Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Скачати 429.23 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір429.23 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Липень 2010 рокуСалатинська М.В.

провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2010

ЗмістХарчове виробництво 3

Історія України 3-6

Обчислювана техніка 3

Фінанси 6-7

Економіка підприємства 7

Економіка промисловості 7

Туризм 8

Економіка України 8

Політологія 8-9

Правознавство 9-10

Міжнародне право 10-11

Вища освіта 11

Мовознавство 11-12

Філософські науки 12

Видання викладачівДонНУЕТ 12-19

Електронні документи 20-24


^ Прим.(*- навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України


Харчові виробництва

1. Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. - Одеса:[ОНАХТ], 2009 . - 434 с. - 1 прим.


Історія України.

2. *Т3(4УКР) Б14 Багацький В. В. Історія України : підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. / Багацький В.В., Кормич Л. І. - К. : Алерта, 2010, 388 с. - ISBN 978-966-2183-78-8 - 5 прим.

Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних досягнень в історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії - це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів - матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке й професійне вивчення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини.В підручнику розглянуть основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.Рекомендується учням шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, а також студентам, аспірантам і викладачам вузів України.


3. Т3(4УКР) Б86 Бофони: грошові документи ОУН і УІПА / авт.-упоряд. О. О. Кли-менко; за ред. В. М. Даниленка. – К. : Ун-т банк. справи Нац. банку України, 2008. - 192 с. : іл. - ISBN 978-966-484-041-2 - 1 прим.

Розкрито історію створення та фінансово-господарську роль грошових документів ОУН і УПА - бофонів. Кольоровим друком найбільш повно подано всі відомі боністам в Україні та за кордоном грошові документи та боргові зобов'язання борців за незалежність України. Основу колекції становлять бофони, що мали служити прототипом майбутніх українських грошей. Конфісковані радянськими органами державної безпеки, вони описані й узяті на спеціальний облік у Галузевому державному архіві СБ України.Для науковців, політиків, широких кіл громадськості, всіх, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби українського народу у XX ст.


4. Т3(4УКР) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка. / Василенко В. - К. : вид. ім. Олени Теліги, 2009. — 48 с. - ISBN 978-966-355-027-5 - 1 прим.

У книзі витлумачені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932-1933 pp. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 p. про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Основну увагу приділено обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного комуністичного режиму частково знищити українську націю шляхом виморення голодом українських селян, які були її питомим складником. Розкрито механізм здійснення Голодомору, порушені питання відповідальності його ідеологів, організаторів, замовників та виконавців. Обґрунтовується необхідність формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з'ясування всіх його обставин та негативних наслідків.


5. Т3(4УКР) В97 Великий голод в Україні 1932-1933 років : у IV т. Т. І. Свідчення оче- видців для Комісії Конгресу США / викон. дир. Джеймс Мейс. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 838 с. - ISBN 978-966-518-472-0 ; ISBN 978-966-518-473-7 (Том І) - 1 прим.

Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 pp. містить свідчення очевидців-емігрзнгів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 pp. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр.Видання розраховане як на науковців, гак і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.


6. Т3(4УКР) В97 Великий голод в Україні 1932-1933 років : у IV т. Т. III. Свідчення оче-В97 видців для Комісії Конгресу США / викон. дир. Джеймс Мейс. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 782 с. - ISBN 978-966-518-472-0 ; ISBN 978-966-518-475-1 (Том III) - 1 прим.

Третій том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр, містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 pp. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 pp.Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.


7. Т3(4УКР) В97 Великий голод в Україні 1932-19ЗЗ років : у IV т. і. IV.:Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 pp. в Україні. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 622 с. - ISBN 978-966-518-472-0 ; ІSBN 978-966-518-476-8 (Том IV) - 1 прим.

Останній том чотиритомного видання матеріалів Комісії з розслідування Голоду 1932-1933 pp. в Україні, виконавчим директором якої був відомий історик Дж. Мейс, містить підсумковий звіт із додатками. Проаналізувавши доробок нерадянських дослідників про український Голод, його особливості в контексті радянської історіографії голоду, згадки про Голод у радянській пресі, висвітлення цієї теми в історичній прозі, а також реакцію на Голод 1932-1933 років за межами України, подаючи унікальні свідчення тих, хто пережив Голодомор, архівні матеріали країн Заходу, зокрема депеші італійських дипломатів, Комісія дійшла висновку, що Голод 1932-1933 років був спланованим геноцидом, направленим на винищення українського селянства - життєдайної основи української нації.Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої країни.


^ 8. Т3(4УКР) Г15 Галаса, В. Наше життя і боротьба. Спогади / Василь Галаса – Львів : Мс, 2005. —272 с. : 16 іл. - 1 прим.

"Наше життя і боротьба" — книга спогадів провідного члена Організації Українських Націоналістів Василя Галаси. Відображений в мемуарах життєвий шлях автора є надзвичайно цікавим джерелом з історії українського визвольного руху 1930-1950-х років. Становлення організованого націоналістичного руху на Тернопільщині 1930-х-початку 1940-х років, розгортання масової збройної боротьби ОУН та УПА на Закерзонні 1944-1947 pp., завзяте протистояння українських повстанців сталінському режиму на Волині в кінці 1940-х та на початку 1950-х років — всі ці події ретельно описані Василем Галасою у його спогадах.


9. Т3(4УКР) Г16 Галузевий державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ ; авт.-упоряд. В. М. Даниленко [та ін.] — Харків : Права людини, 2009. — 136 с. - ІSBN 978-966-8919-82-4. - 1 прим.

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спсцаіужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ. Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією


^ 10. Т3(4УКР) Г61 Голодомор 1932-1933 років- геноцид українського народу / Гетьман Д. - К. : Вид. ім. Олени Теліги, 2008 . - 48 с. - 1 прим.


11. Т3(4УКР) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні. Матеріали кримінальної справи № 475 . - К. :[б.в. ]- 52 с. - 1 прим.


^ 12. Т3(4УКР) О-76 Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії . В 3-х т. - Т. 1 . - К., 1997 . - 325 с. - 1 прим.


13. Т3(4УКР) О-76 Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії . В 3-х т. - Т. 2 . - К., 1998 . - 286 с. - 1 прим.


^ 14. Т3(4УКР) О-76 Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії . В 3-х т. - Т. 3 . - К., 1999 . - 394 с - 1 прим.


15. Т3 (4УКР) П12 Павленко, С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 p. — 2-e вид / Павленко С. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. —267 с. : іл. с. 259-265. - 1 прим.

Пропоноване видання — дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії — загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни. Адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому не байдужа славна історія України.


16. Т3(4УКР) Р15 Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р.: доку-менти ГДА СБ України / упоряд. В. Даниленко, С. Кокін. –К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 1311 с. - ISBN 978-966-518-478-2 - 1 прим.

У збірнику подаються документи, оригінали або копії яких зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Більшість із них друкується вперше. Публікація унікальних, донедавна суворо засекречених документів відкриває нові грані глибокої обізнаності спецслужб у питаннях наближення світової війни та фашистської агресії проти СРСР у червні 1941 року, передвоєнного соціально-економічного життя країни, а водночас - нові сторінки національно-визвольної боротьби.Книга розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів і курсантів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією спецслужб і Другої світової війни.


17. Т3(4УКР) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 604 с. [64] арк. іл. - ISBN 978-966-518-453-9 - 1 прим.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу XX століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.


^ 18. Т3(4УКР) У45 Українська Повстанська Армія: історія нескорених . - Л., 2009 . - 86 с. - 1 прим.


19. Т3(4УКР) У45 Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / відп. ред. та упоряд. В. В'ятрович. — 2-е вид., випр. та доп. — Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2008. — 352 с. : іл. - 1 прим.

Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце: тут читач знайде структурований і лаконічний виклад торії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце та роль в українській та світовій історії.


^ 20. Т3(4УКР) Ш24 Шаповал, Ю. І. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю.Шаповал [та ін.]— К. : Абрис, 1997. — 608 с. : іл. - 1 прим.

Використовуючи недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, автори розповідають про долі відповідальних працівників ЧК-ГПУ-НКВД в Україні, про роль, яку відігравали вони в утвердженні тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографій керівних чекістів відтворюються вперше і позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та в Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК-ГПУ-НКВД. Книга містить унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають "кухню" роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК-ГПУ-НКВД.

Розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
В3 П43 Погожих, М. І. Фізика І фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. Х. [Хдухт], 2008. 279 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки липень-серпень
В3 П43 Погожих, М. І. Фізика І фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. Х. [Хдухт], 2008. 279 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи