університет

вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор

Садовой О.В.

(0569) 55 12 87, 55 20 05


27.

Електричні машини та апарати

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор

Луговой А.В.

(0536) 74 32 45,


28.

Енергетика

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500

Ректор

Волошин В.С.

(0629) 44 66 67, 44 63 57

29.

Радіотехніка

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166

Проректор

Сліпченко М. І.

(057) 702 13 97, 702 10 20

30.

Телекомунікаційні системи та мережі

Одеська національна академія зв’язку

ім. О.С. Попова

вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029

Проректор

Нечипорук О.Л.

(048) 731 73 35

31.

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Севастопольський національний технічний університет

вул. Університетська, 33, м. Севастополь, 99053

Проректор

Фалалєєв А.П.

(0692) 43 53 76

32.

Електроніка

Херсонський національний технічний університет

Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008

Проректор Сарібеков Г.С.

(0552) 32 69 04, 32 69 44

33.

ГірництвоКриворізький технічний університет

вул. ХХІІ партз’їзду,11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027

Проректор

Сидоренко В.Д.

(056) 409 61 08, 409 06 29

34.

Нафтова та газова промисловість

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

вул. Карпатська,15, м Івано-Франківськ, 76019

Проректор

Карпаш О.М.

(03422) 4 24 30

35.

Розробка корисних копалин

Донбаський державний технічний університет

пр. Леніна, 16, м. Алчевськ Луганської області, 94204

Проректор

Заблодський М. М.

(06442) 2 25 72, 2 30 73

36.

Металургія

Національна металургійна академія України

пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005

Проректор Пройдак Ю.С.

(0562) 47 44 42

37.

Транспорт

(Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора

Богомолов В.О.

(057) 700 38 63


38.

Транспортні технології (за видами транспорту)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор

Луговой А.В.

(05366) 3 71 51

39.

Залізничний транспорт та спеціальна техніка

Українська державна академія залізничного транспорту

майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050

Проректор

Ломотько Д.В.

(057) 730 10 05, 771 46 83

40.

Суднобудування та водний транспорт

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025

Проректор

Блінцов В.С.

(0512) 70 91 05

41.

Будівництво та архітектура

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

Проректор

Гончаренко Д. Ф.

(057) 700 02 40, 700 06 51

42.

Водопостачання та водовідведення

Київський національний університет будівництва та архітектури

Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор Лізунов П.П.

(044) 248 30 31, 241 55 48


43.

Геодезія

Донецький національний технічний університет

вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000

Проректор

Башков Є.О.

(062) 305 35 67, 91 08 29

44.

Легка промисловість

Київський національний університет технологій та дизайну

вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011

Проректор

Злотенко Б.М.

(044) 280-16-03

45.

Готельно-ресторанна справа

Львівський інститут економіки і туризму

вул. Менцинського,8, м. Львів, 79007

Ректор Бочан І.О.

(032) 294 95 78

46.

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Національний університет харчових технологій

вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601

Проректор

Ковбаса В.М.

(044) 287 94 95

47.

Військові науки

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012

Начальник

Ткачук П.П.

(032) 238 65 34

48.

Цивільна оборона та пожежна безпека

Національний університет цивільного захисту України

вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023

Проректор

Андронов В.А.

(057) 707 34 90, 707 34 72

49.

Інформаційна безпека

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

Проректор

Піх З.Г.

(032) 258 20 25, 235 77 49

50.

Безпека життєдіяльності

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор

Богомолов В.О.

(057) 700 38 63, 738 77 88

^ ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

51.

Історичні науки

Національний університет «Острозька академія»

вул. Семінарська, 2, м. Острог Рівненської області, 35800

Проректор

Кралюк П.М.

(03654) 30 8 32, 22 9 49

52.

Українська мова, та література

(у т.ч. методика їх викладання)

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Проректор

Кеба О.В.

(03849) 3 33 61, 3 12 13

53.

Російська мова та література

Донецький національний університет

вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Проректор Безпалова С.В.

(062) 305 16 51,

305 22 00

54.

Романо-германські мови і літератури

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

вул. Крапив’янського, 2, м. Ніжин, 16600

Проректор

Мельничук О.В.

(04631) 7 19 56, 7 19 82

55.

Новогрецька мова та література

Маріупольський державний гуманітарний університет

пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, 87500

Ректор

Балабанов К.В.

(0629) 53 22 70, 34 45 74

56.

Соціолінгвістика

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Проректор

Котур Б.Я.

(032) 239 47 56

57.

Педагогічні наукиГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400

Ректор Курок О. І.

(0544) 2 33 06, 2 34 27

58.

Теорія і методика професійної освіти

Українська інженерно-педагогічна академія

вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003

Проректор

Лазарєв М. І.

(057) 733 78 57, 733 78 42

59.

Педагогічна та вікова психологія

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор

Коцур В. П.

(04567) 5 63 89, 5 46 44

60.

Корекційна та соціальна педагогіка

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401

Ректор

Коцур В. П.

(04567) 5 63 89, 5 46 44

61.

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

вул. Хорива, 1-Г, м. Київ, 04071

Проректор

Олефір В.І.

(044) 425 29 38

62.

Філософські науки

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

Проректор

Іваниця В.О.

(048) 726 35 13, 758 47 67

63.

Переклад


Херсонський державний університет

вул. 40 років Жовтня, м. Херсон, 73000

Проректор Федяєва В.Л.

(0552) 32 67 03, 32 67 08

64.

Мистецтвознавство (дизайн, образотворче мистецтво, збереження художніх цінностей та пам'яток архітектури тощо)

Луганський державний інститут культури і мистецтв

вул. Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

Проректор

Цой І. М.

(0642) 59 02 62

65.

Видавнича справа та редагування

Українська академія друкарства

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

Ректор Дурняк Б.В.

(032) 242 23 40

66.

Інтелектуальна власність

Донецький державний університет управління

вул. Челюскінців, 163 а, м. Донецьк, 83015

Проректор

Пілюшенко В. Л.

(062) 335 41 94, 337 66 09

67.

Юридичні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки

пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025

Проректор

Цьось А.В.

(0332) 72 01 25, 24 04 11

68.

Соціологічні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан

Горбачик А. П.

(044) 239 31 35

69.

Політичні науки

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030

Ректор

Будак В. Д.

(0512) 37 88 38

70.

Фізичне виховання та спорт

Національний університет фізичного виховання і спорту України

вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680

Проректор

Кашуба В.О.

(044) 287 54 34

71.

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010

Проректор

Дронь М.М.

(056) 374 98 07

72.

Гендерні дослідження

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

Проректор

Клімочкіна О.М.

(0642) 53 31 27, 53 35 49

73.

Туризм

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото,19, м. Київ, 02156

Ректор

Мазаракі А. А.

(044) 531 47 18

74.

Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету

Базилевич В.Д.

(044) 259 71 8275.

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Національний університет Державної податкової служби України

вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь Київської області

Проректор

Тарангул Л. Л.

(04597) 60 987, 53 111

76.

Банківська справа

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174

Ректор

Смовженко Т. С.

(057) 338 59 01

77.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Проректор

Садєков А.А.

(062) 305 34 31, 342 95 60

78.

Економіка підприємства та управління виробництвом

Одеський державний економічний університет

вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082

Проректор Ковальов А.І.

(048) 723 64 89, 723 05 89

79.

Економіка сільського господарства та АПК

Уманський національний університет садівництва

вул. Інститутська, 1, м. Умань, 20305

Проректор Манзій В.В.

(04744) 46 9 67, 38 7 89

80.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601

Декан економічного факультету

Базилевич В.Д.

(044) 259 71 82

81.

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Полтавський університет економіки і торгівлі

вул. Коваля,3, м. Полтава, 36014

Ректор Нестуля О.О.

(0532) 50 91 70

82.

Менеджмент

Харківський національний економічний університет

вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001

Ректор Пономаренко В.С.

(057) 702 03 04

83.

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600

Проректор

Луговой А.В.

(05366) 24 290

Директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти О.А. Удод

Схожі:

Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 20010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №162-10, Про проведення I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
На виконання наказу монмолодьспорту України «Про проведення Всеук­ра­їнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи