Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
НазваНаукова бібліотека
Сторінка1/6
Дата28.07.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

Наукова бібліотекаВідділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Січень-2009 р.

Виконавець: зав. сектором


Подгорна Ірина Петрівна

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Зміст


1. Фізико-математичні науки С. 3-4

2. Біологічні науки С. 4-5

3. Загальні праці з техніки С. 5-7

4. Машинобудування С. 8

5. Харчове виробництво С. 8-16

6. Історія України С. 17

7. Економіка. Економічні науки С. 17

Економіка праці С. 21

Економіка. Фінанси С. 21-23

Економіка підприємства С. 23-31

Економіка торгівлі С.31-32

Індустрія гостинності і туризму С. 32-34

8. Світова економіка С. 34

9. Економіка України С.34

10. Політичні науки С. 34

11. Держава і право С. 35

12. Освіта С. 36-37

13. Філологічні науки С. 37

14. Філософські науки С. 37-38

15. Видання викладачів ДонНУЕТ С. 39-45


Прим. (* - навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Нові надходження в бібліотеку за січень місяць 2009 р.


Фізико-математичні науки

*В1К95 Кучма, M. I. Математичне програмування: приклади і задачі : навч. посіб. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с. - ISBN 966-7827-98-4. – 1 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно анотації дисципліни "Математичне програмування" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка і підприємництво". У посібнику розглядаються математичні методи і ґрунтовані на їх основі моделі, які призначені для підтримки управлінських рішень у сфері регулювання економічних систем. Виклад змісту частини і супроводжується розглядом задач лінійного програмування, теорії двоїстості: подається обґрунтування основних методів розв'язування задач та наводяться їх алгоритми, здійснюється економічний аналіз оптимальних планів. У розділах частин II, III розглядаються складніші задачі математичного програмування: цілочислові, параметричні, нелінійні, дробово-лінійні, динамічні, задачі теорії ігор.

Теоретичний матеріал ілюструється прикладами і задачами економічного спрямування. До розділів посібника вміщено задачі для самостійного розв'язування.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.


*В1 М35 Математичне програмування : навч. посіб. / М. М. Глушик, I. M. Копич, О. С. Пенцак, В. М. Сороківський. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 216 с. – 1 прим.

Навчальний посібник містить основні розділи курсу "Математичне програмування" згідно з програмою для студентів економічних спеціальностей. Кожна тема супроводжується прикладами та контрольними запитаннями. Запропонований набір практичних завдань буде сприяти кращому засвоєнню та розумінню основних теоретичних положень і вмінню


*В11Б90 Бубняк, T. I. Вища математика : навч. посіб. – Л. : Новий світ-2000, 2007. - 436 с. – 1 прим.

До навчального посібника увійшли основні розділи вищої математики, рекомендовані освітньо-професійною програмою вищої освіти для студентів економічних, природничих, технологічних та інженерних спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується рисунками, розв'язаними прикладами та вправами для самостійної роботи.

Основу посібника складає курс лекцій який читався автором студентам першого та другого курсів Львівського державного аграрного університету на економічному та механічному факультетах. Посібник буде корисним для студентів-заочників з дистанційною формою навчання, а також викладачам для проведення практичних занять.


*В11 Д79 Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. / Дубовик В. П., Юрнк І. І. — У 3-х частинах. Ч. 1. — 2-ге вид. - X. : Веста, 2008. - 200 с.: іл. - ISBN 978-966-08-3056-1 (повне зібрання). - ISBN 978-966-08-3057-8 (частина 1). – 30 прим.

У першій частині посібника розглянуто питання з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, дано вступ до математичного аналізу.

Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супровод жується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів.


*В11 Д79 Дубовик, В. П. Вища математика: навч. посіб. / Дубовик В. П., Юрик І. І. — У 3-х частинах. Ч. 2. — 2-ге вид. - X. : Веста, 2008. - 240 с.: іл. - ISBN 978-966-08-3056-1 (повне зібрання). - ISBN 978-966-08-3057-8 (частина 1). – 30 прим.

У першій частині посібника розглянуто питання з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, дано вступ до математичного аналізу.

Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів.


*В11 Д79 Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. / Дубовик В. П., Юрик І. І. — У 3-х частинах. Ч. 3. — 2-ге вид. - X. : Веста, 2008. - 232 с.: іл. - ISBN 978-966-08-3056-1 (повне зібрання). - ISBN 978-966-08-3057-8 (частина 1). – 30 прим.

У першій частині посібника розглянуто питання з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, дано вступ до математичного аналізу.

Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів.


^ Хімічні науки

*Г2 С44 Скоробогатий, Я. П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів (Розділ "Органічна хімія") : навч. посіб. / Скоробогатий Я. П., Петровська Н. О., Гузій А. В. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 432 с. – 1 прим.

У посібнику викладено теоретичні положення органічної хімії; розглянуто основні класи органічних сполук, їх номенклатуру, ізомерію, хімічні властивості, методи добування та застосування у промисловості.

Для студентів товарознавчих, експертних та технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів II - ІV рівня акредитації.


^ Д E45 Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас : монографія. – К. : Варта, 2006. - 220 с. - ISBN 966-585-199-3. – 1 прим.

Це перше унікальне науково-довідкове видання, що комплексно характеризує еколого-географічні-умови України. В атласі розглядаються теоретичні, методичні і практичні основи еколого-географічного аналізу і оцінювання території на основі картографічного моделювання. Теоретичний і методичний аспект: викладені н текстовій частині, а практичний представлений системою картографічних моделей, щ відтворюють екологічну оцінку природних і соціально-економічних умов проживання населення, екологічну складову збалансованого розвитку та охорону навколишнього середовища, екологічні обмеження : економічному і соціальному розвитку, стратегію вирішення екологічних проблем.

Рекомендується для фахівців в галузі екології, географії, геології, біології, медицини, політика службовців різних рівнів, викладачів, аспірантів, студентів природничих та медичних факультетів вищи: навчальних закладів, поглибленого вивчення екологічних проблем в середній школі, а також для широкої екологічної просвіти населення.


^ Біологічні науки

*Е 075 Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підруч. / Скоробогатий Я. П., Ощаповський В. В., Василечко В. О., Кусковець С. Л. – Л. : Новий Світ – 2000, 2008. - 222 с. - ISBN 978-966-418-051-8. – 1 прим.

Зростання забруднення навколишнього середовища внаслідок техногенного впливу - одна з найболючіших та актуальних проблем сучасності. У підручнику викладено деякі положення загальної екології, промислової екології, розглянуті аспекти прикладної екології щодо охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних ресурсів, а також екологічної безпеки. Особливу увагу приділено пожежам як негативному чиннику - джерелу забруднення біосфери. Наведено дані про характеристики вогнегасника речовин.

Підручник розрахований на студентів, курсантів і слухачів вищих інженерно-технічних, в тому числі пожежно-технічних навчальних закладів, ВНЗ МОН та МНС України при вивченні навчальних дисциплін "Екологія", "Промислова екологія" та споріднених з ними, а також може бути корисним для працівників і спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища.


*Е С91 Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сухарев С. М., Чундак С. Ю., Сухарева О. Ю. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 256 с. - ISBN 966-7827-34-8. – 1 прим.

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва па екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.

Призначено для студентів та викладачів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також рекомендовано як підручник па курсах підвищення кваліфікації вчителів, інженерно-технічних працівників, представників галузевих міністерств та держкомітетів.


^ Загальні праці з техніки

Ж К57 Кодекс Алиментариус. Системы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов. Объединенные тексты / Пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2006. — 96 с. - ISBN 5-7777-0367-4. – 1 прим.

^ Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») — свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. В данное издание включены документы по системам контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов для государственных органов и других заинтересованных сторон и дополнения к ним, принятые Комиссией «Кодекс Алиментариус» в 2004 году. Издание адресовано широкому кругу специалистов.


^ Ж К57 Кодекс Алимектариус. Питьевые воды / Пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2007. - 32 с. - ISBN 978-5-7777-0405-4. – 1 прим.

Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Данное издание содержит стандарты, регулирующие факторы качества питьевой, в том числе минеральной воды. Издание адресовано широкому кругу специалистов, а также всем заинтересованным лицам.


^ Ж К57 Кодекс Алиментариус. Органические пищевые продукты / Пер. с англ.; ФАО, ВОЗ. — М. : Весь Мир, 2006. — 72 с. - ISBN 5-7777-0357-7. – 1 прим.

Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») — свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. В данное издание включены Руководящие положения по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продуктов, в сжатой форме.

Издание адресовано широкому кругу специалистов и всем заинтересованным лицам.


^ Ж К 57 Кодекс Алиментариус. Пищевые добавки и контаминанты / Пер. с англ, — М. : Весь Мир, 2007. — 496 с. - ISBN 978-5-7777-0416-0. – 1 прим.

Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») — свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Данное издание содержит ряд стандартов по пищевым добавкам и контаминантам. Издание адресовано широкому кругу специалистов, а также всем заинтересованным лицам.


*Ж М 64 Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Міронова Н. Г., Білецька Г. А. – Л. : Новий Світ 2000, 2006. - 140 с. – 1 прим.

У посібнику викладені загальні положення стандартизації та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва.

Видання рекомендовано для студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища", також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.


^ Ж Б37 Бегунов, А. А. Метрология в пищевой и перерабатывающей промышленности : учеб.-справ. кн. – Т. 1. - М. : Россельхозакадемия, 2005. - 320 с. - ил. – 1 прим.

В книге рассмотрены основные вопросы измерений и метрологического обеспечения дифференцировано в условиях научных исследований и промышленного производства. Показаны их особенности в пищевой и перерабатывающей промышленности. Приводятся основы метрологии, включая вопросы планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных. Дается обзор современных аналитических методов и средств измерений, анализируются их основные источники погрешности. Даны метрологические требования к документации различных видов и подробный алгоритм их метрологической экспертизы, приводятся конкретные примеры и типичные ошибки. Приведен обширный справочный материал, стандартизованные термины и нормативная документация.

Книга носит одновременно учебный и справочный характер и предназначена для специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности всех профилей, а также для слушателей курсов повышения квалификации и может быть полезна для учащихся высших учебных заведений.


Ж Б 37 Бегунов, А. А. Метрология в пищевой и, перерабатывающей промышленности: учеб.-справ. кн. - Т. 2. - М. : Типография «Россельхозакадемии», 2005. - 450 с. ил. – 1 прим.

В книге рассмотрены основные вопросы измерений и метрологического обеспечения, дифференцировано в условиях научных исследований и промышленного производства. Показаны их особенности в условиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Приводятся основы метрологии, включая вопросы планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных. Дается обзор современных аналитических методов и средств измерений, анализируются их основные источники погрешности. Даны метрологические требования к документации различных видов и подробный алгоритм их метрологической экспертизы, приводятся конкретные примеры и типичные ошибки. Приведен обширный справочный материал, стандартизованные термины и нормативная документация.

Книга носит одновременно учебный и справочный характер и предназначена для специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности всех профилей, а также для слушателей курсов повышения квалификации и может быть полезна для учащихся высших учебных заведений.


Ж П 16 Панова, Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация в общественном питании : учебники для средних специальных учебных заведений — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2008. — 320 с. - ISBN 978-5-91131-823-9. – 1 прим.

В учебнике даны основные понятия в области метрологии, роль измерений в экономике, раскрыты цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений; принципы и методы стандартизации, роль государственной системы стандартизации; даны характеристики видов деятельности по оценке и подтверждению соответствия, способы подтверждения соответствия.

Большой материал посвящен правилам проведения сертификации и декларирования продовольственного сырья и стандартизации услуг общественного питания.

В учебнике освещаются новые аспекты развития стандартизации и сертификации в соответствии с Федеральным законом РФ «О техническом регулировании».

Учебник соответствует требованиям образовательного стандарта и рекомендован для изучения студентам колледжей по специальности «Технология продукции общественного питания» и для практического применения руководителям предприятий.


Ж12 Г95 Гурняк, Л. I. Опір матеріалів : посіб. для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання / Гурняк Л. I., Гуцуляк Ю. В. – Л. : Новий світ - 2000, 2006. - 364 с. – 1 прим.

У посібнику викладені в конспективній формі основні положення, визначення, теореми, правила, розрахункові формули та методи курсу опору матеріалів для студентів (курсантів) механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації.

Посібник складається з чотирьох контрольних блоків, кожен з яких включає теоретичний матеріал, запитання модульного контролю та рекомендовані практичні задачі з їх докладним розв'язком. Містить необхідні довідкові матеріали.

Призначений для самопідготовки студентів при кредитно-модульній системі навчання. Корисний при розв'язуванні практичних задач та виконанні розрахунково-графічних робіт.


Радіоелектроніка

*З2 М77 Монтік, П. М. Електротехніка та електромеханіка : навч. посіб. для студентів неелектрич. спец. вищ. навч. закл. / П. М. Монтік. - Л. : Новий Світ-2000, 2007. - 500 с. - Дод.: с. 481-488. - Бібліогр. : с. 489. - Предм. покажч.: с. 490-496. - ISBN 966-418-041-6. – 1 прим.


*З973 О-75 Основи технічної електроніки : У 2 кн. Кн. 1. Теорія електроних кіл : підручник / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак та ін. — К. : Вищ. шк., 2007. — 727 с: іл. – 3 прим.

Висвітлено основи теорії лінійних і нелінійних кіл як складових електронних систем. Викладено сучасні підходи до побудови математичних моделей та різні методи аналізу процесів у лінійних і нелінійних електронних колах. Розглянуто частотні й часові характеристики та їх особливості як електронних кіл, так і їх елементів, а також основні складові теорії нелінійних електронних кіл, частотної фільтрації, стійкості кіл зі зворотним зв'язком. Наведено питання застосування нелінійних електронних кіл для перетворення та генерування сигналів, приклади й завдання для поточного тестування і контролю, задачі для самостійного та індивідуального розв'язування згідно з вимогами до навчальної літератури для ВНЗ країн, що приєдналися до Болонського процесу. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.


*З973 О-75 Основи технічної електроніки : У 2 кн. Кн. 2. Схемотехніка : підручник / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. — К. : Вища шк., 2007. — 510 с.: іл. - ISBN 978-966-642-363-7 (кн. 2). - ISBN 978-966-642-342-2. – 3 прим.

Викладено основи схемотехніки, розглянуто принципи дії, подано розрахунки аналогових, цифрових та імпульсних пристроїв електронних систем на основі напівпровідникових приладів, інтегральних операційних підсилювачів й інтегральних логічних мікросхем ТТЛ, МОН, КМОН типів, принципи побудови схем пристроїв енергетичної електроніки та систем керування пристроями електроніки на базі мікропроцесорів і мікроконтролерів.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців з електронної техніки, які спеціалізуються в галузі розробки, виготовлення та експлуатації електронних систем і приладів.


Машинобудування

К44 М18 Малащенко, В. О. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Малащенко, В. Т. Павлище. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 136 с. - Бібліогр.: с. 135.-ISBN 966-7827-35-6. – 1 прим.


*К44 М97 Механічні передачі. Розрахунок та конструювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Токарський [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Піча ; М-во освіти і науки України. - Л. : Новий світ-2000, 2008. - 152 с. - Бібліогр.: с. 148-149. - ISBN 966-7827-45-3. – 1 прим.


*К5/9 Г91 Григурко, І. О. Технологія машинобудування (дипломне проектування) : навч. посіб. / Григурко, І. О. , М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – 2007. - 770 с. – 1 прим.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування дипломних проектів у машинобудівних навчальних закладах приближение до виробництва з дисциплін "Технологія обробки типових деталей", „Проектування технологічних процесів", «Економіка, організація та планування виробництва, які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.


^ Харчові виробництва

Л50/79 Щ61 Щербаков, В. Г. Лабораторный практикум по биохимии и товароведению масличного сырья / Щербаков В. Г., Лобанов В. Г. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Ко-лос, 2007. — 247 с.: ил. — (Ученики и учеб. пособия для студентов высш. учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-0324-1. – 1 прим.

В практикуме рассмотрены важнейшие химические, биохимические и микроскопические методы исследования растительного масличного сырья, определения потребительской (товароведной) ценности продуктов, получаемых при его технологической переработке, описана техника выполнения анализов, обработка результатов и оценка их достоверности.

Третье издание (второе вышло в 1999 г.) дополнено новыми данными в области биохимии и технологии жиров. В нем учтены рекомендации и пожелания, исходя из опыта использования в учебном процессе второго издания практикума.

Для студентов высших учебных заведений, может быть также использована в качестве практического пособия для инженерно-технических работников аналитических и исследовательских учреждений масложировой промышленности, чья деятельность связана с биохимией и товароведением растительного масличного сырья.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи