Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Скачати 449.45 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Сторінка2/5
Дата28.07.2012
Розмір449.45 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Історія України


7. Т3(4УКР) С42 Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. Похилевич. - Біла Церква : видавець О. В. Пшонківський, 2009. – ХХІІ, 642 с. : 8 іл. – ( Бібліотека української краєзнавчої класики.) - ІSBN 978-966-8545-14-6). - ISBN 978-966-2083-50-7 - 1 прим.

В серії вперше перевидаються рідкісні описи українських губерній Російської імперії. Опубліковані у другій половині XIX - па початку XX століття, вони узагальнили наявні тоді відомості про всі населенні пункти підросійської України, що стосувалися переважно царин історії, археології' та статистики. Першою книгою серії с "Сказания... " Лаврентія Івановича Похилевича. Майже через сто років радянська Історіографія віднесла книгу Л, Похилевичадо прань, що мають "деяке довідкове значення". Попри все "Сказания..." були й залишаються до нашого часу кращою краєзнавчою працею такого роду з історії Київщини. Це видання вперше супроводжується ґрунтовними географічним та іменним покажчиками.


8. Т3(4УКР) Ш44 Шелудько, В. К. Фронтовики-калининцы в битве за Донбасс. Воспоминания фронтовиков, участников сражения за освобождение Донбасса в августе-сентябре 1943 г. / Шелудько В. К. ; под ред. А. Я. Гросова. – Донецк : Регина, 2009. - 96 с. - 1 прим.

Сборник знакомит читателей с историческим сражением на Миус-фронте - одной из стратегических операций, решившей исход освобождения всей Украины, с талантливым полководцем генералом Ф.И. Толбухиным, разработавшим и свершившим сложнейшую военную операцию по освобождению Донбасса, с простыми советскими воинами-калининцами, своим мужеством обеспечивающих эту операцию, с их мирным подвигом по восстановлению разрушенного войной Отечества. Книга включает воспоминания ветеранов-фронтовиков, жителей Калининского района г. Донецка, которые и в эти сложные годы отдают всю энергию для патриотического воспитания юных наследников, донося до них правду истории нашего народа.

Економіка


9. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. У 3-х ч. Ч. 1 . - К. : НУХТ 2010. - 57 с. - 1 прим.

10. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. : У3-х ч. – Ч. 2 . – К. : НУХТ 2010. - 48 с. – 1 прим.


11.. У29 П78 Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп., 13-14 трав. 2010 р. : У 3-х ч. - Ч 3. - К. : НУХТ, 2010. - 65 с. - 1 прим.


12. *У012.1 І-20 Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою: навч. посіб. - Іванова Н. Ю. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 266 с. - ISBN78-611-01-000-3-3 - 3 прим.

Перший вітчизняний навчальний посібник з попої дисципліни, але яка вас вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень. Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них..Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію, а також слухачам МВА.


13.. У050 П12 Павлов, О. I. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О. І. Павлов. — О. : Астропринт, 2009. - 344 с. - ISBN 978-966-190-262-5 - 1 прим.

У монографії розглянуто природні та соціально-економічні умови функціонування сільських територій, обгрунтовано концептуальні засади консолідованої державної політики розвитку цих соціально-просторових утворень, побудовано їх системну різновимірну модель, яка враховує певні рівні та типи сільських територій, а також території зі спеціальним режимом функціонування. Видання розраховане на фахівців з аграрної економіки, державного управління, географії, політології, працівників органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, слухачів та студентів.

^

Облік. Аудит


14. *У052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, Г. [та ін.]. - К. : Алерта, 2009. - 332 с. - Библіогр. с. 326-327. - ISBN 978-966-2183-02-3. - 5 прим.

Систематизуються види, форми та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються питання договірних відносин, міжнародних розрахунків, обліку валютно-фінансових операцій, імпорту, експорту, операцій з давальницькою сировиною й інших операцій, які здійснюються підприємствами в зовнішньоекономічній діяльності. За структурою відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, слухачів інститутів післядипломної освіти, аспірантів, магістрів, також фахівців-практиків.


15.. *У052 Т12 Табачук, Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Табачук Г. П. [та ін. ] - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 424 с. - ІSBN 978-611-01-0048-9 - 3 прим.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансовий облік у банках» для студентів спеціальності «Банківські процеси і технології». У ньому викладенотеоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування и Україні. Для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.


16.*У052 Ш98 Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. / В. Р. Шевчук ; за ред. О. М. Ковалюка. — К. : Алерта, 2009. - 176 с. - Бібліогр. : с. 172-173. - ISBN 978-966-2183-25-2. - 5 прим.

У навчальному посібнику розкрито зміст і підґрунтя стратегічного управлінського обліку. Розглянуто суть стратегічного управління витратами, яке базується на концепції вартісного ланцюжка та калькуляції витрат повного життєвого циклу продукту, стратегічному позиціонуванні і аналізі витратоут-ворюючих чинників. Викладено основи побудови системи калькулювання та управління за видами діяльності, а також розкрито роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності і управлінні якістю діяльності. З'ясовується вплив фінансових і нефінансових показників на оцінку стратегії розвитку підприємства та його центрів відповідальності. Навчальний посібник призначений для студентів базової вищої освіти, магістерської програми і програм перепідготовки фахівців. Буде корисним управлінським бухгалтерам, фінансовим менеджерам, керівникам, власникам бізнесу, викладачам, бізнес-тренерам і бізнес-консультантам, а також всім, хто задіяний до процесу прийняття рішень щодо витрат, ціноутворення, оперативного та стратегічного планування тощо.


^ 17. У053 1-23 Івахненко, В. М Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Івхненко В. М. - К. : Слово, 2010. - 352 с. - ISBN 978-966-194-026-9 - 1 прим.

Посібник підготовлено відповідно до першого розділу програми з дисципліни "Економічний аналіз". У ньому розкриваються теоретичні основи і практика економічного аналізу. Особливий наголос робиться на вивченні численних методів та технічних прийомів аналізу, можливостей їх застосування та запобігання помилкових дій. З метою кращого засвоєння матеріалу у другій частині посібника наводяться навчальні завдання та додаткова література.Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та викладачів.


18. . *У053.3 О-36 Огійчук, М. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / Огійчук М. - К. : Алерта, 2010. - 584 с. - ISBN 978-966-2183-65-8 - 5 прим.

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп'ютерному середовищі Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів і пасивів підприємств, а також фінансової звітності. Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути використаний для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.

Фінанси


19.. У26 А80 Аржевітін, С. М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України : монографія / Аржевітін С. М. - К. : Майстерня книги, 2010.— 384 с. - ISBN 978-966-2260-29-8 - 1 прим.

У монографії викладено засади грошово-кредитних відносин у ринковій економіці, зокрема сутність та роль грошей і кредиту, основи організації грошово-кредитних відносин, сутність та трансформаційний механізм грошово-кредитної політики в сучасних ринкових умовах. Розглянуто причини виникнення тіньової економіки, процес відпливу капіталу та відмивання «брудних» грошей, роль банківської системи в процесі легалізації тіньових капіталів. Проаналізовано еволюцію та напрями підвищення ролі НБУ, вплив банківського і небанківського секторів на розвиток грошово-кредитних відносин, інфляційні процеси в Україні та таргетування інфляції. Оцінено роль держави в структурній перебудові економіки, стан монетарного середовища та основних моделей інвестиційного процесу, роль заощаджень населення в активізації інвестиційних процесів.


20. У26 В68 Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Волохова І. С. О. : Атлант, 2010. - 234 с. - ISBN 978-966-2361-10-0 - 1 прим.

Ця монографія - перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами та методу міжбюджетних трансфертів. Запропоновано шляхи вдосконалення організації розмежування видаткових повноважень між органами влади в Україні, вдосконалення структури доходів місцевих бюджетів, системи міжбюджетних трансфертів. Розраховано па студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцевого самоврядування.


21. *У26 Д14 Дадашев, Б. А. Кредитні спілки в Україні : нвч. посіб. / Дадашев Б. А., Гриценко О. I. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 112 с. - ISBN 978-611-01-0078-6. - 4 прим.

Посібник підготовлений з врахуванням вимог Болонської декларації. Мета видання — ознайомити студентів з організаційно-економічними і правовими основами створення та функціонування кредитних кооперативів, дати їм теоретичні знання та практичні навички щодо фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання через залучення коштів кредитних спілок, необхідних для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності в сучасних умовах господарювання.Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.


22. У26 Д94 Дэвис, Р. История успеха одного банка : Как с помощью нестандартного мышления достичь значительного роста / Рэй Дэвис, Алан Шредер ; пер. с англ. А. И. Завалова. — Минск : Гревцов Паблишер, 2009. —288 с. - ISBN 978-985-6569-45-9 - 1 прим.

Авторы книги, опираясь на собственный опыт, учат руководителей, как на основании нестандартного мышления и грамотного управления персоналом стать во главе перемен; заостряют внимание читателя на тех вещах, которые необходимы компании, чтобы выделиться на фоне остальных и укрепить позиции на рынке. Книга описьтает успешный путь развития South Umpqua Bank, название которого фигурирует в многочисленных финансовых изданиях, в том числе в Fast Company и BusinessWeek. Акции банка свободно обращаются на рынке ценных бумаг, количество сотрудников достигает 1 800 человек, а филиалы размещены повсеместно в штатах Орегон, Вашингтон и Северная Калифорния.

Книга познакомит читателей с концепцией роста, а также поможет по-новому взглянуть на значение нематериальных активов в развитии бизнеса.


23. *У26 Д94 Державний фінансовий контроль. Теретичні положеня й нормативно-правові акти : навч. посіб. / Бодюк А.В. [та ін.]— К. : Кондор, 2009. — 552 с. - ISBN 978-966-351-258-7 - 1 прим.

Розроблені теоретичні положення та висвітлені нормативно-правові акти регулювання фіскальних відносин і фіскального контролю суб'єктів господарювання. Розкрито штрафи і фінансові санкції, що установлені чинним законодавством, іншими нормативними актами, за податкові правопорушення, вчинені суб'єктами господарювання при здійсненні різних видів підприємницької діяльності. Розраховано на студентів юридичних та економічних навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, юристів, економістів, бухгалтерів, працівників правоохоронних та контролюючих органів, науковців.


^ 24. У26 К84 Круш, П. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Круш П. В., Алексеев В. Б. –К. : Центр учб. л-ри, 2010. — 216 с. - ІSBN978-6H-01-0026-7 - 1 прим.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлюють ефективне функціонування ринкового механізму. Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функції в розвитку товарного виробництва, ринкової економіки України є змістом загальнотеоретичного курсу «Гроші та кредит». Цей курс — необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання навчального посібника - надати майбутнім менеджерам та економістам теоретичних знань і навичок у практичному використанні грошово-кредитних механізмів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки та механізмами її функціонування, насамперед — грошово-кредитними.


25. У26 М97 Мельник, П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / Мельник П. .В. – К. : Алерта ; Центр учб. л-ри, 2010. - 586 с. - ISBN 978-966-2183-80-1 (Алерта) ; ISBN 978-611-01-0021-2 (ЦУЛ) - 3 прим.

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Описуються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких пострадянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Європейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій. Структура підручника вирізняється системністю: зміст його поділений на тематичні частини, у яких виділяються окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко структуровані та містять. Історичний аспект розвитку банківської системи, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. Підручник призначається для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для працівників, що зайняті у банківській сфері.


^ 26. *У26 С59 Соколовська, А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / Соколовська А. М. - К. : Кондор,: 2010. — 326 с. - ISBN 978-966-351-249-5 - 1 прим.

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних питань теорії податків -теоретичних основ побудови податкової системи в цілому і окремих податків. У першій частині розглянуті основні етапи історії становлення податкових систем та еволюції наукових поглядів на податки, сучасні уявлення про сутність податку, його елементи, форми податків та їх класифікацію, їх функції, принципи оподаткування та концептуальні засади теорії оптимального оподаткування, проблеми податкового навантаження та розподілу податків, уникнення податків та ухилення від їх сплати. У другій частині представлені теоретичні основи побудови основних податків — податку на доходи фізичних осіб, прибуток корпорацій, податку на нерухоме майно, платежів за використання природних ресурсів, податку на додану вартість, акцизного податку (збору), мита та екологічних податків. Теоретичні положення і висновки ілюструються прикладами із практики оподаткування в Україні та зарубіжних країнах, розглядаються загальні засади побудови гармонізованих систем справляння окремих податків на теренах Євросоюзу. Для студентів економічних спеціальностей з поглибленим вивченням питань оподаткування, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та науковців.


27. У26 Ф59 Лисяк, Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. В. Лисяк. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 600 с. – Бібліогр.: с. 555-594. - ІSBN 978-966-2380-03-3 - 1 прим.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади бюджетної політики у системі державного регулювання соціально-економічних процесів в умовах трансформації суспільних відносин в Україні. Розкрито сутність та роль бюджетної політики у забезпеченні виконання державою економічної та соціальної функцій. Розглянуто еволюцію сучасної бюджетної політики, стратегічні напрями регулювання та суперечності функціонування її механізму. Систематизовано фактори, які впливають на реалізацію бюджетної політики у системі державного регулювання. Виокремлено характерні особливості бюджетної політики як інституту та інституційні чинники, що позначаються на її регуляторній функції. Окреслено перспективи удосконалення бюджетної політики у системі державного регулювання. Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.


28.. У26 Ф60 Финлей, С. Управление потребительским кредитованием: Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах / Стивен Финлей ; пер. с англ. Д. А. Останин ; науч. ред. Н. А. Головко. — Минск : Гревцов Букс, 2010. — 328 с. - ISBN 978-985-6926-01-6 - 1 прим.

Пренебрежение рациональными подходами к оценке возможных рисков нередко становится причиной больших потерь для банков. Стивен Финлей предлагает кредитную модель пяти этапов — эффективный способ управления взаимоотношениями банков и клиентов. В ее рамках рассматриваются такие сферы потребительского кредитования, как маркетинг, ИТ, бухучет и финансы; изложены принципы прямого маркетинга и маркетинга с использованием баз данных, организации рекламных кампаний, кредитного скоринга, привлечения клиентов и управления ими, а также подходы к взысканию задолженности. Рекомендации, изложенные простым, доступным языком, помогут менеджерам и специалистам отделов кредитования физических лиц преумножить число клиентов, минимизировав при этом риски неисполнения обязательств.


^ 29.. *У268 М58 Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теор.-практ. посіб. / В. П. Шило [та ін]. - К. : Кондор, 2010 — 346 с. - ISBN 978-966-351-288-4 – 1 прим.

У теоретично-практичному посібнику з дисципліни «Міжнародні фінанси» (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспекти модульної ситеми з дисципліни «Міжнародні фінанси» відповідно до міжнародних вимог. З урахуванням закордонного досвіду розглядається нова для України форми вивчення дисципліни та підготовки фахівців економічного профілю. У даному виданні знайшли відображення законодавчі та нормативні акти Уряду України, автореферати, статті провідних економістів і практиків пов'язаних з організацією функціонування міжнародних фінансів. Передбачені у посібнику форми активних методів навчання: відкритий текст на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні завдання, графічний диктант, завдання з економіко-математичного моделювання економічних процесів на світовому фінансовому ринку. Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, контролю керівників навчальних установ незалежно від форм власності.

Економіка підприємства

30.*У29 І-23 Іванюта, II. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / за ред.. Іванюти П. В. - К. : Центр навч. л-ри, 2009. - 320 с. - ISВN 978-966-364-970-2 – 3 прим.

У начальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських урішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів нищих навчальних закладів.


^ 31. У29 Е40 Економіка та стратегія розвитку підприємств : монографія / за заг. ред. . В. К. Данилка. - Житомир : ЖДТУ, 2010 - 284 с. - ISBN 978-966-683-243-9 - 1 прим.

Колективна монографія містить наукові праці авторів-цереможців П туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом», що відображають теоретико-методологічні засади та методично-практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи та переходу на інноваційну модель розвитку економіки України. Монографія розраховано на широке коло читачів: викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами економіки та стратегії розвитку вітчизняних підприємств.


32.. У290-21 А65 Андерсон, Дж. К. Продавцы ценности: Как добиться увеличения продаж на рынках В2В, не прибегая к снижению цен / Джеймс К. Андерсон [и др.] ; пер. с англ. Е. Л. Дубовик ; науч. ред. Е. В. Масленкова. — Минск : Гревцов Паблишер, 2009. — 240 с. - ISBN 978-985-6569-44-2 - 1 прим.

Компаниям, работающим на рынках Б2Б, приходится действовать в условиях высокой ценовой конкуренции. В глазах потребителей товары всех потенциальных поставщиков выглядят одинаково. Рано или поздно промышленным компаниям приходится снижать цену на свою продукцию до неоправданно низкого уровня. Можно ли этого избежать?

Авторы книги — эксперты в области маркетинга с мировыми именами Джеймс К, Андерсон, Нирмалья Кумар и Джеймс А. Нэрус — рассказывают о том, как добиться продвижения товарове помощью концепции управления потребительской ценностью. Успешная компания, утверждают они, должна не просто демонстрировать клиентам выгоду от приобретения продукции повышенной стоимости, но и уметь убедительно доказывать это.В книге подробно изложен механизм документального подтверждения преимуществ повышенной ценности, а также приводится опыт конкретных компаний, применяющих данную концепцию на практике. Их успех подтверждает: такой практичный подход позволяет повысить заинтересованность потребителей в продуктах, не снижая при этом цену на них, и, как результат, существенно увеличить прибыль. Издание поможет руководителям компаний, менеджерам по продажам и маркетингу увидеть скрытый потенциал создания потребительской ценности, а также оценить ее преимущества на практике.


^ 33.. *У 290-21 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / Бондар О. В. К. : Центр учб. л-ри,. 2010. - 326 с. - ІSBN 978-611-01-0004-5 - 5 прим.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знані» студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Менеджмент».


34.У290-21 М50 Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы восьмой Всеукр. науч.-практ. конф. ученых, аспірантів, студ., 26-30 апр. 2010 г., г. Симферополь. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2010. - 387 с.


35. *У290-21 С95 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Ситник Н І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с. - ISBN 978-966-8347-83-2 - 3 прим.

У посібнику розглядаються сутність, теоретичні основи і ключові сфери діяльності підрозділу з управління персоналом в сучасних організаціях. Аналізуються передові технології та інструменти в сфері управління персоналом, висвітлюються типові проблеми, з якими стикаються фахівці служб управління персоналом, і шляхи їх вирішення Посібник проілюстрований численними прикладами з практики роботи сучасних підрозділів з персоналу. Розрахований па студентів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, фахівців підрозділу з управління персоналом і всіх, хто цікавиться питаннями підвищення ефективності роботи персоналу.


36. *У290-93 Ф53 Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : підручник / Філімоненков О. С., Дема Д. І. - К. : Алерта, 2009. - 496 с. - ISBN 978-966-2183-36-8 - 5 прим.

Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу "Фінанси підприємств". У ньому розглядається сутність фінансів підприємств, принципи їх організації, сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання, сутність фінансових результатів, їх види, порядок формування і розподілу, сутність податків, їх класифікація, порядок розрахунку і сплати в бюджет, організація оборотних активів і кредитування підприємств. сутність капітальних вкладень, їх види, порядок здійснення і фінансування, сутність фінансового планування, його види і їх характеристика, зміст і порядок складання фінансового плану підприємства та ін. При розкритті питань, що розглядаються, використовувалися відповідні законодавчі і нормативні документи (з урахуванням їх змін і доповнень), що регулюють фінансову діяльність підприємств. Для студентів економічних вищих навчальних закладів. Може бути корисним і для практичних робітників, які займаються питаннями економіки, бухгалтерського обліку та оподатковування підприємств.


Економіка промисловості

37. У304 Ф98 Федулова, І. Б. Передумови інноваційного розвитку промислових підприємств України : монографія / Федулова І. Б. - К. : НУХТ, 2009. — 272 с. - ІSBN 978-966-612-086-4 - 1 прим

В монографії розглянуті сутність і зміст сучасних погляді й на інноваційний "менеджмент, що обумовлено підвищенням ролі знань і інтелектуального капіталу при створенні інновацій:. Подано теоретичне обґрунтування сутності категорій «інноваційний процес »і «інноваційна діяльність», розглянуто еволюцію моделей інноваційного процесу і формалізацію його основних характеристик 8 позиції системного підходу. Проведено дослідження сучасного стану Інноваційної активності промислових підприємств і підприємств харчової промисловості. Результати проведеного аналізу дозволили автору провести моделювання інноваційного процесу на основі теорії мультиплікатора метою якого є підвищення ефективності розробки і використання нововведень, отримання практичних рекомендацій з подолання бар'єрів, що виникають. Проведено факторний прогноз витрат на інновації у харчовій промисловості, який дозволить прогнозувати витрати на інновації з урахуванням основних факторів, які визначають їх склад, та визначати зміни їх значення залежно бід можливих змін в майбутньому. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів і керівників підприємств.


Економіка торгівлі

38. У422 К78 Кравченко, Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле : учебник / Л. И. Кравченко. — 10-е изд., испр. — Минск : Новое знание, 2009. — 512 с. — (Экономическое образование). - ISBN 978-985-475-372-0. - 1 прим.

Изложены методология и методики комплексного факторного анализа хозяйственной деятельности предприятий (организаций) розничной и оптовой торговли и общественного питания. Особое внимание уделено выявлению и мобилизации резервов их экономического и социального развития, повышения эффективности использования хозяйственного потенциала. Использованы достижения современной науки и передовой отечественной и зарубежной практики анализа хозяйственной деятельности. Не имеющая аналогов книга выдержала девять изданий и успешно используется при подготовке специалистов высшей квалификации экономического профиля. Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, преподавателей, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, бухгалтеров, менеджеров и руководителей субъектов предпринимательской деятельности, работников банков, финансово-экономических служб, других органов государственного управления


39. У422-803 Д79 Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии торговли : учеб. пособие / И. А. Дубровин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2009. — 304 с. - ISBN 978-5-390-00330-5 - 1 прим

В учебном пособии изложены основные вопросы, связанные с организацией производства на предприятии торговли. Рассмотрены основы теории и практической организации производственных процессов, инфраструктуры предприятия, товарооборота и товароснабжения, оперативного регулирования, подготовки, управления качеством и оценки эффективности совершенствования организации производства. Приведены примеры расчетов и вопросы для самопроверки.


40.. *У422.2-571.14 Ч-98 Черевко, О. І. Обладнання підприємств сфери торгівлі : навч. посіб. / Черевко О. І. [та ін.] - К. : Ліра-К, 2010. - 648 с. - ISBN 978-966-2174-10-6 - 2 прим.

В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів I-1V рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» (0503), аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться даним питанням.

^

Економіка України


41. У9(4УКР) В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць]. - Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - № 657 . - Львів, 2009. - 564 с. - 1 прим.


42. У9(4УКР) К66 Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. - 2-е вид. / Кордон М. В. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 172 с. - ISBN 978-611-01-0016-8 - 5 прим.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення І розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО. Для студентів вищих навчальних закладів.


^ 43. У9(4УКР) У45 Україна - НАТО: оборонно-промислова перспектива / В. В. Бадрак[та ін] - К. : [б. и.], 2008. - 206 с. – 1 прим.

У книзі представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських і підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з країн Північноатлантичного альянсу. У виданні зібрані матеріали, які не лише надають конкретні поради щодо можливостей співпраці на закордонних ринках, але і віддзеркалюють погляди посадових осіб, представників збройового бізнесу, незалежних експертів, щодо перспектив такого співробітництва, потреб Альянсу і Збройних сил України. Також у книзі презентовані успішно реалізовані спільні проекти українських підприємств, які вже працюють в цьому напрямку. Книга розрахована на широке коло читачів, науковців та експертів, які працюють в галузі євроатлантичної інтеграції, студентів вищих навчальних закладів, а також стане у пригоді журналістам і читачам, котрі цікавляться названою проблематикою.


Право окремих країн

44. Х0 Г79 Гребеньков, Г. В. Очерки по философии права: монография / Г. В. Гребеньков. – Донецк : ДЮИ ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2009. - 216 с. - ISBN 978-966-8950-36-8. - 1 прим.

В монографии освещаются актуальные для философско-правового знания проблемы предметной области философии права, исследуются истоки, генезис, природа и сущность права как социокультурного феномена. Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей вузов, студентов юридических и философских специальностей, для тех кто профессионально осваивает такую область правознания как философия права. У монографії висвітлюються актуальні для філософсько-правового знання проблеми предметної сфери філософії права, досліджуються витоки, генезис, природа та сутність права як соціокультурного феномена. Книга призначена для наукових співробітників, викладачів ВНЗ, студентів юридичних та філософських спеціальностей, для тих хто професійно опановує таку царину право знання як філософія права.
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи