Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” icon

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі”
НазваРозділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі”
Сторінка2/6
Дата28.07.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Обладнання і холодильної технології


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 1 особа; канд. наук, доценти – 2 особи; без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • Хімії


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 1 особа; канд. наук, доценти – 1 особа.
 • ^

  Екології і фізики


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 2 особи.

сумісники: доктори наук, професори – 1 особа.
 • ^

  Вищої і прикладної математики


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 2 особи.
 • Філософії


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 2 особи; канд. наук, доценти – 2 особи.
 • ^

  Економічних теорій


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 1 особа; без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • ^

  Міжнародної економіки


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 1 особа.
 • Комп’ютерної технології


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 1 особа; канд. наук, доценти – 1 особа; без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • ^

  Правових дисциплін


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 2 особи; без наукових ступенів і вчених звань – 2 особи.
 • ^

  Бухгалтерського обліку


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 1 особа; без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • Українознавства


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 2 особи.
 • ^

  Банківської справи


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • Загально-інженерних дисциплін


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 1 особа; канд. наук, доценти – 1 особа.
 • ^

  Маркетингового менеджменту


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 1 особа;

сумісники: канд. наук, доценти – 1 особа.
 • ^

  Інвестиційного менеджменту


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 2 особи; без наукових ступенів і вчених звань – 1 особа.
 • ^

  Іноземної мови


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 1 особа; без наукових ступенів і вчених звань – 5 осіб.
 • ^

  Фізичної підготовки


Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: канд. наук, доценти – 1 особа; без наукових ступенів і вчених звань – 4 особи.

^ Всього за циклами:

Професорсько-викладацький склад:

на постійній основі: доктори наук, професори – 14 осіб; канд. наук, доценти – 47 осіб; без наукових ступенів і вчених звань – 29 осіб.

сумісники: доктори наук, професори – 6 осіб; канд. наук, доценти – 2 особи.


На факультеті навчається 2794 студента, у тому числі денної форми навчання – 1247, заочної форми навчання – 1547 осіб.

Кафедри факультету мають багаторічний досвід наукових досліджень, що сприяло створенню наукових шкіл професорів:

 • к.т.н., проф. Лойко Д.П. – “Формування споживних властивостей, управління асортиментом та якістю непродовольчих товарів”;

 • д.б.н., проф. Ракши-Слюсаревої О.А. – Інновації в галузі технології виробництва і збереження харчових продуктів і продовольчої сировини”;

 • д.е.н., проф. Азарян О.М. - “Організація, технологія і стратегія маркетингу”;

 • к.е.н., проф. Сальнікова О.М. - “Проблеми удосконалення внутрішньої, зовнішньої торгівлі”,

Під керівництвом проф. Лойко Д.П. було виконано дослідні роботи, які мають важливе наукове і практичне значення в загальнодержавному масштабі. Найбільш вагомими серед них є роботи, присвячені проблемам зносостійкості тканин для спецодягу шахтарів. Були розроблені і впроваджені у виробництво нові струк­тури тканин на основі поліефірних і полівінілспиртових волокон з використанням сучасних видів просочення. Такі тканини мають підвищену зносостійкість і оптимальні гігіє­нічні характеристики, вони добре себе зарекомендували на практиці. У цьому ж напрямку були проведені роботи щодо створення і впровадження у виробництво спеціальних тканин з різноманітними покриттями для робочих обводнених вугільних шахт Донбасу.

У 1980 – 1990 роки на замовлення Всесоюзного науково-дослідного інституту радіо­мовного прийому і акустики їм. О.С. Попова співробітниками кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів було виконано цикл робіт щодо проектування і розробки нових текстильних і полімерних матеріалів для виготовлення центруючих шайб динамічних гучномовців, проведено лабораторні та виробничі випробування вітчизняних та зарубіжних плівкових полімерних матеріалів, бавовняних і шовкових тканин із хімічних волокон, на основі яких було спроектовано нові структури тканин із високомодульних віскозних во­локон (сіблон).

Під керівництвом проф. Д.П. Лойко, і доц. К.А. Астапової колективом кафедри проводився комплекс робіт з управління якістю товарів на стадії товарообігу та експлуатації. У результаті було розроблено комплексну систему управління якістю майже всіх груп непродовольчих товарів в торгівлі. КСУЯТ базувалася на розробці стандартів під­приємств. Ці розробки є прообразом сучасних систем управління якістю продукції відповідно до міжнародних стандартів ISO. Уже тоді ставилось питання наблизити сис­тему управління якістю товарів до вимог споживачів.

Наприкінці 90-х та початку 2000-х років кафедра товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів займалась головним чином дослідженнями ринку непродовольчих товарів в Донецькому регіоні, аналізом структури асортименту, його якісних характеристик і конкурентоспроможності та факторів, що впливають на формування регіональних ринків.

У рамках наукових досліджень кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів розроблені рецептури і створені нові продукти загального споживання з використанням нетрадиційної рослинної сировини, створені продукти функціонального призначення з використанням бджілопродуктів, нових харчових добавок та дикорослої сировини і нових видів рослин, проводяться дослідження з розширення асортименту продуктів загального споживання, а також продуктів спеціального призначення. Результати роботи оформляються технологічними інструкціями, авторськими свідоцтвами, патентами.

Під керівництвом доцента кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Дятлова В.В. розроблені нові підходи і методи зберігання плодоовочевої продукції (використання захисних плівкових покрить). Технологія впроваджена у 8 колективах сільгосппідприємств Донецької області і Російської Федерації.

В даний час вчені працюють над науковою темою «Проблеми якості харчових продуктів і безпеки харчування в умовах соціально-економічних і екологічних ризиків». Розвивається такий напрям школи як забезпечення безпеки продтоварів за принципами ХАССП. Результатом роботи будуть рекомендації щодо розробки адаптогенних продуктів і відповідні технологічні інструкції їх одержання виробництва.

Значна увага на факультеті приділяється організації наукової роботи студентів, результатом якої є публікації у збірнику наукових тез за підсумками науково-дослідної роботи студентів, участь у студентських науково-практичних конференціях та семінарах, участь в олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання”, конкурсах рекламних плакатів та ярмарок ідей.

Випускаючі кафедри підтримують тісні наукові та науково-методичні зв’язки з ВАТ “Концерн АВК”, ВАТ “Донецькриба”, АТ “Група Норд”, ВАТ “Винтер”, ВАТ “ТЦ Білий лебідь”, ВТК “Шахтар шахти ім.. Засядько”, ВАТ “Концерн “Стирол”, АТ “Фірма “Меблі”, Інститутом економіки промисловості НАН України, Асоціацією митних брокерів України, Донецькою митницею, Донецькою торгово–промисловою палатою, обласним управлінням торгівлі і побутового обслуговування Донецької облдержадміністрації та багатьма вищими навчальними закладами і науковими центрами України і країн СНД.

Підтримуються міжнародні зв’язки і з зарубіжжям: з вищими навчальними закладами Росії (м. Москва, м. Санкт-Петербург), Білорусії (м. Гомель), Польщі (м. Варшава), Болгарії (м. Варна), а також з Європейською асоціацією вчених-товарознавців з центром у м. Відень.

В 2003 році було укладено угоди з навчальними закладами Болгарії (Економічний університет м. Варна, Державний університет м. Софія та Новий університет м. Софія) з метою встановлення ділових зв’язків у напряму організації міжнародної практики студентів і стажування викладачів, обміну досвідом та науковою та методичною літературою. З 2004 року згідно цих угод на базі Економічного університету в м. Варна в Болгарії студенти проходять торгово-технологічну, товарознавчу та митну практики. У ході ділового відрядження до м. Варна викладачами напрацьовано такі бази практики: туристична агенція “Турал”, супермаркети “Бурлекс”, “Пікаділі”, техномаркет “Европа”, магазин CashCarry “МETRO”, салон хутряних та шкіряних виробів “Наталі-Пулпудєво”, аеропорт та митниця м. Варна та ін.

Випускники факультету мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі ДонДУЕТ.


3. Стислий опис умов для навчання на факультеті:


Навчання студентів, аспірантів, докторантів проводиться у 6 навчальних корпусах, в лекційних приміщеннях і лабораторіях, які пройшли в останні роки капітальний ремонт та умебльовані на сучасному рівні. В усіх приміщеннях оновлена система освітлення, вентиляції, енерго- та водопостачання. В навчальному процесі, крім цього, використовуються 19 товарознавчих лабораторій, 3 кабінети і 2 комп'ютерні класи загального користування.

Навчально-матеріальна база кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів площею 832,9 м2. Загальна площа 14 навчальних лабораторій складає 620,4 м2 , лабораторій НДС 48,3 м2. Площа всіх приміщень кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів складає 618,4 м2, у тому числі приміщення для занять студентів 441,6 м2.

Забезпеченість навчального процесу необхідними навчальними приміщеннями складає 17,6 м2 на одного студента, що значно перевищує нормативи.

В навчальному процесі університету використовується 655 комп’ютерів, з них 23 персональних комп’ютерів знаходяться на випускаючих кафедрах факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, що об’єднані в єдину локальну мережу. Комп’ютери використовуються студентами для вирішення учбових завдань під час лабораторних занять та викладачами для демонстрації лекційного матеріалу. У вільний від занять час персональні електронно-обчислювальні машини використовуються для виконання наукових робіт кафедр та для виконання завдань самостійної і наукової роботи студентів. Крім того, при необхідності, використовується додаткова комп’ютерна база бібліотеки ДонДУЕТ.

Ефективність роботи комп'ютерної техніки при підготовці спеціалістів за фахом “Товарознавство та експертиза в митній справі” забезпечується наявністю як загальних, так і спеціальних прикладних програм. Крім цього, програмне забезпечення дисциплін містить у собі демонстраційні програми, які містять інформаційні відомості про різні види товарів (товарні групи), митні та маркетингові технології, а також програму з розрахунку потреби в споживчих товарах; програму з розрахунку конкурентноздатності продукції. За допомогою комп'ютерних аудіо-, відеокурсів вивчаються окремі теми і дисципліни.

В навчальному процесі використовуються інші технічні засоби такі як: кодоскопи, графопроектори, мультимедійні проектори, діапроектори та ін.

Для забезпечення виконання лабораторних та науково-дослідних робіт на кафедрах використовуються спеціальне обладнання та прилади.

На кафедрі товарознавства, митної справи і експертизи товарів є унікальна митна лабораторія, що дозволяє моделювати процес здійснення митної експертизи.

Товарознавчі кафедри мають велику колекцію натуральних зразків, які розміщені в демонстраційних шафах і використовуються при проведенні занять.

кафедри практично повністю забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє якісно проводити практичні та лабораторні заняття.

Бібліотека університету має біля 800 тис. примірників книг, журналів, газет, стандартів, дисертацій, звітів про науково-дослідну роботу кафедр, компакт-дисків. Щорічно до фонду бібліотеки надходить більше 27 тис. нових книг, 330 найменувань періодичних, 500 видань на електронних носіях.. До послуг користувачів пропонується 1500 повнотекстових електронних документів викладачів університету. Студенти мають змогу користуватися літературою як вдома, так і в читальних залах. Завдяки комп’ютеризації читальних залів, з літературою можна ознайомитись і на електронних носіях. Можливість знайомства з останніми надбаннями науки дозволяє доступ до мережі Іnternet.

Для забезпечення належного рівня самостійної роботи студентів в бібліотеці університету є також багато періодичних видань, зокрема, журнали “Таможня”, “Таможенные ведомости”, “Таможенная консультация”, “Митний брокер”, “Торгівля. ЗЕД. Митна справа”, “Митні новини”, “Швейна промисловість”, “Харчова і переробна промисловість”, “Стандартизація, сертифікація, якість”, “Товар лицом”, “Легка промисловість”, “Компаньон”, газети “Митна справа”, “Митна паралель” “Споживач”, “Бизнес” та ін.

Окремо існує відділ нормативної документації, діє міжбібліотечний абонемент. Бібліотека університету підтримує тісний зв’язок із бібліотекою обласного центру стандартизації і метрології.

Блок фахових дисциплін повністю забезпечено навчальною та методичною літературою, виданою в університеті та за її межами.

Усі студенті спеціальності “Товарознавство та експертиза в митній справі”, які мешкають за межами м. Донецьку, забезпечуються місцями у гуртожитку № 1, яке знаходиться за адресою: 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 99; та у гуртожитку № 4, яке знаходиться за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, буд. 10.


4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.


На факультеті маркетингу, торгівлі та митної справи підготовка фахівців здійснюється за 3 освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.


Таблиця 1

^ Програми навчання студентів

за спеціальністю “Товарознавство та експертиза в митній справі”


Освітньо-професійна програма навчання

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Бакалавр з торгівлі

денна

3 роки 5 місяців

заочна

4 роки 5 місяців

Спеціаліст

Товарознавець-експерт

денна

1 рік 5 місяців

заочна

1 рік 5 місяців

Магістр

Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі

денна

1 рік 5 місяців

заочна

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.


Методи навчання


Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час.

Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами (викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на кафедру (предметну або циклову комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри (головою предметної або циклової комісії) до проведення пробних лекцій за участю викладачів та наукових співробітників кафедри.

Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

^ Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. 

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговоренням за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

При проведені лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах).

При проведенні практичних занять використовувалися методи інсценування: "круглий стіл", рольові ігри, карта ідей.

Серед інтерактивних методів навчальної роботи можна назвати модифіковані лекції (модулі «Історія України», «Українська мова», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»); домашня заготовка (модуль «Іноземна мова»); самостійна робота (по всіх дисциплінах); розробка та презентація командного проекту у модулі "Основи наукових досліджень".

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента.

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

^ Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається вищим навчальним закладом.

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії) за участю керівника курсового проекту (роботи).

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі (предметній або цикловій комісії) протягом одного року, потім списуються в установленому порядку.

^ Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Студенту надається право обрати тему дипломного проекту (роботи), визначену випускаючими кафедрами (предметними або цикловими комісіями), або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються професори і доценти (викладачі) вищого навчального закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється державною кваліфікаційною комісією.

Дипломні проекти (роботи) зберігаються в бібліотеці вищого навчального закладу протягом п'яти років, потім списуються в установленому порядку.

^ Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

^ Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом.

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconПрограма фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі»
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03051001 «Товарознавство І...
Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconПодання
...
Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 03051002«Товарознавство та експертиза в митній справі»

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconФакультет маркетингу, торгівлі та митної справи заочна форма навчання

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconФакультет маркетингу, торгівлі та митної справи денна форма навчання

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconФакультет маркетингу, торгівлі та митної справи денна форма навчання

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconФакультет маркетингу, торгівлі та митної справи заочна форма навчання

Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconДонецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
...
Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
...
Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі” iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи