Тема: Рекламний бюджет банків icon

Тема: Рекламний бюджет банків
Скачати 179.55 Kb.
НазваТема: Рекламний бюджет банків
Дата18.09.2012
Розмір179.55 Kb.
ТипДокументи

Тема: Рекламний бюджет банків

 1. Види банківської реклами

 2. Методи визначення рекламного бюджету банків

 3. Сучасний стан рекламних бюджетів українських банків
 1. Види банківської реклами

Існує низка класифікаційних ознак, за якими виділяють окремі види банківської реклами.

У залежності від об’єкту та цільового призначення розрізняють:

 • рекламу банку (іміджеву), яка призначена для підтримки позитивного образу та іміджу банку;

 • рекламу комплексу банківських послуг, що має своєю ціллю ознайомити потенційних клієнтів з основним асортиментом послуг даного банку;

 • рекламу банківського продукту, що дає детальне представлення про конкретну послугу банку.

В залежності від цільової аудиторії і змісту банківську рекламу поділяють на адресну і безадресну. Безадресна реклама спрямована на масового споживача і містить найбільш суттєву інформацію про предмет реклами в лаконічній і зрозумілій формі. Така реклама доводиться до споживачів з допомогою ЗМІ, банківської вітрини, телефонних довідників, каталогів, рекламних щитів, буклетів і проспектів, банківської символіки. Адресна реклама спрямована на вузьке коло потенційних споживачів і містить крім загальної інформації додаткові дані, які здатні викликати зацікавлення у певного клієнта. Засобами доведення її до потенційних клієнтів служить особисті рекламні листи, реклама у спеціалізованих журналах, особисті бесіди, подарунки, посередники тощо. Методи адресної реклами в значній мірі є близькими до методів особистої продажі банківських послуг.

В залежності від конкретних цілей рекламної кампанії розрізняють наступні чотири види банківської реклами:

 • початкову рекламу, метою якої є ознайомлення з банком і сферою його діяльності;

 • експансивну рекламу, спрямовану на розширення долі ринку;

 • стабілізаційну рекламу, метою якої є підтримка і збереження долі ринку;

 • обмежувальну рекламу, яка передбачає скорочення окремих операцій банку.

За засобами проведення рекламних акцій банківську рекламу класифікують наступним чином:

 • медіа-реклама, до якої відносять рекламу в ЗМІ (Інтернет, преса, радіо, телебачення) та зовнішня рекламу (на транспорті, щитова реклама тощо);

 • пряма реклама, до якої відносять консультаційні бесіди з клієнтами, телефонна і поштова реклама, рекламні листівки, проспекти тощо;

 • реклама на місці продажу або на місці контакту із клієнтом (реклама у вітринах та фойє банків, рекламні матеріали на місцях обслуговування клієнтів).

Засоби поширення банківської реклами володіють різними можливостями впливу на клієнтів, мають різну вартість, свою сферу застосування і призначення.

Пряма адресна реклама має гнучкий особистий характер контактів. Її доцільно використовувати при наявності достатньої інформаційної бази про потенційних клієнтів або безпосередньо в офісі банку, особливо при впровадженні нових нестандартних продуктів Основними перевагами є найвища вибірковість аудиторії, гнучкість, особистісний характер звернення, відсутність у поштовому відправленні реклами конкурентів.. Недоліком її є відносно висока вартість одного рекламного контакту.

По суті дірект-мейл дає змогу брендові встановити не тільки емоційний, але й чіткий фізичний, персоналізований контакт із споживачем. Як і будь-який маркетинговий інструмент дірект-мейл не діє сам по собі, а тільки в комплексі із загальною маркетинговою стратегією, яку розтлумачують як просування певної послуги до конкретного споживача. Якщо завдання полягає в тому, щоб встановити виключно персоналізований контакт із потрібною цільовою аудиторією, – то для цього використання дірект-мейла є найкращим способом.

Рекламою в друкованих ЗМІ користуються при концентрації маркетингових зусиль на окремих сегментах ринку і для іміджевої реклами.

Можна виділити такі методи проведення реклами у пресі:

 1. інформативна реклама – здійснюється у виданнях, що безкоштовно розповсюджуються серед населення, та безпосередньо кур'єрською доставкою юридичним особам;

 2. іміджева та іміджево-інформативна реклама – здійсню­ється у популярних виданнях із великим рейтингом серед населення.

Даному виду банківської реклами властива низка переваг:

 • багаточисельна цільова аудиторія віком від 20 років.

 • можливість оперативної зміни інформації , надзвичайно гнучкі умови донесення інформації від макетування до використання розмірів реклами;

 • відносно недорогий засіб реклами;

 • спеціалізована преса дає змогу досягнути потрібної аудиторії.

Недоліком є висока імовірність одночасного розміщення реклами конкурентів.

Друкована рекламна продукція у формі окремих листівок, плакатів та календарів не містить одночасної реклами конкурентів. Проте у цьому випадку виникає певна проблема доведення її до потенційних споживачів.

Теле- і відеореклама має ряд суттєвих переваг порівняно з іншими видами реклами:

 • охоплює найбільший сегмент ринку ЗМІ;

 • телебачення включає в себе поєднання оптико-акустичного сприйняття, завдяки чому має досить значний ефект впливу який може бути посилений певним музичним супроводженням, можливістю створення умовних ситуацій та показу способів їх вирішення;

 • відрізняється креативною гнучкістю;

 • ефект від телереклами посилюється багаторазовим повідомленням у невимушеній домашній обстановці.

Недоліками її можна вважати високу вартість, обмежений обсяг інформації, нетривалість впливу. Подання реклами бажано поєднувати із високорейтинговими передачами, а не серед блочного ефірного часу для реклами.

Зовнішня реклама - один із найбільш гнучких і адаптивних способів реклами. Від інших ЗМІ цей вид реклами відрізняє багато характеристик. Враховуючи здатність приваблювати увагу, цей вид реклами може сприяти збільшенню ефективності інших рекламоносіїв. Зовнішня реклама може бути і економічним доповненням медіа-плану і його головним (а можливо і єдиним) об'єктом. Тільки вона дає змогу охопити деякі географічні і демографічні сегменти споживачів. І все ж головною перевагою зовнішньої реклами потрібно визнати можливості швидкого і в принципі недорогого охоплення центрів скупчення населення чи центрів ділової активності [9].

Зовнішню (стендову або щитову) рекламу доцільно використовувати з нагадувальною метою наявним клієнтам. Вона характеризується відносно невисокою вартістю, слабкою конкуренцією та високою частотою повторних контактів.

Реклама на засобах транспорту може бути ефективною по відношенню до найбільш масових послуг фізичним особам, які розраховані на осіб з низьким і середнім достатком. Має широку аудиторію, а при розміщенні її у салоні транспортних засобів дає можливість довгої затримки уваги потенційного клієнта.

Радіореклама є порівняно дешевим засобом доведення інформації та можливістю впливу з допомогою музики та звукових ефектів. Подання реклами через радіо відбувається як окремими інформативними блоками із можливістю подання інтерв'ю, так і у складі популярних програм.

Зазвичай використовується для реклами депозитних програм, платіжних карток, переказів коштів, банкоматів та окремих відділень.

Можна виділити наступні переваги даного виду реклами:

 • захоплює вузькі сегменти ринку;

 • мобільний засіб інформації;

 • оперативно реагує на зміни;

 • прив'язаність слухача до певної радіостанції збільшує довіру до рекламованої послуги;

 • радіо є прекрасним додатковим компонентом комплексної рекламної кампанії, скерованої на охоплення максимального сегменту ринку.

Реклама в приміщенні банку дозволяє без обмежень інформувати клієнтів про параметри окремих продуктів. З метою привернення уваги у вітринах банків можуть оформлятися спеціальні виставки або встановлюватися засоби демонстрації відеофільмів з рекламою банку.

Банківська символіка має своєю метою виділити банк і підкреслити його своєрідність. Елементами банківської символіки служать фірмовий знак, девіз і колір. Символіка виконує функцію іміджевої реклами. Цій же меті служить і сувенірна реклама (блокноти, ручки, календарі, ділові подарунки).

Елементи нестандартної реклами - це реклама на моніторах у торгових центрах, перед касою розрахунку. Цей рекламний продукт має низку переваг:

 • безпосередній та цільовий вплив на аудиторію;

 • гарантовану кількість глядачів (близько 3-4 тис. осіб);

 • за рахунок частоти трансляцій досягається доволі високий відсоток контакту з потенційними клієнтами.

На сьогоднішній день актуальним є використання такого каналу поширення інформації, як Інтернет, який на багатьох ринках займає друге місце після телебачення. адже сьогодні в Україні спостерігається значне збільшення частки користувачів Інтернету [10].


 1. Методи і моделі визначення рекламного бюджету банку

Рекламний бюджет — деталізована розбивка рекламних витрат на конкретні товари, ринки та засоби масової інформації. Бюджет рекламування звичайно розробляється на рік.

^ Методи визначення рекламного бюджету

Основні фактори, що впливають формування бюджету банку:

 1. специфіка рекламованого продукту;

 2. етап життєвого циклу продукту. На початкових етапах використовується ввідна реклама, на яку в більшості випадків витрачається більше половини всіх рекламних витрат. На етапах росту і зрілості використовується підтримуюча реклама, а на заключних етапах – нагадуюча;

 3. обсяг і географічні розміри ринку, показники збуту і прибутків рекламодавця;

 4. роль реклами в комплексі маркетингу. Різні маркетингові стратегії вимагають різної ролі реклами. Так, вона є значно істотнішою при стратегії агресивного маркетингу, ніж при стратегії вибіркового проникнення;

 5. витрати конкурентів;

Рекламні витрати доцільно поділити за ступенем впливу на кінцевий рекламний ефект на змінні та постійні. До змінних автор пропонує віднести витрати на закупівлю простору і часу в засобах поширення інформації, що є основною частиною рекламних витрат. Їх обсяг, подібно до обсягу змінних витрат на виробництво товарів, узалежнений від розміру цільової аудиторії, кількості рекламованих товарів, рекламних заходів. Саме від цих витрат прямо пропорційно залежить ефект реклами. Решта видів витрат (на виготовлення і зберігання рекламних матеріалів; заробітну плату та оплату службових витрат працівників відділу реклами; оплату послуг рекламних агенцій, нештатних консультантів; накладні витрати, амортизація обладнання відділу реклами та ін.) пропонується віднести до постійних, оскільки їх обсяг не є визначальним для ефекту реклами.

Методи визначення рекламного бюджету у літературі ділять на групи:

1. Довільні, в яких не застосовуються раціональні принципи, не враховується ефект реклами, зміни середовища. Обсяг витрат значною мірою залежить від особи, що приймає рішення про асигнування. Зокрема, це залишковий метод та метод інерції. У розвинутих країнах довільні методи використовуються дедалі рідше.

2. Практичні, в яких рекламні витрати співвідносяться з іншими показниками діяльності компанії, її цілями, ефектами реклами. До цієї групи належать методи розрахунку витрат на товарну одиницю, як частка від збуту чи прибутків, метод конкурентного паритету та цільовий. Методи цієї групи використовуються найчастіше, та їх часто критикують за простоту. Деякі автори стверджують, що через свою поширеність такі методи забезпечують рівноважний стан реклами серед конкурентів. З цим можна погодитись лише у випадку, якщо норми витрат, наприклад, на одиницю продукції чи як відсотку до збуту, визначаються на основі раціональних правил. На практиці ж вони часто встановлюються довільно і не коректуються зі зміною ситуації;

3. Експериментальні, які передбачають збір інформації для визначення бюджету за допомогою спеціальних експериментів. Це вимагає значних витрат грошових коштів і часу, тому такі методи не поширені.

4. Теоретичні, при яких на основі вивчення попереднього досвіду і ситуації на ринку намагаються виміряти рекламні ефекти, прослідкувати основні тренди на ринку, визначити вигляд функції реакції на рекламу, оцінити різні обсяги витрат і, навіть, оптимальний рівень витрат. Це, зокрема, історичний метод, метод динамічних відмінностей та моделювання. Хоча розроблено багато теоретичних моделей, вони не справляють значного впливу на прийняття рекламних рішень через свою складність. Дослідження показали, що ними користуються не більше 5 % рекламодавців.


Таблиця 1 – Методи визначення бюджету реклами

Методи

Переваги використання методу

Недоліки використання методу

Залишковий – залежно від наявності коштів

Простий у використанні. Забезпечується наявність коштів на заплановані заходи.

Не враховується збутовий ефект просування, зміни середовища. Бюджет може встановлюватись нереально малим. Зменшення збуту вестиме до зменшення рекламних витрат і дальшого погіршення збуту.

Метод відсотку від обсягу збуту

Простий у використанні при відомому відсотку. Зручна основа для співставлення з витратами конкурентів.

Складно визначити частка витрат. Ігнорується збутовий ефект просування, не враховуються реальні потреби товару. При відсутності мінімального рівня рекламних витрат бюджет може встановлюватись нереально малим. Не враховується прибутковість окремих товарів, різні товари отримують однакову підтримку.

Метод конкурентного паритету –орієнтиром євитрати конкурентів

Простий у використанні при наявності інформації про конкурентів. Обсяг витрат легко обґрунтувати необхідністю реагувати на дії конкурентів. Успішні товари отримують кращу підтримку. Достатньо уваги приділяється стратегії конкурентів.

Складність співставлення специфіки різ-

них підприємств. Конкуренти також мо-

жуть визначати витрати довільно. Ігно-

рується збутовий ефект реклами. Бюджет

може встановлюватись нереально малим.

Зменшення збуту вестиме до зменшення

рекламних витрат і дальшого погіршення

збуту. Товари з великими частками ринку

можуть не потребувати таких витрат, як

передбачається на основі їх частки ринку.

Цільовий –

бюджет виз-начається вартістю за-ходів із до-сягнення маркетинго-вих цілей

Орієнтація на результати, чітко визначені цілі. Перевірка наявності коштів для досягнення цілей може виявити їх нереальність. Можливість застосування методу підтверджує чіткість загального плану маркетингу,

інакше – його слабкі місця.

Складність визначення обсягу і специфі-

ки просування для досягнення конкретної

цілі. Може ігноруватись наявність коштів

всередині підприємства. Можуть встанов

люватись не реальні цілі, а ті, які можуть

бути досягнуті і виміряні. Тоді невірним є не тільки бюджет, але і вся стратегія.

Моделюван-ня – матема-тично відоб-ражають взаємозв'язок

між витрата-ми і ефектом

Сприяє кращому розумінню ситуації і взаємозв'язків між змінними.

Складність врахування дії всіх факторів і

збору необхідної вхідної інформації. В ос-нові моделей лежать теоретичні припущення, які можуть бути або не вірними, або не відповідати конкретній ситуації. Складність застосування без певної підготовки. Може обмежуватись кількість альтернативних варіантів рішень.

Експеримен-тування

Краща обґрунтованість витрат, ніж при інших методах

Значні витрати коштів і часу, які не дають змогу проводити експерименти достатньо довго, щоб прослідкувати всі ефекти. Результати по кількох ринках можуть бути не репрезентативними. Природна варіація і помилки вимірювання можуть викривляти результати.
 1. Сучасний стан рекламних бюджетів українських банків


Банки говорять і показують

Режим жорсткої економії, в якому банківська система живе вже два роки, змусив кредитні установи шукати дешеві й ефективні методи комунікації з клієнтами, такі як інтернет-реклама і маркетингові акції у регіонах. Після зменшення рекламних бюджетів у минулому році в поточному їх збільшили лише на 20-25%. При цьому, побоюючись за свій імідж, банки вирішили відмовитися від креативної реклами. Як і раніше, вони роблять ставку на стабільність, надійність та інтерес до проблем клієнтів, говорять у рекламних агентствах.


^ Дефіцит в дії

Криза змусила банки змінити свою рекламну стратегію і тактику, почати активніше використовувати маловитратні канали просування бренду та послуг. "Змінились ціни, змінились підходи.

Рекламодавці почали менше використовувати пряму рекламу, через що вона подешевшала, особливо зовнішня, - говорить директор департаменту маркетингу і комунікацій СЕБ Банку Гванца Єбралідзе .- Більше почали використовувати піар, соціальні мережі, нестандартні підходи та рішенням, безпосереднє спілкуванню зі споживачами, більше уваги приділяють розвитку корпоративної культури всередині організацій, впливу на клієнтів безпосередньо через своїх співробітників ".

Переглянуті і цільові аудиторії банків. "У 2008 році під час буму кредитування банки просували продукти, орієнтовані на молоду аудиторію, готову витрачати гроші. Під час кризи стали актуальними депозити, розраховані на людей від 35 років, які думають про стабільність. Більше уваги почали приділяти пенсіонерам, які мають накопичення. Змінилась спрямованість рекламних текстів ", - говорить керівник відділу із роботи з клієнтами Euro RSCG New Europe Катерина Ільченко.


^ Фінанси вирішують все

Банкіри неохоче розкривають рекламні та маркетингові бюджети. За оцінками учасників ринку, загальні витрати банків на пряму рекламу в січні-жовтні 2010 року перевищили 100 млн грн, показавши зростання до аналогічного періоду минулого року на 20-25%. Найбільша рекламна активність була зафіксована у квітні, тому що навесні ціни на розміщення у середньому на 20-30% нижчі, ніж восени. Найбільші витрати банків, як і раніше, на ТБ-рекламу - 50% їхніх рекламних бюджетів.

Рекламні агентства зазначають, що лідерство із витрат на рекламу у році, що минає, займає Ерсте Банк із 10-відсотковою часткою. "Однією з ключових цілей протягом досить нестабільного 2010 року було як адекватно донести своїм цільовим аудиторіям інформацію про те, що бізнес банку стабільний і надійний, так і допомогти нашим сьогоднішнім та потенційним клієнтам розібратися у своєму фінансовому становищі", - говорить начальник управління комунікацій Ерсте Банку Ярина Лукань. У банку офіційно не називають суму свого рекламного бюджету, але визнають, що мають намір знижувати присутність на телебаченні.

Серед найбільших рекламодавців учасники ринку називають УкрСиббанк, "Фінанси та Кредит", ВТБ Банк, Унікредит Банк, Універсал Банк, ПУМБ, "Форум", Індекс-банк та Укрексімбанк, які витратили 43% загального рекламного бюджету банків. "У 2010 році була достатньо серйозна присутність на ТБ, традиційно використовувалися республіканська та регіональна преса, реклама у регіонах на бордах, залізничному транспорті. Радіо використовувалося тільки в деяких регіонах, - говорить начальник відділу реклами банку 'Фінанси та Кредит' Олексій Санніков. - Ми витратили на рекламу та піар до 18 млн грн ".


^ Між марнотратством та економією

Не зважаючи на зростання рекламних витрат у цілому, за 2 роки кризи витрати банків зменшились майже у 2 рази. Якщо до кризи тримісячна рекламна кампанія на телебаченні, в пресі та зовнішній рекламі, яка охоплює всі регіони країни, обходилась мінімум у 2-2,5 млн грн, то зараз замовники вже не оперують такими цифрами і намагаються максимально економити. "У нашої рекламної кампанії була одна мета - просунути імідж банку і показати наші досягнення. Ми не просто говоримо, що є такий банк, ми показуємо, що він робить. Рекламна кампанія обійшлась у 35 тис. євро", - говорить менеджер зі зв'язків з громадськістю ІНГ Банку Україна Вікторія Єсауленко.

Для просування нового бренду потрібно на порядок більше коштів. "Цей рік став дуже активним для нашого банку, оскільки ми почали його з новим брендом 'Ренесанс Кредит'. Було створено 17 креативних рекламних кампаній із підтримки трьох продуктових напрямів: грошового 'Кредиту на все', кредитних карт і депозитів. На рекламну підтримку витрачено більше $ 1 млн ", - говорить керівник відділу реклами та комунікацій" Ренесанс Кредиту "Мальвіна Анасевич.

Заощадити на рекламі вдалося завдяки більш активній роботі у регіонах. "Особливістю піар-стратегії "Хрещатика" у 2010 р. стало регулярне та послідовне проведення піар-заходів у регіонах з метою підвищення впізнаваності бренду, а також для підвищення фінансової грамотності населення, яка в нашій країні до цих пір, на жаль, залишається низькою, про що свідчать соціологічні дослідження. Ефективність таких регіональних піар-кампаній виявилася навіть вищою прогнозованої ", - говорить заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ банку "Хрещатик" Тетяна Ярошенко. За її словами, у Полтаві проведені піар-заходи дозволили регіональному відділенню за перші 5 днів кампанії залучити на депозити 2 млн грн.

^ Антикризовий антикреатив

Фінансова криза зробила банки обережними, їхні рекламні та маркетингові кампанії стали ще більш консервативними й одноманітними. "Під час кризи з'явилося два тренди. З одного боку, реклама банків стала ще більш нудною і непомітною, тому що банки бояться яскравих комунікацій. Загальні функції банків - 'допомагати із фінансуванням', 'брати участь у розвитку бізнесу' - досить нудні й одноманітні. Складно відрізнити рекламу різних банків. Але деякі установи вже почали використовувати більш емоційну рекламу та іронію ", - зазначає генеральний директор Ogilvy Group Мартін Аллес.

Банки стали більш консервативними, оскільки змінилася ситуація на ринку. "Кредит потрібен людині, і він його шукає сам. А банк повинен переконати, що саме йому можна довірити гроші. На початку кризи багато банків пішли в раціональну аргументацію, стали говорити про свої рейтинги, досвіді на ринку. Але так створювати відносини зі споживачем не можна , для цього потрібен конкретний образ ", - зазначає Катерина Ільченко.

За словами Мальвіни Анасевич, робота із клієнтами в банківській сфері дозволяє відстежити результати рекламної активності починаючи з першого контакту (дзвінка в call-центр, відвідування сайту, заповнення веб-заявки) до видачі кредиту. "Тому ми обов'язково відстежуємо і аналізуємо віддачу від рекламних джерел, наприклад за допомогою телефонних ліній, а рекламну стратегію плануємо із врахуванням маркетингової вартості кредиту. Цілі рекламної кампанії включають в себе генерування певної кількості контактів, які в кінцевому підсумку трансформуються у продаж", - зазначає вона. Українські гравці поки не наважуються наслідувати приклад російських колег, що використовують кризу для залучення уваги до себе. Посилити креативність російських банкірів змусило скорочення в 2009 році витрат на рекламу на 30%.

Із плакатів, зроблених в радянському стилі, свердловський СКБ-Банк запитував у громадян: "Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай же вклад в банке надежном". А американський актор Брюс Вілліс запевняє російських клієнтів: "Траст" - він як я, тільки банк". Раніше "Траст" просував себе під гаслом "Роздаємо капусту". Банк Москви видає доступні кредити під слоганом "Усі думали, що їх уже немає: але вони повертаються".


^ Чекайте більшого

Поновлення банками споживчого кредитування змушує їх в 2011 році збільшити свої рекламні бюджети. "Перед нами стоїть завдання підтримувати існуючий рівень позитивного сприйняття бренду і збільшити кількість тих, хто не тільки знає ВіЕйБі Банк, а й готовий користуватися нашими послугами. У 2011 році буде приділятися багато уваги і виділятимуться кошти на рекламу роздрібних продуктів із зверненням більшої уваги на депозити і споживчі кредити ", - говорить начальник управління маркетингових комунікацій ВіЕйБі Банку Оксана Булгакова. Акцент банки збираються зробити на телебачення, що має найбільше охоплення аудиторії, і друковану пресу.

"Для масових продуктів залишаться преса і телебачення, реклама на транспорті. Продукти із вузькою цільовою аудиторією будемо просувати, ретельно підбираючи носії", - зазначає Олексій Санніков. Планують банки продовжити своє просування і в інтернеті, але бюджети на це поки мінімальні. "У 2008-2009 роках рекламні бюджети банків дуже скоротилися, але в цьому році вони почали їх збільшувати. Припускаю, що наступний рік буде дуже хорошим", - говорить Мартін Аллес.

Крім кредитних продуктів, у 2011 році банки активніше будуть рекламувати платіжні картки та електронний банкінг. "Під час кризи рекламні бюджети дуже зменшились, а під час мораторію на дострокове зняття депозитів багато банків просто припиняли контракти. У цьому році витрати на рекламу трохи зросли. У наступному році будуть просуватися більш складні продукти, тому що споживачі навчилися рахувати гроші, стали звертати увагу на те, як заощадити і накопичити їх ", - зазначає Катерина Ільченко.


^ Порівняння розміру рекламних бюджетів українських та російських банків

Українські банки

Загальний бюджет, млн грн

Російські банки


Загальний бюджет, млн грн

Ерсте Банк

11,07

^ СБЕРБАНК РОССИИ

617,5

УкрСиббанк

8,96

ВТБ

494

"Фінанси і Кредит"

6,54

ВТБ 24

168

ВТБ Банк

6,15

ГАЗПРОМБАНК

152,25

УніКредит Банк

5,84

ВНЕШЭКОНОМБАНК

149

Універсал Банк

4,79

УРАЛСИБ

117,5

ПУМБ

4,04

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

109,25

Банк "Форум"

3,4

МДМ БАНК

102,75

Індекс-банк

3,36

ТРАСТ

93,25

Укрексімбанк

3,27

ПРОМСВЯЗЬБАНК

89,75

Схожі:

Тема: Рекламний бюджет банків iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Тема: Рекламний бюджет банків iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема: Рекламний бюджет банків iconТема Центральний банк у банківській системі Сутність, становлення І розвиток центральних банків
Виникнення центральних банків історично пов’язане із централізацією банкнотної емісії в небагатьох банках
Тема: Рекламний бюджет банків iconЗ дисципліни „рекламний менеджмент ”
Методичні вказівки та завдання до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни „Рекламний менеджмент” /Укладач О. Ю. Древаль....
Тема: Рекламний бюджет банків iconТема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу
Статус центрального банку І основна мета його діяльності. Правовий статус центрального банку. Основний правовий акт, що регулює діяльність...
Тема: Рекламний бюджет банків iconРекламний менеджмент конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Тема: Рекламний бюджет банків iconТема Роздрібні банківські послуги, їх зміст, значення І сучасний стан Значення та роль роздрібного банківського бізнесу в діяльності вітчизняних комерційних банків
Перспективи впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Тема: Рекламний бюджет банків iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
Тема: Рекламний бюджет банків iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
Тема: Рекламний бюджет банків iconМісце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи