Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк icon

Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк
Скачати 121.76 Kb.
НазваІсторія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк
Дата29.07.2012
Розмір121.76 Kb.
ТипДокументи

Донецький национальний университет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека


ІСТОРІЯ ДОННУЕТ

Тематична бібліографічна довідка


Замовник: Литвин В. В.

Виконавець: Гербер Т. Г.


Донецьк

2011

Книги

 1. Акт приема-сдачи дел бывшим ректором Сталинского института
  советской торговли тов. Байрачным А. А. вновь назначенному ректору института тов. Фесенко Ф. Д. . - Станино: [Изд-во Сталин, ин-та сов. торговли], 1961. - 57 с.Ч48 А43.

 2. Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции / Под ред. Ходжаева А. М. – М.: Советская наука, 1948. 2-е изд. – 616 с.

 3. Вища освіта в Україні: нормативно- правове регулювання / За заг. ред. Зайця О. П., Журавського В. С. – К.: Форум, 2003. – 1021 с..

 4. Вища школа Української РСР за 50 років. У 2-х ч. Ч. друга (1945-1967 рр.) / Під ред. Пітова В. І. – К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1968. –542 с.

 5. Вища школа Української РСР за 50 років. У 2-х ч. Ч. перша (1917-1945 рр.) / Під ред. Пітова В. І. – К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1967. –396 с.

 6. Высшая школа как фактор изменения социальной структуры развитого социалистического общества. – М.: Наука, 1978. - 272 с. 378 В 93

 7. Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции / Под ред. Карпова Л. И., Северцева В. А. – М.: Советская наука, 1957. – 656 с. 378 В 93

 8. Высшая школа: сб. основных постановлений, приказов и инструкций. В 2-х ч. Ч. 1. Под ред. Е. И. Войтенко – М.: Высшая школа, 1978.- 400 с. 378 В 93

 9. Высшая школа: сб. основных постановлений, приказов и инструкций. В 2-х ч. Ч. 2. Под ред. Е. И. Войтенко – М.: Высшая школа, 1978.- 360 с. 378 В 93

 10. Губенко І. П. Збірка документальних матеріалів до історії університету. – К.-Донецьк : ВРЦ ДонДУЕТ, 2000. - 169 с.

 11. Донецк сегодня. Donetsk today : [информ. -реклам. каталог]. - Донецк, 2007. – 196 с. Т3(4УКР) Д67

 12. Донецк сегодня. Donetsk today : [информ. -реклам. каталог]. - Донецк, 2007. - 1электрон. опт. диск (CD-ROM) Т3(4УКР) Д67

 13. Донецький державний університет економіки і торгівлі : [присвячується 80-річчю від дня заснування]. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2000. - 22 с. Ч 48(4УКР) Д67

 14. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2005. - 136 с. Ч48 Д67

 15. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського . - Донецьк: ДонНУЕТ, 2008 . - 134 с. Ч48 Д67

 16. Збірник наказів, разпоряджень, положень та інших методичних матеріалів щодо організації навчального процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : Вип. 4 : період з 01.09.07р. по 31.08.08р. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. - 400 с. Ч48 З-41

 17. Збірник наказів, розпоряджень, положень та інших методичних матеріалів щодо організації навчального процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : вип. 3 : період з 01.09.06 р. по 31.08.07 р. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 270с. Ч48 З-41

 18. Збірник наказів, розпоряджень, положень та інших методичних матеріалів щодо організації навчального процесу в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : вип. 2 : період з 29.08.05 р. по 30.08.06 р. . - Донецьк:[ДонДУЕТ], 2006 Ч48 З-41

 19. Інформація Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського щодо ходу реалізації заходів згідно з рішенням колегії МОН від 24.03.05. станом на 20.10.2005 р. - Донецьк, 2005. - 17с.Ч48 І-74

 20. Наукова конференція викладачів і аспірантів університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2007 рік 1-2 лютого 2008 року : запрошення і програма . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 62 с.Ч48Н34

 21. Научные записки : вып. 1 (3. - Х.:Изд-во Харк. ин-т сов. торговли, 1947 .-117с.06 Х23

 22. Научные записки : вып. 1 . - Харьков:Изд-во Харьк. план, ин-та,
  1941 .-235 с.06 Х23

 23. Научные записки : вып. 10 (12). - Сталино:Изд-во Сталин, ин-та
  торговли, 1960 . - 386 с.06Д67

 24. Научные записки : вып. 11 (13). - Донецк:Изд-во Сталин, ин-та сов.
  торговли, 1961 . - 68 с.06 Д67

 25. Научные записки : вып. 13 . - Донецк:Изд-во Донец, ин-та сов.
  торговли, 1962 . - 147 с.06 Д67

 26. Научные записки : вып. 14 . - Донецк:Изд-во Донец, ин-та сов.
  торговли, 1962 . - 174 с.06 Д67

 27. Научные записки : вып. 3 (5). - Х.:Изд-во Харьк. ин-та сов.
  торговли, 1952 . - 208 с.06 Х23

 28. Научные записки : вып. 4 (6).-Х.:Изд-во Харьк. ин-та сов.
  торговли, 1954 . - 245 с.06 Х23

 29. Научные записки : вып. 6 (8). - Х.:Изд-во Харьк. ин-та сов.
  торговли, 1957.06 Х23

 30. Научные записки : вып. 7 . - Сталино:Изд-во Сталин, ин-та
  торговли, 1961 . - 100 с.06 Д67

 31. Научные записки : вып. 8 (10) .-Х.:Изд-во Харьк. ин-та сов.
  торговли, 1958 .-248 с.06 Х23

 32. Научные записки : Юбилейный сборник, (1930-1950) : вып. 2 (4).-
  Х.:Изд-во Харк. ин-т сов. торговли, 1951 .-216с.06 Х23

 33. Научные записки кафедры марксизма-ленинизма : вып. 15 .-
  Донецк:Изд-во Донец, ин-та сов. торговли, 1962 . - 84 с.06 Д67

 34. Научные записки. (Кафедры истории КПСС и политэкономии) :
  вып. 7 (9) . - Х.:Изд-во Харьк. ин-та сов. торговли, 1958 . - 190 с.06 Х23

 35. Нормативно-правові акти про наукову та науково- технічну діяльність у вищих навчальних закладах України (у 2 кн. Кн. 1: Основні засади наукової діяльності у вищих навчальних закладах) / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Х.: Право, 2001. 784 с. ISBN 966-7146-54-5. Ч48 Н83

 36. Нормативно-правові акти про наукову та науково- технічну діяльність у вищих навчальних закладах України (у 2 кн. Кн. 2: Оплата праці викладачів та наукових співробітників). – Х.: Право, 2003. 768 с. ISBN 966-7146-81-2.

 37. Нормативно-правові акти про наукову та науково- технічну діяльність у вищих навчальних закладах України (у 2 кн. Кн.. 2). – Х.: Право, 2003. 768 с. ISBN 966-7146-81-2

 38. Освіта в Україні. Нормативна база. (2-е вид.). - К.: КНТ, 2006.- 484 с.

 39. Резников, М. В. Донбасс торговый. История торговли Донецкой области. Записки журналиста . - Донецк:Донеччина, 2007. - 416 с. У422 Р34

 40. Туган-Барановский Д.М. Михаил Иванович Туган-Барановский .-
  Донецк:[б.и.], 2002 . - 111с.У02 Т81

 41. Туган-Барановский, Д.М. Михаил Иванович Туган-Барановский . - Донецк:[б.и.], 2002 . - 111с. У02Т 81

 42. Шубин, А. А. Об итогах образовательной деятельности университета за 2006/2007 учебный год и задачах коллектива на 2007/2008 учебный год (аналитический отчет) : доклад ректора ун-та д.э.н. проф. А. А. Шубина . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2007 . - 45с. Ч48 Ш95

 43. Шубін, О. О. Інноваційна динаміка навчального процесу на принципах Болонської декларації. Досвід університету : навч.-метод. посіб. . - Донецьк, 2008 . - 276 с.Ч48 Ш95

 44. Шубін, О. О. Про підсумки освітньої діяльності університету за 2006/2007 навчальний рік і задачі колективу на 2007/2008 навчальний рік (аналітичний звіт) : допов. ректора ун-ту д.е.н. проф. О. О. Шубіна . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 60с. Ч48 Ш95


^

Статті з періодичних видань

( з 2006 року)


 1. Алейникова Л. Постоянный творческий поиск. (К 70-летию со дня рождения Лойко Дмитрия Петровича - профессора, члена-корреспондента АЭН Украины) // Вісник Меркурія. - 2006. - № 10. - С. 2-3.

 2. Алейникова Л. Прерванный полет // Вісник Меркурія. - 2008. - № 1 (№ 55). - С.4-5.

 3. Алейникова Л. Продолжая лучшие традиции университета: К 65-летию со Дня рождения Ислама Халидовича Баширова // Вісник Меркурія. - 2007. - № 2. - С. 4-5.

 4. Бакунов О. О. Про вдосконалення процесу підготовки економістів у відокремлених структурних підрозділах ДонНУЕТ // Національна вища освіта України : шляхи реформування / кол. авт.: О.О. Шубін [та ін.]. - Донецьк, 2006. - С. 9-10.

 5. Барышников Ю. "День карьеры" в ДонНУЭТ им. М. Туган – Барановского // Налоговый курьер. - 2008. - № 3. -С. 14.

 6. Баширов І. Х. Про систему працевлаштування випускників ДонНУЕТ 2007 р. та їх готовність до професійної праці // Вісник Меркурія. - 2008. - № 1 (№ 55). - С. 2-3.

 7. Бордовская М. Недовыполненные бюджеты и образовательные рейтинги // Жизнь. - 2008. - 1 апреля (№ 47). - С. 1

 8. Відкрито новий навчальний корпус ДонНУЕТ // Освіта України.- 2009.- 6 березня (№ 18/19). - С. 4.

 9. Выпускники европейского стандарта // Донбасс. - 2009. - 7 апреля (№ 41). - С. 6.

 10. Высшее образование сегодня: /институт учета и финансов ДонНУЭТа // Веч. Донецк. - 2008. - 18 окт. // Вечерний Донецк. - 2008. - 17-23 октября (№ 153).

 11. Галина А. День науки в университете удался: В эти дни в стенах ДонНУЭТа проходит ІІ этап Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности "маркетинг"// Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 96. - С. 14.

 12. Галина А. ДонНУЭТ зажигает новые звезды: Торговый университет приветствует в своих стенах иностранных студентов // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 82. - С. 15.

 13. Галина А. Студенческая весна ДонНУЭТа - 2007 // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 61. - С. 86.

 14. Где самая сильная подготовка // Сегодня. - 2009. - 22 мая. - С. 18-19.

 15. Грабарь Ирина. Цена нашего диплома-европейская, а качество? // Жизнь. - 2009. - 11 августа (№ 115). - С. 2,4.

 16. Давиденко Т. На пути к Олимпу: [Церемония торжественного вручения дипломов лучшим выпускникам высших учебных заведений Донецкой области] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 96. - С. 1.

 17. 200 лучших вузов Украины в 2007 году // Зеркало недели. - 2008. - № 16-17. - С. 19.

 18. ДонНУЭТ в преддверии своего юбилея // Комсомольская правда в Украине. – 2009. - 8 апреля (№ 77). - С. 10-11.

 19. ДонНУЭТ - в лиге лучших вузов Украины: [Высокий статус университета] // Вісник Меркурія. - 2007. - № 4. - С. 2-3.

 20. ДонНУЭТ прирос советом // Негоциант. - 2008. - № 2. - С. 2.

 21. Дорошенко Л. ДонНУЭТ достиг высот: Статус национального присвоен университету экономики и торговли имени Туган-Барановского // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 94. - С. 7.

 22. Дубовая Т. Лучшие вузы Востока // Сегодня. - 2009. - 22 мая. - С. 20.

 23. Ильин А. Торговый университет стал национальным // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 44. - С. 7.

 24. Історія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського // Вісник Меркурія. – 2007. - № 9. - С. 1.

 25. Історія університету: [Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського] / Вісник Меркурія. - 2007. - № 3. - C. 2-9.

 26. Коршунова А. Ф. Студенты ДонНУЭТа умеют хорошо трудиться и от души веселиться / А. Ф. Коршунова, О. А. Симакова // Вечерний Донецк. - 2008. - 22 ноября (№ 172). - С. 4.

 27. Куда пойти учиться? // Комсомольская правда в Украине. - 2009. - 7 мая (№ 97). - С. 17.

 28. Кудрявцева С. На службе у ее величества науки: 14 мая состоялось торжественное открытие Недели студенчекой науки: О студенте первого курса Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского Артуре Азаряне] // Наш дом. - 2007. - № 20. – С. 4.

 29. Ларіонова Л. Про Болонський процес і не тільки // Донеччина. - 2009. - 24 лютого (№ 14). - С.1.

 30. Малеванчук В. 104 первоклассных специалиста получили дипломы // Вечерний Донецк. - 2008. - 1 ноября (№ 161). - С. 1.

 31. Мартынов М. Оценка - высшая!: Донецкий государственный университет отпраздновал присвоение ему статуса национального // Негоциант. – 2007. - № 16. - С. 11.

 32. Матеріали, що стосуються історії створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського: збірка архівних документів / уклад. І. П. Гуренко. // М-во освіти і науки України, Донец. нац. у-нт економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського.– Донецьк, 2010. ( 2 папки з документами знаходяться в ч/з нових надходжень).

 33. Мельник О. Київський кооперативний інститут. // Вісник КНТЕУ. – 2002. - № 6. – С. 112 - 117. ( Сторінки історії ).

 34. Миускова А. Сколько стоит корпус строить? // Жизнь. - 2009. - 3 февраля (№ 14). - С. 1, 3.

 35. Наумчук О.А. Есть такой человек: К 75-летию со Дня рождения Ефима Давидовича Чацкиса // Вісник Меркурія. - 2007. - № 2. - С. 6.

 36. Ніколаєва О. М. І. Туган-Барановський - перший російський економіст зі світовим ім'ям // Меркурий. - 2007. - № 4. - С. 33.

 37. Овчаров В. Новая высота донецкого волейбола // Донецкий кряж плюс. - 2009. - № 15. - С. 8.

 38. Омельянович Л. Стратегические перспективы ДонНУЭТа: [Беседа кор. М. Пархоменко с первым проректором ДонНУЭТа Л. Омельянович] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 50. - С. 3

 39. Омельянович Л. ДонНУЭТ работает на успех выпускника // Вечерний Донецк. - 2008. - 26 февраля (№ 30). - С. 1, 2.

 40. Омельянович Л. Стратегические перспективы ДонНУЭТа: [Беседа кор. М. Пархоменко с первым проректором ДонНУЭТа Л. Омельянович] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 50. - С. 3.

 41. Орлова В. ДонНУЕТ: підготовка і працевлаштування фахівців //Налоговый курьер.- 2007.- № 4.- С. 38.

 42. Орлова В. О. ДонНУЕТ: на шляху пізнання професійних таємниць //Вища школа.-2008.-№ 11.

 43. Орлова В. О. Студенти інституту обліку і фінансів ДонНУЕТ - майбутня еліта держави // Меркурий. - 2008.- № 5.- С. 50-51.

 44. Орлова В. ДонНУЕТ: підготовка і працеувлаштування фахівців // Донеччина. - 2007 . - № 26.- С. 2.

 45. Осипенко Н. І. На шляху до наукових досягнень в експертизі товарів і митній справі // Меркурий. - 2009. - № 1/2. - С. 50-51.

 46. "Открой свое будущее!": [О факультете маркетинга, торговли и коммерческого дела ДонНУЭТ] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 49. - С. 2.

 47. Пархоменко М. ДонНУЭТ отмечает День Европы: [Встреча зам. министра иностранных дел В. Огрызко и посла, главы представительства Еврокомиссии в Украине Иена Боуга со студентами Донецкого национального университета экономики и торговли им. М.Туган-Барановского] // Вечерний Донецк. - 2007. - №№ 79/80. - С. 1,6.

 48. Пархоменко М. В добрый путь!: [Посвящение в студенты первокурсников ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 129. - С. 1.

 49. Пархоменко М. ДонНУЭТ - в лиге лучших вузов Украины: Новый статус университета // Вечерний Донецк. - 2007. - № 64. - С. 1, 4.

 50. Пархоменко Н. ДонНУЭТ объединяет многоликое общество: [разговор с проректором по социальной и воспитательной работе ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского Светланой Дрожжиной] // Вечерний Донецк. - 2008. - 12 марта (№ 38). - С. 1, 3.

 51. Пархоменко М. Там, где уют, студенты живут // Вечерний Донецк. - 2010. - 23 января (№ 9). - С. 1.

 52. Пархоменко М. Будущее Украины в руках инженеров // Вечерний Донецк. - 2008. - 31 марта (№ 48). - С. 1, 3.

 53. Пархоменко М. Все - для успешной подготовки выпускников // Вечерний Донецк. - 2008. - 24 мая (№ 76). - С. 1.

 54. Пархоменко М. На старте - юбилейный марафон // Вечерний Донецк. - 2009. - 19 мая (№ 58). - С. 1.

 55. Пархоменко М. Когда образование приносит дивиденты // Вечерний Донецк. - 2009. - 24 октября (№ 126). - С. 1-2.

 56. Пишна Н. Студентська олімпіада // Донеччина. - 2009. - 31 березня (№ 22). - C. 2.

 57. Победили нигерийцы // Наш дом. - 2008. - 31 марта-6 апреля (№ 14). - С. 21.

 58. Погребняк В. Г. ДонНУЭТ - университет европейского уровня // Комсомольская правда в Украине. - 2008. - 24 июня (№ 135). - С. 12.

 59. Погребняк В.Г. ДонНУЭТ - университет европейского уровня // Комсомольская правда в Украине. - 2008. - 24 июня (№ 135). - С. 12.

 60. Працевлаштування випускників та їх кар'єра: [ДонНУЕТ] // Вісник Меркурія. - 2007.- № 1. - С. 1.

 61. Престиж вуза зависит от востребованности выпускников: социологическое исследование // Донбасс. Региональная массовая газета. - 2007. - № 117. - С. 3.

 62. Рейтинг вищих навчальних закладів України "Компас" за рівнем задоволеності освітою. Результати опитування роботодавців та випускників // Гвардия. - 2008. - № 9. - С. 136-140, 142-143.

 63. Руденко О. Новий корпус за власний рахунок // Донеччина. - 2009. - 3 лютого (№ 9). - С. 1.

 64. Садеков А. Вуз "на вырост": Компьютерная система финансового менеджмента - залог реформы высшего образования // Негоциант. - 2007. - № 34. - С. 7.

 65. Саркисян Л.Г. Прямые межвузовские студенческие контакты-залог единения Украины // Вісник Меркурія. - 2007. - № 7. - С. 5

 66. Соболевская Я. Исследование. Образование. Инновация: [Интервью с проректором ун-та А. А.Садековым] // Жизнь. – 2007. - № 48. - С. 3.

 67. Соболевская Я. Национальное признание // Жизнь. - 2007. - № 58. - С. 1-2.

 68. Соколов С.А. Вступление ДонНУЭТ в международную ассоциацию UkrUFoST // Вісник Меркурія. - 2007. - № 7. - C.4.

 69. Сукманов В.А. В их руках будущее страны // Вечерний Донецк. - 2007. - № 55. - С. 1,4.

 70. Тачинский Виктор. Балабанов и Шубин награждены орденами // Донбасс. – 2009. - 6 октября (№ 118). - С. 1.

 71. Телятніков М. Стали лауреатами // Донеччина. - 2008. - 9 вересня (№ 57). - С. 2.

 72. Терен Н. Особый в регионе, или Почему растет популярность факультета питания Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского // Донбасс. Региональная массовая газета. - 2008. - № 27. - С. 10.

 73. ТОП-10 лучших вузов от выпускников. ТОП-10 лучших вузов от работодателей // Сегодня. - 2009. - 22 мая. - С. 17.

 74. 33 мешка мусора [Субботник, организованный редакцией газеты "Донбасс" в честь Международного дня очистки водоемов] // Донбасс. - 2009. - 11 июня (№ 68). - С. 17.

 75. Федорова М. В любом деле - на высоте: [Юбилей зав. кафедрой инвестиционного менеджмента ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского С. С. Аптекаря] // Вісник Меркурія. - 2007. - № 4. - С. 6.

 76. Федорова М. В любом деле - на высоте: Юбиляру на память: [Юбилей зав. кафедрой инвестиционного менеджмента ДонНУЭТа С. С. Аптекаря] // Вечерний Донецк. - 2007. - № 39. - C. 4.

 77. Федорова М. ДонНУЭТ расширяет "окно в Европу": [Владимир Огрызко и Иен Боунг встретились с донецкими студентами] // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 109. - С. 8.

 78. Філліпов Є. Г. Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського: основні етапи історії (1920 – початок 2000-х рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. - № 5. - С. 58 – 66.

 79. Фролова Л. В. Лучшие экономисты учатся здесь // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 76. - С. 15.

 80. Шубин А. Торговый университет приглашает // Комсомольская правда в Украине. - 2008. - 26 февраля (№ 43). - С. 12.

 81. Шубин А. А. 90 лет: полет нормальный // Комсомольская правда в Украине. - 2009. - 20 мая (№ 106). - С. 10.

 82. Шубин А. А. За 88 лет - 90 тысяч выпускников! : Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского - посвящение в студенты // Комсомольская правда в Украине. - 2007. - № 185. - С. 1.

 83. Шубін О.О. Доля нашого випускника: [Інтерв'ю ректора Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі О.О. Шубіна] // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 51. - С. 11.

 84. Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти: Рейтинги ВНЗ // Освіта України. - 2007. - № 42. - С. 4-7.


Схожі:

Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconІсторія віскі тематична бібліографічна довідка Замовник
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconПосуд тематична бібліографічна довідка Замовник: Саркісян Л. Г
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconАкт наданих послуг “ ” 20 р м. Ми, що нижче підписалися, Замовник
Виконавець, в особі, склали цей акт про те, що Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги з участі представника Замовника у конференції...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconАкт наданих послуг “ ” 20 р м. Ми, що нижче підписалися, Замовник
Виконавець, в особі, склали цей акт про те, що Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги з участі представника Замовника у конференції...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconЯрослав стецько фактографічна довідка Виконавець: Нестеренко Т. С. Донецьк 2008 Ярослав Стецько (1912-1986), лидер Организации украинских националистов
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк icon«Нагорода імені Сократа» Замовник: Орлова Н. А. Виконавець: Салатинська м в. Донецьк
...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconІнформаційний лист 1
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Доннует); Наукова бібліотека Доннует;...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconАкт здачі-прийняття виконаних робіт м. Львів “ “ 2011 р Виконавець
Виконавець: Національний університет «Львівська політехніка» в особі голови оргкомітету 18-ої Міжнародної конференції з автоматичного...
Історія доннует тематична бібліографічна довідка Замовник: Литвин В. В. Виконавець: Гербер Т. Г. Донецьк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Донецьк [матеріали] / м-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган- барановського,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи