Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

Червень - 2009 р.

Виконавець:Подгорна Ірина Петрівна,

зав. сектором

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009

Зміст


Хімічні науки с.3

Біологічні науки с.3

Енергетика с.3

Соціологія с.5

Історичні науки с.5

Істрія України

Економіка. Економічні науки с. 6

Економіка. Бухгалтерський облік с.7

Економіка. Аудит с.8

Економіка. Фінанси с.9

Економіка. Страхування с.9

Економіка підприємства с.10

Економіка торгівлі с.16

Світова економіка с.16

Політичні науки с.17

Держава та право с.18

Культура.Наука. Освіта с.20

Філологічні науки с.20

Філософські науки с.21

Логіка с.21

Психологія с.22

Видання викладачів ДонНУЕТ с.25


Прим. ( *- навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)

Хімічні науки

 1. *Г1 Р96 Рейтер, Ліон Григорович.Теоретичні розділи загальної хімії : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В. П. Басов; М-во освіти і науки України . - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2008. – 304 с. - (Вища освіта в Україні ). - Бібліогр. : с. 300-304.-ISBN 966-8019-08-3. – 1 прим.

 2. *Г1 Б27 Басов, Віталій Павлович. Хімія [Текст] : навч. посіб. для слухачів підготовчих від-нь, ф-тів довузьвської підгот., абітурієнтів та студ. вищ. навч. закл. / В. П. Басов, В. М. Родіонов ; М-во освіти і науки України.-6-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 320 с. - Дод.: с. 301-307. - Бібліогр.: с. 318. - Предм. покажч.: с. 308-317.-ISBN 978-966-96076-6-9. – 1 прим.

Науки про Землю

 1. *Д8 М31 Масляк, Петро Олексійович. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 343 с. - Бібліогр.: с. 342-343.-ISBN 978-966-346-510-4. – 10 прим.

Біологічні науки

 1. * Е З13 Заверуха, Нелі Михайлівна.Основи екології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба; М-во освіти і науки України. - К. : Каравела, 2008. - 304 с.-Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 966-8019-51-2. – 1 прим.

 2. *Е Б97 Бедрій, Ярослав Іванович.Екологія : корот. навч. слов.-довід. для студ. вищ. нав. закл. І-ІV рівнів акредитації / Я. І. Бедрій, В. М. Піча ; М-во освіти і науки України.-Л.: Магнолія, 2006, 2009. - 241 с. - (Вища осіта в Україні.-Серія малих словників-довідників).-Дод. в кінці слов.-довід. (24с.).- Алф. покажч. термінів та понять: с. 181-209.-ISBN 966-8340-04-3. – 2 прим.

 3. *Е М25 Мардашко, Алексей Алексеевич. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов ; М-во освіти і науки України.-К.: Каравелла, 2008. - 244 с. - ISBN 966-8019-88-1. – 1 прим.

Загальні роботи з техніки

 1. *Ж11 М95 Михайленко, Всеволод Євдокимович. Інженерна графіка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка ; М-во освіти і науки України. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2008. - 272 с. - (Вища освіта в Україні ). - ISBN 966-8019-19-9. – 1 прим.

 2. *Ж11 Б87 Браилов, Александр Юрьевич. Компьютерная инженерная графика в среде T-FLEX: преобразования двухмерных и трехмерных моделей изделий[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Ю. Браилов ; М-во образования и науки Украины. - К. : Каравелла , 2007. - 176 с. - Библиогр. в конце пособ. -ISBN 966-8019-71-7. – 1прим.

 3. *Ж12 З-13 Завойко, Богдан Михайлович. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі [Текст] : навч. посіб. для студ. інж. спец. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій ; за наук. ред. В. М. Жука. - Л.: Магнолія плюс,2004.-160 с. - (Вища освіта в Україні).-Дод.: с. 109-118.- Бібліогр.: с. 119.-ISBN 966-8340-11-6. – 3 прим.

 4. *Ж12 В17 Ванкевич, Петро Іванович. Лабораторний практикум з опору матеріалів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Ванкевич, О. М. Бурнаєв, Н. М. Лебідь ; М-во освіти і науки України. - Л. : Магнолія 2006, 2004. - 224 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. : с. 218.-ISBN 966-8340-32-9. – 6 прим.

Енергетика

 1. *З2 М60 Мілих, Володимир Іванович. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін; за ред. В. І. Мілих; М-во освіти і науки України.-2-ге вид. - К. : Каравела,2008.-688 с.-(Вища освіта в Україні ).-ISBN 966-8019-85-7. – 1 прим.

 2. *32 Л72 Лозинський, Андрій Орестович.Розв'язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD i MATLAB : навч. посіб. / А. О. Лозинський, В. І. Мороз, Я. С., Паранчук. - 2-ге вид., випр. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 215 с. - (Вища освіта в Україні ). - Бібліогр. в кінці посіб. - ISBN 966-8340-84-1. – 6 прим.

 3. *32 М14 Мазепа, Святослав Степанович. Електрообладнання промислових підприємств : навч. посіб. / С. С. Мазепа, Я. Ю. Марущак, А. С. Куцик. - 2-ге вид., стер. - Л. : Магнолія 2006,2008. - 260 с. - (Вища освіта в Україні ). - Бібліогр. в кінці посіб. -ISBN 966-8340-41-8. – 6 прим.

 4. *З3 Г 56 Гнатишин, Ярослав Михайлович. Теплотехніка : навч. посіб. / Я. М. Гнатишин, В. І. Криштапович ; М-во освіти і науки України. – К : Знання, 2008. - 364 с. -Дод.: с. 349-364.- Бібліогр.: с. 347-348.-ISBN 978-966-346-413-8. – 10 прим.

 5. *З 392 Х73 Холодильні установки : підручник. / І. Г. Чумак [та ін] ; під. заг. ред. І. Г. Чумака. - 6-е вид., перероб. і допов.-О. : Рефпринтінфо, 2006. - 560 с.-Дод.: с. 536-548.- Бібліогр.: с. 535. - ISBN 966-8713-05-2. – 6 прим.

 6. *З819 О-75 Основи теорії електронних кіл : підручник / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; за ред. П. Г. Стахіва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Нац. ун-т "Львів. політехн.". - Л. : Магнолія 2006,2008. - 296 с.-(Вища освіта в Україні).-Бібліогр.: с. 293. - ISBN 966-8340-62-0. – 2 прим.

 7. *З 8/9 Е 53Електроніка і мікросхемотехнік : підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка": у 4-х т./ В. І. Сенько [та ін.] ; за ред. В. І. Сенька. - К. : Каравела, 2008. – 1 прим.

 8. *З 8/9 О75 Основи електроніки з елементами мікроелектроніки : навч. посіб. / П. Г. Стахів [та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 225 с. - (Вища освіта в Україні ).-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр. в кінці посіб. -ISBN 966-8340-53-1. – 6 прим.

 9. *З973 І 74 Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.] ; [за наук. ред. Г. А. Шинкаренко, О. В. Шишова]; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 640 с. - (Вища освіта в Україні ).-Бібліогр. : с. 639.-ISBN 966-8019-05-9. – 1 прим.

 10. *З973 Б91 Буров, Євген Вікторович. Комп'ютерні мережі: підручник / Є. В. Буров; М-во освіти і науки України. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).-Бібліогр.: с. 261.-ISBN 966-8340-69-8. – 6 прим.

 11. *З 973 В17 Ванін, Володимир Володимирович.Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкернична ; М-во освіти і науки України. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.-(Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 334.-ISBN 966-8019-49-0. – 1 прим.

 12. *З973 З-68 Злобін, Григорій Григорович.Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Г. Злобін ; М-во освіти і науки України. – К. : Каравела, 2007. - 240 с. - (Вища освіта в Україні ). - ISBN 966-8019-72-5. – 1 прим.

 13. *З973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Л. : Магнолія 2006 , 2009. -312 с.-(Вища освіта в Україні ).-Бібліогр. в кінці посіб. -ISBN 978-966-2025-53-8. – 6 прим.

 14. *З96 Д81 Дудюк, Дмитро Лук'янович. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Л. : Магнолія 2006 , 2008. - 278 с. - (Вища освіта в Україні ). - Бібліогр. в кінці посіб. -ISBN 966-834-53-1. – 3 прим.

 15. *П Б63 Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини : навч. посіб. / В. Д. Малигіна, О. В. Вєтрова, М. О. Рябченко, В. А. Павлова, В. П. Федоренко ; за заг. ред. В. Д. Малигіної. — К. : Кондор, 2009. — 246 с. - ISBN 978-966-351-284-6. – 50 прим.

Навчальний посібник включає 6 розділів з біопошкодження, фітопатології, імунології і методів захисту рослинних ресурсів, а також питання для самостійної роботи студентів і рисунки, що ілюструють симптоми хвороб рослин і рослинної продовольчої сировини.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів торгового, біологічного, сільськогосподарського профілів денної і заочної форм навчання.

 1. ^ Р Н95 Невідкладні стани [Текст] : підруч. для студ. вищ. медич. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. С. Регеда [та ін.] ; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна ; Львів. нац. медич. ун-т ім. Данила Галдицького; Одес. держ. медич. ун-т; Терноп. держ. медич. ун-т ім. І. Я. Горбачевського; Івано-Франків. держ. медич. ун-т. - 4-тє вид., доп. та перероб. - Л. : Магнолія 2006 ,2008.-844 с.-Дод. в кінці підруч. -ISBN 966-7065-54-5. – 1 прим.

Соціологія

 1. С5 К78 Кравченко, Сергей Александрович. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире: монография / С. А. Кравченко; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД Росии. - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 262 с.-Библиогр.: с. 249-262.-ISBN 978-5-9228-0299-4. – 2 прим.

 2. *С5 Л84 Лукашевич, Микола Павлович.Соціологія. Загальний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков; М-во освіти і науки України.-2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 408 с.-(Вища освіта в Україні ). - ISBN 966-8019-33-4. – 1 прим.

 3. *С5 Л84 Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко; М-во освіти і науки України. - К. : Каравела, 2008. - 544 с. - Бібліогр. в кінці розд.-ISBN 966-801-37-7. – 1 прим.

 4. С5 П30 Петров, Владимир Михайлович. Социальная и культурная динамика : быстротекущие процессы (информационный подход) / В. М. Петров; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания .-СПб.: [Алетейя], 2008. - 335 с.-Прил.: с. 265-321. - Библиогр.: с. 324-335.-ISBN 978-5-91419-043-6. – 3 прим.

 5. *С5 Ч-97 Черниш, Наталія Йосипівна.Соціологія : підруч. за рейтинг.-модул. системою навч. / Н. Й. Черниш; М-во освіти і науки України.-5-те вид., перероб. і допов.-К.: Знання,2009.-468 с.-Бібліогр.: с. 433-440.- Тлумач. слов.: с. 441-461.- Імен. покажч.: с. 462-468.-ISBN 978-966-346-597-5. - 31 прим.

 6. *С5 С69 Соціологія: підручник / В. М. Піча [та ін.]; за ред. В. М. Пічі.-4-тє вид., випр. -Л.: Магнолія 2006 ,2009.-293 с.-(Вища освіта в Україні ).-Бібліогр. в кінці підруч. -ISBN 966-8340-25-6. – 6 прим.

 7. *С5 П69 Практикум з соціології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Хоронжий [та ін.] ; за ред. В. М. Пічі; М-во освіти і науки України .-2-ге вид., стер.-Л.: Магнолія 2006,2009.-368 с.-(Вища освіта в Україні).-Термінолог. слов. на початку теми .- Бібліогр. в кінці тем.-ISBN 966-8340-30-2. – 3 прим.

Історічні науки

 1. *Т3 А47 Алексєєв Юрій Миколайович. Всесвітня історія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, О. О. Казаков; М-во освіти і науки України.-К.: Каравела,2007.-240 с.-(Вища освіта в Україні ).-ISBN 966-8019-54-7. – 1 прим.

Історія України

 1. Т3(4Укр) Голод в Україні 1932-1933 : вибрані статті / уклад. Н. Дюк.-Луцьк: Терен,2006.-163 с.-ISBN 966-8575-43-1. – 1 прим.

 2. Т3(4Укр) Б82 Борисенко, Валентина. Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках. – К .: Стилос,2007.-288 с.-ISBN 978-966-8518-81-2. – 1 прим.

 3. *Т3(4Укр) С24 Світлична, В.В. Історія України : навч. посіб. - 5-е вид. – К : Каравела, 2008. -400 с. - ISBN 966-95596-2-6 – 1 прим.

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів — учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.

 1. Т3(4Укр) У45 Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. Ю. Г. Рубана].-К.: [НІСД] ,2008.-744 с.-ISBN 966-554-094-7. – 2 прим.

 2. Т3(4Укр) У45 Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / за заг. ред. Ю. Г. Рубана.-К.: [НІСД] ,2008.-186 с.-ISBN 966-554-140-4. – 1 прим.

 3. *Т3(4Укр) М97 Мельник, Анатолій Іванович.Історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. І. Мельник; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.-К.: Центр учб. л-ри,2008.-88 с.-Бібліогр.: с. 84-86.-ISBN 978-966-364-630-5. – 1 прим.

Економіка. Економічні науки

 1. У01 К95 Кучуков, Рамазан Абсалович. Экономическая теория : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогооблажение"/ Р. А. Кучуков; М-во образования и науки РФ .-3-е изд., перераб. и доп. -М.: Экономика ,2007.-519 с.-(Высшее образование ).-Библиогр.: с. 510-511.-ISBN 978-5-282-02684-9. – 2 прим.

 2. У01 С97 Сэндлер, Тодд. Экономические концепции для общественных наук : Economic concepts for social sciences : [пер. с англ.]/ Т. Сэндлер; [пер.: О. Е. Трофимова, С. И. Харций].-М.: Весь мир ,2006.-374 с.-(Тема ).-Библиогр.: с. 353-369.-ISBN 5-7777-0269-4. 1 прим.

 3. *У01 О71 Орехівський, Григорій Анастасійович.Політекономія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Г. А. Орехівський; М-во освіти і науки України .-К.: Каравела,2008.-296 с.-(Вища освіта в Україні ).-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр. в кінці посіб. -ISBN 966-8019-68-7. – 1 прим.

 4. У01 Д53 Дмитриченко, Лилия Ивановна. Экономическая теория (Политическая экономия) : учеб. пособ. / Л. И. Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, А. Н. Химченко; [под ред. Л. И. Дмитриченко].-Донецк: Каштан,2009.-296 с.-ISBN 978-966-427-142-1. – 12 прим.

 5. *У01 Х69 Ходжаян, Аліна Олександрівна. Політична економія : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл./ А. О. Ходжаян; М-во освіти і науки України.-К.: Кондор,2009.-304 с.-Бібліогр.: с. 269-274.-ISBN 978-966-351-269-3. – 1прим.

 6. У011.3 Н64 Ніколенко, Сергій Степанович. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки : монографія / С. С. Ніколенко, І. О. Пінчук; УКООПСПІЛКА, Полтав. ун-т спожив. кооп. України .-Полтава: РВВ ПУСКУ ,2008.-153 с.-Бібліогр. : с. 143-153.-ISBN 978-966-7971-99-1. – 1 прим.

 7. У011 С88 Стюарт, Томас. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций : Intellectual capital. The new wealth of organizations / Т. А. Стюарт; пер. с англ. В. А. Ноздриной .-М.: Поколение ,2007.-366 с.-ISBN 978-5-9763-0010-1.-ISBN 1-85788-183-4(англ.). – 2 прим.

 8. У011.3 Э81 Эрперт, Михаил Борисович. Методологические опыты теории товара и денег / М. Б. Эрперт.-М.: Экономика,2004.-191 с.-Библиогр.: с. 190.-ISBN 5-282-02358-Х. – 2 прим.

 9. У012 К79 Крепкий, Лазарь Моисеевич. Регулирование экономических циклов : / Л. М. Крепкий.-М.: Экономика ,2007.-183 с.-Библиогр.: с. 177-181.-ISBN 978-5-282-02759-4. – 2 прим.

 10. У012.1 М15 Макаров, Валерий Леонидович.Микроэкономика знаний : / В. Л. Макаров, Г. Б. Клейнер; Отд. обществ. наук РАН, Центр. экон.-мат. ин-т.-М.: Экономика,2007.-204 с.-Библиогр. : с. 194-204.-ISBN 978-5-282-02710-5. – 3 прим.

 11. *У012.1 Р83 Рудий, Михайло Михайлович.Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. М. Рудий; М-во освіти і науки України .-К.: Каравела,2008.-312 с.-ISBN 978-966-96076-5-2. – 1 прим.

 12. *У012.2 Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка : навч. посіб. - 3-є вид. — К. : Каравела, 2008. - 176 с. - ISBN 966-8019-62-8. – 1 прим.

У навчальному посібнику стисло висвітлюється картина ринкової економіки та динамізм усіх взаємовідносин у суспільстві, пов'язаних з ринком. Посібник побудовано за модульним принципом. Кожна тема супроводжується запитаннями для самоперевірки та обговорення на практичних заняттях, розширеним термінологічним словником та рекомендованою літературою. Контрольні роботи до кожного модуля складаються з набору завдань та задач (тестів), які охоплюють усі основні питання цієї дисципліни. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів для використання у процесі підготовки спеціалістів економічного профілю.

 1. *У049(4Укр) Р64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / В. В. Ковалевський [та ін.] ; за ред. В. В. Ковалевського [та ін.]; М-во освіти і науки України .-9-те вид., перероб. і допов. -К.: Знання,2009.-373 с.-(Вища освіта ХХІ століття).-Бібліогр.: с. 369-373.-ISBN 978-966-346-531-9. – 55 прим.

 2. У050 Ф19Фалькенберг, Виола.Письма, факсы, электронная корреспонденция = Briefe, faxe, e-mails / В. Фалькенберг; [пер. с нем. Н. Н. Максимовой] .-М.: Омега-Л ,2006.-128 с.: табл. -(TASCHEN GUIDE. Просто! Практично! ).-ISBN 5-370-00007-7(рус.).-ISBN 3-448-05550-6(нем.). – 3 ПРИМ.


Економіка. Бухгалтерський облік

 1. *У052 В75 Воронко, Роман Михайлович.Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Р. М. Воронко; М-во освіти і науки України.-Л.: Магнолія 2006,2009.-744 с.-(Вища освіта в Україні).-Дод.: с. 706-743.- Бібліогр.: с. 703-705.- Термінолог. слов.: с. 676-702.-ISBN 978-966-2025-47-7. – 6 прим.

 2. У052 Д94 Деньга, Світлана Миколаївна. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монография : ч. 3. Організація екаунтингу в умовах мережевих комп'ютерних технологій обробки інформації/ С. М. Деньга; Полтав. ун-т спожив. кооп. України .-Полтава: РВВ ПУСКУ,2008.-455 с.-Бібліогр. : с. 427-455.-ISBN 978-966-184-018-7. – 1 прим.

 3. *У052 Н37 Нашкерська, Галина Володимирівна.Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Г. В. Нашкерська; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.-К.: Кондор,2009.-503 с.-ISBN 966-351-022-6. – 1 прим.

 4. *У052 С89 Сук, Леонід Кіндратович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен.-К.: Каравела,2008.-208 с.-(Вища освіта в Україні ).-Дод. в кінці посіб. .- Бібліогр. : с. 192-193 .-ISBN 966-8019-87-3. – 1прим.

 5. *У052 Ш35 Швець, Володимир Євгенович. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Швець.-К.: Каравела,2008.-240 с.-(Вища освіта в Україні ).-ISBN 966-8019-83-0. – 1 прим.

 6. *У052 Л92 Лень, Василь Степанович.Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -К.: Центр. учб. л-ри ,2009.-408 с.-Дод.: с. 354-403.- Бібліогр.: с. 404-407.-ISBN 978-966-364-779-1. – 1 прим.

 7. *У052 О-16 16 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. С. Білик [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехника" .-К.: Кондор,2008.-618 с.-Дод.: с. 597-610.- Бібліогр.: с. 611-616.-ISBN 978-966-351-190-0. – 1 прим.

Економіка. Аудит

 1. У053.3 С59 Соколов, Борис Николаевич. Системы внутреннего контроля : (организация, методика, практика) / Б. Н. Соколов, В. В. Рукин.-М.: Экономика ,2007.-442 с.-Прил.: с. 257-437.- Библиогр.: с. 438.-ISBN 978-5-282-02725-9. – 2 прим.

 2. *У053.3 К90 Кулаковська, Людмила Петрівна. Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча; М-во освіти і науки України.-4-те вид. -К.: Каравела,2008.-312 с.-(Вища освіта в Україні ).-ISBN 966-8007-00-Х. – 1 прим.

  1   2   3   4

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р
Рейтер, Ліон Григорович. Теоретичні розділи загальної хімії : підруч для студ вищ навч закл./ Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки травень 2009 р
Г5/6 Ц27 Цветкова, Л. Б. Фізична хімія: теорія І задачі : навч посіб. Л. Магнолія, 2008. 415 с. Isbn 978-966-2025-40 – 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Червень 2009 р iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи