Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Сторінка7/9
Дата28.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Безпека життедіяльності


82.* Ц69 Ж95 Желібо,Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Желібо Є. П., Заверуха Н. М. ; за ред. Є. П. Желібо. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 344 с. - ISBN 966-96076-0-4 - 1 прим.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище" різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі "людина -життєве середовище1', джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

^ 83. * Ц69 Ж95 Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Желібо Є. П., Зацарний В. В. - К. : Каравела. 2009. — 280 с. - ISBN 966-8019-59-8 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, ЇЇ фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу при ділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.


84. * Ц69 Б97.Желібо Є.П., Зацарний В.В.Ж516 Безпека життєдіяльності : підручник. - К. : Каравела, 2009. — 280 с. - .ISBN 966-8019-59-8 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, ЇЇ фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу при ділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.Підручник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації
^

Вища освіта


85. Ч30/49 К61 Колупаєва, А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / Колупаєва, А. - К. : Самміт-Книга,2009. - 272 с. - 1 прим.

У монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров'я у загальноосвітній простір; визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проаналізовано міжнародне та українське законодавство стосовно навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я; відтворено генезис, визначено тенденції й розкрито проблеми становлення інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки; розкрито особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної освіти; представлено теоретико-експериментальну модель інклюзивної освіти в Україні.

Адресовано фахівцям у галузі загальної І спеціальної педагогіки, науковцям і практикам, студентам педагогічних вузів, батькам.

86. *Ч48 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум : навч. посіб. / Подоляк Л. Г., Юрченко В. I. К. : Каравела, 2008. -336 с. - ISBN 966-8019-00-8 - 1 прим.

У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

^

Філологічні науки


87. *Ш141.4 ЄЗ4 Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземці в основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III—IV рівнів акредитації / уклад.: Л. І. Дзюбенко, В. В, Дубічинський, С. А. Чезганов та ін. - К: НТУУ «КПІ», 2009. - Ч. 3. ~ 52 с - 500 пр. - 5 прим.

Єдина типова навчальна програма з української мови для студенті в-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України Ш—IV рівнів акредитації включає основну мету І завдання, етапи навчання, комунікаційні сфери навчання, зміст, методи, форми навчання та контролю. Подано тематику текстових матеріалів. Суттєвим є можливість та необхідність розроблення для конкретних спеціальностей робочих навчальних програм, а також лексичних мінімумів за профілем навчання студентів.Для викладачів української мови як іноземної вищих навчальних закладів, які викладають українську мову студентам-іноземцям протягом 3,5 року навчання на основних факультетах нефілологічного профілю.


^ 88. *Ш141.4 МЗ6 Мацько, В. П. Українська мова: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мацько В. П. - Львів, 2010 - 264 с. - ISBN 978-966-418-101-0 - 100 прим.

У навчальному посібнику систематизовано матеріали, покликані сформувати в студентів науково достовірні відомості про рідну мову та літературу відповідно до нових програмних вимог. Подається теоретична інформація лінгвістичного, літературознавчого й культурологічного змісту в поєднанні з практичними завданнями, тестами, зразками художнього мовлення. Посібник сприятиме формуванню високого рівня мовленнєвої культури в професійній і науковій сферах комунікації, підвищенню загальнокультурного, інтелектуального рівня особистості.

89. Ш143.21 М23 Манси, Е. А. English grammar : учебник : грамматика англ. яз. для студентов фак. иностр. яз. -Манси Е. А. - К. : Саммит-книга, 2007. - 496 с. - (Учебник-бестселлер) ISBN 978-966-7889-17-3. - 1 прим.

Учебник по грамматике английского языки предназначен для студентов факультетов иностранных языков. Весь теоретический материал представлен в виде моделей, значение которых раскрывается в примерах, упражнениях и в текстах к ним.

90. Ш143.21 М23 Манси, Е. А. English phonetics : учебник : фонетика англ. яз. для студентов I-II курсов фак. иностр. яз. / Манси Е. А. - К. : Саммит-книга, 2007. - 256 с. - (Учебник-бестселлер) ISBN 978-966-7889-16-6. - 1 прим.

Учебник по фонетике английского языка для студентов I-II курсов факультетов английского языка для работы на дневном. заочном и вечернем отделениях. Учебник включает как теоретический, так и практический материал в различных видах,

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010
Л10-9 С95 Сирохман І. В, Товарознавство пакувальних товарів І тари : підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Січень-2011
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Інформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Січень-2010 iconІм. М. Горького бібліотека інформаційний бюлетень
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи