European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/39
Дата28.07.2012
Розмір3.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського


Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Спеціальність – «Маркетинг»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 6.030507 - Маркетинг

Освітньо - кваліфікаційний рівень 7.050108 «Спеціаліст»

Освітньо - кваліфікаційний рівень 8.050108 «Магістр»


2008
^

ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

А. Загальний опис факультету

 1. Координатор ЕСТS від факультету.
Координатор ЕСТS від факультету МТМС

Ткаченко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів

Тел./Факс

0622-95-33-86

e-mail координатора:

tovnepr@kaf.donduet.edu.ua

години, коли можна зв’язатися з координатором:

Понеділок, середа 10.00-12.00

Декан факультету МТМС

Баширов Іслам Халідович, к.е.н., проф.

Тел.

0622-95-34-84

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Агбаш Владислав Леонтійович, к.т.н., доцент

Тел.

0622-95-34-20

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Луговська Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент

Тел.

0622-95-34-84

Адреса:

83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 30

Тел.

0622-95-34-84

e-mail:

fmtms@dek.donduet.edu.ua


 1. ^

  Стислий опис структури й організації факультету.


Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

ДонНУЕТ був заснований у травні 1920 року за ініціативою видатного вченого-економіста, державного і суспільного діяча України М.І. Туган-Барановського.

Спочатку університет носив назву Київського інституту, складовою частиною якого була кафедра організації, планування і економіки торгівлі. У 1924 році, коли інститут був перетворений на Комерційний, кафедра мала назву “торгівлі і комерції”. У 1931 році інститут був переведений до столиці України м. Харкова, і кафедра отримала назву “організації і техніки торгівлі”.

У 1938 році Харківський інститут радянської торгівлі переданий до відомства Міністерства освіти СРСР.

У 1941 році інститут був евакуйований до Самарканду, на його базі був утворений інститут кооперативної торгівлі. Через 3 роки інститут переїздить до Сталіно. У цей час кафедра має назву “кафедра організації і техніки радянської торгівлі”.

У 1959 рокці переведений у Донецьк з назвою Донецький інститут радянської торгівлі.

У 1998 році за рішенням Міністерства освіти України інститут був перетворений на ДонДУЕТ, а кафедра отримала назву “кафедра маркетингу та комерційної справи”.

У 2000 році університету присвоєно ім’я видатного українського вченого, громадського і політичного діяча М. І. Туган-Барановського. Це вищий навчальний заклад державної форми власності для підготовки фахівців у сфері економіки, фінансів, фондового ринку, менеджменту, маркетингу, технології харчування та обладнання переробних і харчових виробництв.

За період роботи факультету було підготовлено близько 7 тисяч фахівців.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр – спеціаліст – магістр. Навчальні ланки підготовки спеціалістів складені з урахуванням потреб національного стандарту та передового досвіду провідних ВНЗ України та зарубіжжя.

Спеціалісти - випускники факультету працюють в органах Центральної виконавчої та законодавчої влади, в різних галузях народного господарства України на керівних посадах, у торгівельно-промислових та науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах.

Сьогодні факультет маркетингу, торгівлі та митної справи є одним з престижних факультетів університету.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з наступних спеціальностей:

 1. “Маркетинг”

 2. “Товарознавство і комерційна діяльність”

 3. "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Факультету маркетингу, торгівлі та митної справи підпорядковані такі кафедри:

   • Маркетингу і комерційної справи (зав. кафедри – Азарян Олена Михайлівна, 32 штатних викладачів)

   • Товарознавства і експертизи непродовольчих товарів (зав. кафедри – Лойко Дмитро Петрович, 16 штатних викладачів)

   • Товарознавства та експертизи продовольчих товарів (зав. кафедри - Малигіна Валентина Дмитрівна, 21 штатний викладач)

   • Експертизи в митній справі (зав.кафедри – Осипенко Наталія Іванівна, 6 штатаних викладачів)

   • Українознавства (зав. кафедри – Узбек Констянтин Мінич, 14 штатних викладачів)

   • Прикладної математики (зав. кафедри –Лавриненко Наталя Михайлівна, 18 штатних викладачів)

Випускаючою кафедрою з спеціальності "Маркетинг" є кафедра маркетингу та комерційної справи. Кафедру очолює д.е.н., професор, член кореспондент Академії економічних наук України Азарян Олена Михайлівна, яка працює на постійній основі, має значний науково-педагогічний досвід роботи. На випускаючій кафедрі питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 70,24 %, у тому числі докторів наук, професорів – 27,5 %, кандидатів наук і доцентів – 42,74%. У штаті кафедри працює 32 викладачів на постійній основі та 8 – на основі сумісництва. Всі викладачі мають базову освіту і значний досвід викладацької роботи. Середній вік викладачів складає 36 років. Педагогічне навантаження викладачів кафедри становить 800 - 900 годин, залежно від посади та кваліфікації. На факультеті навчається 1220 студентів денної форми навчання (зі спеціальності «Маркетинг» - 466 студента) та 1462 студентів – заочної, серед яких 482 студенти, що отримують спеціальність “Маркетинг”.

Науково-дослідна робота у ДонНУЕТ адаптована до сучасних умов господарювання, орієнтована на вирішення проблемних питань функціонування та розвитку економічної системи регіону, торгівлі та маркетингової діяльності. Наукові дослідження професорсько-викладацького складу дозволяють скорегувати роботу на створення та розвиток власних наукових шкіл. На кафедрі маркетингу та комерційної справи сформовані 6 наукових шкіл: “Промисловий маркетинг” (Керівник д.е.н, професор Шубін О.О.); “Маркетингова діяльність на споживчому ринку” (Керівник д.е.н, професор Азарян О.М.); “Маркетингові системи управління сферою підприємства” (Керівник д.е.н, професор Білопольський М.Г.); “Комерційне середовище в умовах трансформації економіки” (Керівник к.е.н, професор Воробйов Б.З.); “Маркетингові дослідження” (Керівник к.е.н, професор Баширов І.Х. ); “Бізнес-взаємодії в системі екологічного маркетингу” (Керівник к.е.н, професор Криковцева Н.О.).

У рамках регіональних досліджень колективом кафедри маркетингу та комерційної розроблена новітні методичні підходи до розробки механізмів стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства «Механізми та методи стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства», розроблені методичні вказівки з вивчення тем дисципліни «Промисловий маркетинг», розроблено навчальний план зі спеціалізації «Промисловий маркетинг». Колективом кафедри розроблені методичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності ринків в які увійшли: класифікатор ринків, атестаційні вимоги до організації ринків, загальні положення щодо організації спеціалізованих ринків (книжкового, квіткового, зооботанічного, скотофураженого та автомобільного). Проведено дослідження і зроблен аналіз маркетингової діяльності морського транспорту на ринку України. Проведено дослідження специфіки продажів товарів широкого вжитку за допомогою використання ІТ-технологій. Проведено дослідження ефективного використання соціально-економічного потенціалу у рамках інвестиціонно-інноваційного прцесу.

Наукова діяльність, яка здійснюється на кафедрі маркетингу i КС, в достатній мipi пов'язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в poбoтi наукових товариств на протязі усього терміну навчання в університеті. В рамках діяльності товариств студенти мають можливість придбати навички дослідницької та аналітичної роботи. Kpaщі студентські роботи обговорюються на студентських наукових конференціях, що проводяться щорічно.

Так студенти-маркетологи приймають участь у конференціях різних рівней, у тому числі: Міжнародній студентській конференції „Творча спадщина видатного українського вченого-економіста М. Туган-Барановського i сучасність: погляд молоді”; Науковій студентській конференції за підсумками НДР; Науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні”; Регіональна студентська наукова конференція “Молодь i підприємництво”; Міжнародній науковій конференції студентів i молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем i глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”; науково-практична конференція “Інформаційні технології в маркетингу”; науково-практичній конференції “Товарознавство та дослідження ринку”.

У ХІ Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищіх навчальних закладів у 2008 диплом за перемогу у номінації «Оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПМОМ» отримала магістерська робота Матвієнко М.М. наук.керівник к.е.н., проф. Радкевич Л.А., диплом у номінації «Рівень наукової новизни (за кількістю плолжень наукової новизни)» - магістрант Перепелов Р.А. (наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.).

Щорічно проводиться Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Маркетинг у третьому тисячолітті”, конкурс бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання”, Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Маркетинг”.

В цілому, слід відмітити підвищення ділової та наукової активності молоді стосовно участі у конкурсах наукових праць: 2007 рік - 2 проекти направлені на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м. Харьків), один з яких отримав перемогі у номінації «За змістовну дослідну роботу та найкращу доповідь» (Криковцев О.О. «Партнерський маркетинг на ринку освітніх послуг і трудових ресурсів», наук. керівник д.е.н., проф. Азарян О.М.). У конкурсі на кращій проект зі студентського самоврядування робота студентів Подоприхіної Г.О., Саркісян С.Л., Хорунжої І.О. нагороджена у номінації «Проект, який призваний вирішувати проблеми кадрової молодіжної політики працевлаштування та профорієнтації» наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.

У 2003 році кафедрою ініційований та проведений Перший міський конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність - моє покликання!" при підтримці Донецької облдержадміністрації, у 2004 трансформований у Другий регіональний, де представлено понад 60 інноваційних проектів. А у 2008 році на Шостий регіональний конкурс бізнес-проектів «Моя спеціальность – моє покликання» надійшло 136 проектів, що викликали високу зацікавленість практичних робітників та переможці мали можливість пройти стажування в облдержадміністрації з подальшими перспективами працевлаштування.

За ініціативою кафедри був проведений III Всеукраїнський студентський семінар "Маркетинг - крок у третє тисячоліття", який поступово трансформувався у Міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті». І у 2008 році конференція зібрала понад 150 учасників з різних ВУЗів України, Болгарії, Росії, Вірменії, Польщі, Німеччини, Італії, Великобританія.

З метою привернення уваги громадськості до необхідності формування світогляду та високого професійного рівня майбутніх рекламістів, художників, дизайнерів та відповідно договору між ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та Видавничим домом «Студцентр» 16-17 жовтня 2008 року було проведено І Донецький студентський фестиваль реклами (ДСФР).

На Фестиваль було представлено 320 робіт, в тому числі за номінаціями відповідно до «Положення фестивалю»:

 • оригінал-макет соціальної друкованої реклами – 110 робіт;

 • оригінал-макет комерційної друкованої реклами – 64 роботи;

 • оригінал-макет зовнішньої реклами – 85 робіт;

 • відеореклама - 9;

 • інтернет-реклама - 3;

 • фірмовий стиль - 10;

 • макет упаковки - 15;

 • проект комплексної рекламної кампанії – 9 робіт.

В цілому у І ДСФР прийняли участь більш 400 студентів з ВУЗів України та Донецького регіону (ДонНУЕТ, ДонУЕП, ДАЖКГ ДІМГ, КНТЕУ).

Підсумком плідної праці студентв стала перемога у 5 Всеукраїнському студентському фестивалі реклами у номінаціях «Розробка рекламної кампанії» ( Ткаченко К.А., Фокін Є.В., наук.кервник ст.викладач Зеніна І.Б.) та «Макет комерційної друкованої реклами» (Форофонтов О.О., наук.керівник к.е.н., проф.Радкевич Л.А.)

До наукових досліджень кафедри маркетингу і комерційної справи залучаються не тільки науковці-теоретики, а й практики, аспіранти та студентська молодь.

Викладачі кафедри маркетингу і комерційної справи отримують стипендії Кабміну України для молодих учених; премії та гранти Президента для молодих учених; інші стипендії та премії. В 2003 р. Азарян О.М. присуджена премія Президента України для молодих вчених за монографію “Споживчий ринок: становлення та розвиток”; лауреатом конкурсу «Молода людина року – 2005» в номінації – молодий вчений стала Казакова О.Б.; проф. Воробйов Б.З. у 2006 році отримав почесну грамоту Кабміну України “За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти”; проф. Білопольський М.Г. отримав почесну грамоту Вищої Атестаційної Комісії України “За вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів вищої кваліфікації України”; почесну грамоту завідувача кафедри Приазовського державного технічного університету “За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність”; почесну грамоту Кабміну України “За вагомий внесок у реформування системи податкових відносин в Україні та забезпечення захисту платників податків”. У 2007 році Іскрі О.О. призначено стипендію Президента України. У 2008 році проф.Азарян О.М. нагроджено головою оргкомітету, віце-президентом молодіжного союзу економістів та фінансистів Російської федерації А.І.Галкіним, дипломом за перемогу як науковий керівник студента-переможця у конкурсі за найкращій проект по студентському самоуправлінню у номінації «Проект призваний вирішувати проблеми кадрової молодіжної політики, працевлаштування та профорієнтації». У 2008 році прф. Білопольський М.Г. отримав почесну грамоту мера м. Донецька, нагороджен медалями – У.Я.Франка за журналістську діяльність і князя Константина Островського за видатні заслуги у розробці нових ідей у науці. Колектив кафедри у 2008 році Спілкою рекламістів України нагороджено Гран-прі І Донецького студентського фестивалю реклами за підготовку та роведення на високому рівні І ДСФР.

Викладачі кафедри маркетингу і комерційної справи тісно співпрацюють в галузі проведення наукових досліджень з вищими навчальними закладами та іншими установами, до компетенції яких відноситься маркетинг:

 • Донецьким національним технічним університетом;

 • Донецьким державним університетом управління;

 • Донецьким національним університетом.

 • Торговельно-промисловою палатою Донецької області.

Важливе значення факультет маркетингу, торгівлі та митної справи приділяє обміну досвідом наукових досліджень та практики господарювання з провідними вищими закладами освіти і підприємствами зарубіжних країн: Економічний університет м.Варна (Болгарія), Варненський вільний університет „Черноризец Храбър” (Болгарія), Європейська Академія Рітейлу м.Дюсельдорф (Німеччина), Європейський інститут торгівлі м.Дюсельдорф (Німеччина), Вища школа готельного менеджменту м.Белград (Сербія), Вища школа економіки, туризму та соціальних наук м.Кельце (Польща), Центр вивчення історії глобалізації м.Москва (Росія), Санкт-Петербурзький торговельно-економічний університет (Росія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь).

Відповідно до нового змісту вищої освіти з метою забезпечення сучасних форм співробітництва із закордонними підприємствами, випробування новітніх форм практичної підготовки студентів за ініціативою роботодавців, ознайомлення з особливостями організації бізнесу, зовнішньої торгівлі в ринкових закордонних підприємствах кафедрою маркетингу і комерційної справи з 2004 року для студентів спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” щорічно організується закордонна практика.

Згідно з вимогами Болонського процесу щодо мобільності студентів та вдосконалення їх практичної підготовки передбачено проходження закордонної практики на підприємствах і установах Болгарії студентів університету за спеціальностями 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”, які виконали навчальний план і не мають академічної заборгованості.

Підставою проходження закордонної практики є угоди про співпрацю між Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Варненським вільним університетом „Черноризец Храбър” (Болгарія) № 83/2006 від 16.03.2006 р. та Економічним університетом м. Варна (Болгария) від 10.06.2003 р.

Закордонна практика проводиться щорічно відповідно до Положення “Про практичну підготовку студентів університету” від 10.06.2004р., Положення “Про закордонну практику студентів університету” від 26.05.2005р., затвердженої робочої програми практики за спеціальностями 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”.

Практика проводиться за різними напрямами на наступних базах практики: текстильний завод „ТЕКСТИЛЬ-ДРУЖБА”, мережа супермаркетів „METRO Cash&Carry Bulgaria EOOD”, „Пікаділі”, інвестиційна компанія „Prime Realty Investment”, Представництво торгово-промислової палати України в Республіці Болгарія, магазини хутрових та шкіряних виробів „Пулпудева”, туристична агенція “Турал”, техномаркет “Європа”.

В процесі проходження закордонної практики на базі Варненського вільного університету „Черноризец Храбър” та Економічного університету м. Варна (Болгария) у 2005-2007 рр. було організовано мовні курси; спільні студентські семінари з дисциплін “Міжнародний маркетинг”, “Туристичний маркетинг”, “Промисловий маркетинг”, “Маркетингові дослідження”; проведено круглий стіл зі студентським самоврядуванням та студентським науковим товариством та ін.

У 2006 році в процесі проходження закордонної практики в Болгарії студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” приймали активну участь у виконанні госпдоговірної тематики № 175/2006 „Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг Болгарії”, що підтверджено відповідними документами.

У 2007 році на базі Варненського вільного університету „Черноризец Храбър” (Болгарія) для студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” було організовано тренінг з проблем глобалізації з залученням президента Центру вивчення історії глобалізації (м.Москва, Росія), професора Савельєва М.М. (договір від 13.11.2005 р.). Усі студенти, що відвідали тренінг, отримали сертифікати.

У 2006 та 2007 роках до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського було запрошено ряд провідних вчених з інших вузів і практичних закладів далекого та ближнього зарубіжжя для читання лекцій студентам спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”:

- Бернд Халлір, професор, директор Європейського інституту торгівлі, президент Європейської академії торгівлі м. Дюсельдорф (Німеччина) – лекція „Стан роздрібної торгівлі у Європі та шлях українського ритейла” (4 години) в межах дисципліни „Організація торгівлі”;

- Савельєв Микола Миколайович, д.е.н., професор, президент Центру вивчення історії глобалізації м.Москва (Росія) – лекція „Історія світового розвитку торгівлі” (4 години) в межах дисципліни „Міжнародний маркетинг”;

- Ірмак Тізер, директор представництва Турецьких авіаліній у м.Донецьку (Туреччина) – лекція „Транспортні системи в комплексі туристичних послуг” (2 години) в межах дисципліни „Туристичний маркетинг”.

В 2007 році студентка спеціальності 7.050108 „Маркетинг” Іванова І.О. пройшла курс навчання в Дрезденському технічному університеті, Інституті TUDIAS (Німеччина).

Щорічно студенти спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” активно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах, які проводяться в зарубіжних країнах.

Напрацьовані результати по міжнародному співробітництву впроваджуються в практику роботи університету, розповсюджуються серед вищих навчальних закладів України і країн СНД. Із кожними роком спектр міжнародної співпраці розширюється, відкриваючи нові можливості, перспективи перед науково-педагогічним колективом і студентами університету.


^ 3. Стислий опис умов для навчання на факультеті

Навчання студентів, аспірантів, докторантів проводиться у 6 учбових корпусах, в лекційних приміщеннях і лабораторіях, які пройшли в останні роки капітальний ремонт та умебльовані на сучасному рівні. В усіх приміщеннях оновлена система освітлення, вентиляції, енерго- та водопостачання. В навчальному процесі, крім цього, використовуються 19 товарознавчих лабораторій, 3 кабінети і 2 комп'ютерні класи загального користування.

Забезпеченість навчального процесу необхідними навчальними приміщеннями складає 17,6 м2 на одного студента, що значно перевищує нормативи.

З моменту створення кафедри маркетингу та комерційної справи виконано цілий ряд заходів в плані розбудови і розвитку її МТБ. На теперішній час МТБ кафедри, в основному забезпечує виконання викладацьким та навчально-допоміжним персоналом своїх функціональних обов'язків та дозволяє забезпечити необхідний рівень проведення лекційних і практичних занять в учбових аудиторіях. Приміщення кафедри:

Приміщення кафедри № 4112. Устаткування набула в 1979 році, ремонт проведений у 2003р. Для проведення практичних занять, тренінгів та семінарських занять. Загальна площа 35 кв. м ., Кількість учбових місць 35.

Приміщення кафедри № 4113. Устаткування набула в 1981 році, ремонт проведений у 2004р. Для проведення лекцій, практичних занять , тренінгів та семінарських занять.

Загальна площа 81,8 кв. м .,

Кількість учбових місць 80.

Приміщення кафедри № 4114. Устаткування набула в 1981 році, ремонт проведений у 2003р. Для проведення практичних занять , тренінгів та семінарських занять.

Загальна площа 35 кв. м .,

Кількість учбових місць 35.

Приміщення кафедри № 4114 а. Устаткування набула в 1999 році. Для проведення практичних занять, тренінгів та семінарських занять.

Загальна площа 41,4 кв. м .,

Кількість учбових місць 35.

На кожного студента припадає 11,1 м2 площі аудиторного фонду.

В навчальному процесі університету використовується 655 комп’ютерів, з них 23 ПК знаходяться на випускаючих кафедрах факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, що об’єднані в єдину локальну мережу. Комп’ютери використовуються студентами для вирішення учбових завдань під час лабораторних занять та викладачами для демонстрації лекційного матеріалу. У вільний від занять час ПЕОМ використовуються для виконання наукових робіт кафедр та для виконання завдань самостійної і наукової роботи студентів. Крім того, при необхідності, використовується додаткова комп’ютерна база бібліотеки ДонНУЕТ.

Ефективність роботи комп'ютерної техніки при підготовці спеціалістів за фахом “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Маркетинг” забезпечується наявністю як загальних, так і спеціальних прикладних програм. Крім цього, програмне забезпечення дисциплін містить у собі демонстраційні програми, які містять інформаційні відомості про різні види товарів (товарні групи), маркетингові технології, а також програму з розрахунку потреби в споживчих товарах; програму з розрахунку конкурентноздатності продукції. За допомогою комп'ютерних аудіо-, відеокурсів вивчаються окремі теми і дисципліни.

В навчальному процесі використовуються інші технічні засоби такі як: кодоскопи, графопроектори, мультимедійні проектори, діапроектори та ін.

Для забезпечення виконання лабораторних та науково-дослідних робіт на кафедрах використовуються спеціальне обладнання та прилади.

На кафедрі товарознавства, митної справи і експертизи товарів є унікальна митна лабораторія, що дозволяє моделювати процес здійснення митної експертизи.

Товарознавчі кафедри мають велику колекцію натуральних зразків, які розміщені в демонстраційних шафах і використовуються при проведенні занять.

кафедри практично повністю забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє якісно проводити практичні та лабораторні заняття.

Бібліотека університету має біля 800 тис. примірників книг, журналів, газет, стандартів, дисертацій, звітів про науково-дослідну роботу кафедр, компакт-дисків. Щорічно до фонду бібліотеки надходить більше 27 тис. нових книг, 330 найменувань періодичних, 500 видань на електронних носіях.. До послуг користувачів пропонується 1500 повнотекстових електронних документів викладачів університету. Студенти мають змогу користуватися літературою як вдома, так і в читальних залах. Завдяки комп’ютеризації читальних залів, з літературою можна ознайомитись і на електронних носіях. Можливість знайомства з останніми надбаннями науки дозволяє доступ до мережі Інтернет.

Для забезпечення належного рівня самостійної роботи студентів в бібліотеці університету є також багато періодичних видань, зокрема, журнали, “Маркетингові дослідження в Україн”, “Маркетинг та реклама”, “Швейна промисловість”, “Харчова і переробна промисловість”, “Стандартизація, сертифікація, якість”, “Товар лицом”, “Легка промисловість”, “Компаньон”, газети “Споживач”, “Бизнес” та ін.

Окремо існує відділ нормативної документації, діє міжбібліотечний абонемент. Бібліотека університету підтримує тісний зв’язок із бібліотекою обласного центру стандартизації і метрології.

Блок фахових дисциплін повністю забезпечено навчальною та методичною літературою, виданою в університеті та за її межами.

Факультет має два гуртожитки – гуртожиток №1 та гуртожиток №4. Усі студенти з інших міст забезпечені місцями у гуртожитках.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.


Таблиця 1

^ Програми навчання студентів за спеціальністю "Маркетинг"

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікація фахівця

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Бакалавр з маркетингу

Денна


4 роки

Бакалавр з маркетингу зі знанням іноземної мови

Бакалавр з маркетингу викладач економіки

Бакалавр з маркетингу

Денна скорочена

2 роки

Бакалавр з маркетингу

Заочна

5 років

Спеціаліст

Спеціаліст з маркетингу

Денна

1 рік

Спеціаліст з маркетингу

Заочна

1 рік

Спеціаліст з маркетингу

Денна зі скороченим терміном навчання

1 рік

Спеціаліст з маркетингу

Заочна зі скороченим терміном навчання

3 роки 5 місяців

Магістр

Магістр з маркетингу

Денна

1 рік

Магістр з маркетингу

Заочна

1 рік5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час.

Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами (викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри (головою предметної або циклової комісії) до проведення пробних лекцій за участю викладачів та наукових співробітників кафедри.

Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

^ Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі - текстах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. 

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговоренням за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента.

Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

^ Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається вищим навчальним закладом.

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії) за участю керівника курсового проекту (роботи).

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі (предметній або цикловій комісії) протягом одного року, потім списуються в установленому порядку.

^ Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Студенту надається право обрати тему дипломного проекту (роботи), визначену випускаючими кафедрами (предметними або цикловими комісіями), або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються професори і доценти (викладачі) вищого навчального закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Дипломні проекти (роботи) зберігаються в бібліотеці вищого навчального закладу протягом п'яти років, потім списуються в установленому порядку.

^ Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

^ Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93.

При проведені лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах).

При проведенні практичних занять використовувалися методи інсценування: "круглий стіл", рольові ігри, карта ідей.

Серед інтерактивних методів навчальної роботи можна назвати модифіковані лекції (модулі «Історія України», «Українська мова», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»); домашня заготовка (модуль «Іноземна мова»); самостійна робота (по всіх дисциплінах); розробка та презентація командного проекту у модулі "Основи наукових досліджень".


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

^ Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Вищий навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні підсумкової оцінки.

^ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

^ Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

^ Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

^ Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом.

Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись.

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються вищим навчальним закладом.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем відділення).

Студенти, які не з'явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

^ Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі - державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших кваліфікацій - державна екзаменаційна комісія.

Державна комісія створюється як єдина для денної (стаціонарної), вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання та екстернату з кожної спеціальності. При наявності великої кількості випускників створюється декілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути організована об'єднана комісія для споріднених спеціальностей.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.

Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається міністерствами, відомствами, яким підпорядкований вищий навчальний заклад, на пропозицію ректора (директора) вищого навчального закладу з числа провідних спеціалістів виробництва або вчених.

До складу державної комісії входять: ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор (заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.

До участі в роботі державної комісії як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти (викладачі) відповідних кафедр (предметних або циклових комісій), якщо в складі комісії немає представників цих кафедр (предметних або циклових комісій). У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу.

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт).

У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний заклад, складають державні екзамени та захищають кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи).

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або до захисту дипломних проектів (робіт), подаються в державну комісію деканом факультету (завідувачем відділення).

Державній комісії перед початком державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт) деканом факультету (завідуючим відділення) подаються такі документи:

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів (тільки перед захистом дипломних проектів або робіт).

Примітка. При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення;

- відгук керівника про дипломний проект (роботу);

- рецензія на дипломний проект (роботу) спеціаліста відповідної кваліфікації.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету (завідувачем відділення) за поданням завідувача відповідної кафедри (предметної або циклової комісії).

Примітка. Державній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного проекту ( роботи) - друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

Складання державних екзаменів або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Захист дипломних проектів (робіт) може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною вищим навчальним закладом. Тривалість державних екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

Результати захисту дипломного проекту (роботи) та складання державних екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також складання державних екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні державного екзамену, захисті дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студент, який при складанні державного екзамену або при захисті дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визначається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Примітка. Перелік дисциплін, що виноситься на державні екзамени, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв в рік закінчення студентом теоретичного курсу.

Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), ректором (директором) вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті дипломного проекту (роботи), записуються питання, що ставились, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчальний заклад.

Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у вищому навчальному закладі.

Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і подає його ректору (директору) вищого навчального закладу.

У звіті голови державної комісії відбивається аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних проектів (робіт); відповідність тематики дипломних проектів (робіт) сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

Звіт голови державної комісії обговорюється на засіданні вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу, факультету (відділення).

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, що спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. Плани ґрунтуються на науковій базі, новітніх теоретичних розробках та технологіях, вітчизняному та зарубіжному досвіді.

Кожна дисципліна навчального плану забезпечена навчально-методичними комплексами. Ці комплекси містять витяг з навчального плану, типову і робочу програму, календарно-тематичні плани, плани семінарських занять та індивідуальної роботи студентів, тести, контрольні питання, методичні матеріали для проведення іспиту, заліку, тематику курсових і дипломних робіт, методичні вказівки з виконання курсових та дипломних робіт, програми проходження виробничої і переддипломної практики. За всіма дисциплінами є в наявності і розробляються тести лекцій як у паперовому так і у електронному варіанті. Рівень забезпеченості методичними розробками навчальних дисциплін складає 100%. Кафедра постійно корегує робочі програми дисциплін, оскільки з'являється нова література, нові маркетингові заходи та інструменти, поширюється використання ПЄОМ у навчальному процесі.

Навчально-методичні комплекси дисциплін проходять експертизу і затвердження у методичній раді факультету та університету.

Студенти усіх курсів факультету в цілому забезпечені підручниками та навчальними посібниками.

До того ж, кафедри факультету, які здійснюють підготовку фахівців-маркетологів, щорічно поновлюють фонд підручників та навчальних посібників поточними виданнями, кількість яких варіює від 4 до 8 видань за рік загальним обсягом від 40 до 70 друкованих аркушів. Значно більшу кількість видань складає навчально-методична література внутрішнього видавництва університету, обсяг якої в 4-15 разів перебільшує видання підручників та посібників у державних видавництвах за їх кількістю та у 1,5-3,5 рази за сумарною ємністю видань. Однак слід зазначити, що до вказаної навчально-методичної літератури внутрішнього видавництва увійшли підручники і посібники, видані викладачами кафедр невеликими тиражами ( по 25-50 примірників ) власними силами, мінуючи типографію університету, але ухвалених кафедрами в належному порядку.

  Кафедра маркетингу і комерційної справи проводить постійну роботу з розробки і видання наукової та науково-методичної літератури з питань теорії і практики маркетингу. За період з 2003 по 2007 рік було видано 8 підручників: підручник з грифом Міністерства освіти і науки України: “Маркетинг” (53 д.а.) - автори Азарян О.М., Криковцева Н.О., Радкевич Л.А., Руделіус В; підручник з грифом Міністерства освіти і науки України: “Міжнародний маркетинг” - під редакцією Азарян О.М.(13 д.а.); “Міжнародний маркетинг” – Азарян О.М., Шубін О.О., Дергачова В.В. ; “Маркетинг” (українською мовою) – Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З. та інші ; “Маркетинг” (англійською мовою) - Азарян О.М., Баширов І.Х., Воробйов Б.З. та інші; “Маркетинг для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації” – під. редакцією Азарян О.М.; “Організація і технологія торговельних процесів” –Азарян О.М., Локтєв Е.М., Оліфіров В.П. «Інфраструктура товарного ринку» - під редакцією д.е.н., проф. Шубіна О.О.( 41,5 д.а.).

27 навчальних посібників: 18 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: “Організація і технологія торгівлі” (30,49 д.а.); “Інфраструктура товарного ринку” (38,0 д.а.); “Промисловий маркетинг” (27,0 д.а.); “Маркетинг: принципи та функції” (18,0 д.а.); “Організація і технологія торгівлі” (30,49 д.а.); “Организация внешней торговли” (14,42 д.а.); “Інфраструктура товарного ринку” (51,0 д.а.); “Международный маркетинг” (11,0 д.а.); “Конкурентоспроможність підприємства” (24,0 д.а.); “Бізнес-план: технологія розробки” (24,0 д.а.); “Управління потенціалом підприємства” (22,5); “Основи комерційної діяльності” (20,16 д.а.); “Мир маркетинга” (21,39 д.а.); “Основи комерційної діяльності” (22,55 д.а.); “Основи комерційної діяльності”(22,55 д.а.); “Основы коммерческой деятельности” (24,41 д.а.); “Международный маркетинг” (12,5 д.а.); “Экономическая диагностика”(32,75д.а.).

9 навчальних посібників без грифа Міністерства освіти і науки України: “Практичний маркетинг” (10,75 д.а.); “Глобалізація економіки та міжнародний маркетинг” (19,3 д.а.); “Міжнародні перевезення” (13,5 д.а.); “Маркетингова політика розподілу” ( 12,5 д.а.); “Организация маркетинга” (15,34 д.а.); “Маркетинг товару” (14,88 д.а.); “Технологія торговельних процесів (18,5 д.а.); “Маркетинг на фінансовому ринку” (9,59 д.а.); “Комерційна діяльність” (25,0 д.а.).

За останні 5 років було видано 44 монографії.

Методична робота кафедри здійснюється за двома напрямками:

удосконалення методичного забезпечення традиційних курсів з орієнтацією їх на урахування вимог сучасної товарознавчої діяльності

розробка нових науково-методичних матеріалів по впровадженню нових курсів, виконанню нових форм і методів оцінки знань студентів, принципово нових технологій навчання.

Особливу увагу кафедра приділяє розробці тестів для поточного та підсумкового контролю знань студентів. З усіх курсів на кафедрі створений банк тестів.

У навчальному процесі широко використовуються активні методи навчання і контролю знань з використанням рейтингової системи індивідуального контролю, а також проведення тестування, ситуаційних завдань і проведення ділових ігор.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи