Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи icon

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
Сторінка1/16
Дата28.07.2012
Розмір2.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки - 030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво”

Спеціалізація: „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”


2008

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


^ EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки - 030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво”

Спеціалізація: „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”


2008

З М І С ТВступ
І - Навчальний заклад
ІІ – Загальна практична інформація
ІІІ – Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


16

А. Загальний опис факультету


16

1. Координатор ECTS від факультету


16
^

2. Стислий опис структури й організації факультету


16

3. Стислий опис умов для навчання на факультеті


19
^

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них


21
^

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів


22

6. Шкала виставлення оцінок


32

Б.Ступенева структура


34
^

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти


34

2. Діаграма структури програми навчання


38
^

В. Індивідуальні розділи програми навчання


49

IV. Словник

187

Додатки

192^ РОЗДІЛ III - ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ


А. Загальний опис факультету


1. Координатор ЕСТS від факультету: Малигіна Валентина Дмитрівна, к.е.н, доцент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів


Телефон: 8 (0622) 95-34-73
^

Години, коли можна зв’язатися з координатором: понеділок, середа

10.00-12.00Е-mail: dek_feumev@dsuet.donetsk.ua


Декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи:

к.е.н., проф. Баширов Іслам Халідович

Тел. 8 (0622) 95-34-84


Заступник декана з навчально-методичної роботи:

к.е.н., доц. Агбаш Владислав Леонтійович

Тел. 8 (0622) 95-34-20


^ 2. Стислий опис структури й організації факультету:

На факультеті функціонують кафедри:


Товарознавства і експертизи непродовольчих товарів (зав. кафедри – проф. Лойко Дмитрій Петрович)

Товарознавства і експертизи продовольчих товарів (зав. кафедри – доц. Малигіна Валентина Дмитрівна)

Експертиза в митній справі (зав. кафедри – доц. Осипенко Наталя Іванівна)

Маркетингу і комерційної справи (зав. кафедри – проф. Азарян Олена Михайлівна)

Українознавства (зав. кафедри – доц. Узбек Костянтин Мінович)

Прикладної математики (зав. кафедри – проф. Лавриненко Наталя Михійлівна)


Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і комерційної справи є підбір викладацьких кадрів і їх спеціальна підготовка.

На кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів питома вага викладачів з вченими ступенями складає – 46,2%, у тому числі докторів наук і професорів – 33,3%, кандидатів наук, доцентів – 23%.

На кафедрі товарознавства та експертизи продовольчих товарів питома вага викладачів з вченими ступенями складає - 47,8 %, у тому числі докторів наук і професорів -13 %, кандидатів наук, доцентів – 30,4 %.

Численність викладацького складу кафедри маркетингу і комерційної справи складає 31 осіб, в тому числі:

- докторів наук, професорів - 5 (18,5 %),

- кандидатів наук, доцентів - 20 (74,1%);

старших викладачів - 1 (3,7%).

На кафедрі експертизи в митній справі питома вага викладачів з вченими ступенями складає - 66,6 %, у тому числі докторів наук і професорів -33,3 %, кандидатів наук, доцентів – 33,3 %.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює за спеціальністю 6.050301, складає 96 осіб. У відповідності до штатного розкладу кафедр підготовку студентів забезпечують 20 докторів і професорів та 48 кандидатів наук, доцентів. Штатна укомплектованість 100%, з них докторів наук, професорів 20,8%, кандидатів наук, доцентів 50,0 %, без вченого ступеню і звання 29,2%.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр”, складає 81 особа. Підготовку студентів забезпечують 18 докторів і професорів та 43 кандидати наук, доценти.


На факультеті навчається 2683 студента, у тому числі денної форми навчання - 1221, заочної форми навчання – 1462 осіб.

Кафедри факультету мають багаторічний досвід наукових досліджень, що сприяло створенню наукових шкіл професорів:

- д.е.н., проф. Азарян О.М. - “Організація, технологія і стратегія маркетингу”;

д.е.н., проф. Сальнікова О.М. - “Проблеми удосконалення внутрішньої, зовнішньої торгівлі”;

к.т.н., доц. Малигіної В.Д. – «Проблеми якості і безпеки продовольчих товарів та харчування і напрями її вирішення»;

д.б.н., проф. Рябченко М.О. – «Управління якістю і безпекою зерна озимих зернових і зернобобових культур для виготовлення харчових продуктів»;

д.т.н., проф. Дятлов В.В. – «Удосконалення способів зберігання свіжої плодоовочевої продукції і грибів»;

д.б.н., проф. Ракши-Слюсаревої – Інновації в галузі технології виробництва і збереження харчових продуктів і продовольчої сировини”.

У рамках наукових досліджень розроблені рецептури і створені нові продукти загального споживання з використанням нетрадиційної рослинної сировини, створені продукти функціонального призначення з використанням бджілопродуктів, нових харчових добавок та дикорослої сировини і нових видів рослин, проводяться дослідження з розширення асортименту продуктів загального споживання, а також продуктів спеціального призначення. Результати роботи оформляються технологічними інструкціями, авторськими свідоцтвами, патентами.

В даний час вчені працюють над науковою темою «Проблеми якості харчових продуктів і безпеки харчування в умовах соціально-економічних і екологічних ризиків». Розвивається такий напрям школи як забезпечення безпеки продтоварів за принципами ХАССП. Результатом роботи будуть рекомендації щодо розробки адаптогенних продуктів і відповідні технологічні інструкції їх одержання виробництва.

Значна увага на факультеті приділяється організації наукової роботи студентів, результатом якої є публікації у збірнику наукових тез за підсумками науково-дослідної роботи студентів, участь у студентських науково-практичннх конференціях та семінарах, участь в олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання”, конкурсах рекламних плакатів та ярмарок ідей.

Випускаючі кафедри підтримують тісні наукові та науково-методичні зв’язки з ВАТ “Концерн АВК”, ВАТ “Донецькриба”, АТ “Група Норд”, ВАТ “Винтер”, ВАТ “ТЦ Білий лебідь”, ВТК “Шахти ім. Засядько”, ТОВТБ «Амстор», ООО «БУМ», ВАТ “Концерн Стирол”, Інститутом економіки промисловості НАН України, Донецькою торгово–промисловою палатою, обласним управлінням торгівлі і побутового обслуговування Донецької облдержадміністрації та багатьма вищими навчальними закладами і науковими центрами України і країн СНД.

Підтримуються міжнародні зв’язки і з зарубіжжям: з вищими навчальними закладами Росії (м. Москва, м. Санкт-Петербург), Білорусії (м. Гомель), Польщі (м. Варшава), Болгарії (м. Варна), а також з Європейською асоціацією вчених-товарознавців з центром у м. Відень. Кафедра маркетингу та комерційної справи також бере участь у роботі Всеукраїнської організації “Українська асоціація маркетингу”.

В 2003 році було укладено угоди з навчальними закладами Болгарії (Економічний університет м. Варна, Державний університет м. Софія та Новий університет м. Софія) з метою встановлення ділових зв’язків у напряму організації міжнародної практики студентів і стажування викладачів, обміну досвідом та науковою і методичною літературою. З 2004 року згідно цих угод на базі Економічного університету в м. Варна в Болгарії студенти проходять маркетингову та торгово-технологічну практику. У ході ділового відрядження до м. Варна викладачами напрацьовано такі бази практики: туристична агенція “Турал”, супермаркети “Бурлекс”, “Пікаділі”, техномаркет “Европа”, магазин CashCarry “МETRO”, салон хутряних та шкіряних виробів “Наталі-Пулпудєво”, аеропорт та митниця м. Варна та ін.

Випускники факультету мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі ДонНУЕТ.

^ 3. Стислий опис умов для навчання на факультеті:

Навчання студентів, аспірантів, докторантів проводиться у 6 учбових корпусах, в лекційних приміщеннях і лабораторіях, які пройшли в останні роки капітальний ремонт та умебльовані на сучасному рівні. В усіх приміщеннях оновлена система освітлення, вентиляції, енерго- та водопостачання. В навчальному процесі, крім цього, використовуються 19 товарознавчих лабораторій, 3 кабінети і 2 комп'ютерні класи загального користування.


Навчально-матеріальна база кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів площею 732,9 м2. Загальна площа 13 навчальних лабораторій складає 570,4 м2 , лабораторій НІС 15,3 м2.

Площа всіх приміщень кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів складає 618,4 м2, у тому числі приміщення для занять студентів 441,6 м2.

Навчально-матеріальна база кафедри експертизи в митній справі складає 249,9 м2. Загальна площа 2 навчальних лабораторій складає 115,3 м2 , лабораторій НІС 33,7 м2.

Забезпеченість навчального процесу необхідними навчальними приміщеннями складає 17,6 м2 на одного студента, що значно перевищує нормативи.


Студенти з інших міст проживають у гуртожитку № 4, розташованого за адресою: м. Донецьк – 23, вул. Харитонова, 10 та у гуртожитку № 1, розташованому за адресою: м. Донецьк - 4, вул. Університетська, 99. У гуртожитках є дво- та тримісні кімнати з санвузлом, кухнями на кожному поверсі та пральнею. Є кімнати для відпочинку та самоосвіти, де студенти мають можливість підвищити рівень самоосвіти, розважатися. Актив гуртожитків опікується побутом та створює умови для цікавого проводження часу студентів.


В навчальному процесі університету використовується 655 комп’ютерів, з них 23 ПК знаходяться на випускаючих кафедрах факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, що об’єднані в єдину локальну мережу. Комп’ютери використовуються студентами для вирішення учбових завдань під час лабораторних занять та викладачами для демонстрації лекційного матеріалу. У вільний від занять час ПЕОМ використовуються для виконання наукових робіт кафедр та для виконання завдань самостійної і наукової роботи студентів. Крім того, при необхідності, використовується додаткова комп’ютерна база бібліотеки ДонНУЕТ.


Ефективність роботи комп'ютерної техніки при підготовці спеціалістів за спеціалізацією “Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність” забезпечується наявністю як загальних, так і спеціальних прикладних програм. Крім цього, програмне забезпечення дисциплін містить у собі демонстраційні програми з інформаційними відомостями про різні види товарів (товарні групи), маркетингові технології, а також програму з розрахунку потреби в споживчих товарах; програму з розрахунку конкурентоздатності продукції. За допомогою комп'ютерних аудіо-, відеокурсів вивчаються окремі теми і дисципліни.


В навчальному процесі використовуються інші технічні засоби як: кодоскопи, графопроектори, мультимедійні проектори, діапроектори та ін.

Для забезпечення виконання лабораторних та науково-дослідних робіт на кафедрах використовуються спеціальне обладнання та прилади.

На кафедрі експертизи в митній справі є унікальна митна лабораторія, що дозволяє моделювати процес здійснення митної експертизи.

Товарознавчі кафедри мають велику колекцію натуральних зразків, які розміщені в демонстраційних шафах і використовуються при проведенні занять.


кафедри практично повністю забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє якісно проводити практичні та лабораторні заняття.

Особлива роль в навчальному процесі університету належить бібліотеці, як одному із провідних структурних підрозділів. Загальний фонд бібліотеки нараховує 630,5 тис. прим., із них державною мовою 145 тис. прим. Наукові видання складають 270 тис. прим., навчальні 190 тис. прим. Щорічно до бібліотеки надходить понад 35 тис. документів, більш 3 тис. назв, 60% надходжень – державною мовою. Бібліотека одержує 340 назв періодичних видань, загальний обсяг яких 70,4 тис. прим.

Бібліотека має унікальний фонд рідкісних книг 1880-1945 рр. видання, який нараховує більш 2 тис. назв. 133 найменування з цього фонду увійшли до Всеукраїнського Реєстру рідкісних і коштовних видань. З 1998 року до бібліотеки надходять документи на електронних носіях.

Структура бібліотеки дозволяє оперативно і якісно задовольняти різноманітні запити користувачів. До їх послуг абонементи: абонемент навчальної літератури; абонемент наукової літератури; абонемент художньої літератури. Читальні зали: читальний зал навчальної і наукової літератури; читальний зал періодичних видань; читальний зал нових надходжень; читальний зал документів на електронних носіях; читальний зал нормативної документації; галузеві читальні зали факультетів харчування, обладнання, обліково-фінансового при навчальних корпусах №3 і №6. Функціонально-допоміжні відділи: відділ комплектування; відділ бібліотечної обробки документів; відділ центрального книгосховища; відділ довідково-бібліографічного і інформаційного обслуговування; зал каталогів.

На основі АБІС UNILIB в бібліотеці комп’ютеризовані всі основні технологічні процеси, пов’язані з комплектуванням, науковою обробкою документів. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі. Бібліотека оснащена сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними інформаційними ресурсами, телекомунікаційними засобами.

Електронний фонд бібліотеки нараховує понад 6,5 тис. документів: інтегровані підручники та навчальні посібники, монографії, методичні розробки викладачів університету, конспекти лекцій, дисертації та автореферати дисертацій, стандарти та інші електронні документи. Електронний каталог бібліотеки містить понад 164 тис. записів.

Відкрито доступ в режимі on-line до БД повнотекстових електронних журналів “Компаньйон” та “Стратегії”, аналітичної БД „Матрикс- Пресс”


Надається доступ до інформаційно-пошукової системи по законодавству України “Ліга-Закон”, інформаційно-пошукової БД “Леонорм - фонд-Стандарт”, яка містить 59 тис. документів: 12,5 тис. національних стандартів, 46,5 тис. міждержавних стандартів, 617 з яких – повнотекстові е- стандарти.

Бібліотека отримує періодичні видання на електронних носіях: “Офіційний вісник”, “Новий маркетинг”, “Управление компанией”, “Качество. Инновации. Образование”, “Міжнародна економічна політика”, “Компьютерная практика”, РЖ “Химия и технология пищевых производств», «Оборудование пищевой промышленности».

Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки складається з 85 комп’ютерів, з них – 43 надано до послуг користувачів, 13 з них - мають доступ до мережі Інтернет.


Бібліотека обслуговує користувачів на 3-х абонементах та в 9-ти читальних залах на 420 місць.


^ 4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.


На факультеті маркетингу, торгівлі та митної справи підготовка фахівців здійснюється за 3 освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.


Таблиця 1

^ Програми навчання студентів за спеціалізацією “Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”


Освітньо-професійна програма навчання

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Бакалавр з торгівлі

денна

3 роки 5 місяців

денна зі скороченим терміном навчання


1рік 5 місяців

заочна

4 роки 5 місяців

заочна зі скороченим терміном навчання


2 роки 5 місяців

Спеціаліст

Спеціаліст -товарознавець з комерційної діяльності

денна

1 рік 5 місяців

денна зі скороченим терміном навчання


6 місяців

заочна

1 рік 5 місяців

заочна зі скороченим терміном навчання


1 рік

Магістр

Магістр -товарознавець з комерційної діяльності

денна

1 рік 5 місяців

заочна

1 рік 5 місяців^ 5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знан, умінь і навичок студентів.


Методи навчання


Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час.

Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами (викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри (головою предметної або циклової комісії) до проведення пробних лекцій за участю викладачів та наукових співробітників кафедри.

Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconПодання
...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconДонецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Від 23. 12. 2008 року №1188 “Про проведення Всеукраїнської олімпіади 2009-2011 років” на базі Донецького національного університету...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського інформаційний лист міжнародна науково – практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів маркетинг-дайджест
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи