Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Скачати 464.05 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Сторінка2/5
Дата28.07.2012
Розмір464.05 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Економіка підприємства


9. У290-21 О-66 Орлова, Н. С. Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / Н. С. Орлова. – Донецьк : ВІК, 2009. - 210 с. - 1 прим.

У монографії досліджено низку проблем у регулюванні корпоративних відносин: недостатня координація дій органів державного управління у сфері регулювання корпоративних відносин; неефективність управління державнимикорпоративними правами, непрозорість діяльності акціонерних товариств через нерозкриття інформації; неврахування інтересів акціонерів під час прийняття управлінських рішень; порушення прав власників акцій при проведенні загальних зборів тощо. Монографія призначається студентам магістратури, викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і фахівцям акціонерних товариств, а також робітникам органів державного управління.


^ 10. У428 К21 Караваєв, Т. А. Експертиза в міжнародній торгівлі : опор. конспект лекций . - К., 2010 . - 83 с. - 3 прим.

Туризм


11. У43 Ч-75 Чорненька II. Б. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. – 3 - е вид., доп. i перероб. - К. : Атіка, 2009.— 392 с. - ISBN 978-966-326-3 15-1 - 3 прим.

У навчальному посібнику розкрито особливості організації туристичної Індустрії. Особливу увагу приділено організаційним елементам функціонування підприємств готельного господарства, туристичних підприємств, лідприсметв санаторно-курортного комплексу та ін. Висвітлено також особливості державної туристичної політики, міжнародні відносини України у сфері туризму тощо.Усі матеріали посібника підпорядковано кредитно-модульній системі навчання.Для студентів, викладачів і фахівців, які займаються вивченням проблем розвитку туристичної індустрії, спеціалістів, які працюють у сфері туристичної індустрії.

^

Економіка харчування


12. * У431 З-97 Зенцев В. Г. Оптимізація витрат електроенергії в закладах ресторанного господарства: навч. посіб. — К. : Ун-т «Україна», 2009. 228 с. - ISBN 978-966-388-260-4 .- 3 прим.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс*. У ньому вміщено відомості щодо визначення енергоємності процесів виготовлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства, впливу різних факторів на показники енергоємності продукції, застосування методів оотимізації енерговжтрат та методів нормування і планування витрат електроенергії в закладах ресторашіо-. го господарства. Посібник побудовано за модульним принципом і містить теоретичний та практичний матеріал, вступні і підсумкові тести, індивідуальні завдаїшя, перелік рекомендованої літератури, тлумачний словник термінів, завдання для модульного контролю знань.

Правознавство


13. Х62(4УКР) З-41 Збірник типових договорів: Банківська діяльність, комісія,перевід боргу, уступка вимоги, відповідальне зберігання, цінні напери, страхування, установчі документи, кадрова документація, комунальні послуги: 3 можливістю копіювання / упоряд. О. М. Роїна. — 5-е вид. змін. та доп.-К. : КНТ, 2010. - 104 с. - ISBN 978-966-373-599-3 - 4 прим.

В збірнику представлено комплект найпоширеніших у господарській практиці договорів, ідо регулюють відносини як між юридичними, так і між фізичними особами.Особливістю збірника договорів є можливість їх прямого використання на практиці. Для цього достатньо зробити ксерокопію необхідного вам договору. При цьому особливі умови можуть бути обумовлені в спеціально призначеному для цього розділі «Додаткові умови». Відсутність нумерації сторінок зумовлена пристосованістю збірника для копіювання. Збірник розрахований на широке коло користувачів: підприємців, менеджерів, юристів, бухгалтерів, а також на фізичних осіб, які є суб'єктами правових відносин. Він також рекомендується як навчальний посібник студентам економічних і юридичних спеціальностей.Четверте видання доповнене новими договорами. Найменування сторін та інші терміни наведені у відповідності до Цивільного кодексу України.


14. Х62(4УКР) К18 Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування : теоретико -історичний i порівняльно-правовий аналіз : навч. noci6. / Камінська Н. В. - К. : КНТ, 2010. - 232с. - ISBN 978-966-373-601-3 - 3 прим.

Навчальний посібник підготовлений для студентов, курсантів слухачів різних форм навчання, покликаний допомогти у вивченні навчальних дисциплін «Муніципальне право», «Місцеве самоврядування», «Державне будівництво та місцеве самоврядування “ Для ycix, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування в Україні, перспективами удосконалення його системы відповідно до існуючих міжнародно-правових стандартів.


15. Х62(4УКР) К60 Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах III—IV pівнів акредитації : монографія / О. М. Ярошенко [та ін] .; за ред. . О. М. Ярошенка. — X. : Право, 2009. - 240 с. - ISBN 978-966-458-100-1 - 3 прим.


^ 16. Х62(4УКР) M95 Митний кодекс України. — X. : Одіссей, 2010. — 168 с. - ІSBN 978-966-633-854-2 - 10 прим.


17. Х62(4УКР) Н59 Нечипорук, Л. В. Закон Украины «О страховании»: Науч.-практ. комментарий. - 5 изд. доп. и перераб. / Нечипорук Л. В. - X. : Одиссей, 2010. — 296 с. - ISBN 978-966-633-847-4 - 3 прим.

Первое издание комментария вышло в 2002 году. За этот период в законодательной базе и на страховом рынке Украины произошли серьезные изменения, которые нашли отражение в последующих работах.Комментарий рассчитан на широкий круг читателей: студентов, аспирантов, преподавателей, предпринимателей, менеджеров и тех, кто самостоятельно изучает азы страхового дела.


18. Х62(4УКР) П22 Пашутинський, Є. К. Зразки посадових інструкцій. — 4-е вид., стереотип. / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2010. - 256 с. - ISBN 978-966-373-303-6 - 3 прим.

У виданні представлено зразки посадових інструкцій, що можуть використовуватися на підприємствах різних форм власності. Професії наведено у відповідності до Класифікатора професій (ДК 003-2005),затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375.Видання буде корисним для керівників підприємств, працівників кадрових служб, юрисконсультів, а також для працівників, в обов'язки яких входить ведення кадрової документації.

^

Вища освіта


19. Ч21 Д50 Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко [та ін.] ; за заг. ред. А. П. Коцура – К. -Чернівці : Книги - XXI, 2010. - 688 с. - ISBN 978-966-2147-69-8 - 5 прим.

Посібник містить 201 нарис про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у XX столітті. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України.
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Червень 2010 року
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим
Інформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Липень 2010 року
Л80 З41. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. Одеса:[онахт], 2009. 434 с. 1 прим
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи