Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп icon

Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп
Скачати 41.66 Kb.
НазваЮ. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп
Дата29.07.2012
Розмір41.66 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ


Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Возіянова О.

Виконавець: Пасинкова Г. І., зав. відділу


Донецьк

2007
У8

М 20 Малыхин С.В.

Теория и практика маркетинга в решении проблем управления[Текст]: обзор. информ./ С.В. Малыхин, В.В. Никишин; Информторг.-М.,1991.-48с.-(Гос. торговля. Вып.2-3.-Маркетинг в торговле продтоварами в развитых капиталистических странах).-Библиогр.:с.45.-4р.50к.

У9(2)421я8

Ф 91 Фролова Лариса Володимирівна.

Обігові кошти: проблеми формування і ефективність використання[Текст]: дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (08.07.05.-Економіка торгівлі та послуг)/ Л.В. Фролова; ДКІ.-Донецьк,1994.-197с.: табл.+Прил.(22с.).-Бібліогр.:с.160-175.

У9(2)421

Э 40 Экономика торгового предприятия[Текст]: учеб. для торг. вузов./ Ю.К. Баженов [и др.]; под общ. ред. А.И. Гребнева.-М.: Экономика,1996.-238с.-ISBN 5-282-01860-8: 11грв.70коп.

-- 1. Экономика торговли- Учебные издания для высш. шк.- Торговые предприятия

­

У9(2)421я8

С 25 Свинаренко Татьяна Ивановна.

Социально-экономические вопросы повышения качества товаров в производственном процессе[Текст]: дис. на соиск. уч. ст. к. э. н. (08.07.05-Экономика торговли и услуг)/ Т.И. Свинаренко; ДГКИ.-Донецк,1997.-183с.: табл.+Прил.(35с.).-Библиогр.:с.169-183.

Апопiй В.В.

Внутрiшня торгiвля України: напрями структурної перебудови//Вiсник Львiвської комерцiйної академiї. Сер.економiчна.-2003.-Вип.14.-С.38-49.

Бланк I.О.

Фiнансово-економiчний механiзм функцiонування внутрiшньої торгiвлi//Вiсник Львiвської комерцiйної академiї. Сер.економiчна.-2003.-Вип.14.-С.59-64.

Загорський В.С.

Проблеми фiнансової стабiлiзацiї внутрiшньої торгiвлi України//Вiсник Львiвської комерцiйної академiї. Сер.економiчна.-2003.-Вип.14.-С.77-84.

У422

Б 44 Бєлявцев Михайло Іванович.

Інфраструктура товарного ринку[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Бєлявцев, Л.В. Шестопалова; Донецкий нац. ун-т.-К.: Центр навч. л-ри,2005.-416с.-Бібліогр.:с.404-410.-ISBN 966-364-014-6: 26,00 грн.

Україна. Закони

Про внутрішню торгівлю: [Проект Закону (перша редакція)]//Торговое дело.-2004.-№ 10.-С.14-23.

Саркисян Л.

Проблемы регулирования внутренней торговли Украины//Торговое дело.-2005.-№ 1-№ 2.-С.18-19.

Дюканова О.В.

Методичні засади запровадження внутрішньої торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні//Економіка і прогнозування.-2005.-№ 1.-С.110-122.

Гришин В.

Підприємництво та бизнес у внутрішній торгівлі в період розвитку держави Київська Русь (980-1132 рр.)//Схiд.-2005.-№ 4.-С.50-53.

У9(4/8)

В 67 Волков Алексей Михайлович.

Страны Северной Европы[Текст]: экон.-стат. справ./ А.М. Волков.-М.: Мысль,1986.-229с.

Фареній І.

Споживча кооперація Наддніпрянської України на початку ХХ ст.//Історичний журнал.-2005.-№ 6.-С.27-34.

Точилiн В.

Внутрішній ринок України: проблеми розвитку/ В. Точилiн, Т. Осташко, В. Олефір//Економiст.-2005.-№ 2.-С.34-37.

У422

В92 Виноградська Алла Миколаївна.

Технологія комерційного підприємництва[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Виноградська; ЕКОМЕН.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-780с.+Дод. (10с).-Бібліогр.: с. 772-778.-ISBN 966-364-197-5.


У03

З-68 Злупко Степан Миколайович.

Економічна історія України[Текст]: навч. посіб. для виш. навч. закл./ С. М. Злупко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка .-К.: Зання,2006.-367с.-ISBN 966-346-118-7.

Корнієнко Є.

Аналіз та прогнозування показників зовнішньої торгівлі України: роль факторів РЕОК, зовнішнього та внутрішнього попиту/ Є. Корнієнко, Н. Шаповаленко//Вiсник Нацiонального банку України.-2006.-№ 7.-С.24-31.

У422.2

Ч-97 Чехунов Микола Васильович.

Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук (Спец. 08.07.05-економіка торгівлі та послуг)/ М. В. Чехунов; Харк. держ. акад. технол. та орг. харчування.-Х.,2001.-18с.

Апопій В.В.

Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України//Вісник ДонДУЕТ.-2005.-№ 4(28).-С.145-153.Схожі:

Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconУчебник для вузов системы мвд/ : в 2-х кн под ред проф. А. А. Пушкина (Олександр Анатолійович). Х.: Основа,1996
Цивільне право України : Підручник : у 2-х кн. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової-К.: Юрінком Інтер, 2001; 2002, 2004
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconВиконавці: Крайнюк О. М
Ч48 К19 Кананыхина Е. Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : [110 лет] / [Е. Н. Кананыхина, А. А. Соловей, Н. П....
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 198 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 313 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Навч посібник для студ пед спец. / І. М. Богданова; За ред Р. І. Хмелюк. О. Хаджибей, 1996. 161 с. Isbn 5-86268-020-9
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconРуководство для врачей. В 4-х томах: Т. Ш. Сочетанная абдоминальная травма / Под общ ред. Бойко В., Замятина П. Харьков-Черновцы: бгму: хнму, 2009. 379 с.: ил. Библ
Станом на 10. 10. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconРуководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан
М90 Мультимедийный самоучитель TeachPro Excel 2000 для начинающих : Электронный ресурс. М. Ооо мультимедия
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconО.І. Рогач [та ін.]; pа ред. О.І. Рогача. К.: Либідь,2003. 784с. Isbn 966-06-0293-6
Мировые финансы[Текст]: пер с англ./ М. В. Энг, Ф. А. Лис, Л. Д. Мауер. М.: ДеКА,1998. 736с. Алф указ.: с. 722-734. Isbn 5-89645-004-4(рус.):...
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconРуководство для врачей интенсивная терапия
Интенсивная терапия/В. Д. Малышев, И. В. Веденина, И73 xt. Омаров и др.; Под ред проф. В. Д. Малышева. — M.: Медицина, 2002. 584...
Ю. К. Баженов [и др.]; под общ ред. А. И. Гребнева. М.: Экономика,1996. 238с. Isbn 5-282-01860-8: 11грв. 70коп iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи