Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка6/9
Дата28.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Політичні науки


75. *ФО Б97 Бебик, В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна : підручник / Бебик В. М. - К. : Каравела, 2009. - 496 с. - ISBN 978-966-8019-93-7 - 1 прим.

У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук. Навчальний матеріал подано не тільки в контексті переказів результатів досліджень зарубіжних політологів (що було притаманно українським підручникам першого покоління), а й через призму ґрунтовних досліджень, здійснених представниками національної школи політичних наук за часів новітньої державності України.

.Правознавство

76. *Х62(4УКР) Б27 Басова, Ю .О Інтелектуальна власність : навч. посіб. у схемах і таблицях. / Басова, Ю .О. - Львів : Комлакт-ЛВ, 2008. – 164 с. - ISBN 978-966-S771 -19-4 - 5 прим.

Посібник є схематичним викладом навчальної і нормативноїіргшшої літератури навєдсноїу списку використаних джерел.У ньому висвітлені поняття та еволюція інтелектуальної власності, її місце та роль в економічному розвитку суспільства, об'єкти та суб'єкти інтелектуальної власності, вітчизняна та міжнародна системи охорони інтелектуальної власності, набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, розпорядження правами та їх захист, економіка інтелектуальної власності тощо.Матеріал згруповано за темами, визначеними типовою програмою затвердженою МОНУ для вищих навчальних закладів. Таке викладення матеріалу полегшує його засвоєння, а тому навчальний посібник може бути використаний як опорний конспект і для самостійного вивчення.Посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і може бути корисним широкому колу читачів..

77. *Х62(4Укр) О-74 Ославський, M. I. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / Ославський M. I. - К. : Знання, 2008. — 216 с. — (Вища освіта XXI століття). ISBN 978-966-346-576-0 - 2 прим.

У навчальному посібнику викладені основні положення курсу "Виконавча влада в Україні: організадійно-правові засади". Матеріал складається з дев'яти розділів, у яких у вигляді опорного конспекту лекцій подаються теми згідно з навчальною програмою. Кожен розділ містить перелік питань для самоконтролю та список літератури.Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні

78. Х62(4УКР) П44 Податкові спори / Держ. податк. адмін, України ; уклад. С. В. Буряк [та ін.] ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенко. — К. : Юрінком Інтер, 2009. —320 с. - ISBN 978-966-667-345-4. - 1 прим.

Збірник охоплює питання апеляційної процедури, подання та розгляду первинних та повторних скарг, оскарження дій та/або бездіяльності посадових осіб органів державної податкової служби, закінчення процедури адміністративного оскарження.У виданні надано офіційну Інформацію щодо досудового врегулювання спорів з податковими органами.

Подаються законодавчі та нормативні акти, роз'яснення Державної податкової адміністрації України з питань податкових апеляцій.Стане в пригоді юристам, економістам, бухгалтерам, працівникам органів державної податкової Служби, кадрових служб, підприємцям І господарникам — усім платникам податків.

79. *Х62(4Укр) П44 Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. посіб. / С. В. Буряк, П. В. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Буряка. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 800 с. - ISBN 978-966-667-361-2 - 1 прим.

У навчальному посібнику розглядається природа податкових спорів. Визначено теоретичні та практичні механізми врегулювання податкових правовідносин між контролюючими органами та платниками податків. Читачам буде цікаво ознайомитися з визначеннями, які зустрічаються в податковому законодавстві України. В посібнику зібрані та проаналізовані чинні нормативні акти органів влади України, що регулюють питання апеляційного оскарження рішень органів державної податкової служби, надана інформація щодо міжнародного досвіду адміністративного врегулювання податкових спорів, дані відповіді на найпоширеніші проблемні запитання, що виникають під час апеляційної практики в органах податкової служби. Розглянуто елементи інформаційно-комунікаційних технологій, що впровадженні в практичній діяльності ДПС України, та шляхи їх ефективного використання під час розгляду податкових спорів.Видання орієнтоване на використання при викладанні в навчальних закладах спеціальних дисциплін з питань організації розгляду та вирішення по­даткових спорів.Підготовлено для студентів, викладачів вузів, практичних працівників податкових та інших контролюючих органів, платників податків.

80. Х62(4УКР) T27 Таможенный кодекс Украины. — X : Одиссей, 2009.—208 с. - ISBN 978-966-633-709-5 - 20 прим.

81. *Х62(4Укр) Ш84 Шпиталенко Г .А. .Основи правознавства : навч. посіб. 5-е вид. / Шпиталенко Г .А., Шпиталенко Р. Б. - К. : Каравела, 2008. - 376 с. - ISBN 966-8019-21-0 - 1 прим.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни посібник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, трудове, господарське, житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохоронної діяльності та інших галузей права. До кожної теми наведено питання для самоконтролю й завдання для практичних занять, список сучасної правової літератури для самостійного опрацювання матеріалу, підготовки рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт.Посібник призначений для студентів неюридичних спеціальностей вищих закладів освіти, викладачів, абітурієнтів юридичних навчальних закладів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв та гімназій.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи