Наукова бібліотека icon

Наукова бібліотека
Скачати 170.16 Kb.
НазваНаукова бібліотека
Дата28.07.2012
Розмір170.16 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

Наукова бібліотекаВідділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Березень-2009 р.

Виконавець: зав. сектором


Подгорна Ірина Петрівна

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Прим. (* - навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)

Видання викладачів ДонНУЕТ


 1. ЗБМ 18888 Азарян, О. М. Бенчмаркинг : метод. рек. по самост. вивч. модуля "Етапи впровадженння бенчмаркетингу на підприємстві" для студ. ден. і заоч. форми навч. за фахом 7.050108 "Маркетинг" ф-ту маркетингу, торгівлі і мит. справи / Азарян О. М., Махноносов Д. В. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. - 59 с. – 20 прим.

 2. У431 А72 Антонова, В. А. Стратегическое развитие ресторанного бизнеса: теория и методология исследования [Текст]: монография/ В. А. Антонова; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ], 2008.-226 с.-Прил.: с. 205-225.- Библиогр.: с. 199-204. – 5 прим.

 3. У30 Б43 Белопольский, Н. Г. Обеспечение эффективности управления промышленными предприятиями Украины в условиях реформирования экономики [Текст]: монография / Н. Г. Белопольский, В. Д. Малыгина, Л. А. Цыбульская; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-190 с.-Прил.: с. 155-188.- Библиогр.: с. 139-154.-ISBN 978-966-385-102-0. – 5 прим.

 4. У5 Б61 Білозубенко, В. С. Інвестиційна та інноваційна політика Європейського Союзу [Текст]: метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 8.030503 "Міжнар. економіка" / В. С. Білозубенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-38 с.-Бібліогр.: с. 88-89. – 40 прим.

 5. ЗБМ18673Бриндіна, О. А.Соціологія ринку [Текст]: навч.-метод. рек. щодо самост. роботи студ. з дисц. в умовах КМСОНП (для студ. ІЕУ ден. і заоч. форм навч. спец. "Менедж. орг.") / О. А. Бриндіна, Я. В. Приходченко; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж.-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-108 с.-Бібліогр.: с. 102-106. – 80 прим.

 6. ЗБМ19633 Бутова, А. П. Громадське будівництво : метод. вказівки до викон. домаш. контр. роботи для студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.140101 "Готел.-ресторан. справа" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 77 с. – 20 прим.

 7. ЗБМ18423 Бутова, А. П. Архітектурно-будівельна частина дипломного проекту : метод. вказівки для викон. архітектур.-будівел. частини диплом. проекту для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 7.090221. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008. - 22 с. – 10 прим.

 8. ЗБМ18323 Бюджет Пенсійного фонду України[Текст]: метод. вказівки для самост. роботи студ. спец. 7.050104 "Фінанси" ден. форми навч. з цільовою підгот. для системи Пенсійного фонду України / Л. О. Омелянович [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-41 с. – 20 прим.

 9. Ш143.21 В68 Воловік, Н. О. Курс англійської мови для фінансистів[Текст ]: Ч. 2: навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050105 "Банків. справа" ден. форми навч. (за кредит.-модул. системо навч.)/ Н. О. Воловік, О. І. Гавриліна, Г. М. Долецька; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки и торгівлі ім. М. Туган-Барановсько, Каф. інозем. мов .-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2007.-175 с.-Текст на англ. мові.- Бібліогр.: с. 175. – 50 прим.

 10. ЗБМ19113 Васьковська І. П. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства[Текст]: метод. рек. до вивч. дисц. / І. П. Васьковська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-43 с. – 20 прим.

 11. ЗБМ19153Васьковська, І. П. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів міжнародної торгівлі : метод. рек. до вивч. дисц. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 39 с. – 20 прим.

 12. ЗБМ 19078 Ветров, В. М. Комп'ютерне технологічне проектування : метод. вказ. для провед. лаб. заняття "Розробка технолог. облад. засобами програми ArchiCAD" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. "Технологія харчування" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 23 с. – 5 прим.

 13. ЗБМ19915 Владіміров, В. М. Теоретичні основи теплотехніки : метод. вказ. з прогр. та контрол. завданнями для студ. спец. 6.090200 заоч. форми навч. скороч. терміну. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 34 с. – 35 прим.

 14. .*У052 В65 Войтюшенко, Н. М. Інформаційні системи і технології в обліку[Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. III-IV рівня акредитації / Н. М. Войтюшенко, Л. О. Цибульська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2009. - 340 с. - Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр.: с. 328-329. – 130 прим.

 15. Ш143.21 В68 Воловік Н. О.Курс англійської мови для фінансистів[Текст ]: Ч. 2: навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050105 "Банків. справа" ден. форми навч. (за кредит.-модул. системо навч.)/ Н. О. Воловік, О. І. Гавриліна, Г. М. Долецька; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки и торгівлі ім. М. Туган-Барановсько, Каф. інозем. мов .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-175 с.-Текст на англ. мові.- Бібліогр.: с. 175. – 50 прим.

 16. ЗБМ18343 Гавриленко, В. М. Естетика інтер'єру та дизайн[Текст ]: метод. вказівки для провед. лаб. заняття за темою "Насичення меблями інтер'єру п-в ресторан. гос-ва" для студ. спец. 6.091711 ден. та заоч. форм навч./ В. М. Гавриленко, А. П. Бутова, І. В. Кощавка; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,Каф. орг. та упр. якістю .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-18 с.-Бібліогр.: с. 18.-10 прим.

 17. ЗБ 4193 Гладкова, О. В. Ринок фінансових послуг : опор. конспект з курсу для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 45с. – 50 прим.

 18. ЗБМ19013Горожанкіна, М. Є. Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсової роботи з курсу "Мікроекономіка"[Текст]: для студ. напряму підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" / М. Є. Горожанкіна, В. В. Приходько, М. В. Фоміна; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економічної теорії .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-19 с.-Дод.: с. 19.- Бібліогр.: с. 16-18. – 20 прим.

 19. У290-93Д99 Дядечко, Л. П. Бюджетування грошових коштів: сутність та роль в управлінні підприємствами[Текст]: монографія/ Л. П. Дядечко, Ю. О. Оліфірова, С. В. Бабій; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-251 с.-Дод.: с. 188-250.- Бібліогр.: с. 173-187. – 5 прим.

 20. У29 Д67 Донець, Л. І. Управління формуванням прибутку підприємства в умовах ринкових форм господарювання[Текст]: монографія / Л. І. Донець, С. М. Баранцева; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-255 с.-Дод.: с. 169-255.- Бібліогр.: с. 154-168.-ISBN 978-966-385-098-6. – 5 прим.

 21. У27 Є30 Єгоркіна, Т. О.Страхові послуги[Текст]: структур.-лог. схеми з курсу для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", 7.050106 "Облік і аудит", 7.050105 "Банківська справа" ден. і заоч. форм навч./ Т. О. Єгоркіна, М. Ю. Омелянович, Є. С. Гордієнко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-51с.-Бібліогр.: с. 48-51. – 60 прим.

 22. У27 Є30 Єгоркіна, Т. О. Страхові послуги : тест. завдання з курсу для студ. спец. 7.050104, 8.050104 ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 60с. – 30 прим.

 23. ЗБМ19513 Сухарева, Л. О. Професійний тренінг з аудиту в умовах використання комп'ютернихх технологій : метод. рек. для студ. спец.: 050106 "Облік і аудит" ОКР "спеціаліст" і "магістр" ден. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 74 с. – 20 прим.

 24. ЗБМ18933 Зеніна, І. Б. Маркетингова політика комунікацій[Текст]: метод. рек. для самост. вивч. змістового модулю №1 на тему: "Система маркетингових комунікацій" для студ. всіх форм навч. спец. 6.050108 "Маркетинг" / І. Б. Зеніна, Ю. В. Сіднєва; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. діяльн. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-60 с.-Бібліогр.: с. 54-55. – 20 прим.

 25. ЗБМ19248 Іваненко, І. А. Діловий протокол : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 8.030503 "Міжнар. економіка" ден. форми навч. (англ. мовою) . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 70 с. – 20 прим.

 26. ЗБМ 19683 Ільдірова , С. К. Технологія кондитерського виробництва : метод. вказівки для провед. лаб. і семінар. занять для студ. 4 курсу ден. та заоч. форми навч. спец. 6.091711 "Технологія харчування" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 55 с. – 50 прим.

 27. .*Ф4 І-72 Інституційне забезпечення євроатлантичної інтеграції [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. А. Садєков, С. В. Дрожжина, О. Б. Чернега [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-261 с.-Дод.: с. 223-260.- Бібліогр.: с. 217-221.-ISBN 978-966-385-123-5. – 10 прим

 28. Ю6 І-73 Інтелект. Особистість. Цивілізація [Текст]: темат. зб. наук. праць із соціально-філософ. проблем/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; ред. кол.: О. О. Шубін (голов. ред.) [та ін.].-Донецьк,2005.- Вип. 6/ [відп. за вип. І. А. Пантєлєєва].-2008.-429 с. – 5 прим.

 29. .*У422 І-74 Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ кол. авт.: О. О. Шубін [та ін.] ; за ред. О. О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-К.: Знання,2009.-702с.-Дод.: с. 673-680.- Бібліогр.: с. 681-702.-ISBN 978-966-346-502-9. – 100 прим.

 30. *У422 І-74 Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ кол. авт.: О. О. Шубін [та ін.]; за ред. О. О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-К.: Знання,2009.-564с.-Бібліогр.: с. 541-564.-ISBN 978-966-346-500-5. – 100 прим.

 31. *У422 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Кол. авт. О. О. Шубін [та ін.]; за ред. О. О. Шубіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-К.: Знання,2009.-379с.-Бібліогр.: с. 372-379.-ISBN 978-966-346-498-5. – 100 прим.

 32. ЗБ4108 Іскра, О. О. Діловодство[Текст]: тест. завдання для провед. поточного модульного контролю з дисц. "Діловодство" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 6.050108 "Маркетинг", 6.050201 "Менедж. орг.", 6.050107 "Економіка під-ва" / О. О. Іскра, Н. І Морозова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. діяльн. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-30 с.-Бібліогр.: с. 32. – 20 прим.

 33. ЗБМ18908 Казакова, О. Б. Інфраструктура товарного ринку : завдання для провед. тест. контролю для студ. ФМТМС спец. 6.050108 "Маркетинг", 7.050301 "Товарознав. і комерц. діяльн." ден. і заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 24 с. – 25 прим.

 34. У01 К20 Капильцова, В. В. Політична економія[Текст]: Ч. 1: навч. посіб. (для студ. екон. напрямів всіх форм навч.) / В. В. Капильцова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економ. теорії .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-117 с.-Бібліогр.: с. 115-116. -50 прим.

 35. У012.2 К20 Капильцова, В. В. Соціалізація економічної системи суспільства: теоретико-методологічні аспекти [Текст]: монографія / В. В. Капильцова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-227 с.-Бібліогр.: с. 210-227.-ISBN 978-966-385-127-3. – 5 прим.

 36. ЗБМ18528 Колєно, І. В. Фінанси (держави) : навч.-метод. рек. до семінар. і практ. занять з курсу для студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навч. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2007 . - 59 с. – 35 прим.

 37. ЗБ4163 Коренець, Ю. М. Університетська освіта : тести для провед. поточ. модул. контролю для студ. напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторан. справа" ден. і заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 24 с. – 30 прим.

 38. ЗБМ18463 Корнійчук, В. Г. Основи наукових досліджень і патентознавство : програма, метод. вказівки та завдання до викон. СРС в умовах КМСОНП для студ. спец. 7.090221 "Обладн. перероб. та харч. вир." всіх форм навч. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 48 с. – 30 прим.

 39. ЗБМ18403 Корнійчук, В. Г. Методологія наукових досліджень [Текст]: програма, метод. вказівки та завдання до викон. СРС в умовах КМСОНП для студ. спец. 8.090221 "Обладн. перероб. та харч. вир-в" всіх форм навч. / В. Г. Корнійчук; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обладн. ХВ .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-45 с.-Бібліогр.: с. 44. – 20 прим.

 40. ЗБМ18633 Коршунова, Г. Ф. Робоча навчальна програма переддипломного наукового стажування студентів спеціальності 8.091711 "Технологія харчування" факультету харчування : розроб. відп. до навч. плану./ Коршунова , Г. Ф., Глухов О. З. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 24 с. – 10 прим.

 41. У26 К72Костіна, Т. В. Політична економія : метод. рек. щодо викон. та захисту контр. роботи для студ. 1-го курсу екон. спец. ін-т післядиплом. освіти . - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 23 с.. – 20 прим.

 42. ЗБМ19268 Красицкая Н. С. Русский язык [Текст]: тест. задания по грамматике и лексике на материале учеб. текстов по дисц. "Товаровед. прод. и непрод. товаров" : метод. указ. для студ.-иностран. 1 курса экон. профиля / Н. С. Красицкая; М-во образования и науки Украины; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. лингводидактики .-Донецк: [ДонНУЭТ] ,2008.-25 с.-Бібліогр.: с. 24. – 20 прим.

 43. ЗБМ19083З Крилова, Л. В. Організація обслуговування : метод. вказ. до лаб. заняття "Ситуації в орг. обслуговування споживачів у закладах ресторан. гос-ва" для студ. ден. і заоч. форми навч. спец. "Технологія харч." в умовах КМСОНП . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 15 с. – 10 прим.

 44. ЗБМ19448 Кудрявцев, В. М. Експлуатація та обслуговування машин : Ч. 1 "Механічне та теплове обладн." : метод. вказ. до викон. СРС та підгот. до здачі модулів за курсом в умовах КМСОНП для студ. спец. 6.090220 "Обладн. перероб. та харч. вир-в". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 12 с. – 30 прим.

 45. Ю6 К90 Культурологія : навч. посіб. для студ. екон. та торг. профілю ден. форми навч. / Бігун Г. С.[ та ін.] - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 111 с. – 80 прим.

 46. ЗБМ18363 Левченко, М. М. Організація виробництва : метод. вказівки до викон. практ. заняття за темою: "Порядок складання робочих графіків виходу на роботу працівників п-в харчування" для студ. спец. 6.091711 ден. та заоч. форм навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 16 с. – 20 прим.

 47. У431-803 Л92 Левченко, М. М. Організація та атестація харчових виробництв : навч. посіб. для студ. спец. 6.091711.03 "Технологія харчування" зі спец. "Управління якістю харч. продукції" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 101 с. – 100 прим.

 48. ЗБМ18313 Лутай, А. П. Інформатика та комп'ютерна техніка[Текст]: метод. вказівки та завдання для провед. лаб. робот та самост. роботи студ. спец. 6.090221, 6.090200 ден. та заоч. форм навч. : зміст. модуль 1/ А. П. Лутай; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф.комп'ютер.технологій .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-54 с.-Бібліогр.: с. 9. – 10 прим.

 49. ЗБМ 19763 Малыгина, В. Д. Основы микробиологии : метод. рек. по орг. самост. работы в межсесс. период студ. заоч. отд-ния фак. маркетинга, торговли и тамож. дела . - Донецк:[ДонНУЭТ], 2008 . - 74 с. – 20 прим.

 50. Ш143.21 М74 Моісєєва, Ф. А. General English : навч. посіб. для студ. спец. ТКДН, ТОЗТ, ТКДП за кредит.-модул. системою навч. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 59 с. – 50 прим.

 51. ЗБ4103 Моісєєва, Ф. А. Ділова англійська мова : навч. посіб. з англ. мови для студ. I етапу навч. усіх спец. ден. від-ня . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007 . - 131 с. – 100 прим.

 52. Нагорна, Н. П. Металогосподарчі товари : тести для підсумк. контролю знань (іспиту) студ. спец. 7.050301"Товарознав. та комерц. діяльн.", 7.050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 15 с. – 5 прим.

 53. БМ19733 Нелепа, А. Е. Гигиена и санитария предприятий ресторанного хозяйства[Текст]: метод. указания к проведению лаб. занятия на тему "Расследование случаев пищ. отравлений" для студ. спец. 6.091711 " Технология питания"/ А. Е. Нелепа, С. К Ильдирова ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. технологии питания .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-28 с.-Библиогр.: с. 27. – 30 прим.З

 54. ЗБМ19653 Нелепа, А. Є. Гігієна та санітарія підприємств ресторанного господарства[Текст]: метод. вказівки до проведення лаб. заняття на тему "Розслідування випадків харч. отруєнь" для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харч. технології та інженерія" спеціалізації "Технологія харчування"/ А. Є. Нелепа, С. К. Ільдірова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. технології харчування .-Донецьк: ДонНУЕТ,2008.-28 с.-Бібліогр.: с. 27. – 30 прим.

 55. Б1 Н62 Никитин, Л. Н. Природа и общество (социокультурное осознание мира растений)[Текст]: [монография]/ Л. Н. Никитин; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ],2009.-277 с.-Библиогр.: с. 270-274.-ISBN 978-966-385-126-6. – 5 прим.

 56. Л80 О-17 Обладнання та технології харчових виробництв[Текст]: темат. зб. наук. праць/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; КІТІС.-1998. - Вип.18/ [відп. за вип. А. Д. Гладка].-2008.-393 с.- Алф. покажч.: с. 392-393. – 5 прим.

 57. Л80 О-17 Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]: темат. зб. наук. праць/ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського; КІТІС.-1998. - Вип.19/ [відп. за вип. А. Д. Гладка].-2008.-307 с. – 5 прим.

 58. Озаріна, О. В. Європейський внутрішній ринок : метод. рек. з вивч. дисц. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 130 с.- 20 прим.

 59. У304 О-54 Олифиров, А. В. Управление собственным риском предприятия[Текст]: монография/ А. В. Олифиров, Д. А. Бабкин; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ]. – 5 прим.

 60. ЗБМ 19783 Операційний менеджмент : наук.-метод. рек. щодо вивч. дисц. для студ. спец. 6.050200 "Менедж. орг." і слухачів ф-ту післядиплом. освіти / Балабанова Л. В. [та ін.] - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 99 с. – 50 прим.

 61. ЗБМ18593 Осипенко, Н. І. Робоча програма наукової переддипломної практики[Текст ]: студ. V курсу напряму підгот. 0305 "Товарознав. і торг. підприємництво" спеціалізації 8.050302 "Товарознав. та експертиза в мит. справі" : розроб. відп. до навч. плану.../ Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко; М-во освіти і науки України ; Донец.нац. ун-т економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського,Каф. експертизи в мит.справі.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-26 с.-Дод. в кінці програми .- Бібліогр.: с. 25. – 10 прим.

 62. У422 О-75 Осокін, В. В. Охорона праці у торгівлі [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Осокін, Ю. А. Селезньова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-183 с.-Бібліогр.: с. 167-178.-ISBN 978-966-385-091-7. – 150 прим.

 63. Ю3 П16 Пантелеева, И. А. Герменевтические особенности идеостиля Мартина Хайдеггера [Текст]: монография/ И. А. Пантелеева; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского .-Донецк: [ДонНУЭТ],2009.-203 с.-Библиогр.: с. 190-203.-ISBN 978-966-385-117-4. – 5 прим.

 64. ЗБМ18663 Папаіка , О. О. Робоча програма проходження переддипломної наукової практики в Інституті економіки промисловості НАН України спеціальності 8.050105 "Банківська справа" ОКР "Магістр". - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. - 29 с. – 10 прим.

 65. ЗБМ18383 Пенсійне забезпечення в Україні : метод. вказівки для самост. роботи студ. спец. 7.050104 "Фінанси" ден. форми навч. з цільовою підгот. для системи Пенсійного фонду України / Омелянович Л. О [та ін.]. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 42 с. – 20 прим.

 66. ЗБМ18953 Пророчук, Ж. О. Інформаційні системи в менеджменті [Текст]: змістов. модуль 1: метод. вказ. щодо вивч. дисц. студ. напряму підгот. 6.030601 «Менедж. орг.» заоч. від-ня / Ж. О. Пророчук; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. Інфор -60 прим.

 67. ЗБМ18858 Радкевич, Л. А. Маркетингова цінова політика[Текст]: метод. вказ. до вивч. модуля 1 "Основи формування цінової політики під-ва" по дисц. "Маркетингова цінова політика" з дотриманням вимог КМСОН для студ. спец. 6.050108 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / Л. А. Радкевич, О. В. Кужилєва; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц.-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-31 с.-Бібліогр.: с. 26-27. – 30 прим.

 68. ЗБМ18563Робоча програма наукової переддипломної практики магістрів спеціальності 8.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність" в установах Національної Академії Наук України : розроб. відп. до навч. плану / О. А. Ракша Слюсарева [та ін.] - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 39 с.-10 прим.

 69. ЗБМ18603Робоча програма наукової переддипломної практики фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня " Магістр" напряму підготовки "Товарознавство і торгівельне підприємництво" спеціалізації 8.050301 "Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність" : розроб. відп. до навч. плану / Лойко Д. П. [та .ін.]. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 17 с. – 10 прим.

 70. ЗБМ18583Робоча програма проходження переддипломної наукової практики в Інституті економіки промисловості НАН України спеціальності 8.050108 "Маркетинг" ОКР "Магістр". ; за заг. ред. О. М. Азарян. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 32 с. – 10 прим.

 71. ЗБ3808 Руденок, О. Ю. Державний фінансовий контроль в системі Пенсійного фонду України[Текст]: засоби діагностики з курсу для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" ден. форми навч. з цільвою підготов. для системи Пенсійного фонду/ О. Ю. Руденок, Н. С. Рад; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-41 с. – 35 прим.

 72. У290-21 С13 Савельєва, К. В. Менеджмент[Текст]: метод. рек. щодо самост. роботи з дисц. для студ. ден. і заоч. форм навч. спец. "Облік і аудит", "Фінанси" , "Банк. справа" / К. В. Савельєва, О. В. Стельмашенко; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж.-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-118 с.-Бібліогр.: с. 114-117. – 50 прим.

 73. .* Ф4(4Укр) С 17 Самосьонок, Л. М. Україна-НАТО [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. М. Самосьонок; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-173 с.-Дод.: с. 122-172.- Бібліогр.: с. 117-121.-ISBN 978-966-385-122-8. – 10 прим.

 74. ЗБМ19428 Самосьонок, Л. М. Торговельна політика Європейського Союзу [Текст]: метод. рек. до викон. курсової роботи для студ. всіх форм навч./ Л. М. Самосьонок, І. П. Васьковська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. міжнар. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-33 с.-Дод.: с. 32.- Бібліогр.: с. 25-31. – 20 прим.

 75. Ф4 С17 Самосьонок, Л. М. Економічна та соціальна політика НАТО[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. М. Самосьонок; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-162 с.-Дод.: с. 137-155.- Бібліогр.: с. 156-162.-ISBN 978-966-385-125-9. – 10 прим.

 76. ЗБМ19328 Семенов, А. А. Міжнародний менеджмент : метод. рек. з вивч. дисц. для студ. ден. і заоч. форми навч. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008. - 130 с. – 20 прим.

 77. Семенова, Л. Я. Словник українсько-російських слів і термінів : (навч. посіб.) : для студ. напряму підгот. 051701 - Харч. технології та інженерія ден. та заоч. форми навч. . - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 71 с. – 10 прим.

 78. У290-21 С37 Сіменко, І. В. Управлінський аналіз: організаційний аспект[Текст]: монографія/ І. В. Сіменко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-180 с.-Дод.: с. 169-179.- Бібліогр.: с. 156-168. – 5 прим.

 79. У290-21 С72 Спіцина, Н. М. Інформаційні системи і технології підприємства[Текст ]: метод. вказівки та індивід. завдання для проведення лаб. і самост. робіт з модуля "Використання програми Project Expert для розв'язання екон. задач" для студ. ін-ту економіки упр. спец. 6.050107 "Економіка п-ва" ден. і заоч. форм. навч. / Н. М. Спіцина, Є. В. Мельников, Ю. І. Соломка ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. -Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-35 с.-Дод. в кінці метод вид. .- Бібліогр.: с. 31. – 50 прим.

 80. У290-21 С72 Спіцина Н. М. Інформаційні системи і технології підприємства[Текст]: метод. вказівки та індивід. завдання для проведення лаб. і самост. робіт з модулю "Використання програми МS Excel для моделювання основних показників п-ва" для студ. ін-ту економіки упр. спец. 6.050107"Економіка п-ва" ден. і заоч. форми навч. / Н. М. Спіцина, Т. В. Шабельник, Ю. І. Соломка ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-49 с.-Дод. в кінці метод вид. .- Бібліогр.: с. 46. – 50 прим.

 81. ЗБМ19053 Текстильні та одягово-взуттєві товари [Текст]: метод. вказ. до самост. вивч. курсу і викон. контрол. робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. "Товарознав. і торговельне під-во" / І. В. Сабов, В. М. Кібзун, Н. І. Осипенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. мит. справи та експертизи непрод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-26 с.-Бібліогр. в кінці розд. – 25 прим.

 82. *В2 Т96 Теоретична механіка. Збірник багатоваріантних завдань[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Левіт, В. О. Сукманов, І. О. Миронова, О. О. Декань ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-423 с.-Бібліогр.: с. 420.-ISBN 978-966-385-092-4. – 60 прим.

 83. ЗБМ19885 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю. Модуль ІV "Управління якістю" : метод. вказ. до викон. індив. самост. роботи для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" проф. спрям. "Технологія харч." ден. і заоч. форм навч. в умовах КМСОНП. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 15 с. – 30 прим.

 84. У9(4Укр) Т60 Торгівля і ринок України [Текст]: темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування/ ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського; ред. кол.: Шубін О.О. (відп. ред.) [та ін.].-Донецьк,1999. - Вип.25, т. 2 / [відп. за вип. Л. І. Донець].-2008.-452 с. – 50 прим.

 85. У9(4Укр) Т60 Торгівля і ринок України [Текст]: темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громад. харчування/ ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського; ред. кол.: Шубін О.О. (відп. ред.) [та ін.].-Донецьк,1999. - Вип.25, т.1/ [відп. за вип. Л. І. Донець].-2008.-492с. – 5 прим.

 86. У290-80 У67 Управління якістю[Текст]: навч. посіб./ Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, М. А. Котляр, О. П. Удовіченко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-230 с.-Дод.: с. 217-224.- Бібліогр.: с. 225-229.-ISBN 978-966-385-097-9. – 100 прим.

 87. ЗБМ 18493 Фінанси : метод. вказівки до викон. аудитор. письм. роботи з курсу для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050104 "Фінанси" (скор. термін навч.) / Долматова Г. Є. [та ін.]. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007. - 31 с. – 35 прим.

 88. ЗБМ18803 Фінанси підприємств[Текст]: метод. вказ. для провед. семінар. і практ. занять з курсу для студ. ден. і заоч. форм навч. з спец. "Фінанси", "Облік і аудит", "Банк. справа" / Г. Є. Долматова, О. Ю. Кліменко, Н. І. Білозеровва [та ін.] ; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-25 с.-Бібліогр.: с. 23-24. – 35 прим.

 89. У052 Ф59 Фінансовий облік : навч.-практ. посіб. для самост. роботи студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навч. / Сєкіріна Н. В. [та ін.]. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 597 с. – 50 прим.

 90. У052 Ф59 Фінансовий облік [Текст]: навч.-практ. посіб. для самост. роботи студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навч. / Н. В. Сєкіріна, О. А. Наумчук, Т. П. Михайлова, Е. О. Кудінов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. бух. обліку .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-597 с.-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр.: с. 406-413. – 50 прим.

 91. ЗБМ18613 Чернега , О. Б. Робоча програма наукової переддипломної практики : для студ. 5 курсу спец. 8.050103 "Міжнар. економіка" ден. форми навч. напряму підгот. 0501 : розроб. відп. до навч. плану. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 25 с. – 10 прим.

 92. ЗБМ 19388 Чернега, О. Б. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи : для студ. ін.-ту економіки і упр. спец. 8.050103 "Міжнар. економіка" освіт.проф. рівня "Магістр" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 95 с. – 40 прим.

 93. .*С4 Ч97 Чернега, О. Б. НАТО та система міжнародної безпеки[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Б. Чернега, І. А. Іваненко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-228 с.-Дод.: с. 219-221.- Бібліогр.: с. 222-227.-ISBN 978-966-385-124-2. – 10 прим.

 94. .*Ф4 Ч97 Чернега, О. Б. Спеціальні програми НАТО [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-219 с.-Бібліогр.: с. 213-218.-ISBN 978-966-385-121-1. – 10 прим.

 95. ЗБМ19368 Чернега, О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства[Текст]: метод. рек. до викон. курсової роботи/ О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. міжнар. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-69 с. – 20 прим.

 96. ЗБМ20130 Чимирис, С. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : метод. вказ. для написання аудит. письм. роботи для студ. заоч. форми навч. екон. спец. . - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 30 с. – 30 прим.

 97. ЗБ4128 Чимирис, С. В. Соціальне страхування : засоби діагностики для студ. ден. і заоч. форм навч. спец. 7.050104 "Фінанси" . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2008 . - 42 с. – 35 прим.

 98. ЗБМ 18443 Юдіна, Т. І. Проектування підприємств с основами САПР : навч.-метод. рек. до самост. роботи студ. в умовах КМСОНП для студ. ден. та заоч. форми навч. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. «Технологія харч». - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008 . - 31 с. – 20 прим.

 99. ЗБМ18433 Юдіна, Т. І.. Маркетинг в ресторанному бізнесі[Текст]: навч.-метод. рек. для провед. семінар. та практ. занять для студ. ден. форми навч. спец. 8.091711, 7.091711 "Технологія харчування"/ Т. І. Юдіна, С. М. Бесіда; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.М. Туган-Барановського,Каф. орг. та упр. якістю .-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008.-42 с.-Дод. в кінці метод вид. .- Бібліогр.: с. 30-32 . – 10 прим.
Схожі:

Наукова бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у лютому

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека нук пропонує у травні

Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Судовые системы : учеб пособие / А. В. Александров. – Л. : Судпромгиз, 1954. – 376 с
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаукова бібліотека
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Наукова бібліотека iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи