Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
Скачати 358.64 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
Дата28.07.2012
Розмір358.64 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень бібліотеки

липень-серпень

2009 р.

Виконавець:


Подгорна Ірина Петрівна,

зав. сектором

/Тел. 95-34-44/


Донецьк-2009


Зміст


1. Загальні роботи з техніки с . 3


2. Харчові виробництва с. 3-4


3. Соціологія с. 5


4. Економіка. Економічні науки с. 5-13

Економіка праці с. 8

Фінанси с. 9

Економіка підприємства с. 9-12

Економіка торгівлі с. 12-13

Економіка України с. 13-14

Держава і право с. 14-15


5. Культура. Культурологія с. 15


6. Філософські науки. Філософія с. 16


7. Література універсального змісту с. 16


Видання викладачів ДонНУЕТ с. 16-17


Прим. ( *- навчальна література, який надано

гриф Міністерства освіти і науки України)


Фізико-математичні науки

1.*В3 П43 Погожих, М. І. Фізика і фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч. посіб. - Х. : [ХДУХТ], 2008. - 279 с.- 1 прим.


Науки проЗемлю

2.Д8 А58 Альтер, М. С. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке - первопроходце Арктики Г. Я. Седове : в честь 130-летия со дня рождения. – Донецк : Шилтон, 2007. - 32 с. – 1 прим.


Загальні роботи з техніки

3.*Ж О 75 Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. / Павлов В.1., Мишко О.В., Опъонова Г. В., Павліха Н.В. — К. : Кондор, 2009.— 230 с. - ISBN 966-7982-95-5. – 10 прим.

У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні.

Матеріали розроблені з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації із стандартизації (ISO) відповідно до регламентацій, що існують у галузі сертифікації та управління якістю ISO/IEC, вимог системи ідентифікації товарів і послуг (EAN • UCC).

Видання розраховане не лише на студентську аудиторію, а й на науковців, викладачів ВНЗ, спеціалістів державних органів та підприємницьких структур з питань обов'язкової сертифікації продукції, маркування товарів і послуг штриховими кодами.


4.*Ж Ж95 Железна, А. М. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посіб. / Железна А. М., Кирилович В. А. — К. : Кондор, 2009. — 796 с. – 3 прим.

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою. Лекційний матеріал дає напрямок для опрацювання навчально-методичної літератури та нормативно-технічної документації. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань. Методичний матеріал та приклади практичних задач є основою для виконання контрольних та курсових робіт. Для типових задач наведені приклади розв'язання з посиланням на відповідні навчально-нормативні літературні джерела. Лабораторні роботи орієнтовані на використання наявних метрологічних баз.

Посібник розрахований на студентів технічних вузів і може бути корисним викладачам технічних ліцеїв, а також інженерно-технічним працівникам приладо- та машинобудівних виробництв.


5.З8/ 9 И86 Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы (ИИ-2007) : материалы междунар. науч.-техн. конф., 24-29 сент. 2007, пос. Дивноморское, Геленджик. р-н Краснодар. край, Россия . – Донецк :[Наука і освіта], 2007. - 384 с. – 1 прим.


Харчові виробництва

6.*Л80 М97 Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. / за заг. ред. Л.М. Крайнкж. - 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. - 300 с: рис.; табл. - Бібліогр.: с 297-299 (34 назви). - ISBN 978-966-680-404-7. – 5 прим.

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.

Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової про­дукції під час контролю. Перше видання навчального посібника було здійснено у 2005 р. під назвою «Методи контролю якості харчової продукції».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м'яса», 7.091709 «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м'ясної і молочної промисловості.


7.Л80 П78 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; [редкол.: О. І. Черевко (відлов, ред.) та ін.]. – Х., 2008. - Вип. 2 (8). - 599 с : іл., табл. – 1 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.


8.*Л80 Р78 Ростовський , В. С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К. :Кондор, 2009. - 136 с. – 5 прим.


^ 9.Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : зб. - Вип. 34 т.1. - О. : [ОНАХТ], 2008. - 355 с. – 1 прим.


10. Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : зб. - Вип. 34 т. 2 . - О.:[ОНАХТ], 2008 . - 254 с. – 1 прим.


^ 11. Л81 Н34 Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій] : зб . - Вип. 33 . - О.:[ОНАХТ], 2008. - 234 с. – 1 прим.


12. *Л86 Т97 Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : навч. посіб. / За заг. ред. Г.М. Лисюк. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-680-437-5. – 50 прим.

Навчальний посібник містить інформацію про сировину для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, харчові і дієтичні добавки, різноманітні композитні суміші. Викладено вимоги до зберігання сировини і підготовки її до виробництва.

Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси й способи художнього оздоблення тортів, тістечок і печива.

Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів. Подано відомості щодо розрахунку рецептур цієї продукції, контролю та управління якістю, санітарних вимог до виробництва.

Для студентів спеціальностей «Технологія харчування», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», а також споріднених спеціальностей, аспірантів, інженерно-технічних працівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів.


13. *Р М69 Міхеєнко, O.I. Валеологія: Основи індивідуального здоров'я людини: навч. посіб. / О.І. Міхеєнко. - Суми : Університетська книга, 2009.-400 с. - ISBN 978-966-680-434-4.- 2 прим.

На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.

Книга розрахована також на широке коло читачів, які прагнуть зміцнити свій організм, підвищити працездатність, позбутися порушень у стані здоров'я, покращити якість життя.


Соціологія

14. *С5 Ц98 Цюрупа, М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посіб. — Вид. 2-е, перероб. і допов.— К.: Кондор. 2009. -192 с.- ISBN 978-966-351-248-8. – 1 прим.

Навчальний посібник «Основи конфліктології та теорії переговорів» підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів «Конфліктології» та «Теорії ведення переговорів». На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи І вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі. Посібник буде корисним студентам, магістрам, аспірантам, які спеціалізуються в галузі міжнародних економічних відносин, організації туристських обмінів, менеджменту і управління.


^ 15. Т3 Є57 Єльські вчора та сьогодні (500-річчя роду Єльських гербу Пєлєш) . - Донецьк:СПД Дмитренко 2007. - 376 с. – 1 прим.


Історія України

16. Т3(4УКР) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. - Луцьк:Терен, 2007 . - 456 с. – 1 прим.


^ 17. Т3(4УКР) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали . - К. : Києво-Могилянська акад.., 2007. - 1128 с.-1 прим.


18. Т3(4УКР) Р65 Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К. :Стилос, 2007 . - 604 с. -1 прим.


^ 19. Т3(4УКР) С97 Сергійчук, В. Історія КОДУС-у . - К.:ПП Сергійчук М. І., 2008 . - 388 с.- прим.


Економіка. Економічні науки

20. У Е40 Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Бухала С. М. д-ра екон. наук, проф., 7-8 лют. 2007 р. . - К.: КНЕУ, 2007 . - 440 с. – 1 прим.


21. У Г65 Гончар, М. С. Математичні основи інформаційної економіки : монографія / М. С. Гончар / Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. – К. : ІТФ, 2007. – 464 с.- 1 прим

В монографії вперше систематично викладено побудовану автором нову концепцію опису економіки, в якій вибір споживачів та прийняття рішень фірмами визначаються інформацією, наявного в економічних агентів, та є взаємозалежними міме собою. Сформульовано аксіоми вибору споживачів та прийняття рішень фірмами, які визначають випадкові поля вибору споживачів та прийняття рішень фірмами. Побудовано теорію відсутності арбітражу в таких економічних системах. Закладено основи керування економічними системами та створено математичну теорію розподілу створеного продукту в економічних системах. Запропоновано теорію економічних трансформацій, грунтовану на принципі відкритості економічних систем. Знайдено умови стабільності економічних систем щодо можливих зовнішньо-економічних впливів.


^ 22. *У01 М86 Мочерний, С. В. Економічна теорія : навч. посіб. — К. : Академія, 2008. — 640 с. (Альма-матер). - ISBN 97S-966-580-247-1 – 1 прим.

Третє видання посібника охоплює значно ширший, ніж попередні, спектр теоретичних і практичних проблем, містить оновлену інформацію, що відображає найактуальніші процеси світового і вітчизняного економічного життя. Смисловим ядром його є розкриття суті й особливостей функціонування основних економічних законів, загальних засад, моделей і типів економічного розвитку, теоретичних проблем макро- і мікроекономіки, еволюції економічних систем, тенденцій розвитку перехідної економіки, становлення в Україні ринкового господарства та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів.


23. *У01 П50 Політична економія: навч. посіб. / Степура О.С. и др. — К. : Кондор, 2008. - 408с. - ISBN 966-8252-25-3. – 10 прим.

Навчальний посібник підготовлено у повній відповідності із Нормативною програмою навчальної дисципліни "Політична економія", затвердженої Міністерством освіти і науки України.

У посібнику висвітлюються загальні основи економічного життя суспільства; розкриваються закономірності розвитку суспільного виробництва; з'ясовується механізм дії ряду економічних законів та механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; зосереджено увагу на істотних рисах основних соціально-економічних систем та напрямах їх еволюції; з'ясовується проблема формування соціально-орієнтованої економічної системи.

Посібник орієнтує студентів на особливості курсу "Політична економія" порівняно з класичними курсами економічної теорії, якими є "мікроекономіка" та "макроекономіка", враховує особливості сучасних поглядів (концепцій) порівняно з марксистськими, зосереджує увагу на .суперечностях ринкової трансформації економіки України.

Посібник складається з двох частин. Перша частина охоплює перші три розділи нормативної програми. "Загальні засади економічного розвитку", "Загальні основи ринку" та "Суб'єкти ринкової економіки"; Друга частина - ще три розділи - "Економічне зростання і соціально-економічний про­грес". "Формування і розвиток сучасних соціально -економічних систем" та "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".


24. У011.3 Р32 Региональные проблемы развития потребительского рынка : сб. науч. работ по итогам межвуз. науч.-практ. конф., 4-5 дек. 2008 г. – СПб :СПбТЭИ, 2009. - 134 с. - 4 прим.


^ 25. У012.2 Т48 Ткаченко, В. П. Экономическая эффективность в производстве и в обмене : монография. – Донецк : Красноармейская типография, 2008. - 240 с. – 1 прим.


У013 БЗЗ Башиянин, Г. І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції: методологічні проблеми метрологічного аналізу : монографія / Башиянин Г. І., Турянський Ю. І. – Л. : Львів. комерц. акад., 2008. - 480 с.- 1 прим.


26. *У050 С90 Сур'як, А. В. Основи економічної культури : навч. посіб. — К.: Кондор, 2009. — 256 с. - ISBN 966-8251-28-8. – 10 прим.

У навчальному посібнику аналізуються основні проблеми теорії і практики економічної культури в умовах ринкової трансформації, розкриваються нові теоретико-методологічні засади сутності економічної культури та обґрунтовуються прикладні рекомендації зміни — зростання економічної культури ринкового типу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.


27. *У052 Б94 Бухгалтерський облік у споживчій кооперації : навч. посіб. / В. Озеран, П. Куцик, А. Волошин. – Л. : Львів. комерц. акад.., 2008. - 660 с. - ISBN 978-966-1537-26-1. – 1 прим.

У навчальному посібнику висвітлені аспекти методики та організації бухгалтерського обліку за книжково-журнальною формою в підприємствах та організаціях системи споживчій кооперації України.

У першій частині посібника розглянуті питання документального оформлення та обліку основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, власного капіталу і забезпечення зобов'язань, грошових коштів, розрахунків та позик банків, розрахунків за виплатами працівникам і за страхуванням, доходів, витрат і фінансових результатів, методики та організації складання фінансової звітності.

У другій частині розглянуті питання документального оформлення та бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації: на підприємствах сфери обігу (оптова та роздрібна торгівля, заклади харчування, заготівлі, ринки); на промислових (хлібопекарних) підприємствах; на сільськогосподарських підприємствах (тваринництво, рослинництво, звірівництво); у будівництві; в автогосподарствах; у сфері платних послуг; на підприємствах невиробничої сфери.

У кожній темі посібника приведені назви нормативних документів, якими регламентується облік, форми первинних документів та облікових регістрів, перелік можливих господарських операцій, їх документальне оформлення, синтетичний І аналітичний облік, схематичне зображення на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю "Облік і аудит", аспірантів, викладачів, бухгалтерів та інших фахівців підприємств і організацій системи споживчої кооперації України. Він може бути також використаний для поглибленого вивчення окремих тем і для підготовки студентами курсових та дипломних робіт.


^ 28. У052 Г91 Грэй, Сидней Дж. Финансовый учет: глобальный подход: учеб.-метод. Пособие : пер. с англ. / Сидней Дж. Грэй, Белверд Е. Нидлз. – М. : Болтерс Клувер, 2008. - 616 с. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-466-00197-6 (обл.).

Настоящее издание представляет собой учебник, написанный экспертами международного класса в области бухгалтерского образования и основанный на многолетнем опыте преподавания бухгалтерского учета. Одна из целей данного пособия - помочь студентам легко усвоить ключевые аспекты и навыки ведения учета, составления и анализа финансовых отчетов в контексте требований Международных стандартов финансовой отчетности. Книга является мощным и эффективным инструментом для изучения современного бухгалтерского учета и одинаково подходит как для очной, так и для дистанционной или самостоятельной формы обучения.

Учебник предназначен для преподавателей, аспирантов, слушателей и студентов ряда финансовых и бухгалтерских дисциплин.


29. *У053 М48 Мельник, В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс : навч. посіб. — К. : Кондор. — 2008. — 128 с.- ISBN 966-825I-09-1. – 5 прим.

У посібнику охарактеризовано сутність, види, роль, історію розвитку економічного аналізу. Викладено предмет, метод, завдання економічного аналізу в уморах ринкових перетворень. Розкрито основні технічні способи аналітичних досліджень та методику комплексного аналізу діяльності підприємств.

Посібник призначається для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти.


30. *У053.3 І-46 Ільіна, С. Б. Основи аудиту: навч.-практ. посіб. — К. : Кондор, 2009. - 378 с. - ISBN966-35I-146-X – 10 прим.

У навчально-практичному посібнику розкриваються основи організації і методики проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту. В посібнику передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки. Значна увага надається аудиторському звіту (висновку), оцінюванню фінансової звітності, розглядаються особливості аудиту в комп'ютерному середовищі.

Посібник розрахований на аудиторів, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, бухгалтерів, студентів, викладачів вищих навчальних економічних закладів.


31. *У053.3 О-64 Організація і методика аудиту підприємницької діяльності : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Херсон :Олді-плюс, 2009. - 128 с. – 5 прим.


32. У23 А46 Александров, Т.О. Прогнозування : навч. посіб. для студ. економ. й управл. спеціальностей / Александров Т.О., Половян Н.С., Половян О.В. – Донецьк : ДонНУ, 2007. - 176 с. – 1 прим.

Наведено методологічні основи, алгоритми прогнозування, методичні рекомендації з використання пакетів прикладних програм для застосування комп'ютерних технологій здійснення прогнозів. навчальний посібник містить основні питання, які виносяться на іспит, порядок презентації результатів виконання змістовних модулів і лабораторних робіт у цілому, критерії оцінки знань й вмінь, перелік рекомендованої літератури. навчальний посібник побудовано на принципах кредитно-модульної системи навчання.

навчальний посібник може бути корисним при вивченні суміжних дисциплін і виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт.


Економіка праці

33. У24 Л84 Лук'янченко, Н.Д. Управління рухом робочих кадрів на внутрішньому ринку праці : монографія / Лук'янченко Н.Д., Шульга В.Г., Шаповалова Е.В. - Донецьк, 2007. - 207 с. - ISBN 978-966-639-324-4. – 1 прим.

У монографії у теоретичному та практичному аспектах досліджуються причини руху робочих кадрів на внутрішньому ринку праці, визначаються особливості управління рухом робочих кадрів в умовах реструктуризації вугільної промисловості, вивчається зарубіжний досвід управління рухом кадрів і можливості його використання на внутрішньому ринку пращ в Україні. розроблено підхід до визначення збитків від плинності робочих кадрів на вугільних підприємствах Донецької області, розглянуто модель оптимізації руху робочих кадрів на внутрішньому ринку праці та напрямки удосконалення професійно-кваліфікаційного руху робочих кадрів, запропоновано методику формування стабільних шахтарських колективів на внутрішньому ринку праці

Для економістів і керівників підприємств, викладачів і науковців, студентів економічних спеціальностей і аспірантів.

В монографии в теоретическом и практическом аспектах исследуются причины движения рабочих кадров на внутреннем рынке труда, определяются особенности управления движением рабочих кадров в условиях реструктуризации угольной про­мышленности, изучается зарубежный опыт управления движением кадров и возможно­сти его использования на внутреннем рынке труда в Украине. Разработан подход по определению ущерба от текучести рабочих кадров на угольных предприятиях Донецкой области, рассмотрена модель оптимизации движения рабочих кадров на внутреннем рынке труда и направления совершенствования профессионально-квалификационного движения рабочих кадров, разработана методика формирования стабильных шахтерских коллективов на внутреннем рынке труда.

Для экономистов и руководителей предприятий, преподавателей и научных работников, студентов экономических специальностей и аспирантов.


^ 34. У24 К72 Костишина, Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія . - Полтава:РВВ ПУСКУ, 2008 . - 389 с. – 2прим.


Фінанси

35. *У26 К23 Карлін, М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. — К. : Кондор, 2009. - 384 с. - ISBN 966-8251-30-X. – 35 прим.

У посібнику розкрито теоретичні основи формування і викорис­тання фінансових ресурсів у демократичних країнах. Значну увагу приділено особливостям фінансів у постсоціалістичних країнах та країнах, що розвиваються. Посібник стане у пригоді студентам-економістам, а також правникам, історикам, політологам, соціологам, усім тим, хто зацікавлений у вивченні досвіду інших країн з реформування їхніх фінансових систем.


36. *У26 М97 Мельник, В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. Мельник В.М., Грицаєнко І. А., Іванішина О. С. - К. : Кондор. 2009. - 160 с. - ISBN 966-825 1-14-8. – 5 прим.

У посібнику розкриваються питання історії становлення податків, їх вплив на обсяги та ефективність виробництва, характеризується механізм оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування стосовно підприємницької діяльності. Посібник призначений для самостійної роботи з курсу «Оподаткування підприємницької діяльності» студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.


37. *У26 Ф59 Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред. С. О.Дмитрова, В. В.Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2008.-336 с. - ISBN 978-966-680-406-1. – 5 прим.

У навчальному посібнику вперше в науковій літературі проаналізовані методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу; детально розглянуті передумови виникнення й необхідність створення системи фінансового моніторингу в Україні. Визначено місце фінансового моніторингу в системі економічних категорій; сутність, значення та його складові; розкрита сутність внутрішнього фінансового моніторингу як складової системи контролю за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом; проаналізована діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; ви­значені й проаналізовані міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Теоретичний матеріал ілюструється таблицями та супроводжується практичними завданнями, тестами й питаннями для самоконтролю, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.

Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів і працівників фінансово-кредитних установ, що цікавляться проблемами орга­нізації ефективної системи фінансового моніторингу в банківській системі.


Економіка підприємства.

^ 38. У29 Е40 Економіка підприємства : навч. посіб. у структур.-лог. схемах. - Х. : ХДУХТ, 2008 . - 279 с. – 1 прим.


39. У29 І-58 Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / Денисенко М. П., Михайлова Л. 1., Грищенко І. М., Гречан А. П. та ін. ; за ред. д.е.н., проф., акад. М. П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2008. - 1050 с. - ISBN 978-966-680-409-2. – 3 прим.

У монографії висвітлені проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності підприємству теоретичному і практичному аспекті. Викладено концептуальні основи управління фінансами підприємств, планування виробництва, управління проектами та програмами, державного регулювання, інформаційного забезпечення, контролінгу, комплексної оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності.

Розраховано на наукових працівників, керівників та фахівців - менеджерів, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке коло читачів.

40. У29 П80 Прокопенко, О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія. – Суми : Університетська книга, 2008.-392 с. - ISBN 978-966-680 393-4. – 5 прим.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї. Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.

Для фахівців, до сфери інтересів яких входять проблеми економіки природокористування, інноватики, формування ринку екологічних іннвацій, для викладачів вищих навчальних закладів, а також студентів екологічних і економічних спеціальностей.


41. *У29 Ф27 Фатхутдінов, Р. А.Управління конкурентноздатністю організації : підручник. — К. : Кондор, 2009. -470 с. - ISBN 978-966-351-227-3. – 1 прим.

Дослідження показують, що найважливішим фактором підвищення ефективності використання потенціалу країни в даний час є підвищення якості (конкурентноздатності) управлінських рішень, що, як відомо, розробляються економістами і менеджерами. Тому, забезпечення конкурентноздатності керівників, економістів і менеджерів є головною умовою підвищення конкурентноздатності організації. Особливо це важливо в зв'язку з майбутнім приєднанням України до COT, механізм функціонування якої різко підсилює глобальну світову конкуренцію.


42. У290-21 Б59 Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. С. М. 1лляшенка та к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2008. - 896с. – 2 прим. - ISBN 978-966-680-394-1.

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності "Бізнес-адміністрування". Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.

Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності "Бізнес-адміністрування", також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань


43.*У290-21 З 99 Зяйлик, М. Ф. Євромаркетинг: навч. посіб. / Зяйлик М. Ф., Зяблик Л. Б - К. : Кондор, 2009. - 226 с. - ISBN 978-966-351-208-2. – 1 прим.

У посібнику аналізується виникнення і розвиток євромаркетингу, досліджується широке коло питань, пов'язаних із прийняттям управлінських рішень у сфері євромаркетингу; формуванням експертної орієнтації нашої держави тощо.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників практичної сфери.


^ 44. У290-21 Д54 Дни Директ Маркетинга в Украине: лучшие доклады и кейсы . - К., 2006 . - 300 с. - 2 прим.


45. У290-21 Д56 Доброзорова, О.В. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Доброзорова О. В., Осадчук І. В. - К. : Кондор, 2009. - 452 с. - ISBN 978-966-351-271-6. – 5 прим.

У навчальному посібнику розглядаються особливості управлінської праці та її наукової організації.. Значну увагу приділено методичним рекомендаціям щодо підготовки студентів до практичних занять з дисципліни "Організація праці менеджера", роботі на них і поза аудиторній самостійній роботі. У ньому наведено мету, навчальні запитання до кожної теми, систему ситуаційних вправ, розрахункових задач, контролюючих тестових завдань, а також навчальних завдань для поз аудиторної самостійної роботи студентів.

Посібник призначений для використання у навчальному процесі при підготовці студентів економічного факультету зі спеціальності "Менеджмент організацій". Може використовуватись при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також у системі підвищення кваліфікації, перепідготовки та одержання післядипломної освіти, для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів, управління бізнесом.


46. *У290-21 М26 Маркетинг для магістрів: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2007. - 928 с. - ISBN 978-966-680-367-5. – 1 прим.

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світогляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розвиток і роль маркетингу в ньому.

Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.

Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасного маркетингу.


47. У290-21 М26 Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2008. - 615 с. - ISBN 978-966-680-403-0. – 5 прим.

У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок.

Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.

Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


48. 90-21 Н60 Нив, Г. Ю. Пространство доктора Деминга. В 2-х книгах. Кн. 2 / Пер. с англ. канд. техн. наук Ю.П. Адлера и канд. техн. наук В.Л. Шпера. — М. : Стандарты и качество, 2003. - 152 с. ил.. – 1 прим.

Во второй книге Генри Нива — близкого друга и коллеги Эдвардса Деминга, которого многие специалисты считают «отцом японского экономического чуда», рассматриваются вопросы практического применения 14 пунктов (принципов) программы доктора Деминга для менеджмента.

Философия менеджмента доктора Деминга, воплощенная в 14 основных пунктах, позволила выработать совершенно новый взгляд на существо бизнеса как средство реализации возможностей и способностей каждого человека. Цель книги — дать возможность российским менеджерам более глубоко познакомиться с фундаментальными положениями нового менеджмента и оценить его мощный потенциал.

Книга предназначена для руководителей высшего звена во всех сферах деятельности.


49. *У290-21 Ч20 Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? / Чаран Р. Дроттер С, Ноэл Дж. ; пер. с англ. А.Н. Стерляжникова ; под науч. ред. А.В. Буровой. - М. : Стандарты и качество, 2009. — 216 с. ил. — (Серия «Деловое совершенство»). - ISBN 978-5-94938-075-8. - 1 прим.

В наше время спрос на лидеров существенно превышает предложение. Постоянные попытки руководителей компаний найти с помощью рекрутинговых агентств талантливых руководителей наводят на мысль, что эти организации не способны воспитать лидеров из своих собственных сотрудников. Обычное внутреннее обучение, наставничество и развивающие программы не дают результатов, заставляя искать таланты на стороне. Авторы предлагают совершенно новый подход, который позволит организациям самим воспитывать талантливых руководителей.

Книга предназначена для руководителей компаний, менеджеров высшего звена, специалистов по кадрам.


^ 50. У290-21 М31 Маслов, Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM. — М. : РИА «Стандарты и качество», 2008. — 152 с, ил. - ISBN 978-5-94938-067-3. – 1 прим.

В книге рассматривается один из наиболее признанных и эффективных современных инструментов анализа и совершенствования организационной деятельности — модель совершенствования EFQM. Описана структура модели, содержание ее критериев и оценочного механизма. Проанализированы особенности ее применения как модели премии по качеству, а также инструмента для диагностической самооценки организации и бенч-маркетинга. Примеры использования модели EFQM и практические задания позволят читателю освоить методы самооценки организации, подготовки отчетов по самооценке, в том числе при соискании премий в области качества различных уровней, основанных на модели EFQM, а также конкурсной экспертной оценки организаций.

Книга предназначена для собственников предприятий, менеджеров всех уровней, экспертов в области качества.


51.*У290-80 В57 Владимирська, А. Реклама : навч. посіб. / Владимирська А., Владимирський І. — К. : Кондор, 2009. - 334 с. - ISBN 966-351-086-2. – 1 прим.

Ефективна реклама товарів і послуг в умовах загостреної конкуренції залишається проблемою в усьому світі. Особливого значення вона набула для виробників продукції на території пострадянських держав, де відбувається реформування економіки. Підвищений інтерес до принципово нових дисциплін - супутників ринкової економіки пояснюється дефіцитом високопрофесійних менеджерів в різних областях.

Книга розрахована на широке коло читачів від менеджерів служб маркетингу, збуту, реклами і PR до студентів, які вивчають сучасні спеціальності. Вона корисна також особам, які прагнуть вдоскона­лювати свої знання в області сучасної реклами самостійно.


Економіка торгівлі

^ 51. У422.5 Т50 Товарознавство в Україні : університети, академії, інститути. Науково-педагогічний потенціал . - К. :КНТЕУ, 2008 . - 123 с. -1 прим.


*У422.2 С53 Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. — СПб.: Питер, 2007. — 416 с: ил. - ISBN 5-469-00398-1. – 1 прим.

За последнее десятилетие розничная торговля претерпела серьезнейшие структурные изменения. Менеджерам торговых предприятий приходится принимать сложные решения, касающиеся разработки стратегий, выбора и формирования торгового ассортимента, вопросов ценообразования, продвижения и представления товаров в магазине. Эта совокупность действий и составляет предмет управления торговым ассортиментом.

Предлагаемая книга — первая попытка обобщить отечественный и зарубежный опыт управления ассортиментом в розничной торговле. Рассмотрены вопросы экономики и организации торгового предприятия, разработки и реализации ценовой и ассортиментной стратегии. Особое внимание уделяется анализу состояния товарных категорий и диагностике всего процесса реализации. Расположение материала, обилие примеров и иллюстраций поможет проанализировать, дополнить и активизировать полученные знания для успешной работы. Книга будет интересна не только тем, кто уже работает в розничном бизнесе, но и тем, кто только выходит на рынок.


^ 52. У428 З-43 Звіт про роботу торгово-промислової палати України за 2006 рік. - К., 2007 . - 56 с. - 1 прим.


53.*У43 Р59 Роглєв, Х.И. Основи готельного менеджменту: підручник. — К.: Кондор, 2009. - 408 с. - ISBN966-8251-74-I. – 10 прим.

У підручнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі.

У розділах підручника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнес-процеси в готелі. Наведено велику бібліографію.

Підручник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.


^ 54. У43 П68 Правовое обеспечение международного туризма : учеб.-практ. пособие. — К.: Кондор, 2009.— 486 с. - ISBN 966-7982-43-2. – 10 прим.

Тенденция развития мирового туризма, специфика развития туризма в регионах, система подготовки и переподготовки специалистов туристской отрасли, выработка теоретических основ туризма, туристского права и туристского законодательства требуют повышения уровня правового образования. Настоящее учебно-практическое пособие является важным фактором выполнения задач и целей по созданию благоприятных организационно-правовых, социально-экономических и политических условий для развитие туризма.

Пособие содержит наиболее важные международные нормативно-правовые акты, регулирующие разностороннее направление деятельности государств. Предназначено для студентов высших учебных заведений, работников сфер' туризма, широкого круга читателей.


Світова економіка

55. У5 К26 Карпенко С. В. Міжнародна економіка: навч. посіб. для дистанц. навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко; За наук. ред. Ю. М. Краснова.— К. : Університет «Україна», 2007.— 251 с. - ISBN 966-388-125-9.1 прим.

У посібнику розкрито сучасні проблеми міжнародної економіки, закономірності, тенденції її розвитку та функціонування в сучасних умовах глобального світу. Розглянуто структуру, закономірні зв'язки та динаміку процесу міжнародної економіки. Зміст і форма подання навчального матеріалу акумулює вітчизняний досвід.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників, спеціалістів підприємств і організацій, ділових людей, діяльність яких пов'язана із зовнішньоекономічною діяльністю, а також може бути корисним широкому загалові читачів, які цікавляться теоретичними основами міжнародної економіки.


^ Економіка України

56. У9(4УКР) П64 Похилюк, В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 406 с. – 2 прим.

Монографія присвячена вирішенню актуальних проблем дотримання, економічної безпеки країни в транзитивних економіках. В роботі даний аналіз основних показників економічної безпеки та запропонований комплекс регулюючих заходів що до досягнення рівня економічної безпеки країни.

В роботі автор проводить глибокий аналіз стану економіки України на протязі 1999-2008 років, та визначає причини низького рівня конкурентноздатності окремих галузей економіки і зниження рівня економічної безпеки як на регіональному так і на державному рівні.

Для спеціалістів, що працюють в сфері управління безпекою економічних систем, студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, викладачів, депутатів всіх рівнів, а також для науковців які працюють в сфері державного регулювання економіки.


^ 57. У9(4УКР) Э40 Экономист - двигатель прогресса. К 50-летию научной деятельности профессора Владимира Петровича Бабича . - Х. : Каравелла, 2006. - 340 с. – 1прим.


Політологія

^ 58. ФО Ю71 Юрій, М.Ф. Основи політології : навч. посіб. — К.: Кондор, 2009. — 340 с. - ISBN 966-8251-12-1. – 5 прим.

У посібнику розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, та специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характеристика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуються шляхи модернізації українського суспільства.

Розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, прислужиться всім, хто цікавиться загальними принципами функціонування політики як одного з найважливіших суспільних феномені».


59. Х1/2 З 35 Заруба, В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VIII ст. -початок ХIV ст.) : навч. посіб. - К. : Істина, 2007 . - 128 с. – 1 прим.


^ Держава і право

60. Х62(4Укр) П78 Проблеми підвищення ефективності наукової, освітньої, інвестиційної діяльності та корпоративного управління : пропозиції Харків. нац. екон. ун-ту щодо вдоскон. законодав. та норматив. забесп. . – Х .: ХНЕУ, 2007. - 60 с. - 1 прим.


61. *Х62(4Укр) Ж85 Жук, Л.АГосподарське право : підручник / Жук Л.А, Жук І.Л., Неживець О. М. / Керівник авторського колективу доктор екон. наук, проф., академік УЕАН Жук Л. А. - К. : Кондор, 2009. - 434 с. - ISBN 978-966-351-278-5. – 1 прим.

У підручнику розглядаються організаційно-економічні і правові основи господарської діяльності підприємств, господарських товариств і об'єднань. Послідовно аналізується господарське законодавство, норми якого регулюються Господарським кодексом України.

Для викладачів, студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, викладачів, підприємців, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.


62. Х62(4Укр) Л14 Лагутіна, І. В. Форми захисту трудових прав працівників : монографія / Одеська національна юридична академія. - О. : Фенікс, 2008. - 160 с. - ISBN 978-966-438-080-2 . –5 прим.

У монографії досліджуються теоретичні й практичні питання реалізації форм захисту трудових прав та інтересів працівників. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду проаналізовано юрисдикцій і й не юрисдикційні форми захисту трудових прав та інтересів працівників,

Для викладачів, аспірантів, студентів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", та інших читачів, зацікавлених питанням правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту трудових прав та інтересів працівників.


^ 63. Х62(4Укр) Х70 Хозяйственный кодекс Украины : по сост. на 1янв. 2009 г.. - Х. :Одиссей, 2009 . - 256 с. – 1 прим.


64. Х62(4Укр) К21 Каракаш, И. И Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений : сб. избран. статей докл. и рец. (1997-2007) . - О.:Фенікс, 2007 . - 430 с. – 2 прим.


65. Х62(4Укр) Б21 Бальцій, Ю. Ю. Правовий статус міського голови в Україні / Одеська національна юридична академія. - О. : Фенікс, 2007. - 176 с. - ISBN 978-966-438-032-1. – 3 прим.

У монографії досліджуються теоретичні та нормативні проблеми правового статусу міського голови. Розкривається поняття правового статусу міського голови, охарактеризовано місце і роль міського голови в системі місцевого самоврядування України. Висвітлюються основні етапи становлення і розвитку правового статусу міського голови та співвідношення його правового статусу з іншими органами місцевого самоврядування, а також з одноосібними органами державної влади, на основі запропонованих критеріїв. Аналізується національне законодавство, яке визначає правовий статус міського голови, та вивчається міжнародне законодавство стосовно цих суб'єктів.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, депутатів рад усіх рівнів, сільських, селищних, міських голів, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування.


^ Культура. Культурологія

66. Ч21 Р68 Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали XXI міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2007 р. – Донецьк : Наука і освіта, 2007 . - 260 с. – 1 прим.


67. *Ч30/49 П34 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб. / Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А. - 3-тевид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. - 395 с. - ISBN 978-966-680-397-2. – 3 прим.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров'я та працездатності людей, які працюють у галузі освіти. Розглянуто також основні питання пожежної безпеки.

Для студентів вищих педагогічних закладів освіти І-IV рівнів акредитації. Буде корисний викладачам, спеціалістам з охорони праці, а також керівникам управлінь (відділів) освіти, шкіл.


68. Ч48 Т93 Тихенко, Л. В Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі "Мала академія наук України" : навч.-метод. посіб. – Суми :Університетська книга, 2007 . - 120 с. – 1 прим.


^ 69. Е П 85 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : посіб. для підготов. до іспитів. - К. : Вид. Паливода А.В., 2007 . - 160 с. – 1 прим.


Філософські науки. Філософія

70. Ю6 С69 Соціальні виміри буття. Читання присвяченні пам'яти вченого-гуманіста М.І.Туган-Барановського : Вип. 5 : матеріали щоріч. вуз. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. (квіт. 2008 р.). – Донецьк :[ДонНУЕТ], 2008 . - 352 с. – 1 прим.


71. *Ю7 Д18 Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. - К.:Кондор, 2009. - 234 с. – 8 прим.


^ 72. Ю9 М56 Мещеряков, В. Н. Вузовский формат речевых умений. Дидактический потенциал рефлексии : монография. - Суми:Университетская книга, 2008. - 178 с. – 1 прим.


Література універсального змісту

^ 73. Я19:У Н31 Наследие ученого : [издание к юбилею]. - Франц Францевич Бутынец - Ученый, Лидер, Человек. Т. 1 . - Донецк, 2008 . - 208 с. – 1 прим.


74. Я19:У Н31 Наследие ученого : [издание к юбилею]. - Франц Францевич Бутынец - Мудрость слова. Т. 2. - Донецк, 2008 . - 144 с. – 1 прим.


^ 75. Я19:У Н31 Наследие ученого : [издание к юбилею] : Сб. предисл. - Т. 3. - Донецк, 2008 . - 584 с. – 1 прим.


Видання викладачів ДонНУЕТ


 1. М2-9 А23 Агбаш, В. Л. Експертиза дорогоціних металів та коштовного каміння : завдання та метод. вказ. до викон. контрол. робіт для студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 030510 "Товарознав. і торгівельне під-во" спец. "Товарознав. та експертиза в мит. справі". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 14 с. – 10 прим.

 2. У290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Програма і методичні рекомендації з педагогічної практики з напряму підготовки "Менеджмент" (ОКР " Магістр"). - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 37 с. – 20 прим.

 3. У43 В92 Виноградова , О. В. Туризмознавство : метод. вказ. для самост. роботи. студ. ден. і заоч. форм навч. спец..140101 - "Готельно-ресторан. справа". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 90 с. – 20 прим.

 4. У43В92 Виноградова, О. В. Світовий туризм : метод. вказ. для самост. роботи. студ. ден. і заоч. форм навч. спец. 6.140101 - "Готельно-ресторан. справа". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 95 с. – 20 прим.

 5. *Л80-9 M 20. Малигіна, В. Д. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна, Г. О. Лихоніна, Н. Т. Лазарева, О. Ю. Холодова. — К.: Кондор, 2009. — 296 с. - ISBN 978-966-351-285-3. – 50 прим.

 6. Ч51 М15 Макєєв, Д. О. Особливості психологічних проблем спортсменів та методи їх вирішення : метод. посіб. для викл. і студ. груп спортивного вдосконалення. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 52 с. – 15 прим.

 7. У290-21 Н95 Неразік, Є. В. Основи менеджменту і маркетингу : метод. вказ. для орг. самост. роботи і викон. контр. АПР в умовах КМС ОНП для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец "Технологія харч." заоч. форми навч. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 25 с. – 35 прим.

 8. *Ю9 О-57 Омелянович, В. Ю. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2007. - 287 с. – 1 прим.

 9. Х62(4УКР) П32 Пілігрім, Г. С. Правознавство : метод. вказ. щодо викон. контрол. робіт для студ. заоч. форми навч. всіх спец.. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 58 с.

 10. Л99 П78 Програма державної атестації з ОКР "бакалавр" : для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технології та інженерія" спец. "Технологія харч." - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 12 с. – 7 прим.

 11. Л99 П78 Програма державної атестації з ОКР "спеціаліст" : для студ. спец. 7.091711 "Технологія харч." . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 12 с. – 7 прим.

 12. Л99 П78 Програма державної атестації з ОКР "магістр" : для студ. спец. 8.091711 "Технологія харч." . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 12 с. – 20 прим.

 13. Л80 П78 Програма державного іспиту з теоретичної технології : для студ. напряму підготов. 6.051701 "Харч. технології та інженерія" спец. "Технологія харч.". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 12 с. – 6 прим.

 14. У26 П58 Попова, І. В. Робоча програма проходження переддипломної внутривузівської практики у віртуальній банківській установі (з використанням ПК) : для студ. спец. 8.050105 "Банк. справа" ден. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 47 с. – 20 прим.

 15. Питання технології та гігієни харчування [Текст] : матеріали 1 Всеукр. наук.-практ. конф., [Донецьк], 8-9 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; редкол: Садєков А. А. (голова орг. ком.) [та ін.]. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009- - 190 с.

 16. У27 Р58 Робоча програма переддипломної (виробничої) практики у страхових компаніях : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" ден. і заоч. форм навч. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 38 с. – 20 прим.

 17. У26 Р58 Робоча програма переддипломної (виробничої) практики студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050104 "Фінанси" в фінансовому управлінні. - Донецьк.:[ДонНУЕТ], 2009 . - 46 с. – 30 прим.

 18. У26 Р58 Робоча програма переддипломної (виробничої) практики студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050104 "Фінанси" в фінансовому управлінні. - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 42 с. – 20 прим.

 19. В15 С88 Стеблянко, В. Г. Креслення : метод. вказ. до викон. графічних робіт з курсу для студ. - інозем. підготов. від-ня . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 55 с. – 10 прим.

 20. Л99 Т97 Технологія харчування : тести для підготов. до держ. іспиту освітн.-кваліфікац. рівня "бакалавр" студ. спец. "Технологія харчування". - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 250 с. – 100 с.

 21. У304 Ш95 Шубін, О. О. Ринок товарів хімічної промисловості: екологічний аспект : монографія . - Донецьк, 2003 . - 188 с. – 10 прим.

 22. У04 Щ99 Щербіна, Н. М. Регіональна економіка : метод. вказ. і завдання з аудитор. письм. роботи для студ. екон. спец. заоч. форми навч. . - Донецьк:[ДонНУЕТ], 2009 . - 44 с. – 50 прим.Усього: 97 прим.
Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
В3 П43 Погожих, М. І. Фізика І фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. Х. [Хдухт], 2008. 279 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки липень серпень
Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах [Текст] : навч посібник для студ вищ навч закладів / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець;...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconНових надходжень до бібліотеки липень-серпень
Органічна хімія [Текст] : підручник / В. Я. Чирва, С. М. Ярмолюк, Н. В. Толкачова, О.Є. Земляков. – [Львів] : бак, 2009. – 991 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи