Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Сторінка9/9
Дата28.07.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Гасило, Олена Олександрівна. Менеджмент підприємства[Текст]: навч.-метод. рек. щодо вивч. дисц. в умовах КМСОНП (для студ. ден. і заоч. форм навч. спец. 7.050301 "Товарознав. та комерц. діяльн.") / О. О. Гасило, Ю. М. Логвіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-75 с.-Бібліогр.: с. 67-75. – 30 прим.

 • У290-21 Г98 Германчук, Алла Миколаївна. Основи менеджменту[Текст]: практикум з дисц. для самост. роботи студ. в умовах кредит.-модульної системи навч. (для студ. спец. 6.050200 "Менедж. орг." ден. і заоч. від-нь) / А. М. Германчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-99 с.-Бібліогр.: с. 95-99. – 20 прим.

 • *Ж Г52 Гладчук Євген Олексійович.Взаємозмінність, стандартизація і технічні вимірювання[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Є. О. Гладчук, А. В. Шульга, Л. М Дмитренко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-265 с.-Дод.: с. 257-281.- Бібліогр.: с. 282-285. – 80 прим.

 • В3 Г67 Горбань, Сергій Васильович. Фізика[Текст]: Ч. 2 Молекулярна фізика і термодинаміка : зб. тест. завдань для модульного контролю з основами теорії для студ. ін-ту харч. вир-в ден. та заоч. форм навч. / С. В. Горбань, Л. А. Ахкозов, А. В. Возняк; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екол. і фізики.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-64с.-Бібліогр.: с. 62. – 5 прим.

 • ЗБМ20795 Горін, Олександр Миколайович. Холодильне технологічне встаткування. Холодильне технологічне обладнання[Текст]: метод. вказ. до вивч. курсу й викон. індивід. контрол. завдання для студ. спец. 7.090221 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" ден. і заоч. форм навч. / О. М. Горін, О. Б. Кудрін, В. М. Радіоненко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. холод. і торг. техніки .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-41 с.-Дод.: с. 36-40. – 35 прим.

 • ЗБМ20859 Гордієнко, Ганна Степанівна. Методичні рекомендації до виконання випускної роботи [Текст]: студ. спец. 8.050301 "Товарознав. і комерц. діяльн." освітньо-кваліфікац. рівня "магістр" / Г. С. Гордієнко, В. Д. Малигіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-35 с.-Дод.: с. 21-33. – 5 прим.

 • ЗБМ20954 Жилякова, Ирина Геннадьевна. Лингвострановедение на занятиях по русскому языку[Текст]: метод. указ. по русс. яз. для иностр. студ. подгот. отд-ния / И. Г. Жилякова, Н. С. Красицкая; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. лингводидактики .-Донецк: [ДонНУЭТ],2007.-55 с. – 10 прим.

 • ЗБМ20934 Зеніна, Ірина Борисівна. Рекламна діяльність. Організація та планування [Текст]: метод. вказ. для студ. ден. і заоч. форми навч. ф-ту маркетингу, торгівлі і мит. справи зі спец. 7.050108 "Маркетинг" / І. Б. Зеніна, О. О. Скибіна, О. В. Сушко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. діяльн. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-81 с.-Бібліогр.: с. 81. – 20 прим.

 • ЗБМ20760 Іванова, Оксана Володимирівна. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції[Текст]: метод. вказ. для практ. та семінар. занять з курсу для студ. екон. спец. ден. та заоч. форм навч. / О. В. Іванова, К. В. Єрмілова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-57 с.-Бібліогр.: с. 53-56.- Корот. термінолог. слов.: с. 32-52. – 35 прим.

 • *Г1 І-98 Іщенко Аліна Володимирівна. Неорганічна хімія[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. В. Іщенко, Л. Ф. Пікула; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. хімії .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-211 с.-Бібліогр.: с. 11-12.-ISBN 978-966-385-118-1. – 90 прим.

 • Ч48 К18 Каминський, П. Д. Науково-дослідна робота студентів [Текст] : тест. завдання з дисц. для студ. спец. "Міжнар. економіка" ден. та заоч. форм навч. / П. Д. Каминський; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки .- Донецьк : [ДонНУЕТ],2008.-45 с.-Бібліогр.: с. 43-44. – 10 прим.

 • Ю4 К18 Камаралі, Анна Володимирівна. Логіка[Текст]: навч. посіб. для студ. ден. та заоч. фрм навч. / А. В. Камаралі; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туг – 100 прим.

 • *У26 К72 ^ Костіна, Тетяна Віталіївна. Фінансові системи провідних країн[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. В. Костіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-232 с.-Бібліогр.: с. 229-232. – 20 прим.

 • *Л99 К70 Коршунова Ганна Федорівна. Овочі у харчуванні[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Г. Ф. Коршунова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-160 с.-Бібліогр.: с. 159-160.

 • *У26 К85 Кредитування і контроль[Текст]: навч. посіб./ О. О. Папаіка, А. Ф. Кононенко, В. О. Орлова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-292 с.-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр.: с. 265-267.-ISBN 978-966-385-112-9. – 50 прим.

 • ЗБМ20570 Крилова Людмила В'ячеславівна.Організація ресторанного господарства за кордоном[Текст]: метод. вказ. із прогр. до викон. контр. роботи для студ. заоч. форми навч. спец. 6.091711 "Технологія харч." / Л. В. Крилова, В. В. Шумілова, Р. В. Василенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-39 с.-Бібліогр.: с. 6. – 100 прим.

 • ЗБМ20884 Кудінова Олеся Володимирівна. Товарознавчі аспекти маркетингу[Текст ]: метод. матеріали по дисц. для орг. самост. роботи студ. за кредит.- модул. системою навч. для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи всіх форм навч. спец. 8.050301 "Товарознав. і комерц. діяльн." / О. В. Кудінова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-25 с.-Бібліогр.: с. 20-21. – 25 прим.

 • В14 Л13 Лавріненко Наталя Михайлівна. Лінейна алгебра і аналітична геометрія[Текст]: посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-314 с.-Бібліогр.: с. 307.- Предм. покажч.: с. 308-312.-ISBN 978-966-385-093-1. – 50 прим.

 • ЗБМ20480 Лутай Алла Петрівна. Інформатика та комп'ютерна техніка[Текст]: змістовний модуль 2: метод. вказ. та завдання для провед. лаб. робіт та самост. роботи для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 050503-"Машинобуд." спец. "Обладн. перероб. та харч. вир-тв" / А. П. Лутай; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформац. систем і технологій упр. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-68 с.-Бібліогр.: с. 6-7. – 40 прим.

 • БМ20210 Малигіна Валентина Дмитрівна. Мікробіологія харчових продуктів[Текст]: метод. рек. для студ. вищ. навч. закл./ В. Д. Малигіна, В. П. Ракова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-100 с.-Бібліогр.: с. 100. – 20 прим.

 • ЗБ4293 Малигіна Валентина Дмитрівна. Експертиза і сертифікація продовольчих товарів[Текст]: лаб. практикум для студ. ФМТМС спец. "Товарознав. та експертиза в мит. справі" ОКР 8.050302 "Магістр" ден. та заоч. форм навч. / В. Д. Малигіна, М. О. Рябченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-55 с.-Дод.: с. 43-50.- Бібліогр.: с. 41-42. – 5 прим.

 • ЗБМ20385 Малигіна Валентина Дмитрівна.Управління якістю[Текст]: метод. рек. до вивч. курсу "Упр. якістю" для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. "Товарознав. та комерц. діяльн.", ОКР 8.050301 "Магістр" ден. та заоч. форм навч./ В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-19 с.-Бібліогр.: с. 17-19 .. – 20 прим.

 • ЗБМ20365 Малигіна Валентина Дмитрівна.Статистика якості[Текст]: метод. рек. до вивч. курсу "Статистика якості" для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. "Товарознав. та комерц. діяльн.", ОКР 8.050301 "Магістр" ден. та заоч. форм навч. / В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-Бібліогр.: с. 27. – 20 прим.

 • У051 М31 Маслова Людмила Яківна. Статистика[Текст]: змістов. модуль "Економічна і соціальна статистика" : тест. завдання з курсу для студ. спец. 6.050100 "Менедж. орг." ден. форми навч./ Л. Я. Маслова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інвестиц. менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-101 с.-Бібліогр.: с. 100-101.- Тлумач. слов.: с. 95-99. – 23 прим.

 • *У290-21 М26 Маркетинг : підруч. / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.; Ред.-упор. О. I. Сидоренко, Л. С. Макарова. - 3-тє вид. - К. : Навчально-методичпий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. - 648 с.. - ISBN 966-8487-44-3. – 31 прим.

 • У26 М97 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи[Текст]: метод. вказ. до викон. диплом. роботи для студ. ден. і заоч. форм навч. з спец. "Фінанси" за ОКР "спеціаліст" / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-35 с.-Дод.: с. 24-34. – 50 прим.

 • Л80-9 В52 Віртуальна практика[Текст]: робоча програма та метод. вказівки щодо проходження віртуал. практики студ. 5 курсу спец. 7.050301 та 8.050301 "Товарознав. прод. товарів та комерц. діяльн."/ В. Д. Малигіна, І. І. Медведкова, О. В. Булгакова, Н. О. Попова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. і експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-34 с.-Бібліогр.: с. 28-30. - -25 прим.

 • ЗБ4273 Молоканова Лілія Василівна. Товарознавство продовольчих товарів[Текст]: зб. тест. завдань для студ. ф-ту маркетингу, торгівлі та мит. справи спец. 6.050301 "Товарознав. та комерц. діяльн.", спец. "Товарознав. та комерц. діяльн. непрод. товарів" усіх форм навч. / Л. В. Молоканова, Н. О. Попова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. та експертизи прод. товарів.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-31 с.-Бібліогр.: с. 29-31. – 20 прим.

 • ЗБМ20350 Осокін Володимир Васильович.Основи охорони праці [Текст]: метод. рек. до викон. лаб. робіт для студ. всіх спец. і форм навч. / В. В. Осокін, Ю. А. Селезньова, К. А. Ржесік; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. холод. і торг. техніки .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-29 с. – 15 прим.

 • ЗБМ20830 Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы охраны труда"[Текст]: для студ. всех спец. и форм обуч. / В. В. Осокин, Ю. А. Селезнева, К. А. Ржесик; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. холодил. и торг. техники .-Донецк: [ДонНУЭТ],2009.-31 с.. – 17 прим.

 • К42 Л13 ^ Лавріненко Наталя Михайлівна.Розрахунок механічного напруження плоских деталей[Текст]: навч. посіб. для студ. спец. "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / Н. М. Лавріненко, Д. С. Афенченко, А. В. Шульга; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т харч. вир-в .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-97 с.

 • ЗБМ21209 Маслова Людмила Яківна. Статистика ринку товарів і послуг[Текст]: метод. вказ. та завдання до орг. самост. роботи студ. спец. 6.050201 "Менедж. орг." ден. та заоч. форм навч. / Л. Я. Маслова, О. А. Жамойда; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інвестиц. менедж. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-61 с.-Дод.: с. 52-55.- Бібліогр.: с. 56-58.- 20 прим.

 • *У422 П14 Палій, Наталія Сергіївна. Маркетингова інноваційна політика[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. С. Палій; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-130 с.-Бібліогр.: с. 128-130.- Глосарій: с. 115-126.-ISBN 978-966-385-120-4. – 25 прим.

 • В3 П43 Погребняк, Володимир Григорович. Фізика[Текст]: Ч. 1 Механіка матеріальної точки : зб. тест. завдань для модульного контролю з основами теорії для студ. ін-ту харч. вир-в ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. екології і фізики .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2007.-71 с.-Бібліогр.: с. 70. – 5 прим.

 • *Ж Т58 Топольник, Віра Григорівна. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. Г. Топольник, М. А. Котляр; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Л.: Магнолія-2006,2009.-212 с.-Бібліогр.: с. 208-210.-ISBN 978-966-20-25-03-0. – 50 прим.

 • *У052 Б94 Бухгалтерський облік[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. В. Рассулова, І. О. Лукашова, Е. С. Гейєр [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-193 с.-Бібліогр.: с. 191-193.-ISBN 978-966-385-113-6. – 30 прим.

 • У052 О-75 Основи бухгалтерського обліку в галузях народного господарства[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н. В. Рассулова, В. О. Орлова, О. М. Лисюк [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-154 с.-Дод.: с. 142-153.- Бібліогр.: с. 138-141.-ISBN 978-966-385-114-3. – 50 прим.

 • *Ш143.24 Б59 Бізнес-курс з німецької мови для фахівців митної справи[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ф. А. Моісєєва, Л. П. Воробйова, О. С. Золотухіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. іноземних мов .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-164 с.-Дод.: с. 107-160.- Бібліогр.: с. 161.-ISBN 978-966-385-107-5. – 40 прим.

 • *У26 П44 Податковий менеджмент[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Омелянович, О. О. Папаіка, В. О. Орлова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. банк. справи .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-231 с.-Дод.: с. 175-231.- Бібліогр.: с. 172-174.- Глосарій: с. 160-171.-ISBN 978-966-385-110-5. – 50 прим.

 • ЗБМ20430 Поперечний Анатолій Миколайович. Магістерська кваліфікаційна робота[Текст]: метод. рек. до викон. диплом. проектів і магістер. робіт/ А. М. Поперечний, І. М. Заплетніков, О. І. Баришев; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановсько – 20 прим.

 • ЗБМ20864 Політологія[Текст]: кредит-модул. курс ( метод. вказ. до планів семінар. занять) для студ. ден. та заоч. форми навч. / ^ В. В. Рибаков, О. В. Крюкова, Л. К. Андрієнко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. філософ. наук .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-76 с.-Бібліогр. на початку тем. – 20 прим.

 • *У421 П83 ^ Протопопова Валентина Остапівна. Економіка торговельного підприємства[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації/ В. О. Протопопова, М. І. Головінов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівілі ім. Михайла Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-368 с.-Бібліогр.: с. 359-362.-ISBN 978-966-385-104-4. – 10 прим.

 • Л80-9Р19 Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна. Дослідна робота[Текст]: навч. посіб. для студ. спец. 6.030510 ден. і заоч. форм навч. / О. А. Ракша-Слюсарева; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. і експертизи прод. товарів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2009.-254 с.-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр.: с.

 • ЗБ4298 Руденок Оксана Юріївна. Державні цільові фонди України[Текст]: засоби діагностики з курсу для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" ден. форми навч. з цільовою підгот. для системи Пенсійного фонду України / О. Ю. Руденок, Н. С Рад; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-31 с.-Бібліогр.: с. 29-31. – 35 прим.

 • *У26 Ф59 Фінансовий менеджмент у банку[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. О. Омелянович, О. О. Папаіка, А. Ф. Кононенко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського .-2-ге вид., перероб. і допов. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-230 с.-Бібліогр.: с. 228-230.-ISBN 978-966-385-111-2. – 50 прим.

 • *У29 Б19 Бакунов, Олександр Олексійович. Цінова політика підприємства[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. О. Бакунов, Ю. О. Кучеренко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-111 с.-Дод.: с. 107-111.- Бібліогр.: с. 104-106.-ISBN 978-966-385-115-0. – 70 прим.

 • У298 Ш49 Шеремет Татьяна Геннадиевна. Прикладное программное обеспечение внешнеэкономической деятельности[Текст]: метод. рек. для орг. самост. работы студ. спец. 7.050103, 8.050103 днев. и заоч. форм обучения / Т. Г. Шеремет; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-37 с.-Прил. в конце метод. пособ. .- Библиогр.: с. 35. – 15 прим.

 • У03 К61 Колосова Юлия Владимировна. Экономическая история[Текст]: учеб. пособ. для самост. работы студ. экон. спец. всех форм обучения / Ю. В. Колосова; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. экон. теории .-Донецьк: [ДонНУЭТ],2008.-129 с.-Библиогр.: с. 128-129.- Глоссарий: с. 125-127. – 30 прим.

 • ЗБМ21229 Петрова Юлія Миколаївна. Опір матеріалів[Текст]: метод. рек. з підгот. до держ. іспиту для студ. напряму підгот. 6.050503 "Машинобудув." спец. "Облад. перероб. і харч. вир-в" всіх форм навч. / Ю. М. Петрова, І. В. Жданов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-41 с. – 20 прим.

 • ЗБМ21249 Романюк Олена Іванівна. Міжнародне економічне право[Текст]: метод. вказ. щодо самост. вивч. теми "Міжнар. економічні договори" для студ. спец. 6.050103 "Міжнар. економіка" та 6.050105 "Банк. справа" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Романюк; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. правових дисц. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-23 с.-Дод.: с. 20-22.- Бібліогр.: с. 19. – 30 прим.

 • У422 С14 Садєков Алімжан Абдулович.Оперативне планування на торговельному підприємстві[Текст]: монографія/ А. А. Садєков, У. С. Расулова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, .-Донецьк: [ДонНУЕТ ],2008.-192 с.: рис., табл.-Дод. в кінці моногр.- Бібліогр.: с. 150-160.-ISBN 978-966-385-128-0. – 5 прим.

 • ЗБМ20170 Садєков Алімжан Абдулович. Оперативне планування на торговельному підприємстві[Текст]: метод. рек. для викон. курс. та диплом. робіт / А. А. Садєков, У. С. Расулова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-46 с.-Дод.: с. 29-44.- Бібліогр.: с. 45-46. – 40 прим.

 • У290-21 П78 Програма і методичні рекомендації з наукової виробничої практики з фаху 8.050201 "Менеджмент організацій" напрям підготовки 0502 "Менеджмент" (окр "Магістр")[Текст]: [для магістрів 5 курсу ден. форми навч.] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж., уклад. Л. В. Балабанова, О. К. Воробйова .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-40 с.-Дод.: с. 33-39.- Бібліогр.: с. 27-32. – 10 прим.

 • У01 Ф44 Фесечко Владимир Васильевич. Основы экономической теории[Текст]: метод. рек. для самост. изучения модуля № 3 студ. всех форм обучения спец. "Оборуд. перераб. и пищ. пр-в"/ В. В. Фесечко; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, Каф. экон. теории .-Донецк: [ДонНУЭТ],2008.-35 с.-Библиогр.: с. 33. – 10 прим.

 • ЗБМ20230 Чернега Оксана Богданівна. Міжнародна економіка[Текст]: метод. рек. до вивч. дисц. для студ. напряму підгот. "Міжнар. економіка" всіх форм навч. / О. Б. Чернега, І. А. Іваненко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки .-Донецьк: [ДонНУЕТ] ,2008.-175 с.-Дод. в кінці метод вид. .- Бібліогр.: с. 132-136 . – 20 прим.

 • ЗБМ20909 Шаруга Лариса Василівна. Економіка підприємства[Текст]: метод. рек. та завдання для викон. контр. робіт за курсом "Економіка п-ва" для студ. 5 курсу заоч. форми навч. спец. 7.090221 "Обладн. перероб. і харч. вир-в" / Л. В. Шаруга, Я. С. Лясковська ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-45 с.-Дод.: с. 36-44.- Бібліогр.: с. 34-35.. – 25 прим.

 • У43 Ш98 Шепелєва Світлана Володимирівна. Організація готельного господарства[Текст]: метод. вказ. до викон. домашньої контрол. роботи для студ. напряму підгот. 6.140101 заоч. форми навч. / С. В. Шепелєва, Г. В. Руденко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-33 с.-Дод.: с. 14-32.- Бібліогр.: с. 13. – 30 прим.

 • ЗБ4243 Юдіна, Тетяна Іллівна. Маркетинг в ресторанному бізнесі[Текст]: засоби діагностики для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 8.091711, 7.091711 "Технологія харчування" / Т. І. Юдіна, С. М. Бесіда; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва .-Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-30 с.-Бібліогр.: с. 29-30. – 30 прим.


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
  В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки квітень 2010 року
  В2 Г70 Горр, Г. В. Прецессионные движения в динамике твердого тела и в динамике систем связанных твердых тел / Горр Г. В.[та ін.]...
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
  Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
  Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
  Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
  Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Квітень 2011
  Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
  Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
  Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
  Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
  «Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи