Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ icon

Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ
Скачати 59.19 Kb.
НазваЭкспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ
Пасынкова Г. И
Дата29.07.2012
Розмір59.19 Kb.
ТипДокументи

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского


Научная библиотека


ЭКСПЕРТИЗА НАРКОТИЧЕСКИХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ И ОГНЕОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ


Тематическая библиографическая справка


Заказчик: Босса С. Л.

Исполнитель: Пасынкова Г. И.


Донецк

2008
Х62(4УКР)

Х 12 Хавронюк Николай Иванович.

Законодательство Украины о торговле : Настольная книга продавца и покупателя. В 3 ч. Ч.3[Текст]/ Н.И. Хавронюк, Н.И. Мельник.-К.: Блиц-информ,1997.-606с.-(Сер. "Б-ка права еженедельника "Бизнес").-ISBN 966-7028-11-9: 11грн.50коп.
Х62(4УКР)

У45 Україна. Закони

Закони України. Т. 11[Текст]/ Ред.кол.:В.Ф.Опришко(гол.)та ін.-К.: Б.в.,1996.-349с.-ISBN 966-7024-14-8.
Л10-9

П 78 Програма нормативної дисципліни "Експертиза наркотичних,отруйно-небезпечних та вибухових речовин": Для студ.спец."Товарознав.та експертиза в мит.справі"всіх форм

Ч48

К29 Каталог програм нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки напряму 0503 "Торгівля"[Текст]: освітньо-кваліфікац. рівень - спеціаліст; спец. 7.050303 "Товарознав. та експертиза в митній справі"/ сост. Н.П. Тихонова [ та ін.]; Наук.-метод. комісія з торгівлі.-К.,2004.-80с.
Ч30/49

К56 Ковальський Теодор Дж.

Проблемні ситуації в керуванні освітою[Текст]/ Т. Ковальский; пер. з англ. А. Кам'янець.-Л.: Літопис,2003.-252с.-(Сер. "Образование").-ISBN 966-7007-76-Х.
Х62(4УКР)

К85 Кримінальний кодекс України[Текст]: за станом на 15 квітня 2005р.-К.: Парламентське вид-во,2005.-178с.-(Бібліотечка офіційних видань).-ISBN 966-611-372-4.
Л10-9

В19 Васільєва Віра Олександрівна

Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Васільєва, І.В. Ємченко; Львів. комерц. акад. -Л.: Компакт ЛВ ,2005.-304с.-ISBN 966-8771-02-8.
Х62(4УКР)

О-92 Охорона здоров'я в Україні [Текст]: нормат. база / сост. Є.К. Пашутинський.-2-е изд. випр. і доп. -К.: КНТ,2006.-480с.-ISBN 966-373-033-1.
Х62(4УКР)

К85 Кримінальний кодекс України[Текст]: наук.-практ. коментар/ Нац.юрид.акад.України ім.Я.Мудрого , ред. В.Т. Маляренко, В.В. Сташис, В.Я. Тацій.-3-тє вид. -Х.: Одіссей ,2006.-1152с.-ISBN 966-633-519-0.
Х62(4УКР)

У26 Уголовный кодекс Украины с постатейными материалами[Текст]: с изм. и доп. по сост. на 1 сент. 2005г./ сост. В.И. Тютюгин, А.И. Перепелица.-Х.: Одиссей,2005.-384с.-(Законы Украины ).-ISBN 966-633-452-6 .
Х62(4УКР)

А59 Алишев О. М.

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил[Електронний ресурс ]: курс лекцій для студ. ден. та заоч. форми навч. спец. 7.050302 "Товарознав. та експертизи в мит.справи"/ О. М. Алишев; ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф.товарознав, мит. справи та експертизи непрод товарів.-Донецьк,2006.-1 дискета.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану .

У428

Л72 Лойко Дмитро Петрович.

Науково-дослідна та експертна робота в товарознавстві і митній справі[Текст]: навч. посіб. та рек. до самост. роботи для студ. тоарознав. фак. ден. форми навч. / Д. П. Лойко, О.В. Пиріков, В.І. Рибаченко.-Донецьк,2006.-205с.-Бібліогр.: с. 205 .
Х62(4УКР)

Н34 Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України[Текст]/ авт. кол.: Ю. В. Алексанлров [та ін.]; відп. ред. С.С. Яценко.-4-е изд., перераб. и доп. -К.: "А.С.К." ,2006.-848с.+Дод. (7 с.).-(Сер."Нормативні документи та коментарі" ).-ISBN 966-539-464-9.

Л10-9

П95 Пиріков О.В.

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухо-небезпечних речовин[Текст]: тести для поточ. та підсумк. контролю знань студ. з курсу "Експертиза наркот., отруйних та вибуховонебезпеч. речовин" для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справі спец. "Товарознав. та експертиза у мит. справі" ден. та заоч. форм навч., спеціаліст / О.В. Пиріков, В. І. Рибаченко; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. товарознав., мит. справи та експертизи непрод. -Донецьк,2007.-44с.
Л10-9

Р93 Рибаченко В. І.

Експертиза наркотичних, отруйно небезпечних речовин, зброї та та вибухонебезпечних речовин[Текст]: метод. вказівки по викон. курс. робіт для студ. спец. 7.050302 " Товарознав. та експертиза в мит. справі" спеціалістів та магістрів / В. І. Рибаченко, О. В. Пиріков, І. М. Левшина; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. товарознав., .-Донецьк,2007.-26с.
Л10-9

П95 Пиріков Олексій Валерійович.

Експертиза наркотичних та вибуховонебезпечних речовин[Текст]: метод. вказівки до викон. лаб.-практ. робіт для студ. спец. 7.050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" ден. та заоч. форм навч./ О. В. Пиріков, В. І. Рибаченко, І. М. Левшина; ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. товарознав., мит. справи та експертизи непродтов .-Донецьк,2007.-170с.

Х62(4УКР)

Б90 Бузало Поліна Миколаївна.

Кримінологія[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П. М. Бузало, С.Ф. Денисов, О. В. Кириченко.-К.: Центр учбової літератури ,2007.-192с.-Бібліогр. в кінці посіб.-ISBN 978-966-364-523-0.
Л10-9

П95 Пиріков Олександр Валерійович.

Експертиза наркотичних та вибуховонебезпечних речовин [Електронний ресурс ]: метод. вказівки до викон. лаб. практ. робіт для студ. спец. 7.050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" ден. та заоч. форм навч./ О. В. Пиріков, В. І. Рибаченко, І. М. Левшина; ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. товарознав., мит. справи і експертизи непрод. товар.-Донецьк ,2007.-1 диск.-Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану .- Електрон. версія друк. публ. 2007.
Л80-9

Р93 Рибаченко Володимир Іванович.

Експертиза наркотичних отруйних та вибуховонебезпечних речовин [Електронний ресурс ]: метод. вказівки по викон. курс. робіт для студ. спец. 7.050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" спеціалістів та магістрів / В. І. Рибаченко, О. В. Пиріков, І. М. Левшина; ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф.товарознав, мит. справи та експертизи непрод. товар.-Донецьк ,2007.-1 дискета .-Дод. в кінці метод. вид. .- Систем. вимоги: ПК з процесором; MS Windows 2000 .- Назва з титул. екрану .- Електрон. версія друк. публ. 2007.

Бэлоусов А.

Стоп наркотик S/ А. Бэлоусов//Митниця.-2003 -2007.-№ 10.-С.10-13.
Ветров А.

Таблетки из Таллина: Московские химики работали на крупнейший европейский наркосиндикат//Время новостей.-2005.-№ 27.-С.6.
Дубровская Д.

Богоугодные психоделики:[Галлюциногенные растения-наркотики]//ОМ.-2005.-2005.-№ 4.-С.104-107.
Котенко М.

Хто і чому вживає наркотики?//Урядовий кур'єр.-2002 -2005.-№ 6.-С. 13.
Ліцензування підприємницької діяльності//Право і практика.-2007 -2007.-№ 7.-С.3-264.
Назаренко Ы.

Новітна мода чи хвороба суспільства ? !/ Ы. Назаренко//Митниця.-2003 -2008.-№ 4 (№ 41).-С. 8 - 9.
Піщенко Г.

Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДУ в Україні/ Г. Піщенко, О. Тущенко//Право України.-1992 -2005.-№ 2.-С.73-77.
Пшеничний В.

Роль і місце міжнародних організацій у системі контролю за наркотиками/ В. Пшеничний, Г. Піщенко//Право України.-1992 -2004.-№ 9.-С.143-145.
Сотрудничество таможенных организаций в борьбе с незаконным оборотом наркотиков//Борьба с преступностью за рубежом.-2000.-N 11.-С.3-6.-(Общие проблемы преступности).

-- 1. государство и право
Україна.Кабінет Міністрів

Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки: Постанова від 4 червня 2003 р. № 877//Інформаційний вісник. Вища освіта.-2000-2004.-№ 16.-С.3-20.


Схожі:

Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconАнализ способов сушки и гранулирования органических веществ
Утилизация этих веществ, содержащих ценные компоненты (азот, фосфор, калий), позволяет перерабатывать их в ценные продукты, такие...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconДокументи
1. /КУРС 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХ ПОМОЩИ/1.1 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ/1.1.intern_1rik_epidemiol_algoritm.doc
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconЗадача 1 в момент времени концентрация вредных веществ в воздухе производственного помещения объемом, составляет. В этот момент в помещении начинает действовать источник выделения вредных веществ постоянной продуктивности.
В момент времени концентрация вредных веществ в воздухе производственного помещения объемом, составляет. В этот момент в помещении...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconЧечеткина Н. М. Экспертиза товаров
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconДонецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Історія товарознавства
Л80 Х 55 Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных)[Текст]: учеб для студ вузов спец. "Товаровед и экспертиза товаров"/...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconМетодическое пособие по разделу курса фармакологии
Основная цель изучения рецептуры состоит в приобретении навыков прописывания лекарственных веществ в разных лекарственных формах
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconИммунитет актуальность темы
Иммунитет — это комплекс реакций, направленных на защиту организма от инфекционных агентов и веществ, отличающихся от него биологическими...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconИммунитет актуальность темы
Иммунитет — это комплекс реакций, направленных на защиту организма от инфекционных агентов и веществ, отличающихся от него биологическими...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconВісник одеського державного екологічного університету, випуск №6, 2008р
Многофакторный системный и мультифрактальный подходы в моделировании экстремально высоких паводков (на примере р. Дунай) и временных...
Экспертиза наркотических, взрывоопасных и огнеопасных веществ iconВ. В. Зинченко, асп., Ю. Б. Калениченко, студ
Возрастающее количество сбрасываемых загрязнённых вод, наличие в них токсических веществ сегодня существенно ограничивают способность...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи